DELECTO 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 22 DELECTO 2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Fotos: K. J. Johannesen og J. H. Seland GRAFISK PRODUKSJON: Miljømerket trykksak Miljømerket trykksak 749 Erik Tanche NilssenMiljømerket AS trykksak Erik Tanche Nilssen AS Erik Tanche Nilssen AS DELECTO AS Lovisenbergveien Kragerø Tlf Fax Org.nr E-post: 22 DELECTO årsmelding

2 2012 ble et krevende år ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf Mobil E-post: Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf Mobil E-post: Ann Kristin Hovde Dir.tlf Mobil E-post: PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil E-post: Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil E-post: Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil E-post: Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil E-post: Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf Mobil RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Nina Haugland Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Trine Lise Edvartsen Dir. tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Marit Tangen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Ivan Heng Mobil Jobbkonsulent Ann Veronika Strandås Dir.tlf Mobil E-post: UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf Mobil E-post: Også i vår bransje må en regne med oppturer og nedturer vil vi nok først og fremst huske som et år med store utfordringer, både produksjonsmessig, attføringsmessig økonomisk og driftsmessig. Ressurssenteret Leder Ove Jensen Ressurssenteret vårt har ansvaret for alle våre kurs og alt eksternt attføringsarbeid. Alarmerende høyt antall uføretrygdede i Telemark og Kragerø får direkte konsekvenser for attføringsarbeidet i vår region. NAV stiller store krav til vår leveringsevne. Det er høye krav til formidling og gjennomstrømming, noe vi jobber knallhardt for å oppfylle. Sammen med NAV prøver vi å få til best mulige løsninger for den enkelte deltaker. Vi har et stort arbeidsfokus og jobber aktivt for at hver enkelt deltaker skal få brukt sin arbeidsevne best mulig inn i det ordinære arbeidsliv. I 2012 formidlet vi 37 personer til arbeid i ordinært arbeidsliv. Dette er, isolert sett, et godt resultat for oss sett i forhold til året før. Men fordi gjennomstrømmingen, altså antall personer gjennom vårt system, var så stor som 146 personer, så blir prosentandelen lav og under resultatkravene til NAV. Gjennom vår kartlegging av deltakerne, vurderte vi det slik at en veldig stor andel av deltakerne var for syke til å komme i arbeid. Dette er ikke aktive løsninger i statistikkene til NAV og således slår det negativt ut på formidlingstallene. I tillegg til formidling til arbeid har 6 deltakere gått til skole eller utdanning. Hovedmålet for alt vårt attføringsarbeid er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og jobber aktivt for å øke den enkeltes tro på seg selv. Gjennom det arbeidet vi gjorde i 2012 er det nå 37 personer med spesielle behov som står tilsluttet det ordinære arbeidsliv og er helt eller delvis uavhengig av økonomiske midler fra det offentlige. NAV er vår desidert største oppdragsgiver og praktisk talt all innsøking til våre kurs og tiltak går gjennom NAV. Det er derfor meget viktig at vi kontinuerlig arbeider for å bedre våre arbeidsmetoder for å levere best mulige resultater. Samtidig må vi, i tett dialog med NAV, videreføre de personer som er for syke til å gå ut i arbeid, til en mest mulig hensiktsmessig løsning videre. Det er en kjensgjerning at Delecto må levere høyere formidlingstall i 2013 for å opprettholde våre APS og AB plasser i skjermet sektor videre. Denne utfordringen skal vi ta, og samtidig være i tett og god dialog med NAV for å lage den beste løsningen for den enkelte deltaker. Avklaringstiltaket Tenkeboksen har for mange vært første trinn i attføringsprosessen. Her var motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne ble orientert om hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og fikk god orientering om lokalt næringsliv. De ble også orientert om, såkalte, mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen. Av 23 deltakere på Tenkeboksen kom 2 seg i jobb og 14 videre i andre aktive tiltak. NAV valgte å legge ned dette tiltaket fra september 2012 og heller øke antall APS-plasser. Arbeidspraksis APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. Av de 24 deltakerne som gikk videre fra APS, kom 4 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. De øvrige ble sendt tilbake til NAV med anbefaling om medisinsk behandling i en eller annen form. NAV sitt formidlingskrav i APS er på 30 %. Arbeid med Bistand AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordinære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse. 2 DELECTO årsmelding

3 Av 38 deltakere i AB fikk 18 seg jobb, 2 gikk til skole eller utdanning og 4 til annen attføring. For AB har NAV et formidlingskrav på 70 %. Starten er en del av Kvalifiseringsprogrammet, og tilbudet retter seg mot personer som har gått lenge på sosialhjelp. Kurset har en rekke ulike elementer: Livsstilsendring Kosthold Fysisk trening Praktisk arbeid Motivasjonsarbeid Friluftsliv Personlig økonomi Rettigheter og plikter i næringslivet, for å nevne noe. Mestringsopplevelser er et viktig stikkord, men det er også viktig å få ryddet opp litt i eget liv. Den daglige relasjons- og påvirkningsprosessen som foregår mellom våre kursledere og deltakere er utrolig viktig. Av 10 deltakere kom 2 i jobb og 3 andre gikk videre til skole eller annen attføring. Veien til jobb er, som navnet sier, et kurs for personer på vei til jobb. Her har kunnskap om arbeidsmarkedet stått veldig sentralt. Vi hadde før kurset avtale med en rekke arbeidsgivere om praksisplasser for deltakerne. Det var sterkt fokus på CV-skriving og jobbsøknader. Deltakerne var selv meget aktive i jobbsøkerprosessen, og de fleste ordnet selv praksisplass eller jobb. Av 35 deltakere kom 11 seg i jobb og 2 kom seg på skole. 13 gikk videre til annen attføring. JobbNÅ! er et kurs for personer med et klart arbeidsønske, men med nedsatt arbeidsevne. Målet er å få deltakerne i arbeid i ordinært arbeidsliv. Av de 9 deltakerne som var med i 2012 kom 3 seg i arbeid og 2 ble med videre i andre tiltak. Det store aktivitetsnivået i 2012 har medført ekstra stort arbeidspress i ressurssenteret. Det er viktig at hver deltaker får et individuelt opplegg som sikrer optimale muligheter for å komme i arbeid. Sluttrapportene skal gi et godt bilde av hva som har vært utprøvd i tiltaket og gi en faglig god anbefaling om videre løp for dem som ikke har kommet seg i arbeid. Produksjonsavdelingen Leder Øyvind Kristensen. Hovedstammen i produksjonen vår er VTA. Varig Tilrettelagt Arbeid VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor huset, enten daglig eller noen dager pr. uke. De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Vi har en avtale om 3 8 deltakere i dette tilbudet. Også en del av deltakerne i APS har intern arbeidspraksis i et av våre verksteder, men NAV har satt som krav at minst 50 % av deltakerne i APS skal ha arbeidspraksis ute på eksterne arbeidsplasser. Produksjonsavdelingen skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca. 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i tråd med den enkeltes handlingsplan. Vi har hatt stor aktivitet i møbeltapetsering, båtputer og søm som forgår i bygget Over veien. Monterings- og pakkeavdelingen vår har videreført samarbeidet med Oldroyd og har hatt store oppdrag med montering og pakking av ulike plastplugger i tillegg til grunnmurspluggene. Beising av kledningsbord for Sør-Tre / Moelven har fortsatt å øke. Dette gir oss mye arbeid og gir våre deltakere meget reell industripraksis. Kantina vår er meget viktig både for trivsel og kosthold. Vi får også meget gode tilbakemeldinger på det som leveres ut av ekstern møtemat og kaker. Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne. Kald vintersesong i 2012/2013 medførte økt etterspørsel etter ved. Det er absolutt en utfordring å utvikle produksjonen vår på en hensiktsmessig måte. Vi skal ivareta både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. Men vi må også ha fokus på inntjening og lønnsomhet. Arbeidstilbudet «Jobben» til LAR-brukere ble lagt ned i 2012 Arbeidstilbudet Jobben ble startet opp i Dette har vært et arbeidstilbud til personer i kommunens LAR-prosjekt. Det har vært 5 plasser i dette tiltaket og vi har leid lokaler i Biørnsborgbakken var et supert år i dette prosjektet og både deltakere og lokalbefolkningen satte stor pris på dette tilbudet. Deltakerne fikk arbeidstilbud 4 timer pr. dag, 4 dager pr. uke. Rydding i sentrum og bynære strøk har vært hovedoppgaven for deltakerne. Vi brukte malen fra Skien og betalte deltakerne kontant kr. 50 pr. time skattefritt. Skatteplikt ble etter hvert et tema og Skatt Sør ble kontaktet. Skatt Sør var meget klare på at dette var skattepliktig lønn. Vi beregnet derfor skatten for hver enkelt deltaker og betalte denne. Men siden dette var skattepliktig inntekt fikk utbetalingene direkte konsekvenser for deltakernes bostøtte. Deltakere som ikke hadde hatt uføretrygd mer enn et år fikk også trekk i trygdeutbetalingene sine. Dette skapte, mildt sagt, lite entusiasme blant deltakerne og de sluttet etter hvert å møte opp. Vi måtte også bruke mye tid og ressurser på å bistå deltakerne i å anke på vedtak om reduserte trygdeytelser når de deltok i et tilbud som var opprettet for dem. Når tilbudet i tillegg gav vår virksomhet store utgifter hvert år, ble det umulig å videreføre tilbudet. Noe vi beklager meget sterkt. Mye står og faller med næringslivet Aktivt og innovativt næringsliv er helt avgjørende for at vi skal lykkes i arbeidet vårt. De aller fleste arbeidsplassene finnes der. Og næringslivet er positive. Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfelle så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber. Det kan derfor ikke understrekes sterkt nok, fra vår side, hvor viktig et aktivt næringsliv er for vår virksomhet, både attføringsmessig og produksjonsmessig. For å få større tilgang til arbeidsplasser har vi den senere tiden måttet jobber mer for å få arbeidsplasser utenfor Kragerø. Økonomi 2012 har også vært krevende økonomisk, noe som vises i vårt resultat med underskudd på kr mot et overskudd i 2011 på kr De samlede driftsinntektene gikk ned fra kr. 17 mill i 2011 til kr. 16,5 mill i Vårt engasjement i «Jobben», arbeidstilbudet for LAR-brukerne, gav oss et samlet minus på ca i 2011 og Det kom etter hvert fram at tilskuddet fra Fylkesmannen kun skulle dekke lønnskostnader. De øvrige kostnadene til husleie, mat, arbeidstøy, bilutgifter, verktøy, bensin e.t.c. for 2011 og 2012 måtte vi dekke selv og dette ble utgiftsført i I begynnelsen av 2012 var vi noe for optimistiske med tanke på økonomi, så vi sa oss villige til å støtte «Grønn omsorg» på Farsjø gård økonomisk. Dette var et tilbud til en usatt gruppe mennesker som kommunen valgte å legge ned fra Dette kostet oss ca. kr i Produksjons- og leieinntektene gikk ned fra 4,5 mill i 2011 til kr. 3,8 mill i Driftsresultatet i produksjonen har også gått ned nærmere kr de siste to årene. Dette skyldes bl.a. at vi har lagt ned tekstiltrykkeriet fordi vi hadde behov for å flytte ressurser fra produksjonsavdelingen til ressurssenteret. Men det skyldes også at gode oppdrag hos lokale bedrifter har falt bort. De øvrige inntektene kr. 12,7 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. Kompetanseheving, seminarer og ekskursjoner i medarbeidere har gjennomført 3 dagers kurs i Motiverende Intervju. Vi har hatt internt kurs for alle våre medarbeidere om ulike diagnoser. 3 medarbeidere har deltatt på kurs om rus. 3 medarbeidere har deltatt på veiledningskurs på Borgestad. 2 medarbeidere har deltatt på 3 to-dagers samlinger om Equass i Oslo. Hele personalgruppa var på ekskursjonstur til «Tunet» på Elverum, attføringshotellet PS:hotell i Oslo og Fretex også i Oslo. 2 medarbeidere har gjennom året deltatt aktivt i utviklingen av opplæringskontoret for lærekandidater i Attførings- og Vekstbedriftene. 6 medarbeidere har deltatt på et APS-seminar på Gautefall. 6 medarbeidere har deltatt på et AB-seminar på Notodden. Styret hadde i høst en ekskursjonstur til Eiker og Nøtterøy og besøkte tilsvarende bedrifter der. 4 DELECTO årsmelding

4 Planer for 2013 Vi vil ha fokus på relevant kompetanseutvikling for våre ansatte. Vi vil opprettholde vårt sterke fokus på formidling. Vi er i sluttfasen for å få opprettet et opplæringskontor i Telemark for lærekandidater i VTA. Vi vil holde oss orientert om nasjonale og regionale prosjekter som kan være relevante for utsatte grupper i Kragerø. Vi vil utvikle nye arbeidsoppgaver for å gi et mer variert arbeidstilbud i VTA. Vi skal i 2013, sammen med en ekstern konsulent, gjennomføre en kartlegging av økonomiske og administrative risiko-områder i vår virksomhet. Telemark Kommunerevisjon gjennomfører for tiden selskapskontroll av vår virksomhet. Kragerø kommune har signalisert at det vil bli utarbeidet en eiermelding i Vi skal Equass-resertifiseres høsten Vi har tidligere utarbeidet strategisk plan frem til 2014, og arbeider med virksomhetsplan for Gode statistikker eller livskvalitet? Delecto betyr glede eller til glede. Vi ønsker fortsatt å være et gledeshus som bidrar til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss. Verdiene våre Profesjonalitet Nyskaping Raushet Respekt legger føringer for vår adferd. Det oppleves meget utfordrende når kravet om resultater kolliderer med våre verdier. Gode statistiske resultater som kan måles settes opp mot deltakernes livskvalitet som ikke kan settes opp i en tabell. Bak hvert tall i tabellen skjuler det seg enkeltpersoner som vi skal forholde oss til. Personer som vi blir kjent med og som har med seg hele livet sitt når han/hun møter oss. Et helt liv med gleder og sorger, seiere og tap, plusser og minuser. Mange av våre deltakere har overvekt av tapsopplevelser og nederlag som helt klart reduserer livskvaliteten. Vi må forholde oss til dette. Ofte blir det snakk om å «legge stein på stein» for å få en bedre livskvalitet, og dette kan ta tid. Sykefraværet vårt var i 2012 på 1,3 %. Trivsel og relasjonsbygging har vært honnørord hos oss. Større krav til gjennomstrømming og resultater, raskere omstillinger, mindre forutsigbarhet og større arbeidspress har vi opplevd veldig krevende i Vi må også forholde oss til endrede rammebetingelser. Det som var «god latin» i går er nødvendigvis ikke det i dag. Stadig mer av tiltakstjenestene legges ut på anbud. Anbudsfrister og oppstartfrister er korte. Anbudsgrunnlaget krever høy faglig kompetanse, og det er helt klart en utfordring å ha riktig bemanning og funksjonelle lokaler til enhver tid. Kursarrangører fra andre deler av landet legger inn anbud på kurs i vårt område. Vi har derfor ved flere anledninger lagt inn anbud sammen med GREP og andre tiltaksarrangører i Telemark. Aktørene på attføringsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder. Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til styremedlemmene. Vi er i høyeste grad en kompetansebedrift og de ansatte er vår desidert viktigste ressurs. ÅRSREGNSKAP N note RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Vi har et engasjert styre. Og de har fokus på at vi utfører de samfunnsoppgavene som vi er opprettet for å gjøre. Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv godt samarbeid i Kragerø 21. mai 2013 John Håvard Seland Daglig leder 6 DELECTO årsmelding

5 Balanse N note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3, Maskiner og anlegg 3, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer N note Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kragerø Styret i Delecto AS Kirsti Solheim Ingvard Øyen Per KristianNilsen Styreleder nestleder styremedlem Susanne Govenius Melsom Kari Kathrin Fosso Espen Hansen Rindli StyremedLEM styremedlem styremedlem Trine Lise Edvartsen styremedlem John Håvard Seland daglig leder 8 DELECTO årsmelding

6 Noter til regnskapet for 2012 Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Selskapet har ikke erverv til formål og er dermed ikke skattepliktig. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter siste dag i regnskapsåret. Langsiktig gjeld vurderes til pålydende verdi. Varer Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har en levetid over 3 år og har en kostpris høyere enn Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være tilstede. Tilskudd Selskapet registrer tilskudd etter de grunnleggende prinsipp for inntekts- og kostnadsføring. Offentlige tilskudd NAV - varig tilrettelagt arbeid - VTA NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet NAV - arbeid med bistand NAV - avklaring Kragerø Kommune - driftstilskudd VTA Kragerø Kommune - driftstilskudd psykiatri Driftstilskudd VTA - andre kommuner NAV - refusjon AMO- kurs Fylkesmannen - tilskudd lønn LAR - prosjekt Kragerø Kommune - tilskudd lønn LAR - prosjekt, deltakere NAV - tilretteleggingstilskudd Driftstilskudd Totalt Note 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER, ANTALL ANSATTE O.L Antall årsverk Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen personalkostnad Totalt Ytelser til daglig leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Totalt Spesifikasjon av ytelser til revisor Ordinær revisjon Andre tjenester Totalt (eks mva) Det er i 2012 utbetalt styrehonorar med kr DELECTO årsmelding

7 Note 3 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Note 6 GJELD OG PANTSTILLELSER Bygninger Maskiner Driftsmidler tomter inventar mv Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaff.kost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr. 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Bokført verdi pr. 31/ Avskrivn. satser (lineært) 5 % 15 % 15 % Økonomisk levetid år 6,67 år 6,67 år Note 4 FORDRINGER Kundefordringer fremkommer slik Kundefordringer til pålydende Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer pr Andre fordringer består av Til gode tilskudd Forskudd lønn Forskuddbetalte kostnader Til gode mva Totalt Note 5 BUNDNE MIDLER Bundne midler Skattetrekksmidler Totalt Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen Lån kommunalbanken Totalt Pantesikret gjeld Lån kommunalbanken (langsiktig) Totalt gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier): Bygg Driftsløsøre, inventar, verktøy, m.m Totalt pantsatte eiendeler Annen kortsiktig gjeld består av: Ikke brukte LAR - midler Forskudd LAR - midler Påløpt lønn Avsatt til fremtidig lønnsforpliktelse Skyldige feriepenger Påløpt rente Annen kortsiktig gjeld Totalt Note 7 EGENKAPITAL Opplysninger om aksjer, pålydende m.m. : Antall aksjer totalt 1000 Pålydende pr. aksje 500 Samlet aksjekapital Stemme(r) pr. aksje på generalforsamling 1 Aksjeeiere: Selskapets aksjeeier pr. 31. desember : Eier Event. funksjon(er) aksjer Eierandel Kragerø Kommune % Endringer i selskapets egenkapital: Aksje- Overkurs Annen Annen EK kapital fond egenkapital Totalt Egenkapital pr 1.januar Korrigering av tidligere års feil Disponering av resultat Egenkapital pr Note 8 PENSJONSKOSTNADER Selskapets KLP - ordning omfatter 20 personer i alderen år. Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet. Varigheten er maksimalt 5 år, fra fylte 62 år til fylte 67 år. 12 DELECTO årsmelding

8 Styrets beretning for 2012 Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en arbeidsmarkedsbedrift. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 2012 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til på Hestøya, der også bedriftens tekstilavdeling er lokalisert på motsatt side av veien. Bedriftens avdeling, Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP. Vedproduksjonen foregår på Hiis / Roland. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 22 ordinært ansatte i 2012 samt en innleid medarbeider deler av året. Av de ordinært ansatte er 13 kvinner og 9 menn. I tillegg har bedriften 25 fast ansatte yrkeshemmede, 19 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. I tillegg arrangerer bedriften ulike kurs for personer som står utenfor arbeidslivet. Siste år har bedriften hatt ansvar for et arbeidstilbud for rusmisbrukere på oppdrag fra Kragerø kommune. Delecto har også dekket kostnadene til «grønn omsorg» for Kragerø kommune på en gård i Farsjø. Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste. Det er ikke registrert personskader i Det samlede sykefraværet i 2012 er på 1,34 %. 0,1 % for mennene og 3,5 % for kvinnene. Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø. Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 16,6 mill i 2012 mot kr. 17 mill i Offentlige oppdrag og tilskudd har vært stabile de 2 siste årene. Salgs- og leieinntektene er redusert med ca. kr fra året før. Årsresultatet for 2012 viser et underskudd på kr mot et overskudd på kr i Årsresultatet skyldes bl. a. underskudd på arbeidstilbud til LAR-brukerne, reduserte salgs- og leieinntekter samt at vi har finansiert «grønn omsorg» dette året. De samlede investeringene i 2012 var på kr mot kr året før. Omløpsmidlene er redusert fra kr. kr i 2011 til kr i Likviditetsbeholdningen er redusert fra kr i 2011 til kr i Totalkapitalen var ved utgangen av 2012 kr mot kr året før. Egenkapitalandelen pr er 42 % som året før. Resultatdisponering Underskuddet for 2012 på kr reduserer annen egenkapital. Styret Det har vært avholdt 6 styremøter i 2012 samt en styreekskursjon til Eiker og Nøtterøy. 5 av styremedlemmene er politisk valgt og 2 er valgt av de ansatte. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Dette gir en kvinneandel på 57 %. Kragerø 15. april 2013 Kirsti Solheim Ingvard Øyen Per Kristian Nilsen styrets leder styrets nestleder styremedlem Susanne G. Melsom Kari K. Fosso Trine Lise Edvartsen styremedlem styremedlem styremedlem Espen H. Rindli styremedlem John Håvard Seland daglig leder 14 DELECTO årsmelding

9 16 DELECTO årsmelding

10 Ordliste VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal holdes åpen. Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, videreformidling 3 måneders kartleggingsperioder. Inntil 10 mnd. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling. Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd. Oppfølging: Inntil 3 år. Deltakers økonomi: Uførepensjon, AAP, lønn/trygd. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. tilrettelegger, 12 deltakere pr. tilrettelegger. Komm. psyk. pl. Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor de ordinære tiltakene. Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Deltakers økonomi: Uførepensjon, individstønad eller lignende. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler). Avklaringskurset Tenkeboksen Avklaringskurs for personer med uavklarte muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring og kartlegging. Varighet: 4 uker. Deltakers økonomi: AAP, sykepenger, individstønad, dagpenger. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass. Kvalifiseringsprogrammet Starten Tilbud til langtidsmottakere av sosialstønad Varighet: 12 uker kurs + 26 uker oppfølging Deltakers økonomi: Kvalifiseringspenger Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/ anbud. Veien til jobb Tilbud til registrerte arbeidssøkere hos NAV som har behov for situasjonsbestemt eller spesialtilpasset bistand for å komme seg i arbeid. Varighet: 4 ukers kurs inne for å bygge opp deltakernes jobbsøkerkompetanse + 26 uker ute i bedrift. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/ anbud. JobbNÅ! Tilbud til brukere med nedsatt arbeidsevne som har et avklart ønske om arbeid Varighet: 4 ukers kurs inne med avklaring, motivasjon og jobbsøk + oppfølging i arbeidspraksis / arbeid i inntil 22 uker Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. avtalt pris. Jobben Arbeidstilbud til personer med rusproblematikk som er tilknyttet kommunens LAR-prosjekt. Varighet: Ikke tidsbegrenset. Deltakers økonomi: Uførepensjon, sosialstønad + kontant utbetaling av bonuslønn for hver arbeidet time. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd fra Fylkesmannen + kommunalt tilskudd til bonuslønn. Attføringsresultater 2012 SLUTTÅRSAK ANTALL AB APS VTA Avklaring Kvalifisering Veien til jobb JobbNÅ! Komm. "Tenkeboksen" Starten Pl. Fått jobb Skole/utdanning Annen attføring Syk/ufør/rehab Flyttet Annet SUM PR. AVD. Aktive Utskrevet i DELECTO årsmelding

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2015 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 2 12 427 272 7 827 367 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969 954 990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969 954 990 Årsregnskap 2014 Organisasjonsnummer: 969 954 990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 15 006 239 14 935 398 Sum driftsinntekter 15 006 239 14 935 398 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer