Elektrogalvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektrogalvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов"

Transkript

1 Elektralvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов Uedlere metall/ Anodic or least noble Magnesium Magnesium Sink Zink Alum./Magnesiun legering Alum. / Magnesium Kadmium Cadmium Aluminium Aluminium Stål, valset Rolled steel Stål, legert Alloyed steel Støpejern Cast iron Krom, aktivt/ Activ chrome Rustfritt stål (1/), aktivt Stainless steel 1/ Bly Lead Tinn Tin Messing Brass Kobber Copper Nikkel Nickel Sølv Silver Rustfritt stål, syrefast Stainless steel, 316 Edlere metall/ Cathodic or most noble Krom, passivt Chrome Gull Gold Ved bruk av 2 forskjellige materialkvaliteter, bør man bestrebe seg på å benytte materialer som er så nære hverandre som mulig på denne spenningsrekken. Husk: Det uedlere metallet er en offeranode for det som er edlere. Viktigt å bryte spenningsrekken. When using two different material qualities, try to use materials which are close to each other on this galvanic series. Note: The least noble metal will sacrifice for the most noble metal.

2 Kjemisk resistenstabell for ventiler fittings Denne veiledningen vedrørende kjemisk motstand er utarbeidet for å hjelpe konsulenter, designere av rørsystemer med utvelgelsen av kjemisk resistente materialer. De angitte informasjoner er kun ment som veiledende. Mange forhold kan påvirke på materialvalget. Det må tas hensyn til temperatur, trykk kjemiske konsentrasjoner, før valg av materiale treffes. Termoplast elastomers (elastiske kunstoffer) fysiske egenskaper er mer følsomme for temperaturer enn metaller. Av den grunn er det utviklet en klassifisering for hver av disse. Materialklassifisering av termoplaster elastomer Temperatur i C = A klassifisering, angivelse av maksimal anvendelsestemperatur. Motstandsdyktig under normale forhold B til temperatur i C = Betinget motstandsdyktig under normale forhold C = Ikke anbefalt Blank = Ingen data tilgjengelig Materialklassifisering av metaller A = Anbefales, motstandsdyktig under normale forhold B = Betinget motstandsdyktig, kontakt produktavdelingen. C = Ikke anbefalt Blank = Ingen data tilgjengelig Denne veiledningen tar hensyn til både motstandsdyktigheten til ventilen samt de individuelle trim (innmat) fittings materialets motstandsdyktighet. Motstandsdyktigheten for ventilhuset (kroppen) for de øvrige deler i ventilen er basert på den minst motstandsdyktige del. I de tilfeller hvor ventilhuset er den minst motstandsdyktige kan det være applikasjoner hvor korrosjonshastigheten er langsom materialtykkelsen er stor nok til å motstå korrosjonen over en lengre periode. I slike tilfeller bør dette fastsettes ved hjelp av test før ventilen monteres i rørsystemet. Ved utvelgelse av en dreiespjeldventil skal sete, spjeld spindel være motstandsdyktige. Alle 3 materialer bør være klassifisert som A. Selve ventilhuset på en gummitettende spjeldventil er isolert fra mediet, behøver derfor ikke ha den samme klassifiseringen. Thermoplast elastomer: (Acrylonitril-Butadien-Styren) klasse i overensstemmelse med ASTM D17 er et tidsavprøvet materiale. Den glatte overflaten fremragende motstand mot bunnfallsdannelse gjør ideel for avløpssytemer i bolig industribygg. DWV systemet kan i drift utsettes for et stort temperaturspenn. har vist seg tilfredsstillende til anvendelse ved temperaturer fra -40 C til 0 C. Disse store temperaturvariasjoner kan forekomme på grunn av den omgivende temperatur eller på grunn av temperaturen på det aktuelle avløpsmediet. kobles sammen ved hjelp av lim eller gjenger, kan lett kombineres med stål, kobber eller jern ved bruk av overgangsfittings. (Polypropylen), er et polyolefin som er veldig lett i vekt har stor kjemisk motstandsdyktighet. Selv om Polypropylen har litt lavere fysiske egenskaper sammenlignet med, er den kjemisk motstandsdyktig over for såvel organiske oppløsningsmidler som syrer alkalier. Generelt bør polypropylen ikke anvendes i forbindelse med sterke oksyderende syrer aromastoffer. Med et designtrykk på 65 bar ved 25 C har polypropylen oppnådd bred aksept på områder hvor dets motstandsdyktighet overfor svovelholdig blandinger saltvannsledninger. Polypropylen skjøtes ved hjelp av elektromuffesveising, gjenger eller flenser. Ved 0 C eller ved skjøting med gjenger bør polypropylen kun brukes til avløp som ikke overstiger 1,5 bar. (Polyninyl Klorid) er det av alle thermoplater som er mest benyttet. Det er brukt med suksess i mer en 30 år innenfor områder som kjemisk bearbeiding, teknisk galvanisering, distribusjon av nedkjølt vann, av-ioniserende vann kjemiske angrep av syrer, alkalier, saltoppløsninger for å nevne noen. blir d angrepet av polære oppløsningsmidler som klorede kulbrinter aromastoffer. Den maksimale driftstemperaturen for er 60 C. Med et designtrykk på 135 bar har den høyeste langtids hydrostatiske styrke ved 25 C i forhold til noe annet termoplast materiale som anvendes som rørledninger. skjøtes ved hjelp av lim, gjenger eller flenser. C- (Etter klorert Polyvinyl Klorid), har ved 25 C fysiske egenskaper som ligner s har en kjemisk motstandsdyktighet som ligner eller er bedre enn. C- har med et designtrykk på 135 bar en maksimumstemperatur i drift på 100 C vist seg som et fremragende materiale til varme etsende væsker. Brukes så til distribusjon av varmt kaldt vann, til applikasjoner hvor temperaturen ligger høyere enn s temperaturområde. C- skjøtes enten ved hjelp av spesiallim, gjenger eller flenser. 44

3 (Polyvinyliden Fluorid) er sterkt, solid slitebestandig materiale. Det har gode egenskaper overfor vridning bevarer det meste av sin styrke ved 135 C. Det er kjemisk motstandsdyktig over for de fleste syrer, baser organiske oppløsningsmidler er meget velegnet til behandling av våt Tørr klor, brom andre saltdannere. avgir ingen stoffer, er derfor velegnet til bruk innen lege- næringsmiddel industrien. skjøtes ved hjelp av sveising, gjenger eller flenser. er et terpolymer elastomer dannet av ethylen-propylen diene monomer. er slitesterkt yter fremragende motstand over for forskjellige typer av syrer alkalier. Det er mottakelig for angrep av oljer, er ikke anbefalt til bruk hvor det forekommer petroleumsolje, sterke syrer alkalier. Det er stor motstandsdyktighet over for ozon, er rimelig bra mot keton alkohol. Stort temperaturområde som spenner mellom - 30 C opp til +1 C. NITRIL (NBR) - (BUNA-N) er et copolymer av butadien acrylsyrenitril kan benyttes til mange formål. Nitril er meget motstandsdyktig overfor oppløsningsmidler, olje, vann hydrauliske væsker. Det er sliteserkt har stor bruddstyrke. Nitril bør ikke anvendes i polære oppløsningsmidler som acetone metyl ætæl keton, heller ikke klorede kulbrinter ozon. Det har et moderat temperaturområde som spenner mellom -25 C opp til +0 C. (CSM) har god motstandsdyktighet mot oksidasjon, ozon flammer. Det ligner neoprene, mer er enda bedre mot oxiderende syrer som f.eks. salpetersyre svovelsyre. Hypalon er veldig slitesterkt, omtrent som de nitrile materialene. Salt har så godt som ingen effekt på Hypalon, med det bør ikke utsettes for konsentrerte oxiderende syre, eter, keton o.l. Hypalon har et normalt temperaturområde på -25 C til +0 C. (CR) var et av de første syntetiske gummimaterialer som ble utviklet. Og er av et polymer som kan benyttes til de fleste formål. Neoprene har høy elastisitet, er motstandsdyktig overfor animalske vegetabilske oljer, anbefales brukt innefor næringsmiddelindustrien. Generelt blir ikke neoprene påvirket av moderate kjemikalier, fettstoffer, oljer oppløsningsmidler, men kan bli angrepet av sterke oxiderende syrer, klorede oppløsningsmidler, eter, keton hydrauliske væsker. Neoprene har et moderat temperaturområde på -25 C til +70 C. FLUOROCARBON () (VITON) (FLUOREL) elastomer er forenlig med et bredt spekter av kjemikalier. På grunn av dens utstrakte kjemiske forenlighet som spenner over mange typer konsentrasjoner temperaturer, har fluorocarbon oppnådd bred aksept som et konstruksjonsmateriale til spjeldventiler, O-ringer setetetninger. Det kan anvendes til de fleste applikasjoner som inneholder mineralske syrer, saltoppløsninger petroleumsoljer. Fluorocarbon har et av de størrste temperaturområde av alle elastomer, nemlig -25 C til +150 C, men er d ikke velegnet i forbindelse med damp. (PTFE). Polyetrafluoroethylene har høy motstandsdyktighet overfor kjemiske angrep fra de fleste kjemikalier oppløsningsmidler. PTFE har et temperaturområde på -25 C til +0 C når det benyttes i ventiler. PTFE, som er en selvsmørende blanding, benyttes mye som setemateriale i kuleventiler. VITON KYNAR FLUOREL er et registrert varemerke fra DuPont Company er et registrert varemerke fra DuPont Company er et registrert varemerke fra DuPont Company er et registrert varemerke fra Pennwait Company er et registrert varemerke fra 3M Company 449

4 Chemical resistance guide for valves and fittings This chemical resistance guide has been compiled to assist the the piping designer in selecting chemical resistant materials. The information given is intended as a guide only. Many conditions can affect the material choices. Careful consideration must be given to temperature, pressure and chemical concentrations before a final material can be selected. Thermoplastics and elastomers physical characteristics are more sensitive to temperature than metals. For this reason a rating chart has been developed for each. Material rating for thermoplastics and elastomers Temperature in o C = A rating, maximum temp. which material is recommended, resistant under normal conditions. B to temp. in o C = Conditional resistant under normal conditions C = Not recommended Blank = No data available Material ratings for metals A = Recommended, resistant under normal conditions. B = Conditional, contact our product department C = Not recommended Blank = No data available This guide considers the resistance of the total valve assembly as well as the resistance of individual trim and fitting materials. The rating assigned to the valve body plus trim combination is always that of the least resistant In the cases where the valve body is the least resistant, there may be conditions under which the rate of corrosion is slow enough and the mass of the body large enough to be usable for a period of time. Such use should always be determined by test before installation of the component in a piping system. In the selection of a butterfly valve the line, disc and stem must be resistant. All 3 materials should carry a rating of A. The body of a good butterfly valve is isolated from the chemicals, and do not need to carry the same rating. Thermoplastics and elastomers (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) is a time proven material. The smooth inner surface and superior resistance to deposit formation makes ideal for residential and commercial sanitary systems. has proven satisfactory to use from C to +0 0 C. is joined by solvent cementing or threading and can easily be connected to steel, copper or cast iron through the use of transition fittings. P.P. (Polypropylene) is a polyolefin which is lightweight and generally high in chemical resistance. Although is slightly lower in physical properties compared to, it is chemically resistant to organic solvent as well as acids and alkalies. Generally should noy be used in contact with strong oxidizing acids and aromatics. With a design pressure of 65 bar at a temperature of 25 0 C, has gained wide acceptance where its resistance to sulfur-bearing compounds is particularly useful in saltwater disposal lines. is joined by the thermo-seal fusion process, threading or flanging. By 0 C or when threaded, should be used for drainage only at a pressure of maximum 1.5 bar. (Polyvinyl Chloride) has been used for more than 30 years and is the most frequently used of all thermoplastic materials. been used in areas as chemical processing, industrial plating, chilled water distribution, deionized water and chemical draianage. is attacked by polar solvents such as ketones, chlorinated hydrocarbons and aromatics. Maximum design temperature is 60 0 C. is joined by solvent cementing, threading and flanging. C- has physical properties at 25 0 C similar to, and its chemical resistance is similar or better than. C- with a design pressure of 135 bar and a maximum temperature of C, has proven to be an excellent material for hot corrosive liquids, hot and cold water distribution, and similar applications above the temperature range of. C- is joined by solvent cementing, threading and flanging. 450

5 (Polyvinylidene Fluoride) is a strong, tough and abrasion resistant material. It resists distortion and retains most of its strength to 135 o C. It is chemically resistant to most acids, bases and organic solvents and is ideally suited for handling wet or dry chlorine, bromine and other halens. PVD is joined by the thermoseal fusion process, threading or flanging. is a terpolymer elastomer made fom Ethylene-Propylene Diene Monomer. It has good abrasion and tear resistance and offer excellent chemical resistance against acids and alkalines.it is susceptible to attack by oils and is not recommended for applications involving petroleum oils, strong acids or strong alkalines. It has exceptionally good resistance against ozone, and is fairly good with ketones and alcohols. Wide temperature range of - 30 o C to +130 o C. NITRIL (NBR) - (BUNA-N) can be used for several applications. Nitrile is oil, water, and hydraulic fluid resistant. Nitrile should not be used in highly polar solvents such as acetone, ketones, chlorinated hydrocarbons or ozone. Nitrile has a moerate temperature range of -25 o C to +0 o C. (CSM) as a very good resistance to oxidation, ozone and good flame resistance. It is similar to neoprene except with improved acid resistance, such as hydrofluoric and sulfuric acids. Abrasion resistance is excellent, equivallent of the nitriles. Salts have litle effect on Hypalon, but is not recommended for concentrated oxidizing acids, esters, ketones etc. It has a normal temperature range of -25 o C to +0 o C (CR) was one of the first synthetic rubbers developed, and is a polymer which can be used in many different applications. It has high resiliency, and is animal and vegetable oil resistant. It is principally recommended for food and beverage services. Generally Neoprene is not affected by moderate chemicals, fats, greases, and many oils and solvents, but can be attacked by strong oxidizing acids, most chlorinated solvents, esters, ketones, chlorinated and hydraulic fluids. It has a moderate temperature range of -25 o C to +75 o C FLUOROCARBON () (VITON) (FLUOREL) elastomers are compatible with a large spectrum of chemicals. Because of this extensive chemical compatibility, which spans considerable concentration and temperature ranges, fluorcarbon elastomers have gained wide acceptance as a material of construction for butterfly valves, o-rings and seats. It has a wide temperature range, -25 o C to +150 o C. However, not suitable for steam services. (PTFE). Polyetrafluoroethylene has outstanding resistance to chemical attack by most chemicals and solvents.the temperature range is -25 o C to +0 o C in valve applications. PTFE, a self lubricating compound is often used as a seat material in ball valves. VITON KYNAR FLUOREL is a registered trademark of the DuPont Company is a registered trademark of the DuPont Company is a registered trademark of the DuPont Company is a registered trademark of the Pennwalt Company is a registered trademark of the 3M Company 451

6 Anvendte metaller til ventiler fittings - er et ikke-ferro metall, som har veldig lav vekt, ca. 1/3 av vekten på stål. Aluminium har stor motstandsdyktighet overfor atmosfærisk korrosjon, men kan reagere ganske kraftig med andre metaller. Til ventiler bli aluminium hovedsakelig benyttet til ratt identifikasjonsmerker. - En av de viktigste egenskaper til kobber er dens termiske elektriske varmeledningsevne, motstandsdyktighet overfor korrosjon slitasje duktilitet. Kobber oppfører seg godt ved høye temperaturanvendelser er lett å skjøte med hjelp av lodding. Kobber anvendes for det meste til fittings. - En av de første legeringer som ble utviklet i bronsealderen. Er akseptert som industristandard til trykklassifiserte bronseventiler. Bronse har en høyere styrke enn rent kobber er lett å støpe. SILICIUM - Har samme duktilitet som kobber, men vesentlig større styrke, har den samme eller høyere motstandsdyktighet overfor korrosjon som kobber. Brukes i noen grad som spindelmateriale i ventiler. - Det materiale som er mest benyttet til spjeld i spjeldventiler. Aluminium Bronse tåler varmebehandling har samme styrke som stål. Dannelse av et aluminiumsoxydlag gjør dette materialet veldig motstandsdyktig mot korrosjon Anbefales ikke brukt i systemer med høye PH - verdier. - Har generelt god motstandsdyktighet overfor korrosjon, er lettå bearbeide. Benyttes primært til spindler kuler. Støpt messing blir benyttet til billige kuleventiler. - En legering av jern, kullstoff silisium som er lett å støpe. Er lett å bearbeide benyttes i stor utstrekning til ventilhus overdeler til PN16 ventiler. Støpejern har motstandsevne overfor korrosjon, som så i visse miljøer er bedre enn stål. - har en kjemisk sammensetning som er veldig lik på støpejern. Spesialbehandling gjør at man endrer den metallurgisk struktur som gir høyere mekaniske egenskaper. Noen kvaliteter blir varmebehandlet for å forbedre duktiliteten. Seigjern har omtrent de samme styrkeegenskaper som stål. KARBON - har gode mekaniske egenskaper, god motstandsdyktighet overfor korrosjon sulfider. Karbonstål har styrke både ved høye lave temperaturer. Anvendes i stor grad til sluse- sete- kuleventiler. 3% NIKKEL - Forbedret motstandsdyktighet overfor korrosjon i forhold til støpejern seigjern. Høyere motstandsdyktighet overfor temperaturkorrosjon har gode mekaniske egenskaper. FORNIKLET - Nikkelbelegning blir benyttet i flere sammenheng bl.a. som spjeld i dreiespjeldventiler. Belegget har en veldig høy bruddstyrke, 345 til 1550 Mpa. RUSTFRITT 400 SERIEN - Disse rustfrie stålene er normalt magnetiske på grunn av deres martensitisk struktur karboninnhold. De er motstandsdyktige overfor temperaturoxydasjon har gode fysiske mekaniske egenskaper i forhold til karbonstål. De fleste av disse rustrie stålene tåler varmebehandling. De mest alminnelige anvendelsesområder til ventiler er som spindelmateriale i dreiespjeldventiler. RUSTFRITT Er et ikke magnetisk rustfritt stål med større duktilitet enn 400 serien av rustfritt stål. På grunn av en austenitisk struktur har 316 stål en veldig høy motstandsdyktighet overfor korrosjon i en rekke miljøer. De mest alminnelig anvendelsesområder for ventiler er som materiale til spindel, hus, kulemateriale så som spjeld til skyve- dreiespjeldventiler. RUSTFRITT 17-4 ph er en martensitisk rustfritt stål som har stor styrke hardhet ph er mer motstandsdyktig overfor etsende angrep enn all ed rustfrie ståltyper i 400 serien. Benyttes for det meste til spindelmateriale til spjeldventiler. - Er en legering som mest blir benyttet som sete, kjegle, kule spjeld materialer i ventiler. Monel er veldig motstandsdyktig mot sjøvann for sterkt kautiske oppløsninger. STELITTE - er en kobolt basert legering, er en av de beste legeringer til de fleste formål. Er veldig motstandsdyktig overfor varme, korrosjon, støt oxidasjon. Stelitte tåler høy polering brukes til seteringer i bl.a. kuleventiler. Stellite s hardhet påvirkes ikke ved varmebehandling. HASTELLOY C - er en nikkelkrom molybden legering, som er motstandsdyktig overfor en rekke kjemiske prosessmiljøer, som f.eks. sterke iltningsmidler som flytende klor, klorgass ferriklorid. I tillegg er det så motstandsdyktig overfor salpetersyre, saltsyre svovelsyre ved moderate temperaturer. 452

7 Metals used in valves and fittings - A non-ferrous metal, lightweight, approximately one-third as of steel. Aluminium exhibits excellent atmosphere corrosion resistance, but can be very reactive with other metals. In valves, aluminium is mainly used as an exterior trim component such as a hand wheel or identification tag. COER - Among the most important properties of copper material are their thermal and electrical conductivity, corrosion and wear resistance, and ductility. Copper performs well in high temperature applications and is easily joined by soldering or brazing. Copper is mostly used for fittings. BRONZE - One of the first alloys developed in the bronze age. Accepted as the industry standard for pressure rated bronze valves and fittings. Bronze has a higher strength than pure copper and it is easy to cast. SILICON BRONZE - Has the ductility of copper but more strenght. Silicon bronze has equal or greater corrosion resistance than copper. Used as stem material in valves. BRONZE - The most widely accepted disc material used in butterfly valves. It is heat treatable and has the strength of steel. Formation of an aluminium oxide layer on exposed surfaces makes this metal very corrosion resistant. Not recommended for high ph wet systems. BRASS - Generally good corrosion resistance and has excellent machinability. It is used for ball valve stems and balls. Forged brass is used in cheap ball valve bodies. CAST IRON OR GREY IRON - Is an alloy of iron, carbon and silicon, easily cast. Cast iron is easily machined and has a wide use for valve bodies and bonnets for PN16 valves. It has a corrosion resistance that is improved over steel in certain environments. DUCTILE IRON - Has composition similar to cast iron. Special treatment modifies metallurgical structure which yields higher mechanical properties. Some grades are heat treated to improve ductility. Ductile iron has aproximately the same strength as steel. CARBON STEEL - Very good mechanical properties, good resistance to stress corrosion and sulfides. Carbon steel has high and low temperature strength and is mainly used for gate, globe and ball valves. 3% NICKEL IRON - Improved corrosion resistance over cast and ductile iron. Has higher temperature corrosion resistance and very good mechanical properties. NICKEL-PLATED DUCTILE IRON - Nickel coatings is for some applications used as disc in butterfly valves. These coatings have a very high tensile strenght, 345 to 1550 Mpa. 400 SERIES STAINLESS STEEL - This stainless steel is normally magnetic due to its martensitic structure and iron content. It is resistant to high temperature oxidation and has good physical and mechanical properties over carbon steel. Most of these material are heat treatable. The most common applications in valves are for stem material in butterfly valves. 316 STAINLESS STEEL - A non magnetic stainless steel with more ductility than 400 SS. Due to austenitic structure 316 Stainless steel has very good corrosion resistance in a wide range of environments. Most common use in valves is stem, body and ball as well as discs for butterfly and knife gate valves PH STAINLESS STEEL Is a martensitic stainless steel material with high strength and hardness. It withstands corrosive attacks better than the 400 SS series. Primarily used as a stem material for butterfly and ball valves. - Is an alloy used primarily as interior trim on butterfly and ball valves. Has high corrosion resistance to sea and salt water, as well as strong caustic solutions. STELITTE - Cobalt base alloy, one of the best all-purpose alloys. Very resistant to heat, abrasion, corrosion and oxidation. Stellite takes a high polish and is used in steel valve seat rings. Stellite hardness is not affected by heat treatment. HASTELLOY C - Is a nickel-chromium molybdenum alloy which has outstanding resistance to a wide variety of chemical process environments, as strong oxidizers such as wet chlorine, chlorine gas and ferric chloride. In addition it is also very resistant to nitric, hydrochloric, and sulfuric acids at moderate temperatures. 453

8 SAMMENLIKNINGSTABELL DIVERSE MATERIALER COMPARItive TABLE FOR VARIOUS MATERIALS Mat. nr DIN DIN norm B.S. ASTM Merknader/ Comments Aluminiumslegeringer/ Aluminium alloys AIMg Si 1 F HF 30 TF B T6 Stang LM25TF B Stopt Kobberlegeringer Copper alloys Cu Zn Cu Zn 3 Pb CZ 123 B124-C Cu Zn 39 Pb CZ 122 B124-C Cu Zn 39 Pb CZ 121 B124-C CZ 121 M B455-C Cu Zn 41 Pb CZ 123 B124-C Cu Zn 39 Sn CZ 112 M B Cu Al 10 Ni Pb 104 B Cu Al gni Bronse - rødgods Bronze G - Cu Sn Pb G - Cu Sn 10 Zn G1 B54 - C90500 Rg G - Cu Sn 7 Zn Pb LPB1 B62 - C930 Rg 7 Aluminium Bronse - rødgods Aluminium Bronze G - Cu Sn 5 Zn Pb LG2 B14 - C3600 Rg CuZn15Si Messing Brass MS 5 CuZn 39 Pb 3 MS 3 Cu Zn 37 Støpejern Cast Iron GG Gr. 150 Al26 CI. A A4-25B 0.60 GG Gr. 2 Al26 CI. B A4-30B GG Gr. 260 Al26 CI. B A4-40B GG Gr. 300 Al26 CI. C A4-45B Adusergods Malleable cast iron GTW W340/ GTW W410/ GTW A47 - Gr GTS B340/12 A47 - Gr Seigjern Ductile iron GGG Gr. 4/12 A GGG Gr. 370/ GGG Gr. 500/7 A GGG Gr. 600/3 A KarbonståI Carbon steel C-21 A105 Smedet GS Gr. 430 A A GS Gr. A A GS-C A216-WCB NGS GS-21 Mn 5 SSC Gr. 430 LT 40 A GC24E A352 LCB GS-22 Mo A A217-WC 1 Karbonstål Carbon steel GS-17 Cr Mo A A217-WC GS - 10 Cr Mo A217 WC9 454

9 SAMMENLIKNINGSTABELL DIVERSE MATERIALER COMPARISON TABLE FOR VARIOUS MATERIALS Mat. nr DIN DIN norm B.S. ASTM Merknader/ Comments Stål Steel St T HFS 11 Al U St B A570-Gr R St C A570-Gr U St A A23-Gr.D R St B A24-Gr.D U St A St St BI CDS 1 A TT St 35 SEW WPLO/LT 50 A334-Gr.O C A A H II A515-Gr C 22. SSC M A105 NGS C A35 A C M46 A T St E C 22 N Gr. C A105-Gr.11 C S Mn Mo7 A Mo Gr. 614 A4-Gr.A Si Cr A55 A Cr Mo Gr. 27 A12-F Cr Mo Gr. 31 A12-F22 3 % Nikkeljern 3 % Nickel Iron GG25 mod Gr. 260 Al26 kl. B Mod. A4-40B Mod. Forniklet seigjern Nickel plated ductile iron GGG50 Mod Gr 500/7 A536 Belagt Rustfritt Støpestål Casted Stainless steel G-X2 Cr Ni 1-9 SEW A743-CF3 304 L G-X6 Cr Ni A296-CF G-X10 Cr Ni A296-CF G-X2 Cr Ni Mo 1-10 SEW A743-CF3M G-X6 Cr Ni Mo A351-CFM NGS G-X10 Cr Ni Mo Gr.A A296-CF3M G-X7 Cr Ni Nb A296-CFC G-X7 Cr Ni Mo Nb A351-CF3M NGS 61 Rustfritt Stål Stainless steel X12 Cr A217-CA X Cr A X Cr A X22 Cr Ni S29 A X12 Cr MoS A F 430F X15 Cr Mo 13 SSC A X35 Cr Mo 17 H SSC X12 Cr Ni A X5 Cr Ni A X2 Cr Ni A L 304L X5 Cr Ni Mo A

10 SAMMENLIKNINGSTABELL DIVERSE MATERIALER COMPARISON TABLE FOR VARIOUS MATERIALS Mat. nr DIN DIN norm B.S. ASTM Merknader/ Comments Rustfritt stål Stainless steel X2 Cr Ni Mo S12 A L 316L X2 Cr Ni Mo N A L 316LN X5 Cr Ni Mo S16 A X Cr Ni Mo 275 SSC A X2 Cr Ni Mo N 22-5 VdTUV 41 UNS S X10 Cr Ni Ti S12 A X10 Cr Ni Nb S17 A X10 Cr Ni Mo Ti S17 A T 316 Ti X10 Cr Ni Mo Ti 1-12 SSC 970-3S33 A T 316 Ti X6 Cr Ni 1-11 VdTUV H Hastalloy G B52 Rustfritt stål, smidd Forged stainless steel X5 Cr Ni S31 A12-F X2 Cr Ni S30 A12-F304L X5 Cr Ni Mo S31 A12-F X2 Cr Ni Mo S11 A12-F316L NGS X2 Cr Ni Mo S A12-F316LN X5 Cr Ni Mo S33 A12-F ph Rustfritt stål 17-4 PH stainless steel X5 Cr Ni Cu Nb 16-4 EN 100 A X5 Cr Ni Cu Nb A Alloy Alloy X7 Ni Cr Mo Cu Nb 25- A351 - CN7M Cb 3 B473 Serie 300 Rf. Stellite Stellite Stellite No 25 AWS 513 Titan Titanium IMI 125 B265 - Gr. 2 Nikkellegerninger Nickel alloys Ni Cu 30 Fe Na 13 CWSR Monel Monel Hastalloy C Ni Mo 16 Cr 16 Ti NA 45 Hastalloy C Ni Mo ANC 15 Hastalloy B Hastalloy C Ni Mo 16 Cr W SSC Hastalloy C Forkortelser/ ABBREVIATION: DIN = Deutshe Industrie Normen B.S. = British Standard Institute ASTM = American Socity for Testing Materials AWS = American Welding Socity AISI = American Iron and Steel Institute SEW = Staal Eisen Werkstoffblatt SSC = Stahlschlüsel NGS = Nordic Group for Steel VdTÛV = Vereinigung der Technischen Überwachungs Vereine UNS = Unified Numbering System 456

11 KJEMISK RESISTENSTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY 2- Ethylhexanol ( ) 3 CHC 2 OH 1 C Acetaldehyd CHO 50 C C C C C C B C C C C C B B A B B A A A A A Acetamid CON C C C C B A A A A A A A A A A A A 2 Acetofenon H 3 COC0 C C C C C C C C C C C C C C C C C 3 Aceton COCH C C C C B til 3 C C A A A A A A A A A A A A A A A A A A Acetonitril -COCH C 5 C C C A A A 3 Acetylen HC-CH Luftart 100% A C C C C C A A A A A A A A A A A A Acetylklorid COCL C C C C C 5 C A A A A A C C A C A A A A Acrylonitril C:CHCCN C C C 0 C C B A A A A A A A A A A A A A A A Acrylsyre C:CHCOOH 97% 5 90 Acrylsyremetylester CHCO 2 C 2 Teknisk ren B til C C C C C A A A Adipinsyre B til COOH( ) 4 COOH Mettet B A C C B C 90 B B 90 til A Avfargingsmiddel 5% aktiv CL C 5 C C C C C C C C B A B A A A Avfargingsmiddel 12% aktiv CL 2 C C 5 C C C C C C C C B A B A A A Alkan B til C 36 H C A A A A B A A B B A A A A A A A Allylalkohol =CH OH 96% A A A A A A A A A A A A A A A A Allylklorid CH CL C C C C C Aluminium Florid (vannfri) ALF 3 Mettet C C C C C C C C C C B C B A Aluminiumacetat AL(C 2 H 4 O 2 ) 3 Mettet B 90 til C C C C C C A A B Aliminiumammoniumsulfat ALNH4(SO O Mettet A B B B B B C B A A A Aliminiumhydrokid ALO 3-3 O Mettet C C C C C B B C B B A A A B Aliminiumkaliumsulfat ALK(SO O Mettet A B B B B B C B A A A Aluminiumklorid ALCL 3 Mettet A C C C C C C C C C C C A C A A Aliminiumnitrat AL(NO 3 ) 3. 9 O Mettet C C C C C C C C C C C A A A C Aliminiumoxidklorid C Aliminiumsulfat AL 2 (SO 4 ) 3 Mettet C C C C C C C C C C C B A Amerikansk olje A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ammoniak flytene NH 3 100% C C B til C A C C C C C A A A A A A A Ammoniak gass NH 3 100% C C B B B C A A A A A A A Ammoniak vannfri NH C C C C C C A A A A A A A 457

12 KJEMISK RESISTENSTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Ammoniakvann B til N OH 10% B C C C C C B A A A B A Ammoniumacetat NH (C H O ) Mettet C C C C B B Ammoniumcarbonat O 3. 2 H 3 N Mettet B til B C til C A til 60 C B B B B B A Ammoniumdichromat (NH 4 CR 2 O Ammoniumfluorid NH 4 F 10% C C C C C C Ammoniumfluorid NH 4 F 25% C C C C C C Ammoniumfosfat NH 3 H 3 PO 4 Alle B C C C C C B B C B A A A A B A Ammoniumhydrenflorid NH 4 HF Mettet Ammonlumhydrosulfld (NH 4 )HS B til C C C C C C C C B B B B Ammoniumhydroxid NH 4 OH 10% B til 90 B C C C C C B A A A B A Ammoniumklorid NH 4 CL Mettet B C C C C C C C C B C B B B Ammoniumnitrat NH 4 NO Mettet C C C C A A A A 3 Ammoniumpersulfat (NH 4 S C C C C C C C C C C C B A A C A Ammoniumsulfat (NH 4 S C C C C C C B B C B B B B B A B A 4 Ammoniumsulfid Fortynnet (NH 4 S A C C C C C C C C C B B B Ammoniumthiocyanat NH 4 SCN 50-60% B C C C C C C C C C A A A B A Amylacetat COOC 5 H 11 C C B til C C C C A B B B B B B B A B A A A A A A A Amylalkohol C 5 H 11 OH 25 0 C B 90 til 60 5 A A A A A B B B B A A A A A Anilin N C 0 C C C C C C C C C C B B C B B A A A A B A Anilin saltsyre N.HCL Mettet C C 25 C C 5 C C C C C C C C C C C C A Anilinklorhydrat C A Antimon(III)-klorid SBCL 3 Mettet C C C C C C C C C C C C C A A Antimonsmør SBCL 3 Mettet C C C C C C C C C C C C C A A Antraquinon C 14 H O C C C Antraquiononsulfonsyre C 14 H 7 O 2.S0 3 H. 3 O Aqua regia CIHHNO 3 25 C C C C 40 C C C C C C C C C C B B B Argon Ar Tor A A A A A A A A A Arseniksyre H 3 ASO 4. O 0% C C C C C C C C C B A B A A A Arylsulfonsyre SO 3 H

13 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Asfalt B til C C C C C 0 C A A A A A A A A A A A A A A B A Bariumcarbonat BACO Mettet A A A A B B B B B A A A A A 3 Bariumhydroxid Ba(OH) Mettet C C C C B B C B A A A A A A 2 Bariumklorid BaCL 2.2 O Mettet A A A A A B B C B B B A A A Bariumnitrat Ba(NO 3 ) Mettet C C C C A A A A A A 2 Bariumsulfat BaSO Mettet B B B B B B A B A A A A A 4 Bariumsulfid BaS Mettet C C C C C C B B C B A A A A A Benzaldehyd CHO 10% C C C C C A A A A A C C B C A A A A B A Benzen H C C C C 75 1 C C C 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A 5 Benzensulfonsyre SO 3 H 10% C B til C B B B B C C C C B B B A A Bensin (blyfri) C C C 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Bensin (blyholdig) C C C 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Bensin (sur) C C C 40 B B A A A A B A A A C A Benzoesyre (E 210 ) COOH Alle C C C C C C C C C C A A A A A A Benzylalkohol OH 65 C 1 C 0 B til B til A A A A A B B B B A A A A A A Bismuthkarbonat (BiO CO Bittermandelolje CHO 10% C C C C C A A A A A C C B C A A A A B A Bitumen C C C B til C C 0 C A A A A A A A A A A A A A A B A Blekemiddel 5% aktiv CL C 5 C C C C C C C C B A B A A A Blekemiddel 12% aktiv CL 2 C C 5 C C C C C C C C B A B A A A Blod 90 B B C C B A A A A A Blyacetat Pb(C 2 H 3 O 2.3 O Mettet C C C C C C C A A A Blyklorid PbCL C Blynitrat Pb(NO 3 Mettet A A A Blysukker Pb(C 2 H 3 O 2.3 O Mettet C C C C C C C A A A Blysulfat PbSO B B C C C C B B B Blekk 150 A A A C C C C A A A Blå sten CuSO 4.5 O Mettet Blåsyre HCN A Bomullsfrøolje C A B B B B B B B B A A A A B Borax Na 2 B 4 O 7.10 O Mettet A A A A A A B A A A A A A A A A Boroxid H 3 BO 3 Mettet B B B B C C B C B A B A A A 459

14 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS Plast Elastonomer C FORNIKLET ALLOY Borsyre H 3 BO 3 Mettet B B B B C C B C B A B A A A Bremsevæske C C B B B A B A A A A A Brine Mettet A A A C C C B C B A B A A A Brint A A A A A A A A A A A A A A A A A A Brintoverilte O 2 50% c 90 c 5 C C C C C C C C B C C A A A A A Brintoverilte O 2 90% C C 90 C 40 C C C C C C C C B C C A A A A B B Brom Br 2 Væske C C 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C A Brom Br 2 Damp C 0 65 C C C C C C C C C C C C C C C C C A A A Brombenzen Br 5 5 Brombrintesyre HBr % C 40 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C Brombrintesyre HBr Brommethan Br Bromsyre HBrO 3 Bromtoluen C 7 H 7 Br Bromvand Mettet Brent kalk CaO Butadien C:CHHC: Butan C 4 H 10 Butanol ( OH Butansyre COOH Buten CH:CH Butylacetat COOCH( )(C 2 ) Butylalkohol ( OH Butylen CH:CH Butylfenol C 4 H 9 H 4 OH 50% C B til To 40 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C B til C C 5 C C B C C B B B B C C C C C C C C 75 Kald. C C C C 5 C C C C C C C C C C A A B A A A 50% C A A A A A A A A A A A A A A A A A A B til 50% C 90 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A C B B B B B A A A A A B til C C A A A A C C C C C B A A A A 60 væske C C C 40 A A A A A A A A A A A A væske 25 C C C C C C B B B B B B B B A A A A A A C B B B B B A A A A A B til C C 40 A A A A A A A A A A A A C C Butylfphthalat 0 B til Butylstearat H 3 ( ) 16 CO 2 ( ) 3 CH 40 1 C 40 C 5 A A A A B B B A A A A 3 Butynediol HO C:C OH B til Cadmiumcyanid Cd(CN) Calciumbisulfit CA(HSO 3 ) C 90 5 C C C C C C C C B A A C A 2 BRØDRENE DAHL AS 460

15 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Calciumcarbonat CaCO A C C C C B B B B A A A A A A Calciumdisulfid Ca(HS Y 6 O C C 5 A A Calciumhydroxid Ca(OH C C C C C C C C C C A A A A A A Calciumhypoklorit Ca(OCL 30% C C C C C C C C C C B B B B C B Calciumklorat Ca(CLO 3 ). 2 O C B B B B B B B B B B A A A Calciumklorid CaCL B B B B B A A C C B A B A A B A Calciumnitrat Ca(NO B B B B B B B B A A A Calciumoxid CaO A A B A A A Calsiumsulfat CaSO 4 % A A B B B A A B A A A A A A A A A Camfer C 10 H 16 O C C 1 B B B B B B B B A A A A B Caprylsyre ( ) 6 COOH A A B A A A Carbamid CO(N C B B C C C A A B C Carbitol B B B B B B B B B B B Carbondioxid CO 2 Tørr 100% A A A A A A A A A A A A A A A A A Carbondioxid CO A A A A A A B B B B B A A A A A A A 2 Carbondisulfid B til CS C C C 2 C C C B B B B A A A A A A A A A Carbonmonoxid CO Luftart A A A A A A A B A A A A A A A Carbontetraklorid CCL C 25 C C C C C 5 B A A A A C C A C A A A A A A 4 Castorolje A A A A A A A A A A A A A A A A A A Celluloseacetat COO OC C C C C B B B B B B A 5 Cellulosefortynder C 4 H10O C C A A A A A A A A A A A 2 Chromkaliumsulfat CrK(SO 4 ) C B B A B Chromsyre CrO 4 10% C C C C C C C C C C C 100 B til til Chromsyre CrO 4 % C 0 40 C C C C C C C C C C C 100 B til til Chromsyre CrO 4 30% C 0 60 C C C C C C C C C C C C B til Chromsyre CrO 4 40% 65 C C C 0 60 C C C C C C C C C C C B til A til 50 B A A til 50 C A C A B til 100 C B Citronolie C C C C B A A A A Citronsyre H O Mettet C C C C C C C C C B A A A A A 7 Cloralhydrat CCL 3 CH(OH) Alle B til 2 C 461

16 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS Plast Elastonomer C FORNIKLET ALLOY Collagen C C B C C C C C C A A Creosot C C 25 B B B B B A A A A A A A A A A A A Cresol H 4 OH 90% C C B 60 til B B Cresylsyre C 7 H O 50% C C C C 5 A A A A A A A B A A A A A A A A Crotonaldehyd CH:CHCHO C C C Cumen CH( C C C C 90 B B B B A Cuprisulfat CuSO 4.5 O Mettet Cuproklorid CuCL Mettet C C C Cyclohexan H C C C C C C C 5 A A A A B B A B A A A A A A A Cyclohexanol H 11 OH 40 C C C C C 5 A A A A A A A Cyclohexanon H 10 O C C C C C C C B B B B B B B B B A A B A Damp (høyttrykk) 40 Bar - C C C C C C C C C C C C C B A C B A A A A C A Damp (lay trykk) < 2 Bar C C C C C A A A A A A A A A A A A A A A A A A Damp (Mellom trykk) 2 Bar - 40 Bar 0 C C C C C B A A A A A A A A A A A A A A B A Decahydronafthalen C 10 H 1 0 C C C C 90 Decalin C 10 H 1 0 C C C C 90 Decansyre ( ) 6 COOH A A B A A A Dextrin stivelse Mettet C 0 90 A A A A A B B B A A Dextrose H 12 O A A A A A D-glucose H 12 O A A A A A Diacetonealkohol CO C( OH C 50 C 175 C C C A A A A A A A A A A A A A A A A A Dibromethan B til Br BR Tørr C C A A A A A A A Dibutoxyethylfthalat C H 30 O 6 C B til 60 C 90 C A A A A A A A A A A Dibutylfthalat H 4 (COOC 4 H 9 50 C C 175 C C C C A A A A A A A A A Dibutylsebacat C 4 H 9 OCO( ) OCOC 4 H 9 25 C 175 C C C C Dichlorbenzen H 4 CL 2 5 C C C 5 A A A A A Dichlorethylen C 2 H 4 CL 2 C C C C C C 5 B B B A Dieselolje C C C 5 A A A A A A A A A A A A A A A A Diethylamin C 4 H 10 NH C C C C C C C A A C A A A A B BRØDRENE DAHL AS 462

17 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Diethylcellulose H 14 O C C Diethylether C 4 H 10 O 50 C C C 150 A A A A A Difenyloxid ( O Mettet C C B A A A Difosforpentoxid P 2 O Diglycolsyre O( COOH) Mettet C 25 C C C C C 50 A A A A A A A A A 2 Diklorethan C 2 H 4 CL Tørr C C C C C A A A A 2 Dimethylamin ( NH C C C C C C C 5 A A A A A A A A A A A A A A A Dimethylbenzen H 4 ( C 50 C C 1 C C C B B B B B B B A A A A A Dimethylformamid HCON( C C C A Dimethylhydrazin ( NN B B B B B B A A Dinatriumfosfat Na 2 HPO C 0 C Dinitrenoxid N 2 O 0-12 B til B til 60 C B B C B B A A B C C C -12 B til Dinonylfthalat H 4 (COOC 9 H 19 C C C C C A A A A C C C Dioctylfthalat H 4 (COOC H 17 C 25 C C C C C C A A A A A A A A A Dioxan O:( ) 4 :O C C C A A A Dodecansyre CH3(CH2)10COOH C 100 C C C C C A A A A A A A A A A A A Dow Therm A C 12 H 10 YC 12 H 10 O B til 60 Druesukker H 12 O A A A A A A A B til C 90 C C B C C C C C C C A A A Eddik C 90 C C C C C C C C C C C C C A A A A A A Eddiksyre COO5% C C C C C C C C C C C C C C A A A A A A Eddiksyre COOH 60% C C C C C C C C C C C C C C C A A A A A A Eddiksyre COO% C C C C C C C C C C C C C C C C A B A A A Krystall isert C C 10 C 90 B C B C C C C C C C C C C C B B B A A til Eddikksyre COOH Eddikksyreanhydrid ( CO O C B til C C C B B B B B B B A A B A Eddikksyremethylester CO 2 C 50 C C 90 C C C C A A B A A A A A A A A A Eddikketer COOC 2 Ethandiamin N N C 50 C A A C A A B A A B A B A Ethandiol OH O A A A A A A A A A A A A A Ethanol C2H5OH A A A A A A A A A A A A A A A A C A 463

18 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS Plast Elastonomer C FORNIKLET ALLOY Eter C4H10O C 25 C 50 C C C C A A A A B B B A A A A A A A A Ethylacetat CH3COOC2H5 C 50 C C 90 C C C C A A B A A A A A A A A B A Ethylacetoacetat CH3COCH2COOC2H5 C C C C Ethylacrylat CH2:CHCOOC2H5 C C C C C C A A A A A A A A A A A A A Ethylalkohol C2H5OH A A A A A A A A A A A A A A A A Ethylbenzen C6H5C2H5 C C C C C C B B B B B B A A A A Ethylchloracetat CH2CLCO2C2H5 C 25 Ethylenbromid BrCH2CH2BR Tørr C C B til A A A A A A A Ethylendiamin NH2CH2CH2NH2 C 50 C A A C A A B A A B Ethylendiklorid C2H4CL2 Tørr C 25 C C C C C 50 A A A A A A A A A A A Ethylenglycol CH2OHCH2OH A A A A A A A A A A A A A A A A Ethylenklorhydrin CLCH2CH2OH 25 C C C A Ethylenklorid CLCH2CH2CL Tørr C 25 C C C A A A Ethylenoxid CH2CH2O C C C 0 C C C C C A A B A A A A A B A Ethylether C4H10O C 25 C 50 C C C C A A A A B B B A A A A A A A A Ethylether (ter) (C2H5)2O C C 50 1 C C C C C Ethylformiat HCOOC2H5 25 C C A A A A A A A Ethylklorid Tørr 25 C B til C2H5CL C til B 60 A A B A A A A A A A A A A B A Ethyl Mercaptan C2H5SH 25 C A A A A A Ethyloxalat (COOC2H5)2 60 C C Ethyn Luftart HC-CH 100% A C C C C C A A A A A A A A A A A A Fedt. smøre 5 C C C C C A A A A A A A A A A Fettsyre R-COOH C C C C C C C C C A A A A Fenol C6H5OH C C C C 90 A A C C C C C A A A A A A Fenylhydrazin C6H5NHNH2 C 50 B til C C C C Fernis (lak) C C A A A B B C C C B A A A A A Ferrihydroxid Fe(OH)3 Mettet C C C C C A A A A Ferriklorid (vandig) Mettet C C C C C C C C C C C C C C C til FeCL3 0 Ferrinitrat Fe(NO3)3.9H2O Mettet C C C C C C C C C B A A A C A BRØDRENE DAHL AS 464

19 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Ferrisulfat Fe 2 (SO 4 ) C C C C C C C C C B A A A C Ferrohydroxid Fe(OH Mettet C C A Ferroklorid FeCl 2 Mettet C C C C C C C C C C C C C C C B Ferronitrat Fe(NO A A A Ferrosulfat FeSO B C C B C C C C C A A A A A A Fiskeolje C C A A A C B A A A A A A A A A Flourbr into Vandfri HF C 25 C 90 1 C C A A A A Flourgass (ton.) F 2 100% C 25 C C C 0 C C B B C C A A A A A A Flourgass (vat) F 2 C C C C 40 C C C C C A A A A Fluorborsyre HBF C C B B C C C A A A Fluorbrintesyre HF Fortynnet C 5 65 C C C C C C C C C C C C C C B A C A Fluorbrintesyre HF 30% C 5 65 C C C C C C C C C C C C C C B A C A Fluorbrintesyre HF 40% C C 0 C 40 C C C C C C C C C C C C C C B B C A Fluorbrintesyre HF 50% C C C 0 C C C C C C C C C C C C C C C B B C A Fluorkiselsyre SiF 6 50% C C B B C C C C B B B A A Flussyre HF Fortyn net C 5 65 C C C C C C C C C C C C C C B A C A Flussyre HF 35% C 5 65 C C C C C C C C C C C C C C B A C A Flussyre HF 40% C C 0 C 40 C C C C C C C C C C C C C C B B C A Flussyre HF 50% C C C 0 C C C C C C C C C C C C C C C B B C A Forbrenningsgass C A A A A A A A A A A A A Formaldehyd HCHO Fortynnet C C A A B C C B A A A A A A Formaldehyd HCHO 35% C A A B C B A A A A A A Formaldehyd HCHO 37% C C 40 C A A B C B A A A A A A Formaldehyd HCHO 50% C 0 C B B B C B B A A A A A FosfatEster C C 40 C C C C C A A A Fosfor (gul) P Fosfor (rod) P A A Fosfor(V)-oxid P 2 O B C A A Fosforpentaoxid P 2 O C C B A A 465

20 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Fosforsyre H 3 PO 4 10% C C C C C C C C C C C B A A A C Fosforsyre H 3 PO 4 50% C C C C C C C C C C C C B A A A C Fosforsyre H 3 PO 4 5% C 90 C 90 C C C C C C C C C C C B A B A C Fosfortriklorid PCL 3 C C C C C A A A F o t o g r a f i s k oppløsning C A A Freon 11 CCL 3 F 100 % C C 55 C A A A A A B B B B A A A A A Freon 113 C 2 CL 3 F % C A A A A A B B B B A A A A Freon 114 C 2 CL 2 F % C 55 C A A A A A B B B B A A A A Freon 12 CCL 2 F % C C C A A A A A B B B B A A A A Freon 21 CHCL 2 F 100 % C C C C C A A A A A B B B B A A A A Freon 22 CHCIF % 25 C 90 C C C C A A A A A B B B B A A A A Fruktose H A A A A A A A A Fthalsyre H 4 (COOH A A A B B C B A A A B A Furfural C 4 H 3 OCHO C C C C A A A A A A A A A A A A A A A Gallussyre (OH) 3 CO C 5 B B C C C C C A A A A A A Garvelut A A A B A A Garveoppløsning A A A B A A Garvesyre C 76 2 O 10 % C A A B B C B B B A A A A A 46 Gasohol C C C 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Gelatine C C B C C C C C C A A Gips CaSO A A B B B A A B A A A A A A A A A Gips. slam CaSO 4.2 O A A A B B A A B A A A A A A A A Glaubersalt Na 2 SO 4.10 O 90 C A A A A A A A A A A A A Glaubersalt Na 2 SO 4 Mettet A A A B B A A A A A A A A A A A A Glukose C A A A A A A A A A A A A A A A A Glukose H O A A A A A A A A A A A A A A A A A A Glyserin C 3 (OH) A A A A A A A A A A A A A A A A A A Glyserol C 3 (OH) A A A A A A A A A A A A A A A A A A Glykol OH O A A A A A A A A A A A A BRØDRENE DAHL AS 466

Kap 10 Tabeller og formler

Kap 10 Tabeller og formler VENTILPRISBOK Kap Tabeller og formler DIN 2501 flensestandard... s. 206 ANSI B 16.5 flensestandard... s. 212 JIS B 22 flensestandard... s. 219 Byggelengder for flensete og wafer ventiler... s. 222 Rørgjenger,

Detaljer

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG Rapport fra Skog og landskap 12/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT

Detaljer

TABELLER OG STANDARDER

TABELLER OG STANDARDER TABELLER OG STANDARDER STÅL Se side 91-128 ALUMINIUM Se side 129-133 RUSTFRITT Se side 134-135 METALLER Se side 136 Norsk Stål AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i tabellverk. 89 TABELLER 90

Detaljer

Instruksjonsark for sikker bruk¹

Instruksjonsark for sikker bruk¹ AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: STONEWOOL High alumina, low silica wool² 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

Adresse: Fjordveien 3-1363 Høvik Telefon: 67534708 Postadr: Postboks 11-1322 Høvik Telefax: 67538828

Adresse: Fjordveien 3-1363 Høvik Telefon: 67534708 Postadr: Postboks 11-1322 Høvik Telefax: 67538828 Petrotest a.s KJEMISK LABORATORIUM - ANALYSESERVICE - RÅDGIVNING Adresse: Fjordveien 3-1363 Høvik Telefon: 67534708 Postadr: Postboks 11-1322 Høvik Telefax: 67538828 Foretaksnr: NO 932607697 MVA E-mail:

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser Syrer og baser Syrer og baser Når du er ferdig med dette kapitlet, skal du kunne a definere syre og base og gjøre rede for syre-basereaksjoner b gjøre beregninger med K a, K b og K w c måle ph med ulike

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 22.11.2013 REA3012 Kjei 2 el 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5 16.03.92 11130.5 Antall Sider : 28 Enk Eirues, C Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: Evaluering av en opto-akustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjonell

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner KJE-3900 Masteroppgave i organisk kjemi Geir Simonsen April, 2010 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Institutt for kjemi Universitetet

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77

NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77 N I T NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77 meddelelse The performance of glued laminated beams manufactured from machine stress graded norwegian spruce Styrkeegenskaper

Detaljer

FFU nytt FFU. En åpenbaring

FFU nytt FFU. En åpenbaring FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 4 DESEMBER/JANUAR 2004/05 En åpenbaring For å styrke samarbeidet Side 4 Survey utstyr 3 Side 8 Challenges of the descommissioning of large steel

Detaljer

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B Instructions Bruksanvisning Leica Camera AG I Oskar-Barnack-Straße 11 I 35606 SOLMS I DEUTSCHLAND Telefon +49 (0) 6442-208-0 I Telefax +49 (0) 6442-208-333 I www.leica-camera.com

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 REA3012 Kjei 2 Bokål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksaen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir inforasjon o sentralt gitt eksaen og hvordan denne skal vurderes.

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION:

IMPORTANT INFORMATION: Form MHD56298 IMPORTANT INFORMATION: A copy of our Safe Operating Practices Manuals are always available free of charge either by downloading it from our Technical Publications website @ www.airwinch.com

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

-Teknologi. Litteraturstudie om utskilling og deponering av co2 fra mkgasser

-Teknologi. Litteraturstudie om utskilling og deponering av co2 fra mkgasser C0 2 -Teknologi Litteraturstudie om utskilling og deponering av co2 fra mkgasser Margaret Matre, Anette Olshausen Berdal Str0mme a.s. & Kåre Lindland Nybro Bjerck a. s. Nordisk Gasteknisk Center Nordie

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2006 Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant ExxonMobil Bislett Games 2006 fantastisk oppslutning om arrangementer og flott

Detaljer