DELECTO 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 22 DELECTO 2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Fotos: K. J. Johannesen og J. H. Seland GRAFISK PRODUKSJON: Miljømerket trykksak Miljømerket trykksak 749 Erik Tanche NilssenMiljømerket AS trykksak Erik Tanche Nilssen AS Erik Tanche Nilssen AS DELECTO AS Lovisenbergveien Kragerø Tlf Fax Org.nr E-post: 22 DELECTO årsmelding

2 2012 ble et krevende år ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf Mobil E-post: Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf Mobil E-post: Ann Kristin Hovde Dir.tlf Mobil E-post: PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil E-post: Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil E-post: Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil E-post: Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil E-post: Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf Mobil RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf Mobil E-post: Arbeidsleder Nina Haugland Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Trine Lise Edvartsen Dir. tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Marit Tangen Dir.tlf Mobil E-post: Jobbkonsulent Ivan Heng Mobil Jobbkonsulent Ann Veronika Strandås Dir.tlf Mobil E-post: UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf Mobil E-post: Også i vår bransje må en regne med oppturer og nedturer vil vi nok først og fremst huske som et år med store utfordringer, både produksjonsmessig, attføringsmessig økonomisk og driftsmessig. Ressurssenteret Leder Ove Jensen Ressurssenteret vårt har ansvaret for alle våre kurs og alt eksternt attføringsarbeid. Alarmerende høyt antall uføretrygdede i Telemark og Kragerø får direkte konsekvenser for attføringsarbeidet i vår region. NAV stiller store krav til vår leveringsevne. Det er høye krav til formidling og gjennomstrømming, noe vi jobber knallhardt for å oppfylle. Sammen med NAV prøver vi å få til best mulige løsninger for den enkelte deltaker. Vi har et stort arbeidsfokus og jobber aktivt for at hver enkelt deltaker skal få brukt sin arbeidsevne best mulig inn i det ordinære arbeidsliv. I 2012 formidlet vi 37 personer til arbeid i ordinært arbeidsliv. Dette er, isolert sett, et godt resultat for oss sett i forhold til året før. Men fordi gjennomstrømmingen, altså antall personer gjennom vårt system, var så stor som 146 personer, så blir prosentandelen lav og under resultatkravene til NAV. Gjennom vår kartlegging av deltakerne, vurderte vi det slik at en veldig stor andel av deltakerne var for syke til å komme i arbeid. Dette er ikke aktive løsninger i statistikkene til NAV og således slår det negativt ut på formidlingstallene. I tillegg til formidling til arbeid har 6 deltakere gått til skole eller utdanning. Hovedmålet for alt vårt attføringsarbeid er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og jobber aktivt for å øke den enkeltes tro på seg selv. Gjennom det arbeidet vi gjorde i 2012 er det nå 37 personer med spesielle behov som står tilsluttet det ordinære arbeidsliv og er helt eller delvis uavhengig av økonomiske midler fra det offentlige. NAV er vår desidert største oppdragsgiver og praktisk talt all innsøking til våre kurs og tiltak går gjennom NAV. Det er derfor meget viktig at vi kontinuerlig arbeider for å bedre våre arbeidsmetoder for å levere best mulige resultater. Samtidig må vi, i tett dialog med NAV, videreføre de personer som er for syke til å gå ut i arbeid, til en mest mulig hensiktsmessig løsning videre. Det er en kjensgjerning at Delecto må levere høyere formidlingstall i 2013 for å opprettholde våre APS og AB plasser i skjermet sektor videre. Denne utfordringen skal vi ta, og samtidig være i tett og god dialog med NAV for å lage den beste løsningen for den enkelte deltaker. Avklaringstiltaket Tenkeboksen har for mange vært første trinn i attføringsprosessen. Her var motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne ble orientert om hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og fikk god orientering om lokalt næringsliv. De ble også orientert om, såkalte, mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen. Av 23 deltakere på Tenkeboksen kom 2 seg i jobb og 14 videre i andre aktive tiltak. NAV valgte å legge ned dette tiltaket fra september 2012 og heller øke antall APS-plasser. Arbeidspraksis APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. Av de 24 deltakerne som gikk videre fra APS, kom 4 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. De øvrige ble sendt tilbake til NAV med anbefaling om medisinsk behandling i en eller annen form. NAV sitt formidlingskrav i APS er på 30 %. Arbeid med Bistand AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordinære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse. 2 DELECTO årsmelding

3 Av 38 deltakere i AB fikk 18 seg jobb, 2 gikk til skole eller utdanning og 4 til annen attføring. For AB har NAV et formidlingskrav på 70 %. Starten er en del av Kvalifiseringsprogrammet, og tilbudet retter seg mot personer som har gått lenge på sosialhjelp. Kurset har en rekke ulike elementer: Livsstilsendring Kosthold Fysisk trening Praktisk arbeid Motivasjonsarbeid Friluftsliv Personlig økonomi Rettigheter og plikter i næringslivet, for å nevne noe. Mestringsopplevelser er et viktig stikkord, men det er også viktig å få ryddet opp litt i eget liv. Den daglige relasjons- og påvirkningsprosessen som foregår mellom våre kursledere og deltakere er utrolig viktig. Av 10 deltakere kom 2 i jobb og 3 andre gikk videre til skole eller annen attføring. Veien til jobb er, som navnet sier, et kurs for personer på vei til jobb. Her har kunnskap om arbeidsmarkedet stått veldig sentralt. Vi hadde før kurset avtale med en rekke arbeidsgivere om praksisplasser for deltakerne. Det var sterkt fokus på CV-skriving og jobbsøknader. Deltakerne var selv meget aktive i jobbsøkerprosessen, og de fleste ordnet selv praksisplass eller jobb. Av 35 deltakere kom 11 seg i jobb og 2 kom seg på skole. 13 gikk videre til annen attføring. JobbNÅ! er et kurs for personer med et klart arbeidsønske, men med nedsatt arbeidsevne. Målet er å få deltakerne i arbeid i ordinært arbeidsliv. Av de 9 deltakerne som var med i 2012 kom 3 seg i arbeid og 2 ble med videre i andre tiltak. Det store aktivitetsnivået i 2012 har medført ekstra stort arbeidspress i ressurssenteret. Det er viktig at hver deltaker får et individuelt opplegg som sikrer optimale muligheter for å komme i arbeid. Sluttrapportene skal gi et godt bilde av hva som har vært utprøvd i tiltaket og gi en faglig god anbefaling om videre løp for dem som ikke har kommet seg i arbeid. Produksjonsavdelingen Leder Øyvind Kristensen. Hovedstammen i produksjonen vår er VTA. Varig Tilrettelagt Arbeid VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor huset, enten daglig eller noen dager pr. uke. De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Vi har en avtale om 3 8 deltakere i dette tilbudet. Også en del av deltakerne i APS har intern arbeidspraksis i et av våre verksteder, men NAV har satt som krav at minst 50 % av deltakerne i APS skal ha arbeidspraksis ute på eksterne arbeidsplasser. Produksjonsavdelingen skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca. 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i tråd med den enkeltes handlingsplan. Vi har hatt stor aktivitet i møbeltapetsering, båtputer og søm som forgår i bygget Over veien. Monterings- og pakkeavdelingen vår har videreført samarbeidet med Oldroyd og har hatt store oppdrag med montering og pakking av ulike plastplugger i tillegg til grunnmurspluggene. Beising av kledningsbord for Sør-Tre / Moelven har fortsatt å øke. Dette gir oss mye arbeid og gir våre deltakere meget reell industripraksis. Kantina vår er meget viktig både for trivsel og kosthold. Vi får også meget gode tilbakemeldinger på det som leveres ut av ekstern møtemat og kaker. Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne. Kald vintersesong i 2012/2013 medførte økt etterspørsel etter ved. Det er absolutt en utfordring å utvikle produksjonen vår på en hensiktsmessig måte. Vi skal ivareta både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. Men vi må også ha fokus på inntjening og lønnsomhet. Arbeidstilbudet «Jobben» til LAR-brukere ble lagt ned i 2012 Arbeidstilbudet Jobben ble startet opp i Dette har vært et arbeidstilbud til personer i kommunens LAR-prosjekt. Det har vært 5 plasser i dette tiltaket og vi har leid lokaler i Biørnsborgbakken var et supert år i dette prosjektet og både deltakere og lokalbefolkningen satte stor pris på dette tilbudet. Deltakerne fikk arbeidstilbud 4 timer pr. dag, 4 dager pr. uke. Rydding i sentrum og bynære strøk har vært hovedoppgaven for deltakerne. Vi brukte malen fra Skien og betalte deltakerne kontant kr. 50 pr. time skattefritt. Skatteplikt ble etter hvert et tema og Skatt Sør ble kontaktet. Skatt Sør var meget klare på at dette var skattepliktig lønn. Vi beregnet derfor skatten for hver enkelt deltaker og betalte denne. Men siden dette var skattepliktig inntekt fikk utbetalingene direkte konsekvenser for deltakernes bostøtte. Deltakere som ikke hadde hatt uføretrygd mer enn et år fikk også trekk i trygdeutbetalingene sine. Dette skapte, mildt sagt, lite entusiasme blant deltakerne og de sluttet etter hvert å møte opp. Vi måtte også bruke mye tid og ressurser på å bistå deltakerne i å anke på vedtak om reduserte trygdeytelser når de deltok i et tilbud som var opprettet for dem. Når tilbudet i tillegg gav vår virksomhet store utgifter hvert år, ble det umulig å videreføre tilbudet. Noe vi beklager meget sterkt. Mye står og faller med næringslivet Aktivt og innovativt næringsliv er helt avgjørende for at vi skal lykkes i arbeidet vårt. De aller fleste arbeidsplassene finnes der. Og næringslivet er positive. Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfelle så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber. Det kan derfor ikke understrekes sterkt nok, fra vår side, hvor viktig et aktivt næringsliv er for vår virksomhet, både attføringsmessig og produksjonsmessig. For å få større tilgang til arbeidsplasser har vi den senere tiden måttet jobber mer for å få arbeidsplasser utenfor Kragerø. Økonomi 2012 har også vært krevende økonomisk, noe som vises i vårt resultat med underskudd på kr mot et overskudd i 2011 på kr De samlede driftsinntektene gikk ned fra kr. 17 mill i 2011 til kr. 16,5 mill i Vårt engasjement i «Jobben», arbeidstilbudet for LAR-brukerne, gav oss et samlet minus på ca i 2011 og Det kom etter hvert fram at tilskuddet fra Fylkesmannen kun skulle dekke lønnskostnader. De øvrige kostnadene til husleie, mat, arbeidstøy, bilutgifter, verktøy, bensin e.t.c. for 2011 og 2012 måtte vi dekke selv og dette ble utgiftsført i I begynnelsen av 2012 var vi noe for optimistiske med tanke på økonomi, så vi sa oss villige til å støtte «Grønn omsorg» på Farsjø gård økonomisk. Dette var et tilbud til en usatt gruppe mennesker som kommunen valgte å legge ned fra Dette kostet oss ca. kr i Produksjons- og leieinntektene gikk ned fra 4,5 mill i 2011 til kr. 3,8 mill i Driftsresultatet i produksjonen har også gått ned nærmere kr de siste to årene. Dette skyldes bl.a. at vi har lagt ned tekstiltrykkeriet fordi vi hadde behov for å flytte ressurser fra produksjonsavdelingen til ressurssenteret. Men det skyldes også at gode oppdrag hos lokale bedrifter har falt bort. De øvrige inntektene kr. 12,7 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. Kompetanseheving, seminarer og ekskursjoner i medarbeidere har gjennomført 3 dagers kurs i Motiverende Intervju. Vi har hatt internt kurs for alle våre medarbeidere om ulike diagnoser. 3 medarbeidere har deltatt på kurs om rus. 3 medarbeidere har deltatt på veiledningskurs på Borgestad. 2 medarbeidere har deltatt på 3 to-dagers samlinger om Equass i Oslo. Hele personalgruppa var på ekskursjonstur til «Tunet» på Elverum, attføringshotellet PS:hotell i Oslo og Fretex også i Oslo. 2 medarbeidere har gjennom året deltatt aktivt i utviklingen av opplæringskontoret for lærekandidater i Attførings- og Vekstbedriftene. 6 medarbeidere har deltatt på et APS-seminar på Gautefall. 6 medarbeidere har deltatt på et AB-seminar på Notodden. Styret hadde i høst en ekskursjonstur til Eiker og Nøtterøy og besøkte tilsvarende bedrifter der. 4 DELECTO årsmelding

4 Planer for 2013 Vi vil ha fokus på relevant kompetanseutvikling for våre ansatte. Vi vil opprettholde vårt sterke fokus på formidling. Vi er i sluttfasen for å få opprettet et opplæringskontor i Telemark for lærekandidater i VTA. Vi vil holde oss orientert om nasjonale og regionale prosjekter som kan være relevante for utsatte grupper i Kragerø. Vi vil utvikle nye arbeidsoppgaver for å gi et mer variert arbeidstilbud i VTA. Vi skal i 2013, sammen med en ekstern konsulent, gjennomføre en kartlegging av økonomiske og administrative risiko-områder i vår virksomhet. Telemark Kommunerevisjon gjennomfører for tiden selskapskontroll av vår virksomhet. Kragerø kommune har signalisert at det vil bli utarbeidet en eiermelding i Vi skal Equass-resertifiseres høsten Vi har tidligere utarbeidet strategisk plan frem til 2014, og arbeider med virksomhetsplan for Gode statistikker eller livskvalitet? Delecto betyr glede eller til glede. Vi ønsker fortsatt å være et gledeshus som bidrar til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss. Verdiene våre Profesjonalitet Nyskaping Raushet Respekt legger føringer for vår adferd. Det oppleves meget utfordrende når kravet om resultater kolliderer med våre verdier. Gode statistiske resultater som kan måles settes opp mot deltakernes livskvalitet som ikke kan settes opp i en tabell. Bak hvert tall i tabellen skjuler det seg enkeltpersoner som vi skal forholde oss til. Personer som vi blir kjent med og som har med seg hele livet sitt når han/hun møter oss. Et helt liv med gleder og sorger, seiere og tap, plusser og minuser. Mange av våre deltakere har overvekt av tapsopplevelser og nederlag som helt klart reduserer livskvaliteten. Vi må forholde oss til dette. Ofte blir det snakk om å «legge stein på stein» for å få en bedre livskvalitet, og dette kan ta tid. Sykefraværet vårt var i 2012 på 1,3 %. Trivsel og relasjonsbygging har vært honnørord hos oss. Større krav til gjennomstrømming og resultater, raskere omstillinger, mindre forutsigbarhet og større arbeidspress har vi opplevd veldig krevende i Vi må også forholde oss til endrede rammebetingelser. Det som var «god latin» i går er nødvendigvis ikke det i dag. Stadig mer av tiltakstjenestene legges ut på anbud. Anbudsfrister og oppstartfrister er korte. Anbudsgrunnlaget krever høy faglig kompetanse, og det er helt klart en utfordring å ha riktig bemanning og funksjonelle lokaler til enhver tid. Kursarrangører fra andre deler av landet legger inn anbud på kurs i vårt område. Vi har derfor ved flere anledninger lagt inn anbud sammen med GREP og andre tiltaksarrangører i Telemark. Aktørene på attføringsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder. Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til styremedlemmene. Vi er i høyeste grad en kompetansebedrift og de ansatte er vår desidert viktigste ressurs. ÅRSREGNSKAP N note RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Vi har et engasjert styre. Og de har fokus på at vi utfører de samfunnsoppgavene som vi er opprettet for å gjøre. Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv godt samarbeid i Kragerø 21. mai 2013 John Håvard Seland Daglig leder 6 DELECTO årsmelding

5 Balanse N note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3, Maskiner og anlegg 3, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer N note Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kragerø Styret i Delecto AS Kirsti Solheim Ingvard Øyen Per KristianNilsen Styreleder nestleder styremedlem Susanne Govenius Melsom Kari Kathrin Fosso Espen Hansen Rindli StyremedLEM styremedlem styremedlem Trine Lise Edvartsen styremedlem John Håvard Seland daglig leder 8 DELECTO årsmelding

6 Noter til regnskapet for 2012 Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Selskapet har ikke erverv til formål og er dermed ikke skattepliktig. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter siste dag i regnskapsåret. Langsiktig gjeld vurderes til pålydende verdi. Varer Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har en levetid over 3 år og har en kostpris høyere enn Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være tilstede. Tilskudd Selskapet registrer tilskudd etter de grunnleggende prinsipp for inntekts- og kostnadsføring. Offentlige tilskudd NAV - varig tilrettelagt arbeid - VTA NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet NAV - arbeid med bistand NAV - avklaring Kragerø Kommune - driftstilskudd VTA Kragerø Kommune - driftstilskudd psykiatri Driftstilskudd VTA - andre kommuner NAV - refusjon AMO- kurs Fylkesmannen - tilskudd lønn LAR - prosjekt Kragerø Kommune - tilskudd lønn LAR - prosjekt, deltakere NAV - tilretteleggingstilskudd Driftstilskudd Totalt Note 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER, ANTALL ANSATTE O.L Antall årsverk Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen personalkostnad Totalt Ytelser til daglig leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Totalt Spesifikasjon av ytelser til revisor Ordinær revisjon Andre tjenester Totalt (eks mva) Det er i 2012 utbetalt styrehonorar med kr DELECTO årsmelding

7 Note 3 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Note 6 GJELD OG PANTSTILLELSER Bygninger Maskiner Driftsmidler tomter inventar mv Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaff.kost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr. 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Bokført verdi pr. 31/ Avskrivn. satser (lineært) 5 % 15 % 15 % Økonomisk levetid år 6,67 år 6,67 år Note 4 FORDRINGER Kundefordringer fremkommer slik Kundefordringer til pålydende Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer pr Andre fordringer består av Til gode tilskudd Forskudd lønn Forskuddbetalte kostnader Til gode mva Totalt Note 5 BUNDNE MIDLER Bundne midler Skattetrekksmidler Totalt Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen Lån kommunalbanken Totalt Pantesikret gjeld Lån kommunalbanken (langsiktig) Totalt gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier): Bygg Driftsløsøre, inventar, verktøy, m.m Totalt pantsatte eiendeler Annen kortsiktig gjeld består av: Ikke brukte LAR - midler Forskudd LAR - midler Påløpt lønn Avsatt til fremtidig lønnsforpliktelse Skyldige feriepenger Påløpt rente Annen kortsiktig gjeld Totalt Note 7 EGENKAPITAL Opplysninger om aksjer, pålydende m.m. : Antall aksjer totalt 1000 Pålydende pr. aksje 500 Samlet aksjekapital Stemme(r) pr. aksje på generalforsamling 1 Aksjeeiere: Selskapets aksjeeier pr. 31. desember : Eier Event. funksjon(er) aksjer Eierandel Kragerø Kommune % Endringer i selskapets egenkapital: Aksje- Overkurs Annen Annen EK kapital fond egenkapital Totalt Egenkapital pr 1.januar Korrigering av tidligere års feil Disponering av resultat Egenkapital pr Note 8 PENSJONSKOSTNADER Selskapets KLP - ordning omfatter 20 personer i alderen år. Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet. Varigheten er maksimalt 5 år, fra fylte 62 år til fylte 67 år. 12 DELECTO årsmelding

8 Styrets beretning for 2012 Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en arbeidsmarkedsbedrift. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 2012 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til på Hestøya, der også bedriftens tekstilavdeling er lokalisert på motsatt side av veien. Bedriftens avdeling, Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP. Vedproduksjonen foregår på Hiis / Roland. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 22 ordinært ansatte i 2012 samt en innleid medarbeider deler av året. Av de ordinært ansatte er 13 kvinner og 9 menn. I tillegg har bedriften 25 fast ansatte yrkeshemmede, 19 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. I tillegg arrangerer bedriften ulike kurs for personer som står utenfor arbeidslivet. Siste år har bedriften hatt ansvar for et arbeidstilbud for rusmisbrukere på oppdrag fra Kragerø kommune. Delecto har også dekket kostnadene til «grønn omsorg» for Kragerø kommune på en gård i Farsjø. Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste. Det er ikke registrert personskader i Det samlede sykefraværet i 2012 er på 1,34 %. 0,1 % for mennene og 3,5 % for kvinnene. Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø. Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 16,6 mill i 2012 mot kr. 17 mill i Offentlige oppdrag og tilskudd har vært stabile de 2 siste årene. Salgs- og leieinntektene er redusert med ca. kr fra året før. Årsresultatet for 2012 viser et underskudd på kr mot et overskudd på kr i Årsresultatet skyldes bl. a. underskudd på arbeidstilbud til LAR-brukerne, reduserte salgs- og leieinntekter samt at vi har finansiert «grønn omsorg» dette året. De samlede investeringene i 2012 var på kr mot kr året før. Omløpsmidlene er redusert fra kr. kr i 2011 til kr i Likviditetsbeholdningen er redusert fra kr i 2011 til kr i Totalkapitalen var ved utgangen av 2012 kr mot kr året før. Egenkapitalandelen pr er 42 % som året før. Resultatdisponering Underskuddet for 2012 på kr reduserer annen egenkapital. Styret Det har vært avholdt 6 styremøter i 2012 samt en styreekskursjon til Eiker og Nøtterøy. 5 av styremedlemmene er politisk valgt og 2 er valgt av de ansatte. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Dette gir en kvinneandel på 57 %. Kragerø 15. april 2013 Kirsti Solheim Ingvard Øyen Per Kristian Nilsen styrets leder styrets nestleder styremedlem Susanne G. Melsom Kari K. Fosso Trine Lise Edvartsen styremedlem styremedlem styremedlem Espen H. Rindli styremedlem John Håvard Seland daglig leder 14 DELECTO årsmelding

9 16 DELECTO årsmelding

10 Ordliste VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal holdes åpen. Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, videreformidling 3 måneders kartleggingsperioder. Inntil 10 mnd. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling. Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd. Oppfølging: Inntil 3 år. Deltakers økonomi: Uførepensjon, AAP, lønn/trygd. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. tilrettelegger, 12 deltakere pr. tilrettelegger. Komm. psyk. pl. Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor de ordinære tiltakene. Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Deltakers økonomi: Uførepensjon, individstønad eller lignende. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler). Avklaringskurset Tenkeboksen Avklaringskurs for personer med uavklarte muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring og kartlegging. Varighet: 4 uker. Deltakers økonomi: AAP, sykepenger, individstønad, dagpenger. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass. Kvalifiseringsprogrammet Starten Tilbud til langtidsmottakere av sosialstønad Varighet: 12 uker kurs + 26 uker oppfølging Deltakers økonomi: Kvalifiseringspenger Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/ anbud. Veien til jobb Tilbud til registrerte arbeidssøkere hos NAV som har behov for situasjonsbestemt eller spesialtilpasset bistand for å komme seg i arbeid. Varighet: 4 ukers kurs inne for å bygge opp deltakernes jobbsøkerkompetanse + 26 uker ute i bedrift. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/ anbud. JobbNÅ! Tilbud til brukere med nedsatt arbeidsevne som har et avklart ønske om arbeid Varighet: 4 ukers kurs inne med avklaring, motivasjon og jobbsøk + oppfølging i arbeidspraksis / arbeid i inntil 22 uker Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. avtalt pris. Jobben Arbeidstilbud til personer med rusproblematikk som er tilknyttet kommunens LAR-prosjekt. Varighet: Ikke tidsbegrenset. Deltakers økonomi: Uførepensjon, sosialstønad + kontant utbetaling av bonuslønn for hver arbeidet time. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd fra Fylkesmannen + kommunalt tilskudd til bonuslønn. Attføringsresultater 2012 SLUTTÅRSAK ANTALL AB APS VTA Avklaring Kvalifisering Veien til jobb JobbNÅ! Komm. "Tenkeboksen" Starten Pl. Fått jobb Skole/utdanning Annen attføring Syk/ufør/rehab Flyttet Annet SUM PR. AVD. Aktive Utskrevet i DELECTO årsmelding

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2014 og driftskostnader 2013 Salgsinntekt 1 10 571 310 8 485 843 Annen driftsinntekt 2 825 9 762 Sum driftsinntekter 10 574 135 8 495 605 Varekostnad 2 2 480 942 2

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer