Offentlig journal. Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud. Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/ /2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud. Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/461-3 1980/2009"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype: I,, Status: J,A Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/ / Verdal kommune Ny søknad forprosjekt Karelen - forprosjekt / / Barentssekretariatet Invitasjon til besøk i Ålesund Karelen - forprosjekt / / Ålesund kommune Medisinsk faglig vurdering ifm tilsynssak Melding vedr. foreskriving - LAR-Midt 2009/ / O Ofl 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Side: 1 av 165

2 Brev invitasjon til remis FO remis Leka kommune 2010/ / remis Invitasjon Flatanger kommune FO remis Flatanger kommune 2010/ / Flatanger kommune Fosnes kommune FO remis Fosnes kommune 2010/ / Fosnes kommune Invitasjon remis til Leka kommune FO remis Leka kommune 2010/ / Leka kommune Side: 2 av 165

3 Invitasjon remis til Nærøy kommune FO remis Nærøy kommune 2010/ / Nærøy kommune Invitasjon remis til Namdalseid kommune FO remis Namdalseid kommune 2010/ / Namdalseid kommune Invitasjon remis til Overhalla kommune FO remis Overhalla kommune 2010/ / Overhalla kommune Invitasjon remis til Verran kommune FO remis Verran kommune 2010/ / Verran kommune Side: 3 av 165

4 Invitasjon remis til Vikna kommune FO remis Vikna kommune 2010/ / Vikan kommune Vedtak om økonomiske stimuleringsmidler - eldre og skadelige rusmiddelvaner DGNAD Herøy kommune 2010/ / Herøy kommune Tilskuddsbrev - vedtak om økonomiske stimuleringsmidler DGNAD Halsa kommune 2010/ / Halse kommune Tilskuddsbrev - vedtak om økonomiske stimuleringsmidler DGNAD Nesset kommune 2009/ / Nesset kommune Side: 4 av 165

5 Sluttrapport av prosjektstøtte fra Barentssekretariatet Karelen - forprosjekt / / KoRus Invitasjon til deltakelse i folkehelseprogrammet remis rusforebyggende samhandling. FO remis Overhalla kommune 2010/ / Overhalla kommune Invitasjon til deltakelse i folkehelseprogrammet remis rusforebyggende samhandling. FO remis Fosnes kommune 2010/ / Fosnes kommune Invitasjon til deltakelse i folkehelseprogrammet remis rusforebyggende samhandling. FO remis Flatanger kommune 2010/ / Flatanger kommune Side: 5 av 165

6 Invitasjon til deltakelse i folkehelseprogrammet remis rusforebyggende samhandling. FO remis Namdalseid kommune 2010/ / Namdalseid kommune Vedrørende håndtering/foreskrivning av vanedannende medikamenter Tilsynssak - Vedr. håndtering/foreskrivning av vanedannede medikamenter 2011/ / remis FO remis Leka kommune 2010/ / Leka kommune remis FO remis Vikna kommune 2010/ / Vikna kommune Side: 6 av 165

7 remis FO remis Nærøy kommune 2010/ / Nærøy kommune remis remis Bindal kommune 2011/ / Bindal kommune Sluttrapport Etablering Rusakutt og oliklinisk avdeling 2011/ / Rusbehandling Midt-Norge rosjekt B1009 Samarbeid Karelia - prosjekt / / Helse- og omsorgsdep Side: 7 av 165

8 rosjekt B 1009 Søknad om overføring av ubrukte midler Samarbeid Karelia - prosjekt / / Helse- og omsorgsdep Tilbakemelding spørsmål rundt Riksrevisjonens rapport TSB Helse Midt-Norge RHF / / Helse Midt-Norge RHF remis - oppstart av nye kommuner og nettverksamling for kjærlighet og grenser FO remis NT 2009/ / NTFK Bekreftelse på deltakelse AV-samling ANSVARLIG VERTSKA / / Helsedirektoratet Side: 8 av 165

9 Dialogkonferanser Dialogkonferanser om ny stortingsmelding om rusfeltet 2011/ / Helsedirektoratet Metadonbehandling til innsatte i Trondheim Fengsel Metadonbehandling i Trondheim Fengsel 2011/ / Trondheim Fengsel REMIS og Fosnes FO remis Fosnes kommune 2010/ / Midtre Namdal kommune Deltagelse remis FO remis Verran kommune 2010/ / Verran kommune Side: 9 av 165

10 Invitasjon til BiRus arbeidsseminar 4. og 5. april TI BiRus Kompetansenettverk 2010/ / Tyrilistiftelsen m.fl. Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Vikna kommune 2010/ / Vikna kommune Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Nærøy kommune 2010/ / Nærøy kommune Oppstart av remis i deres kommuner våren 2011 FO remis Leka kommune 2010/ / Eka kommune Side: 10 av 165

11 Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Flatanger kommune 2010/ / Flatanger kommune Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Overhalla kommune 2010/ / Midtre Namdal kommune Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Namdalseid kommune 2010/ / Namdalseid kommune Oppstart av remis i deres kommune våren 2011 FO remis Verran kommune 2010/ / Verran kommune Side: 11 av 165

12 Vedr. remis FO remis Verran kommune 2010/ / NAV Oppsummeringsmøte FO remis Stjørdal kommune 2010/ / Stjørdal kommune Notat til Helsedirektoratet ngdata ngdata 2010/ / KoRus Innkalling til informasjonsmøte i Meremed - frol TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Frol oppvekstsenter Side: 12 av 165

13 Kartlegging av unges rusmiddelvaner DGNAD Fræna kommune 2009/ / Fræna kommune Adresseliste GOD HELSE 2011/ / Møre og Romsdal Fylkeskommune Svar på søknad om omdisponering av midler. rosjekt Regionalt Russamarbeid 2010/ / Trondheim kommune Referat TI forum 26/27 jan Tidlig Intervensjon / / Helsedir. Side: 13 av 165

14 Meldeskjema OTIMAL STDENT 2010/ / NSD DGNAD tema 3 Teite foreldre DGNAD Nesset kommune 2009/ / Nesset kommune Meremed - spørreskjema TI MereMed Forskning 2009/ / Fou Helse Nord-Trøndelag Fakturering Trondheimsklinikken (feilsendt St. Olav) Telefoni Trondheimsklinikken 2011/ / Datametrix AS Side: 14 av 165

15 Tilbud på matter Renhold Trondheimsklinikken 2011/ / Berendsen Tekstil Service AS Invitasjon til BiRus-fagseminar i Møre og Romsdal TI BiRus Møre og Romsdal 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge, psykiatrien Helse Midt-Norge Invitasjon til BiRus-fagnettverket i trøndelag TI BiRus Sør-Trøndelag 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge, psykiatrien Helse Midt-Norge Innkalling til lederkomitè for BiRus TI BiRus Kompetansenettverk 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge Side: 15 av 165

16 Invitasjon til dialogmøte om fremtidens rusmiddelpolitikk GOD HELSE 2011/ / Møre og Romsdal fylke Innkalling til informasjonsmøte i Meremed TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Skogn Barne- og ungdomsskole Status - Lokal Handlingsplan remis, Stjørdal kommune FO remis Stjørdal kommune 2010/ / Stjørdal Kommune Om deltakelse på dialogmøte FO remis Leka kommune 2010/ / Leka kommune Side: 16 av 165

17 Kurs Kjærlighet og grenser Kurs i rusforebyggende arbeid - Kjærlighet og grenser 2011/ / Kommuner i NTR m.fl. Kjærlighet og grenser - nettverkssamling Kurs i rusforebyggende arbeid - Kjærlighet og grenser 2011/ / Kommuner i NTR m.fl. Materiell til nye kurs Kurs i rusforebyggende arbeid - Kjærlighet og grenser 2011/ / Borgestadklinikken Optimal Student - Informasjon til studentrepresentant OTIMAL STDENT HiNT 2011/ / Høgskolen i Nord-Trøndelag Side: 17 av 165

18 Meremed - spørreskjema Fo Arken TI MereMed Forskning 2009/ / Fo - Arken Levanger Styringsgruppemøte i meremed 20. mai 2011 ved HiNT/Røstad TI MereMed Styringsgruppe 2009/ / Styringsgruppa - Meremed m.fl. Optimal Student - status hos studentrepresentanten OTIMAL STDENT HiNT 2011/ / Høgskolen i Nord-Trøndelag Referat - styringsgruppemøte i Meremed den 20. mai 2011 TI MereMed Styringsgruppe 2009/ / Styringsgruppa i MereMed m.fl. Side: 18 av 165

19 Invitasjon til deltakelse i Ansvarlig vertskap ANSVARLIG VERTSKA / / Ålesund kommune Forespørsel om temadag/kurs innenfor tvang etter LOST 6-2 og 6-2a. Forespørsel om fagdag 2011/ / Trondheim kommune, Fagressursgruppe-rus Invitasjon til deltakelse i Ansvarlig vertskap, Ålesund kommune ANSVARLIG VERTSKA / / Ålesund kommune ttalelse ved vurdering av mulig pliktbrudd Klage pasient 2011/ / Side: 19 av 165

20 Evaluering av kompetansesentrene på rus - casebesøk tirsdag og onsdag 13. og 14.september Evaluering av KoRus 2011/ / Rambøll Meremed - Spørreskjema TI MereMed Forskning 2009/ / Fo - Helse Nord-Trøndelag HF Forespørsel om samordning av posttjenester Samordning av posttjenester Trondheimsklinikken og St. Olavs Hospital 2011/ / St. Olavs Hospital Driftsservice Solskjerming Reklamasjoner Trondheimsklinikken 2011/ / Veidekke Entreprenør AS Side: 20 av 165

21 Avløp for kondens serverrom og avfallsrom Reklamasjoner Trondheimsklinikken 2011/ / Veidekke Entreprenør AS Evaluering A-Å Trondheim, Møte om inngått kontrakt/avtaledagbok. Fra A til Å 2009/ / rosjektet A-Å Meremed - Spørreskjema TI MereMed Forskning 2009/ / Fo-avd Helse Nord-Trøndelag HF Oppsummering Barn som pårørende Orientering om rapportering 2010/ / Barns Beste Side: 21 av 165

22 Journalføring av bekymringsmelding TI BiRus 2010/ / Helse Midt-Norge Innkalling til møte i BiRus-prosjektgruppen TI BiRus 2010/ / BiRus-prosjektgruppen Invitasjon til BiRus-fagnettverk TI BiRus Møre og Romsdal 2010/ / KoRus Invitasjon til BiRus-fagnettverk TI BiRus Sør-Trøndelag 2010/ / Fagnettverket Side: 22 av 165

23 Meremed - undervisningsmodul - interessert i erfaringsutveksling og samarbeid? TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Levanger kommune m.fl. Ansvarlig Vertskap, informasjonsbrev til rådmannen i Røros ANSVARLIG VERTSKA / / Røros kommune Brev til Bindal om frist remis Bindal kommune 2011/ / Bindal kommune Ansvarlig vertskap, Leka kommune ANSVARLIG VERTSKA / / Leka kommune Side: 23 av 165

24 Meremed - spørreskjema - foreldremøte TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Skogn Barne- og ungdomsskole, Levanger kommune Referat fra BiRus-prosjektgruppe 30.august 2011 TI BiRus 2010/ / Rusbehandlings Midt-Norge Forespørsel om kandidater til kurs i Øpp. Samarbeidsavtale mellom KoRus og Malvik kommune 2011/ / Malvik kommune Innkalling BiRus-prosjektgruppe 18.okt 2011 TI BiRus 2010/ / Rusbehandling Midt-Norge Side: 24 av 165

25 Forespørsel om temadag/kurs innenfor tvang etter LOST 6-2 og 6-2a. Forespørsel om fagdag 2011/ / Trondheim kommune ttalelse i sak- Vurdering av mulig pliktbrudd- Klage pasient 2011/ / ttalelse i sak-vurdering av mulig pliktbrudd- Klage pasient 2011/ / Korrigert budsjett rosjekt Karelen B1009 Samarbeid Karelia - prosjekt / / Helse- og omsorgsdepartementet Side: 25 av 165

26 ttalelse i sak-vurdering av mulig pliktbrudd- Klage pasient 2011/ / Rusforebyggende arbeid i 8. trinn ved Skogn TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / Skogn barne- og ungdomsskole Optimal Student - en alkoholintervensjon OTIMAL STDENT HiNT 2011/ / SINT studentorganisasjonen Beredskapsplan Trondheimsklinikken Beredskapsplan 2011 Trondheimsklinikken 2011/ / St. Olavs Hospital HF AMK-sentralen m.fl. Side: 26 av 165

27 Anmeldelse av tyveri fra kantine Trondheimskloinikken Tyveri fra kantine Trondheimsklinikken 2011/ / Sør-Trøndelag olitidistrikt Ang. klage på avslag på henvisning om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for Klage pasient 2011/ / Oppsagte leieavtaler - RRING Canon - oppsigelser av leieavtale kopimaskiner 2011/ / Canon Norge AS Helsedir ANSVARLIG VERTSKA / / KoRus Side: 27 av 165

28 Oversendelse av regnskapsbilag kantine Trondheimsklinikken Økonomi kantine Trondheimsklinikken 2011/ / Molde Sykehus Kvalitetsarbeid foretaksledelsen Kvalitetsarbeid foretaksledelsen / / RMN m.fl. Oversendelse av signert avtale Bestilling av Checkware til pasienttilfredshetsmålinger 2011/ / CheckWare AS Oersendelse av journalnotater og epikriser asient 2011/ / Side: 28 av 165

29 Godkjenning av entrepenører / håndtverkere i Trondheimsklinikken Brannvern: Godkjenningsdokumenter eksterne firma Trondheimsklinikken 2011/ / Veidekke Entrepenør m.fl. Vedrørende apotekenes rolle i LAR. Statens Legemiddelverk 2011/ / Statens Legemiddelverk Vedrørende avrusning av pasienter før oppstart i LAR. Lade Behandlingssenter-avrusning 2011/ / Lade Behandlingssenter m.fl. Vedrørende innhenting av opplysninger asient 2011/ / Side: 29 av 165

30 Vedrørende avrusing av pasienter før oppstart i LAR Avrusing av pasienter før oppstart i LAR 2011/ / Lade Behandlingssenter Oversendelse av serviceavtale TRKL: serviceavtale, brannvern, sanitær, varme og V-røranlegg (Kjells VVS) 2011/ / Kjells VVS Svar på klage over endring av innhold i behandlingen. asient - Klage over avslag på endring av innhold i behandling / / Oversendelse av asient - Klage over avslag på endring av innhold i behandling / / Side: 30 av 165

31 Klage på henleggelse av henvisning til LAR for Klage pasient 2011/ / Svar på klage over LAR-behandling fra Klage pasient 2011/ / Svar på klage fra vedr. avslutning av LAR Klage på utskrivelse 2011/ / Svar på klage på utskrivning fra Rusbehandling Midt-Norge for Klage pasient 2011/ / Side: 31 av 165

32 Svar vedr klage på henleggelse av henvisning til Klage 2012/ / Sluttattest ersonal 2011/ / Rapportering periodisert bemanningsbudsjett RMN - eriodiserte HR-mål for 2012 Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/hr-rådgiver m.fl. Rapportering måltall sykefravær RMN - eriodiserte HR-mål for 2012 Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/postmottak m.fl. Side: 32 av 165

33 Optimal student - evalueringsprosess: kan du kommentere? OTIMAL STDENT HiNT 2011/ / Studentorganisasjonen ved HiNT Oppfølgingsplan ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Svar på klage på svar på henvisning til LAR for Klage pasient 2012/ / eriodisert bemanningsbudsjett 2012 Rusbehandling Midt-Norge - endelig versjon Rapportering RHF personal 2012/ / Helse Midt-Norge v/postmottak Side: 33 av 165

34 Implementering av indikatoren korrigert deltid Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/hr-direktør REK midt Informasjon om vedtak Forløpsundersøkelse 2012/ / KoRus Svar på klage Klage 2012/ / Svar på klage vedrørende Klage pasient 2011/ / Side: 34 av 165

35 Svar på klage over avslutning av behandling. Klage 2012/ / Oversendelse av klagesak- Klage 2012/ / Oppstart i LAR for Klage pasient 2012/ / KLagesak - pasient - anmodning om uttalelse Klage pasient 2012/ / Side: 35 av 165

36 Sluttmelding ersonal 2010/ / Helse Møre og Romsdal, lønn Sluttattest ersonal 2010/ / Rapportering antall stillinger med stillingsstørrelse 0 % Rapportering RHF personal 2012/ / Lønningskontoret Bekymringsmelding til barneverntjenesten asient 2011/ / Side: 36 av 165

37 Tilbakemelding fra arbeidsgiver til lege/sykemelder angående tilretteleggingsmuligheter ersonal 2010/ / Klage på avslag på søknad om LAR for Klage pasient O 2011/ /2012 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Svar på henvisning Klage pasient 2012/ / Vedr. klage på avholdt ansvarsgruppemøte Klage pasient 2011/ / Side: 37 av 165

38 Rapportering på indikatorer - arbeidsmiljø (skader, HMS-opplæring og Brannøvelse) Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/hr-rådgiver Vedr. klage på avslag henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for Klage pasient 2012/ / Bekymringsmelding til barneverntjenesten, barn asient O 2012/ /2012 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Kundenr Telefonkatalogen.biz 2012/ / Kundeservice Telefonkatalogen Side: 38 av 165

39 Ref kunde: Telefonkatalogen.biz 2012/ / Telefonkatalogen Ref kunde: Spm vedr faktura Telefonkatalogen.biz 2012/ / Telefonkatalogen Ref kunde: Spm vedr faktura Telefonkatalogen.biz 2012/ / Telefonkatalogen Bestilling av influensavaksine sesongen Beredskap Foretaksledelsen / / Rusbehandling Midt-Norge v/ledergruppen m.fl. Side: 39 av 165

40 "Kjærlighet og grenser" & i "Foreldrenes fotspor" og info om tlf. samtale TI MereMed ngdomsskoler i Levanger 2009/ / SLT-Koordinator Levanger kommune Sluttattest ersonal 2011/ / Beathe Sunde Svar på klage vedrørende Klage pasient 2011/ / Vedr. klage å brudd på taushetsplikt vedr. Klage pasient 2012/ / Side: 40 av 165

41 Bekymringsmelding til barneverntjenesten, barn; asient 2012/ / Leger i vikariat - spørsmål fra styret RHF Rapportering RHF personal 2012/ / RHF v/hr-rådgiver Sluttattest ersonal 2010/ / Anita Lianes Klage på avslag på søknad om legemiddelassistert Rehabilitering Klage på avslag 2012/ / Side: 41 av 165

42 asientsak asient 2012/ / Oppfølgingsplan ved sykmelding - ersonal 2011/ / Vedrørende klagesak fra Klage 2012/ / Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - ersonal 2011/ / Side: 42 av 165

43 Deltakelse førstehjelpskurs Trondheimsklinikken 2011 Trondheimsklinikken, samhandling T 2012/ / sykiatrisk ngdomsteam Søknad om 50 % permisjon fra stilling som miljøterapeut ved ngdomsavdelingen ersonal 2008/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Oppfølgingsplan ved sykmelding ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Søknad om tilretteleggingstilskudd - ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Side: 43 av 165

44 Endelig rapport på ufrivillig deltid fra Rusbehandling Midt-Norge Rapportering RHF personal 2012/ / RHF Svar på henvendelse Klage pasient 2012/ / Vedr avhenting av maskin på Malvik Canon - oppsigelser av leieavtale kopimaskiner 2011/ / Canon Norge AS Vedrørende forespørsel om opplysninger angående asient 2012/ / Side: 44 av 165

45 Rapportering på omfang bierverv Rapportering RHF personal 2012/ / HMN Rapportering på omfang bierverv - KoRus Rapportering RHF personal 2012/ / HMN Klage på valg av legemiddel i LAR for Klage pasient 2012/ / Oppsummert - endelig rapportering på omfang bierverv Rapportering RHF personal 2012/ / HMN Side: 45 av 165

46 Vedrørende manglende resept på metadon Tilsynssak - Vedr. håndtering/foreskrivning av vanedannede medikamenter 2011/ / Sluttattest ersonal 2010/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Vedr klage på henleggelse av henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling asient klage 2012/ / Forespurnad om opplysningar i medhald av lov om barneverntjenester 4-12 asient O 2012/ /2012 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Side: 46 av 165

47 Forespurnad om opplysningar i medhald av lov om barneverntjenester 4-12 asient O 2012/ /2012 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Vedrørende klage på avslutning av behandling for asient klage 2012/ / Bring - Oppsigelse av svarsendingsavtale nr 9407 Avtaler 2012 KORS 2011/ / Bring Klage på medikamentvalg, vedr. Klage pasient 2012/ / Side: 47 av 165

48 AD bytte av LAR legemiddel for Klage pasient 2012/ / Til Rådmannen: Kunngjøring av invitasjon til kommunene Bedre tverrfaglig innsats 2011/ / Rådmenn i kommunene Forelesninger på konferansen om rusfaglig arbeid i videregående opplæring Samarbeid med videregående skoler i Møre og Romsdal 2011/ / Møre og Romsdal fylkeskommune m.fl. Ny samarbeidsavtale om DGNAD DGNAD 2009/ / NAV m.fl. Side: 48 av 165

49 Følgebrev til innhenting av journalopplysninger. asient 2012/ / Svar på klage vedrørende ønske om bytte av LAR-medikament for Klage på avslag på søknad om bytte av LAR-medikament 2012/ / ttale sjukepenger ersonal 2010/ / Bekymringsmelding til barneverntjenesten, asient 2012/ / Side: 49 av 165

50 Klage på avslag på søknad om legemiddelassistert rehabilitering Klage pasient 2012/ / Invitasjon til samarbeid på rusområde DGNAD Sande kommune 2012/ / Ørsta kommune m.fl. Sluttattest ersonal 2011/ / Kunngjøring til rådmenn i region Midt Bedre tverrfaglig innsats 2011/ / Rådmenn i region midt Side: 50 av 165

51 åminnelse: Til Rådmannen: Kunngjøring av invitasjon til kommunene Bedre tverrfaglig innsats 2011/ / Alle Rådmenn i regionen Bekymringsmelding asient 2012/ / Ang. klage på avslag på henvisning om legemiddelassistert rehabilitering for Klage pasient 2012/ / Gjelder henvisning Klage pasient 2012/ / Side: 51 av 165

52 Ang. klage på avslag på henvisning om legemiddelassistert rehabilitering for Klage pasient 2012/ / Bekymringsmelding til Barneverntjenesten asient 2012/ / Svar på kunngjøring av invitasjon til kommunene - BTI Bedre tverrfaglig innsats 2011/ / Ørskog kommune Hjelp til utfyllling av brukertilfredshetsundersøkelse asient 2012/ / Side: 52 av 165

53 Hjelp til utfyllinga v brukertilfredshetsundersøkelse asient 2012/ / Innkalling til orienteringsmøte den 22. august 2012 ersonal 2009/ / Innkalling til info/drøftingsmøte med legeforeningen Vaktordning- vaktsamarbeid - partsammensatt arbeid - leger RMN (DNLF) 2012/ / DNLF Forespørsel om å delta på Alor- Midt samling på Kvilhaugen i Trondheim rosjekt Alor-Midt 2009/ / Valdresklinikken Side: 53 av 165

54 Klage på valg av legemiddel for pasient i Klage pasient 2012/ / Klage på bytte av legemiddel for pasient i LAR: Klage pasient 2012/ / Renholdavtale Trondheimsklinikken TRKL: Renhold - Leverandøravtale mellom St. Olavs driftsservice/renhold og Rusbehandling Midt-Norge HF v/trondheimsklinikken 2011/ / St. Olavs Hospital Svar på forespørsel vedrørende vurdering av legemiddelvalg i LAR, samt innhold i helsehjelp, for Klage pasient 2012/ / Side: 54 av 165

55 Oppdatering av institusjonsliste for Rusbehandling Midt-Norge Statistisk Sentralbyrå (SSB) / / Statistisk Sentralbyrå Referat fra møte i dag ANSVARLIG VERTSKA / / Ålesund kommune Valg av legemiddel for pasient i LAR: Klage pasient 2012/ / i forbindelse med sak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm 10-3 asientsak 2012/ / Side: 55 av 165

56 Søknad om permisjon ersonal 2008/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Søknader om støtte til kurs,permisjon og støtte til veiledning ersonal 2012/ / Valg av legemiddel for pasient i LAR: Klage pasient 2012/ / Vedr. oppsigelse av arbeidsforhold ersonalmappe 2012/ / Side: 56 av 165

57 Klubben.no: risforespørsel ump-set TRKL: Anskaffelser / / Klubben.no Vedrørende valg av legemiddel i LAR for Klage pasient 2011/ / Tilbakemelding vedr. faktura Questback TRKL, diverse økonomisaker 2012/ / Questback AS Svar på henvendelse vedr. ubetalt faktura Canon - oppsigelser av leieavtale kopimaskiner 2011/ / Canon Norge AS Side: 57 av 165

58 Det er nå mulig å forskrive Subuxone film til pasienter i LAR Subuxone Film 2012/ / Ørskog legekontor Tilbud om fast stilling som miljøterapeut i 100% stilling ersonalmappe 2012/ / Klage på valg av legemiddel i LAR for Klagesak / / Skademeldingsskjema Melding av yrkesskade 2012/ / Side: 58 av 165

59 Oppfølgingsplan ved sykmelding ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Innhold og rammer for LAR for Klage pasient 2012/ / Krav fra arbeidsgiver om refusjon av sykepener - NAV ersonal 2010/ / Krav fra arbeidsgiver om refusjon av sykepenger - ersonal 2010/ / Side: 59 av 165

60 Klage på valg av legemiddel i LAR for Klagesak / / Svar på klage på avslutning av LAR, samt valg av legemiddel i behandlingen Klage pasient 2012/ / Melding om yrkesskade ersonal 2011/ / Melding om yrkesskade ersonal 2010/ / Side: 60 av 165

61 Melding om yrkesskade ersonal 2010/ / Bruk av stimuleringsmidler fra KoRus-Midt til kjøp av studier (VS: referat møte 22. mai) Motiverende intervju / / Høgskolen i Nord-Trøndelag Svar på klage på vedtak om medisinering ved bortreise for pasient i LAR: Klage på avslag for å ta med medisiner på utenlandsreise 2012/ / Svar på klage mottatt , vedr. legemiddelbytte i LAR-behandling for Klage pasient 2012/ / Side: 61 av 165

62 Melding om yrkesskade ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Svar på klage om søknad om bytte metadonleverandør/type vedrørende Klage pasient 2012/ / Svar på klage om søknad om å bytte metadonleverandør/type vedrørende Klage pasient 2012/ / Invitasjon til ungdomsundersøkelse - Ålesund ngdata - Møre og Romsdal 2012/ / Ålesund kommune Side: 62 av 165

63 Invitasjon til ungdomsundersøkelse - Kristiansund ngdata - Møre og Romsdal 2012/ / Kristiansund kommune Invitasjon til ungdomsundersøkelse - Volda ngdata - Møre og Romsdal 2012/ / Volda kommune Anmodning om journalopplysninger asient 2012/ / Foreløpig svar i forbindelse med klagebehandling Klage pasient 2012/ / Side: 63 av 165

64 tkast til prosjektplan Samarbeid med videregående skoler i Møre og Romsdal 2011/ / tdanningsavdelingen Møre og Romsdal fylke Svar på henvisning Klage 2012/ / Klage på medikamentvalg i legemiddelassistert rehabilitering Klage 2012/ / Notat RMN vedrørende status deltid sykefravær og avvik aml Rapportering RHF personal 2012/ / RHF Side: 64 av 165

Offentlig journal. Tilskuddsbrev til Trondheim kommune. Ansvarlig vertskap 2009/209-15 1527/2009 28.09.2009 19.11.2013

Offentlig journal. Tilskuddsbrev til Trondheim kommune. Ansvarlig vertskap 2009/209-15 1527/2009 28.09.2009 19.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2013 Tilskuddsbrev til Trondheim kommune Ansvarlig vertskap 2009/209-15 1527/2009 28.09.2009 Trondheim kommune

Detaljer

Offentlig journal. Klage på LAR-Midt til helse Midt-Norge - anmodning om uttalelse. Klage på LAR-Midt til Helse-Midt RHF 2012/389-3 2553/2012

Offentlig journal. Klage på LAR-Midt til helse Midt-Norge - anmodning om uttalelse. Klage på LAR-Midt til Helse-Midt RHF 2012/389-3 2553/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.1.2013-3.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 Klage på LAR-Midt til helse Midt-Norge - anmodning om uttalelse Klage på LAR-Midt til Helse-Midt

Detaljer

Offentlig journal. Resultat lønnsforhandlinger Forskerforbundet. Lønnsforhandlinger 2012 - Forskerforbundet 2012/421-4 2400/2012 27.06.2012 29.11.

Offentlig journal. Resultat lønnsforhandlinger Forskerforbundet. Lønnsforhandlinger 2012 - Forskerforbundet 2012/421-4 2400/2012 27.06.2012 29.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2013 Resultat lønnsforhandlinger Forskerforbundet Lønnsforhandlinger 2012 - Forskerforbundet 2012/421-4 2400/2012

Detaljer

Offentlig journal. ØBAK des 2010 og AD-rapport - RMN HF. Rapportering Ø-BAK 2010 - månedsrapportering 2010/6-27 598/2011 27.01.2011 25.11.

Offentlig journal. ØBAK des 2010 og AD-rapport - RMN HF. Rapportering Ø-BAK 2010 - månedsrapportering 2010/6-27 598/2011 27.01.2011 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 ØBAK des 2010 og AD-rapport - RMN HF Rapportering Ø-BAK 2010 - månedsrapportering 2010/6-27

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding Handlingsplan HR. Rapportering RHF personal 2011/59-21 3842/2011 19.12.2011 13.09.2012. Agenda

Offentlig journal. Tilbakemelding Handlingsplan HR. Rapportering RHF personal 2011/59-21 3842/2011 19.12.2011 13.09.2012. Agenda Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2012-16.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2013 Tilbakemelding Handlingsplan HR Rapportering RHF personal 2011/59-21 3842/2011 19.12.2011 Helse

Detaljer

Offentlig journal. Sak vedrørende vikarbyrå. Rapportering RHF personal 2011/59-28 740/2011 01.03.2011 13.02.2013

Offentlig journal. Sak vedrørende vikarbyrå. Rapportering RHF personal 2011/59-28 740/2011 01.03.2011 13.02.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 Sak vedrørende vikarbyrå Rapportering RHF personal 2011/59-28 740/2011 01.03.2011 Helse Midt-Norge

Detaljer

Avtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF, avdeling forskning og utvikling og Molde Behandlingssenter. Dok.dato: 19.03.2013. Dok.dato: 05.04.

Avtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF, avdeling forskning og utvikling og Molde Behandlingssenter. Dok.dato: 19.03.2013. Dok.dato: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2013-14.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2013 Avtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF, avdeling forskning og utvikling og Molde Behandlingssenter

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling. Personal ***** ***** ***** ***** ***** 2012/469-5 4123/2012 04.09.2013 05.11.2012

Offentlig journal. Tilbud om stilling. Personal ***** ***** ***** ***** ***** 2012/469-5 4123/2012 04.09.2013 05.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2013 Tilbud om stilling ersonal 2012/469-5 4123/2012 05.11.2012 Angående videreutdanning innen motiverende

Detaljer

Offentlig journal. Tilskuddsbrev DelTa for Ørland kommune. DelTa Ørland kommune 2013/32-2 3564/2013 01.07.2013 10.09.2013

Offentlig journal. Tilskuddsbrev DelTa for Ørland kommune. DelTa Ørland kommune 2013/32-2 3564/2013 01.07.2013 10.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2013 Tilskuddsbrev DelTa for Ørland kommune DelTa Ørland kommune 2013/32-2 3564/2013 01.07.2013 Ørland

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til styremøte 13.02.12. Styremøte 13.02.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/113-1 652/2012 06.02.2012 29.03.

Offentlig journal. Innkalling til styremøte 13.02.12. Styremøte 13.02.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/113-1 652/2012 06.02.2012 29.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2012-18.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2012 nnhold: nnkalling til styremøte 13.02.12 Styremøte 13.02.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/113-1

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsjustering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** 2008/169-25 165/2011 24.05.2013 12.01.

Offentlig journal. Lønnsjustering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** 2008/169-25 165/2011 24.05.2013 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Lønnsjustering ersonal 2008/169-25 165/2011 12.01.2011 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1

Detaljer

Offentlig journal. Brev til høgskolene om tilbud om undervisningsdag i rus. Samarbeid med Høgskolene i Møre og Romsdal 2011/386-2 1939/2011 10.06.

Offentlig journal. Brev til høgskolene om tilbud om undervisningsdag i rus. Samarbeid med Høgskolene i Møre og Romsdal 2011/386-2 1939/2011 10.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2013 Brev til høgskolene om tilbud om undervisningsdag i rus Samarbeid med Høgskolene i Møre og Romsdal

Detaljer

Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet PHV og TS, saksnr. 12/591 - Rusbehandling Midt-Norge HF. Dok.dato: 05.03.2012

Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet PHV og TS, saksnr. 12/591 - Rusbehandling Midt-Norge HF. Dok.dato: 05.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2013-27.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet HV og TS, saksnr. 12/591 - Rusbehandling Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding til barneverntjenesten, barn; ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/194-3 1364/2012

Offentlig journal. Bekymringsmelding til barneverntjenesten, barn; ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/194-3 1364/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.10.2013 nnhold: Bekymringsmelding til barneverntjenesten, barn; asient A 2012/194-3 1364/2012 Offl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på møteopphold ved Angvik Gamle Handelssted 10.- 11. November 2011. Kurs-Seminar 2011 2010/736-11 2993/2011 03.02.

Offentlig journal. Bekreftelse på møteopphold ved Angvik Gamle Handelssted 10.- 11. November 2011. Kurs-Seminar 2011 2010/736-11 2993/2011 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2012 Bekreftelse på møteopphold ved Angvik Gamle Handelssted 10.- 11. November 2011 Kurs-Seminar 2011

Detaljer

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/194-9 1128/2013 21.03.2013 24.07.2013. Svar lønnskrav. Personal ***** ***** *****

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/194-9 1128/2013 21.03.2013 24.07.2013. Svar lønnskrav. Personal ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2013-28.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2013 Sluttattest ersonal 2011/194-9 1128/2013 13.03.2013 Svar lønnskrav ersonal 2012/673-10 1290/2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedr feriearbeide. Stilling - åpen søknad, diverse 2011 2011/11-5 912/2011 04.03.2011 16.01.2012

Offentlig journal. Vedr feriearbeide. Stilling - åpen søknad, diverse 2011 2011/11-5 912/2011 04.03.2011 16.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.01.2012 Vedr feriearbeide Stilling - åpen søknad, diverse 2011 2011/11-5 912/2011 04.03.2011 Fredrik Boden

Detaljer

Offentlig journal. Referat oktober 2010. Regionalt Rusforum 2010 2010/70-3 3170/2010 02.11.2010 19.12.2011. Svar på Søknad om kompetansemidler

Offentlig journal. Referat oktober 2010. Regionalt Rusforum 2010 2010/70-3 3170/2010 02.11.2010 19.12.2011. Svar på Søknad om kompetansemidler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2012 Referat oktober 2010 Regionalt Rusforum 2010 2010/70-3 3170/2010 02.11.2010 FMMR, FMST, FMNT, RMN HF

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. innkalling til ansvarsgruppemøte 29.10.09. Pasient ***** ***** ***** ***** 2009/415-3 1724/2009 26.10.2009 06.10.

Offentlig journal. Vedr. innkalling til ansvarsgruppemøte 29.10.09. Pasient ***** ***** ***** ***** 2009/415-3 1724/2009 26.10.2009 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.10.2011-9.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.10.2011 Vedr. innkalling til ansvarsgruppemøte 29.10.09 asient 2009/415-3 1724/2009 26.10.2009 Ofl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Ad Id-nummer for lege - Veksthuset. Legehjemler ID.nr (Nrld - legestillinger) 2012/ /

Offentlig journal. Ad Id-nummer for lege - Veksthuset. Legehjemler ID.nr (Nrld - legestillinger) 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013-10.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 Ad d-nummer for lege - Veksthuset Legehjemler 2012 - D.nr (Nrld - legestillinger) 2012/127-25 4540/2012

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til jubileumsfeiring. Renåvangen 25 år 2012/443-2 2643/2012 18.09.2012 17.07.2012. Tjenestebevis datert 28.08.

Offentlig journal. Invitasjon til jubileumsfeiring. Renåvangen 25 år 2012/443-2 2643/2012 18.09.2012 17.07.2012. Tjenestebevis datert 28.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.2012-23.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2013 nvitasjon til jubileumsfeiring Renåvangen 25 år 2012/443-2 2643/2012 17.07.2012 Renåvangen Tjenestebevis

Detaljer

Invitasjon til å delta i en "begrenset anbudskonkurranse" vedrørende kjøp av kursadministrasjonsverktøy. Dok.dato: 04.06.2012

Invitasjon til å delta i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende kjøp av kursadministrasjonsverktøy. Dok.dato: 04.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012-2.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2013 nvitasjon til å delta i en "begrenset anbudskonkurranse" vedrørende kjøp av kursadministrasjonsverktøy

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra orienteringsmøte. Personal ***** ***** 2009/542-13 3157/2012 22.08.2012 02.10.2012. Lønnsendring

Offentlig journal. Referat fra orienteringsmøte. Personal ***** ***** 2009/542-13 3157/2012 22.08.2012 02.10.2012. Lønnsendring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2013 Referat fra orienteringsmøte ersonal 2009/542-13 3157/2012 22.08.2012 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

Offentlig journal. Prisforespørsel TS1000. Adgangskontroll Trondheimsklinikken 2011/330-27 769/2012 22.02.2012 19.03.2012.

Offentlig journal. Prisforespørsel TS1000. Adgangskontroll Trondheimsklinikken 2011/330-27 769/2012 22.02.2012 19.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-25.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2012 risforespørsel TS1000 Adgangskontroll Trondheimsklinikken 2011/330-27 769/2012 22.02.2012 Beslag

Detaljer

Offentlig journal. Ang. arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** 2008/59-10 19/2012 02.01.2012 06.06.

Offentlig journal. Ang. arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** 2008/59-10 19/2012 02.01.2012 06.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Ang. arbeidsavtale Personal P 2008/59-10 19/2012 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 02.01.2012 Forespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale tilkalling ut 09/12. Personal ***** ***** ***** 2010/428-6 2898/2011 19.10.2011 21.09.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale tilkalling ut 09/12. Personal ***** ***** ***** 2010/428-6 2898/2011 19.10.2011 21.09.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2011 Arbeidsavtale tilkalling ut 09/12 ersonal 2010/428-6 2898/2011 21.09.2011 Sprinklerrapport 2011 VHM anlegg

Detaljer

Offentlig journal. Orientering fra RMN. Klostergata 46/48 2011/550-4 3891/2011 17.04.2012 22.12.2011. Innkalling til ledermøte 29. februar - Stjørdal

Offentlig journal. Orientering fra RMN. Klostergata 46/48 2011/550-4 3891/2011 17.04.2012 22.12.2011. Innkalling til ledermøte 29. februar - Stjørdal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.04.2012 Orientering fra RMN Klostergata 46/48 2011/550-4 3891/2011 22.12.2011 HMN Postmottak nnkalling

Detaljer

Offentlig journal. Leiekontrakt 2013/14. TRKL: Utleie av lokaler i Trondheimsklinikken 2011/ /

Offentlig journal. Leiekontrakt 2013/14. TRKL: Utleie av lokaler i Trondheimsklinikken 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2013-14.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2013 Leiekontrakt 2013/14 TRKL: tleie av lokaler i Trondheimsklinikken 2011/334-72 3409/2013 27.06.2013

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om oppdragsstudieklasse, MI i grupper. Motiverende intervju 2012 2011/638-1 3600/2011 28.11.2011 28.05.2013.

Offentlig journal. Kontrakt om oppdragsstudieklasse, MI i grupper. Motiverende intervju 2012 2011/638-1 3600/2011 28.11.2011 28.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Kontrakt om oppdragsstudieklasse, M i grupper. Motiverende intervju 2012 2011/638-1 3600/2011 28.11.2011

Detaljer

Offentlig journal. Anmeldelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Politi/rettsvesen 2010/376-15 892/2012 05.03.2012 31.07.

Offentlig journal. Anmeldelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Politi/rettsvesen 2010/376-15 892/2012 05.03.2012 31.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.7.2013-4.8.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2013 Anmeldelse Politi/rettsvesen PA 2010/376-15 892/2012 Offl. 13 jfr. Sphlsl 6-1 05.03.2012 Bekymringsmelding

Detaljer

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01.

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2013-6.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2013 Møretun og tilpassninger for endring i bruk Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012

Detaljer

Offentlig journal. Journal fra behandling ved Veksthuset Molde. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/586-2 3284/2011 09.11.2011 31.10.

Offentlig journal. Journal fra behandling ved Veksthuset Molde. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/586-2 3284/2011 09.11.2011 31.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2011 Journal fra behandling ved Veksthuset Molde asient A 2011/586-2 3284/2011 31.10.2011 Forespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølgingsplan. Personal ***** ***** ***** 2009/516-18 914/2012 20.11.2013 08.03.2012. Sluttattest. Personal ***** *****

Offentlig journal. Oppfølgingsplan. Personal ***** ***** ***** 2009/516-18 914/2012 20.11.2013 08.03.2012. Sluttattest. Personal ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2013-10.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Oppfølgingsplan ersonal 2009/516-18 914/2012 08.03.2012 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ledermøte RMN 13. desember. Ledermøte 13.12.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/159-1 4471/2012 04.12.

Offentlig journal. Innkalling til ledermøte RMN 13. desember. Ledermøte 13.12.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/159-1 4471/2012 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2013-1.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.09.2013 nnkalling til ledermøte RMN 13. desember Ledermøte 13.12.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/159-1

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetstall januar. Månedsrapportering 2012 - aktivitetstall til RMN HF 2012/199-1 965/2012 12.04.2012 10.02.

Offentlig journal. Aktivitetstall januar. Månedsrapportering 2012 - aktivitetstall til RMN HF 2012/199-1 965/2012 12.04.2012 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.4.2012-15.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2012 Aktivitetstall januar Månedsrapportering 2012 - aktivitetstall til RMN HF O 2012/199-1 965/2012

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sign. arb.giver PERSONAL ***** ***** ***** 2009/449-6 2229/2012 18.06.2012 06.09.2012

Offentlig journal. Arbeidsavtale sign. arb.giver PERSONAL ***** ***** ***** 2009/449-6 2229/2012 18.06.2012 06.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2013 nnhold: Arbeidsavtale sign. arb.giver ERSONAL 2009/449-6 2229/2012 18.06.2012 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013-8.12.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2013 Arbeidsavtale, ersonal 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 Arbeidsavtale - 18,3 % helg, fast ersonal

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF - Samhandlingsmidler 2011 (Søknad om prosjektmidler til samhandlingstiltak for 2011) Dok.dato: 14.04.2011. Dok.dato: 27.04.

Helse Midt-Norge RHF - Samhandlingsmidler 2011 (Søknad om prosjektmidler til samhandlingstiltak for 2011) Dok.dato: 14.04.2011. Dok.dato: 27.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.2013-21.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Samhandlingsmidler 2011 Helse Midt-Norge RHF - Samhandlingsmidler 2011 (Søknad om prosjektmidler

Detaljer

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/436-4 1080/2012 20.03.2012 04.05.2012. Leie av kontorplass på fredager

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/436-4 1080/2012 20.03.2012 04.05.2012. Leie av kontorplass på fredager Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2012 Sluttattest ersonal 2011/436-4 1080/2012 04.05.2012 20.03.2012 Leie av kontorplass på fredager

Detaljer

Offentlig journal. 14 HMN likviditetsprognose 04 04 11.xls. Rapportering likviditetsprognose 2011 2011/57-18 1439/2011 05.04.2011 18.10.

Offentlig journal. 14 HMN likviditetsprognose 04 04 11.xls. Rapportering likviditetsprognose 2011 2011/57-18 1439/2011 05.04.2011 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2011 14 HMN likviditetsprognose 04 04 11.xls 2011/57-18 1439/2011 05.04.2011 18 HMN likviditetsprognose 290411.xls

Detaljer

Landsvernplan helse - utarbeidelse av forvaltningsplaner for vernede bygg- og eiendommer. Meldingsrutiner og utvikling av kompetansenettverk

Landsvernplan helse - utarbeidelse av forvaltningsplaner for vernede bygg- og eiendommer. Meldingsrutiner og utvikling av kompetansenettverk Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2011-25.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2011 Landsvernplan helse - utarbeidelse av forvaltningsplaner for vernede bygg- og eiendommer. Meldingsrutiner

Detaljer

Offentlig journal. Nedsettelse av arbeidsgruppe. Ny nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere

Offentlig journal. Nedsettelse av arbeidsgruppe. Ny nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2013 Nedsettelse av arbeidsgruppe Ny nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere

Detaljer

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** *****

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Sluttattest ersonal 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 Beregningsplan Leikanger ersonal 2012/170-5

Detaljer

Offentlig journal. Svarbrev til ***** ***** med kopi av møtereferat. Personal ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. Svarbrev til ***** ***** med kopi av møtereferat. Personal ***** ***** 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.2.2012-26.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2012 Svarbrev til med kopi av møtereferat ersonal 2010/752-16 703/2012 Arbeidsavtale 100 % vikariat

Detaljer

Offentlig journal. Konferanse om sentralstimuli. Konferanse 2010 - Pepper og Joggesko 2010/415-109 822/2011 21.07.2010 25.10.2011

Offentlig journal. Konferanse om sentralstimuli. Konferanse 2010 - Pepper og Joggesko 2010/415-109 822/2011 21.07.2010 25.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2011 Konferanse om sentralstimuli Konferanse 2010 - epper og Joggesko 2010/415-109 822/2011 21.07.2010 sykiatrisk

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte - Utkast til program. Samhandlingskonferansen i Molde 2010 2010/267-7 511/2011 10.03.2010 25.07.2012.

Offentlig journal. Innkalling til møte - Utkast til program. Samhandlingskonferansen i Molde 2010 2010/267-7 511/2011 10.03.2010 25.07.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2012-29.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2012 nnkalling til møte - tkast til program Samhandlingskonferansen i Molde 2010 2010/267-7 511/2011

Detaljer

Offentlig journal. Veksthuset - alt plassering brakkerigg. Brakkerigg kontorer 1 etg. 2009/491-32 2082/2009 09.12.2009 02.10.2013

Offentlig journal. Veksthuset - alt plassering brakkerigg. Brakkerigg kontorer 1 etg. 2009/491-32 2082/2009 09.12.2009 02.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2013 Veksthuset - alt plassering brakkerigg Brakkerigg kontorer 1 etg. O 2009/491-32 2082/2009 Ofl.

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.3.2012-1.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2012 Arbeidsavtale tilkallingsvikar ersonal 2011/524-2 3060/2011 07.10.2011 Tilbud Solveig Eltvik Skutvik

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samarbeidsmøte 18.12.12 rus/psykiatri. Samarbeidsavtaler Psykiatri og Rus, 2012 2012/140-3 4664/2012 19.12.

Offentlig journal. Referat fra samarbeidsmøte 18.12.12 rus/psykiatri. Samarbeidsavtaler Psykiatri og Rus, 2012 2012/140-3 4664/2012 19.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.2013-13.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2013 Referat fra samarbeidsmøte 18.12.12 rus/psykiatri Samarbeidsavtaler sykiatri og Rus, 2012 2012/140-3

Detaljer

Offentlig journal. Endringer utført av leietaker. Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/345-6 1696/2012

Offentlig journal. Endringer utført av leietaker. Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/345-6 1696/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012-27.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2012 nnhold: Endringer utført av leietaker Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken

Detaljer

Offentlig journal. Betalingsoppfordring, brev. Oppfordring til tilbakebetaling til Molde Behandlingssenter 2013/496-1 4038/2013 25.10.2013 30.07.

Offentlig journal. Betalingsoppfordring, brev. Oppfordring til tilbakebetaling til Molde Behandlingssenter 2013/496-1 4038/2013 25.10.2013 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2013 Betalingsoppfordring, brev. Oppfordring til tilbakebetaling til Molde Behandlingssenter O 2013/496-1

Detaljer

Offentlig journal. Tilleggsavtale til hovedavtale 30.06.2009 mellom Tyrilistiftelsen og Rusbehandling Midt-Norge HF

Offentlig journal. Tilleggsavtale til hovedavtale 30.06.2009 mellom Tyrilistiftelsen og Rusbehandling Midt-Norge HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2013 Tilleggsavtale til hovedavtale 30.06.2009 mellom Tyrilistiftelsen og Rusbehandling Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Regresskrav Helfo, Mestring og Læringssenteret Ekne. Fristbrudd ***** ***** ***** ***** 2010/83-4 534/2012 29.06.2012 30.01.

Offentlig journal. Regresskrav Helfo, Mestring og Læringssenteret Ekne. Fristbrudd ***** ***** ***** ***** 2010/83-4 534/2012 29.06.2012 30.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.06.2012 Regresskrav Helfo, Mestring og Læringssenteret Ekne Fristbrudd 2010/83-4 534/2012 30.01.2012 A

Detaljer

Offentlig journal. Brev til legeforeningen om spesialistutdanning. Vestmo som utdanningsinstitusjon 2010/483-1 2205/2010 26.07.2010 29.09.

Offentlig journal. Brev til legeforeningen om spesialistutdanning. Vestmo som utdanningsinstitusjon 2010/483-1 2205/2010 26.07.2010 29.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.9.2011-2.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.10.2011 Brev til legeforeningen om spesialistutdanning Vestmo som utdanningsinstitusjon 2010/483-1 2205/2010

Detaljer

Offentlig journal. Foreløbig oppsummering av TI arbeid 2010. Tidlig Intervensjon 2011 2011/259-6 1312/2011 21.01.2011 27.01.2012

Offentlig journal. Foreløbig oppsummering av TI arbeid 2010. Tidlig Intervensjon 2011 2011/259-6 1312/2011 21.01.2011 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-29.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2012 Foreløbig oppsummering av T arbeid 2010 Tidlig ntervensjon 2011 2011/259-6 1312/2011 21.01.2011

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Offentlig journal. Årlig melding RMN 2010. Årlig melding 2011 - styringsdokument og protokoll fra foretaksmøter 2011/91-6 953/2011 08.03.

Offentlig journal. Årlig melding RMN 2010. Årlig melding 2011 - styringsdokument og protokoll fra foretaksmøter 2011/91-6 953/2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.4.2013-28.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Årlig melding RMN 2010 Årlig melding 2011 - styringsdokument og protokoll fra foretaksmøter 2011/91-6

Detaljer

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2010/395-4 681/2011 23.02.2011 07.02.2012

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2010/395-4 681/2011 23.02.2011 07.02.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-12.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2012 nnhold: Sluttattest ersonal 2010/395-4 681/2011 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 23.02.2011 nnhold: Sykmelding

Detaljer

Offentlig journal. Gjestepasienter oktober 2011. Gjestepasienter 2011 - Veksthuset Molde 2011/123-8 627/2012 03.11.2011 14.02.2012

Offentlig journal. Gjestepasienter oktober 2011. Gjestepasienter 2011 - Veksthuset Molde 2011/123-8 627/2012 03.11.2011 14.02.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2012-19.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2012 Gjestepasienter oktober 2011 Gjestepasienter 2011 - Veksthuset Molde O 2011/123-8 627/2012 Offl.

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen - klage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Fylkesmannen - klage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2016 Fylkesmannen - klage Fylkesmannen - klage - 2016/2645-11 44815/2016 28.11.2016 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Oversikt over mailadresser. Mailadresser ansatte Rusbehandling Midt-Norge 2011/195-1 926/2011 30.10.2013 01.03.

Offentlig journal. Oversikt over mailadresser. Mailadresser ansatte Rusbehandling Midt-Norge 2011/195-1 926/2011 30.10.2013 01.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 3.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2013 Oversikt over mailadresser Mailadresser ansatte Rusbehandling Midt-Norge 2011/195-1 926/2011 30.10.2013

Detaljer

Offentlig journal. Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** 2013 - Forsikringssaker ansatte 2013/3644-8 13418/2013 21.11.2013 16.01.

Offentlig journal. Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** 2013 - Forsikringssaker ansatte 2013/3644-8 13418/2013 21.11.2013 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.01.2015 Yrkesskadeforsikring - 2013 - Forsikringssaker ansatte 2013/3644-8 13418/2013 NAV 21.11.2013 Journalkopi

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale ass.lege. Personal ***** ***** 2010/174-19 2499/2012 02.07.2012 21.08.2012. Arbeidsavtale ferievikar

Offentlig journal. Arbeidsavtale ass.lege. Personal ***** ***** 2010/174-19 2499/2012 02.07.2012 21.08.2012. Arbeidsavtale ferievikar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2012-26.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Arbeidsavtale ass.lege ersonal 2010/174-19 2499/2012 02.07.2012 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

Offentlig journal. Veiledningssamtale 20.12.2010. Personal ***** ***** 2009/462-9 191/2011 20.12.2010 08.04.2011. Veiledningssamtale 20.12.

Offentlig journal. Veiledningssamtale 20.12.2010. Personal ***** ***** 2009/462-9 191/2011 20.12.2010 08.04.2011. Veiledningssamtale 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2011 Veiledningssamtale 20.12.2010 ersonal 2009/462-9 191/2011 20.12.2010 Veiledningssamtale 20.12.2010

Detaljer

Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2786-3 13509/2014 20.06.

Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2786-3 13509/2014 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2015 Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe - 2014/2786-3 13509/2014 20.06.2014 Avslutning av arbeidsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i rus-kartlegging med BrukerPlan. Brukerplan / /

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i rus-kartlegging med BrukerPlan. Brukerplan / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2013 nvitasjon til deltakelse i rus-kartlegging med BrukerPlan Brukerplan 2012 2012/660-1 4206/2012

Detaljer

Offentlig journal. Serviceavtale Trondheimsklinikken. TRKL, serviceavtale Metos AS, kjøkken 2013/160-1 779/2013 19.02.2013 21.07.2013.

Offentlig journal. Serviceavtale Trondheimsklinikken. TRKL, serviceavtale Metos AS, kjøkken 2013/160-1 779/2013 19.02.2013 21.07.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2013-21.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2013 Serviceavtale Trondheimsklinikken TRKL, serviceavtale Metos AS, kjøkken 2013/160-1 779/2013 21.07.2013

Detaljer

Vedr. prosjekt om misbruk av lovlige medisiner og spørsmål om partnerskap med forskningsmiljø i Spania. Dok.dato: 30.03.2011. Dok.dato: 05.07.

Vedr. prosjekt om misbruk av lovlige medisiner og spørsmål om partnerskap med forskningsmiljø i Spania. Dok.dato: 30.03.2011. Dok.dato: 05.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2013 Vedr. prosjekt om misbruk av lovlige medisiner og spørsmål om partnerskap med forskningsmiljø i Spania

Detaljer

Offentlig journal. Ang faktura. Internettopplysningen 2012/211-3 1049/2012 25.03.2013 16.03.2012

Offentlig journal. Ang faktura. Internettopplysningen 2012/211-3 1049/2012 25.03.2013 16.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2013-31.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2013 Ang faktura nternettopplysningen 2012/211-3 1049/2012 16.03.2012 nternettopplysningen Heiskontroll

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse 2015/ /

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2017 Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/2085-18

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis PERSONAL ***** ***** ***** 2010/593-9 3892/2012 12.10.2012 19.11.2012. Akseptert jobbtilbud

Offentlig journal. Tjenestebevis PERSONAL ***** ***** ***** 2010/593-9 3892/2012 12.10.2012 19.11.2012. Akseptert jobbtilbud Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2013 nnhold: Tjenestebevis PERSONAL P 2010/593-9 3892/2012 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 12.10.2012 nnhold: Akseptert

Detaljer

Sakstittel: Anskaffelse Kjøp av pasientreiser i Sør-Trøndelag fylke unntatt Trondheim, Malvik, Rissa, Selbu og Tydal. Dok.dato:

Sakstittel: Anskaffelse Kjøp av pasientreiser i Sør-Trøndelag fylke unntatt Trondheim, Malvik, Rissa, Selbu og Tydal. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2017 Tilbud - M - Hemne, Snillfjord 2017/385-18 6633/2017 25.09.2017 Tilbud - L - Skaun 2017/385-19 6634/2017 25.09.2017

Detaljer

Offentlig journal. Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat 2017/ / Anmodning om legeuttalelse

Offentlig journal. Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat 2017/ / Anmodning om legeuttalelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2017 Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat Tilpasning av høreapparat 2017/2934-2 27713/2017

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Personal ***** ***** ***** 2012/735-3 403/2013 05.02.2013 23.01.2013. Beregningsplan ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Personal ***** ***** ***** 2012/735-3 403/2013 05.02.2013 23.01.2013. Beregningsplan ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 Arbeidsavtale Personal P 2012/735-3 403/2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 23.01.2013 Beregningsplan

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til drift av ACT team. ACT Nordmøre 2010/691-4 3726/2011 12.12.2011 07.05.2012

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til drift av ACT team. ACT Nordmøre 2010/691-4 3726/2011 12.12.2011 07.05.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.5.2012-13.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2012 nnhold: Søknad om tilskudd til drift av ACT team ACT Nordmøre 2010/691-4 3726/2011 12.12.2011 Kristiansund

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015

Dok.dato: 13.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2015 Anmodning om journalinnsyn 2015/2850-2 23786/2015 ***** 13.08.2015 Endring i lønn Arbeidsforhold ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Orientering til styret, Helse Midt Norge RHF Stjørdal, 14.mars 2013 Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ledermøte 22. mars. Ledermøte 22.03.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/152-1 1237/2012 14.03.2012 03.04.

Offentlig journal. Innkalling til ledermøte 22. mars. Ledermøte 22.03.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/152-1 1237/2012 14.03.2012 03.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.2012-8.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2012 nnkalling til ledermøte 22. mars Ledermøte 22.03.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/152-1 1237/2012

Detaljer

Offentlig journal. Gjelder ***** ***** Klage pasient ***** ***** ***** 2010/ / Gjelder ***** *****

Offentlig journal. Gjelder ***** ***** Klage pasient ***** ***** ***** 2010/ / Gjelder ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.3.2011-27.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.03.2011 Gjelder Klage pasient A 2010/703-6 3533/2010 asient- og brukerombudet 03.12.2010 Gjelder Klage

Detaljer

Offentlig journal. Agenda Midt i Midt-Norge. Midt i Midt-Norge - Oppsøkende seminar 2010/ /

Offentlig journal. Agenda Midt i Midt-Norge. Midt i Midt-Norge - Oppsøkende seminar 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2013 Agenda Midt i Midt-Norge Midt i Midt-Norge - Oppsøkende seminar 2010/114-7 324/2010 25.01.2010

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon A 2015/744-2

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2016/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2016/ /2016

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2016/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.06.2016 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - 050504 2016/735-5 14246/2016 19.04.2016 Arbeidsavtale - Avdeling

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2017 Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold 2012/3346-24 24688/2017 04.08.2017 Marthe Halsan Liff nnkalling

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2014 Svar på avviksmelding Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 nderøy

Detaljer

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2013 Erstatnigssak - Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/2885-3 24484/2013 Norsk

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av spørreskjema fra Helse Nord-Trøndelag. Sykehusene Levanger og Namsos pr mail. Spørreskjema akuttmottak

Offentlig journal. Oversendelse av spørreskjema fra Helse Nord-Trøndelag. Sykehusene Levanger og Namsos pr mail. Spørreskjema akuttmottak Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.03.2014 Oversendelse av spørreskjema fra Helse Nord-Trøndelag. Sykehusene Levanger og Namsos pr mail Spørreskjema

Detaljer

Offentlig journal 2015/1719-11 16556/2015 2015/2709-2 16558/2015 2014/5820-20 16596/2015 2012/477-5 16602/2015. Side: 1 av 18

Offentlig journal 2015/1719-11 16556/2015 2015/2709-2 16558/2015 2014/5820-20 16596/2015 2012/477-5 16602/2015. Side: 1 av 18 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.07.2015 Arbeidsavtale Tilsetting ekstern utlysning - Anestesisykepleier - Klinikk for kirurgi Ålesund 2015/1719-11

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013

Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse Pasient ***** ***** ***** 2012/7242-10 9396/2013 Crawford and

Detaljer

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag Høringsinstanser pr 26. april 2010 Kommuner i Møre og Romsdal Kommuner i Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til å holde presentasjon. Samhandlingskonferanse 2011 2011/146-2 2342/2011 15.07.2011 03.07.2013

Offentlig journal. Invitasjon til å holde presentasjon. Samhandlingskonferanse 2011 2011/146-2 2342/2011 15.07.2011 03.07.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2013-7.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2013 nvitasjon til å holde presentasjon. Samhandlingskonferanse 2011 2011/146-2 2342/2011 15.07.2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Arbeidsavtale - 341/2013 - t.o.m. 348/2013 - Tilsetting ekstern utlysing - div. stillingsbrøkar - faste

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken. NRK endring av lisenser etter etablering av Trondheimsklinikken

Offentlig journal. Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken. NRK endring av lisenser etter etablering av Trondheimsklinikken Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2012-1.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2012 Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken NRK endring av lisenser etter etablering

Detaljer