Av Eivind Mathisen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Eivind Mathisen 30.01.2013"

Transkript

1 Kommunikasjon Av Eivind Mathisen Innhold Introduksjon... 1 Generell Kommunikasjon... 2 Non- verbal Kommunikasjon... 2 Verbal kommunikasjon... 8 Skriftlig kommunikasjon Radio- og telekommunikasjon Radio Telefoni Internett Oppsummering Kilder: Introduksjon Hva er kommunikasjon og hvorfor er det så viktig for oss? Kommunikasjon er noe som ligger helt naturlig for oss alle, men de fleste av oss tenker ikke så mye på hva kommunikasjon er og hvorfor det er så viktig, men allikevel så er det noe av det viktigste vi har. Det å kommunisere ikke bare evnen vi har til å snakke med andre mennesker eller kanskje dyr, men det er så ufattelig mye mer! Uten at man tenker på det eller åpner munnen å sier noe til en annen person, så kommuniserer man allikevel veldig mye. Det stopper ikke der heller fordi kommunikasjon er overalt, i luften, i verdensrommet, under vann og andre steder vi ikke en gang kunne tenke oss at det blir kommunisert. Radio og telekommunikasjon er svært viktig for oss selv om vi ikke går og tenker på dette til daglig. Så hva er kommunikasjon for oss, og hvorfor er dette så ufattelig viktig for oss? 1

2 Generell Kommunikasjon For å besvare disse spørsmålene må vi se på hva kommunikasjon mellom oss mennesker er, og hvordan vi bruker det i det daglige. Så hva er det vi forbinder med kommunikasjon? Ordet kommunikasjon stammer fra latin og direkte oversatt betyr det gjøre felles 6, men for oss betyr ordet meddele, å melde og å underrette om 1. Kommunikasjon er noe som følger oss hele livet og vi bruker det allerede med en gang vi blir født. Når et barn kommer til verden gråter det som regel, dette er for å fortelle oss andre at det lever og er friskt. Når mor får holde barnet inntil seg for første gang så forteller mor at dette er trygt for barnet. Kommunikasjon starter altså lenge før barnet kan snakke, og denne kommunikasjonen er den aller viktigste og den største delen av kommunikasjonsprosessen. Non- verbal Kommunikasjon Non-verbal kommunikasjon eller kroppsspråket er den største og viktigste delen av kommunikasjonsprosessen fordi den forteller så veldig mye mer en det du gjør når du bruker stemmen. Det sies at den non-verbale delen av kommunikasjonen utgjør hele 80 % av hele kommunikasjonsprosessen. Kroppsspråket forteller mottaker om sinnstilstanden din, det forteller om du er lei deg, sint, glad, oppskaket, nervøs og mye mer. Med andre ord så avslører kroppsspråket deg når du kommuniserer. Hvis du er på et viktig jobbintervju og du sitter urolig, ser mye rundt, og gjerne ikke klarer å holde hendene i ro så forteller kroppsståket ditt til mottaker at du er nervøs og usikker, og dette er som regel ikke positivt. Så sant at mottaker ikke har et for stort kulturelt skille fra deg selv så er det veldig lett for mottaker å lese kroppsspråket som du sender ut, og dette skjer helt av seg selv. Før et barn blir stort nok til å kunne kommunisere verbalt så bruker det den non-verbale kommunikasjonen til å formidle sine behov, dette gjør det det som regel ved bruk av ansiktsuttrykk, så enkelt som et smil eller andre utrykk som vi voksne forstår. 6 Wikipedia - Kommunikasjon 2

3 Kroppsspråket spiller en stor rolle. Det de sier om at blikket avslører deg stemmer veldig bra fordi øynene og blikket er en stor faktor i non-verbal kommunikasjon. Det du gjør med blikket når du snakker med noen sier veldig mye om hvordan du oppfatter personen du snakker med og om hva du syns om samtaleemnet. Øyekontakt viser at du er interessert i samtalen og flyvende blikk sier det motsatte. Hvis man ser mye ned i bakken utstråler man usikkerhet og uvitenhet, eller at man på en måte underkaster seg. Et intenst stirrende blikk kan fortelle at man enten er veldig engasjert i samtalen, eller at man er sint eller rasende, mens et avslappende blikk forteller at personen er rolig og trygg. 3

4 Blikkkontakt er viktig i en kommunikasjonsprosess. 4

5 Her ser mannen ned og ikke rett på han som snakker med han, dette viser at han er usikker og underkaster seg. 5

6 Flere forskjellige ansiktsuttrykk. En annen måte som forteller om hvorvidt man er interessert i samtalen eller om hvem man retter seg til og inkluderer er stå stillingen eller hvordan man står rettet med føttene. Si hvis man står tre personer sammen og prater, og person nummer én står med føttene rettet mot både person to og tre, altså med føttene pekt mot begge betyr dette at person én inkluderer alle, men hvis person én hadde stått med begge føttene rettet mot person to betyr dette som regel at person én kun er opptatt av person to og ekskluderer person nummer tre. 6

7 Mennene på sidene i bildet snakker med hverandre, men ekskluderer mannen i midten. Selv om vi bruker den non-verbale kommunikasjonen ubevisst så går det også an å bruke den bevisst i situasjoner der man ikke kan kommunisere verbalt, som for eksempel hvis man vil formidle et budskap til noen andre på et sted der man må være stille eller på et sted hvor det bråker mye. For eksempel så kan man bruke tegn med hender for å forklare, eller forsøke å bruke ansiktsuttrykk, eller andre bevegelser som simulerer det du vil ha frem. For eksempel hvis du skal fortelle han som sitter ved siden av deg i kirken at seremonien er over om to minutter så kan man vise dette med 2 fingre, også gjerne kombinert med å forme munnen etter ordet du vil ha frem. Hvis vi ikke hadde hatt den non-verbale delen av kommunikasjonen så hadde det vært veldig mye vanskeligere for oss å kommunisere med andre, og vi hadde måttet fokusere veldig mye mer på å utrykke oss på den riktige måten. Det hadde oppstått veldig mange flere misforståelser. Vi hadde ikke kunne utrykket hvordan vi følte oss og om hvor 7

8 vidt vi var tilfredsstilte, vi hadde stått som stener og snakket til hverandre. Viser tallet 2 med fingrene. Verbal kommunikasjon Selv om den non-verbale delen av kommunikasjonen er såpass stor og viktig kan vi ikke glemme den andre delen, for uten den verbale delen av kommunikasjonen hadde vi jo ikke fått noe særlig ut av kommunikasjonsprosessen. Den verbale delen av kommunikasjonen er den delen som kommer ut av munnen, språket. Den verbale kommunikasjonen kan forklares med bruk av 8

9 kommunikasjonsmodellen 1. Det handler i store hovedtrekk om innkoding og avkoding, dette betyr hvordan man formidler budskapet eller meldingen slik at mottaker forstår det. Det er viktig at meldingen blir innkodet riktig slik at det ikke blir noen misforståelser, men hvordan man skal formulere seg riktig ovenfor personen man snakker med er avgjørende. Det er viktig å legge til rette for mottaker slik at man avkoder meldingen riktig. Kulturelle forskjeller kan ofte gjøre dette vanskelig. Hvis det er større forskjeller mellom avsender og mottaker kalles dette støy og kan bidra med at mottaker ikke forstår hva avsender prøver å fortelle. Denne støyen kan også bidra med at tilbakemeldingen ikke blir helt som den skulle blitt og dette skaper misforståelser. Støyen kan også være fysisk støy eller språkforskjeller, da kan det være en idé å benytte seg av den non-verbale kommunikasjonen. Kommunikasjonsmodellen. 1 Wikipedia - Kommunikasjon 9

10 Skriftlig kommunikasjon En annen form for kommunikasjon som kan være nyttig å benytte seg av i situasjoner der det enten skal være stille eller hvor det bråker mye, er skriftlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon er over alt hvor vi befinner oss nå, og mest benyttet er brev, e-post og tekstmeldinger. Skrift eller selve skriftsystemet ble utviklet i Egypt omkring 4000 år før Kristus 2 og bestod av mange symboler de kalte for hieroglyfer som ble nedskrevet og tolket av andre. På denne måten kunne man kommunisere med tekst. Dette var starten på en helt ny periode for menneskeligheten da viktige beskjeder kunne bli levert i det stille. Dette hadde stor verdi da det gjorde informasjon tilgjengelig for mange mennesker så sant de kunne lese. Hadde det ikke vært for at skriftsystemet hadde blitt oppfunnet hadde man aldri kunnet sende beskjeder og kommunisere med andre mennesker som var langt unna. Det var nå mulig å sende beskjeder til mottakere langt unna uten å måtte stole på at meldingen ble forandret av at for eksempel budbringeren ikke husket hva han eller hun skulle si. Det ble også mulig å gi hemmelige beskjeder i form av brev og telegrammer som ikke skulle sies høyt eller som budbringer ikke skulle høre. Dette var flott for militæret, eller høvdinger/konger på den tiden. Siden den gang har teknologien utviklet seg mye og vi har fått datamaskiner med tilgang til internett. Dette gjør det mulig for oss å kommunisere med mennesker fra alle land på en måte som aldri før. E-post og chat funksjoner revolusjonerte menneskeligheten enda en gang når det kommer til kommunikasjon. Det er nå lettere enn noen gang å komme i kontakt med andre mennesker, og formidle budskap og informasjon skriftlig. Med utviklingen av tekstmeldinger eller SMS foregår det nesten mer skiftelig kommunikasjon enn verbal og non-verbal kommunikasjon, men når man kommuniserer med skift er det noen ting man må passe på. Når man kommuniserer med skrift eller tekst så har man ikke den non-verbale kommunikasjonen til hjelp, så her kan det også lett oppstå mistolkninger av meldingen eller budskapet. I senere tid har vi imidlertid utviklet vårt eget 2 Wikipedia - Skiftsystem 10

11 kroppsspråk innbakt i skriftlige meldinger i form av smilefjes eller smileys. Disse tegnene er en god hjelp for de som bruker disse aktivt, og de kan bidra til å forminske det vi kan kalle for støy mellom innkodingen og avkodingen fordi vi kan bruke de til å fortelle mottaker om hva vi mener om emnet. Smileys kan også brukes til å forfalske sinnsstemningen til avsender da man kan gjemme seg bak de. For eksempel så kan man virke som blid og fornøyd selv om man egentlig ikke er det, og da lure mottaker til å tro på dette. Smilyer kan påvirke samtalen. 11

12 Radio- og telekommunikasjon For at vi i det hele tatt skal få tatt i bruk e-post, SMS og chat, så er det noen teknologiske vinninger som må være på plass. Radio Radio er det sentralt begrep som har blitt utviklet gjennom tiden og gjennom mange utviklere og gjennom mange forskingsfelt. Radio er det sentrale fundamentet som i dag gjør det mulig for oss å kommunisere med hverandre gjennom telefon og internett. For det er nettopp radio som gjør det hele mulig. Den første versjonen av radio ble utviklet mellom 1887 og , og de kunne verken sende lyd eller stemme, men den kunne sende meldinger. Dette apparatet ble kaldt en trådløs telegraf, og ble benyttet til å sende meldinger gjennom morse koder. Morsekoder ble benyttet til å sende tekst fra et sted til et annet tråløst. Teksten kunne bli tolket via lyd, lys eller klikk. For at man skulle kunne sende slike meldinger måtte man utarbeide et alfabetisk system. Dette ble gjort ved at hver enkelt bokstav og tall fikk en egen kode bestående av korte og lange signaler, for eksempel så hadde bokstaven S tre prikker ( ), og O hadde tre lange prikker (---). Med disse dunne man, og fortatt kan sende SOS signal ( --- ) 4. I dag kan dette være nyttig hvis man for eksempel er ute i båt og får motorstopp og man ikke har med seg telefon, da kan man bruke en lommelykt og signalisere andre båter eller personer på land med morse kode. Det gjørs ved at man skrur av og på lyset på lommelykten i den takten som trengs for å stave S O S ( --- ) 3 Wikipedia Wireless telegraph 4 Wikipedia Morse code 12

13 Det internasjonale morsekodesystemet. Videreutviklingen av radio fortsatte samtidig som trådløs telegraf ble benyttet, og i hørte David E. Hughes noen lyder fra sitt apparat mens han eksperimenterte med sin karbonbaserte mikrofon. Han viste frem sin oppdagelse til the Royal Society i 1880, men ble fortalt at dette bare var lyden av indikasjon. Thomas Edison overtok eksperimentet og fikk i 1891 patent på sin Capacitive coupling eller kapasitiv kobling som er en sentral komponent for å oppnå radio. I Brasil i 1900 utførte presten Roberto Landell de Moura et eksperiment der han kunne føre over menneskelig stemme trådløst over en avstand på 8km. Etter dette dro han til USA og fikk godkjent patentene The Wave Transmitter, Wireless Telegraph og The Wireless Telephone. Med denne oppfinnelsen og disse patentene åpnet mulighetene seg for radio overføringer og telefonsamtaler slik vi kjenner de i dag. Den første offentlige radiooverføringen ble gjennomført på julaften i 1906 i Massachusetts, USA. Den første nyhets 5 Wikipedia - Radio 13

14 overføringen ble sendt i 1920 fra kanalen 8MK i Detroit. Rett etter dette ble også den første underholdnings overføringen sendt. I Norge fikk vi radio i 1920, og i 1925 fikk Kringkastingsselskapet lov til å sende radio på Østlandet, og tett etterfulgt av resten av landet. I 1933 ble norsk riks kringkasting opprettet sammen med radiokanalen NRK P1 6. Moderne DAB radio. Gjennom oppfinnelsen av tradisjonell radio oppstod også muligheten for radiokommunikasjon, altså toveis kommunikasjon. Dette fungerte at ved at man hadde en radio med en sender, en mottaker og en mikrofon. Denne typen kommunikasjon var svert nyttig under krigen, men den har også utviklet seg 14

15 senere og har blitt en sentral kommunikasjonsform for skipstrafikk og flytrafikk. Telefoni Selv om toveis radio fungerte fint, så hadde den ikke så lang rekkevidde og dermed måtte man finne på nye nytt. Den første suksessfulle telefonsamtalen ble demonstrert i av Alexander Graham Bell. Teknologien som ble brukt da var en slags flytende sender, eller vann mikrofon. I 1877 ble telefonen kommersiell og det ble mulig for alle å ha en telefon hjemme 8. Det tok selvsagt lang tid før det ble vanlig å ha en telefon. Alle telefonsamtaler gikk i kabler og rekkevidden var ikke så veldig lang. Det måtte sendes igjennom mange ledd som forsterket signalet ved hjelp av komponenter som blant annet vakuumrør og induksjonsspoler. Ettersom rekkeviddene innen USA begynte å strekke seg lengre var det på tide å knytte sammen verden, og verdens første internasjonale samtale gikk fra New York til London. Ettersom tiden gikk og utviklingen stormet avgårde startet utviklingen av trådløse telefoner (som senere vi kjenner som mobiltelefoner). Når man ikke skulle bruke kabler, så måtte man ty til noe annet, radio. Den første trådløse samtalen gikk fra en bil i Denne telefonen var utviklet av Bell Telephone Company og bestod av vakuumrør og reléer, og den veide rundt 36 kilo. Mobiltelefoner fortsatte å være stasjonert i biler helt fram til 1973 da Martin Cooper som jobbet under forskningsavdelingen hos selskapet Motorola utviklet den første håndholdte mobiltelefonen, senere kjent som mursteinen. Siden den tid har telefonene utviklet seg mye, og bruken har skutt i været og det trengtes kommersielle mobiltelefon nettverk. Det første var NTT i 1979 i Japan, og senere NMT (Nordic Mobile Telephone) i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Etter hvert som det ble mange nett ble det behov for en standardisering. Nåtidens telefoner, eller mobiltelefonene våre kommuniserer med hverandre via radiobølger over 15

16 GSM 10 nettet. GSM (Groupe Spécial Mobile) er et system som standardiserer all vår mobiltelefontrafikk. Uten et standard system for dette ville det for eksempel ikke vært mulig å kommunisere med andre land om de brukte et annet system. Arbeide med å lage et standardisert nett startet i Paris i GSM skulle opprinnelig være en standard for Europa, men i 1993 begynte også Australia å bruke nettet, og litt senere knyttet også USA seg til det. I dag heter GSM nettet Global System for Mobile Communications, og fungerer over hele verden. Første GSM samtalen ble gjennomført i 1990 fra Finland, og i 1992 lanserte de SMS, eller short messaging service. I 2000 ble GPRS eller General Packet Radio Service lansert og med det ble det mulig å få internett tilgang på telefonen (så sant telefonen støttet det), i 2005 kom HSDPA som gjorde det enda raskere. Pr. Dags dato ( ) driver operatørene å aktiverer LTE nettverk som gjør datasufting enda raskere igjen. Moderne mobiltelefoner, Apple iphone. 16

17 Internett For å kunne kommunisere på nett med datamaskiner er vi avhengig av utviklingen av internett. Grunnlaget for internett ble lagt i Pentagon bygget i Washington DC i USA i perioden 1969 til 1972 under navnet ARPANET 11. I 1972 ble APRANET vist fram på en konferanse i Washington DC og det trakk stor internasjonal interesse. I starten var det få maskiner som var koblet sammen via internett, og først var det kun fire universiteter. I ble de første datamaskinene som var langt fra hverandre tilkoblet og det var London og Hawaii som ble koblet til ARPANET via satellitt, senere kalt SATNET som også Norge deltok i. Ettersom flere maskiner ble koblet sammen økte behovet for større kapasitet og protokoller, med dette behovet gikk Robert Kahn og Vint Cerf sammen og fant opp gateways/porter 13. For å kunne knytte sammen ytt ligere flere nettverk og datamaskiner trengte man et adressesystem, TCP (Transmission Comunnicatiopn Protocol) protokollen ble løsningen. Etter hvert så man behovet for en egen internettprotokoll og TCP ble splittet opp til TCP/IP 14. Bruken av internett bare vokste og vokste, og i 1985 var det 2000 datamaskiner i USA som var tilkoblet internett, men i 1987 var det hele Dette skyltes utviklingen av lokal nettverket LAN (Local Area Network). Tidligere hadde man lister over alle IP-adressene, men ettersom det stadig ble flere adresser så ble det for mye å holde styr på, derfor ble domenesystemet ble utviklet. Domenesystemet fungerer som et direkte adressesystem som for eksempel;.no sier hvilket land informasjonen skal sendes til. Tim Bernes-Lee var en brite som arbeidet med å forflytte data lynrask på partikkelfysikklaboratoriet CERN utenfor Geneve i Sveits. CERN var tilkoblet internett i 1989, men Bernes foreslo et informasjonssystem som la vekt på bruk at hypertekst. Det han ville oppnå med dette var å lage et felles internettsystem for samling av data, og dette systemet kalte han World Wide Web (WWW). 17

18 I 1990 var Word Wide Web i bruk inne på CERN og Bernes lagde en nettleser som gjorde det mulig å navigere enkelt på internett. Denne nettleseren la han ut på internett slik at alle kunne bruke den, gratis! Ettersom det ble enklere å navigere på internett ble det også et mye større market for nettsider, og i 1994 var det allerede nettsider på internett. Bernes lagde i 1994 en ny versjon av nettleseren som han kalte for navigator, men i 1995 tok Microsoft over med sin internett explorer som kapret nesten alle brukerne. World Wide Web binder verden sammen. Med World Wide Web og internet explorer tok det av på internett, det ble lagd mye nettsider og det oppsto chatteprogrammer som Microsft sin msn messenger som ble veldig populær. Nettsamfunn som Facebook og twitter har knyttet verden sammen på en måte som ingen kunne forutse. I dag har Facebook over 1 milliard 17 aktive brukere som deler informasjon og kommuniser med hverandre. 18

19 Oppsummering Kommunikasjon handler ikke bare om å snakke med hverandre, men det handler om så mye mer. Det handler om hvordan bruker kroppen til å kommunisere, det handler om hvordan vi formulerer ordene våre for å formidle budskapet riktig, og det handler om hvordan vi formulerer oss på papiret eller over nettet. Kommunikasjon foregår ikke bare mellom mennesker som er fysisk tilstede i samme rom, men det foregår så ufattelig mye kommunikasjon gjennom radio, tele og internett. Uten disse mediene hadde hverdagen til alle oss sett ganske så annerledes ut. Det handler ikke bare om å kommunisere med mennesker på andre siden av jorden, men også om hvordan vi kommuniserer riktig med andre mennesker som vi fysisk snakker med og dermed er kommunikasjon uhyre viktig for oss alle. Kilder: 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 11 Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 24 ISBN: /13 Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 25 ISBN: Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 27 ISBN:

20 15 Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 30 ISBN: Digitale medier (Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen), side 32 ISBN: ( ) ( ) 6 Wikipedia - Radiohistorie 7 Wikipedia - Telephone 8 Kommersiell telefon 9 Wikipedia Mobile phone 10 Wikipedia - GSM 11 Digitale Medier bok 12 Digitale Medier bok 13 Digitale Medier bok 14 Digitale Medier bok 15 Digitale Medier bok 16 Digitale Medier bok 17 Wikipedia - Facebook 20

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Siri Ødegård og Inger Hobæk

Siri Ødegård og Inger Hobæk Siri Ødegård og Inger Hobæk GAN Aschehoug DEL 1 Mediehverdagen Første del av denne boka skal handle om deg og meg og alle de andre i rollen som mediebrukere. Vi skal undersøke hvordan mediedagen til ulike

Detaljer

Institutt for arkeologi og sosialantropologi. «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet.

Institutt for arkeologi og sosialantropologi. «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet. Institutt for arkeologi og sosialantropologi «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet. Therese Grøttumsbråten Masteroppgave i sosialantropologi - Mai 2015 (Illustrasjon: Tara Moore/Getty

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Bruk av Instant Messaging i bedrifter

Bruk av Instant Messaging i bedrifter Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Bruk av Instant Messaging i bedrifter Kommunikasjon - Mer enn utveksling av informasjon. Bjørn Kristian Nordlund bjornno@ifi.uio.no Aleksander Solheim me@aleksander.org

Detaljer

Klassisk retorikk i en visuell verden

Klassisk retorikk i en visuell verden Klassisk retorikk i en visuell verden Webdesigns betydning for organisasjonens troverdighet Studentnummer: 213411 Innlevering: 22.november 2013 Studiested: Universitetet i Bergen DIKULT 250: FORDYPNING

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

MOBILTELEFONEN I UNGDOMMENS HVERDAG. Ungdomsskoleelever i Oslo og Akershus i filosofisk samtale om mobiltelefoner, mobbing og kommunikasjon

MOBILTELEFONEN I UNGDOMMENS HVERDAG. Ungdomsskoleelever i Oslo og Akershus i filosofisk samtale om mobiltelefoner, mobbing og kommunikasjon MOBILTELEFONEN I UNGDOMMENS HVERDAG Ungdomsskoleelever i Oslo og Akershus i filosofisk samtale om mobiltelefoner, mobbing og kommunikasjon Prosjektrapport Filosofisk prosjektsenter AS Oslo, november 2005

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet.

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet. INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900 Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet Vår 2012 Andreas Skog Waaler 1 1 Forord Sosiale medier er et meget spennende

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer