Av Eivind Mathisen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Eivind Mathisen 30.01.2013"

Transkript

1 Kommunikasjon Av Eivind Mathisen Innhold Introduksjon... 1 Generell Kommunikasjon... 2 Non- verbal Kommunikasjon... 2 Verbal kommunikasjon... 8 Skriftlig kommunikasjon Radio- og telekommunikasjon Radio Telefoni Internett Oppsummering Kilder: Introduksjon Hva er kommunikasjon og hvorfor er det så viktig for oss? Kommunikasjon er noe som ligger helt naturlig for oss alle, men de fleste av oss tenker ikke så mye på hva kommunikasjon er og hvorfor det er så viktig, men allikevel så er det noe av det viktigste vi har. Det å kommunisere ikke bare evnen vi har til å snakke med andre mennesker eller kanskje dyr, men det er så ufattelig mye mer! Uten at man tenker på det eller åpner munnen å sier noe til en annen person, så kommuniserer man allikevel veldig mye. Det stopper ikke der heller fordi kommunikasjon er overalt, i luften, i verdensrommet, under vann og andre steder vi ikke en gang kunne tenke oss at det blir kommunisert. Radio og telekommunikasjon er svært viktig for oss selv om vi ikke går og tenker på dette til daglig. Så hva er kommunikasjon for oss, og hvorfor er dette så ufattelig viktig for oss? 1

2 Generell Kommunikasjon For å besvare disse spørsmålene må vi se på hva kommunikasjon mellom oss mennesker er, og hvordan vi bruker det i det daglige. Så hva er det vi forbinder med kommunikasjon? Ordet kommunikasjon stammer fra latin og direkte oversatt betyr det gjøre felles 6, men for oss betyr ordet meddele, å melde og å underrette om 1. Kommunikasjon er noe som følger oss hele livet og vi bruker det allerede med en gang vi blir født. Når et barn kommer til verden gråter det som regel, dette er for å fortelle oss andre at det lever og er friskt. Når mor får holde barnet inntil seg for første gang så forteller mor at dette er trygt for barnet. Kommunikasjon starter altså lenge før barnet kan snakke, og denne kommunikasjonen er den aller viktigste og den største delen av kommunikasjonsprosessen. Non- verbal Kommunikasjon Non-verbal kommunikasjon eller kroppsspråket er den største og viktigste delen av kommunikasjonsprosessen fordi den forteller så veldig mye mer en det du gjør når du bruker stemmen. Det sies at den non-verbale delen av kommunikasjonen utgjør hele 80 % av hele kommunikasjonsprosessen. Kroppsspråket forteller mottaker om sinnstilstanden din, det forteller om du er lei deg, sint, glad, oppskaket, nervøs og mye mer. Med andre ord så avslører kroppsspråket deg når du kommuniserer. Hvis du er på et viktig jobbintervju og du sitter urolig, ser mye rundt, og gjerne ikke klarer å holde hendene i ro så forteller kroppsståket ditt til mottaker at du er nervøs og usikker, og dette er som regel ikke positivt. Så sant at mottaker ikke har et for stort kulturelt skille fra deg selv så er det veldig lett for mottaker å lese kroppsspråket som du sender ut, og dette skjer helt av seg selv. Før et barn blir stort nok til å kunne kommunisere verbalt så bruker det den non-verbale kommunikasjonen til å formidle sine behov, dette gjør det det som regel ved bruk av ansiktsuttrykk, så enkelt som et smil eller andre utrykk som vi voksne forstår. 6 Wikipedia - Kommunikasjon 2

3 Kroppsspråket spiller en stor rolle. Det de sier om at blikket avslører deg stemmer veldig bra fordi øynene og blikket er en stor faktor i non-verbal kommunikasjon. Det du gjør med blikket når du snakker med noen sier veldig mye om hvordan du oppfatter personen du snakker med og om hva du syns om samtaleemnet. Øyekontakt viser at du er interessert i samtalen og flyvende blikk sier det motsatte. Hvis man ser mye ned i bakken utstråler man usikkerhet og uvitenhet, eller at man på en måte underkaster seg. Et intenst stirrende blikk kan fortelle at man enten er veldig engasjert i samtalen, eller at man er sint eller rasende, mens et avslappende blikk forteller at personen er rolig og trygg. 3

4 Blikkkontakt er viktig i en kommunikasjonsprosess. 4

5 Her ser mannen ned og ikke rett på han som snakker med han, dette viser at han er usikker og underkaster seg. 5

6 Flere forskjellige ansiktsuttrykk. En annen måte som forteller om hvorvidt man er interessert i samtalen eller om hvem man retter seg til og inkluderer er stå stillingen eller hvordan man står rettet med føttene. Si hvis man står tre personer sammen og prater, og person nummer én står med føttene rettet mot både person to og tre, altså med føttene pekt mot begge betyr dette at person én inkluderer alle, men hvis person én hadde stått med begge føttene rettet mot person to betyr dette som regel at person én kun er opptatt av person to og ekskluderer person nummer tre. 6

7 Mennene på sidene i bildet snakker med hverandre, men ekskluderer mannen i midten. Selv om vi bruker den non-verbale kommunikasjonen ubevisst så går det også an å bruke den bevisst i situasjoner der man ikke kan kommunisere verbalt, som for eksempel hvis man vil formidle et budskap til noen andre på et sted der man må være stille eller på et sted hvor det bråker mye. For eksempel så kan man bruke tegn med hender for å forklare, eller forsøke å bruke ansiktsuttrykk, eller andre bevegelser som simulerer det du vil ha frem. For eksempel hvis du skal fortelle han som sitter ved siden av deg i kirken at seremonien er over om to minutter så kan man vise dette med 2 fingre, også gjerne kombinert med å forme munnen etter ordet du vil ha frem. Hvis vi ikke hadde hatt den non-verbale delen av kommunikasjonen så hadde det vært veldig mye vanskeligere for oss å kommunisere med andre, og vi hadde måttet fokusere veldig mye mer på å utrykke oss på den riktige måten. Det hadde oppstått veldig mange flere misforståelser. Vi hadde ikke kunne utrykket hvordan vi følte oss og om hvor 7

8 vidt vi var tilfredsstilte, vi hadde stått som stener og snakket til hverandre. Viser tallet 2 med fingrene. Verbal kommunikasjon Selv om den non-verbale delen av kommunikasjonen er såpass stor og viktig kan vi ikke glemme den andre delen, for uten den verbale delen av kommunikasjonen hadde vi jo ikke fått noe særlig ut av kommunikasjonsprosessen. Den verbale delen av kommunikasjonen er den delen som kommer ut av munnen, språket. Den verbale kommunikasjonen kan forklares med bruk av 8

9 kommunikasjonsmodellen 1. Det handler i store hovedtrekk om innkoding og avkoding, dette betyr hvordan man formidler budskapet eller meldingen slik at mottaker forstår det. Det er viktig at meldingen blir innkodet riktig slik at det ikke blir noen misforståelser, men hvordan man skal formulere seg riktig ovenfor personen man snakker med er avgjørende. Det er viktig å legge til rette for mottaker slik at man avkoder meldingen riktig. Kulturelle forskjeller kan ofte gjøre dette vanskelig. Hvis det er større forskjeller mellom avsender og mottaker kalles dette støy og kan bidra med at mottaker ikke forstår hva avsender prøver å fortelle. Denne støyen kan også bidra med at tilbakemeldingen ikke blir helt som den skulle blitt og dette skaper misforståelser. Støyen kan også være fysisk støy eller språkforskjeller, da kan det være en idé å benytte seg av den non-verbale kommunikasjonen. Kommunikasjonsmodellen. 1 Wikipedia - Kommunikasjon 9

10 Skriftlig kommunikasjon En annen form for kommunikasjon som kan være nyttig å benytte seg av i situasjoner der det enten skal være stille eller hvor det bråker mye, er skriftlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon er over alt hvor vi befinner oss nå, og mest benyttet er brev, e-post og tekstmeldinger. Skrift eller selve skriftsystemet ble utviklet i Egypt omkring 4000 år før Kristus 2 og bestod av mange symboler de kalte for hieroglyfer som ble nedskrevet og tolket av andre. På denne måten kunne man kommunisere med tekst. Dette var starten på en helt ny periode for menneskeligheten da viktige beskjeder kunne bli levert i det stille. Dette hadde stor verdi da det gjorde informasjon tilgjengelig for mange mennesker så sant de kunne lese. Hadde det ikke vært for at skriftsystemet hadde blitt oppfunnet hadde man aldri kunnet sende beskjeder og kommunisere med andre mennesker som var langt unna. Det var nå mulig å sende beskjeder til mottakere langt unna uten å måtte stole på at meldingen ble forandret av at for eksempel budbringeren ikke husket hva han eller hun skulle si. Det ble også mulig å gi hemmelige beskjeder i form av brev og telegrammer som ikke skulle sies høyt eller som budbringer ikke skulle høre. Dette var flott for militæret, eller høvdinger/konger på den tiden. Siden den gang har teknologien utviklet seg mye og vi har fått datamaskiner med tilgang til internett. Dette gjør det mulig for oss å kommunisere med mennesker fra alle land på en måte som aldri før. E-post og chat funksjoner revolusjonerte menneskeligheten enda en gang når det kommer til kommunikasjon. Det er nå lettere enn noen gang å komme i kontakt med andre mennesker, og formidle budskap og informasjon skriftlig. Med utviklingen av tekstmeldinger eller SMS foregår det nesten mer skiftelig kommunikasjon enn verbal og non-verbal kommunikasjon, men når man kommuniserer med skift er det noen ting man må passe på. Når man kommuniserer med skrift eller tekst så har man ikke den non-verbale kommunikasjonen til hjelp, så her kan det også lett oppstå mistolkninger av meldingen eller budskapet. I senere tid har vi imidlertid utviklet vårt eget 2 Wikipedia - Skiftsystem 10

11 kroppsspråk innbakt i skriftlige meldinger i form av smilefjes eller smileys. Disse tegnene er en god hjelp for de som bruker disse aktivt, og de kan bidra til å forminske det vi kan kalle for støy mellom innkodingen og avkodingen fordi vi kan bruke de til å fortelle mottaker om hva vi mener om emnet. Smileys kan også brukes til å forfalske sinnsstemningen til avsender da man kan gjemme seg bak de. For eksempel så kan man virke som blid og fornøyd selv om man egentlig ikke er det, og da lure mottaker til å tro på dette. Smilyer kan påvirke samtalen. 11

12 Radio- og telekommunikasjon For at vi i det hele tatt skal få tatt i bruk e-post, SMS og chat, så er det noen teknologiske vinninger som må være på plass. Radio Radio er det sentralt begrep som har blitt utviklet gjennom tiden og gjennom mange utviklere og gjennom mange forskingsfelt. Radio er det sentrale fundamentet som i dag gjør det mulig for oss å kommunisere med hverandre gjennom telefon og internett. For det er nettopp radio som gjør det hele mulig. Den første versjonen av radio ble utviklet mellom 1887 og , og de kunne verken sende lyd eller stemme, men den kunne sende meldinger. Dette apparatet ble kaldt en trådløs telegraf, og ble benyttet til å sende meldinger gjennom morse koder. Morsekoder ble benyttet til å sende tekst fra et sted til et annet tråløst. Teksten kunne bli tolket via lyd, lys eller klikk. For at man skulle kunne sende slike meldinger måtte man utarbeide et alfabetisk system. Dette ble gjort ved at hver enkelt bokstav og tall fikk en egen kode bestående av korte og lange signaler, for eksempel så hadde bokstaven S tre prikker ( ), og O hadde tre lange prikker (---). Med disse dunne man, og fortatt kan sende SOS signal ( --- ) 4. I dag kan dette være nyttig hvis man for eksempel er ute i båt og får motorstopp og man ikke har med seg telefon, da kan man bruke en lommelykt og signalisere andre båter eller personer på land med morse kode. Det gjørs ved at man skrur av og på lyset på lommelykten i den takten som trengs for å stave S O S ( --- ) 3 Wikipedia Wireless telegraph 4 Wikipedia Morse code 12

13 Det internasjonale morsekodesystemet. Videreutviklingen av radio fortsatte samtidig som trådløs telegraf ble benyttet, og i hørte David E. Hughes noen lyder fra sitt apparat mens han eksperimenterte med sin karbonbaserte mikrofon. Han viste frem sin oppdagelse til the Royal Society i 1880, men ble fortalt at dette bare var lyden av indikasjon. Thomas Edison overtok eksperimentet og fikk i 1891 patent på sin Capacitive coupling eller kapasitiv kobling som er en sentral komponent for å oppnå radio. I Brasil i 1900 utførte presten Roberto Landell de Moura et eksperiment der han kunne føre over menneskelig stemme trådløst over en avstand på 8km. Etter dette dro han til USA og fikk godkjent patentene The Wave Transmitter, Wireless Telegraph og The Wireless Telephone. Med denne oppfinnelsen og disse patentene åpnet mulighetene seg for radio overføringer og telefonsamtaler slik vi kjenner de i dag. Den første offentlige radiooverføringen ble gjennomført på julaften i 1906 i Massachusetts, USA. Den første nyhets 5 Wikipedia - Radio 13

14 overføringen ble sendt i 1920 fra kanalen 8MK i Detroit. Rett etter dette ble også den første underholdnings overføringen sendt. I Norge fikk vi radio i 1920, og i 1925 fikk Kringkastingsselskapet lov til å sende radio på Østlandet, og tett etterfulgt av resten av landet. I 1933 ble norsk riks kringkasting opprettet sammen med radiokanalen NRK P1 6. Moderne DAB radio. Gjennom oppfinnelsen av tradisjonell radio oppstod også muligheten for radiokommunikasjon, altså toveis kommunikasjon. Dette fungerte at ved at man hadde en radio med en sender, en mottaker og en mikrofon. Denne typen kommunikasjon var svert nyttig under krigen, men den har også utviklet seg 14

15 senere og har blitt en sentral kommunikasjonsform for skipstrafikk og flytrafikk. Telefoni Selv om toveis radio fungerte fint, så hadde den ikke så lang rekkevidde og dermed måtte man finne på nye nytt. Den første suksessfulle telefonsamtalen ble demonstrert i av Alexander Graham Bell. Teknologien som ble brukt da var en slags flytende sender, eller vann mikrofon. I 1877 ble telefonen kommersiell og det ble mulig for alle å ha en telefon hjemme 8. Det tok selvsagt lang tid før det ble vanlig å ha en telefon. Alle telefonsamtaler gikk i kabler og rekkevidden var ikke så veldig lang. Det måtte sendes igjennom mange ledd som forsterket signalet ved hjelp av komponenter som blant annet vakuumrør og induksjonsspoler. Ettersom rekkeviddene innen USA begynte å strekke seg lengre var det på tide å knytte sammen verden, og verdens første internasjonale samtale gikk fra New York til London. Ettersom tiden gikk og utviklingen stormet avgårde startet utviklingen av trådløse telefoner (som senere vi kjenner som mobiltelefoner). Når man ikke skulle bruke kabler, så måtte man ty til noe annet, radio. Den første trådløse samtalen gikk fra en bil i Denne telefonen var utviklet av Bell Telephone Company og bestod av vakuumrør og reléer, og den veide rundt 36 kilo. Mobiltelefoner fortsatte å være stasjonert i biler helt fram til 1973 da Martin Cooper som jobbet under forskningsavdelingen hos selskapet Motorola utviklet den første håndholdte mobiltelefonen, senere kjent som mursteinen. Siden den tid har telefonene utviklet seg mye, og bruken har skutt i været og det trengtes kommersielle mobiltelefon nettverk. Det første var NTT i 1979 i Japan, og senere NMT (Nordic Mobile Telephone) i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Etter hvert som det ble mange nett ble det behov for en standardisering. Nåtidens telefoner, eller mobiltelefonene våre kommuniserer med hverandre via radiobølger over 15

16 GSM 10 nettet. GSM (Groupe Spécial Mobile) er et system som standardiserer all vår mobiltelefontrafikk. Uten et standard system for dette ville det for eksempel ikke vært mulig å kommunisere med andre land om de brukte et annet system. Arbeide med å lage et standardisert nett startet i Paris i GSM skulle opprinnelig være en standard for Europa, men i 1993 begynte også Australia å bruke nettet, og litt senere knyttet også USA seg til det. I dag heter GSM nettet Global System for Mobile Communications, og fungerer over hele verden. Første GSM samtalen ble gjennomført i 1990 fra Finland, og i 1992 lanserte de SMS, eller short messaging service. I 2000 ble GPRS eller General Packet Radio Service lansert og med det ble det mulig å få internett tilgang på telefonen (så sant telefonen støttet det), i 2005 kom HSDPA som gjorde det enda raskere. Pr. Dags dato ( ) driver operatørene å aktiverer LTE nettverk som gjør datasufting enda raskere igjen. Moderne mobiltelefoner, Apple iphone. 16

17 Internett For å kunne kommunisere på nett med datamaskiner er vi avhengig av utviklingen av internett. Grunnlaget for internett ble lagt i Pentagon bygget i Washington DC i USA i perioden 1969 til 1972 under navnet ARPANET 11. I 1972 ble APRANET vist fram på en konferanse i Washington DC og det trakk stor internasjonal interesse. I starten var det få maskiner som var koblet sammen via internett, og først var det kun fire universiteter. I ble de første datamaskinene som var langt fra hverandre tilkoblet og det var London og Hawaii som ble koblet til ARPANET via satellitt, senere kalt SATNET som også Norge deltok i. Ettersom flere maskiner ble koblet sammen økte behovet for større kapasitet og protokoller, med dette behovet gikk Robert Kahn og Vint Cerf sammen og fant opp gateways/porter 13. For å kunne knytte sammen ytt ligere flere nettverk og datamaskiner trengte man et adressesystem, TCP (Transmission Comunnicatiopn Protocol) protokollen ble løsningen. Etter hvert så man behovet for en egen internettprotokoll og TCP ble splittet opp til TCP/IP 14. Bruken av internett bare vokste og vokste, og i 1985 var det 2000 datamaskiner i USA som var tilkoblet internett, men i 1987 var det hele Dette skyltes utviklingen av lokal nettverket LAN (Local Area Network). Tidligere hadde man lister over alle IP-adressene, men ettersom det stadig ble flere adresser så ble det for mye å holde styr på, derfor ble domenesystemet ble utviklet. Domenesystemet fungerer som et direkte adressesystem som for eksempel;.no sier hvilket land informasjonen skal sendes til. Tim Bernes-Lee var en brite som arbeidet med å forflytte data lynrask på partikkelfysikklaboratoriet CERN utenfor Geneve i Sveits. CERN var tilkoblet internett i 1989, men Bernes foreslo et informasjonssystem som la vekt på bruk at hypertekst. Det han ville oppnå med dette var å lage et felles internettsystem for samling av data, og dette systemet kalte han World Wide Web (WWW). 17

18 I 1990 var Word Wide Web i bruk inne på CERN og Bernes lagde en nettleser som gjorde det mulig å navigere enkelt på internett. Denne nettleseren la han ut på internett slik at alle kunne bruke den, gratis! Ettersom det ble enklere å navigere på internett ble det også et mye større market for nettsider, og i 1994 var det allerede nettsider på internett. Bernes lagde i 1994 en ny versjon av nettleseren som han kalte for navigator, men i 1995 tok Microsoft over med sin internett explorer som kapret nesten alle brukerne. World Wide Web binder verden sammen. Med World Wide Web og internet explorer tok det av på internett, det ble lagd mye nettsider og det oppsto chatteprogrammer som Microsft sin msn messenger som ble veldig populær. Nettsamfunn som Facebook og twitter har knyttet verden sammen på en måte som ingen kunne forutse. I dag har Facebook over 1 milliard 17 aktive brukere som deler informasjon og kommuniser med hverandre. 18

19 Oppsummering Kommunikasjon handler ikke bare om å snakke med hverandre, men det handler om så mye mer. Det handler om hvordan bruker kroppen til å kommunisere, det handler om hvordan vi formulerer ordene våre for å formidle budskapet riktig, og det handler om hvordan vi formulerer oss på papiret eller over nettet. Kommunikasjon foregår ikke bare mellom mennesker som er fysisk tilstede i samme rom, men det foregår så ufattelig mye kommunikasjon gjennom radio, tele og internett. Uten disse mediene hadde hverdagen til alle oss sett ganske så annerledes ut. Det handler ikke bare om å kommunisere med mennesker på andre siden av jorden, men også om hvordan vi kommuniserer riktig med andre mennesker som vi fysisk snakker med og dermed er kommunikasjon uhyre viktig for oss alle. Kilder: 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 11 Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 24 ISBN: /13 Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 25 ISBN: Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 27 ISBN:

20 15 Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 30 ISBN: Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 32 ISBN: ( ) ( ) 6 Wikipedia - Radiohistorie 7 Wikipedia - Telephone 8 Kommersiell telefon 9 Wikipedia Mobile phone 10 Wikipedia - GSM 11 Digitale Medier bok 12 Digitale Medier bok 13 Digitale Medier bok 14 Digitale Medier bok 15 Digitale Medier bok 16 Digitale Medier bok 17 Wikipedia - Facebook 20

Douglas Engelbart NLS og musen

Douglas Engelbart NLS og musen NLS og musen Gunhild Kristiansen Design Av Digitale Omgivelser Høgskolen i Østfold 2004 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon 3 2.0 4 3.0 NLS og musen 5 3.1 OnLine System (NLS) 5 3.2 Musen 5

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig?

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Sikkerhetskonferansen 2015 Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Martin Gilje Jaatun 1 SINTEF IKT Hvem er vi? SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Anvendt forskning FoU-partner

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Den digitale tidsklemma

Den digitale tidsklemma Den digitale tidsklemma En kvalitativ studie om småbarnsmødres tanker og erfaringer ved bruk av smarttelefon når de er sammen med barnet i dets første leveår Ved Sølvi Skjørestad Johnsen Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget Audio & video chat Trinn/nivå: Vg3, Nivå III. Tema: Elevene snakker med morsmålsbrukere via Internett. Tidsbruk: Minst fire skoletimer: én skoletime med forberedelser, to timer med kommunikasjon med utlandet

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum 1 TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk Kommunikasjon og nettverk 2 Læringsmål og pensum Mål Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum

Detaljer

Big Data. Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør

Big Data. Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør Big Data Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør Et ufattelig stort hav av data: 90 prosent av verdens data er produsert de to siste årene alene 247 milliarder eposter daglig 193

Detaljer

ESERO AKTIVITET KONTAKT MED ROMVESENER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 3-4

ESERO AKTIVITET KONTAKT MED ROMVESENER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 3-4 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 3-4 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 70 min. Å: vite at det sendes signaler ut i verdensrommet for å prøve å ta kontakt med romvesener

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

STOKKAVANNET. Studentene er her fortsatt! De skal være hos oss frem til påske (18.mars)!! Velkommen til Påskefrokost

STOKKAVANNET. Studentene er her fortsatt! De skal være hos oss frem til påske (18.mars)!! Velkommen til Påskefrokost STOKKAVANNET reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957 Studentene er her fortsatt! De skal være hos oss frem til påske (18.mars)!! Nå blir det bare lysere og lysere, og vi kjenner sola varmer.

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN

KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN Elisabeth Rosvold Daglig leder for Blodbanken i Oslo Hva er kommunikasjon? Definisjon på kommunikasjon: Forbindelse overføring, utvekling av informasjon. Kommunisere være

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

SPRÅKTRENING. Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen?

SPRÅKTRENING. Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? SPRÅKTRENING Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? SPRÅKTRENING I BARNEHAGEN Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? Vi bruker språket aktivt Vi bruker

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for:

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for: - når kommunikasjon blir kritisk Vi er offisiell samarbeidspartner for: Vi er offisiell samarbeidspartner for: Tor Martin Karlsen Ingeniør data og elektronikk Radiokommunikasjon/ løsninger siden 1987 NORAKOM

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

ORDBOKA OMGREP FORKLARING Omgrepet i ei setning

ORDBOKA OMGREP FORKLARING Omgrepet i ei setning A Asynkron Ikkje-samtidig Asynkront er når noko ikkje skjer samtidig. Asynkron samtale er når nokon snakkar saman, men ikkje på same tid Asynkron samtale er f.eks når du sender med post det tek ei tid

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012 Mappeoppgave 2 Medier, Kultur og Samfunn Lise Lotte Olsen Høgskolen i Østfold 2012 Hvordan blir vi påvirket til å kjøpe Apples produkter gjennom deres presentasjoner og media? Når det kommer et nytt produkt

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Internett Kommunikasjon for fremtiden

Internett Kommunikasjon for fremtiden Internett Kommunikasjon for fremtiden Artikkel skrevet av: Øystein Akersveen Lied 6/12-2005 Problemstilling: Hvem oppfant World Wide Web, og hvordan har dette påvirket verden fram til i dag? Hva er forskjellen

Detaljer

Integrasjon og nettverk

Integrasjon og nettverk Integrasjon og nettverk 1 Kommunikasjon 2 Driver - oversettelsesmaskin "Ånden er villig men kjødet er skrøpelig" "Spøkelset er parat, men kjøttet er seigt" 3 Standard protokoller 4 Buss systemer : Overføringsmedium

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Digidel-arena Nord-Norge

Digidel-arena Nord-Norge Digidel-arena Nord-Norge «Økt digital deltakelse» Tore Brox-Larsen UiT Norges arktiske universitet Hvorfor ønsker vi økt digital deltakelse? Nyttig for deg Du kan sende e-post, motta e-post, betale regninger,

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/

WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/ WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/ Har anskaffa meg et nytt "leketøy" som trenger litt omtale så derfor denne lille blekka med info og tips på hva

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR AirPrint-guide Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definisjoner

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet har den blitt

Detaljer

Gi meg et tegn! Trine Anette Danielsen, Nordahl Grieg videregående skole

Gi meg et tegn! Trine Anette Danielsen, Nordahl Grieg videregående skole COMMUNICARE NUMMER 2 2012 KOMMUNIKASJON Gi meg et tegn! Trine Anette Danielsen, Nordahl Grieg videregående skole Visste du at noen videregående skoler i Norge tilbyr tegnspråk som fremmedspråk? Jeg jobber

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Get. bredbånd/telefoni INSTALLASJONSGUIDE

Get. bredbånd/telefoni INSTALLASJONSGUIDE Get bredbånd/telefoni INSTALLASJONSGUIDE 2 For deg som kun har bestilt bredbånd 1 INNHOLD I ESKEN Koble modem til antenneuttak Alt. 1 Antenneuttak Alt. 2 Multimediakontakt ETHENET MM Bredbåndsmodem Tel

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

14. samling Kommunikasjon. Innledning for lærerne

14. samling Kommunikasjon. Innledning for lærerne 14. samling Kommunikasjon Innledning for lærerne -kommunikasjon er det som skjer mellom mennesker når de møtes- God kommunikasjon er preget av åpenhet og velvilje. Trygghet og tillitt er nødvendige forutsetninger.

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2812HNU ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - DSL VERSJON Oppdatert 10.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Trådløst... 3 Aktivere/deaktivere

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Kan Du Hundespråk? En Quiz

Kan Du Hundespråk? En Quiz Kan Du Hundespråk? En Quiz Hunder kommuniserer primært gjennom kroppsspråk, lukter og lyder. Det er en god idé å lære seg det grunnleggende innen dette området for å kunne forstå hunden bedre. Prøv å svare

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer