Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 05.05.2015. Dok.dato: 21.05.2015"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - DS Søre Sunnmøre ambulant seksjon 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tjenester - Fræna A 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st.ambulansearbeider - Klinikk for rehospitale tjenester/ Nordmøre og Romsdal/ Tingvoll A 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting intern utlysning - 100% st.seksjonsleiar -medisinsk poliklinikk, molde 2015/ / Side: 1 av 22

2 Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlsyning - Ambulansearbeider- Klinikk for prehospitale tenetser, Smøla A 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tjenester - Molde A 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - Sjukepleiar - Klinikk for medisin 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - Medisin Kristiansund, Leger 2015/ / Side: 2 av 22

3 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tjenester - Herøy A 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tjenester - Sunndal A 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling, DS Søre Sunnmøre døgn 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 75% st.fast - intensivsykepleier - Klinikk for kirurgi Volda 2015/ / Side: 3 av 22

4 Videreføring av arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 75% st.fast - intensivsykepleier - Klinikk for kirurgi Volda 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - arbeidsavtaler/timeavtaler Kirurgen 1 - Ålesund / / Arbeidsavtale - - HVB ÅLesund Tilsetting ekstern utlysning-overlege - sykisk helsevern for barn og unge, Ålesund sykehus 2015/ / Avslutningsbrev - ersonalmappe - - EHRS 2013/354 R 2014/ /2015 Offl 13, jfr. Fvl Side: 4 av 22

5 Arbeidsavtale - - Neonatal intensiv Ålesund Klinikk for barn og unge - Ferievikarer / / Arbeidsavtale - - Neonatal intensiv Ålesund Klinikk for barn og unge - Ferievikarer / / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - Dialysen Ålesund 2015/ /2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - Dialysen Ålesund 2015/ /2015 Side: 5 av 22

6 Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 Ragnar Skodvin Røbech Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 ver Eidem Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 ngvar Eikrem Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 Marita Møkkelgård Side: 6 av 22

7 Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 Marianne Sandvik Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 Anniken Hansen Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 er Gisle Fivelstad Hansen Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 Konrad Sandvik Side: 7 av 22

8 Tildeling av støtte til paramedicutdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 Kai Henning Fløtre Tildeling av støtte til paramedic utdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 Elisabeth Solberg Tildeling av støtte til paramedicutdanning ved HST Klinikk for prehospitale tjenester - Drift / /2015 Juha Tolvonen Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Akuttmottak - Volda / /2015 Side: 8 av 22

9 Arbeidsavtale - Tilsetting - ikke utlyst stilling - tillitsvalgte Helse Møre og Romsdal 2015/ /2015 Erstatning for skade på leilegheit og tap av husleigeinntekter, Borgundveien 17B Skade på privat eigedom i Ålesund 2015/ /2015 Ole Johan ersson Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Føde /barsel Ålesund 2014/ /2015 Erklæring - Journalopplysninger / /2015 Advokat er Kjetil Stautland AS Side: 9 av 22

10 Fylkesmannen - Klage - pasrl 2 - Fylkesmannen - Klage - pasrl / /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arbeidsavtale - - B Ålesund Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - LS - B Ålesund 2015/ /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger 2015/ /2015 Setsaas Medisinske Senter AS Side: 10 av 22

11 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Helse Førde Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Helse Fonna - Haugaland DS Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 asient og brukerombudet NE-sak 2014/ NE-sak 2014/ / /2015 Norsk pasientskadeerstatning Side: 11 av 22

12 NE-sak 2015/ ytterligere journaldokumentasjon - NE-sak 2015/ / /2015 Norsk pasientskadeerstatning Bekreftelse på oppsigelse - ersonalmappe / /2015 Journalopplysninger - logg Journalopplysninger - logg 2015/ /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Side: 12 av 22

13 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger 2015/ /2015 Setsaas Medisinske Senter as Journalopplysninger - Journalopplysninger 2015/ /2015 Setsaas Medisinske Senter as tbetalingsvedtak av (vedtaksref: ) Automatisk innrapportering frikort pasientreiser HMR 2015/ /2015 NAV Side: 13 av 22

14 Rapport virksomhetstilsyn Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene Fylkesmannen - virksomhetstilsyn tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015/ /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 St. Olavs Hospital Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 St. Olavs Hospital Søknad om utviding av tellende tjenestetid Klinikk for kirurgi - Volda sjukehus - div. tilsetting 2015/ /2015 Helsedirektoratet Side: 14 av 22

15 Søknad om utviding av tellende tjenestetid Klinikk for kirurgi - Volda sjukehus - div. tilsetting 2015/ /2015 Helsedirektoratet Journalopplysninger Journalopplysninger 2015/ /2015 Tilsynsrapport Tilsyn - branntilsyn - Vegsund DS 2015/ /2015 Ålesund brannvesen Følgeseddel mobiltelefon Telefoni - Molde Behandlingssenter, EHRS 2012/ / /2015 Offl. 14 Side: 15 av 22

16 Forespørsel om Kontroll- og vedlikeholdsavtale av nøkkelsafer Nøkler, vakthold, adgang 2015/ /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Advokat Merete Lossius Opdahl Fylkesmannen - påminnelse - asrl 2 - tilsynssak - Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak / /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal NE-sak 2014/ vedtak - NE-sak 2014/ / /2015 Norsk pasientskadeerstatning Side: 16 av 22

17 N2015/ vedtak NE-sak 2013/ NE-sak 2013/ / /2015 asientskadenemnda NAV spesialisterklæring - NAV spesialisterklæring / /2015 NAV Sentralt yrkessykdommer Databehandleravtaler for HMN LØ HMN LØ - Lokalt innføringsprosjekt - Helse Møre og Romsdal 2014/ / Helse Midt-Norge Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Advokat Tarjei Aasen AS Side: 17 av 22

18 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Gjensidige Forsikring ASA Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 4-3 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester / /2015 Sula kommune Side: 18 av 22

19 Journalopplysninger - medhold lov om barneverntjenester 4-3 Journalopplysninger - medhold lov om barneverntjenester / /2015 Sula kommune Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 4-3 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester / /2015 Sula kommune Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Eide Legesenter Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Eide Legesenter Side: 19 av 22

20 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / /2015 Norsk pasientskadeerstatning NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / /2015 Norsk pasientskadeerstatning Journalopplysninger Journalopplysninger / /2015 Side: 20 av 22

21 Gjeldsordning Gjeldsordning 2015/ /2015 NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / /2015 Norsk pasientskadeerstatning Høring - Endringer i pasientskadeloven mm - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring - Endringer i pasientskadeloven mm - omorganisering i sentral helseforvaltning 2015/ /2015 ostmottak HOD Journalopplysninger Journalopplysninger 2015/ /2015 WMA, Bupa ntl. Emergency Response Team Side: 21 av 22

22 Journalopplysninger Journalopplysninger 2015/ /2015 Side: 22 av 22