Elektrogalvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektrogalvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов"

Transkript

1 Elektralvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов Uedlere metall/ Anodic or least noble Magnesium Magnesium Sink Zink Alum./Magnesiun legering Alum. / Magnesium Kadmium Cadmium Aluminium Aluminium Stål, valset Rolled steel Stål, legert Alloyed steel Støpejern Cast iron Krom, aktivt/ Activ chrome Rustfritt stål (1/), aktivt Stainless steel 1/ Bly Lead Tinn Tin Messing Brass Kobber Copper Nikkel Nickel Sølv Silver Rustfritt stål, syrefast Stainless steel, 316 Edlere metall/ Cathodic or most noble Krom, passivt Chrome Gull Gold Ved bruk av 2 forskjellige materialkvaliteter, bør man bestrebe seg på å benytte materialer som er så nære hverandre som mulig på denne spenningsrekken. Husk: Det uedlere metallet er en offeranode for det som er edlere. Viktigt å bryte spenningsrekken. When using two different material qualities, try to use materials which are close to each other on this galvanic series. Note: The least noble metal will sacrifice for the most noble metal.

2 Kjemisk resistenstabell for ventiler fittings Denne veiledningen vedrørende kjemisk motstand er utarbeidet for å hjelpe konsulenter, designere av rørsystemer med utvelgelsen av kjemisk resistente materialer. De angitte informasjoner er kun ment som veiledende. Mange forhold kan påvirke på materialvalget. Det må tas hensyn til temperatur, trykk kjemiske konsentrasjoner, før valg av materiale treffes. Termoplast elastomers (elastiske kunstoffer) fysiske egenskaper er mer følsomme for temperaturer enn metaller. Av den grunn er det utviklet en klassifisering for hver av disse. Materialklassifisering av termoplaster elastomer Temperatur i C = A klassifisering, angivelse av maksimal anvendelsestemperatur. Motstandsdyktig under normale forhold B til temperatur i C = Betinget motstandsdyktig under normale forhold C = Ikke anbefalt Blank = Ingen data tilgjengelig Materialklassifisering av metaller A = Anbefales, motstandsdyktig under normale forhold B = Betinget motstandsdyktig, kontakt produktavdelingen. C = Ikke anbefalt Blank = Ingen data tilgjengelig Denne veiledningen tar hensyn til både motstandsdyktigheten til ventilen samt de individuelle trim (innmat) fittings materialets motstandsdyktighet. Motstandsdyktigheten for ventilhuset (kroppen) for de øvrige deler i ventilen er basert på den minst motstandsdyktige del. I de tilfeller hvor ventilhuset er den minst motstandsdyktige kan det være applikasjoner hvor korrosjonshastigheten er langsom materialtykkelsen er stor nok til å motstå korrosjonen over en lengre periode. I slike tilfeller bør dette fastsettes ved hjelp av test før ventilen monteres i rørsystemet. Ved utvelgelse av en dreiespjeldventil skal sete, spjeld spindel være motstandsdyktige. Alle 3 materialer bør være klassifisert som A. Selve ventilhuset på en gummitettende spjeldventil er isolert fra mediet, behøver derfor ikke ha den samme klassifiseringen. Thermoplast elastomer: (Acrylonitril-Butadien-Styren) klasse i overensstemmelse med ASTM D17 er et tidsavprøvet materiale. Den glatte overflaten fremragende motstand mot bunnfallsdannelse gjør ideel for avløpssytemer i bolig industribygg. DWV systemet kan i drift utsettes for et stort temperaturspenn. har vist seg tilfredsstillende til anvendelse ved temperaturer fra -40 C til 0 C. Disse store temperaturvariasjoner kan forekomme på grunn av den omgivende temperatur eller på grunn av temperaturen på det aktuelle avløpsmediet. kobles sammen ved hjelp av lim eller gjenger, kan lett kombineres med stål, kobber eller jern ved bruk av overgangsfittings. (Polypropylen), er et polyolefin som er veldig lett i vekt har stor kjemisk motstandsdyktighet. Selv om Polypropylen har litt lavere fysiske egenskaper sammenlignet med, er den kjemisk motstandsdyktig over for såvel organiske oppløsningsmidler som syrer alkalier. Generelt bør polypropylen ikke anvendes i forbindelse med sterke oksyderende syrer aromastoffer. Med et designtrykk på 65 bar ved 25 C har polypropylen oppnådd bred aksept på områder hvor dets motstandsdyktighet overfor svovelholdig blandinger saltvannsledninger. Polypropylen skjøtes ved hjelp av elektromuffesveising, gjenger eller flenser. Ved 0 C eller ved skjøting med gjenger bør polypropylen kun brukes til avløp som ikke overstiger 1,5 bar. (Polyninyl Klorid) er det av alle thermoplater som er mest benyttet. Det er brukt med suksess i mer en 30 år innenfor områder som kjemisk bearbeiding, teknisk galvanisering, distribusjon av nedkjølt vann, av-ioniserende vann kjemiske angrep av syrer, alkalier, saltoppløsninger for å nevne noen. blir d angrepet av polære oppløsningsmidler som klorede kulbrinter aromastoffer. Den maksimale driftstemperaturen for er 60 C. Med et designtrykk på 135 bar har den høyeste langtids hydrostatiske styrke ved 25 C i forhold til noe annet termoplast materiale som anvendes som rørledninger. skjøtes ved hjelp av lim, gjenger eller flenser. C- (Etter klorert Polyvinyl Klorid), har ved 25 C fysiske egenskaper som ligner s har en kjemisk motstandsdyktighet som ligner eller er bedre enn. C- har med et designtrykk på 135 bar en maksimumstemperatur i drift på 100 C vist seg som et fremragende materiale til varme etsende væsker. Brukes så til distribusjon av varmt kaldt vann, til applikasjoner hvor temperaturen ligger høyere enn s temperaturområde. C- skjøtes enten ved hjelp av spesiallim, gjenger eller flenser. 44

3 (Polyvinyliden Fluorid) er sterkt, solid slitebestandig materiale. Det har gode egenskaper overfor vridning bevarer det meste av sin styrke ved 135 C. Det er kjemisk motstandsdyktig over for de fleste syrer, baser organiske oppløsningsmidler er meget velegnet til behandling av våt Tørr klor, brom andre saltdannere. avgir ingen stoffer, er derfor velegnet til bruk innen lege- næringsmiddel industrien. skjøtes ved hjelp av sveising, gjenger eller flenser. er et terpolymer elastomer dannet av ethylen-propylen diene monomer. er slitesterkt yter fremragende motstand over for forskjellige typer av syrer alkalier. Det er mottakelig for angrep av oljer, er ikke anbefalt til bruk hvor det forekommer petroleumsolje, sterke syrer alkalier. Det er stor motstandsdyktighet over for ozon, er rimelig bra mot keton alkohol. Stort temperaturområde som spenner mellom - 30 C opp til +1 C. NITRIL (NBR) - (BUNA-N) er et copolymer av butadien acrylsyrenitril kan benyttes til mange formål. Nitril er meget motstandsdyktig overfor oppløsningsmidler, olje, vann hydrauliske væsker. Det er sliteserkt har stor bruddstyrke. Nitril bør ikke anvendes i polære oppløsningsmidler som acetone metyl ætæl keton, heller ikke klorede kulbrinter ozon. Det har et moderat temperaturområde som spenner mellom -25 C opp til +0 C. (CSM) har god motstandsdyktighet mot oksidasjon, ozon flammer. Det ligner neoprene, mer er enda bedre mot oxiderende syrer som f.eks. salpetersyre svovelsyre. Hypalon er veldig slitesterkt, omtrent som de nitrile materialene. Salt har så godt som ingen effekt på Hypalon, med det bør ikke utsettes for konsentrerte oxiderende syre, eter, keton o.l. Hypalon har et normalt temperaturområde på -25 C til +0 C. (CR) var et av de første syntetiske gummimaterialer som ble utviklet. Og er av et polymer som kan benyttes til de fleste formål. Neoprene har høy elastisitet, er motstandsdyktig overfor animalske vegetabilske oljer, anbefales brukt innefor næringsmiddelindustrien. Generelt blir ikke neoprene påvirket av moderate kjemikalier, fettstoffer, oljer oppløsningsmidler, men kan bli angrepet av sterke oxiderende syrer, klorede oppløsningsmidler, eter, keton hydrauliske væsker. Neoprene har et moderat temperaturområde på -25 C til +70 C. FLUOROCARBON () (VITON) (FLUOREL) elastomer er forenlig med et bredt spekter av kjemikalier. På grunn av dens utstrakte kjemiske forenlighet som spenner over mange typer konsentrasjoner temperaturer, har fluorocarbon oppnådd bred aksept som et konstruksjonsmateriale til spjeldventiler, O-ringer setetetninger. Det kan anvendes til de fleste applikasjoner som inneholder mineralske syrer, saltoppløsninger petroleumsoljer. Fluorocarbon har et av de størrste temperaturområde av alle elastomer, nemlig -25 C til +150 C, men er d ikke velegnet i forbindelse med damp. (PTFE). Polyetrafluoroethylene har høy motstandsdyktighet overfor kjemiske angrep fra de fleste kjemikalier oppløsningsmidler. PTFE har et temperaturområde på -25 C til +0 C når det benyttes i ventiler. PTFE, som er en selvsmørende blanding, benyttes mye som setemateriale i kuleventiler. VITON KYNAR FLUOREL er et registrert varemerke fra DuPont Company er et registrert varemerke fra DuPont Company er et registrert varemerke fra DuPont Company er et registrert varemerke fra Pennwait Company er et registrert varemerke fra 3M Company 449

4 Chemical resistance guide for valves and fittings This chemical resistance guide has been compiled to assist the the piping designer in selecting chemical resistant materials. The information given is intended as a guide only. Many conditions can affect the material choices. Careful consideration must be given to temperature, pressure and chemical concentrations before a final material can be selected. Thermoplastics and elastomers physical characteristics are more sensitive to temperature than metals. For this reason a rating chart has been developed for each. Material rating for thermoplastics and elastomers Temperature in o C = A rating, maximum temp. which material is recommended, resistant under normal conditions. B to temp. in o C = Conditional resistant under normal conditions C = Not recommended Blank = No data available Material ratings for metals A = Recommended, resistant under normal conditions. B = Conditional, contact our product department C = Not recommended Blank = No data available This guide considers the resistance of the total valve assembly as well as the resistance of individual trim and fitting materials. The rating assigned to the valve body plus trim combination is always that of the least resistant In the cases where the valve body is the least resistant, there may be conditions under which the rate of corrosion is slow enough and the mass of the body large enough to be usable for a period of time. Such use should always be determined by test before installation of the component in a piping system. In the selection of a butterfly valve the line, disc and stem must be resistant. All 3 materials should carry a rating of A. The body of a good butterfly valve is isolated from the chemicals, and do not need to carry the same rating. Thermoplastics and elastomers (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) is a time proven material. The smooth inner surface and superior resistance to deposit formation makes ideal for residential and commercial sanitary systems. has proven satisfactory to use from C to +0 0 C. is joined by solvent cementing or threading and can easily be connected to steel, copper or cast iron through the use of transition fittings. P.P. (Polypropylene) is a polyolefin which is lightweight and generally high in chemical resistance. Although is slightly lower in physical properties compared to, it is chemically resistant to organic solvent as well as acids and alkalies. Generally should noy be used in contact with strong oxidizing acids and aromatics. With a design pressure of 65 bar at a temperature of 25 0 C, has gained wide acceptance where its resistance to sulfur-bearing compounds is particularly useful in saltwater disposal lines. is joined by the thermo-seal fusion process, threading or flanging. By 0 C or when threaded, should be used for drainage only at a pressure of maximum 1.5 bar. (Polyvinyl Chloride) has been used for more than 30 years and is the most frequently used of all thermoplastic materials. been used in areas as chemical processing, industrial plating, chilled water distribution, deionized water and chemical draianage. is attacked by polar solvents such as ketones, chlorinated hydrocarbons and aromatics. Maximum design temperature is 60 0 C. is joined by solvent cementing, threading and flanging. C- has physical properties at 25 0 C similar to, and its chemical resistance is similar or better than. C- with a design pressure of 135 bar and a maximum temperature of C, has proven to be an excellent material for hot corrosive liquids, hot and cold water distribution, and similar applications above the temperature range of. C- is joined by solvent cementing, threading and flanging. 450

5 (Polyvinylidene Fluoride) is a strong, tough and abrasion resistant material. It resists distortion and retains most of its strength to 135 o C. It is chemically resistant to most acids, bases and organic solvents and is ideally suited for handling wet or dry chlorine, bromine and other halens. PVD is joined by the thermoseal fusion process, threading or flanging. is a terpolymer elastomer made fom Ethylene-Propylene Diene Monomer. It has good abrasion and tear resistance and offer excellent chemical resistance against acids and alkalines.it is susceptible to attack by oils and is not recommended for applications involving petroleum oils, strong acids or strong alkalines. It has exceptionally good resistance against ozone, and is fairly good with ketones and alcohols. Wide temperature range of - 30 o C to +130 o C. NITRIL (NBR) - (BUNA-N) can be used for several applications. Nitrile is oil, water, and hydraulic fluid resistant. Nitrile should not be used in highly polar solvents such as acetone, ketones, chlorinated hydrocarbons or ozone. Nitrile has a moerate temperature range of -25 o C to +0 o C. (CSM) as a very good resistance to oxidation, ozone and good flame resistance. It is similar to neoprene except with improved acid resistance, such as hydrofluoric and sulfuric acids. Abrasion resistance is excellent, equivallent of the nitriles. Salts have litle effect on Hypalon, but is not recommended for concentrated oxidizing acids, esters, ketones etc. It has a normal temperature range of -25 o C to +0 o C (CR) was one of the first synthetic rubbers developed, and is a polymer which can be used in many different applications. It has high resiliency, and is animal and vegetable oil resistant. It is principally recommended for food and beverage services. Generally Neoprene is not affected by moderate chemicals, fats, greases, and many oils and solvents, but can be attacked by strong oxidizing acids, most chlorinated solvents, esters, ketones, chlorinated and hydraulic fluids. It has a moderate temperature range of -25 o C to +75 o C FLUOROCARBON () (VITON) (FLUOREL) elastomers are compatible with a large spectrum of chemicals. Because of this extensive chemical compatibility, which spans considerable concentration and temperature ranges, fluorcarbon elastomers have gained wide acceptance as a material of construction for butterfly valves, o-rings and seats. It has a wide temperature range, -25 o C to +150 o C. However, not suitable for steam services. (PTFE). Polyetrafluoroethylene has outstanding resistance to chemical attack by most chemicals and solvents.the temperature range is -25 o C to +0 o C in valve applications. PTFE, a self lubricating compound is often used as a seat material in ball valves. VITON KYNAR FLUOREL is a registered trademark of the DuPont Company is a registered trademark of the DuPont Company is a registered trademark of the DuPont Company is a registered trademark of the Pennwalt Company is a registered trademark of the 3M Company 451

6 Anvendte metaller til ventiler fittings - er et ikke-ferro metall, som har veldig lav vekt, ca. 1/3 av vekten på stål. Aluminium har stor motstandsdyktighet overfor atmosfærisk korrosjon, men kan reagere ganske kraftig med andre metaller. Til ventiler bli aluminium hovedsakelig benyttet til ratt identifikasjonsmerker. - En av de viktigste egenskaper til kobber er dens termiske elektriske varmeledningsevne, motstandsdyktighet overfor korrosjon slitasje duktilitet. Kobber oppfører seg godt ved høye temperaturanvendelser er lett å skjøte med hjelp av lodding. Kobber anvendes for det meste til fittings. - En av de første legeringer som ble utviklet i bronsealderen. Er akseptert som industristandard til trykklassifiserte bronseventiler. Bronse har en høyere styrke enn rent kobber er lett å støpe. SILICIUM - Har samme duktilitet som kobber, men vesentlig større styrke, har den samme eller høyere motstandsdyktighet overfor korrosjon som kobber. Brukes i noen grad som spindelmateriale i ventiler. - Det materiale som er mest benyttet til spjeld i spjeldventiler. Aluminium Bronse tåler varmebehandling har samme styrke som stål. Dannelse av et aluminiumsoxydlag gjør dette materialet veldig motstandsdyktig mot korrosjon Anbefales ikke brukt i systemer med høye PH - verdier. - Har generelt god motstandsdyktighet overfor korrosjon, er lettå bearbeide. Benyttes primært til spindler kuler. Støpt messing blir benyttet til billige kuleventiler. - En legering av jern, kullstoff silisium som er lett å støpe. Er lett å bearbeide benyttes i stor utstrekning til ventilhus overdeler til PN16 ventiler. Støpejern har motstandsevne overfor korrosjon, som så i visse miljøer er bedre enn stål. - har en kjemisk sammensetning som er veldig lik på støpejern. Spesialbehandling gjør at man endrer den metallurgisk struktur som gir høyere mekaniske egenskaper. Noen kvaliteter blir varmebehandlet for å forbedre duktiliteten. Seigjern har omtrent de samme styrkeegenskaper som stål. KARBON - har gode mekaniske egenskaper, god motstandsdyktighet overfor korrosjon sulfider. Karbonstål har styrke både ved høye lave temperaturer. Anvendes i stor grad til sluse- sete- kuleventiler. 3% NIKKEL - Forbedret motstandsdyktighet overfor korrosjon i forhold til støpejern seigjern. Høyere motstandsdyktighet overfor temperaturkorrosjon har gode mekaniske egenskaper. FORNIKLET - Nikkelbelegning blir benyttet i flere sammenheng bl.a. som spjeld i dreiespjeldventiler. Belegget har en veldig høy bruddstyrke, 345 til 1550 Mpa. RUSTFRITT 400 SERIEN - Disse rustfrie stålene er normalt magnetiske på grunn av deres martensitisk struktur karboninnhold. De er motstandsdyktige overfor temperaturoxydasjon har gode fysiske mekaniske egenskaper i forhold til karbonstål. De fleste av disse rustrie stålene tåler varmebehandling. De mest alminnelige anvendelsesområder til ventiler er som spindelmateriale i dreiespjeldventiler. RUSTFRITT Er et ikke magnetisk rustfritt stål med større duktilitet enn 400 serien av rustfritt stål. På grunn av en austenitisk struktur har 316 stål en veldig høy motstandsdyktighet overfor korrosjon i en rekke miljøer. De mest alminnelig anvendelsesområder for ventiler er som materiale til spindel, hus, kulemateriale så som spjeld til skyve- dreiespjeldventiler. RUSTFRITT 17-4 ph er en martensitisk rustfritt stål som har stor styrke hardhet ph er mer motstandsdyktig overfor etsende angrep enn all ed rustfrie ståltyper i 400 serien. Benyttes for det meste til spindelmateriale til spjeldventiler. - Er en legering som mest blir benyttet som sete, kjegle, kule spjeld materialer i ventiler. Monel er veldig motstandsdyktig mot sjøvann for sterkt kautiske oppløsninger. STELITTE - er en kobolt basert legering, er en av de beste legeringer til de fleste formål. Er veldig motstandsdyktig overfor varme, korrosjon, støt oxidasjon. Stelitte tåler høy polering brukes til seteringer i bl.a. kuleventiler. Stellite s hardhet påvirkes ikke ved varmebehandling. HASTELLOY C - er en nikkelkrom molybden legering, som er motstandsdyktig overfor en rekke kjemiske prosessmiljøer, som f.eks. sterke iltningsmidler som flytende klor, klorgass ferriklorid. I tillegg er det så motstandsdyktig overfor salpetersyre, saltsyre svovelsyre ved moderate temperaturer. 452

7 Metals used in valves and fittings - A non-ferrous metal, lightweight, approximately one-third as of steel. Aluminium exhibits excellent atmosphere corrosion resistance, but can be very reactive with other metals. In valves, aluminium is mainly used as an exterior trim component such as a hand wheel or identification tag. COER - Among the most important properties of copper material are their thermal and electrical conductivity, corrosion and wear resistance, and ductility. Copper performs well in high temperature applications and is easily joined by soldering or brazing. Copper is mostly used for fittings. BRONZE - One of the first alloys developed in the bronze age. Accepted as the industry standard for pressure rated bronze valves and fittings. Bronze has a higher strength than pure copper and it is easy to cast. SILICON BRONZE - Has the ductility of copper but more strenght. Silicon bronze has equal or greater corrosion resistance than copper. Used as stem material in valves. BRONZE - The most widely accepted disc material used in butterfly valves. It is heat treatable and has the strength of steel. Formation of an aluminium oxide layer on exposed surfaces makes this metal very corrosion resistant. Not recommended for high ph wet systems. BRASS - Generally good corrosion resistance and has excellent machinability. It is used for ball valve stems and balls. Forged brass is used in cheap ball valve bodies. CAST IRON OR GREY IRON - Is an alloy of iron, carbon and silicon, easily cast. Cast iron is easily machined and has a wide use for valve bodies and bonnets for PN16 valves. It has a corrosion resistance that is improved over steel in certain environments. DUCTILE IRON - Has composition similar to cast iron. Special treatment modifies metallurgical structure which yields higher mechanical properties. Some grades are heat treated to improve ductility. Ductile iron has aproximately the same strength as steel. CARBON STEEL - Very good mechanical properties, good resistance to stress corrosion and sulfides. Carbon steel has high and low temperature strength and is mainly used for gate, globe and ball valves. 3% NICKEL IRON - Improved corrosion resistance over cast and ductile iron. Has higher temperature corrosion resistance and very good mechanical properties. NICKEL-PLATED DUCTILE IRON - Nickel coatings is for some applications used as disc in butterfly valves. These coatings have a very high tensile strenght, 345 to 1550 Mpa. 400 SERIES STAINLESS STEEL - This stainless steel is normally magnetic due to its martensitic structure and iron content. It is resistant to high temperature oxidation and has good physical and mechanical properties over carbon steel. Most of these material are heat treatable. The most common applications in valves are for stem material in butterfly valves. 316 STAINLESS STEEL - A non magnetic stainless steel with more ductility than 400 SS. Due to austenitic structure 316 Stainless steel has very good corrosion resistance in a wide range of environments. Most common use in valves is stem, body and ball as well as discs for butterfly and knife gate valves PH STAINLESS STEEL Is a martensitic stainless steel material with high strength and hardness. It withstands corrosive attacks better than the 400 SS series. Primarily used as a stem material for butterfly and ball valves. - Is an alloy used primarily as interior trim on butterfly and ball valves. Has high corrosion resistance to sea and salt water, as well as strong caustic solutions. STELITTE - Cobalt base alloy, one of the best all-purpose alloys. Very resistant to heat, abrasion, corrosion and oxidation. Stellite takes a high polish and is used in steel valve seat rings. Stellite hardness is not affected by heat treatment. HASTELLOY C - Is a nickel-chromium molybdenum alloy which has outstanding resistance to a wide variety of chemical process environments, as strong oxidizers such as wet chlorine, chlorine gas and ferric chloride. In addition it is also very resistant to nitric, hydrochloric, and sulfuric acids at moderate temperatures. 453

8 SAMMENLIKNINGSTABELL DIVERSE MATERIALER COMPARItive TABLE FOR VARIOUS MATERIALS Mat. nr DIN DIN norm B.S. ASTM Merknader/ Comments Aluminiumslegeringer/ Aluminium alloys AIMg Si 1 F HF 30 TF B T6 Stang LM25TF B Stopt Kobberlegeringer Copper alloys Cu Zn Cu Zn 3 Pb CZ 123 B124-C Cu Zn 39 Pb CZ 122 B124-C Cu Zn 39 Pb CZ 121 B124-C CZ 121 M B455-C Cu Zn 41 Pb CZ 123 B124-C Cu Zn 39 Sn CZ 112 M B Cu Al 10 Ni Pb 104 B Cu Al gni Bronse - rødgods Bronze G - Cu Sn Pb G - Cu Sn 10 Zn G1 B54 - C90500 Rg G - Cu Sn 7 Zn Pb LPB1 B62 - C930 Rg 7 Aluminium Bronse - rødgods Aluminium Bronze G - Cu Sn 5 Zn Pb LG2 B14 - C3600 Rg CuZn15Si Messing Brass MS 5 CuZn 39 Pb 3 MS 3 Cu Zn 37 Støpejern Cast Iron GG Gr. 150 Al26 CI. A A4-25B 0.60 GG Gr. 2 Al26 CI. B A4-30B GG Gr. 260 Al26 CI. B A4-40B GG Gr. 300 Al26 CI. C A4-45B Adusergods Malleable cast iron GTW W340/ GTW W410/ GTW A47 - Gr GTS B340/12 A47 - Gr Seigjern Ductile iron GGG Gr. 4/12 A GGG Gr. 370/ GGG Gr. 500/7 A GGG Gr. 600/3 A KarbonståI Carbon steel C-21 A105 Smedet GS Gr. 430 A A GS Gr. A A GS-C A216-WCB NGS GS-21 Mn 5 SSC Gr. 430 LT 40 A GC24E A352 LCB GS-22 Mo A A217-WC 1 Karbonstål Carbon steel GS-17 Cr Mo A A217-WC GS - 10 Cr Mo A217 WC9 454

9 SAMMENLIKNINGSTABELL DIVERSE MATERIALER COMPARISON TABLE FOR VARIOUS MATERIALS Mat. nr DIN DIN norm B.S. ASTM Merknader/ Comments Stål Steel St T HFS 11 Al U St B A570-Gr R St C A570-Gr U St A A23-Gr.D R St B A24-Gr.D U St A St St BI CDS 1 A TT St 35 SEW WPLO/LT 50 A334-Gr.O C A A H II A515-Gr C 22. SSC M A105 NGS C A35 A C M46 A T St E C 22 N Gr. C A105-Gr.11 C S Mn Mo7 A Mo Gr. 614 A4-Gr.A Si Cr A55 A Cr Mo Gr. 27 A12-F Cr Mo Gr. 31 A12-F22 3 % Nikkeljern 3 % Nickel Iron GG25 mod Gr. 260 Al26 kl. B Mod. A4-40B Mod. Forniklet seigjern Nickel plated ductile iron GGG50 Mod Gr 500/7 A536 Belagt Rustfritt Støpestål Casted Stainless steel G-X2 Cr Ni 1-9 SEW A743-CF3 304 L G-X6 Cr Ni A296-CF G-X10 Cr Ni A296-CF G-X2 Cr Ni Mo 1-10 SEW A743-CF3M G-X6 Cr Ni Mo A351-CFM NGS G-X10 Cr Ni Mo Gr.A A296-CF3M G-X7 Cr Ni Nb A296-CFC G-X7 Cr Ni Mo Nb A351-CF3M NGS 61 Rustfritt Stål Stainless steel X12 Cr A217-CA X Cr A X Cr A X22 Cr Ni S29 A X12 Cr MoS A F 430F X15 Cr Mo 13 SSC A X35 Cr Mo 17 H SSC X12 Cr Ni A X5 Cr Ni A X2 Cr Ni A L 304L X5 Cr Ni Mo A

10 SAMMENLIKNINGSTABELL DIVERSE MATERIALER COMPARISON TABLE FOR VARIOUS MATERIALS Mat. nr DIN DIN norm B.S. ASTM Merknader/ Comments Rustfritt stål Stainless steel X2 Cr Ni Mo S12 A L 316L X2 Cr Ni Mo N A L 316LN X5 Cr Ni Mo S16 A X Cr Ni Mo 275 SSC A X2 Cr Ni Mo N 22-5 VdTUV 41 UNS S X10 Cr Ni Ti S12 A X10 Cr Ni Nb S17 A X10 Cr Ni Mo Ti S17 A T 316 Ti X10 Cr Ni Mo Ti 1-12 SSC 970-3S33 A T 316 Ti X6 Cr Ni 1-11 VdTUV H Hastalloy G B52 Rustfritt stål, smidd Forged stainless steel X5 Cr Ni S31 A12-F X2 Cr Ni S30 A12-F304L X5 Cr Ni Mo S31 A12-F X2 Cr Ni Mo S11 A12-F316L NGS X2 Cr Ni Mo S A12-F316LN X5 Cr Ni Mo S33 A12-F ph Rustfritt stål 17-4 PH stainless steel X5 Cr Ni Cu Nb 16-4 EN 100 A X5 Cr Ni Cu Nb A Alloy Alloy X7 Ni Cr Mo Cu Nb 25- A351 - CN7M Cb 3 B473 Serie 300 Rf. Stellite Stellite Stellite No 25 AWS 513 Titan Titanium IMI 125 B265 - Gr. 2 Nikkellegerninger Nickel alloys Ni Cu 30 Fe Na 13 CWSR Monel Monel Hastalloy C Ni Mo 16 Cr 16 Ti NA 45 Hastalloy C Ni Mo ANC 15 Hastalloy B Hastalloy C Ni Mo 16 Cr W SSC Hastalloy C Forkortelser/ ABBREVIATION: DIN = Deutshe Industrie Normen B.S. = British Standard Institute ASTM = American Socity for Testing Materials AWS = American Welding Socity AISI = American Iron and Steel Institute SEW = Staal Eisen Werkstoffblatt SSC = Stahlschlüsel NGS = Nordic Group for Steel VdTÛV = Vereinigung der Technischen Überwachungs Vereine UNS = Unified Numbering System 456

11 KJEMISK RESISTENSTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY 2- Ethylhexanol ( ) 3 CHC 2 OH 1 C Acetaldehyd CHO 50 C C C C C C B C C C C C B B A B B A A A A A Acetamid CON C C C C B A A A A A A A A A A A A 2 Acetofenon H 3 COC0 C C C C C C C C C C C C C C C C C 3 Aceton COCH C C C C B til 3 C C A A A A A A A A A A A A A A A A A A Acetonitril -COCH C 5 C C C A A A 3 Acetylen HC-CH Luftart 100% A C C C C C A A A A A A A A A A A A Acetylklorid COCL C C C C C 5 C A A A A A C C A C A A A A Acrylonitril C:CHCCN C C C 0 C C B A A A A A A A A A A A A A A A Acrylsyre C:CHCOOH 97% 5 90 Acrylsyremetylester CHCO 2 C 2 Teknisk ren B til C C C C C A A A Adipinsyre B til COOH( ) 4 COOH Mettet B A C C B C 90 B B 90 til A Avfargingsmiddel 5% aktiv CL C 5 C C C C C C C C B A B A A A Avfargingsmiddel 12% aktiv CL 2 C C 5 C C C C C C C C B A B A A A Alkan B til C 36 H C A A A A B A A B B A A A A A A A Allylalkohol =CH OH 96% A A A A A A A A A A A A A A A A Allylklorid CH CL C C C C C Aluminium Florid (vannfri) ALF 3 Mettet C C C C C C C C C C B C B A Aluminiumacetat AL(C 2 H 4 O 2 ) 3 Mettet B 90 til C C C C C C A A B Aliminiumammoniumsulfat ALNH4(SO O Mettet A B B B B B C B A A A Aliminiumhydrokid ALO 3-3 O Mettet C C C C C B B C B B A A A B Aliminiumkaliumsulfat ALK(SO O Mettet A B B B B B C B A A A Aluminiumklorid ALCL 3 Mettet A C C C C C C C C C C C A C A A Aliminiumnitrat AL(NO 3 ) 3. 9 O Mettet C C C C C C C C C C C A A A C Aliminiumoxidklorid C Aliminiumsulfat AL 2 (SO 4 ) 3 Mettet C C C C C C C C C C C B A Amerikansk olje A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ammoniak flytene NH 3 100% C C B til C A C C C C C A A A A A A A Ammoniak gass NH 3 100% C C B B B C A A A A A A A Ammoniak vannfri NH C C C C C C A A A A A A A 457

12 KJEMISK RESISTENSTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Ammoniakvann B til N OH 10% B C C C C C B A A A B A Ammoniumacetat NH (C H O ) Mettet C C C C B B Ammoniumcarbonat O 3. 2 H 3 N Mettet B til B C til C A til 60 C B B B B B A Ammoniumdichromat (NH 4 CR 2 O Ammoniumfluorid NH 4 F 10% C C C C C C Ammoniumfluorid NH 4 F 25% C C C C C C Ammoniumfosfat NH 3 H 3 PO 4 Alle B C C C C C B B C B A A A A B A Ammoniumhydrenflorid NH 4 HF Mettet Ammonlumhydrosulfld (NH 4 )HS B til C C C C C C C C B B B B Ammoniumhydroxid NH 4 OH 10% B til 90 B C C C C C B A A A B A Ammoniumklorid NH 4 CL Mettet B C C C C C C C C B C B B B Ammoniumnitrat NH 4 NO Mettet C C C C A A A A 3 Ammoniumpersulfat (NH 4 S C C C C C C C C C C C B A A C A Ammoniumsulfat (NH 4 S C C C C C C B B C B B B B B A B A 4 Ammoniumsulfid Fortynnet (NH 4 S A C C C C C C C C C B B B Ammoniumthiocyanat NH 4 SCN 50-60% B C C C C C C C C C A A A B A Amylacetat COOC 5 H 11 C C B til C C C C A B B B B B B B A B A A A A A A A Amylalkohol C 5 H 11 OH 25 0 C B 90 til 60 5 A A A A A B B B B A A A A A Anilin N C 0 C C C C C C C C C C B B C B B A A A A B A Anilin saltsyre N.HCL Mettet C C 25 C C 5 C C C C C C C C C C C C A Anilinklorhydrat C A Antimon(III)-klorid SBCL 3 Mettet C C C C C C C C C C C C C A A Antimonsmør SBCL 3 Mettet C C C C C C C C C C C C C A A Antraquinon C 14 H O C C C Antraquiononsulfonsyre C 14 H 7 O 2.S0 3 H. 3 O Aqua regia CIHHNO 3 25 C C C C 40 C C C C C C C C C C B B B Argon Ar Tor A A A A A A A A A Arseniksyre H 3 ASO 4. O 0% C C C C C C C C C B A B A A A Arylsulfonsyre SO 3 H

13 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Asfalt B til C C C C C 0 C A A A A A A A A A A A A A A B A Bariumcarbonat BACO Mettet A A A A B B B B B A A A A A 3 Bariumhydroxid Ba(OH) Mettet C C C C B B C B A A A A A A 2 Bariumklorid BaCL 2.2 O Mettet A A A A A B B C B B B A A A Bariumnitrat Ba(NO 3 ) Mettet C C C C A A A A A A 2 Bariumsulfat BaSO Mettet B B B B B B A B A A A A A 4 Bariumsulfid BaS Mettet C C C C C C B B C B A A A A A Benzaldehyd CHO 10% C C C C C A A A A A C C B C A A A A B A Benzen H C C C C 75 1 C C C 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A 5 Benzensulfonsyre SO 3 H 10% C B til C B B B B C C C C B B B A A Bensin (blyfri) C C C 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Bensin (blyholdig) C C C 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Bensin (sur) C C C 40 B B A A A A B A A A C A Benzoesyre (E 210 ) COOH Alle C C C C C C C C C C A A A A A A Benzylalkohol OH 65 C 1 C 0 B til B til A A A A A B B B B A A A A A A Bismuthkarbonat (BiO CO Bittermandelolje CHO 10% C C C C C A A A A A C C B C A A A A B A Bitumen C C C B til C C 0 C A A A A A A A A A A A A A A B A Blekemiddel 5% aktiv CL C 5 C C C C C C C C B A B A A A Blekemiddel 12% aktiv CL 2 C C 5 C C C C C C C C B A B A A A Blod 90 B B C C B A A A A A Blyacetat Pb(C 2 H 3 O 2.3 O Mettet C C C C C C C A A A Blyklorid PbCL C Blynitrat Pb(NO 3 Mettet A A A Blysukker Pb(C 2 H 3 O 2.3 O Mettet C C C C C C C A A A Blysulfat PbSO B B C C C C B B B Blekk 150 A A A C C C C A A A Blå sten CuSO 4.5 O Mettet Blåsyre HCN A Bomullsfrøolje C A B B B B B B B B A A A A B Borax Na 2 B 4 O 7.10 O Mettet A A A A A A B A A A A A A A A A Boroxid H 3 BO 3 Mettet B B B B C C B C B A B A A A 459

14 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS Plast Elastonomer C FORNIKLET ALLOY Borsyre H 3 BO 3 Mettet B B B B C C B C B A B A A A Bremsevæske C C B B B A B A A A A A Brine Mettet A A A C C C B C B A B A A A Brint A A A A A A A A A A A A A A A A A A Brintoverilte O 2 50% c 90 c 5 C C C C C C C C B C C A A A A A Brintoverilte O 2 90% C C 90 C 40 C C C C C C C C B C C A A A A B B Brom Br 2 Væske C C 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C A Brom Br 2 Damp C 0 65 C C C C C C C C C C C C C C C C C A A A Brombenzen Br 5 5 Brombrintesyre HBr % C 40 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C Brombrintesyre HBr Brommethan Br Bromsyre HBrO 3 Bromtoluen C 7 H 7 Br Bromvand Mettet Brent kalk CaO Butadien C:CHHC: Butan C 4 H 10 Butanol ( OH Butansyre COOH Buten CH:CH Butylacetat COOCH( )(C 2 ) Butylalkohol ( OH Butylen CH:CH Butylfenol C 4 H 9 H 4 OH 50% C B til To 40 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C B til C C 5 C C B C C B B B B C C C C C C C C 75 Kald. C C C C 5 C C C C C C C C C C A A B A A A 50% C A A A A A A A A A A A A A A A A A A B til 50% C 90 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A C B B B B B A A A A A B til C C A A A A C C C C C B A A A A 60 væske C C C 40 A A A A A A A A A A A A væske 25 C C C C C C B B B B B B B B A A A A A A C B B B B B A A A A A B til C C 40 A A A A A A A A A A A A C C Butylfphthalat 0 B til Butylstearat H 3 ( ) 16 CO 2 ( ) 3 CH 40 1 C 40 C 5 A A A A B B B A A A A 3 Butynediol HO C:C OH B til Cadmiumcyanid Cd(CN) Calciumbisulfit CA(HSO 3 ) C 90 5 C C C C C C C C B A A C A 2 BRØDRENE DAHL AS 460

15 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Calciumcarbonat CaCO A C C C C B B B B A A A A A A Calciumdisulfid Ca(HS Y 6 O C C 5 A A Calciumhydroxid Ca(OH C C C C C C C C C C A A A A A A Calciumhypoklorit Ca(OCL 30% C C C C C C C C C C B B B B C B Calciumklorat Ca(CLO 3 ). 2 O C B B B B B B B B B B A A A Calciumklorid CaCL B B B B B A A C C B A B A A B A Calciumnitrat Ca(NO B B B B B B B B A A A Calciumoxid CaO A A B A A A Calsiumsulfat CaSO 4 % A A B B B A A B A A A A A A A A A Camfer C 10 H 16 O C C 1 B B B B B B B B A A A A B Caprylsyre ( ) 6 COOH A A B A A A Carbamid CO(N C B B C C C A A B C Carbitol B B B B B B B B B B B Carbondioxid CO 2 Tørr 100% A A A A A A A A A A A A A A A A A Carbondioxid CO A A A A A A B B B B B A A A A A A A 2 Carbondisulfid B til CS C C C 2 C C C B B B B A A A A A A A A A Carbonmonoxid CO Luftart A A A A A A A B A A A A A A A Carbontetraklorid CCL C 25 C C C C C 5 B A A A A C C A C A A A A A A 4 Castorolje A A A A A A A A A A A A A A A A A A Celluloseacetat COO OC C C C C B B B B B B A 5 Cellulosefortynder C 4 H10O C C A A A A A A A A A A A 2 Chromkaliumsulfat CrK(SO 4 ) C B B A B Chromsyre CrO 4 10% C C C C C C C C C C C 100 B til til Chromsyre CrO 4 % C 0 40 C C C C C C C C C C C 100 B til til Chromsyre CrO 4 30% C 0 60 C C C C C C C C C C C C B til Chromsyre CrO 4 40% 65 C C C 0 60 C C C C C C C C C C C B til A til 50 B A A til 50 C A C A B til 100 C B Citronolie C C C C B A A A A Citronsyre H O Mettet C C C C C C C C C B A A A A A 7 Cloralhydrat CCL 3 CH(OH) Alle B til 2 C 461

16 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS Plast Elastonomer C FORNIKLET ALLOY Collagen C C B C C C C C C A A Creosot C C 25 B B B B B A A A A A A A A A A A A Cresol H 4 OH 90% C C B 60 til B B Cresylsyre C 7 H O 50% C C C C 5 A A A A A A A B A A A A A A A A Crotonaldehyd CH:CHCHO C C C Cumen CH( C C C C 90 B B B B A Cuprisulfat CuSO 4.5 O Mettet Cuproklorid CuCL Mettet C C C Cyclohexan H C C C C C C C 5 A A A A B B A B A A A A A A A Cyclohexanol H 11 OH 40 C C C C C 5 A A A A A A A Cyclohexanon H 10 O C C C C C C C B B B B B B B B B A A B A Damp (høyttrykk) 40 Bar - C C C C C C C C C C C C C B A C B A A A A C A Damp (lay trykk) < 2 Bar C C C C C A A A A A A A A A A A A A A A A A A Damp (Mellom trykk) 2 Bar - 40 Bar 0 C C C C C B A A A A A A A A A A A A A A B A Decahydronafthalen C 10 H 1 0 C C C C 90 Decalin C 10 H 1 0 C C C C 90 Decansyre ( ) 6 COOH A A B A A A Dextrin stivelse Mettet C 0 90 A A A A A B B B A A Dextrose H 12 O A A A A A D-glucose H 12 O A A A A A Diacetonealkohol CO C( OH C 50 C 175 C C C A A A A A A A A A A A A A A A A A Dibromethan B til Br BR Tørr C C A A A A A A A Dibutoxyethylfthalat C H 30 O 6 C B til 60 C 90 C A A A A A A A A A A Dibutylfthalat H 4 (COOC 4 H 9 50 C C 175 C C C C A A A A A A A A A Dibutylsebacat C 4 H 9 OCO( ) OCOC 4 H 9 25 C 175 C C C C Dichlorbenzen H 4 CL 2 5 C C C 5 A A A A A Dichlorethylen C 2 H 4 CL 2 C C C C C C 5 B B B A Dieselolje C C C 5 A A A A A A A A A A A A A A A A Diethylamin C 4 H 10 NH C C C C C C C A A C A A A A B BRØDRENE DAHL AS 462

17 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Diethylcellulose H 14 O C C Diethylether C 4 H 10 O 50 C C C 150 A A A A A Difenyloxid ( O Mettet C C B A A A Difosforpentoxid P 2 O Diglycolsyre O( COOH) Mettet C 25 C C C C C 50 A A A A A A A A A 2 Diklorethan C 2 H 4 CL Tørr C C C C C A A A A 2 Dimethylamin ( NH C C C C C C C 5 A A A A A A A A A A A A A A A Dimethylbenzen H 4 ( C 50 C C 1 C C C B B B B B B B A A A A A Dimethylformamid HCON( C C C A Dimethylhydrazin ( NN B B B B B B A A Dinatriumfosfat Na 2 HPO C 0 C Dinitrenoxid N 2 O 0-12 B til B til 60 C B B C B B A A B C C C -12 B til Dinonylfthalat H 4 (COOC 9 H 19 C C C C C A A A A C C C Dioctylfthalat H 4 (COOC H 17 C 25 C C C C C C A A A A A A A A A Dioxan O:( ) 4 :O C C C A A A Dodecansyre CH3(CH2)10COOH C 100 C C C C C A A A A A A A A A A A A Dow Therm A C 12 H 10 YC 12 H 10 O B til 60 Druesukker H 12 O A A A A A A A B til C 90 C C B C C C C C C C A A A Eddik C 90 C C C C C C C C C C C C C A A A A A A Eddiksyre COO5% C C C C C C C C C C C C C C A A A A A A Eddiksyre COOH 60% C C C C C C C C C C C C C C C A A A A A A Eddiksyre COO% C C C C C C C C C C C C C C C C A B A A A Krystall isert C C 10 C 90 B C B C C C C C C C C C C C B B B A A til Eddikksyre COOH Eddikksyreanhydrid ( CO O C B til C C C B B B B B B B A A B A Eddikksyremethylester CO 2 C 50 C C 90 C C C C A A B A A A A A A A A A Eddikketer COOC 2 Ethandiamin N N C 50 C A A C A A B A A B A B A Ethandiol OH O A A A A A A A A A A A A A Ethanol C2H5OH A A A A A A A A A A A A A A A A C A 463

18 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS Plast Elastonomer C FORNIKLET ALLOY Eter C4H10O C 25 C 50 C C C C A A A A B B B A A A A A A A A Ethylacetat CH3COOC2H5 C 50 C C 90 C C C C A A B A A A A A A A A B A Ethylacetoacetat CH3COCH2COOC2H5 C C C C Ethylacrylat CH2:CHCOOC2H5 C C C C C C A A A A A A A A A A A A A Ethylalkohol C2H5OH A A A A A A A A A A A A A A A A Ethylbenzen C6H5C2H5 C C C C C C B B B B B B A A A A Ethylchloracetat CH2CLCO2C2H5 C 25 Ethylenbromid BrCH2CH2BR Tørr C C B til A A A A A A A Ethylendiamin NH2CH2CH2NH2 C 50 C A A C A A B A A B Ethylendiklorid C2H4CL2 Tørr C 25 C C C C C 50 A A A A A A A A A A A Ethylenglycol CH2OHCH2OH A A A A A A A A A A A A A A A A Ethylenklorhydrin CLCH2CH2OH 25 C C C A Ethylenklorid CLCH2CH2CL Tørr C 25 C C C A A A Ethylenoxid CH2CH2O C C C 0 C C C C C A A B A A A A A B A Ethylether C4H10O C 25 C 50 C C C C A A A A B B B A A A A A A A A Ethylether (ter) (C2H5)2O C C 50 1 C C C C C Ethylformiat HCOOC2H5 25 C C A A A A A A A Ethylklorid Tørr 25 C B til C2H5CL C til B 60 A A B A A A A A A A A A A B A Ethyl Mercaptan C2H5SH 25 C A A A A A Ethyloxalat (COOC2H5)2 60 C C Ethyn Luftart HC-CH 100% A C C C C C A A A A A A A A A A A A Fedt. smøre 5 C C C C C A A A A A A A A A A Fettsyre R-COOH C C C C C C C C C A A A A Fenol C6H5OH C C C C 90 A A C C C C C A A A A A A Fenylhydrazin C6H5NHNH2 C 50 B til C C C C Fernis (lak) C C A A A B B C C C B A A A A A Ferrihydroxid Fe(OH)3 Mettet C C C C C A A A A Ferriklorid (vandig) Mettet C C C C C C C C C C C C C C C til FeCL3 0 Ferrinitrat Fe(NO3)3.9H2O Mettet C C C C C C C C C B A A A C A BRØDRENE DAHL AS 464

19 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Ferrisulfat Fe 2 (SO 4 ) C C C C C C C C C B A A A C Ferrohydroxid Fe(OH Mettet C C A Ferroklorid FeCl 2 Mettet C C C C C C C C C C C C C C C B Ferronitrat Fe(NO A A A Ferrosulfat FeSO B C C B C C C C C A A A A A A Fiskeolje C C A A A C B A A A A A A A A A Flourbr into Vandfri HF C 25 C 90 1 C C A A A A Flourgass (ton.) F 2 100% C 25 C C C 0 C C B B C C A A A A A A Flourgass (vat) F 2 C C C C 40 C C C C C A A A A Fluorborsyre HBF C C B B C C C A A A Fluorbrintesyre HF Fortynnet C 5 65 C C C C C C C C C C C C C C B A C A Fluorbrintesyre HF 30% C 5 65 C C C C C C C C C C C C C C B A C A Fluorbrintesyre HF 40% C C 0 C 40 C C C C C C C C C C C C C C B B C A Fluorbrintesyre HF 50% C C C 0 C C C C C C C C C C C C C C C B B C A Fluorkiselsyre SiF 6 50% C C B B C C C C B B B A A Flussyre HF Fortyn net C 5 65 C C C C C C C C C C C C C C B A C A Flussyre HF 35% C 5 65 C C C C C C C C C C C C C C B A C A Flussyre HF 40% C C 0 C 40 C C C C C C C C C C C C C C B B C A Flussyre HF 50% C C C 0 C C C C C C C C C C C C C C C B B C A Forbrenningsgass C A A A A A A A A A A A A Formaldehyd HCHO Fortynnet C C A A B C C B A A A A A A Formaldehyd HCHO 35% C A A B C B A A A A A A Formaldehyd HCHO 37% C C 40 C A A B C B A A A A A A Formaldehyd HCHO 50% C 0 C B B B C B B A A A A A FosfatEster C C 40 C C C C C A A A Fosfor (gul) P Fosfor (rod) P A A Fosfor(V)-oxid P 2 O B C A A Fosforpentaoxid P 2 O C C B A A 465

20 KJEMISK RESISTENsTABELL FOR VENTILER OG FITTINGS C Plast Elastonomer FORNIKLET ALLOY Fosforsyre H 3 PO 4 10% C C C C C C C C C C C B A A A C Fosforsyre H 3 PO 4 50% C C C C C C C C C C C C B A A A C Fosforsyre H 3 PO 4 5% C 90 C 90 C C C C C C C C C C C B A B A C Fosfortriklorid PCL 3 C C C C C A A A F o t o g r a f i s k oppløsning C A A Freon 11 CCL 3 F 100 % C C 55 C A A A A A B B B B A A A A A Freon 113 C 2 CL 3 F % C A A A A A B B B B A A A A Freon 114 C 2 CL 2 F % C 55 C A A A A A B B B B A A A A Freon 12 CCL 2 F % C C C A A A A A B B B B A A A A Freon 21 CHCL 2 F 100 % C C C C C A A A A A B B B B A A A A Freon 22 CHCIF % 25 C 90 C C C C A A A A A B B B B A A A A Fruktose H A A A A A A A A Fthalsyre H 4 (COOH A A A B B C B A A A B A Furfural C 4 H 3 OCHO C C C C A A A A A A A A A A A A A A A Gallussyre (OH) 3 CO C 5 B B C C C C C A A A A A A Garvelut A A A B A A Garveoppløsning A A A B A A Garvesyre C 76 2 O 10 % C A A B B C B B B A A A A A 46 Gasohol C C C 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A Gelatine C C B C C C C C C A A Gips CaSO A A B B B A A B A A A A A A A A A Gips. slam CaSO 4.2 O A A A B B A A B A A A A A A A A Glaubersalt Na 2 SO 4.10 O 90 C A A A A A A A A A A A A Glaubersalt Na 2 SO 4 Mettet A A A B B A A A A A A A A A A A A Glukose C A A A A A A A A A A A A A A A A Glukose H O A A A A A A A A A A A A A A A A A A Glyserin C 3 (OH) A A A A A A A A A A A A A A A A A A Glyserol C 3 (OH) A A A A A A A A A A A A A A A A A A Glykol OH O A A A A A A A A A A A A BRØDRENE DAHL AS 466

Elektrogalvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов

Elektrogalvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов Elektralvanisk spenningsrekke Galvanic series of metals and alloys Rezistenta la electrocoroziune Гальваническая обработка металлов и сплавов Uedlere metall/ Anodic or least noble Magnesium Magnesium Sink

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys

Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys ± Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys Sammenligning Sammenligning med tidligere med brukte tidligere nasjonale brukte standarder nasjonale standarder Hydro Aluminium Hydro Sammenligning Hydal

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys

Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys ± Hydal Aluminium legeringer Hydal Aluminium alloys Sammenligning Sammenligning med tidligere Sammenligning brukte med tidligere nasjonale med brukte standarder tidligere nasjonale brukte standarder nasjonale

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW)

teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW) Status på arbeidet med teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW) Christian J. Engelsen Seniorforsker, PhD SINTEF christian.engelsen@sintef.no 1 Basic Requirements (BR)

Detaljer

Avfallshåndtering. Regler og ansvar for avfallshåndtering. Avfall fra forsøk

Avfallshåndtering. Regler og ansvar for avfallshåndtering. Avfall fra forsøk Avfallshåndtering Regler og ansvar for avfallshåndtering Avfall fra forsøk Destruering av kjemikalier Opplæring i rutiner for avfallshåndtering Regler og ansvar for avfallshåndtering Alt farlig avfall

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner. Konstruksjonsstandard: API 594 (unntatt for byggelengdedimensjoner

Tekniske spesifikasjoner. Konstruksjonsstandard: API 594 (unntatt for byggelengdedimensjoner Keystone FC er en presisjonskonstruert to-plate tilbakeslagsventil som passer for prosesseller støttesystem, hvor som helst beskyttelse mot tilbakeslag er påkrevd Egenskaper To plate, flatt setedesign

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

VENTIL- BELGER THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR

VENTIL- BELGER THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR VENTIL- BELGER THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR KJERNEN I VÅR VENTIL Larox ventilens kjerne er den elastiske ventil belgen, som også er den eneste ventildelen som er i kontakt med mediet. Ved åpen

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Klaff tilbakeslagsventiler, svingklaff Swing check valve Clapet de retinere, prin pendulare Обратный клапан

Klaff tilbakeslagsventiler, svingklaff Swing check valve Clapet de retinere, prin pendulare Обратный клапан Klaff tilbakeslagsventiler, svingklaff Swing check valve Clapet de retinere, prin pendulare Обратный клапан N 50-N 300 N 50-N 150 PN 1 N 200-N 300 PN 10 Temperaturområde ette er avhengig av hvilken pakning

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

VENTILPRISBOK 1/2004. Kule- Spjeld- Skyvespjeld- Nåle- Membran- Sete- Sluse- Instrument- Kap 1 Manuelle ventiler Side 7

VENTILPRISBOK 1/2004. Kule- Spjeld- Skyvespjeld- Nåle- Membran- Sete- Sluse- Instrument- Kap 1 Manuelle ventiler Side 7 Kap Manuelle ventiler Kule- - Skyvespjeld- Nåle- Membran- - Sluse- Instrument- Kap Manuelle ventiler Side 7 CIM 4 KULEVENTIL VENTILPRISBOK /2004 MESSING CIM0000 /4'' A CIM00002 3/8'' A CIM00003 /2'' A

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Mulig posisjon Possible position. Anbefalt posisjon Recommended Recommended Possible Possible Not recommended. Mulig posisjon Possible position

Mulig posisjon Possible position. Anbefalt posisjon Recommended Recommended Possible Possible Not recommended. Mulig posisjon Possible position Installasjonsbeskrivelse av dreiespjeldventiler Installation guide for butterfly valves Ghid de instalare pentru valvule fluture Дисковый поворотный затвор Anbefalt posisjon Recommended Recommended Possible

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

VALVES & PIPING MATERIAL PRODUCT CATALOGUE VOL 1

VALVES & PIPING MATERIAL PRODUCT CATALOGUE VOL 1 VALVES & PIPING MATERIAL PRODUCT CATALOGUE VOL 1 DREIESPJELDVENTILER / BUTTERFLY VALVES 1 KAPITTEL 1 - DREIESPJELDVENTILER CHAPTER 1 - BUTTERFLY VALVES SIDE / PAGE VENTILTYPE VALVE TYPE 6 RVA 04W - VVS

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

EN-Standarder arbeidshansker

EN-Standarder arbeidshansker EN-Standarder arbeidshansker Vernehansker deles i 3 kategorier avhengig av type og hvilken risiko eller fare hanskene skal beskytte mot: KATEGORI 1 - hansker som brukes i arbeidssituasjoner med lav risiko.

Detaljer

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Gummigulv plater og duker INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Rubberstyle AS - Finnestadsvingen 36, N-4029 Stavanger, Norway Tlf: +47 51 54 28 00/ 992 15 202 // Fax: +47 51 54 25 00

Detaljer

Materialvalg sett fra en leverandør

Materialvalg sett fra en leverandør Materialvalg sett fra en leverandør Ifea 13. desember 2011 Jon Harald Pedersen Agenda Bakgrunn Eksempler Bolter Design trykk Tubing & fittings Håndratt Instrumentering på ventilen TR2212 materialkrav Omfang

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

Effektivt og robust kjemisk anker med lang levetid og rask herding, selv under vann

Effektivt og robust kjemisk anker med lang levetid og rask herding, selv under vann PODUKTINFOMASJON side 1 av 5 To-komponent kjemisk anker basert på vinylesterharpiks Kan brukes på våte overflater, også under vann Herder raskt og blir sterkere enn underlaget Herder uten å krympe eller

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet:

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Voltammetri Elektrokjemi Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Coulometri (måling av strøm og tid) Konduktometri

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

WINN. HiSeal høytytende spjeldventiler gir effektiv to-veis lukking over et bredt spekter av driftsforhold. HiSeal spjeldventil med høy ytelse

WINN. HiSeal høytytende spjeldventiler gir effektiv to-veis lukking over et bredt spekter av driftsforhold. HiSeal spjeldventil med høy ytelse WINN HiSeal høytytende spjeldventiler gir effektiv to-veis lukking over et bredt spekter av driftsforhold. Egenskaper Positiv lukking som oppnås mekanisk og som ikke er avhengig av assistanse fra rørtrykket.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3 Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Gruppe(r): 1BA,1BB, 1EA,1EB, 1EC, 1MA,1MB,1MF, 3AA, 3AB 3AC Fagnr FO 052 K Dato: 14 desember 2000 Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente

Detaljer

VENTILPRISBOK. Kap 4 Sikkerhetsventiler

VENTILPRISBOK. Kap 4 Sikkerhetsventiler VENTILPRISBOK Kap Sikkerhetsventiler Kap Sikkerhetsventiler Side 111 BAILEY 160B SIKKERHETSVENTIL BRONSE BAI00370 1/2'' B BAI00371 3/'' B BAI00372 1'' B BAI00373 1 1/'' B BAI0037 1 1/2'' B BAI00375 2''

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

VENTILPRISBOK 1/2004. Kap 4 Sikkerhetsventiler Side 111

VENTILPRISBOK 1/2004. Kap 4 Sikkerhetsventiler Side 111 VENTILPRISBOK 1/200 Kap Sikkerhetsventiler Kap Sikkerhetsventiler Side 111 BAILEY 160B SIKKERHETSVENTIL VENTILPRISBOK 1/200 BRONSE BAI00370 1/2'' B BAI00371 3/'' B BAI00372 1'' B BAI00373 1 1/'' B BAI0037

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

1.edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE. Duktilgods Ductile Iron

1.edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE. Duktilgods Ductile Iron .edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE Duktilgods Raufoss Water & Gas AS innhold Innhold Side Isiflo Duktilgods program/ Isiflo couplings 34 Teknisk informasjon / Technical information 5 Isiflo

Detaljer

Teguflex kompensatorer

Teguflex kompensatorer Teguflex kompensatorer Teguflex P gul Teguflex kompensatorer med gul etikett for vann, saltløsninger, alkalier, mineraloljer, vegetabiliske og animaliske oljer, oljeholdig luft, butanog propangass, acetylen,

Detaljer

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam:

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam: Effekter av borreslam: Er ilmenitt mindre skadelig enn barytt? Metaller fra borreslam: Utlekking fra partikler & opptak i dyr Input til ERMS IRIS-Biomiljø v/renée Katrin Bechmann Exposure system Stirrer

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur

Detaljer

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et.

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et. Syrer o baser Det sentrale i en syre-base reaksjon er utvekslinen av H -atomer., o en syre-basereaksjon kan kalles en protolysereaksjon. Her er det vikti å huske på at H -atomer ikke alltid er det samme

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

1.1. Buntebånd og festesokler Teknisk Informasjon. Egenskaper for polyamid PA66

1.1. Buntebånd og festesokler Teknisk Informasjon. Egenskaper for polyamid PA66 Egenskaper for polyamid PA66 Polyamid er blant de viktigste syntetiske termoplastiske materialene. Termoplast kan formes ved oppvarming så ofte det er nødvendig, uten at det skjer kjemisk nedbrytning eller

Detaljer

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8 Kjemi.1 Forbrenning.1 og C., C og.3 Ved å studere for eksempel forbrenning av et stearinlys. et er lett å påvise at forbrenningen 1. krever oksygen: sett et glass over stearinlyset. krever brennbart stoff:

Detaljer

THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR MANUELLE VENTILER

THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR MANUELLE VENTILER MANUELLE VENTILER LAROX MANUELLE VENTILER Larox manuelle ventiler er ideelle som stenge ventil ved slitende og korrosivt medie. Det være seg slam, pulver eller granulater. Våre avanserte reguleringsløsninger

Detaljer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Hansker og deres anvendelsesområde Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Mary Brennsund Hansker Emner: - CE merkning av design - EN420 Generelle krav til beskyttelseshansker

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

VEDLEGG I LISTE OVER EF-GJØDSELTYPER

VEDLEGG I LISTE OVER EF-GJØDSELTYPER VEDLEGG I A. Uorganisk ren gjødsel med hovednæringsstoffer LISTE OVER EF-GJØDSELTYPER A.1. Nitrogengjødsel Nr. Typebetegnelse Opplysninger om produksjonsmåte og hovedbestanddeler Minsteinnhold av næringsstoffer

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM

HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM KB03 HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM Kraftblokk type KB03ER Benyttes på båter fra 15' og oppover. Blokken er beregnet for småfiske ned til ca 50 favner, og leveres med gummiert snelle med påsatt

Detaljer

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins. Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009 Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.no 1 Kjemisk eksponering og helsefare ved varmt arbeid Kartlegge

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier?

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Stein Petter Næss, Kemira Chemicals AS Kemira Water Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier?

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Metallkorrosjon i prosessindustrien. IFEA-kurs 13.-14. desember 2011 Materialvalg for instrument og ventiler Håkon Leth-Olsen, INEOS Norge AS

Metallkorrosjon i prosessindustrien. IFEA-kurs 13.-14. desember 2011 Materialvalg for instrument og ventiler Håkon Leth-Olsen, INEOS Norge AS Metallkorrosjon i prosessindustrien IFEA-kurs 13.-14. desember 2011 Materialvalg for instrument og ventiler Håkon Leth-Olsen, INEOS Norge AS Hvem er jeg? Siv.ing. ITEK, NTH 1991 Dr.ing. ITEK, NTNU 1997

Detaljer

Materialutvalg TORO merkemaskin

Materialutvalg TORO merkemaskin ST700 Series Premium Industrial Vinyl. For all industriell merking. 7 til 10 års varighet utendørs. (Standard lim). Folie bredde x 30 m 30 mm 60 mm 100 mm Clear TO10130030 TO10130060 TO10130100 White TO11030030

Detaljer

FDV dokumentasjon Messingkoblinger FDV dokumentasjon for vann og gass

FDV dokumentasjon Messingkoblinger FDV dokumentasjon for vann og gass 1.edition 2009 FDV dokumentasjon Messingkoblinger FDV dokumentasjon for vann og gass Utgave 2006-001 ansv. CTS Raufoss Water & Gas AS Raufoss Water & Gas AS er et heleid datterselskap av den nederlandske

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Litt om materialer Messinggruppa NVK 2015-04-09 Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Hva vil vi snakke om Litt om hva en kan bruke til hvilke formål, og hva ikke: Kobberlegeringer Messing Bronser Lagermaterialer Støpejern

Detaljer

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1

NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKK KBFM1 POWER BLOCK KBFM1 FM1 KB19 KB24 NOTBLOKKER POWER BLOCKS NOTBLOKKER FOR TRÅL-, SNURREVAD OG OPPDRETT Notblokkene er spesielt konstruert for trål- og snurrevadfiske. De er også god egnet for sild-, sei- og brislingsnøter.

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

VENTILPRISBOK. Kap 6 Nivå, mengde og trykk Side 141

VENTILPRISBOK. Kap 6 Nivå, mengde og trykk Side 141 Kap Nivå, mengde og trykk Kap Nivå, mengde og trykk Side 141 OLJESTANDSVISERE FIG 2000 MESSING MOH00101 1/2'' SETT B MOH00102 3/4'' SETT B MOH00103 1/2'' UNDERKRAN B MOH00104 3/4'' UNDERKRAN B MOH00105

Detaljer

Korrosjon av stålarmering i betong

Korrosjon av stålarmering i betong Korrosjon av stålarmering i betong Crash-kurs i korrosjon - Korrosjon for dummies Roar Myrdal Teknisk Direktør Normet Construction Chemicals (hovedstilling) Professor II NTNU (bistilling) SVV Teknologidagene

Detaljer

electron geometry (eg) Mother structure of VSEPR molecular geometry (mg) Daughter Structure

electron geometry (eg) Mother structure of VSEPR molecular geometry (mg) Daughter Structure electron geometry (eg) Mother structure of VSEPR molecular geometry (mg) Daughter Structure Ch9 1) Which of the following represent the Lewis structure for N? 2) Which of the following represent the Lewis

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2190780 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/7 (2006.01) B01J 21/06 (2006.01) B01J 23/26 (2006.01) B01J 23/28 (2006.01) B01J 23/34 (2006.01)

Detaljer

ProFlex as Damsgårdsveien 100, 5058 Bergen Postboks 21 Laksevåg, 5847 Bergen Tlf.: 55 51 33 30 / Fax: 55 51 33 31

ProFlex as Damsgårdsveien 100, 5058 Bergen Postboks 21 Laksevåg, 5847 Bergen Tlf.: 55 51 33 30 / Fax: 55 51 33 31 armatur kuplinger Innholdsfortegnelse armatur / Kuplinger kuplinger Side nippel Utv.gj. Messing 17 kupling Innv.gj. Messing 17179 nippel Utv.gj. Forniklet messing 179 kupl. Innv.gj. 90º Forn. messing 179

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer