Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater"

Transkript

1 Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf Mobil E-post: Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf Mobil E-post: PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Nina Haugland Mobil E-post: Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil E-post: Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil E-post: Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil E-post: Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil E-post: Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf Mobil RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf Mobil E-post: Seniorkonsulent Øyvind O. Kristiansen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Camilla Sørensen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Stine Garstad Husabø Dir.tlf Mobil , E-post: Jobbkonsulent Trine Lise Edvartsen Mobil Jobbkonsulent Tore Stenshagen Dir.tlf Mobil E-post: UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf Mobil E-post: Vi har gjennom året godt over 00 deltakere inne på ulike tiltak og kurs hos oss på Delecto. På veien tilbake til arbeidslivet er det en rekke aktører som er viktige for å få til gode resultater. Det er mange brikker som skal på plass. Vi skal være NAV sin forlengede arm som kan følge deltakerne gjennom et attføringsløp der målet på kort eller lang sikt, i de fleste tilfelle, skal være ordinært arbeidsliv. Vårt gode samarbeid med NAV er basis for gode resultater. NAV har tilgang til en rekke virkemidler og er innsøkende innstans for de aller fleste av våre tiltak og kurs. Våre medarbeidere, både jobbkonsulenter og arbeidsledere, er sentrale i motivasjons- og attføringsprosessen. Deltakernes nettverk bidrar på ulike måter. Men til syvende og sist er det deltakeren selv, som må ønske en endring. Attføringsarbeidet Målet for attføringsarbeidet vårt er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og arbeider aktivt for at deltakerne skal oppleve mestringsarenaer som kan øke den enkeltes tro på seg selv. Det er viktig at hver enkelt deltaker har et individuelt opplegg som tar utgangspunkt denne personens unike muligheter, livskvalitet og drømmer. Det blir derfor, i samarbeid med deltakeren, laget en handlingsplan der jobbfokus er sentralt. Jobbkonsulentene har ulike verktøy som benyttes i arbeidet med handlingsplanen. Begrepet karriereveiledning er sentralt i vårt attføringsarbeid og vi benytter ulike tester for å kartlegge interesser og personlige egenskaper. Men det personlige engasjementet og arbeidet som hver enkelt av våre medarbeidere bidrar med, er meget viktig i attføringsarbeidet vårt. Avklaringstiltaket Tenkeboksen er for mange første trinn i attføringsprosessen. Her er motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne blir orientert over hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og får god orientering om lokalt næringsliv. De blir også orientert om mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen. Av 45 deltakere på Tenkeboksen kom 37 seg videre på andre aktive tiltak. DELECTO årsmelding 00

2 Arbeidspraksis APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. Av de 5 deltakerne som gikk videre fra APS, kom 9 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. Arbeid med Bistand AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordnære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse. Av 36 deltakere i AB fikk 6 seg jobb, 6 gikk til skole eller utdanning og 5 til annen attføring. Varig Tilrettelagt Arbeid VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor huset, enten daglig eller noen dager pr. uke. De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Det har i 00 vært lange ventelister til alle tiltakene. Det skaper dårlig kontinuitet i attføringsarbeidet og gjør det ofte vanskelig for deltakerne å holde motivasjonen oppe. I tillegg til tiltaksplassene har vi hatt praksiselever fra Kragerø Videregående og vi har hatt en gruppe personer som har fått et tilbud hos oss i påvente av tiltaksplass. Starten Starten er NAV sitt tilbud i Kvalifiseringsprogrammet, og tilbudet retter seg mot personer som har gått lenge på sosialhjelp. Anbudsinnbydelse på dette kurset ble lagt ut på Doffin på nettet. Etter en omfattende anbudsprosess vant vi anbudet på dette AMO-kurset. Vi har levert et kurs med et innhold som har fått meget gode tilbakemeldinger fra både deltakere og NAV. Målet for Starten har vært å starte en endringsprosess og skape en endringsoptimisme for deltakerne. Kurset hadde derfor en rekke ulike elementer: > Livsstilsendring > Kosthold > Fysisk trening > Praktisk arbeid > Motivasjonsarbeid > Friluftsliv > Personlig økonomi > Rettigheter og plikter i næringslivet, for å nevne noe. Den daglige relasjons- og påvirkningsprosessen som foregår mellom våre kursledere og deltakere er også utrolig viktig. Deltakerne fikk mestringsopplevelser i ulike sammenhenger. Sentralt i kurset ble byggingen av en stor Lavo på vår eiendom på Hiis. Dette ble et imponerende byggverk som blir stående som et varig minne etter kurset. Lavoen brukes ukentlig av barnehagen i nærheten og har også blitt benyttet til ulike sammenkomster. Resultatene etter kurset har vært imponerende. Mange av deltakerne har virkelig tatt tak i livet sitt og kurset har virkelig blitt starten på et nytt liv for mange. Produksjonen Arbeidslederne jobber i tråd med handlingsplanen som er laget for den enkelte deltaker. Produksjonsavdelingen har en krevende utfordring når de daglig skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i tråd med handlingsplanen. Produksjonen skal ikke være et mål i seg selv, men et middel for å drive godt attføringsarbeid. Men hvis vi ikke har en seriøs produksjon med fornøyde kunder og fornuftige arbeidsoppgaver, så kan vi heller ikke drive god arbeidstrening og gi god arbeidspraksis. Vi har hatt stor aktivitet i tekstiltrykk, møbeltapetsering, båtputer og søm forgår i bygget Over veien. Monterings- og pakkeavdelingen vår har utvidet samarbeidet med Oldroyd og har hatt store oppdrag med montering og pakking av ulike plastlugger i tillegg til grunnmurspluggene. Avdelingen har også mye pakkeoppdrag for Maritim i Arendal. Snekkerverkstedet har hatt veldig stor aktivitet det siste året med produksjon av trappevanger for Sør-Tre AS, nå Moelven Sør Tre AS, og høyttaler-kabinetter for DNH. Vi tar hånd om all beising av kledningsbord for Moelven Sør Tre AS. Dette gir oss mye arbeid og gir våre deltakere meget reell industripraksis. Møtematen fra vår kantine er veldig populær og kantina har i perioder hatt i meste laget med bestillinger. Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne. Siste års vintere var veldig kalde, noe som har medført meget stor etterspørsel etter ved. Vi doblet omtrent salget i forhold til budsjett. For oss er det viktig å utvikle produksjonen vår på en hensiktmessig måte slik at vi ivaretar både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. Blomst til næringslivet Godt samarbeid med næringslivet er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet vårt. Hovedmålet vårt er som nevnt, å få deltakerne tilbake til arbeidslivet. Den meste reelle arbeidstreningen vil i mange tilfelle, være ute hos ordinære arbeidsgivere. Og næringslivet stiller opp. Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfelle så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber. Økonomi Økonomisk sett var 00 et krevende år. Vi fikk et overskudd på kr mot et overskudd på kr i 009. Driftsinntektene økte fra kr. 4,9 mill i 009 til kr 7,3 i er det første året der vi har mistet faste tiltaksplasser da antall APS-plasser ble redusert fra 0 til 5. Vi hadde også bemannet opp for å gi et godt ARR-tilbud (Arbeidsrettet Rehabilitering) i samarbeid med GREP. Men dette falt bort tidlig på året. Vi har også bemannet opp for å gjennomføre Equass-prosessen. Kr. 3,7 mill. av driftsinntektene er salg av varer og tjenester for det ordinære marked, og dette er en økning på ca.kr fra året før. De øvrige kr.,6 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. For oss er det helt nødvendig med et overskudd av en viss størrelse for å kunne utvikle oss videre. Vi må ha en økonomi som kan håndtere investeringer og svingninger i markedet. Attføringsfaglig entreprenørskap Stadig mer av tiltakstjenestene legges ut på anbud. Attføringsfeltet krever derfor leverandører med evne til nytenking og mulighet til å omstille seg raskt. Anbudsfrister og oppstartfrister er korte. Anbudsgrunnlaget krever høy faglig kompetanse, og det er helt klart en utfordring å ha riktig bemanning og funksjonelle lokaler til enhver tid. Aktørene på attføringsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder. Kompetanseheving i 00 > 3 medarbeidere har gjennomført sertifiseringskurs i interesseverktøyet Jobpics / Solbergs interessetest. > medarbeidere har gjennomført Attføringsskolen i regi av Attføringsbedriftene. > medarbeidere har gjennomført kurs i Funksjonsvurdering > 4 medarbeidere har deltatt på innføringskurs (80 timer) i kognitiv terapi. > Ledergruppa har deltatt på 4 innføringssamlinger i Equass. > 6 medarbeidere har deltatt på FAB-konferanse. > medarbeidere har deltatt på CAT-konferanse. > medarbeider har deltatt på KVP-konferane i Tromsø. > medarbeidere har deltatt på APS-konferanse i Sarpsborg. > medarbeidere har deltatt på dagskurs om livskvalitet, stress og utbrenthet i Skien. 4 DELECTO årsmelding 00 5

3 Prosjekter i 00 > Vi ble i begynnelsen av 00 tildelt et anbud for kvalifiseringsprogrammet Starten og dette ble, som tidligere nevnt, gjennomført med gode resultater. > Vi har lagt inn tilbud på ulike NAV-prosjekter. Dette resulterte bl.a. i et Veien til jobb -kurs som startet opp i 0. > Vi har deltatt i et samarbeidsprosjekt med Kragerø Videregående Skole, Voksenopplæringssenteret, Vestmar Opplæringssenter og NAV samt tilsvarende aktører på Notodden for å samordne voksenopplæringsressursene bedre. Planer for 0 > Vi vil ha sterkt fokus på attføringsresultatene i 0. Planen er å implementere hensiktsmessige elementer fra ulike kurs over i andre tiltak. > Vi må være løpende orientert om nasjonale, regionale og lokale attføringsprosjekter der vi kan være en naturlig aktør. > Vi ønsker å være mer synlige og også få ut informasjon om våre ulike tilbud til naturlige interesseparter. > Vi vil ha fokus på relevant kompetanse, og vi utvikler i disse dager kompetanseplaner for alle våre medarbeidere. > Planen er å få utviklet et arbeidstilbud for LAR-brukere i samarbeid med Kragerø kommune. Vi har også utarbeidet strategisk plan frem til 04, og årsplan for 0. Equass Sertifiseringsprosessen Equass har i stor grad preget dette året for oss og vi er nå i innspurten av denne prosessen. Dette er en meget omfattende europeisk sertifiseringsordning for velferdstjenester. Vi har satt av omfattende personalressurser for å gjennomføre Equass-prosessen. Prosessen omfatter: > Lederskap > Rettigheter > Etikk > Partnerskap og samarbeid > Brukermedvirkning > Evaluering og resultatmåling > Systematisk kontinuerlig forbedring Under disse prinsippene er det en rekke dimensjoner og kriterier som skal oppfylles. Dokumentasjonskravene er meget omfattende for praktisk talt alle handlinger vi gjennomfører. Godkjenningsprosessen vil bli foretatt av en ekstern revisor der både ansatte, brukere og samarbeidspartnere vil bli utspurt. Det blir lagt opp til re-sertifisering hvert annet år. Alle bedriftene i vår bransje skal være sertifisert i løpet av 0. «Gledeshuset» Delecto Vi har noe å leve opp til når vi har en bedrift som heter Delecto. Delecto betyr glede eller til glede. Vår målsetting er å bidra til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss. Verdiene våre Profesjonalitet Nyskaping Raushet - Respekt legger føringer for vår adferd. Sykefraværet vårt var i 00 på %. Trivsel og relasjonsbygging har vært honnørord hos oss. Større krav til gjennomstrømming og resultater, raskere omstillinger, mindre forutsigbarhet og større arbeidspress er krevende for alle typer virksomheter, også for vår. Den store utfordringen oppstår når vi blir utfordret på verdiene våre. Vi har alltid vært omtalt som en virksomhet med god trivsel for både ansatte og deltakere, og vi må virkelig ha fokus på dette i tiden framover. Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til mene. De ansatte er vår desidert viktigste ressurs og mene er viktige sparringspartnere. Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv godt samarbeid i 00. Kragerø 0. mai 0 John Håvard Seland Daglig leder Revisjonsberetning Note Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler DELECTO årsmelding 00 7

4 Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember 00 Kragerø, 4. april 0 Ingvard Øyen Kirsti Solheim Susanne Govenius Melsom nestleder styreleder Øystein Hiis Per Kristian Nilsen Janne Nøtsund Karl Jackobsen John Håvard Seland daglig leder 8 DELECTO 9

5 Noter til regnskapet for 00 Note Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har ikke erverv til formål og er således ikke skattepliktig. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFOprinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Note Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 4 årsverk. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv ordning i KLP som tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 00 Revisjon Andre tjenester 7 66 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 3 Varige driftsmidler Bygninger Maskiner Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Sum Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 0 år 5 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 0 DELECTO årsmelding 00

6 Note 4 Fordringer og gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Lån kommunalbanken Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Forskudd lønn Tilgode merverdiavgift 0 6 Periodisert tilskudd Sum Annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn Skyldige feriepenger Påløpte renter Påløpne kostnader Avsatt til fremtidig lønnsforpliktelse Sum Øvrig langsiktig gjeld Likviditetslån Kragerø Kommune Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 3.: Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Kragerø Kommune, % 00 % Note 8 Pant og garantier Pantsikret gjeld Lån Kommunalbanken Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Bygg Driftstilbehør, inntil kr Sum Note 9 Pensjoner Selskapets KLP ordning omfatter i alt 0 personer. Aldersfordelingen for de personer som er omfattet av ordningen er følgende: år. Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemsskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet. Varigheten er max 5 år (fra fylte 6 år til fylte 67 år). Note 5 Bankinnskudd 00 Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 0 Offentlig tilskudd NAV - varig tilrettelagt arbeid NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet NAV - arbeid med bistand NAV - arbeidsmarkedsopplæring Driftstilskudd - Kragerø Kommune Driftstilskudd - Kragerø Kommune (Psykiatri) Driftstilskudd- arbeid med bistand ekstraordinært Driftstilskudd AMO kurs Driftstilskudd - andre tiltak Hospeteringstilskudd Tilskudd medarbeideropplæring Sum Note 6 Egenkapital Aksjekapital Overkurs- Annen Sum fond egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital DELECTO årsmelding 00 3

7 Styrets beretning for 00 Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 4,9 mill i 009 og kr. 7,3 mill i 00. Offentlige oppdrag og tilskudd har økt med ca. kr og salgs- og leieinntekter har økt med ca kr.,7 mill. Årsresultatet for 00 viser et overskudd på kr mot et overskudd i 009 på kr De samlede investeringene var i 00 var kr mot kr i 009. Omløpsmidlene har økt fra kr i 009 til kr i 00. Likviditetsbeholdningen har økt fra kr i 009 til kr i 00. Totalkapitalen var ved utgangen av 00 kr mot kr året før. Egenkapitalandelen pr var 45 % mot 47 % Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en bedrift for mennesker i utvikling. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 00 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til på Hestøya, bedriftens avdeling Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP Rehabilitering. Vedproduksjonen forgår på Hiis/Roland. Tekstilarbeid foregår i Lovisenbergveien 9 (tidligere HO). Resultatdisponering Overskuddet for 00 er på kr mot et overskudd i 009 på kr Overskuddet overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 00 er satt opp under denne forutsetningen. Styret Det har vært avholt 5 styremøter og et strategimøte i av mene er politisk valg og er valgt av de ansatte. Styret består av 3 kvinner og 4 menn, dette gir en kvinneandel på 43 %. Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 4 ordinært ansatte og vikarer i 00, hvorav er kvinner og er menn. I 00 hadde bedriften 4 personer i engasjement-stillinger. engasjementstilling opphørte og engasjement-stillinger ble omgjort til faste stillinger. Den ansatte som hadde studiepermisjon kom tilbake og ansatte sluttet i løpet av året. I tillegg har bedriften 5 fast ansatte yrkeshemmede, 5 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste (VBHT). Det er ikke registrert personskader i 00. Det samlede registrerte sykefraværet i 00 er på %.,5 % for mennene og,5 % for kvinnene. Kragerø 4. april 00 Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø. Kirsti Solheim 4 Karl K. Frahm Jakobsen Ingvard Øyen John Håvard Seland Øystein Hiis Susanne Govenius Melsom Kirsti Solheim styrets leder Ingvard Øyen styrets nestleder Øystein Hiis Susanne Govenius Melsom Per Kristian Nilsen Janne Nøtsund Karl K. Frahm Jakobsen John Håvard Seland daglig leder Janne Nøtsund Per Kristian Nilsen 5

8 6 DELECTO årsmelding 00 7

9 Ordliste Attføringsresultater 00 VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal holdes åpen. Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass SLUTTÅRSAK APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, videreformidling 3 måneders kartleggingsperioder. Inntil 0 mnd. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd. Oppfølging: Inntil 3 år. Deltakers økonomi: Uførepensjon, AAP, lønn/ trygd. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. tilrettelegger, deltakere pr. tilrettelegger. Ant. AB APS VTA Fått jobb 0 Praksisplass Skole/utdanning Annen attføring 46 Syk/ufør/rehab. 7 Flyttet 3 Annet 3 SUM PR. AVD. AB APS VTA Komm. psyk.pl. Aktive pr Utskrevet i SUM Komm. Av klaring Kvalifiseringspsyk.pl. Tenkeboksen programmet Starten 8 Avklaring Tenkeboksen Kvalifiseringsprogrammet SUM Starten Komm. psyk. pl. Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor de ordinære tiltakene. Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Deltakers økonomi: Uførepensjon, sosialstønad eller lignende. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler). Avklaringskurset Tenkeboksen Avklaringskurs for personer med uavklarte muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring og kartlegging. Varighet: 4 uker. Deltakers økonomi: AAP, sykepenger, individstønad, dagpenger. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass. Kvalifiseringsprogrammet Starten Tilbud til langtidsmottakere av sosialstønad Varighet: uker kurs + 6 uker oppfølging Deltakers økonomi: Kvalifiseringspenger Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/anbud 8 DELECTO årsmelding 00 9

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2012 22 DELECTO 2012

2012 22 DELECTO 2012 ÅRSRAPPORT Fotos: K. J. Johannesen og J. H. Seland GRAFISK PRODUKSJON: fjellh@online.no Miljømerket trykksak 241241 749 Miljømerket trykksak 749 Erik Tanche NilssenMiljømerket AS trykksak 241 749 Erik

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer