Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: Besøk på fremmed jord Besøk på fremmed jord U 2008/ / PSA 4 08 S Offvl Mottaker Canada Revenue Agency Flyttesak ***** ***** ***** Flyttesak ***** ***** I 2008/ / HAM R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Avsender Skatt nord Flyttesak Flyttesak ***** ***** U 2008/ / HAM R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skatt nord 1

2 Melding om dødsfall Melding om dødsfall ***** ***** U 2008/ / RUD T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skatt øst Melding om dødsfall Melding om dødsfall ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / RUD R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt Midt-Norge Mottaker Skattedirektoratet Oppheving av link mellom Fnr og D-nr Oppheving av link mellom Fnr og D-nr I 2008/ / RUD R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet BU 14 Avsender Skatt nord 2

3 Melding om dødsfall Melding om dødsfall ***** ***** ***** I 2008/ / RUD R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Oslo byfogdembete Korrigert fødselsmelding Endring av kjønn Korrigert fødselsmelding ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / RUD T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt Midt-Norge Mottaker Skattedirektoratet TE D - nummer Ber om at dublett oppheves D - nummer Dublett oppheves ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / RUD T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Avsender Skatt nord 3

4 Oppretting av link mellom fnr / dnr D - nummer Dublett oppheves ***** ***** I 2008/ / RUD R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt øst Mottaker Skattedirektoratet TE Søknad om navneendring Søknad om navneendring ***** ***** I 2008/ / RUD T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner Avsender Skatt nord Nytt personnummer tildelt Korrigert fødselsmelding ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / RUD T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skatt Midt-Norge 4

5 BFU - restrukturering og delsalg av aksjer - gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / SKA 5 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Ernst & Young AS Bindende forhåndsuttalelse - til orientering Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / SKA 6 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Finansdepartementet Skatte- og avgiftsavdelingen NOU Revisjonsplikten for små foretak Høring NOU Revisjonsplikten for små foretak U 2008/ / JHO 008 Mottaker Finansdepartementet 5

6 Høring endringer i NRS ideelle organisasjoner Høring endringer i NRS ideelle organisasjoner U 2008/ / JHO 008 Mottaker NRS Høring - forslag til endringer i forskrift om bingo Høring - forslag til endring i forskrift om bingo N 2008/ / ARA 008 Mottaker SKDRESF - Rettsavdelingen, TE skatteforvaltning Mottaker SKDREIN - Rettsavdelingen, innkreving Mottaker SKDREFS - Rettsavdelingen, foretaksskatt Mottaker SKDRERU - Rettsavdelingen, rettsutvikling TE Avsender SKDREAV - Rettsavdelingen, avgift Mottaker SKDREPS - Rettsavdelingen, personskatt Høring - forslag til endringer i klimakvoteloven Høring - endringene i klimakvoteloven og forskriften N 2008/ / ARA 008 Mottaker SKDREFS - Rettsavdelingen, foretaksskatt Mottaker SKDREIN - Rettsavdelingen, innkreving Mottaker SKDRERU - Rettsavdelingen, rettsutvikling TE Mottaker SKDREPS - Rettsavdelingen, personskatt Mottaker SKDRESF - Rettsavdelingen, NN 3 skatteforvaltning Avsender SKDREAV - Rettsavdelingen, avgift 6

7 Høring - forslag til endringer i klimakvoteloven Høring - endringene i klimakvoteloven og forskriften N 2008/ / ANG Mottaker SKDREAV - Rettsavdelingen, avgift Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Åpent brev til SKD vedr rapporteringssystem ettersyn og rapporter Revisjonsplan 2009 X 2008/ / TUR T3 Offvl. 5 Avsender SKDINT - Internrevisjon Forespørsel vedrørende utleie av hytte - fornyet vurdering ***** ***** ***** Forespørsel vedrørende utleie av hytte - fornyet vurdering ***** ***** ***** N 2008/ / THR AV Offvl. 5 Avsender SKDREAV - Rettsavdelingen, avgift 7

8 Merverdiavgiftsloven 16 første ledd nr 1, jf forskrift nr 24 og nr 25 - Refusjon av merverdiavgift gjennom privat selskap ved turistsalg - ***** ***** ***** ***** Forespørsel om vilkår for merverdiavgiftsfritak ***** ***** ***** ***** U 2008/ / TCH 3 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Mottaker Simonsen Advokatfirma AS Merverdiavgiftsloven 16 første ledd nr 1,jf forskrift nr 24 og 35 - Refusjon av merverdiavgift gjennom privat selskap ved turistsalg - ***** ***** ***** Forespørsel om vilkår for merverdiavgiftsfritak ***** ***** ***** ***** U 2008/ / TCH 4 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Mottaker Skatt øst Klage Søknad om fellesregistrering Merknader Klage Søknad om fellesregistrering ***** ***** U 2008/ / ARA 3 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Mottaker Ernst & Young Tax Advokatfirma as 8

9 Foreløpig svar - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage vedr foreldelse kompensasjon ***** ***** ***** U 2008/ / SIZ AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Mottaker Søndre Land Regnskaspskontor v/ingunn Søvik Foreløpig svar - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage vedr nektelse av renter i fbm fradrag for hjemme-pc - Mval 38 annet ledd ***** ***** ***** U 2008/ / SIZ AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Mottaker Steenstrup Stordrange v/adv Eivind Bryne Ny melding om saksbehandlingsrutiner Ny melding om saksbehandlingsrutiner I 2008/ / EBM T2 Offvl Avsender Skatt øst Mottaker Skattedirektoratet 9

10 Regnskapsrapportering SKDRS Statsbudsjettet 2008 Økonomirapportering X 2008/ / ROE T4 Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Mottaker SKDVS - Virksomhetsstab Mottaker SKDVS - Virksomhetsstab Mottaker SKDVS - Virksomhetsstab Avsender SKDRS - Regionstyringsavdelingen Økonomirapport pr Statsbudsjettet 2008 Økonomirapportering N 2008/ / APO Mottaker SKDVS - Virksomhetsstab Avsender SKDVS - Virksomhetsstab Dobbeltbeskatning Norge - Danmark av ***** ***** Dobbeltbeskatning Norge - Danmark av ***** ***** U 2008/ / HKF 3 08 S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Skat, Hovedcentret 10

11 Sak om dobbelt bosted etter skatteavtalen Skatteavtalen Finland ***** ***** ***** U 2008/ / ELA 4 08 S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Skattedirektoratet Forslag til endringer i skattebetalingsforskriften Forslag til endringer i skattebetalingsloven av 2005 med forskrift U 2008/ / EVI S Offvl. 5 Mottaker Finansdepartementet Referat fra porteføljestyret 27. juni 2008 Porteføljestyret X 2008/ / KJH 9 08 T3 Offvl. 6 nr. 2 c Avsender SKDIU - Innovasjons- og utviklingsavdelingen 11

12 Folkeregisteropplysninger Søknad om tilgang Folkeregisteropplysninger Søknad Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL I 2008/ / GTE 342 Avsender Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Vestby kommune Folkeregisteropplysninger Vestby kommune Resultatområde skole I 2008/ / GTE Mottaker Skattedirektoratet BU 4 Avsender Vestby kommune Revidert søknad om tilgang til Folkeregisteret online Folkeregisteropplysninger Frende Forsikring AS I 2008/ / GTE Mottaker Skattedirektoratet BU 6 Avsender Frende Skadeforsikring AS 12

13 Søknad om tilgang til Folkeregisteret online Folkeregisteropplysninger Den Norske Kirke Valle og Hylestad sokneråd I 2008/ / GTE Mottaker Skattedirektoratet BU 4 Avsender Den Norske Kirke Valle og Hylestad sokneråd Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger online Godtar vilkårene Folkeregisteropplysninger Osloadvokatene advokat.no I 2008/ / GTE Mottaker Skattedirektoratet BU 4 Avsender Osloadvokatene AS 0028 Oslo Revidert søknad om tilgang til Folkeregisteret online Folkeregisteropplysninger Frende Forsikring AS U 2008/ / GTE Mottaker Frende Skadeforsikring AS 13

14 Søknad om godkjennelse til å trekke befolkningsutvalg fra folkeregisteret Transportøkonomisk institutt Folkeregisteropplysninger Transportøkonomisk institutt I 2008/ / GTE 342 Avsender Transportøkonomisk institutt Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Søknad om tilgang til Det sentrale folkeregister Online Bærum Kommune Barnehagekontoret Folkeregisteropplysninger Bærum Kommune Barnehagekontoret I 2008/ / GTE 341 Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Avsender Bærum kommune Barnehagekontoret Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Vest-Telemark Næringsutvikling AS Folkeregisteropplysninger Vest-Telemark Næringsutvikling AS I 2008/ / GTE Mottaker Skattedirektoratet BU 4 Avsender Vest-Telemark Næringsutvikling As 14

15 Folkeregisteropplysninger Søknad om tilgang Folkeregisteropplysninger Søknad Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL U 2008/ / GTE 342 Mottaker Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL Søknad om tilgang til Folkeregisteret online Godtar vilkårene Folkeregisteropplysninger Den Norske Kyrkja Etnedal I 2008/ / GTE 341 Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Avsender Etnedal kyrkjelege fellesråd Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Den Norske Kirke Roan menighet Folkeregisteropplysninger Den Norske Kirke Roan menighet I 2008/ / GTE 341 Avsender Den Norske Kirke Roan menighet Mottaker Skattedirektoratet BU 2 15

16 Søknad om tilgang til Folkeregisteret online Folkeregisteropplysninger Den Norske Kirke Valle og Hylestad sokneråd U 2008/ / GTE Mottaker Den Norske Kirke Valle og Hylestad sokneråd Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Den Norske Kirke Roan menighet Folkeregisteropplysninger Den Norske Kirke Roan menighet U 2008/ / GTE 341 Mottaker EDB Business Partner Norge AS Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Vest-Telemark Næringsutvikling AS Folkeregisteropplysninger Vest-Telemark Næringsutvikling AS U 2008/ / GTE Mottaker EDB Business Partner Norge AS 16

17 Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger online Godtar vilkårene Folkeregisteropplysninger Osloadvokatene advokat.no U 2008/ / GTE Mottaker Osloadvokatene AS 0028 Oslo Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Vestby kommune Folkeregisteropplysninger Vestby kommune Resultatområde skole U 2008/ / GTE Mottaker Vestby kommune Folkeregisteropplysninger - viser til brev Folkeregisteropplysninger Sosialhumanistene I 2008/ / GTE Avsender Sosialhumanistene Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner BU 4 17

18 Folkeregisteropplysninger - viser til brev Folkeregisteropplysninger Sosialhumanistene U 2008/ / GTE Mottaker EDB Business Partner Norge AS Søknad om tilgang til det sentrale folkeregisteret online Prøveprosjekt beboerparkering Folkeregisteropplysninger Oslo kommune Trafikketaten I 2008/ / GTE 341 Avsender Oslo kommune Trafikketaten Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Bostedsregistrering Klage Bostedsregistrering Klage ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Svalbard skattekontor 18

19 Bostedsregistrering Klage Bostedsregistrering Klage ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Svalbard skattekontor Bostedsregistrering Klage Bostedsregistrering Klage ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Svalbard skattekontor Egenerklæring ekteskap/partnerskap Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender ***** Mottaker Skattedirektoratet 19

20 Bostedssak Bostedssak ***** ***** ***** I 2008/ / HAM 3 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender ***** Klage på skattevedtak vedr pendling Bostedsregistrering Klage ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet TE Avsender ***** Registreringssak ***** ***** ***** ***** ***** Bostedsregistrering Klage ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt sør Mottaker Skattedirektoratet 20

21 Gjennomføring av direktiv 2004/38/EF i norsk rett Overføring av opplysninger fra utlendingsmyndighetene til skatteetaten Høring Forslag til kapittel 13 i ny utlendingslov med bestemmelser for utlendinger som omfattes av EØS avtalen og EFTA konvensjonen I 2008/ / HAM Mottaker Skattedirektoratet Avsender Finansdepartementet Folkeregisteropplysninger Ajourføring av våpenregister Ber om utskrift Folkeregisteropplysninger I 2008/ / HAM 341 Mottaker Skattedirektoratet TE Avsender Politidirektoratet Registreringssak ***** ***** ***** Bostedsregistrering Klage ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Skatt Midt-Norge 21

22 Flyttesak ***** ***** Bostedsregistrering Klage ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Skatt nord Prøving av ekteskapsvilkår Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender ***** Mottaker Skattedirektoratet Navnemelding Navnemelding ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet TE Avsender ***** 22

23 Prøving av ekteskapsvilkår Egenerklæring Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender ***** Mottaker Skattedirektoratet TE Felles ekteskapslov Informasjon om når ekteskap kan inngås Felles ekteskapslov I 2008/ / HAM 300 Mottaker Skattedirektoratet TE Avsender Barne- og likestillingsdepartementet Opplysningsvirksomhet - Klage Personopplysninger - Klage I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt sør Mottaker Skattedirektoratet 23

24 Krav om erstatning for nytt pass Oversender sak Dekning av ekstrautgifter ifm fornying av pass ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Skatt vest Bostedssak ***** ***** Klage Bostedsregistrering ***** ***** I 2008/ / HAM 4 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt vest Mottaker Skattedirektoratet Endring av fødselsdato Endring av fødselsdato ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt øst Mottaker Skattedirektoratet 24

25 Dokumentasjonskravet ved innvandring Dokumentasjonskravet ved innvandring I 2008/ / HAM 329 Avsender Skatt øst Mottaker Skattedirektoratet Bostedssak ***** ***** ***** Bostedssak ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Skatt Midt-Norge Prøving av ekteskap Prøving av ekteskap ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner Avsender ***** 25

26 Dokumentasjonskravet ved innvandring ID dokumentasjon ved innvandring I 2008/ / HAM Mottaker Skattedirektoratet Avsender Skatt øst Seksjon folkeregister Feilregistrering i Folkeregisteret Manglende flyttemelding Bostedsregistrering ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet TE Avsender ***** Bindende forhåndsuttalelse til orientering Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJF 6 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Finansdepartementet 26

27 Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJF 7 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** Bindende forhånduttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJF 3 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Advokatfirmaet Schjødt DA v/adv. Johan K. Engelschiøn Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** U 2008/ / IJF T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Advokatfirmaet Schjødt DA 27

28 Bindende forhåndsuttalelse bekreftelse av mottatt anmodning Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJF T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Deloitte Advokatfirma DA Bindende forhåndsuttalelse innløsning av sameier i aksje Bindende forhånduttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJF 4 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Advokatfirmaet Schjødt DA Bindende forhåndsuttalelse - til orientering Bindende forhånduttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJF 7 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Finansdepartementet 28

29 Bindende forhåndsuttalelse tilbakebetaling av gebyr Bindende forhånduttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJF 8 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Advokatfirmaet Schjødt DA Bindende forhåndsuttalelse trukket anmodning Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** U 2008/ / IJF 4 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Deloitte Advokatfirma DA Bindende forhåndsuttalelse - Opsjon på kjøp av fast eiendom tidfesting spørsmål om kapitalbeskatning og beskatning av gavemottaker Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 6 08 S Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Kluge Advokatfirma DA v/adv. Olav Todnem 29

30 Bindende forhåndsuttalelse - avvisningsvedtak Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker CeMa Advokat AS Bindende forhåndsuttalelse - trekantfusjon og etterfølgende aksjesalg, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 6 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Thommessen Krefting Greve Lund AS v/adv. Morten Fjermeros Forhåndsuttalelse. Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 8 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker KLUGE Advokatfirma 30

31 Forhåndsuttalelse. Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 9 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker KLUGE Advokatfirma Bindende forhåndsuttalelse - til orientering Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 1 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Finansdepartementet, Skattelovavdelingen Bindende forhåndsuttalelse - bekreftelse for mottatt anmodning og gebyr mv. Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** U 2008/ / ILS T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 31

32 Anmodning om bindende forhåndsuttalelse - bekreftet mottakelse mm. Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 3 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Bindende forhåndsuttalelse Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 1 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Ernst & Young v/holt/junker BFU - vedr. infrastrukturbidrag Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 4 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers 32

33 ***** ***** ***** - Anmodning om BFU vedrørende infrastrukturbidrag Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 6 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers Korrigert anmodning om bindende forhåndsutalelse Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 7 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker PricewaterhouseCoopers Klageavgjørelse - klage over arveavgiftsvedtak - boet etter ***** ***** ***** ***** Klage Arveavgiftsvedtak Boet etter ***** ***** ***** ***** U 2008/ / JMJ 4 08 AG Offvl. 5 a, arveavgiftsloven 23, 2. ledd 33

34 Vedtak i klagesak - boet etter ***** ***** ***** ***** Klage Arveavgiftsvedtak Boet etter ***** ***** ***** ***** U 2008/ / JMJ 5 08 AG Offvl. 5 a, arveavgiftsloven 23, 2. ledd Mottaker Skatt nord Klage ifbm. bokettersyn Klage på bokettersyn X 2008/ / MLO 4 08 Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Vedrørende identitet og registrering Registreringssak Barns identitet ***** ***** ***** I 2008/ / KOS 4 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet Avsender Advokatforum 34

35 Folkeregisteropplysninger Standardoppdrag Søknad oversendes Nav Re Folkeregisteropplysninger Standardoppdrag NAV Re I 2008/ / KOS 343 Mottaker Skattedirektoratet TE Avsender Skatt sør Seksjon folkeregister Endring av fødselsdato Klage Kopi av ombudsmannens avsluttende brev Endring av fødselsdato Klage ***** ***** ***** ***** I 2008/ / KOS 3 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Sivilombudsmannen Mottaker Skattedirektoratet TE Endring av kjønnsstatus Identitetsendring ***** ***** ***** ***** I 2008/ / KOS 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skattedirektoratet TE Avsender Rikshospitalet 35

36 Endring av fødselsdato i Det sentrale folkeregister Fødselsdatoendring ***** ***** I 2008/ / KOS T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Utlendingsdirektoratet Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Endring av fødselsdato i Det sentrale folkeregister Fødselsdatoendring ***** ***** U 2008/ / KOS T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Utlendingsdirektoratet Folkeregisteropplysninger Søknad om utsatt iverksettingsfrist mv Folkeregisteropplysninger Klage Lindorff AS Dun & Bradstreet AS og Creditinform AS I 2008/ / KOS Mottaker Skattedirektoratet Avsender Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co 36

37 Bostedssak ***** ***** Annullering av bostedsregistrering Overføres til fødselsregistrering ***** ***** I 2008/ / LAA T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt Midt-Norge Mottaker Skattedirektoratet BU 2 Flyttemelding og søknad om separasjon Bostedsregistrering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / LAA 8 08 T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender ***** Mottaker Skattedirektoratet Bostedssak ***** ***** Bostedssak ***** ***** I 2008/ / LAA T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt Midt-Norge Mottaker Skattedirektoratet BU 2 37

38 Bostedssak ***** ***** Annullering av bostedsregistrering Overføres til fødselsregistrering ***** ***** U 2008/ / LAA T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skatt Midt-Norge Bostedssak ***** ***** Bostedssak ***** ***** U 2008/ / LAA T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skatt Midt-Norge Bostedssak ***** ***** ***** Identitetsendring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Mottaker Skatt øst 38

39 Euro Eiendomsutvikling AS - Spania Bostedsbekreftelse - Euro Eiendomsutvikling AS U 2008/ / MHD Mottaker Euro Eiendomsutvikling AS Svaret oversendes Sverige Bistandsanmodning Sverige ***** ***** U 2008/ / MHD 6 08 S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Skatteverket Skattekontor 1 Reservoir Exploration Technology ASA - Kazakhstan Bostedsbekreftelse - Reservoir Exploration Technology ASA U 2008/ / MHD Mottaker Reservoir Exploration Technology ASA 39

40 Norsafe AS - Mexico Bostedsbekreftelse - Norsafe AS U 2008/ / MHD Mottaker Norsafe AS Svaret oversendes til Skatt vest ved Ingvar Vigrestad Bistandsanmodning Sverige ***** ***** X 2008/ / MHD 4 08 S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender SKDFKKO - Forebyggings- og kontrollavdelingen, kontroll Avbestillingen oversendes Skatt øst seksjon utland til orientering Bistandsanmodning Sverige ***** ***** X 2008/ / MHD 6 08 S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender SKDFKKO - Forebyggings- og kontrollavdelingen, kontroll 40

41 Trolltech ASA - Frankrike Bostedsbekreftelse Frankrike Trolltech ASA U 2008/ / MHD Mottaker Trolltech ASA Ny bekreftelse for Smith International Norway AS Bostedsbekreftelse - Smith International Norway AS U 2008/ / MHD Mottaker Smith International Norway AS Norlys AS - Polen Bostedsbekreftelse Norlys AS U 2008/ / MHD Mottaker Norlys AS 41

42 Endringsavtale nr. 4 - Oppdatert L-ABC Anskaffelse Produksjon og utgivelse av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken U 2008/ / OEH 08 AN Offvl. 6, 2. ledd, nr. 2 a Mottaker Fagbokforlaget AS Merverdiavgiftsloven 16 første ledd nr 1, jf forskrift nr 24 og nr 35 Forespørsel om mva U 2008/ / TCH 4 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Mottaker Thommessen Krefting Greve Lund AS Merverdiavgiftsloven 16 første ledd nr 1, jf forskrift nr 24 og nr 35 Forespørsel om mva U 2008/ / TCH 5 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Mottaker Skatt øst 42

43 Søknad om fritak for konsernregnskap for morselskap i underkonsern Aon Grieg AS Unntak fra konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern Aon Grieg AS U 2008/ / TKH Mottaker AON GRIEG AS Endring av FSFIN definisjon av selvstendig og uselvstendig bolig Endring av FSFIN definisjon av selvstendig og uselvstendig bolig U 2008/ / HBO T1 Offvl. 5 Mottaker Finansdepartementet Boet etter ***** ***** ***** - klage på arveavgiftsvedtak Arveavgift Boet etter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / AEF 3 08 AG Offvl. 5 a, arveavgiftsloven 23, 2. ledd Telefonnotat ***** Arveavgift Boet etter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2008/ / AEF 4 08 AG Offvl. 5 a, arveavgiftsloven 23, 2. ledd Avsender SKDREPS - Rettsavdelingen, personskatt 43

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.2008 Flyttesak Innvandring Flyttesak ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.2008 Oversendt brev fra klager Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Klage *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.9.8-21.9.8 07.11.2008 Svar på forespørsel om informasjon

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651. Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651. Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651 Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692 Innhold Del I Innledning... 1 Oversikt 9... 11 1.1

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

Dokument nr. 4 (2000 2001)

Dokument nr. 4 (2000 2001) Dokument nr. 4 (2000 2001) Melding for året 2000 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2001 2 Dokument nr. 4 2000 2001 Til Stortinget I samsvar med

Detaljer

Aktuelt. Revisorgruppen utvider på Vestlandet. Kontrolletatene skal få større mulighet til å ilegge bøter

Aktuelt. Revisorgruppen utvider på Vestlandet. Kontrolletatene skal få større mulighet til å ilegge bøter Aktuelt Kontrolletatene skal få større mulighet til å ilegge bøter Regjeringen varsler i sin strategi mot arbeidslivskriminalitet økt bruk av administrative sanksjoner mot økonomisk kriminalitet, særlig

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 14.6.2010-20.6.2010 23.07.2010 Konkurransetilsynets vedtak

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Riksrevisjonen. Dokument nr. 2 (2000 2001) Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2000

Riksrevisjonen. Dokument nr. 2 (2000 2001) Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2000 Riksrevisjonen Dokument nr. 2 (2000 2001) Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2000 Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr. 2 (2000 2001) Riksrevisjonens melding om virksomheten

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 20.7.2009-26.7.2009 07.08.2009 Kopi av faktura fra forvalter

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer