Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Samarbeidsforum mot svart økonomi søknad Drift samarbeidsforum mot svart økonomi I 2008/ / PAP T4 Offvl. 5 Avsender Samarbeidsforum i Oslo / Akershus TE Regionale samarbeidsforum mot svart økonomi Info om økonomisk støtte til regionale tiltak Drift samarbeidsforum mot svart økonomi I 2008/ / PAP 1 T4 Offvl. 5 Avsender Skatt vest TE Søknad om økonomisk støtte Drift samarbeidsforum mot svart økonomi I 2008/ / PAP 08 T4 Offvl TE Avsender Skatt nord 1

2 Søknad om midler til regionale tiltak Drift samarbeidsforum mot svart økonomi I 2008/ / PAP 08 T4 Offvl TE Avsender RSMSØ i Rogaland Søknad om økonomisk støtte til regionalt samarbeidsforum mot svart økonomi i Finnmark Søknad om øk. støtte til regionalt samarbeidsforum mot svart økonomi i Finnmark I 2008/ / PAP T4 Offvl. 5 Avsender Skatt nord Søknad om økonomisk støtte til regionalt samarbeidsforum mot svart økonomi i Finnmark Drift samarbeidsforum mot svart økonomi I 2008/ / PAP T4 Offvl TE Avsender Skatt nord 2

3 Søknad prosjektmidler SMSØ Drift samarbeidsforum mot svart økonomi I 2008/ / PAP 1 T4 Offvl. 5 Avsender NHO Trøndelag TE Søknad om midler til konferanse mot svart økonomi Drift samarbeidsforum mot svart økonomi I 2008/ / PAP T4 Offvl. 5 Avsender SFMSØ Agder TE Statsborgerskap - ***** ***** ***** ***** Statsborgerskap ***** ***** I 2008/ / RUD R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Norske Ambassade TE 3

4 Klage til klagenemnda Klage til klagenemnda ***** ***** ***** I 2008/ / SAB 08 AV Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender Selmer Advokatfirma Sak for Borgarting lagmannsrett Prosesskrift og sluttinnlegg Prosess nr 793 Sak for Oslo tingrett Merverdiavgift ***** ***** I 2008/ / SAB 08 AV Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender Regjeringsadvokaten TE Sak for Oslo tingrett Kopi av dom Prosess nr 793 Sak for Oslo tingrett Merverdiavgift ***** ***** I 2008/ / SAB 08 AV Offvl. 5 a, forvaltningsloven TE Avsender Regjeringsadvokaten 4

5 Sak for Borgarting lagmannsrett Anke Prosess nr 764 Sak for Borgarting lagmannsrett Merverdiavgift ***** ***** ***** I 2008/ / SAB 3 08 AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven TE Avsender Regjeringsadvokaten Vedtak om endring av stedet for likning fra Skatt vest til Skatt øst, Sentralskattekontoret for storbedrifter Ajourhold av manntallet Overføring til sentral likning U 2008/ / SIZ Mottaker Skatt vest Mottaker SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER Varsel om endring av stedet for likning fra Skatt vest til Skatt øst, Sentralskattekontoret for storbedrifter Ajourhold av manntallet Overføring til sentral likning U 2008/ / SIZ Mottaker SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER Mottaker Skatt vest 5

6 Varsel om endring av stedet for likning fra Skatt øst, Oslo til Skatt øst, Sentralskattekontoret for storbedrifter Ajourhold av manntallet Overføring til sentral likning U 2008/ / SIZ Mottaker Skatt øst Mottaker SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER BFU ulovfestet gjennomskjæring av transaksjonsrekke Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** U 2008/ / SKA 4 8 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker KPMG Law Advokatfirma DA Avsender Skattedirektoratet Bindende forhåndsuttalelse ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** U 2008/ / SKA 8 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker KPMG Law Advokatfirma Avsender Skattedirektoratet 6

7 Utkast til forskrift om Konkurranselovens anvendelse på Svalbard Høring - Utkast til forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard I 2008/ / OER 008 Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartement Anmodning om forslag til tiltak i ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet Anmodning om forslag til tiltak i ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet I 2008/ / HAK 89 Avsender Finansdepartementet Innføring av regler om utvidet anvendelse av gammel negativ grunnrenteinntekt Tilbakemelding Høring Innføring av regler om utvidet anvendelse av gammel negativ grunnrenteinntekt ifb med opprustning og utvidelse av eksisterende kraftverk I 2008/ / CBJ Avsender Skatt øst TE 7

8 Merknader til høringsnotat vedr forslag om presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene Høring - presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene I 2008/ / SRG 008 Avsender Skatt vest Gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF Høring Gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF I 2008/ / SRG 008 Avsender Finansdepartementet Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten Høring - Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten I 2008/ / SRG 008 Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartement 8

9 Særfradrag for store sykdomsutgifter Særfradrag for store sykdomssutgifter som følge av diabetes I 2008/ / SWI Avsender Norges Diabetesforbund Skatt og enkeltmannsforetak Noen generelle spørsmål om skatt og enkeltmannsforetak I 2008/ / ordelt] S Offvl Avsender ***** Ny lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd ( omstillingsloven ) Ny lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemnd I 2008/ / ordelt] 400 Avsender Nærings- og handelsdepartementet 9

10 Konkurs i borettslag Spørsmål fra skattebetalerforeningen ang. konkurs i borettslag I 2008/ / ordelt] S Offvl. 5 Avsender Skattebetalerforeningen Klage på vedtak om nektelse av refusjon Avslag på refusjon av merverdiavgift Klage ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / TCH AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender Thommessen Krefting Greve Lund AS Skriftlige hovedinnlegg Prosess nr 701 Sak for Oslo tingrett merverdiavgift ***** ***** ***** I 2008/ / ARA 08 AV Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender Regjeringsadvokaten 10

11 Foreløpig svar ***** ***** ***** ***** ***** Saksomkostninger ***** ***** I 2008/ / ARA AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven 3-2 Avsender Deliotte Advokatfirma Sak for Borgarting lagmansrett Sluttinnlegg Prosess nr 701 Sak for Oslo tingrett merverdiavgift ***** ***** ***** I 2008/ / ARA 08 AV Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender Regjeringsadvokaten Forlenggelse av avtale om distribusjon av likningsopplysninger til 3. part Distribusjon av likningsopplysninger I 2008/ / BJJ T3 Offvl. 6 nr. 2 c Avsender ***** 11

12 Forskrift til ligningsloven 6-10 Oppdrag om utarbeiding av forskrift til utfylling av ligningsloven 6-10 I 2008/ / ELA 9 08 T1 Offvl Avsender Sentralskattekontoret for utenlandssaker TE Gjensidig overenskomst om tilordning av inntekt fra overføring av kraft Tilordning av inntekt fra overføing av kraft ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / ordelt] S Offvl. 5 Avsender Finansdepartementet Bindende forhåndsuttalelse avvisningsvedtak Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ELI 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker BDO Noraudit Advokater AS Avsender Skattedirektoratet 12

13 Bindende forhåndsuttalelse Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** I 2008/ / ELI 3 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Ernst & Young Tax Advokatfirma as BU 4 Søknad om midlertidig dispensasjon Søknad Midlertidig dispensasjon fra kravet om manuell nummerering av terminoppgaver etter konvertering til SOFIE I 2008/ / EMS T3 Offvl. 5 a, lignl nr BU 2 Avsender Skatt øst Innplassering Innplassering ***** ***** ***** I 2008/ / ESM P Offvl. 6.4 Avsender Norges Juristforbund 13

14 Søknad Folkeregisteropplysninger Online Søknad Folkeregisteropplysninger Online Diankonhjemmet Sykehus I 2008/ / GTE 341 Avsender Diankonhjemmet Sykehus BU 2 Folkeregisteropplysninger Utvidet tilgang Folkeregisteropplysninger Norges idrettshøgskole I 2008/ / GTE BU 6 Avsender Norges Idrettshøgskole Sperret adresse Sperret adresse ***** ***** ***** I 2008/ / GTE R1 STRENGT FORTROLIG,Besk.instr. 4,U.Off. Offvl. 5 a, folkeregl. 13 BU 2 Avsender ***** 14

15 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkårene Folkeregisteropplysninger Fagforbundet Aust-Agder I 2008/ / GTE BU 4 Avsender Fagforbundet Aust-Agder Tilgang Det sentrale folkeregisteret Folkeregisteropplysninger Oppland fylkeskommune Fagenhet for samferdsel I 2008/ / GTE 341 Avsender Oppland fylkeskommune Fagenhet for samferdsel Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Fagforbundet Vestfold I 2008/ / GTE Avsender Fagforbundet Vestfold BU 4 15

16 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Lærernes Yrkesforbund I 2008/ / GTE Avsender Lærernes Yrkesforbund BU 4 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Universitetet i Bergen Poliklinikk for unge og voksne I 2008/ / GTE BU 4 Avsender UiB Poliklinikk for unge og voksne Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Bufetat Region Sør I 2008/ / GTE Avsender Bufetat Region sør BU 4 16

17 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Universitetet i Tromsø Institutt for klinisk odontologi I 2008/ / GTE BU 4 Avsender UiT Institutt for klinisk odontologi Folkeregisteropplysninger Ber om klargjøring av vilkår Folkeregisteropplysninger NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring I 2008/ / GTE Avsender NOVA Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Øyer Gausdal og Lillehammer kommune I 2008/ / GTE BU 8 Avsender Øyer kommune Plan og utvikling 17

18 Ad sperret adresse strengt fortrolig Sperret adresse ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / GTE 08 R1 STRENGT FORTROLIG,Besk.instr. 4,U.Off. Offvl. 5 a, folkeregl. 13 Avsender ***** BU 4 Tilleggsopplysninger Folkeregisteropplysninger Sørum kommune Sørum kommunalteknikk KF I 2008/ / GTE Avsender Sørum kommune Sørum kommunalteknikk KF BU 4 Tilleggsopplysninger Folkeregisteropplysninger Etterretningstjenesten I 2008/ / GTE Avsender Etterretningstjenesten BU 4 18

19 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur I 2008/ / GTE BU 4 Avsender Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Tysfjord kommune Serviceavdelingen I 2008/ / GTE Avsender Tysfjord kommune Serviceavdelingen BU 4 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkår Folkeregisteropplysninger Telenor Forsikring as I 2008/ / GTE BU 4 Avsender Telenor Forsikring AS 19

20 Notat til saken Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2008/ / LAA T1 Offvl. 5 Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Registreringssak ***** ***** ***** ***** Bostedsregistrering Klage ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt sør Erverving av norsk statsborgerskap Statsborgerrett ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Kongelig Norsk Ambassade Island 20

21 Prøving av ekteskapsvilkår Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender ***** Prøving av ekteskapsvilkår Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / HAM T1 Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender ***** Avtale i underkrevet stand Avtale mellom Skattedirektoratet og Vernepliktverket Elektronisk overføring lagring og spredning av folkeregsteropplysniger Forsvaret Vernepliktverket U 2008/ / HAM 308 Avsender Skattedirektoratet Mottaker Vernepliktsverket 21

22 Vigselattest Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2008/ / HAM 4 08 T1 Offvl. 5 Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Ekteskapsattest Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2008/ / HAM 3 08 T1 Offvl. 5 Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Henvendelse vedr skattefradrag pga særlig høy forsikringspremie Fradrag ved ligningen for forhøyet forsikringspremie på grunn av varig sykdom eller svakhet I 2008/ / HSK T2 Offvl. 5 a, lignl nr Avsender Finansnæringens Hovedorganisasjon 22

23 Kulturmomsutvalget økonomiske og administrative konsekvenser Oppfølging av kulturmomsutvalget I 2008/ / IBS 3 08 T2 Offvl. 5 Oppnevning av ny leder for perioden fram til 31. des Klage til klagenemnda - Oppnevning av ny leder I 2008/ / IBS AV Offvl. 5 a, mval. 7, Skattebetalingsloven Avsender Finansdepartementet Ang dispensasjon Søknad om dispensasjon fra bokføringsforskriften - bruk av avregningsnotaer for telekort I 2008/ / IHI 3 08 T3 Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender ***** TE 23

24 Realisasjon av hytte på innløst festetomt Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 4 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Skattedirektoratet Bindende forhåndsuttalelse - realisasjon av fritidseiendom på innløst festetomt Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 5 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Skattedirektoratet Bekreftet mottagelse manglende betaling av gebyr Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Thommessen Krefting Greve Lund AS Avsender Skattedirektoratet 24

25 Bindende forhåndsuttalelse - til orientering Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 6 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Finansdepartementet Skattelovavdelingen Avsender Skattedirektoratet Svar på spørsmål om ytterligere opplysninger Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / ILS 3 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Kluge Advokatfirma DA BU 4 Svar på spørsmål om ytterligere opplysninger Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / ILS 4 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Kluge Advokatfirma DA Avsender Skattedirektoratet 25

26 Bindende forhåndsuttalelse Ytterligere opplysniger Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / ILS 5 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Kluge Advokatfirma DA TE Bindende forhåndsuttalelse - foreløpig svar på omgjøringsbegjæring Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** U 2008/ / JAR 7 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Skattedirektoratet Mottaker Ernst & Young Bindende forhåndsuttalelse Salg av eiendom Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** I 2008/ / JAR 4 08 S Offvl. 5 Avsender ***** 26

27 Bindende forhåndsuttalelse Omgjøringsbegjæring Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** I 2008/ / ILS 6 08 T1 Offl. 5 a, lignl nr TE Avsender Ernst & Young as Felles elektronisk tjenesteyting i offentlig sektor - arbeidsgrupperapport om felles ET-arkitektur Høring - Felles elektronisk tjenesteyting i offentlig sektor I 2008/ / JCS 008 Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartement Normrenten for september og oktober 2008 Normrenten Orientering om endringer I 2008/ / JLO Avsender Finansdepartementet 27

28 Tilleggsopplysning Arveavgift Klage Boet etter ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / JMJ 3 08 AG Offvl. 5 a, arveavgiftsloven 23, 2. ledd Avsender Skatt Midt-Norge Uttrekk av data til driftsstatistikken Utlevering av likningsopplysninger - ***** I 2008/ / KAK T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender ***** Oppfølging av prosjekt Kvalitet i IT-funksjonen Oppfølging av prosjekt Kvalitet i IT- funksjonen I 2008/ / KOW Avsender Det Norske Veritas AS 28

29 Oppdrag forprosjekt for etablering av løsning for eid på sikkerhetsnivå 3 Oppfølging av eid-beslutninger - Skatteetatens rolle og oppgaver I 2008/ / KOW 5 08 T2 Offvl Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Bistandsanmodning ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bistandsanmodning Tyskland ***** ***** ***** I 2008/ / LAR S Offvl. 5 a, lignl nr TE Avsender Skatt øst Spontanopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** Spontanopplysninger Polen ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / LAR S Offvl. 5 Avsender Tax Chamber in Poznan Tax Information Exchange office in Konin 29

30 Klage for inntektsåret 2004 Klage til skatteklagenemnda ***** ***** ***** I 2008/ / LMS S Offvl. 5 Avsender Skatt øst Klage i bostedssak sendt klageinstans Bostedregistrering Klage ***** ***** ***** I 2008/ / LAA R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt øst Vedtak - utgått oppholdstillatelse ***** ***** ***** ***** Bostedregistrering Klage ***** ***** ***** I 2008/ / LAA R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender Skatt øst 30

31 Vedr bekreftelse på tax residency. Vedr bekreftelse på tax residency. I 2008/ / ISS S Offvl. 5 a, lignl nr BU 3 Avsender PricewaterhouseCoopers Skatteavtale Tyskland Skatteavtalen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / ELA T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Federal Central Tax Office Notat vedr samlinger etter gjennomført brevkurs i folkeregistrering Sentrale kompetansetiltak (RS) X 2008/ / TTH T3 Offvl. 5 Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Mottaker SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Mottaker SKDRESF - Rettsavdelingen, skatteforvaltning Avsender SKDRS - Regionstyringsavdelingen 31

32 Sak for Borgarting lagmannsrett Prosesskrift Sak for Borgarting lagmannsrett ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / UBJ 4 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Regjeringsadvokaten Sak for Borgarting lagmannsrett prosesskrift Sak for Borgarting lagmannsrett ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / UBJ 5 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Regjeringsadvokaten Sak for Borgarting lagmannsrett - Orientering Sak for Borgarting lagmannsrett ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / UBJ 6 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Regjeringsadvokaten 32

33 Dobbeltbeskatting Norge - Sverige ***** ***** ***** Dobbeltbeskatning ***** ***** ***** I 2008/ / FOA S Offvl. 5 Avsender Skatteverket Skatteavtalen med USA Skatteavtale ***** ***** ***** ***** I 2008/ / FOA S Offvl. 5 Avsender Department of the treasury Skatteavtalen Norge Tyskland Skatteavtalen Norge Tyskland ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / FOA S Offvl. 5 Avsender Federal Central Tax Office 33

34 Informasjonskampanjer Anskaffelse Kampanje skattekort ungdom 2008 I 2008/ / BKT AN Offvl Avsender ***** TE Spørsmål om forlengelse av foreldelsesfrist Kopi av brev Krav om erstatning skjønnslikning ***** ***** ***** I 2008/ / HEK T3 Offvl TE Avsender Finansdepartementet Skatterestanser Skatterestanser Innkrevingsrutiner ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / MOK S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Skattedirektoratet 34

35 Skatterestanser Skatterestanser Innkrevingsrutiner ***** ***** ***** ***** ***** U 2008/ / MOK 4 08 S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Skattedirektoratet Skatterestanser Kopi av brev fra skatteoppkrever til selskapet Skatterestanser Innkrevingsrutiner ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / MOK 3 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr TE Avsender ***** Notat om tilordning av lønn Notat om tilordning av lønn I 2008/ / KST Avsender Skatt øst 35

36 Sak nr KON-OBYF/1 Konkursbo Garantitilsagn ***** ***** ***** Søknad om garanti for videre bobehandling ***** ***** ***** I 2008/ / SCH 3 08 AV Offvl. 5 a, forvaltningsloven TE Avsender ***** Felles policy vedrørende hvitvasking Felles policy vedrørende hvitvasking I 2008/ / HPT S Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Toll- og avgiftsdirektoratet TE Kildeskatt Utbytte til utenlandske aksjonærer Kildeskatt - utredning om saksbehandlingsregler I 2008/ / LAO T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Skat Skattecenteret Ballerup 36

37 Utkast til høringsnotat om fritak for plikt til å levere næringsoppgave for mindre enkeltpersonforetak Oppgaveplikt for næringsdrivende - forslag om forenklinger I 2008/ / LAO T4 Offvl. 5 Avsender Finansdepartementet Id-kort i bygg- og anleggsbransjen Problemer for utenlandske arbeidstakere ID-kort i bygge- og anleggsbransjen - utvikling I 2008/ / MHO 08 T2 Offvl Avsender NHO Service Kunngjøring i Norsk Lovtidend - lønnsoppgaveplikten Kunngjøring Norsk Lovtidend I 2008/ / LHB 400 Avsender Finansdepartementet 37

38 Tilsetting i skatteetaten Utlysning av ledige stillinger Tilsetting i skatteetaten Utlysning av ledige stillinger I 2008/ / FNO 219 Avsender Norges Juristforbund Bindende forhåndsuttalelse Bindende forhåndsuttalelse ***** ***** ***** U 2008/ / ELI 3 08 T1 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Skattedirektoratet Forespørsel om praksisplass høsten 2008 Forespørsel om praksisplass våren 2008 I 2008/ / VGR 08 P Offvl Avsender Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet 38

39 Melding om vigsel / partnerskap Prøving av ekteskapsvilkår ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2008/ / GTE R Offvl. 5 a, folkeregisterloven 13 Avsender ***** Mottaker Skatt øst Spørsmål om fradradsrett for medlemmenes kontigent / innbetaling til servicekontor Søknad om godkjennelse som serviceorganisasjon jf Skatteloven 6-1 ***** ***** ***** U 2008/ / TWL S Offvl. 5 Avsender Skattedirektoratet Spørsmål om skattefradragsordningen Spørsmål ang skattefradragsordningen Pengegaver ***** ***** I 2008/ / MFA T1 Offvl. 5 Avsender ***** BU 2 39

40 Spørsmål om skattefradragsordningen Spørsmål ang skattefradragsordningen Pengegaver ***** ***** U 2008/ / MFA T1 Offvl. 5 Avsender Skattedirektoratet 40

41 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Søknad om svangerskapspermisjon Personalmappe - ***** ***** I 2008/ / EWO P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner BU 3 Avsender ***** Søknad om omsorgspermisjon ( 50 % ) og hjemmekontor Personalmappe - ***** ***** I 2008/ / EWO 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender ***** Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner BU 10 Oppsigelse av stilling Personalmappe - ***** ***** I 2008/ / EWO P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender ***** Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner BU 3 Side: av 16 1

42 Svar på oppsigelse av stilling Personalmappe - ***** ***** U 2008/ / EWO 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Svar på oppsigelse/søknad om permisjon Personalmappe - ***** ***** ***** U 2008/ / HSO 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Kunngjøring Anskaffelse Rammeavtale AV-utstyr X 2008/ / HME Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSVIAN - Virksomhetstjenester, anskaffelser Side: av 16 2

43 Kunngjøring Contract award notice Anskaffelse Rammeavtale AV-utstyr X 2008/ / HME Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSVIAN - Virksomhetstjenester, anskaffelser Svar på søknad om fortsatt redusert arbeidstid Personalmappe - ***** ***** ***** U 2008/ / HSO 3 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Ferie i fødselspermisjonen mv Personalmappe - ***** ***** ***** I 2008/ / EWO P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner TE Avsender ***** Side: av 16 3

44 GLD iå2007 GF For sent leverte likningsoppgaver over livsforsikring for inntektsåret 2007 GLD iå2007 GF Tilskriving for sent leverte livsforsikringsoppgaver U 2008/ / THP T3 Offvl. 5 a, lignl nr GLD iå2007 GF For sent leverte likningsoppgaver over livsforsikrinng for inntektsåret 2007 GLD iå2007 GF Tilskriving for sent leverte livsforsikringsoppgaver U 2008/ / THP T3 Offvl. 5 a, lignl nr AKU SKD 2008 Utveksling Frankrike Norge 1 Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2008 Frankrike Norge 1 I 2008/ / BFL T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner BU 4 Avsender Direction Generale Des Finances Publiques Side: av 16 4

45 AKU SKD 2008 Frankrike Norge Mottaksbekreftelse Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2008 Frankrike Norge 1 U 2008/ / TRB T3 Offvl. 5 Mottaker Fransk CA v/vincent Daniel AKU SKD 2008 Frankrike Norge Passord for dekryptering 1 Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2008 Frankrike Norge 1 I 2008/ / TRB 3 08 T3 Offvl. 5 Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner TE Avsender Direction Générale des Finances Publiques Avtale om hospitering Personalmappe - ***** ***** ***** X 2008/ / AAR 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSVIØP - Virksomhetstjenester, økonomi og personal Side: av 16 5

46 AKU SKD Svar til Tyskland vedrørende kvalitet og utvekslingsformat Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2008 Tyskland Norge U 2008/ / BFL T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Bundeszentralamt für Steuern AKU SKD 2007 Takkebrev fra Litauen Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2007 Norge Litauen I 2008/ / BFL T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 BU 2 Avsender State Tax Inspectorate AKU SKD 2007 Takkebrev fra Tsjekkia Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2007 Norge Tsjekkia I 2008/ / BFL T3 Offvl. 5 a, lignl nr TE Avsender Central Financial and Tax Directorate Side: av 16 6

47 AKU SKD 2007 Romania Henvendelse om tilleggsinformasjon 3 CD formue Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2007 Romania Henvendelse om tilleggsinformasjon I 2008/ / BFL T3 Offvl. 5 a, lignl nr BU 2 Avsender ROMANIAN NATIONAL AGENCY FOR FISCAL ADMINISTRATION AKU SKD 2007 Takkebrev fra Tyrkia 2 papir Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2007 Norge Tyrkia I 2008/ / BFL T3 Offvl. 5 a, lignl nr TE Avsender MINISTRY OF FINANCE The Presidency of Revenue Administration AKU SKD 2007 Australia Henvendelse om tilleggsinformasjon 3 CD Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2007 Australia Henvendelse om tilleggsinformasjon I 2008/ / BFL T3 Offvl. 5 a, lignl nr Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner BU 2 Avsender Australian Taxation Office Side: av 16 7

48 AKU SKD 2008 Utveksling Litauen Norge 1 Automatiske kontrolloppgaver utland SKD 2008 Litauen Norge 1 I 2008/ / BFL T3 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Avsender Valstybine Mokesciu Inspekcija Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner BU 2 Referat Referansegruppe SL - møte nr 3 Referansegruppe SL X 2008/ / JHS 3 08 Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSPRO - Prosjekt Referat Referansegruppe SL - møte nr 1 Referansegruppe SL X 2008/ / JHS Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSPRO - Prosjekt Referat Referansegruppe SL - møte nr 2 Referansegruppe SL X 2008/ / JHS Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSPRO - Prosjekt Side: av 16 8

49 Referat Referansegruppe SL - møte nr 4 Referansegruppe SL X 2008/ / JHS 4 08 Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSPRO - Prosjekt Referat - møte om Domain ADMINS Tilgangskontroll - infrastruktur X 2008/ / BHG T2 Offvl. 6 a Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSSIK - Sikkerhet Skattekontoret i Rollag - leieavtale Bygg og eiendommer - Rollag U 2008/ / EKO Mottaker Rollag kommune Side: av 16 9

50 Oversendelsesbrev Ulvik heradskasserarkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Ulvik heradskasserarkontor Oversendelsesbrev Sel skatteoppkreverkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Oversendelsesbrev Lenvik kemnerkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Side: av 16 10

51 Oversendelsesbrev Smøla skatteoppkreverkontor KOP iå redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Oversendelsesbrev Karasjok / Karasjohka skatteoppkreverkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverkontor Oversendelsesbrev Oslo kemnerkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Oslo kemnerkontor Side: av 16 11

52 Oversendelsesbrev Eid skatteoppkrevjarkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Eid skatteoppkrevjarkontor Oversendelsesbrev Ålesund kemnerkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Oversendelsesbrev Østre Toten skatteoppkreverkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Side: av 16 12

53 Oversendelsesbrev Re skatteoppkrever KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Oversendelsesbrev Aurland kemnarkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Oversendelsesbrev Hadeland skatteoppkreverkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Hadeland skatteoppkreverkontor Side: av 16 13

54 Oversendelsesbrev Follo kemnerkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Mottaker Follo kemnerkontor Oversendelsesbrev Klepp skatteoppkrevjarkontor KOP iå2007 redusert gebyr U 2008/ / VAL T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 Svar på søknad om fortsatt 40% permisjon uten lønn Personalmappe - ***** ***** U 2008/ / EWO 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Side: av 16 14

55 Søknad om forlenget permisjon 40 % Personalmappe - ***** ***** I 2008/ / EWO 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Avsender ***** Mottaker Skatteetatens IT- og servicepartner BU 4 GLD iå2007- Ikke godkjent maskinell leveranse GLD - IÅ KOP - Korrespondanse Innrapportering av manuelle kontrolloppgaver primærnæring U 2008/ / VAL 22 T2 Offvl. 5 a, lignl nr. 1 DSF klarsignal prod DSF 2008 Klarsignal X 2008/ / LBE 08 T3 Offvl. 5 Avs./Mottaker: Avdeling Avskr. dato: Avskrivingsmåte: Avskriv/besvar lnr.: Avsender SITSIS - Informasjonssystemer Attest Personalmappe - ***** ***** ***** U 2008/ / EWO 4 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Side: av 16 15

56 Klage på faktura Klage på tilsendt faktura U 2008/ / BBL Mottaker ENIRO NORGE AS Svar på søknad om 50% permisjon uten lønn Personalmappe - ***** ***** U 2008/ / EWO 6 08 P Offvl. 5 a, forvaltningsloven 13 Side: av 16 16

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 29.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 29.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11.2008 Tap av norsk statsborgerskap Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 29.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Statsborgerskap

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Svar på forespørsel ***** ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 1.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 1.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 1.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring Registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 7.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 7.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 7.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 12.08.2008 Ang. statsborgerskap for ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.09.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.09.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09.2008 SLG - møte 180908 referat SLG - møte 180908 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.09.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 08.08.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 08.08.2008 Spontanoppgaver Tyskland ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Særfradrag for store sykdomsutgifter

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Tilrådning til Skattedirektoratet

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Ang. statsborgerskap for ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede 053.0

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede 053.0 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.12.2008 Referanse Schjødt DA Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Referanse advokatfirmaet

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.6.2008-15.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.6.2008-15.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.6.2008-15.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Invitasjon til møte i Skattedirektoratet

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.8.20, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 13..20 Unntak for statlige enheter Merverdiavgift

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.12.2008-9.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 143.1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.12.2008-9.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 143.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.12.2008-9.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Kunngjøring av konkurranse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig initialer: I 2008/618555-1405977/20 25.07.2008 18.07.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig initialer: I 2008/618555-1405977/20 25.07.2008 18.07. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 25.07.2008-27.07.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 30.07.2008 Folkeregisteropplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 31.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 31.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 31.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 14.08.2008 Notat - Skattemessige forhold rundt

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.2008 Mottaksbekreftelse ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Bistandsanmodning

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2008 Melding om dødsfall Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Registreringssak

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.2008 Flyttesak Innvandring Flyttesak ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.12.2008-7.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Spørreundersøkelse om revisjonsplikten

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.6.2008, 21.6.2008, 22.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.6.2008, 21.6.2008, 22.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.6.2008, 21.6.2008, 22.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 AKU SKD 2008

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.11.2008 Melding om dødsfall Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Melding om dødsfall

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 11.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 17.11.2008 Papirarkiv innhold permer Spesialoppdrag

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Søknad om inntreden i samarbeidsforum

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 12.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Varsel om endring av stedet for likning

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 09.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Internrevisjon - anmodning om opplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 28.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 28.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 28.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 31.07.2008 Virksomhetskontrollbestemmelser Høring

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 29.07.2008 Spontan kontrollmelding ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.2008 Spørsmål om sosiale tjenester Spørsmål om sosiale tjenester Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.2008 Purring på svar Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 1.8.2008-3.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Bindende forhåndsuttalelse

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.07.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 28.07.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.07.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 23.07.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 28.07.2008 Klage Avslag på søknad om avgiftsfritak

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.08.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.08.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.08.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Spontanopplysninger Tilbakemelding

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 27.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 27.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.12.2008 Adresseforespørsel ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 27.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Samlemappe

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Varsel om endring av stedet for likning

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 12.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 12.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 12.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring av registrerte identitetsopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.12.2008-15.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.12.2008-15.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.12.2008-15.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Etterbetaling fra samvirkeforetak

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 14.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Spontanoppgave Tyskland ***** *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Bistandsanmodning Tilbakemelding *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.2008 Oversendelse av dødsattest Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Melding

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.10.2008-12.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Vedtak om statsborgerskap

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.11.2008-23.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.11.2008-23.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11.2008 Endring av kjønn Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 21.11.2008-23.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Identitetsendring

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.8.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 KUNNGJØRING I NORSK LOVTIDEND Delegasjon

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.8.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.8.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.2008 Utvidet søkerliste TF Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.8.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Tilsettingssak

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 605.5

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 605.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10.2008 Møteinnkalling Varsel om møte Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 06.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 I 2008/834889-1889268/20

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 02.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 02.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 02.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Folkeregisteropplysninger Godtar vilkårene

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2008 Revisjon R08-02 Tilbakemelding Revisjon R08-02 ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Sak for Borgarting lagmannsrett Dom

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 3.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 3.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 3.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 08.09.2008 Spontanopplysninger ***** ***** *****

Detaljer

Sakstittel: Eksportfritaket for fjernleverbare tjenester - Hjemmehørende i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sakstittel: Eksportfritaket for fjernleverbare tjenester - Hjemmehørende i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.10.2008-19.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 22.10.2008 Eksportfritaket for fjernleverbare

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Anmodning om opphør av sperret adresse

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 13.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Høring - overordnet beskrivelse av

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 20.10.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 15.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 20.10.2008 Ervervelse av svensk statsborgerskap

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.12.2008-22.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.12.2008-22.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01.2009 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 20.12.2008-22.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Bonusordning for de ansatte

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.09.2008 Statborgerskap Statborgerskap ***** ***** Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 19.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 4.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Overordnet risikovurdering for Skatteetaten

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.2008 Oversendt brev fra klager Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 8.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Klage *****

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01.2009 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 18.12.2008, Adm.enhet: SITS, Ta med underordnede enheter: -1 Utleggsbegjæring særnamsmann Innfordring

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11.2008 Besøk på fremmed jord Besøk på fremmed

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Seleksjon: Rapport generert: 12.06.2008 Dokumenttype: I Offentlig journal Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 5.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.12.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Orientering i sak nr.05-168488tvi-bbyr/1

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert:

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 08.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 17.07.2008 Bistandsanmodning Kontrollopplysninger

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.07.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.7.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Vurdering av kravet til oppbevaringstid

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter:

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 24.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 955 236 769 - FP Elviria AS - Spania

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med Offentlig journal Seleksjon: underordnede Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 16.10.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med enheter: -1 Rapport generert: 22.10.2008 Revisjon R08-02 Rapport Revisjon R08-02

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 17.6.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Notat utbytte fra kanadisk selskap

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: , Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09.2008 Endring av statsborgerskap Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 22.09.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Endring

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 2374951621 ***** ***** Stilling 2374951621 Kirurgisk klinikk Anestesiologi fag Overlege 2014/2930-5 21312/2014 05.11.

Offentlig journal. Tilbud 2374951621 ***** ***** Stilling 2374951621 Kirurgisk klinikk Anestesiologi fag Overlege 2014/2930-5 21312/2014 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.11.2014 nnhold: Tilbud 2374951621 Stilling 2374951621 Kirurgisk klinikk Anestesiologi fag Overlege U 2014/2930-5 21312/2014

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om opphør av midlertidig ansettelse ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2013/2058-9 21489/2013 05.12.

Offentlig journal. Varsel om opphør av midlertidig ansettelse ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2013/2058-9 21489/2013 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2014 Varsel om opphør av midlertidig ansettelse Personalmappe 2013/2058-9 21489/2013 05.12.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om vikariat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 1697/2013 Forrige lnr:

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om vikariat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 1697/2013 Forrige lnr: Offentlig journal Journaldato: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00248-001 U Datert: 23.04.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Økt ortopedisk virksomhet i Helgelandssykehuset 2012. Prosjektmidler ortopedi 2010/1197-2 8588/2011 09.01.

Offentlig journal. Økt ortopedisk virksomhet i Helgelandssykehuset 2012. Prosjektmidler ortopedi 2010/1197-2 8588/2011 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.01.2012 nnhold: Økt ortopedisk virksomhet i Helgelandssykehuset 2012 rosjektmidler ortopedi 2010/1197-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler. Samarbeidsavtale - Legevakt Rana og Hemnes 2009/1121-11 6559/2013 30.09.

Offentlig journal. Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler. Samarbeidsavtale - Legevakt Rana og Hemnes 2009/1121-11 6559/2013 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.10.2013 nnhold: Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler Samarbeidsavtale - Legevakt

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/99-3 17681/2014 KK/RSA 16.10.2014 09.09.

Offentlig journal. Kopi av journal. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/99-3 17681/2014 KK/RSA 16.10.2014 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Kopi av journal Pasientsak 2014/99-3 17681/2014 09.09.2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjøret 2013 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1651-2 20295/2013 07.10.2013 HR/JJA 24.07.

Offentlig journal. Lønnsoppgjøret 2013 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1651-2 20295/2013 07.10.2013 HR/JJA 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.07.2014 Lønnsoppgjøret 2013 2009/1651-2 20295/2013 07.10.2013 HR/JJA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Tana samiske språksenter - kommunal driftstilskudd 2014/608-2 3259/2014 23.04.2014 INFOSER/BS 06.05.2014

Offentlig journal. Tana samiske språksenter - kommunal driftstilskudd 2014/608-2 3259/2014 23.04.2014 INFOSER/BS 06.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2014-31.05.2014, Dokumenttype:,U,,, Status: J,A 03.10.2014 Tana samiske språksenter - kommunal driftstilskudd Tana samiske språksenter - kommunal driftstilskudd

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/903-18 14061/2014 28.08.2014 08.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/903-18 14061/2014 28.08.2014 08.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2014 Tilbud arbeidsavtale 2012/903-18 14061/2014 08.07.2014 HR/EBJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 1809668700 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1829-9 12787/2013 24.07.2013 26.07.

Offentlig journal. Tilbud 1809668700 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1829-9 12787/2013 24.07.2013 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2013 nnhold: Tilbud 1809668700 Personalmappe 2012/1829-9 12787/2013 HR/JJA Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Innfordring. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/194-2 1696/2014 20.01.2014 31.01.2014 MK/JAT ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Innfordring. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/194-2 1696/2014 20.01.2014 31.01.2014 MK/JAT ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2014 nnfordring Pasientsak 2014/194-2 1696/2014 20.01.2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 22.05.2015.

Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 22.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv 01.06.2015 Tjenesteattest - Ann Evy Aasnes - personalmappe 2014/1094-3

Detaljer

Offentlig journal. Vedr.Oversendelse av klagesak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/3147-4 667/2013 10.01.2013 31.01.

Offentlig journal. Vedr.Oversendelse av klagesak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/3147-4 667/2013 10.01.2013 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.02.2013 Vedr.Oversendelse av klagesak Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/3147-4 667/2013 10.01.2013 KK/RSA

Detaljer

Offentlig journal. NPE 2011/03081 - Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. NPE 2011/03081 - Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 30.11.2012 NPE 2011/03081 - Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i regional referansegruppe for partikkelterapi 26 april 2013. Invitasjon Helse Sør-Øst RHF 2013

Offentlig journal. Innkalling til møte i regional referansegruppe for partikkelterapi 26 april 2013. Invitasjon Helse Sør-Øst RHF 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.04.2013 nnhold: nnkalling til møte i regional referansegruppe for partikkelterapi 26 april 2013 nvitasjon Helse

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Kort om programmet Bakgrunn Status Fremtidens folkeregister Spørsmål, innspill,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3973-6 20486/2013 20.11.2013 HR/EBJ 29.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3973-6 20486/2013 20.11.2013 HR/EBJ 29.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2013 Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2007/3973-6 20486/2013 20.11.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/11298-9 2569/2014 11.02.2014 05.02.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/11298-9 2569/2014 11.02.2014 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2014 Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2007/11298-9 2569/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 2010/1470-47 27419/2011 LYADM/SH 12.07.

Offentlig journal. Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 2010/1470-47 27419/2011 LYADM/SH 12.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.08.2011 nnhold: nnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel Kommuneplanens

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 nnhold: nnspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning nnspill til Regjeringens

Detaljer

Offentlig journal. Søknad og CV - Diabetessykepleier, vikariat 20 % - st. ref. (1984635597) - ***** *****

Offentlig journal. Søknad og CV - Diabetessykepleier, vikariat 20 % - st. ref. (1984635597) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.01.2014 Søknad og CV - Diabetessykepleier, vikariat 20 % - st. ref. (1984635597)

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 326 AVD2/CEA. Dok.dato: Klassering: 410

Dok.dato: Klassering: 326 AVD2/CEA. Dok.dato: Klassering: 410 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.01.2018 nnhold: Sak om klage på advokat Klage på frifinnelse av advokat - Disiplinærnemnden for advokater 2017/3875-6 25011/2017

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** ***** Hospitant / Praksis 2012 2012/2-84 11231/2012 09.08.2012 07.08.2012 HR/AFO KPR/BJA

Offentlig journal. Søker ***** ***** ***** Hospitant / Praksis 2012 2012/2-84 11231/2012 09.08.2012 07.08.2012 HR/AFO KPR/BJA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2012, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.08.2012 nnhold: Søker Hospitant / Praksis 2012 2012/2-84 11231/2012 07.08.2012 HR/AFO Off.l. 25 211 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 15.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.12.2009.

Journaldato: 15.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.12.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Begrunnelse av viktigheten med Modulkurs Bekreftelse

Detaljer

Journaldato: 23.12.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.12.2008.

Journaldato: 23.12.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.12.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.12.2008 Oppsigelse - tilbud om ny stilling Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 7.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 7.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.07.2014 nnhold: Svar på samhandlingsavvik til PSTO fra Tromsø kommune-

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg. Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ 2012 2012/1089-7 8394/2012 22.10.2012 17.10.

Offentlig journal. Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg. Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ 2012 2012/1089-7 8394/2012 22.10.2012 17.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2012 nnhold: Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om midlertidig endring i ansettelsesvilkårene. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1244-3 10244/2011 HR/EBJ

Offentlig journal. Avtale om midlertidig endring i ansettelsesvilkårene. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1244-3 10244/2011 HR/EBJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2011 Avtale om midlertidig endring i ansettelsesvilkårene Personalmappe 2007/1244-3 10244/2011 15.09.2011 Off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørande - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2015/3809-5 33139/2015 FAG 22.12.

Offentlig journal. Vedrørande - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2015/3809-5 33139/2015 FAG 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 30.12.2015 nnhold: Vedrørande - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2015/3809-5

Detaljer