Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater"

Transkript

1 Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf Mobil E-post: Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf Mobil E-post: PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Nina Haugland Mobil E-post: Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil E-post: Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil E-post: Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil E-post: Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil E-post: Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf Mobil RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf Mobil E-post: Seniorkonsulent Øyvind O. Kristiansen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Camilla Sørensen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Stine Garstad Husabø Dir.tlf Mobil , E-post: Jobbkonsulent Trine Lise Edvartsen Mobil Jobbkonsulent Tore Stenshagen Dir.tlf Mobil E-post: UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf Mobil E-post: Vi har gjennom året godt over 00 deltakere inne på ulike tiltak og kurs hos oss på Delecto. På veien tilbake til arbeidslivet er det en rekke aktører som er viktige for å få til gode resultater. Det er mange brikker som skal på plass. Vi skal være NAV sin forlengede arm som kan følge deltakerne gjennom et attføringsløp der målet på kort eller lang sikt, i de fleste tilfelle, skal være ordinært arbeidsliv. Vårt gode samarbeid med NAV er basis for gode resultater. NAV har tilgang til en rekke virkemidler og er innsøkende innstans for de aller fleste av våre tiltak og kurs. Våre medarbeidere, både jobbkonsulenter og arbeidsledere, er sentrale i motivasjons- og attføringsprosessen. Deltakernes nettverk bidrar på ulike måter. Men til syvende og sist er det deltakeren selv, som må ønske en endring. Attføringsarbeidet Målet for attføringsarbeidet vårt er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og arbeider aktivt for at deltakerne skal oppleve mestringsarenaer som kan øke den enkeltes tro på seg selv. Det er viktig at hver enkelt deltaker har et individuelt opplegg som tar utgangspunkt denne personens unike muligheter, livskvalitet og drømmer. Det blir derfor, i samarbeid med deltakeren, laget en handlingsplan der jobbfokus er sentralt. Jobbkonsulentene har ulike verktøy som benyttes i arbeidet med handlingsplanen. Begrepet karriereveiledning er sentralt i vårt attføringsarbeid og vi benytter ulike tester for å kartlegge interesser og personlige egenskaper. Men det personlige engasjementet og arbeidet som hver enkelt av våre medarbeidere bidrar med, er meget viktig i attføringsarbeidet vårt. Avklaringstiltaket Tenkeboksen er for mange første trinn i attføringsprosessen. Her er motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne blir orientert over hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og får god orientering om lokalt næringsliv. De blir også orientert om mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen. Av 45 deltakere på Tenkeboksen kom 37 seg videre på andre aktive tiltak. DELECTO årsmelding 00

2 Arbeidspraksis APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. Av de 5 deltakerne som gikk videre fra APS, kom 9 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. Arbeid med Bistand AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordnære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse. Av 36 deltakere i AB fikk 6 seg jobb, 6 gikk til skole eller utdanning og 5 til annen attføring. Varig Tilrettelagt Arbeid VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor huset, enten daglig eller noen dager pr. uke. De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Det har i 00 vært lange ventelister til alle tiltakene. Det skaper dårlig kontinuitet i attføringsarbeidet og gjør det ofte vanskelig for deltakerne å holde motivasjonen oppe. I tillegg til tiltaksplassene har vi hatt praksiselever fra Kragerø Videregående og vi har hatt en gruppe personer som har fått et tilbud hos oss i påvente av tiltaksplass. Starten Starten er NAV sitt tilbud i Kvalifiseringsprogrammet, og tilbudet retter seg mot personer som har gått lenge på sosialhjelp. Anbudsinnbydelse på dette kurset ble lagt ut på Doffin på nettet. Etter en omfattende anbudsprosess vant vi anbudet på dette AMO-kurset. Vi har levert et kurs med et innhold som har fått meget gode tilbakemeldinger fra både deltakere og NAV. Målet for Starten har vært å starte en endringsprosess og skape en endringsoptimisme for deltakerne. Kurset hadde derfor en rekke ulike elementer: > Livsstilsendring > Kosthold > Fysisk trening > Praktisk arbeid > Motivasjonsarbeid > Friluftsliv > Personlig økonomi > Rettigheter og plikter i næringslivet, for å nevne noe. Den daglige relasjons- og påvirkningsprosessen som foregår mellom våre kursledere og deltakere er også utrolig viktig. Deltakerne fikk mestringsopplevelser i ulike sammenhenger. Sentralt i kurset ble byggingen av en stor Lavo på vår eiendom på Hiis. Dette ble et imponerende byggverk som blir stående som et varig minne etter kurset. Lavoen brukes ukentlig av barnehagen i nærheten og har også blitt benyttet til ulike sammenkomster. Resultatene etter kurset har vært imponerende. Mange av deltakerne har virkelig tatt tak i livet sitt og kurset har virkelig blitt starten på et nytt liv for mange. Produksjonen Arbeidslederne jobber i tråd med handlingsplanen som er laget for den enkelte deltaker. Produksjonsavdelingen har en krevende utfordring når de daglig skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i tråd med handlingsplanen. Produksjonen skal ikke være et mål i seg selv, men et middel for å drive godt attføringsarbeid. Men hvis vi ikke har en seriøs produksjon med fornøyde kunder og fornuftige arbeidsoppgaver, så kan vi heller ikke drive god arbeidstrening og gi god arbeidspraksis. Vi har hatt stor aktivitet i tekstiltrykk, møbeltapetsering, båtputer og søm forgår i bygget Over veien. Monterings- og pakkeavdelingen vår har utvidet samarbeidet med Oldroyd og har hatt store oppdrag med montering og pakking av ulike plastlugger i tillegg til grunnmurspluggene. Avdelingen har også mye pakkeoppdrag for Maritim i Arendal. Snekkerverkstedet har hatt veldig stor aktivitet det siste året med produksjon av trappevanger for Sør-Tre AS, nå Moelven Sør Tre AS, og høyttaler-kabinetter for DNH. Vi tar hånd om all beising av kledningsbord for Moelven Sør Tre AS. Dette gir oss mye arbeid og gir våre deltakere meget reell industripraksis. Møtematen fra vår kantine er veldig populær og kantina har i perioder hatt i meste laget med bestillinger. Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne. Siste års vintere var veldig kalde, noe som har medført meget stor etterspørsel etter ved. Vi doblet omtrent salget i forhold til budsjett. For oss er det viktig å utvikle produksjonen vår på en hensiktmessig måte slik at vi ivaretar både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. Blomst til næringslivet Godt samarbeid med næringslivet er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet vårt. Hovedmålet vårt er som nevnt, å få deltakerne tilbake til arbeidslivet. Den meste reelle arbeidstreningen vil i mange tilfelle, være ute hos ordinære arbeidsgivere. Og næringslivet stiller opp. Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfelle så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber. Økonomi Økonomisk sett var 00 et krevende år. Vi fikk et overskudd på kr mot et overskudd på kr i 009. Driftsinntektene økte fra kr. 4,9 mill i 009 til kr 7,3 i er det første året der vi har mistet faste tiltaksplasser da antall APS-plasser ble redusert fra 0 til 5. Vi hadde også bemannet opp for å gi et godt ARR-tilbud (Arbeidsrettet Rehabilitering) i samarbeid med GREP. Men dette falt bort tidlig på året. Vi har også bemannet opp for å gjennomføre Equass-prosessen. Kr. 3,7 mill. av driftsinntektene er salg av varer og tjenester for det ordinære marked, og dette er en økning på ca.kr fra året før. De øvrige kr.,6 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. For oss er det helt nødvendig med et overskudd av en viss størrelse for å kunne utvikle oss videre. Vi må ha en økonomi som kan håndtere investeringer og svingninger i markedet. Attføringsfaglig entreprenørskap Stadig mer av tiltakstjenestene legges ut på anbud. Attføringsfeltet krever derfor leverandører med evne til nytenking og mulighet til å omstille seg raskt. Anbudsfrister og oppstartfrister er korte. Anbudsgrunnlaget krever høy faglig kompetanse, og det er helt klart en utfordring å ha riktig bemanning og funksjonelle lokaler til enhver tid. Aktørene på attføringsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder. Kompetanseheving i 00 > 3 medarbeidere har gjennomført sertifiseringskurs i interesseverktøyet Jobpics / Solbergs interessetest. > medarbeidere har gjennomført Attføringsskolen i regi av Attføringsbedriftene. > medarbeidere har gjennomført kurs i Funksjonsvurdering > 4 medarbeidere har deltatt på innføringskurs (80 timer) i kognitiv terapi. > Ledergruppa har deltatt på 4 innføringssamlinger i Equass. > 6 medarbeidere har deltatt på FAB-konferanse. > medarbeidere har deltatt på CAT-konferanse. > medarbeider har deltatt på KVP-konferane i Tromsø. > medarbeidere har deltatt på APS-konferanse i Sarpsborg. > medarbeidere har deltatt på dagskurs om livskvalitet, stress og utbrenthet i Skien. 4 DELECTO årsmelding 00 5

3 Prosjekter i 00 > Vi ble i begynnelsen av 00 tildelt et anbud for kvalifiseringsprogrammet Starten og dette ble, som tidligere nevnt, gjennomført med gode resultater. > Vi har lagt inn tilbud på ulike NAV-prosjekter. Dette resulterte bl.a. i et Veien til jobb -kurs som startet opp i 0. > Vi har deltatt i et samarbeidsprosjekt med Kragerø Videregående Skole, Voksenopplæringssenteret, Vestmar Opplæringssenter og NAV samt tilsvarende aktører på Notodden for å samordne voksenopplæringsressursene bedre. Planer for 0 > Vi vil ha sterkt fokus på attføringsresultatene i 0. Planen er å implementere hensiktsmessige elementer fra ulike kurs over i andre tiltak. > Vi må være løpende orientert om nasjonale, regionale og lokale attføringsprosjekter der vi kan være en naturlig aktør. > Vi ønsker å være mer synlige og også få ut informasjon om våre ulike tilbud til naturlige interesseparter. > Vi vil ha fokus på relevant kompetanse, og vi utvikler i disse dager kompetanseplaner for alle våre medarbeidere. > Planen er å få utviklet et arbeidstilbud for LAR-brukere i samarbeid med Kragerø kommune. Vi har også utarbeidet strategisk plan frem til 04, og årsplan for 0. Equass Sertifiseringsprosessen Equass har i stor grad preget dette året for oss og vi er nå i innspurten av denne prosessen. Dette er en meget omfattende europeisk sertifiseringsordning for velferdstjenester. Vi har satt av omfattende personalressurser for å gjennomføre Equass-prosessen. Prosessen omfatter: > Lederskap > Rettigheter > Etikk > Partnerskap og samarbeid > Brukermedvirkning > Evaluering og resultatmåling > Systematisk kontinuerlig forbedring Under disse prinsippene er det en rekke dimensjoner og kriterier som skal oppfylles. Dokumentasjonskravene er meget omfattende for praktisk talt alle handlinger vi gjennomfører. Godkjenningsprosessen vil bli foretatt av en ekstern revisor der både ansatte, brukere og samarbeidspartnere vil bli utspurt. Det blir lagt opp til re-sertifisering hvert annet år. Alle bedriftene i vår bransje skal være sertifisert i løpet av 0. «Gledeshuset» Delecto Vi har noe å leve opp til når vi har en bedrift som heter Delecto. Delecto betyr glede eller til glede. Vår målsetting er å bidra til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss. Verdiene våre Profesjonalitet Nyskaping Raushet - Respekt legger føringer for vår adferd. Sykefraværet vårt var i 00 på %. Trivsel og relasjonsbygging har vært honnørord hos oss. Større krav til gjennomstrømming og resultater, raskere omstillinger, mindre forutsigbarhet og større arbeidspress er krevende for alle typer virksomheter, også for vår. Den store utfordringen oppstår når vi blir utfordret på verdiene våre. Vi har alltid vært omtalt som en virksomhet med god trivsel for både ansatte og deltakere, og vi må virkelig ha fokus på dette i tiden framover. Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til mene. De ansatte er vår desidert viktigste ressurs og mene er viktige sparringspartnere. Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv godt samarbeid i 00. Kragerø 0. mai 0 John Håvard Seland Daglig leder Revisjonsberetning Note Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler DELECTO årsmelding 00 7

4 Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember 00 Kragerø, 4. april 0 Ingvard Øyen Kirsti Solheim Susanne Govenius Melsom nestleder styreleder Øystein Hiis Per Kristian Nilsen Janne Nøtsund Karl Jackobsen John Håvard Seland daglig leder 8 DELECTO 9

5 Noter til regnskapet for 00 Note Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har ikke erverv til formål og er således ikke skattepliktig. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFOprinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Note Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 4 årsverk. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv ordning i KLP som tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 00 Revisjon Andre tjenester 7 66 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 3 Varige driftsmidler Bygninger Maskiner Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Sum Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 0 år 5 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 0 DELECTO årsmelding 00

6 Note 4 Fordringer og gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Lån kommunalbanken Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Forskudd lønn Tilgode merverdiavgift 0 6 Periodisert tilskudd Sum Annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn Skyldige feriepenger Påløpte renter Påløpne kostnader Avsatt til fremtidig lønnsforpliktelse Sum Øvrig langsiktig gjeld Likviditetslån Kragerø Kommune Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 3.: Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Kragerø Kommune, % 00 % Note 8 Pant og garantier Pantsikret gjeld Lån Kommunalbanken Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Bygg Driftstilbehør, inntil kr Sum Note 9 Pensjoner Selskapets KLP ordning omfatter i alt 0 personer. Aldersfordelingen for de personer som er omfattet av ordningen er følgende: år. Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemsskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet. Varigheten er max 5 år (fra fylte 6 år til fylte 67 år). Note 5 Bankinnskudd 00 Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 0 Offentlig tilskudd NAV - varig tilrettelagt arbeid NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet NAV - arbeid med bistand NAV - arbeidsmarkedsopplæring Driftstilskudd - Kragerø Kommune Driftstilskudd - Kragerø Kommune (Psykiatri) Driftstilskudd- arbeid med bistand ekstraordinært Driftstilskudd AMO kurs Driftstilskudd - andre tiltak Hospeteringstilskudd Tilskudd medarbeideropplæring Sum Note 6 Egenkapital Aksjekapital Overkurs- Annen Sum fond egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital DELECTO årsmelding 00 3

7 Styrets beretning for 00 Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 4,9 mill i 009 og kr. 7,3 mill i 00. Offentlige oppdrag og tilskudd har økt med ca. kr og salgs- og leieinntekter har økt med ca kr.,7 mill. Årsresultatet for 00 viser et overskudd på kr mot et overskudd i 009 på kr De samlede investeringene var i 00 var kr mot kr i 009. Omløpsmidlene har økt fra kr i 009 til kr i 00. Likviditetsbeholdningen har økt fra kr i 009 til kr i 00. Totalkapitalen var ved utgangen av 00 kr mot kr året før. Egenkapitalandelen pr var 45 % mot 47 % Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en bedrift for mennesker i utvikling. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 00 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til på Hestøya, bedriftens avdeling Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP Rehabilitering. Vedproduksjonen forgår på Hiis/Roland. Tekstilarbeid foregår i Lovisenbergveien 9 (tidligere HO). Resultatdisponering Overskuddet for 00 er på kr mot et overskudd i 009 på kr Overskuddet overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 00 er satt opp under denne forutsetningen. Styret Det har vært avholt 5 styremøter og et strategimøte i av mene er politisk valg og er valgt av de ansatte. Styret består av 3 kvinner og 4 menn, dette gir en kvinneandel på 43 %. Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 4 ordinært ansatte og vikarer i 00, hvorav er kvinner og er menn. I 00 hadde bedriften 4 personer i engasjement-stillinger. engasjementstilling opphørte og engasjement-stillinger ble omgjort til faste stillinger. Den ansatte som hadde studiepermisjon kom tilbake og ansatte sluttet i løpet av året. I tillegg har bedriften 5 fast ansatte yrkeshemmede, 5 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste (VBHT). Det er ikke registrert personskader i 00. Det samlede registrerte sykefraværet i 00 er på %.,5 % for mennene og,5 % for kvinnene. Kragerø 4. april 00 Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø. Kirsti Solheim 4 Karl K. Frahm Jakobsen Ingvard Øyen John Håvard Seland Øystein Hiis Susanne Govenius Melsom Kirsti Solheim styrets leder Ingvard Øyen styrets nestleder Øystein Hiis Susanne Govenius Melsom Per Kristian Nilsen Janne Nøtsund Karl K. Frahm Jakobsen John Håvard Seland daglig leder Janne Nøtsund Per Kristian Nilsen 5

8 6 DELECTO årsmelding 00 7

9 Ordliste Attføringsresultater 00 VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal holdes åpen. Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass SLUTTÅRSAK APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, videreformidling 3 måneders kartleggingsperioder. Inntil 0 mnd. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd. Oppfølging: Inntil 3 år. Deltakers økonomi: Uførepensjon, AAP, lønn/ trygd. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. tilrettelegger, deltakere pr. tilrettelegger. Ant. AB APS VTA Fått jobb 0 Praksisplass Skole/utdanning Annen attføring 46 Syk/ufør/rehab. 7 Flyttet 3 Annet 3 SUM PR. AVD. AB APS VTA Komm. psyk.pl. Aktive pr Utskrevet i SUM Komm. Av klaring Kvalifiseringspsyk.pl. Tenkeboksen programmet Starten 8 Avklaring Tenkeboksen Kvalifiseringsprogrammet SUM Starten Komm. psyk. pl. Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor de ordinære tiltakene. Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Deltakers økonomi: Uførepensjon, sosialstønad eller lignende. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler). Avklaringskurset Tenkeboksen Avklaringskurs for personer med uavklarte muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring og kartlegging. Varighet: 4 uker. Deltakers økonomi: AAP, sykepenger, individstønad, dagpenger. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass. Kvalifiseringsprogrammet Starten Tilbud til langtidsmottakere av sosialstønad Varighet: uker kurs + 6 uker oppfølging Deltakers økonomi: Kvalifiseringspenger Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/anbud 8 DELECTO årsmelding 00 9

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING foretaksom sosial systematisk kreativ praktisk teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING 2014 Innholdsfortegnelse Her finner du våre avdelinger i Tromsø...4

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. 2008 Årsrapport Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Driftsleder Arne Harald

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer