Offentlig journal. Veksthuset - alt plassering brakkerigg. Brakkerigg kontorer 1 etg. 2009/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Veksthuset - alt plassering brakkerigg. Brakkerigg kontorer 1 etg. 2009/491-32 2082/2009 09.12.2009 02.10.2013"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Veksthuset - alt plassering brakkerigg Brakkerigg kontorer 1 etg. O 2009/ /2009 Ofl Bekymringsmelding til barnevernet, vedr. asient A 2011/ /2011 Offl. 13 jfr. Sphlsl Sluttattest ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Forespørsel om epikrise/utredningsresultater asient A 2012/ /2012 Offl. 13 jfr. Sphlsl Side: 1 av 19

2 thenting av fullstendig journal og eventuelle epikriser for asient A 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Anmodning om opplysninger asient A 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Arbeidsavtale vaktberedskap ersonal O 2013/ /2013 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Arbeidsavtale tilkallingsvikar t.o.m ersonal 2012/ / Side: 2 av 19

3 Beregningsplan ersonal 2013/ / Arbeidsavtale tilkallingsvikar ut 05/14 ersonal 2013/ / Arbeidsavtale tilkallingsvikar ut 12/13 ersonal 2012/ / Arbeidsavtale tilkallingsvikar ut 08/14 ersonal 2012/ / Side: 3 av 19

4 Arbeidsavtale tilkallingsvikar ut 09/14 ersonal 2010/ / Arbeidsavtale tilkallingsvikar ut 09/14 ersonal 2010/ / Svar på søknad, ekstravakter Stillinger - søknader 2010/ / Arbeidsavtale, korrigert ersonal 2009/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Side: 4 av 19

5 Konkurransegrunnlag elektro Ombygging - Aktivitetshus 2010/ / Bravida, SEAS, EL-24 Endringsmelding lønn ersonal 2011/ / Arbeidskontrakt tilkallingsvikar ersonal 2013/ / Oppfølging sykefravær arbeidstaker til NAV ERSONAL 2010/ / Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Side: 5 av 19

6 tsendelse av Rundskriv -5/2013 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2013/ / ostmottak HOD rotokoll for overtagelsesforretning med fremmmøte. Aktivitetshus Ventilasjon - Nytt anlegg aktivitetshus 2011/ / GK Norge AS Regler for T-sikkerhet / taushetserklæring ersonal 2013/ /2013 Attester ersonal 2013/ /2013 Side: 6 av 19

7 Arbeidsavtale, signert begge parter ersonal 2012/ / Overføring av feriedager til 2014 ERSONAL 2010/ / Endringsmelding ersonal 2011/ /2013 AMS navnelister avdelingsvis MBS Arbeidsmiljøundersøkelse 2013, Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl Side: 7 av 19

8 Tilbud brøyting Vestmo 2013/2014 teområder 2010/ / Møre Maskin Arbeidsavtale korrigert ersonal 2012/ /2013 Endringsmelding lønn ersonal 2010/ /2013 Anbud kjøkkenbenk/oppvaskmaskin - Molde Behandligssenter, T34829 Anbudsforespørsel - oppvaskmaskin, kjøkken døgnavdeling - Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Side: 8 av 19

9 Anbud oppvaskmaskin Anbudsforespørsel - oppvaskmaskin, kjøkken døgnavdeling - Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd ristilbud på Oppvaskmaskin. Anbudsforespørsel - oppvaskmaskin, kjøkken døgnavdeling - Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Søknad om stønad frå dei sentrale forskingsmidlane til Helse Møre og Romsdal HF FO hd: ntegrerte tjenester for mennesker med ruslidelser O 2013/ /2013 Offl. 25 ristilbud oppvaskmaskin til Storhushold Anbudsforespørsel - oppvaskmaskin, kjøkken døgnavdeling - Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Side: 9 av 19

10 Lønnsregistrering ersonal Styret Rusbehandling Midt-Norge HF 2010/ /2013 Lønnsregistrering ersonal Styret Rusbehandling Midt-Norge HF 2010/ /2013 Lønnsregistrering ersonal Styret Rusbehandling Midt-Norge HF 2010/ /2013 Foreldrepermisjon med 100% lønn ERSONAL 2009/ /2013 Helse Møre og Romsdal, økonomiavd. Side: 10 av 19

11 Jobbglidningsmidler akseptskjema Jobbglidningsmidler / /2013 Helse Midt-Norge RHF Bierverv ersonal 2012/ /2013 Hanche-Olsen, Marte Forespørsel til mottagende HF vedr. personalmapper fra Rusbehandling Midt-Norge HF ntegrasjon - Arkiv - nytt HF 2012/ / /2013 Helse Møre og Romsdal Delfaktura 1 fra Elmo, EOS. Enøk rosjekt - "Energioppfølging - montering av undermåler og energioppfølgingsprogram m.m." O 2012/ /2013 Offl 23, 1. ledd Side: 11 av 19

12 Forslag til budsjett Molde Behandlingssenter Økonomiplan Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl Arbeidsavtale, signert begge parter ersonal 2013/ / Høring - Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt-Norge Høringer / /2013 Helse Midt-Norge RHF Overenskomst del B - Delta 2012 Overenskomster del B mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og fagforeninger / / Delta Side: 12 av 19

13 Overenskomst del B - Fagforbundet 2012 Overenskomster del B mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og fagforeninger / / Fagforbundet Overenskomst del B - FO 2012 Overenskomster del B mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og fagforeninger / / FO tbetalingsvedtak for september av HELFO - timeverksrefusjon/olking - Molde Behandlingssenter 2013 O 2013/ /2013 Offl 23, 1. ledd tbetalingsvedtak, august av HELFO - timeverksrefusjon/olking - Molde Behandlingssenter 2013 O 2013/ /2013 Offl Side: 13 av 19

14 Anbudsdokument på oppvaskmaskin til tilbydere - Molde Behandlingssenter Anbudsforespørsel - oppvaskmaskin, kjøkken døgnavdeling - Molde Behandlingssenter 2013/ / Tilbydere etter liste Timeverksrefusjon september Molde Behandlingssenter HELFO - timeverksrefusjon/olking - Molde Behandlingssenter 2013 O 2013/ /2013 Offl. 14 olk september Molde Behandlingssenter HELFO - timeverksrefusjon/olking - Molde Behandlingssenter 2013 O 2013/ /2013 Offl. 14 nnkalling til Årsmøte 2007 OLÆRNGSKONTORET FOR FYLKESKOMMNEN, HELSEFØRETAK OG STATLEGE VERKSEMDER MØRE OG ROMSDAL, (Vestmo) 2013/ / Helse Nordmøre og Romsdal HF, Opplæringskontoret Side: 14 av 19

15 Refusjonskrav Lærling i kokkefaget OLÆRNGSKONTORET FOR FYLKESKOMMNEN, HELSEFØRETAK OG STATLEGE VERKSEMDER MØRE OG ROMSDAL, (Vestmo) 2013/ / Oppmelding fagprøve OLÆRNGSKONTORET FOR FYLKESKOMMNEN, HELSEFØRETAK OG STATLEGE VERKSEMDER MØRE OG ROMSDAL, (Vestmo) 2013/ / Nye tilskotssatsar for inntak av lærlingar OLÆRNGSKONTORET FOR FYLKESKOMMNEN, HELSEFØRETAK OG STATLEGE VERKSEMDER MØRE OG ROMSDAL, (Vestmo) 2013/ / Helse Normøre og Romsdal HF, Opplæringskontoret nnkalling til ekstraordinært årsmøte 2007 OLÆRNGSKONTORET FOR FYLKESKOMMNEN, HELSEFØRETAK OG STATLEGE VERKSEMDER MØRE OG ROMSDAL, (Vestmo) 2013/ / Lærlingekontoret for Fylke, Stat og helseføretak Side: 15 av 19

16 Godkjenning - overføring av feriedager til 2014 ERSONAL 2009/ /2013 Vedr. avlevering personalmapper fra Rusbehandling Midt-Norge HF ntegrasjon - Arkiv - nytt HF 2012/ / /2013 Helse Møre & Romsdal Overenskomst del B - Forskerforbundet 2012 Overenskomster del B mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og fagforeninger / / Forskerforbundet Overenskomst del B - DNLF 2012 Overenskomster del B mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og fagforeninger / / DNLF Side: 16 av 19

17 Overenskomst del B - sykologforeningen 2012 Overenskomster del B mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og fagforeninger / / sykologforeningen Overenskomst del B - Norsk Sykepleierforening Overenskomster del B mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og fagforeninger / / Norsk Sykepleierforening Overenskomst del B - Samfunnsviterne 2012 Overenskomster del B mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og fagforeninger / / Samfunnsviterne nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk ålegg om utleggstrekk i lønn / /2013 Side: 17 av 19

18 Samarbeidsavtale mellom Lade Behandlingssenter og Rusbehandling Midt-Norge HF - prosjekt TVERRLØFT Samarbeidsavtale mellom Lade Behandlingssenter og Rusbehandling Midt-Norge HF - prosjekt TVERRLØFT 2013/ /2013 Lade Behandlingssenter Tilbakemelding Oppsigelse av avtale Bedriftshelsetjeneste VBS 2011/ /2013 Stamina Vedtak DelTa DelTa Namsskogan kommune 2013/ / Namsskogan kommune Høringsbrev om gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjon 1996 Høringer / /2013 Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet Side: 18 av 19

19 Helsesamarbeid med Russland - tilskuddsmidler Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2013/ /2013 ostmottak HOD SSBs levekårsundersøkelse for veteraner Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2013/ /2013 ostmottak HOD Forslag til medlemmer til Brukerutvalet Møre og Romsdal Brukerutvalget / /2013 Helse Møre og Romsdal HF Side: 19 av 19

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** *****

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Sluttattest ersonal 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 Beregningsplan Leikanger ersonal 2012/170-5

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013-8.12.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2013 Arbeidsavtale, ersonal 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 Arbeidsavtale - 18,3 % helg, fast ersonal

Detaljer

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01.

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2013-6.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2013 Møretun og tilpassninger for endring i bruk Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2009. Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AUKRA kommune

Dok.dato: 28.04.2009. Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AUKRA kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013-23.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2013 Arbeidsavtale Personal 2009/199-3 735/2009 28.04.2009 P Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon A 2015/744-2

Detaljer

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11.

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Forlenga arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus,

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2013 Journalkopi - Retting/sletting ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/1296-49 2040/2013

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopier - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 21.03.2011 15.03.

Offentlig journal. Journalkopier - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 21.03.2011 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 Journalkopier - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 ***** ***** 2011/189-4 1684/2011 10.03.2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/78-1 396/2013 21.12.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/78-1 396/2013 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2013 2013/78-1 396/2013 21.12.2012 2013/78-2 397/2013 2013/79-1 398/2013 02.10.2012 NAV forvaltning Molde, avdeling

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.06.2011 nnhold: Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon nformasjon fra Departementene / Direktorat

Detaljer

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** *****

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.05.2011 Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2014 NAV spesialisterklæring - NAV spesialisterklæring - 2014/1278-3 6414/2014 NAV Ålesund 20.03.2014 Journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.02.2012 nnhold: Journalkopi - Journalkopi - 2012/418-2 1698/2012 Tryg Forsikring nnhold: Høring - Evalueringsrapport

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes A 2015/43-7

Detaljer

Offentlig journal. Kvalitetssikring av arkivet - hvem gjør hva, og når. Arkiv - 2010 2010/26-40 7336/2010 30.11.2010 28.06.2011

Offentlig journal. Kvalitetssikring av arkivet - hvem gjør hva, og når. Arkiv - 2010 2010/26-40 7336/2010 30.11.2010 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 28.06.2011 Kvalitetssikring av arkivet - hvem gjør hva, og når Arkiv - 2010 2010/26-40 7336/2010 30.11.2010 Helse

Detaljer

Offentlig journal. Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF. Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF 2011/152-7 355/2011

Offentlig journal. Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF. Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF 2011/152-7 355/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Oppnemning av nytt brukarutval for Helse Møre og Romsdal HF Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal HF

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02.

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.03.2011 nnhold: NPE-sak 2010/04400 NPE-sak 2010/04400 U 2011/161-5 816/2011 15.02.2011 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Gjenglemte gjenstander og papirer i vaskeritøy Avvik - Pasientinformasjon i vaskeritøy 2014/2295-5 17196/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer