Avtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF, avdeling forskning og utvikling og Molde Behandlingssenter. Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF, avdeling forskning og utvikling og Molde Behandlingssenter. Dok.dato: 19.03.2013. Dok.dato: 05.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Avtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF, avdeling forskning og utvikling og Molde Behandlingssenter FO - Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl Tjenestebevis ersonal 2010/ /2013 Sluttattest ersonal 2012/ /2013 nvitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologinemnda Helse Midt-Norge RHF / /2013 Helse Midt-Norge RHF Side: 1 av 19

2 Forespørsel om kartlegging av modenhet i bruk av KT nformasjonsvirksomhet / /2013 Haukeland universitetssjukehus Anmodning om forhandlingsmøte Økte pensjonskostnader ved Lade Behandlingssenter 2013/ /2013 Lade Behandlingssenter Signert protokoll ansatterepresentanter til styret RMN Valg av ansatterepresentant til RHF styret og HF styret / /2013 RMN v/valgstyret Oversending av dokumentasjon angående skademelding Klage pasient A 2012/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Side: 2 av 19

3 Tilbud på vegger for støydemping nnkjøp støyvegger 2013/ /2013 EFG Hov Dokka Søknad på deltidsstilling TRKL, åpne jobbsøknader 2012/ /2013 Mathilde Markeng Bruk KT i staten 2013, RA-0536 Statistisk Sentralbyrå (SSB) / / Statistisk sentralbyrå Fullmakt - innhenting av opplysninger asient A 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl 6-1 Side: 3 av 19

4 Bekreftelse på fjerning av unntatt offentlighet Stillingsutlysning FDV person/vaktmester 100% - Molde Behandlingssenter 2013 O 2012/ /2013 Offl. 25 Offentlig søkerliste Stillingsutlysning FDV person/vaktmester 100% - Molde Behandlingssenter 2013 O 2012/ /2013 Offl. 25 risoverslag 10262/2013 OCT STV 105CR 4X4 ALLDRVE ED Anbudskonkurranse vedr. innkjøp av bil 2013/ /2013 Nordvest Bil AS tstyrsoversikt Skoda Anbudskonkurranse vedr. innkjøp av bil 2013/ /2013 Nordvest Bil AS Side: 4 av 19

5 Reklamasjon - brukererfaring mobilt sentralbord/htc smartphone - tilgjengelighet, Molde Behandlingssenter Molde Behandlingssenter - telefoni O 2012/ /2013 Offl Varslingsrutine for ledig kapasitet og mal for svarbrev Rapportering "pasient" Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl Nasjonal avtale - Lyskilder - endring Nasjonal avtale - Lyskilder O 2013/ /2013 Offl Ang. EQS og saksarkiv i forbindelse med integrering ntegrasjon - Arkiv - nytt HF 2012/ / / Rusbehandling Midt-Norge HF Side: 5 av 19

6 Molde Behandlingssenter - repr i arkivgruppe ntegrasjon - Arkiv - nytt HF 2012/2013 O 2013/ /2013 Offl. 14 Nasjonal avtale - Filter til ventilasjonsanlegg - nye priser fra Nasjonal avtale - filter til ventilasjonsanlegg O 2013/ /2013 Offl Ang. Saksarkiv i forbindelse med integrering ntegrasjon - Arkiv - nytt HF 2012/2013 O 2013/ /2013 Offl Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet - Notat ntern mappe - søknadsprosess stillinger - Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl. 15 Side: 6 av 19

7 Taushetserklæring ersonal 2012/ / Avtale om fleksitid ersonal 2010/ / Trondheimsklinikken strømforsyning TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / GK Trondheim Klage på manglende helsehjelp - Klage - manglende helsehjelp A 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Side: 7 av 19

8 Trondheimsklinikken, romkontrollere TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / GK Trondheim Referat fra møte mellom LMS og Kvamsgrind LMS Samarbeid med enhetene i Rusbehandling Midt-Norge 2013/ /2013 NKS Kvamsgrind Vedtak TRKL, LK, 3-3, Melding til Helsetilsynet, A 2012/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Arbeidsavtale timevikar 2013 ersonal 2010/ /2013 Side: 8 av 19

9 Re: kundenr: Telefonkatalogen.biz 2012/ /2013 Telefonkatalogen Støtte til folkehelseaktiviteter og arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen for 2013 Tannhelse og folkehelse 2013/ / Nord-Trøndelag fylkeskommune Fullmakt i Altinn Fullmakter i Rusbehandling Midt-Norge HF 2010/ /2013 Helse Møre og Romsdal, Lønn Avgjørelse - vurdering av mulig pliktbrudd TRKL, LK, 3-3, Melding til Helsetilsynet, 2012/ /2013 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Side: 9 av 19

10 Forspørsel til Breeze Farstad Vaskeriavtale 2013/ / Breeze Farstad AS Ny forespørsel Vaskeriavtale 2013/ /2013 Breeze Farstad AS Fremdrift Glomstuvegen 33 Molde Behandlingssenter - Dagbehandling, Glomstuveien / /2013 Molde Kommune rotokoll Styremøte RMN Styremøte (telefon) Rusbehandling Midt-Norge HF 2013/ /2013 Styremedlemmene i Rusbehandling Midt-Norge HF Side: 10 av 19

11 Styresaker til styremøte Styremøte (telefon) Rusbehandling Midt-Norge HF 2013/ / Styremedlemmene i Rusbehandling Midt-Norge HF m.fl. Faktura nternettopplysningen 2012/ /2013 nternettopplysningen Søknad om dispensasjon fra førerkortforskriften - asient A 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Stillingsøkning ersonal 2010/ /2013 Side: 11 av 19

12 Rapport teknisk befaring Vestmoa Brann 2011/ /2013 Chartis Endringsmelding stillingsstørrelse ersonal 2010/ /2013 HMR, lønn Krav om reisetid Krav fra foretakstillitsvalgte RMN om reisetid 2013/ /2013 Foretakstillitsvalgte Molde Behandlingssenter Lønn ersonal 2011/ /2013 na Greve Side: 12 av 19

13 Sluttoppgjør lønn ersonal 2011/ /2013 HMR, lønn Langtidsplan og -budsjett for Helse Midt-Norge Langtidsbudsjett / / Helse Midt-Norge RHF Oppsigelse av helgestilling ersonal 2012/ /2013 Arbeidsavtale ut 03/14 ersonal 2010/ /2013 Side: 13 av 19

14 Arbeidsavtale ersonal 2011/ /2013 Avtale om frikjøp mellom Rusbehandlng Midt-Norge HF, Avdeling forskning og utvikling og Molde Behandlingssenter, signert begge parter FO - Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Offl. 14 Arbeidsnotat fra Regionalt HR-nettverk integrering Rus Regionalt HR-nettverk integrering RS 2013/ /2013 Reginalt HR-nettverk integrering Rus v/deltagere m.fl. Teknisk befaring Vestmoa Forsikring 2013, pensjon, KL, F, Willis 2013/ /2013 areto Forsikingsmedling Side: 14 av 19

15 Vedtak vedr. forespørsel om forlengelse av avtale om utvidet arbeidstid ved pasientreiser Avtaleverk NSF og Molde Behandlingssenter 2013/ /2013 Norsk Sykepleierforbund Avtale mellom Molde Behandlingssenter og Norsk Sykepleierforbund om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, signert NSF Avtaleverk NSF og Molde Behandlingssenter 2013/ /2013 Norsk Sykepleierforbund Tilbud på stasjonsvogn Anbudskonkurranse vedr. innkjøp av bil O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Tilbud på biler Anbudskonkurranse vedr. innkjøp av bil O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Side: 15 av 19

16 Vedr. søknad om permisjon ersonal 2009/ /2013 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Referat fra B-møte den Brukerutvalget Rusbehandling Midt-Norge HF 2013/ /2013 Deltakerne i Brukerutvalget m.fl. Endringsmelding lønn ersonal 2010/ /2013 HMR, lønn Korrigering lønn ersonal 2010/ /2013 HMR, lønn Side: 16 av 19

17 Søknad om å beholde sykepenger eller arbeidsavklaringspenger ERSONAL 2009/ /2013 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Arbeidsavtale tilkallingsvikar ut 04/14 ersonal 2012/ /2013 Krav om sykepenger (sendt sammen med dok.nr.33) ERSONAL 2009/ /2013 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr Telefonkatalogen.biz 2012/ /2013 Kundeservice Side: 17 av 19

18 Telefonkatalogen.biz 2012/ /2013 Kundeservice Beregningsplan og endringsmelding lønn ersonal 2013/ /2013 HMN, lønn m.fl. nvitasjon til bransjetreff skjenkenæringa Ansvarlig Alkoholhåndtering Møre og Romsdal 2013/ / Ålesund kommune Bestilling av leveringsavtale Vaskeriavtale O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Side: 18 av 19

19 åminnelse om bestilling av influensavaksine til risikogruppene for sesongen 2013/2014 Beredskap Foretaksledelsen / /2013 Forlkehelseinstituttet Sluttmelding lønn ersonal 2012/ /2013 HMR, lønn Side: 19 av 19

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** *****

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Sluttattest ersonal 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 Beregningsplan Leikanger ersonal 2012/170-5

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013-8.12.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2013 Arbeidsavtale, ersonal 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 Arbeidsavtale - 18,3 % helg, fast ersonal

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2009. Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AUKRA kommune

Dok.dato: 28.04.2009. Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AUKRA kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013-23.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2013 Arbeidsavtale Personal 2009/199-3 735/2009 28.04.2009 P Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Endringer utført av leietaker. Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/345-6 1696/2012

Offentlig journal. Endringer utført av leietaker. Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/345-6 1696/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012-27.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2012 nnhold: Endringer utført av leietaker Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra orienteringsmøte. Personal ***** ***** 2009/542-13 3157/2012 22.08.2012 02.10.2012. Lønnsendring

Offentlig journal. Referat fra orienteringsmøte. Personal ***** ***** 2009/542-13 3157/2012 22.08.2012 02.10.2012. Lønnsendring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2013 Referat fra orienteringsmøte ersonal 2009/542-13 3157/2012 22.08.2012 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud. Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/461-3 1980/2009

Offentlig journal. Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud. Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/461-3 1980/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.2013-1.12.2013, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.12.2013 Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal

Detaljer

Offentlig journal. Veksthuset - alt plassering brakkerigg. Brakkerigg kontorer 1 etg. 2009/491-32 2082/2009 09.12.2009 02.10.2013

Offentlig journal. Veksthuset - alt plassering brakkerigg. Brakkerigg kontorer 1 etg. 2009/491-32 2082/2009 09.12.2009 02.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2013 Veksthuset - alt plassering brakkerigg Brakkerigg kontorer 1 etg. O 2009/491-32 2082/2009 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. 14 HMN likviditetsprognose 04 04 11.xls. Rapportering likviditetsprognose 2011 2011/57-18 1439/2011 05.04.2011 18.10.

Offentlig journal. 14 HMN likviditetsprognose 04 04 11.xls. Rapportering likviditetsprognose 2011 2011/57-18 1439/2011 05.04.2011 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2011 14 HMN likviditetsprognose 04 04 11.xls 2011/57-18 1439/2011 05.04.2011 18 HMN likviditetsprognose 290411.xls

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sign. arb.giver PERSONAL ***** ***** ***** 2009/449-6 2229/2012 18.06.2012 06.09.2012

Offentlig journal. Arbeidsavtale sign. arb.giver PERSONAL ***** ***** ***** 2009/449-6 2229/2012 18.06.2012 06.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2013 nnhold: Arbeidsavtale sign. arb.giver ERSONAL 2009/449-6 2229/2012 18.06.2012 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetstall januar. Månedsrapportering 2012 - aktivitetstall til RMN HF 2012/199-1 965/2012 12.04.2012 10.02.

Offentlig journal. Aktivitetstall januar. Månedsrapportering 2012 - aktivitetstall til RMN HF 2012/199-1 965/2012 12.04.2012 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.4.2012-15.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2012 Aktivitetstall januar Månedsrapportering 2012 - aktivitetstall til RMN HF O 2012/199-1 965/2012

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken. NRK endring av lisenser etter etablering av Trondheimsklinikken

Offentlig journal. Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken. NRK endring av lisenser etter etablering av Trondheimsklinikken Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2012-1.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2012 Anmodning om endring av lisensstruktur for Trondheimsklinikken NRK endring av lisenser etter etablering

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Personal ***** ***** ***** 2012/735-3 403/2013 05.02.2013 23.01.2013. Beregningsplan ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Personal ***** ***** ***** 2012/735-3 403/2013 05.02.2013 23.01.2013. Beregningsplan ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 Arbeidsavtale Personal P 2012/735-3 403/2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 23.01.2013 Beregningsplan

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01.

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2013-6.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2013 Møretun og tilpassninger for endring i bruk Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/78-1 396/2013 21.12.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/78-1 396/2013 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2013 2013/78-1 396/2013 21.12.2012 2013/78-2 397/2013 2013/79-1 398/2013 02.10.2012 NAV forvaltning Molde, avdeling

Detaljer

Offentlig journal. Ang faktura. Internettopplysningen 2012/211-3 1049/2012 25.03.2013 16.03.2012

Offentlig journal. Ang faktura. Internettopplysningen 2012/211-3 1049/2012 25.03.2013 16.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2013-31.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2013 Ang faktura nternettopplysningen 2012/211-3 1049/2012 16.03.2012 nternettopplysningen Heiskontroll

Detaljer

Offentlig journal. Klage ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/1303-2 4670/2014 10.03.2014 04.03.2014

Offentlig journal. Klage ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/1303-2 4670/2014 10.03.2014 04.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2014 Klage Klage - 2014/1303-2 4670/2014 Ambulanse Midt-Norge Avd. Møre og Romsdal Journalopplysninger - Journalopplysninger

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin - "Aktiv hverdag" Dok.dato: 07.07.2014. Dok.dato: 25.11.

Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin - Aktiv hverdag Dok.dato: 07.07.2014. Dok.dato: 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Samarbeidsavtale og driftstilskot Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon A 2015/744-2

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ledermøte 22. mars. Ledermøte 22.03.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/152-1 1237/2012 14.03.2012 03.04.

Offentlig journal. Innkalling til ledermøte 22. mars. Ledermøte 22.03.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/152-1 1237/2012 14.03.2012 03.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.2012-8.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2012 nnkalling til ledermøte 22. mars Ledermøte 22.03.12 Rusbehandling Midt-Norge HF 2012/152-1 1237/2012

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2786-3 13509/2014 20.06.

Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2786-3 13509/2014 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2015 Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe - 2014/2786-3 13509/2014 20.06.2014 Avslutning av arbeidsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2014/1485-5 6854/2014 28.03.2014 31.03.2014

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2014/1485-5 6854/2014 28.03.2014 31.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 Klage - Klage - 2014/1485-5 6854/2014 Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Sunndal tbetalingsvedtak av

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer