Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** *****

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** *****"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning % fast Bedriftssykepleier/bedriftspsykolog, Bedriftshelsetjenesten 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning % fast Bedriftssykepleier/bedriftspsykolog, Bedriftshelsetjenesten 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - KT sjef - Fagavdelinga 2014/ / Arbeidsavtale - KT-seksjonen - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - Rådgjevar - Fagavdelinga/KT-seksjonen 2014/ / Side: 1 av 25

2 Arbeidsavtale - Kvalitetsseksjonen - Tilsetting intern utlysning - 100% st. engasjement - Kvalitetsrådgjevar - Fagavdelinga 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 75% st. fast - sykiatrisk sykepleiar - Seksjon for akuttpsykiatri - Hjelset 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting videreføring av stilling - Klinikk for diagnostikk - Timeavtaler 2014/ / Arbeidsavtale Klinikk for diagnostikk - Tilsetting, ikke utlyst stilling - diverse vikariat - Klinikk for diagnostikk 2014/ / Side: 2 av 25

3 Arbeidsavtale Sporadisk vikar Klinikk for diagnostikk - Tilsetting, ikke utlyst stilling - diverse vikariat - Klinikk for diagnostikk 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for psykisk helsevern - Tilsetting ikke utlyst stilling, DS Molde poliklinikk 2014/ / Korrigert avtale - Tilsetting ekstern utlysning - 3x100% st. vikariat/fast - LS - DS Sunnmøre/Avd. sykehus psyk./avd. AS 2014/ / Arbeidsavtale Klinikksjef - Tilsetting ikkje utlyst stillinger-kvinneklinikken adm. 2014/ / Side: 3 av 25

4 Arbeidsavtale ferievikar sommer 2015 Ferievikarer Klinikk for medisin - Helse Møre og Romsdal HF 2014/ / Arbeidsavtale - Klinikk for psykisk helsevern - Tilsetting ikke utlyst stilling, alderspsykiatrisk seksjon Ålesund 2014/ / Arbeidsavtale Lis lege KK Molde- Tilsett ikke utlyst stillinger Kvinneklinikken Molde og Kristiansund 2014/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - Fagkonsulent - DS Kristiansund poliklinikk 2014/ / Side: 4 av 25

5 Arbeidsavtale fast stilling - Tilsetting - ekstern utlysning - 100% st. fast - Seksjonsleiar/kreftsjukepleiar - Kreft.avd. Molde 2015/ / Arbeidsavtale - Klinikk for prehospitale tenester - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tjenester - Kristiansund A 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/ / Arbeidsavtale Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/ / Side: 5 av 25

6 Arbeidsavtale - Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/ / Arbeidsavtale Tilsetting - ikke utlyst stilling - Medisinsk poliklinikk. Volda 2014/ / Arbeidsavtale Gyn ol - Kvinneklinikken - vikarleger 2015/ / Arbeidsavtale - - B Ålesund - Korrigert Tilsetting - ikke utlyste stillinger - Diverse st.brøker Ålesund/Volda 2014/ / Side: 6 av 25

7 Arbeidsavtale - - Barnepoliklinikken Ålesund - Korrigert Tilsetting - ikke utlyste stillinger - Diverse st.brøker Ålesund/Volda 2014/ / Arbeidsavtale - Avd.sjef KBARHAB - Fast tilsetting Tilsetting - ikkje utlyst stilling - Økning av stillingsprosentar - Vikariat i prosentstillingar - Forlengingar Molde -Kristiansund 2014/ / Arbeidsavtale - - LS Medisinsk avdeling Ålesund Tilsetting ekstern utlysning - Lege i spesialisering - Klinikk for medisin (OBS! Saksnr i WebCruiter 15/437). 2015/ / Arbeidsavtale - - LS Medisinsk avdeling Ålesund Tilsetting ekstern utlysning - Lege i spesialisering - Klinikk for medisin (OBS! Saksnr i WebCruiter 15/437). 2015/ / Side: 7 av 25

8 Forlenging av arbeidsavtale 30% st. - Tilsetting - ikke utlyst stilling - Kreftavdelinga, Ålesund sjukehus 2015/ / Arbeidsavtale: Tilsetting ikke utlyst stilling - Felles sengepost Fys.med.rehab./Revma., Ålesund sjukehus 2015/ / Klage ønske om medikamentbytte og manglende skriftlige vedtak - Fylkesmannen - tilsynssak / / Arbeidsavtale - - Medisink avd Ålesund Tilsetting ekstern utlysning - Lege i spesialisering - Klinikk for medisin (OBS! Saksnr i WebCruiter 15/437). 2015/ / Side: 8 av 25

9 NE-sak 2014/ NE-sak 2014/ / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / mplementering fast ansettelse for leger i spesialisering Legestillinger - behov - tildeling - NRid 2012/ /2015 Spekter Tilbakemelding til styreleder Eksterne og interne henvendelser til styret og styreleder 2015/ / er Ola Harstad Side: 9 av 25

10 Behold dagens funksjoner og tilbud ved Kristansund sykehus Helgestengt barneavdeling Kristiansund sjukehus 2015/ / Kristiansund kommune Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 SpareBank 1 Forsikring AS Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 SpareBank 1 Forsikring AS Sperring av journal - Sperring av journal / /2015 Side: 10 av 25

11 Journalopplysninger - Journalopplysninger 2014/ /2015 SpareBank 1 Forsikring AS Journalopplysninger - Journalopplysninger 2014/ /2015 SpareBank 1 Forsikring Søknad om konvertering av spesialistgodkjenning i gastroenterologisk kirurgi Spesialistgodkjenning / / Helsedirektoratet Journalopplysninger Journalopplysninger 2015/ /2015 Sparebank1 Forsikring AS Side: 11 av 25

12 Avviksmelding - Avviksmelding / /2015 Ålesund kommune Forskningsstudie - Barnediabetesregisteret - journalopplysninger Forskningsstudie - Barnediabetesregisteret - journalopplysninger 2015/ /2015 Barnediabetesregisteret NE-sak 2014/ ytterligere journaldokumentasjon - NE-sak 2014/ / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Side: 12 av 25

13 Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak - Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak / /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal NE-sak 2014/ NE-sak 2014/ / /2015 NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / /2015 Journalopplysninger Journalopplysninger 2015/ /2015 Oslo universitetssykehus Side: 13 av 25

14 Journalopplysninger Journalopplysninger / /2015 Advokatfirmaet Nidaros DA nnsyn 2015 nnsynsbegjæringer 2015/ /2015 NRK v/heggstad Brev vedrørende oppsigelse av stilling - ersonalmappe 2015/ /2015 nnsynskrav 2015 nnsynsbegjæringer 2015/ /2015 NRK Side: 14 av 25

15 åminnelse om innsending av årsrapport for fettutskillere - Gnr 28, Bnr 3 Avdeling for bygg og eiendom 2013/ / Molde kommune åminnelse om innsending av årsrapport for fettutskillere - Gnr 23, Bnr 95 Avdeling for bygg og eiendom 2013/ /2015 Molde kommune Evalueringsrapport 3-3 meldeordning Meldeordning - uønskede hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven K Sak 2009/261 HSM 2011/ /2015 Helse Midt-Norge Fylkesmannen - journalopplysninger - fra ikke innklaget del av helsetjenesten - Fylkesmannen - journalopplysninger / /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 15 av 25

16 Journalopplysninger Journalopplysninger / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 4-3 jfr Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 4-3 jfr / /2015 Ålesund kommune Side: 16 av 25

17 Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak / /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / /2015 Statens helsetilsyn - avslutning av tilsynssak - Fylkesmannen - asrl 2 - klage / /2015 Statens helsetilsyn NE-sak 2014/ påminnelse - NE-sak 2014/ / / Side: 17 av 25

18 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning % stilling sykologspesialist/ psykolog, sykiatrik poliklinikk Molde sjukehus 2014/ /2015 NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / / NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / / Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Crawford & Company AS Side: 18 av 25

19 NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / / NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / / NE-sak 2014/ sakkyndig vurdering - NE-sak 2014/ / / N vedtak - NE-sak 2013/ NE-sak 2013/ / /2015 asientskadenemnda Side: 19 av 25

20 NE-sak 2014/ sakkyndig vurdering - NE-sak 2014/ / / NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / / NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / / NE-sak 2014/ NE-sak 2014/ / / Side: 20 av 25

21 NE-sak 2015/ NE-sak 2015/ / / NE-sak 2015/00654 NE-sak 2015/ / / Medlem i skikkethetsnemda-høgskolen i Molde. Høgskoler - samarbeidsavtaler 2013/ /2015 Høgskolen i Molde Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Advokatfirmaet Nidaros DA Side: 21 av 25

22 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 SpareBank 1 Forsikring AS Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Gjensidige Forsikring ASA Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Avviksmelding - Avviksmelding / /2015 Ålesund kommune - Tildelingskontoret Side: 22 av 25

23 Etablering av regionalt fagledernettverkt ØNH sykdommer Regionale fagledernettverk og regionale ressursgrupper i HMN 2012/ / Helse Midt-Norge Annonse Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - Rådgjevar - Fagavdelinga/KT-seksjonen 2014/ /2015 Media nformasjonssikkerhet i MT / nformasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr T 2014/ /2015 Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Riksrevisjonen Avviksmelding - Avviksmelding / /2015 Vanylven legesenter Side: 23 av 25

24 NE-sak 2014/ vedtak - NE-sak 2014/ / / nnkalling til foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF Foretaksmøter 2015/ /2015 Helse Midt-Norge Klage - asrl 2 - Klage - asrl / / Arbeidsavtale m/diverse vedlegg: ersonalmappe / /2015 Side: 24 av 25

25 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 SpareBank 1 Forsikring Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2015 Gjensidige Forsikring ASA Side: 25 av 25

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - ID 1520 - LIS - Avd. for fysmed.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - ID 1520 - LIS - Avd. for fysmed. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - D 1520 - LS - Avd. for fysmed. og rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2015 Arbeidsavtale Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Klage ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/1303-2 4670/2014 10.03.2014 04.03.2014

Offentlig journal. Klage ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/1303-2 4670/2014 10.03.2014 04.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2014 Klage Klage - 2014/1303-2 4670/2014 Ambulanse Midt-Norge Avd. Møre og Romsdal Journalopplysninger - Journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2015. Dok.dato: 21.05.2015

Dok.dato: 05.05.2015. Dok.dato: 21.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - DS Søre Sunnmøre ambulant seksjon 2014/5138-23 11592/2015

Detaljer

Offentlig journal 2015/2656-4 17011/2015 09.07.2015 2015/403-48 17244/2015 03.07.2015 2015/403-49 17249/2015 03.07.2015 2014/4281-6 17628/2015

Offentlig journal 2015/2656-4 17011/2015 09.07.2015 2015/403-48 17244/2015 03.07.2015 2015/403-49 17249/2015 03.07.2015 2014/4281-6 17628/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2015 NE-sak 2015/06019 - NE-sak 2015/06019-2015/2656-4 17011/2015 Norsk pasientskadeerstatning 24.06.2015 Avtale

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/2001-2 11038/2015

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/2001-2 11038/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.05.2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2015/2001-2 11038/2015 Gjensidige Forsikring ASA 28.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes A 2015/43-7

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon A 2015/744-2

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin - "Aktiv hverdag" Dok.dato: 07.07.2014. Dok.dato: 25.11.

Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin - Aktiv hverdag Dok.dato: 07.07.2014. Dok.dato: 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Samarbeidsavtale og driftstilskot Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.02.2012 nnhold: Journalkopi - Journalkopi - 2012/418-2 1698/2012 Tryg Forsikring nnhold: Høring - Evalueringsrapport

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/269-2 3426/2015

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/269-2 3426/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.02.2015 nnhold: 2015/269-2 3426/2015 05.02.2015 Eika Forsikring AS avdeling ersonforsikring nnhold: Vekselvis sommarstenging

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11.

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Forlenga arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus,

Detaljer

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2013 Journalkopi - Retting/sletting ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/1296-49 2040/2013

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012

Offentlig journal. Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.10.2012 nnhold: Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale: ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st, mellombels - LIS - Avdeling for Revmatologi

Offentlig journal. Arbeidsavtale: ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st, mellombels - LIS - Avdeling for Revmatologi Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2015 Arbeidsavtale: Tilsetting ekstern utlysning - 100% st, mellombels - LS - Avdeling for Revmatologi P 2014/5148-22

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 29.10.2012 22.10.

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 29.10.2012 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 ***** 22.10.2012

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Gjenglemte gjenstander og papirer i vaskeritøy Avvik - Pasientinformasjon i vaskeritøy 2014/2295-5 17196/2014

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04.

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Dok.dato: 27.03.2014. Dok.dato: 01.04.2014. Dok.dato: 01.04.2014

Dok.dato: 27.03.2014. Dok.dato: 01.04.2014. Dok.dato: 01.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Bestilling rullegardiner til møterom Glomstua - Fasadeprodukter AS nventar, utstyr - Molde behandlingssenter

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Inntektsopplysninger - ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/337-1 1392/2012 01.02.2012 09.02.

Offentlig journal. Vedr. Inntektsopplysninger - ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/337-1 1392/2012 01.02.2012 09.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2012 Vedr. nntektsopplysninger - Personalmappe - P 2012/337-1 1392/2012 Offl. 13, jfr Fvl 13 Nav forvaltning Molde,

Detaljer

Journaldato: 23.1.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 22.01.2015. Klassering: Dok.

Journaldato: 23.1.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 22.01.2015. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 28.01.2015 Anmodning om journalkopi - ***** ***** ***** ***** Anmodning om pasientopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Journalkopi - Journalkopi - Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 29.08.2011 Helsetilsynet - Klage - Helsetilsynet

Detaljer