Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/ /2014 KK/TKL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Erstatningssak anke på vedtak Pasientsak U 2013/ /2014 KK/TKL Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Avsender Sykehuset i Vestfold HF KK/TKL nnhold: Horten kommune - Tjenesteavtale ansettelse av turnuskandidater Turnustjeneste for nyutdannede leger - samarbeid mellom kommuner og Sykehuset i Vestfold HF U 2013/ /2014 ADM/BKR 251 Mottaker Horten kommune Avsender Sykehuset i Vestfold HF HR/GUB nnhold: Søker Sommerjobb stud med m/lisens 2014 (Medisinsk klinikk) U 2013/ / Mottaker Avsender Sykehuset i Vestfold HF MK/KEV Side: 1 av 17

2 nnhold: Søker Sommerjobb stud med m/lisens 2014 (Medisinsk klinikk) U 2013/ / Mottaker Avsender Sykehuset i Vestfold HF MK/KEV nnhold: Søker Generelle søknader Andre / / KMD/TSU nnhold: Revisjon av prioriteringsveiledere - oppnevning av representanter til 33 arbeidsgrupper nvitasjon Helse Sør-Øst RHF / / ADM/ASC 274 ADM/ASC Avsender Kari Olsen nnhold: Søker Generelle søknader KPR / / KPR/TWE Side: 2 av 17

3 nnhold: Anmodning om opplysninger Pasientsak 2014/ /2014 KK/POD KK/POD Avsender Advokat Bjørn Trygve Nilsen nnhold: Vedtak i klagesak om ettergivelse Personalmappe 2008/ /2014 HR/JJA MK/HBJ Avsender NAV Klageinstans nnhold: Vedtak i klagesak om sanksjon Personalmappe 2008/ /2014 HR/JJA MK/HBJ Avsender NAV Klageinstans nnhold: Kontakt mellom Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF og Brukerutvalg i helseforetak Brukerutvalg / / ADM/SEA 020 ADM/SEA Avsender Helse Sør-Øst RHF Side: 3 av 17

4 nnhold: Vedrørende regelverk for lønnsøkning Personalmappe 2011/ /2014 HR/LLØ Avsender KLP nnhold: Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2014/ /2014 KK/POD KK/POD Avsender Crawford & Company AS nnhold: nnhenting av opplysninger Pasientsak 2013/ / MK/JAT MK/JAT Avsender Fylkesmannen i Vestfold nnhold: Avgjørelse av tilsynssak Pasientsak 2014/ /2014 MK/JAT MK/JAT Avsender Fylkesmannen i Vestfold Side: 4 av 17

5 nnhold: Erstatningssak sakkyndig vurdering Pasientsak 2013/ /2014 KK/SØV KK/SØV nnhold: Erstatningssak påminnelse Pasientsak 2011/ /2014 KK/TKL KK/TKL nnhold: Erstatningssak klage på vedtak Pasientsak 2013/ /2014 KK/SØV KK/SØV nnhold: Erstatningssak Pasientsak 2014/ /2014 KK/POD KK/POD Side: 5 av 17

6 nnhold: Forespørsel om helseopplysninger Pasientsak 2014/ /2014 MK/LWA MK/LWA Avsender if skadeforsikring nnhold: Forespørsel om praksis fra Sandefjord videregående skole Hospitant / praksis / / KK/GHO TE Avsender Sandefjord videregående skole v/ ngrid Hjort nnhold: Horten kommune Tjenesteavtale - Ansettelse av turnuskandidater Turnustjeneste for nyutdannede leger - samarbeid mellom kommuner og Sykehuset i Vestfold HF 2013/ / ADM/BKR 251 HR/JBR Avsender Horten kommune nnhold: nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP Personalmappe 2009/ /2014 TE Avsender KLP Side: 6 av 17

7 nnhold: Vedrørende oppsigelse Personalmappe U 2011/ /2014 Mottaker Avsender Sykehuset i Vestfold HF SD/GTW nnhold: Arbeidsavtale for ekstrahjelp - tilkallingsvikar Personalmappe 2014/ / nnhold: Vedrørende mottatt søknad om alderspensjon Personalmappe 2007/ /2014 HR/JJA HR/JJA Avsender KLP nnhold: nnvilgelse av alderspensjon fra KLP Personalmappe 2008/ /2014 Avsender KLP Side: 7 av 17

8 nnhold: For mye utbetalt lønn Personalmappe U 2013/ /2014 Mottaker Avsender Sykehuset i Vestfold HF KPR/AW nnhold: Tilbakebetalingsavtale Personalmappe 2013/ /2014 KPR/AW nnhold: Søknad om alderspensjon Personalmappe 2008/ /2014 Avsender KLP nnhold: Søknad om attførings-/uførepenjson Personalmappe 2012/ /2014 HR/LLØ HR/LLØ Avsender KLP Side: 8 av 17

9 nnhold: Erstatningssak Pasientsak 2014/ /2014 MK/JAT MK/JAT nnhold: Erstatningssak Pasientsak 2014/ /2014 KK/RSA KK/RSA nnhold: Erstatningssak vedtak Pasientsak 2012/ /2014 KK/TKL KK/TKL nnhold: Erstatningssak Pasientsak 2014/ /2014 KFMR/AHOR KFMR/AHOR Side: 9 av 17

10 nnhold: Vedrørende referat fra møte Personalmappe U 2007/ /2014 Mottaker Avsender Sykehuset i Vestfold HF MK/LSO nnhold: Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe 2008/ /2014 KK/MHR Avsender NAV Aa-register nnhold: Erstatningssak sakkyndig vurdering Pasientsak 2013/ / KK/SSM KK/SSM nnhold: Endringsmelding for Attføring-/uførepensjon Personalmappe Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 2717/ HR/LLØ HR/LLØ Avsender KLP Side: 10 av 17

11 nnhold: Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger Personalmappe 2012/ /2014 MK/AKA Avsender NAV Sandefjord nnhold: Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger Personalmappe 2010/ / MK/GAN Avsender NAV Larvik nnhold: Arbeidsavtale for ekstrahjelp - Tilkallingsvikar Personalmappe 2011/ / nnhold: Oppsigelse Personalmappe 2010/ /2014 Side: 11 av 17

12 nnhold: Oppsigelse Personalmappe 2014/ /2014 nnhold: Oppsigelse Personalmappe 2008/ /2014 nnhold: Oppsigelse Personalmappe 2011/ / nnhold: Oppsigelse Personalmappe 2008/ /2014 Side: 12 av 17

13 nnhold: Oppsigelse Personalmappe 2012/ /2014 nnhold: MRSA, hepatitt B og tuberkulose. Ansattes forpliktelse til undersøkelse Personalmappe 2014/ / HR/JJA HR/JJA nnhold: Avviksmelding Tjøme kommune Tjenestekontoret Samarbeid Tjøme kommune 2014 Utskrivningsklare pasienter / avvik - Kirurgisk klinikk 2014/ /2014 KE/SVH 431 KK/MKA Avsender Tjøme kommune nnhold: Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Februar / / SD/KAS 423 SD/KAS Side: 13 av 17

14 nnhold: Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Februar / /2014 SD/KAS 423 SD/KAS nnhold: Svar på klage på vedtak angående tvungen observasjon Pasientsak 2012/ / KPR/RON KPR/RON Avsender Fylkesmannen i Vestfold nnhold: Avviksmelding Holmestrand kommune Tjenestekontoret Samarbeid Holmestrand kommune 2014 Utskrivningsklare pasienter / avvik - Medisinsk klinikk 2014/ / KE/SVH 431 MK/RDA Avsender Holmestrand kommune nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2009/ / HR/JJA Side: 14 av 17

15 nnhold: Oppsigelse Personalmappe 2014/ /2014 nnhold: Svar på forlengelse av midlertidig ansettelse Personalmappe 2007/ / nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2011/ /2014 nnhold: Vurdering av forsvarlighet Pasientsak 2013/ / KPR/UHA KPR/UHA Avsender Fylkesmannen i Vestfold Side: 15 av 17

16 nnhold: Tildeling av forskningsmidler til Sykehuset i Vestfold HF 2014 Forskningsmidler / / ADM/ASC 500 ADM/ASC Avsender Helse Sør-Øst RHF nnhold: Avlysning av dialogmøte Personalmappe 2008/ /2014 HR/JJA SD/SFRA Avsender NAV Nøtterøy nnhold: Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe 2012/ /2014 PHK/PGJ Avsender NAV Aa-registeret nnhold: Oppsigelse Personalmappe 2009/ /2014 Side: 16 av 17

17 nnhold: Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe 2013/ /2014 PHK/TC Avsender NAV Aa-registeret Side: 17 av 17

Offentlig journal. Tilbud 1920255870 ***** ***** Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering

Offentlig journal. Tilbud 1920255870 ***** ***** Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2013 Tilbud 1920255870 Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering 2013/2466-3

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.09.2013 Tilbud om arbeidsavtale 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO Tjenestebevis 2013/566-8 15680/2013 Tjenestebevis

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2013 Erstatningssak Pasientsak 2012/2630-2 7310/2013 25.04.2013 MK/RGE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10.

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Vedr. erstatningssak Pasientsak 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2013 nnhold: Tjenestebevis 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2012 nnhold: Tjenestebevis Personalmappe 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 Mottaker nnhold: Tjenestebevis 2010/2171-6 16819/2012

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 *****

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Anmodning om opplysninger Pasientsak 2009/313-2 2093/2009 13.02.2009 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05.

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Forlengelse av arbeidsavtale Sak/dok nr: 2007/10540-13 Løpenr.: 8530/2013 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. tilsetting i prosjektstilling ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/10797-5 12866/2012 28.02.

Offentlig journal. Vedr. tilsetting i prosjektstilling ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/10797-5 12866/2012 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.02.2013 Vedr. tilsetting i prosjektstilling 2008/10797-5 12866/2012 28.02.2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 2325632677 ***** ***** Stilling 2325632677 Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/2559-3 20370/2014

Offentlig journal. Tilbud 2325632677 ***** ***** Stilling 2325632677 Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/2559-3 20370/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.10.2014 nnhold: Tilbud 2325632677 Stilling 2325632677 Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/2559-3

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til drøftingsmøte ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/729-12 17696/2014 HR/KHØ 18.09.

Offentlig journal. Innkalling til drøftingsmøte ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/729-12 17696/2014 HR/KHØ 18.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2014 nnkalling til drøftingsmøte 2008/729-12 17696/2014 09.09.2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09.

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2011 Forespørsel om opplysninger Pasientsak 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 Mottaker f Skadeforsikring NF Tilbud

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 nnhold: nnspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning nnspill til Regjeringens

Detaljer

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2013 Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post Pasientsak 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1216-2 8500/2013 06.06.2013 14.05.2013 KK/RSA *****

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1216-2 8500/2013 06.06.2013 14.05.2013 KK/RSA ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2013 Erstatningssak Pasientsak 2013/1216-2 8500/2013 14.05.2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09.

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2015 VS: Tilbakeføring av SPSS avtalen til SiV fra 2008 KT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007

Detaljer

Stilling 1521269306 KPR, Avdeling for rusbehandling,alkohol- og medikamentavhengige - Hvilende nattevakt. Dok.dato: 05.10.2012. Klassering: HR/MJO

Stilling 1521269306 KPR, Avdeling for rusbehandling,alkohol- og medikamentavhengige - Hvilende nattevakt. Dok.dato: 05.10.2012. Klassering: HR/MJO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2012 nnhold: Tilbud 1521269306 Stilling 1521269306 KPR, Avdeling for rusbehandling,alkohol- og medikamentavhengige - Hvilende

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer