Offentlig journal. Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** Forsikringssaker ansatte 2013/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** 2013 - Forsikringssaker ansatte 2013/3644-8 13418/2013 21.11.2013 16.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Yrkesskadeforsikring Forsikringssaker ansatte 2013/ /2013 NAV Journalkopi - Journalkopi - A 2014/ / Bekymringsmelding til barnevernet - Bekymringsmelding til barneverntjenesten, A 2014/ /2014 Barnevernstjenesten i Aukra Yrkesskadeforsikring / /2014 rotector forsikring Side: 1 av 23

2 Yrkesskadeforsikring / /2014 Helfo Livsforsikring / /2014 Storebrand Livsforsikring / /2014 Storebrand Livsforsikring / /2014 Storebrand Side: 2 av 23

3 Livsforsikring / /2014 Storebrand Yrkesskadeforsikring / /2014 rotector Yrkesskadeforsikring- 2014/ /2014 NAV Yrkesskadeforsikring- 2014/ / Side: 3 av 23

4 Yrkesskade / /2014 rotector Yrkesskadeforsikring / /2014 NAV Forsikringsordninger / / Gruppelivsforsikring / /2014 Storebrand livsforskring Side: 4 av 23

5 Tjenestereise/fritidsreiseforsikring / /2014 rotector forsikring ASA Tiltaksplan og status for lukking av avvik HMR august 2014 Tilsyn - Fylkesmannen - Landsomfattende tilsyn med psykisk helsevern til barn og unge / / Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statusrapport for lukking av avvik etter tilsyn Tilsyn - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB 2014/ / DSB Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling, alderspsykiatrisk seksjon Ålesund 2014/ / Side: 5 av 23

6 Spøsmål om behandling - utenlandsk pasient Spørsmål om behandling - utenlandsk pasient A 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - DS Ålesund ambulant seksjon 2014/ / nformasjonsbrev vedrørande tildelinga av turnuslege til kommune - Tilsetting ekstern utlysning - Turnusleger - Vår Ålesund sjukehus 2013/ /2014 Ålesund kommune Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysing - 100% fast stilling - sykologspesialist/psykolog - DS Ålesund poliklinikk 2014/ / Side: 6 av 23

7 Arbeidsavtale - kke utlyste stillinger- DS Ålesund poliklinikk 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - DS Ålesund ambulant seksjon 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling, DS Molde poliklinikk 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling, DS Molde poliklinikk 2014/ / Side: 7 av 23

8 Krav til forsikringsselskapet 2014/ /2014 rotector Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling, DS Kristiansund poliklinikk 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyste stillinger, seksjon for akuttpsykiatri Hjelset 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling, DS Søre Sunnmøre døgn 2014/ / Side: 8 av 23

9 Arbeidsavtale - kke utlyste stillinger- DS Ålesund poliklinikk 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. mellombels - Fagstilling - DS Ålesund Ambulant seksjon 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. mellombels - Fagstilling - DS Ålesund Ambulant seksjon 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling, alderspsykiatrisk seksjon Ålesund 2014/ / Side: 9 av 23

10 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling, Spesialseksjonen Ålesund 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for psykisk helsevern - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. mellombels - Fagstilling - DS Ålesund Ambulant seksjon 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for psykisk helsevern - Tilsetting ikke utlyst stilling, DS Molde poliklinikk 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for psykisk helsevern- Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. mellombels - Helsesekretær - syk.pol.molde - ACT team 2014/ / Side: 10 av 23

11 Korrigert arbeidsavtale - Ekstern utlysning - Radiograf 100 % fast - Avdeling for radiologi Ålesund og Volda. seksjon Volda 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for psykisk helsevern- Tilsetting ikke utlyst stilling - DS Ålesund ambulant seksjon 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tjenester - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/ / Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/ / Side: 11 av 23

12 Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/ / Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tenester, Sunndal 2015/ / Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tenester, Sunndal 2015/ / Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tenester, Nesset 2015/ / Side: 12 av 23

13 Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tenester, Herøy 2015/ / Arbeidsavtale -Klinikk for psykisk helsevern- tlysing av stilling -Klinikk for psykisk helsevern - Teamkoordinator 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tenester, Herøy 2015/ / Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tenester, Herøy 2015/ / Side: 13 av 23

14 Arbeidsavtale -Klinikk for psykisk helsevern - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. mellombels - sykologspesialist - DS Ålesund poliklinikk 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for psykisk helsevern - Tilsetting ikke utlyst stilling - DS Søre Sunnmøre ambulant seksjon 2014/ / Skademeldingsskjema til KL / /2015 KL Yrkesskademelding / /2015 KL Side: 14 av 23

15 Skademeldingsskjema / /2015 KL Handlingsplan branntilsyn Mork 2014 Tilsyn - Branntilsyn - Mork rehabiliteringssenter 2012/ / Volda Kommune v/stein Husevåg Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe EHRS 2009/328 R 2014/ /2015 Offl 13, jfr. Fvl Bekreftelse på oppsigelse - ersonalmappe / / Side: 15 av 23

16 Klage faktura utskrivingsklar pasient faktura nr Samhandling - Klage faktura utskrivingsklare pasienter 2014/ /2015 Rauma kommune Journalopplysninger - Journalopplysninger A 2011/ /2015 Tryg Forsikring Journalopplysninger - Journalopplysninger A 2011/ /2015 Tryg Forsikring Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2014/ / Side: 16 av 23

17 Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2014/ /2015 Storebrand Livsforsikring Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2014/ /2015 Advokathuset Kristiansund Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Tryg Forsikring Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Tryg Forsikring Side: 17 av 23

18 Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Storebrand Forsikring AS Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Storebrand Forsikring Villighetserklæring - Håvard Bolme Valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Møre og Romsdal HF / /2015 Håvard Bolme Avgjørelse i klagesak - Molde behandlingssenter - klage på medikamentvalg - pasient: Fylkesmannen - asrl 2 A 2014/ / Side: 18 av 23

19 Journalopplysninger - påminnelse Journalopplysninger A 2014/ /2015 Sparebank Journalopplysninger Journalopplysninger A 2015/ /2015 Eika forsikring as Journalopplysninger - lov om barneverntjenester 6-4 Journalopplysninger - lov om barneverntjenester 6-4 A 2015/ /2015 Molde kommune Journalopplysninger Journalopplysninger A 2015/ /2015 Ålesund kommune Side: 19 av 23

20 Dialogmøte vertskommunar/hmr - nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - vegen vidare Dialogmøte med kommunene - nytt sjukehus SNR 2015/ /2015 Kristiansund kommune og Molde kommune Kartlegging av pasientstrømmer for pasienter som skal registreres i personskaderegisteret Diverse informasjon frå Helse og omsorgsdepartementet - HOD 2014/ / Helse Midt-Norge Status i Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister 2015/ / Helse Midt-Norge Journalopplysninger Journalopplysninger A 2015/ / Side: 20 av 23

21 tbetaling tilskudd - januar Regionale tilskudd 2015/ /2015 Helse Midt-Norge Forespørsel vedrørende pasient Forespørsel vedrørende pasient A 2015/ /2015 Helse Møre og Romsdal HF -Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet HV og TSB 2014, saksnr 14/ Tilskudd - refusjon - rapportering - Norsk pasientregister - NR 2015/ / Helsedirektoratet Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Crawford & Company AS Side: 21 av 23

22 Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ / Klage faktura utskrivingsklare pasienter november og desember Samhandling - Klage faktura utskrivingsklare pasienter 2014/ / Ålesund kommune Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Gjensidige Forsikring ASA Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger - A 2014/ /2015 Tryg Forsikring Side: 22 av 23

23 Tilsynsrapport med vedtak og tilbakemelding om etterkommet vedtak Tilsyn - Mattilsynet 2011/ / Mattilsynet Fylkesmannen - rettighetsklage- pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 b - Fylkesmannen - rettighetsklage- pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 b - A 2012/ /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak - Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak - A 2014/ /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 23 av 23