Offentlig journal. Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud. Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/ /2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud. Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/461-3 1980/2009"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype: I,, Status: J,A Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/ / Verdal kommune Ny søknad forprosjekt Karelen - forprosjekt / / Barentssekretariatet Invitasjon til besøk i Ålesund Karelen - forprosjekt / / Ålesund kommune Medisinsk faglig vurdering ifm tilsynssak Melding vedr. foreskriving - LAR-Midt 2009/ / O Ofl 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Side: 1 av 165

2 Brev invitasjon til remis FO remis Leka kommune 2010/ / remis Invitasjon Flatanger kommune FO remis Flatanger kommune 2010/ / Flatanger kommune Fosnes kommune FO remis Fosnes kommune 2010/ / Fosnes kommune Invitasjon remis til Leka kommune FO remis Leka kommune 2010/ / Leka kommune Side: 2 av 165

3 Invitasjon remis til Nærøy kommune FO remis Nærøy kommune 2010/ / Nærøy kommune Invitasjon remis til Namdalseid kommune FO remis Namdalseid kommune 2010/ / Namdalseid kommune Invitasjon remis til Overhalla kommune FO remis Overhalla kommune 2010/ / Overhalla kommune Invitasjon remis til Verran kommune FO remis Verran kommune 2010/ / Verran kommune Side: 3 av 165

4 Invitasjon remis til Vikna kommune FO remis Vikna kommune 2010/ / Vikan kommune Vedtak om økonomiske stimuleringsmidler - eldre og skadelige rusmiddelvaner DGNAD Herøy kommune 2010/ / Herøy kommune Tilskuddsbrev - vedtak om økonomiske stimuleringsmidler DGNAD Halsa kommune 2010/ / Halse kommune Tilskuddsbrev - vedtak om økonomiske stimuleringsmidler DGNAD Nesset kommune 2009/ / Nesset kommune Side: 4 av 165

5 Sluttrapport av prosjektstøtte fra Barentssekretariatet Karelen - forprosjekt / / KoRus Invitasjon til deltakelse i folkehelseprogrammet remis rusforebyggende samhandling. FO remis Overhalla kommune 2010/ / Overhalla kommune Invitasjon til deltakelse i folkehelseprogrammet remis rusforebyggende samhandling. FO remis Fosnes kommune 2010/ / Fosnes kommune Invitasjon til deltakelse i folkehelseprogrammet remis rusforebyggende samhandling. FO remis Flatanger kommune 2010/ / Flatanger kommune Side: 5 av 165

6 Invitasjon til deltakelse i folkehelseprogrammet remis rusforebyggende samhandling. FO remis Namdalseid kommune 2010/ / Namdalseid kommune Vedrørende håndtering/foreskrivning av vanedannende medikamenter Tilsynssak - Vedr. håndtering/foreskrivning av vanedannede medikamenter 2011/ / remis FO remis Leka kommune 2010/ / Leka kommune remis FO remis Vikna kommune 2010/ / Vikna kommune Side: 6 av 165

7 remis FO remis Nærøy kommune 2010/ / Nærøy kommune remis remis Bindal kommune 2011/ / Bindal kommune Sluttrapport Etablering Rusakutt og oliklinisk avdeling 2011/ / Rusbehandling Midt-Norge rosjekt B1009 Samarbeid Karelia - prosjekt / / Helse- og omsorgsdep Side: 7 av 165

8 rosjekt B 1009 Søknad om overføring av ubrukte midler Samarbeid Karelia - prosjekt / / Helse- og omsorgsdep Tilbakemelding spørsmål rundt Riksrevisjonens rapport TSB Helse Midt-Norge RHF / / Helse Midt-Norge RHF remis - oppstart av nye kommuner og nettverksamling for kjærlighet og grenser FO remis NT 2009/ / NTFK Bekreftelse på deltakelse AV-samling ANSVARLIG VERTSKA / / Helsedirektoratet Side: 8 av 165

9 Dialogkonferanser Dialogkonferanser om ny stortingsmelding om rusfeltet 2011/ / Helsedirektoratet Metadonbehandling til innsatte i Trondheim Fengsel Metadonbehandling i Trondheim Fengsel 2011/ / Trondheim Fengsel REMIS og Fosnes FO remis Fosnes kommune 2010/ / Midtre Namdal kommune Deltagelse remis FO remis Verran kommune 2010/ / Verran kommune Side: 9 av 165

10 Invitasjon til BiRus arbeidsseminar 4. og 5. april TI BiRus Kompetansenettverk 2010/ / Tyrilistiftelsen m.fl. Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Vikna kommune 2010/ / Vikna kommune Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Nærøy kommune 2010/ / Nærøy kommune Oppstart av remis i deres kommuner våren 2011 FO remis Leka kommune 2010/ / Eka kommune Side: 10 av 165

11 Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Flatanger kommune 2010/ / Flatanger kommune Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Overhalla kommune 2010/ / Midtre Namdal kommune Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Namdalseid kommune 2010/ / Namdalseid kommune Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Verran kommune 2010/ / Verran kommune Side: 11 av 165

12 Vedr. remis FO remis Verran kommune 2010/ / NAV Oppsummeringsmøte FO remis Stjørdal kommune 2010/ / Stjørdal kommune Notat til Helsedirektoratet ngdata ngdata 2010/ / KoRus Innkalling til informasjonsmøte i Meremed - frol TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Frol oppvekstsenter Side: 12 av 165

13 Kartlegging av unges rusmiddelvaner DGNAD Fræna kommune 2009/ / Fræna kommune Adresseliste GOD HELSE 2011/ / Møre og Romsdal Fylkeskommune Svar på søknad om omdisponering av midler. rosjekt Regionalt Russamarbeid 2010/ / Trondheim kommune Referat TI forum 26/27 jan Tidlig Intervensjon / / Helsedir. Side: 13 av 165

14 Meldeskjema OTIMAL STDENT 2010/ / NSD DGNAD tema 3 Teite foreldre DGNAD Nesset kommune 2009/ / Nesset kommune Meremed - spørreskjema TI MereMed Forskning 2009/ / Fou Helse Nord-Trøndelag Fakturering Trondheimsklinikken (feilsendt St. Olav) Telefoni Trondheimsklinikken 2011/ / Datametrix AS Side: 14 av 165

15 Tilbud på matter Renhold Trondheimsklinikken 2011/ / Berendsen Tekstil Service AS Invitasjon til BiRus-fagseminar i Møre og Romsdal TI BiRus Møre og Romsdal 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge, psykiatrien Helse Midt-Norge Invitasjon til BiRus-fagnettverket i trøndelag TI BiRus Sør-Trøndelag 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge, psykiatrien Helse Midt-Norge Innkalling til lederkomitè for BiRus TI BiRus Kompetansenettverk 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge Side: 15 av 165

16 Invitasjon til dialogmøte om fremtidens rusmiddelpolitikk GOD HELSE 2011/ / Møre og Romsdal fylke Innkalling til informasjonsmøte i Meremed TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Skogn Barne- og ungdomsskole Status - Lokal Handlingsplan remis, Stjørdal kommune FO remis Stjørdal kommune 2010/ / Stjørdal Kommune Om deltakelse på dialogmøte FO remis Leka kommune 2010/ / Leka kommune Side: 16 av 165

17 Kurs Kjærlighet og grenser Kurs i rusforebyggende arbeid - Kjærlighet og grenser 2011/ / Kommuner i NTR m.fl. Kjærlighet og grenser - nettverkssamling Kurs i rusforebyggende arbeid - Kjærlighet og grenser 2011/ / Kommuner i NTR m.fl. Materiell til nye kurs Kurs i rusforebyggende arbeid - Kjærlighet og grenser 2011/ / Borgestadklinikken Optimal Student - Informasjon til studentrepresentant OTIMAL STDENT HiNT 2011/ / Høgskolen i Nord-Trøndelag Side: 17 av 165

18 Meremed - spørreskjema Fo Arken TI MereMed Forskning 2009/ / Fo - Arken Levanger Styringsgruppemøte i meremed 20. mai 2011 ved HiNT/Røstad TI MereMed Styringsgruppe 2009/ / Styringsgruppa - Meremed m.fl. Optimal Student - status hos studentrepresentanten OTIMAL STDENT HiNT 2011/ / Høgskolen i Nord-Trøndelag Referat - styringsgruppemøte i Meremed den 20. mai 2011 TI MereMed Styringsgruppe 2009/ / Styringsgruppa i MereMed m.fl. Side: 18 av 165

19 Invitasjon til deltakelse i Ansvarlig vertskap ANSVARLIG VERTSKA / / Ålesund kommune Forespørsel om temadag/kurs innenfor tvang etter LOST 6-2 og 6-2a. Forespørsel om fagdag 2011/ / Trondheim kommune, Fagressursgruppe-rus Invitasjon til deltakelse i Ansvarlig vertskap, Ålesund kommune ANSVARLIG VERTSKA / / Ålesund kommune ttalelse ved vurdering av mulig pliktbrudd Klage pasient 2011/ / Side: 19 av 165

20 Evaluering av kompetansesentrene på rus - casebesøk tirsdag og onsdag 13. og 14.september Evaluering av KoRus 2011/ / Rambøll Meremed - Spørreskjema TI MereMed Forskning 2009/ / Fo - Helse Nord-Trøndelag HF Forespørsel om samordning av posttjenester Samordning av posttjenester Trondheimsklinikken og St. Olavs Hospital 2011/ / St. Olavs Hospital Driftsservice Solskjerming Reklamasjoner Trondheimsklinikken 2011/ / Veidekke Entreprenør AS Side: 20 av 165

21 Avløp for kondens serverrom og avfallsrom Reklamasjoner Trondheimsklinikken 2011/ / Veidekke Entreprenør AS Evaluering A-Å Trondheim, Møte om inngått kontrakt/avtaledagbok. Fra A til Å 2009/ / rosjektet A-Å Meremed - Spørreskjema TI MereMed Forskning 2009/ / Fo-avd Helse Nord-Trøndelag HF Oppsummering Barn som pårørende Orientering om rapportering 2010/ / Barns Beste Side: 21 av 165

22 Journalføring av bekymringsmelding TI BiRus 2010/ / Helse Midt-Norge Innkalling til møte i BiRus-prosjektgruppen TI BiRus 2010/ / BiRus-prosjektgruppen Invitasjon til BiRus-fagnettverk TI BiRus Møre og Romsdal 2010/ / KoRus Invitasjon til BiRus-fagnettverk TI BiRus Sør-Trøndelag 2010/ / Fagnettverket Side: 22 av 165

23 Meremed - undervisningsmodul - interessert i erfaringsutveksling og samarbeid? TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Levanger kommune m.fl. Ansvarlig Vertskap, informasjonsbrev til rådmannen i Røros ANSVARLIG VERTSKA / / Røros kommune Brev til Bindal om frist remis Bindal kommune 2011/ / Bindal kommune Ansvarlig vertskap, Leka kommune ANSVARLIG VERTSKA / / Leka kommune Side: 23 av 165

24 Meremed - spørreskjema - foreldremøte TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Skogn Barne- og ungdomsskole, Levanger kommune Referat fra BiRus-prosjektgruppe 30.august 2011 TI BiRus 2010/ / Rusbehandlings Midt-Norge Forespørsel om kandidater til kurs i Øpp. Samarbeidsavtale mellom KoRus og Malvik kommune 2011/ / Malvik kommune Innkalling BiRus-prosjektgruppe 18.okt 2011 TI BiRus 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge Side: 24 av 165

25 Forespørsel om temadag/kurs innenfor tvang etter LOST 6-2 og 6-2a. Forespørsel om fagdag 2011/ / Trondheim kommune ttalelse i sak- Vurdering av mulig pliktbrudd- Klage pasient 2011/ / ttalelse i sak-vurdering av mulig pliktbrudd- Klage pasient 2011/ / Korrigert budsjett rosjekt Karelen B1009 Samarbeid Karelia - prosjekt / / Helse- og omsorgsdepartementet Side: 25 av 165

26 ttalelse i sak-vurdering av mulig pliktbrudd- Klage pasient 2011/ / Rusforebyggende arbeid i 8. trinn ved Skogn TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Skogn barne- og ungdomsskole Optimal Student - en alkoholintervensjon OTIMAL STDENT HiNT 2011/ / SINT studentorganisasjonen Beredskapsplan Trondheimsklinikken Beredskapsplan 2011 Trondheimsklinikken 2011/ / St. Olavs Hospital HF AMK-sentralen m.fl. Side: 26 av 165

27 Anmeldelse av tyveri fra kantine Trondheimskloinikken Tyveri fra kantine Trondheimsklinikken 2011/ / Sør-Trøndelag olitidistrikt Ang. klage på avslag på henvisning om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for Klage pasient 2011/ / Oppsagte leieavtaler - RRING Canon - oppsigelser av leieavtale kopimaskiner 2011/ / Canon Norge AS Helsedir ANSVARLIG VERTSKA / / KoRus Side: 27 av 165

28 Oversendelse av regnskapsbilag kantine Trondheimsklinikken Økonomi kantine Trondheimsklinikken 2011/ / Molde Sykehus Kvalitetsarbeid foretaksledelsen Kvalitetsarbeid foretaksledelsen / / RMN m.fl. Oversendelse av signert avtale Bestilling av Checkware til pasienttilfredshetsmålinger 2011/ / CheckWare AS Oersendelse av journalnotater og epikriser asient 2011/ / Side: 28 av 165

29 Godkjenning av entrepenører / håndtverkere i Trondheimsklinikken Brannvern: Godkjenningsdokumenter eksterne firma Trondheimsklinikken 2011/ / Veidekke Entrepenør m.fl. Vedrørende apotekenes rolle i LAR. Statens Legemiddelverk 2011/ / Statens Legemiddelverk Vedrørende avrusning av pasienter før oppstart i LAR. Lade Behandlingssenter-avrusning 2011/ / Lade Behandlingssenter m.fl. Vedrørende innhenting av opplysninger asient 2011/ / Side: 29 av 165

30 Vedrørende avrusing av pasienter før oppstart i LAR Avrusing av pasienter før oppstart i LAR 2011/ / Lade Behandlingssenter Oversendelse av serviceavtale TRKL: serviceavtale, brannvern, sanitær, varme og V-røranlegg (Kjells VVS) 2011/ / Kjells VVS Svar på klage over endring av innhold i behandlingen. asient - Klage over avslag på endring av innhold i behandling / / Oversendelse av asient - Klage over avslag på endring av innhold i behandling / / Side: 30 av 165

31 Klage på henleggelse av henvisning til LAR for Klage pasient 2011/ / Svar på klage over LAR-behandling fra Klage pasient 2011/ / Svar på klage fra vedr. avslutning av LAR Klage på utskrivelse 2011/ / Svar på klage på utskrivning fra Rusbehandling Midt-Norge for Klage pasient 2011/ / Side: 31 av 165

32 Svar vedr klage på henleggelse av henvisning til Klage 2012/ / Sluttattest ersonal 2011/ / Rapportering periodisert bemanningsbudsjett RMN - eriodiserte HR-mål for 2012 Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/hr-rådgiver m.fl. Rapportering måltall sykefravær RMN - eriodiserte HR-mål for 2012 Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/postmottak m.fl. Side: 32 av 165

33 Optimal student - evalueringsprosess: kan du kommentere? OTIMAL STDENT HiNT 2011/ / Studentorganisasjonen ved HiNT Oppfølgingsplan ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Svar på klage på svar på henvisning til LAR for Klage pasient 2012/ / eriodisert bemanningsbudsjett 2012 Rusbehandling Midt-Norge - endelig versjon Rapportering RHF personal 2012/ / Helse Midt-Norge v/postmottak Side: 33 av 165

34 Implementering av indikatoren korrigert deltid Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/hr-direktør REK midt Informasjon om vedtak Forløpsundersøkelse 2012/ / KoRus Svar på klage Klage 2012/ / Svar på klage vedrørende Klage pasient 2011/ / Side: 34 av 165

35 Svar på klage over avslutning av behandling. Klage 2012/ / Oversendelse av klagesak- Klage 2012/ / Oppstart i LAR for Klage pasient 2012/ / KLagesak - pasient - anmodning om uttalelse Klage pasient 2012/ / Side: 35 av 165

36 Sluttmelding ersonal 2010/ / Helse Møre og Romsdal, lønn Sluttattest ersonal 2010/ / Rapportering antall stillinger med stillingsstørrelse 0 % Rapportering RHF personal 2012/ / Lønningskontoret Bekymringsmelding til barneverntjenesten asient 2011/ / Side: 36 av 165

37 Tilbakemelding fra arbeidsgiver til lege/sykemelder angående tilretteleggingsmuligheter ersonal 2010/ / Klage på avslag på søknad om LAR for Klage pasient O 2011/ /2012 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Svar på henvisning Klage pasient 2012/ / Vedr. klage på avholdt ansvarsgruppemøte Klage pasient 2011/ / Side: 37 av 165

38 Rapportering på indikatorer - arbeidsmiljø (skader, HMS-opplæring og Brannøvelse) Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/hr-rådgiver Vedr. klage på avslag henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for Klage pasient 2012/ / Bekymringsmelding til barneverntjenesten, barn asient O 2012/ /2012 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Kundenr Telefonkatalogen.biz 2012/ / Kundeservice Telefonkatalogen Side: 38 av 165

39 Ref kunde: Telefonkatalogen.biz 2012/ / Telefonkatalogen Ref kunde: Spm vedr faktura Telefonkatalogen.biz 2012/ / Telefonkatalogen Ref kunde: Spm vedr faktura Telefonkatalogen.biz 2012/ / Telefonkatalogen Bestilling av influensavaksine sesongen Beredskap Foretaksledelsen / / Rusbehandling Midt-Norge v/ledergruppen m.fl. Side: 39 av 165

40 "Kjærlighet og grenser" & i "Foreldrenes fotspor" og info om tlf. samtale TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / SLT-Koordinator Levanger kommune Sluttattest ersonal 2011/ / Beathe Sunde Svar på klage vedrørende Klage pasient 2011/ / Vedr. klage å brudd på taushetsplikt vedr. Klage pasient 2012/ / Side: 40 av 165

41 Bekymringsmelding til barneverntjenesten, barn; asient 2012/ / Leger i vikariat - spørsmål fra styret RHF Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/hr-rådgiver Sluttattest ersonal 2010/ / Anita Lianes Klage på avslag på søknad om legemiddelassistert Rehabilitering Klage på avslag 2012/ / Side: 41 av 165

42 asientsak asient 2012/ / Oppfølgingsplan ved sykmelding - ersonal 2011/ / Vedrørende klagesak fra Klage 2012/ / Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - ersonal 2011/ / Side: 42 av 165

43 Deltakelse førstehjelpskurs Trondheimsklinikken 2011 Trondheimsklinikken, samhandling T 2012/ / sykiatrisk ngdomsteam Søknad om 50 % permisjon fra stilling som miljøterapeut ved ngdomsavdelingen ersonal 2008/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Oppfølgingsplan ved sykmelding ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Søknad om tilretteleggingstilskudd - ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Side: 43 av 165

44 Endelig rapport på ufrivillig deltid fra Rusbehandling Midt-Norge Rapportering RHF personal 2012/ / RHF Svar på henvendelse Klage pasient 2012/ / Vedr avhenting av maskin på Malvik Canon - oppsigelser av leieavtale kopimaskiner 2011/ / Canon Norge AS Vedrørende forespørsel om opplysninger angående asient 2012/ / Side: 44 av 165

45 Rapportering på omfang bierverv Rapportering RHF personal 2012/ / HMN Rapportering på omfang bierverv - KoRus Rapportering RHF personal 2012/ / HMN Klage på valg av legemiddel i LAR for Klage pasient 2012/ / Oppsummert - endelig rapportering på omfang bierverv Rapportering RHF personal 2012/ / HMN Side: 45 av 165

46 Vedrørende manglende resept på metadon Tilsynssak - Vedr. håndtering/foreskrivning av vanedannede medikamenter 2011/ / Sluttattest ersonal 2010/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Vedr klage på henleggelse av henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling asient klage 2012/ / Forespurnad om opplysningar i medhald av lov om barneverntjenester 4-12 asient O 2012/ /2012 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Side: 46 av 165

47 Forespurnad om opplysningar i medhald av lov om barneverntjenester 4-12 asient O 2012/ /2012 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Vedrørende klage på avslutning av behandling for asient klage 2012/ / Bring - Oppsigelse av svarsendingsavtale nr 9407 Avtaler 2012 KORS 2011/ / Bring Klage på medikamentvalg, vedr. Klage pasient 2012/ / Side: 47 av 165

48 AD bytte av LAR legemiddel for Klage pasient 2012/ / Til Rådmannen: Kunngjøring av invitasjon til kommunene Bedre tverrfaglig innsats 2011/ / Rådmenn i kommunene Forelesninger på konferansen om rusfaglig arbeid i videregående opplæring Samarbeid med videregående skoler i Møre og Romsdal 2011/ / Møre og Romsdal fylkeskommune m.fl. Ny samarbeidsavtale om DGNAD DGNAD 2009/ / NAV m.fl. Side: 48 av 165

49 Følgebrev til innhenting av journalopplysninger. asient 2012/ / Svar på klage vedrørende ønske om bytte av LAR-medikament for Klage på avslag på søknad om bytte av LAR-medikament 2012/ / ttale sjukepenger ersonal 2010/ / Bekymringsmelding til barneverntjenesten, asient 2012/ / Side: 49 av 165

50 Klage på avslag på søknad om legemiddelassistert rehabilitering Klage pasient 2012/ / Invitasjon til samarbeid på rusområde DGNAD Sande kommune 2012/ / Ørsta kommune m.fl. Sluttattest ersonal 2011/ / Kunngjøring til rådmenn i region Midt Bedre tverrfaglig innsats 2011/ / Rådmenn i region midt Side: 50 av 165

51 åminnelse: Til Rådmannen: Kunngjøring av invitasjon til kommunene Bedre tverrfaglig innsats 2011/ / Alle Rådmenn i regionen Bekymringsmelding asient 2012/ / Ang. klage på avslag på henvisning om legemiddelassistert rehabilitering for Klage pasient 2012/ / Gjelder henvisning Klage pasient 2012/ / Side: 51 av 165

52 Ang. klage på avslag på henvisning om legemiddelassistert rehabilitering for Klage pasient 2012/ / Bekymringsmelding til Barneverntjenesten asient 2012/ / Svar på kunngjøring av invitasjon til kommunene - BTI Bedre tverrfaglig innsats 2011/ / Ørskog kommune Hjelp til utfyllling av brukertilfredshetsundersøkelse asient 2012/ / Side: 52 av 165

53 Hjelp til utfyllinga v brukertilfredshetsundersøkelse asient 2012/ / Innkalling til orienteringsmøte den 22. august 2012 ersonal 2009/ / Innkalling til info/drøftingsmøte med legeforeningen Vaktordning- vaktsamarbeid - partsammensatt arbeid - leger RMN (DNLF) 2012/ / DNLF Forespørsel om å delta på Alor- Midt samling på Kvilhaugen i Trondheim rosjekt Alor-Midt 2009/ / Valdresklinikken Side: 53 av 165

54 Klage på valg av legemiddel for pasient i Klage pasient 2012/ / Klage på bytte av legemiddel for pasient i LAR: Klage pasient 2012/ / Renholdavtale Trondheimsklinikken TRKL: Renhold - Leverandøravtale mellom St. Olavs driftsservice/renhold og Rusbehandling Midt-Norge HF v/trondheimsklinikken 2011/ / St. Olavs Hospital Svar på forespørsel vedrørende vurdering av legemiddelvalg i LAR, samt innhold i helsehjelp, for Klage pasient 2012/ / Side: 54 av 165

55 Oppdatering av institusjonsliste for Rusbehandling Midt-Norge Statistisk Sentralbyrå (SSB) / / Statistisk Sentralbyrå Referat fra møte i dag ANSVARLIG VERTSKA / / Ålesund kommune Valg av legemiddel for pasient i LAR: Klage pasient 2012/ / i forbindelse med sak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm 10-3 asientsak 2012/ / Side: 55 av 165

56 Søknad om permisjon ersonal 2008/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Søknader om støtte til kurs,permisjon og støtte til veiledning ersonal 2012/ / Valg av legemiddel for pasient i LAR: Klage pasient 2012/ / Vedr. oppsigelse av arbeidsforhold ersonalmappe 2012/ / Side: 56 av 165

57 Klubben.no: risforespørsel ump-set TRKL: Anskaffelser / / Klubben.no Vedrørende valg av legemiddel i LAR for Klage pasient 2011/ / Tilbakemelding vedr. faktura Questback TRKL, diverse økonomisaker 2012/ / Questback AS Svar på henvendelse vedr. ubetalt faktura Canon - oppsigelser av leieavtale kopimaskiner 2011/ / Canon Norge AS Side: 57 av 165

58 Det er nå mulig å forskrive Subuxone film til pasienter i LAR Subuxone Film 2012/ / Ørskog legekontor Tilbud om fast stilling som miljøterapeut i 100% stilling ersonalmappe 2012/ / Klage på valg av legemiddel i LAR for Klagesak / / Skademeldingsskjema Melding av yrkesskade 2012/ / Side: 58 av 165

59 Oppfølgingsplan ved sykmelding ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Innhold og rammer for LAR for Klage pasient 2012/ / Krav fra arbeidsgiver om refusjon av sykepener - NAV ersonal 2010/ / Krav fra arbeidsgiver om refusjon av sykepenger - ersonal 2010/ / Side: 59 av 165

60 Klage på valg av legemiddel i LAR for Klagesak / / Svar på klage på avslutning av LAR, samt valg av legemiddel i behandlingen Klage pasient 2012/ / Melding om yrkesskade ersonal 2011/ / Melding om yrkesskade ersonal 2010/ / Side: 60 av 165

61 Melding om yrkesskade ersonal 2010/ / Bruk av stimuleringsmidler fra KoRus-Midt til kjøp av studier (VS: referat møte 22. mai) Motiverende intervju / / Høgskolen i Nord-Trøndelag Svar på klage på vedtak om medisinering ved bortreise for pasient i LAR: Klage på avslag for å ta med medisiner på utenlandsreise 2012/ / Svar på klage mottatt , vedr. legemiddelbytte i LAR-behandling for Klage pasient 2012/ / Side: 61 av 165

62 Melding om yrkesskade ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Svar på klage om søknad om bytte metadonleverandør/type vedrørende Klage pasient 2012/ / Svar på klage om søknad om å bytte metadonleverandør/type vedrørende Klage pasient 2012/ / Invitasjon til ungdomsundersøkelse - Ålesund ngdata - Møre og Romsdal 2012/ / Ålesund kommune Side: 62 av 165

63 Invitasjon til ungdomsundersøkelse - Kristiansund ngdata - Møre og Romsdal 2012/ / Kristiansund kommune Invitasjon til ungdomsundersøkelse - Volda ngdata - Møre og Romsdal 2012/ / Volda kommune Anmodning om journalopplysninger asient 2012/ / Foreløpig svar i forbindelse med klagebehandling Klage pasient 2012/ / Side: 63 av 165

64 tkast til prosjektplan Samarbeid med videregående skoler i Møre og Romsdal 2011/ / tdanningsavdelingen Møre og Romsdal fylke Svar på henvisning Klage 2012/ / Klage på medikamentvalg i legemiddelassistert rehabilitering Klage 2012/ / Notat RMN vedrørende status deltid sykefravær og avvik aml Rapportering RHF personal 2012/ / RHF Side: 64 av 165

Dok.dato: 28.04.2009. Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AUKRA kommune

Dok.dato: 28.04.2009. Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AUKRA kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013-23.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2013 Arbeidsavtale Personal 2009/199-3 735/2009 28.04.2009 P Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken. NRK endring av lisenser etter etablering av Trondheimsklinikken

Offentlig journal. Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken. NRK endring av lisenser etter etablering av Trondheimsklinikken Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2012-1.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2012 Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken NRK endring av lisenser etter etablering

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013-8.12.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2013 Arbeidsavtale, ersonal 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 Arbeidsavtale - 18,3 % helg, fast ersonal

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2

Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2 Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2 Kolonne1Nummerering Tittel Oppgave Ans. leder Er kravet oppfylt? Tekst til Årlig melding 1.1 Overordnede føringer - Strategi 2020 Strategi

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01.

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2013-6.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2013 Møretun og tilpassninger for endring i bruk Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Offentlig journal. Veksthuset - alt plassering brakkerigg. Brakkerigg kontorer 1 etg. 2009/491-32 2082/2009 09.12.2009 02.10.2013

Offentlig journal. Veksthuset - alt plassering brakkerigg. Brakkerigg kontorer 1 etg. 2009/491-32 2082/2009 09.12.2009 02.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2013 Veksthuset - alt plassering brakkerigg Brakkerigg kontorer 1 etg. O 2009/491-32 2082/2009 Ofl.

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015

Gjennomføringsplan 2015 Gjennomføringsplan 2015 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Oversiktsarbeid identifisere folkehelseutfordringer 4 Ungdata 4 Planlegging

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** *****

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Sluttattest ersonal 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 Beregningsplan Leikanger ersonal 2012/170-5

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 15.00 18.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref: Vår ref: Dato:

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer