Dok.dato: Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 22.08.2012. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 22.08.2012. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 22.08.2012."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Melding til KL Forsikring om dødsfall, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2010/ /2012 HR-ERS/GTSAS ***** Mottaker Kommunal Landspensjonskasse KL Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 nnhold: Ang. dødsfall til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2010/ /2012 HR-ERS/GTSAS ***** Mottaker ***** Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 nnhold: Søknad til KL Forsikring om attførings-/uførepensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/ /2012 HR-ERS/RAFA1279 ***** Mottaker ***** Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 Side: 1 av 14

2 nnhold: Melding til trekkpliktig om utleggstrekk i samsvar med tvangsfullføringsloven ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / Lensmannen i Fjaler nnhold: Tilbakemelding vedrørande varsel om inkasso - ***** ***** Tilbakemelding vedrørande Helse Førde 2011 til d.d 2011/ /2012 ADM/JOBO ADM/[FORDELT] nnhold: Legemidler fra Folketrygden - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / TE Helfo - Region Vest nnhold: åminnelse om kontaktpersoner for Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister 2012/ / MED/OLHE MED/THV Norsk hjerteinfarktregister, Seksjon for medisinske kvalitetsregistret Side: 2 av 14

3 nnhold: Dekning av utgifter til legemidler - Melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2011/ /2012 TE Helfo - Region Vest nnhold: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Askvoll lensmannskontor nnhold: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Askvoll lensmannskontor nnhold: ålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / Statens innkrevingssentral Side: 3 av 14

4 nnhold: ålegg om trekk i lønn/trygd - ***** ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / Lindorff AS nnhold: Rettssak nr TV1-FJOR ved Fjordane tingrett: X - Staten v/helse- og omsorgsdepartementet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2009/ / TE Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester nnhold: Oppsigelse - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/ / HR-ERS/RAFA1279 ***** HR-ERS/RAFA1279 Andvik, Geir nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingssjukepleiar - st. ref. ( ) - ***** ***** Avdelingssjukepleiar MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref / /2012 HD/OYVA1080 HD/OYVA1080 TE Side: 4 av 14

5 nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingssjukepleiar MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref ***** ***** ***** ***** Avdelingssjukepleiar MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref / /2012 HD/OYVA1080 Mottaker ***** Øystein Vatne HD/OYVA1080 nnhold: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / nnhold: nvitasjon til å delta i pilotutprøving - Felles indikator - produktivitet og kostnadsnivå ilotutprøving - Felles indikator - produktivitet og kostnadsnivå 2012/ / ADM/[FORDELT] 309 ADM/[FORDELT] Helse Vest nnhold: ensjon fra KL - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/ / HR-ERS/RAFA1279 ***** HR-ERS/RAFA1279 Kommunal Landspensjonskasse KL Side: 5 av 14

6 nnhold: Vedtak i sak om legemidler - opprettholdelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / TE HELFO nnhold: Erklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / TE nnhold: nnvilgelse av attføringspensjon fra KL - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/ / HR-ERS/RAFA1279 ***** HR-ERS/RAFA1279 Kommunal Landspensjonskasse KL nnhold: nnhenting av medisinske opplysningar - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / NAV Stryn Side: 6 av 14

7 nnhold: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / nnhold: Avtaler nettundervisning for leger Kompetanseutvikling - Nettbasert undervisning 2012/ / MKROBOLOG/REHJ 553 MKROBOLOG/REHJ Oslo niversitetssykehus nnhold: Kalibrering av 2 stk vekter Kalibreringsbevis - Medisinsk teknisk avdeling - Justervesenet 2011/ /2012 MTA/JSK 052 MTA/EFL4326 Justervesenet nnhold: Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / Side: 7 av 14

8 nnhold: Skademelding - Erstatningssak: 2012/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssaknr 2012/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2012/ / Norsk asientskadeerstatning nnhold: nnsyn i journal/erklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / Tryg forsikring nnhold: Trukket søknad - Fast stilling som sjukepleiar ved dialysen i Lærdal MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON LSH - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fast stilling som sjukepleiar ved dialysen i Lærdal MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON LSH - st. ref / /2012 MEDSEK-L/ALFE0230 Mottaker ***** Albert Olav Fedje MEDSEK-L/ALFE0230 nnhold: Spørsmål om barnets helse og utvikling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / Gjensidige Forsikring ASA Side: 8 av 14

9 nnhold: Anmodning om pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / Gjensidige Forsikring ASA nnhold: Dekning av utgifter til legemidler - melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 TE HELFO nnhold: SV: Skal snart overlevere Blåklokketunet 8 ersonalbustad - Blåklokketunet 8 - Førde - Helse Førde 2012/ / AH/STETEN 038 AH/STETEN Tenden, Steinar nnhold: Rammeavtale og delavtalar mellom Selje kommune og Helse Førde HF Samhandlingsreforma- samhandlings- og avtalestruktur Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 13053/ TV/VDRROS 306 TV/VDRROS Selje kommune Side: 9 av 14

10 nnhold: Klagesak for kontrollkomisjonen - ***** ***** ***** ***** - Klagesak for kontrollkommisjonen 2012/ /2012 Kontrollkomisjonen for sykiatrisk klinikk nnhold: Klagesak for kontrollkommisjonen - ***** ***** ***** ***** - Klagesak - Kontrollkommisjonen 2012/ / Kontrollkommisjonen for sykiatrisk klinikk nnhold: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2010/ /2012 nnhold: Erstatning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Erstatningssak 2007/ Norsk asientskadeerstatning (NE) - asientskadenemnda 2007/ / TE Norsk asientskadeerstatning Side: 10 av 14

11 nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar AMK KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sjukepleiar AMK KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref / /2012 AMK/OYDA0758 Mottaker ***** Øyvind Dahle AMK/OYDA0758 nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Sjukepleiar AMK - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Sjukepleiar AMK KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref / /2012 AMK/OYDA0758 AMK/OYDA0758 TE nnhold: ålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / Statens nnkrevingssentral nnhold: ålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / Statens nnkrevingssentral Side: 11 av 14

12 nnhold: ålegg om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / Statens nnkrevingssentral nnhold: Forespørsel angående pasient - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / NAV Vik nnhold: Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2011/ /2012 nnhold: ålegg om utleggstrekk i løn - ***** ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / Statens nnkrevingssentral Side: 12 av 14

13 nnhold: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / nnhold: Krav om innsyn i journal - ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / nnhold: Skjema for melding om avvik, uønska hending og forbetringsforslag - ***** ***** ***** ***** - Samhandling med Askvoll kommune - Synergi nr. 2012/ / FAG/HRENE Askvoll kommune nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering. - st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering. MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref / /2012 HD/OYVA1080 HD/OYVA1080 TE Side: 13 av 14

14 nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering. MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering. MEDSNSK KLNKK / HD OLKLNKK - st. ref / /2012 HD/OYVA1080 Mottaker ***** Øystein Vatne HD/OYVA1080 nnhold: Søknad og CV m/vedlegg - Sjukepleiar AMK - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Sjukepleiar AMK KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref / /2012 AMK/OYDA0758 AMK/OYDA0758 TE nnhold: Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar AMK KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sjukepleiar AMK KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMK - st. ref / /2012 AMK/OYDA0758 Mottaker ***** Øyvind Dahle AMK/OYDA0758 Side: 14 av 14

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Offentlig journal. Klage på parkeringsbot - ***** ***** Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2014 2014/6-257 29038/2014

Offentlig journal. Klage på parkeringsbot - ***** ***** Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2014 2014/6-257 29038/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 28.11.2014 Klage på parkeringsbot - ***** ***** Klager på kontrollavgift - arkering Førde Sentralsjukehus 2014

Detaljer

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11.

Offentlig journal. Korrigering/presisering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 HR-PERS 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2013 Korrigering/presisering - Arbeidsforhold 2013/1006-6 26174/2013 04.11.2013 HR-ERS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 nnhold: Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - - Erstatningssak 2010/02972 - Norsk asientskadeerstatning

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ORT/BOOE. Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ISP/OYMY4364. Dok.dato: 24.11.2010.

Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ORT/BOOE. Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ISP/OYMY4364. Dok.dato: 24.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2010 Møteinnkalling ersonalsak 2010/2653-3 15228/2010 ORT/BOOE 1 Mottaker Bjørn Morten Øen ORT/BOOE Justering av stillingsprosent/permisjon

Detaljer

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011-18.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kommentar av medisinsk vurdering, erstatningssak 2010/04522 - - Erstatningssak 2010/04522 - Norsk

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om hospitering- Avdeling for Akuttmedisin. Hospitering Helse Førde 2010 - d.d. 2010/843-37 17562/2015 16.06.2015 19.06.

Offentlig journal. Søknad om hospitering- Avdeling for Akuttmedisin. Hospitering Helse Førde 2010 - d.d. 2010/843-37 17562/2015 16.06.2015 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2015-21.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 22.06.2015 Søknad om hospitering- Avdeling for Akuttmedisin Hospitering 2010 - d.d. 2010/843-37

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2011 Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen 2011 2010/2530-6 16502/2010 21.12.2010 FAG/HRENE

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05.

Offentlig journal. Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag. Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 04.06.2014 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2014 Revisjonsrapport Behandling av hjerneslag Behandling av hjerneslag 2014/2063-1 14846/2014 21.05.2014 MED

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer

Offentlig journal. Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRING 2008/1917-5 11790/2010 01.09.2010 03.09.2010 PERS/ARKJ4335 *****

Offentlig journal. Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRING 2008/1917-5 11790/2010 01.09.2010 03.09.2010 PERS/ARKJ4335 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2010 nnhold: Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRNG 2008/1917-5 11790/2010 ERS/ARKJ4335

Detaljer

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2011 Garanti nr: 3622.90.12015/108380, stilt for A.M.Vik AS Ny ruspost ved Nordfjord sykiatrisenter 2006/415-88

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 19.06.2015 nnhold: Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2014/1423-3 13190/2014 06.05.2014 HR-PERS 13.05.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2014/1423-3 13190/2014 06.05.2014 HR-PERS 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2014 nnhold: Tenestebevis - Arbeidsforhold 2014/1-3 13190/2014 06.05.2014 Mottaker nnhold: Tilsetjing i vikariatstilling

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: FAG. Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: ***** NEVSEK

Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: FAG. Dok.dato: 15.01.2015. Klassering: ***** NEVSEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 21.01.2015 åminnelse - NOS-data Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOS)

Detaljer

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05.

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2010 Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. nnhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009

Detaljer

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2010 nnhold: Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming - Tilbakemelding frå pårørande 2010/1954-1 11073/2010

Detaljer

Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: ***** AMB-S/VIST4457. Dok.dato: 14.05.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 16.05.2012.

Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: ***** AMB-S/VIST4457. Dok.dato: 14.05.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 16.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 11 april 2012 Referat fra dialogmøte ***** ***** ***** ***** ***** - ersonalsak 2010/1975-15 7050/2012 20.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Klage parkeringsavgift - nr 05179 - ***** ***** Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2014

Offentlig journal. Klage parkeringsavgift - nr 05179 - ***** ***** Klager på kontrollavgift - Parkering Førde Sentralsjukehus 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 30.10.2014 nnhold: Klage parkeringsavgift - nr 05179 - ***** ***** Klager på kontrollavgift - arkering Førde

Detaljer

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** *****

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 3-3 meldingar

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2014 Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Detaljer

Offentlig journal. Utredning av persontilpasset medisin - innspill. Utredning av persontilpassa medisin - innspel 2014/2728-2 19696/2014 24.07.

Offentlig journal. Utredning av persontilpasset medisin - innspill. Utredning av persontilpassa medisin - innspel 2014/2728-2 19696/2014 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 24.07.2014 tredning av persontilpasset medisin - innspill tredning av persontilpassa medisin - innspel

Detaljer

Dok.dato: 07.03.2012. Klassering: ORT/BOOE. Dok.dato: 27.03.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 28.03.2012.

Dok.dato: 07.03.2012. Klassering: ORT/BOOE. Dok.dato: 27.03.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 28.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2012-31.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.04.2012 Kartlegging elektiv ortopedi Ortopedisk kompetanse i Helse Førde 2012/946-2 4904/2012 07.03.2012

Detaljer

Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida 15.02.2012-14.02.2013. Dok.dato: 06.02.2012.

Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida 15.02.2012-14.02.2013. Dok.dato: 06.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2012 Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida - 14.02.2013

Detaljer

***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde si behandling av brystkreftpasient - Helsetilsynet - Synerginr. 86044. Dok.dato: 23.01.2012.

***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde si behandling av brystkreftpasient - Helsetilsynet - Synerginr. 86044. Dok.dato: 23.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.01.2012 nnhold: Varsel om dødsfall Helse Førde HF - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde

Detaljer

Offentlig journal. Svarbrev til Stryn kommune. ***** ***** - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 FAG/HJBR 11.08.

Offentlig journal. Svarbrev til Stryn kommune. ***** ***** - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 FAG/HJBR 11.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2010 Svarbrev til Stryn kommune - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 433 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/2126-4 1031/2012 24.01.2012 TTH/KALEME 10.02.

Offentlig journal. Tilsetting - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/2126-4 1031/2012 24.01.2012 TTH/KALEME 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.02.2012 Tilsetting - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/2126-4 1031/2012 24.01.2012 TTH/KALEME ***** Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 08.03.2012. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-11.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2012 Anmodning om pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/867-3

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** *****

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2012 nnhold: nnhenting av opplysningar frå BP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** *****

Detaljer