HØSTEN. nettverk karriere utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTEN. nettverk karriere utvikling"

Transkript

1 HØSTEN 2012 nettverk karriere utvikling

2 Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere og utvikling 20 Plenumsarrangementer 25 Faggrupper 26 Tekna-kurs høsten Administrative møter 36 Kontaktinformasjon 36 Medlemsfordeler 38 Alltid oppdaterte arrangementsoversikter og påmeldingsinformasjon på Utgiver Redaktør Ansvarlig Design/layout Trykkeri Forsidefoto Tekna Oslo avdeling Wencke Sjøstedt Terje Hassel Newmarketing AS Erik Tanche Nilssen AS Shutterstock

3 Generell informasjon og påmelding Medlemmer av Tekna Oslo avdeling anbefales å melde seg inn i aktuelle faggrupper og fora se avdelingens nettside: Alle møter og arrangementer holdes i Tullins gate 4c hvis ikke annet er angitt. Det tas forbehold om endringer av tidspunkter og tema for møtene. Oppdatert informasjon, påmelding, priser osv finnes på våre nettsider: Har du spørsmål angående arrangementer eller deltakelse, vennligst ta kontakt med angitte kontaktpersoner. Åpningstider Tekna Oslo avdelings sekretariat: Mandag-fredag Mandag-fredag ( ) Dronning Mauds gate 15, 2. etasje Postadresse Tekna Oslo avdeling Postboks 2312 Solli 0201 Oslo Telefon / FAKS / Org. nr. Tekna Oslo avdeling: Påmelding Det er påmelding til møter og arrangementer når dette er angitt. Påmelding skjer til: Tekna servicekontoret Tlf / E-post: Se for alle detaljer og oppdateringer Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus! Inneværende og neste år blir spesielle for oss som arbeider for å legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene, som det blant annet står i Teknas formålsparagraf. Kommende høst og vår skal vi ha våre arrangementer i midlertidige lokaler i Tullins gate 4c, mens Ingeniørenes Hus pusses opp. Høsten 2013 skal vi igjen være tilbake i Ingeniørenes Hus. Som medlem av Oslo avdeling kan du benytte deg av alle avdelingens tilbud også tilbud fra grupper som du ikke er direkte tilknyttet. Unntaket er de aldersbestemte gruppene. Studenter kan benytte seg av alle avdelingens tilbud. Av medlemmer for medlemmer er vårt varemerke. Nesten alt vi gjør, er skapt av medlemmer som ønsker å lage tilbud til andre medlemmer. Det er styrets mål at tilbudet skal være under kontinuerlig utvikling. I høstens program viderefører vi nyskapningen karriere og utvikling som består av Akademiet og Medlemsskolen. I disse tilbudene, som er presentert på midtsidene, tar vi sikte på å utvikle og bevisstgjøre de som deltar på sine personlige egenskaper og gi dem nyttig personlig kompetanse, som grunnlag for karriere og utvikling i jobben. Det er styrets formål, løpende å videreutvikle tilbudet. Viktig bidrag til dette er at medlemmer som har gode ideer melder fra om dette til styremedlemmer eller sekretariatet. Det være seg et fagområde som er dårlig dekket, eller aktuelt tema vi burde sette på agendaen. Vi håper du setter pris på våre e-poster om de kommende to ukers arrangementer, men husk å sjekke våre nettsider (www.tekna.no/oslo) for de siste oppdateringer. DU FINNER IKKE TULLINS GATE 4C i Tullins gate! Derimot fra Pilestredet, St. Olavs gate og Fredrik Storms gate er det mulig å gå inn i bakgården hvor Tullins gate 4c befinner seg. Se veianvisning etter aktivitetskalenderen på side 13. Velkommen til våre arrangementer! Av medlemmer for medlemmer er vårt varemerke! Med vennlig hilsen Tekna Oslo avdeling Angela Miller Trond Haider Se kart på side 13 og baksiden 4 5

4 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk For mer informasjon om arrangementene, se sidehenvisninger i høyre kolonne. Dato Tid Type Emne Arrangør Side September 3. sept K Medlemsskolen Oslo avdeling sept. M Studentkontaktmøte Studentene UMB sept M Studiegruppe SeniorTeknologene sept M Elektronikk i bil Gruppe for IKT sept E Tur til Blåfargeverket Senior Forum sept M Aksjeklubben Oslo avdeling sept. K Nettverksbygging Studentene UMB sept S Damegruppen Oslo avdeling sept M Offisiell åpning, midl. lokaler Oslo avdeling 10. sept K Medlemsskolen Oslo avdeling sept M Lunsjmøte SeniorTeknologene sept E Hammern kraftstasjon Teknologihistorisk gruppe sept M Styremøtet Oslo avdeling sept M Aksjeklubben Oslo avdeling sept M Statkrafts prosjektporteføle Faggr. Energi, Industri og Miljø sept S Åpent Hus Klubbstyret sept K Effektivitet Akademiet 22 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 14./16. sept M Styreseminar Oslo avdeling sept M Fagmøte Vannforeningen sept M Konflikthåndtering Etikk og Lederskap sept M Fagmøte Vannforeningen sept. K Subsea produksjonssystemer Stålforeningen sept. K Subsea produksjonssystemer Stålforeningen sept E Ekskursjon til Borg Havn Havneteknisk Gruppe sept E Omvisning Sporveiesmuseet Teknologihistorisk gruppe sept. E Ekskursjon Kjerraten i Åsa SeniorTeknologene sept K Medlemsskolen Oslo avdeling sept M Kraftmarkedet Faggr. Energi, Industri og Miljø sept K Prosjektledelse NFP sept K Prosjektledelse NFP sept M Passivhus - fuktvanding Faggruppe for Bygg og Anlegg sept K Kunsten å forhandle Akademiet 22 Uke 36 S Realistspillet Studentene UiO 19 Uke 37 K Prosjektlederkurs Studentene UMB 18 Uke 38 M skveld Studentene UiO 19 Uke 38 K Studentkontaktopplæring Studentene UMB 18 Uke 39 M Arbeidslivsdag Studentene UiO 19 Siste oppdateringer finnes på M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk

5 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Dato Tid Type Emne Arrangør Side Uke 39 M skveld Studentene UMB 18 Aug./sept. S Show på Latter Yngres Forum 15 Aug./sept. K Aksje/Fond Yngres Forum 15 Aug./sept. K Løplabbet Yngres Forum 15 Aug./sept. S Håvard Tjora Yngres Forum 15 Aug./sept. K Pensjonskurs Yngres Forum 15 Aug./sept. K Medlemsfordeler i Tekna Yngres Forum 15 Aug./sept. K Bryggekurs Yngres Forum 15 Oktober okt. Høstferien E Newtoncamp Nordmarka DNT / Oslo avdeling okt. K Jobbsøkerkurs Studentene UMB okt M Studiegruppe SeniorTeknologene okt M Aksjeklubben Oslo avdeling okt S Damegruppen Oslo avdeling okt K Avløpshåndtering Norsk Vannforening okt M Moderne infoteknologi Etikk og Lederskap okt M Studiegruppe SeniorTeknologene okt M : Byutvikling Teknologihistorisk gruppe okt M Styremøte Oslo avdeling okt M Aksjeklubben Oslo avdeling 30 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 10. okt K Medlemsskolen Oslo avdeling okt M : Skogen Energi, Industri og Miljø okt S Åpent Hus Klubbstyret okt K Hvordan lede sjefen Akademiet okt K Konflikthåndtering Etikk og Lederskap okt M Lunsjmøte SeniorTeknologene okt M Kongshavn - forprosjekt Havneteknisk Gruppe okt K Kommunale utslipp Norsk Vannforening okt K Medlemsskolen Oslo avdeling okt K Kommunikasjon Akademiet okt M Sykling mot enveiskjøring Samferdsel/NVTF Østlandet okt M Fagrådsmøte Oslo avdeling okt K Medlemsskolen Oslo avdeling okt. M Høstkonferansen SeniorTeknologene okt M skveld Senior Forum okt M : Universitetet Teknologihistorisk gruppe okt M Forberedende R-møte Oslo avdeling okt E Omvisning på Cambi Asker og Bærum gruppen okt M Git - versjonskontrollsystem Programvareutvikling okt M : Norsk Bergindustri Energi, Industri og Miljø 29 Siste oppdateringer finnes på M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk

6 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 25. okt M Personlig datateknologi Gruppe for IKT okt. M Arbeidsrettsdagen Studentene UiO okt S Mat- og vinaften Romeriksgruppen okt. M Studentkontaktmøte Studentene UMB okt K PFOS og PFOA Norsk Vannforening okt K Kreative gruppeprosesser Etikk og Lederskap okt K Medlemsskolen Oslo avdeling 24 Uke 41 S Karrieredagen/UKA Studentene UMB 18 Uke 42 M Bedriftskveld Studentene UiO 19 Uke 43 S Sosialt kurs Studentene UMB 19 Uke 44 M Realfagsformidling Studentene UiO 19 Okt./nov. K Kjøpe leilighet Yngres Forum 15 Okt./nov. S Vinkurs Yngres Forum 15 Okt./nov. K Gründerkurs Yngres Forum 15 Okt./nov. K Innovasjonskurs Yngres Forum 15 Okt./nov. S Ølkurs Yngres Forum 15 Okt./nov. S Akevittkurs Yngres Forum 15 Okt./nov. S Skismørekurs Yngres Forum 15 November 1. nov S Damegruppen Oslo avdeling 16 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 6. nov M Studiegruppe SeniorTeknologene nov M Renovering Ingeniørenes Hus Faggr. Bygg og Anlegg nov M : Internetts historie Teknologihistorisk gruppe nov M Styremøte Oslo avdeling nov M Aksjeklubben Oslo avdeling nov M FAST søketeknologi Programvareutvikling nov M : Nexans' rolle Faggr. Energi, Industri og Miljø nov S Åpent Hus Klubbstyret nov M Terrorsikring Faggr. Samferdsel/NVTF nov S Jazzkonsert Senior Forum nov M Lunsjmøte SeniorTeknologene nov M Aksjeklubben Oslo avdeling nov K Medlemsskolen Oslo avdeling nov S Juleavslutning Asker og Bærum gruppen nov M Aksjeroboter Gruppe for IKT nov S Venneforeningens Dag Teknologihistorisk gruppe nov M Veiavrenning Norsk Vannforening nov M Oppf. møte teaterbesøk Etikk og Lederskap nov K Medlemsskolen Oslo avdeling nov M : Ingeniøren som... Teknologihistorisk gruppe 31 Siste oppdateringer finnes på M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk

7 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 20. nov M Studiegruppe Seniorteknologene nov M Fellesmøte Oslo avdeling nov M : Klimameldingen Faggr. Energi, Industri og Miljø nov M Fellesmøte med PF Faggr. Samferdsel / NVTF nov. S SK-møte og juleavslutning Studentene UMB nov K Medlemsskolen Oslo avdeling nov. K Beregningsprogram Stålforeningen 35 Uke 45 M Bedriftskveld Studentene UMB 19 Uke 45 S Whisky / ølsmakekurs Studentene UiO 19 Uke 46 K Kurs med fagsiden Studentene UMB 19 Uke 47 K Kurs med fagsiden Studentene UMB 19 Uke 48 K Kræsjkurs Studentene UiO 19 Desember 4. des S Torskemiddag Havneteknisk Gruppe des M Julemøte SeniorTeknologene des M Tiltak på vassdrag Norsk Vannforening des M Styremøte Oslo avdeling des M Aksjeklubben Oslo avdeling des M : Vindkraft til havs Faggr. Energi, Industri og Miljø des S Damegruppen Oslo avdeling 16 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 8. des S Jazzkonsert Senior Forum des S Julebord / Juledans Oslo avdeling des M Filosofisk kafé Etikk og lederskap des M Cyberwar: Fra atom til bits Gruppe for IKT des M Aksjeklubben Oslo avdeling des S Åpent Hus Klubbstyret 16 Des./jan. K Prosjektlederkurs Yngres Forum 15 Jan. S Skikurs Yngres Forum 15 Oslo avdeling Tullinsgate 4c 2. etasje Siste oppdateringer finnes på M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk

8 REGIONALE GRUPPER FORA ASKER- OG BÆRUMGRUPPEN ROMERIKSGRUPPEN Yngres Forum Gruppens mål er å samle medlemmer som arbeider/ bor i regionen, fremme anseelse og innflytelse, den teknologiske utviklingen, skape kontakt med myndigheter og andre foreninger, ivareta det kollegiale og sosiale samholdet osv. Harald Pleym Myhr, Wencke Sjøstedt, Omvisning og presentasjon med Technip Onsdag 12. sept. kl Omvisning og presentasjon på bedriften Cambi Onsdag 24. okt. kl Juleavslutning med bedriftsbesøk Torsdag 15. nov. kl Gruppens mål er å samle medlemmer som arbeider/ bor i regionen, fremme anseelse og innflytelse, den teknologiske utviklingen, skape kontakt med myndigheter og andre foreninger, ivareta det kollegiale og sosiale samholdet osv. : Jon Samseth, Wencke Sjøstedt, Mat- og vinaften Fredag 26. okt. kl Gruppen skal ivareta medlemmenes faglige og kollegiale interesser ved å arrangere kurs, seminarer, konferanser osv. Gruppen ønsker å være attraktiv for yngre medlemmer i Tekna Oslo avdeling. Håkon Skillinghaug, Wencke Sjøstedt, Yngres Forum har følgende planer for høsten August/september Anne-Kat Hærland Show Aksje/Fond Løplabbet Pensjonskurs Medlemsfordeler i Tekna Individuelle lønnsforhandlinger Bryggekurs Oktober/november Alt du må vite når du skal kjøpe leilighet/investeringer Vinkurs Ølkurs Akevittkurs, portvin/sherry Smørekurs Gründerkurs Innovasjonskurs Desember Julebord Januar Prosjektlederkurs Skikurs For mer detaljer, følg med på: - arrangementer 14 15

9 FORA FORA Damegruppen Klubben SENIOR Forum Damegruppen i avdelingen har som oppgave å tilby sosialt og faglig samvær og kulturelle aktiviteter til medlemmene. Mange av gruppens medlemmer er etterlatte etter tidligere Tekna-medlemmer. Gruppen samarbeider med Senior Forum. : Tove Sørgård, Wencke Sjøstedt, Medlemsmøter Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Alle møter i Tullins gate 4 C, 2. etasje Klubbstyret skal ivareta medlemmenes kollegiale og sosiale interesser i aktiviteter som er knyttet til Ingeniørenes Hus og dets lokaler. Det arrangeres bl a Åpent Hus. Åpent Hus i Tullins gate 4 C Torsdag 13. september Torsdag 11. oktober kl Torsdag 8. november kl Torsdag 13. desember kl : Per Chr Jæger Tlf Wencke Sjøstedt Tlf Senior Forums formål er av sosial karakter. Senior Forum er åpent for alle medlemmer av Tekna Oslo avdeling f.o.m. fylte 60 år. Medlemskapet er gratis. Man må imidlertid registrere seg som medlem (kontakt Wencke Sjøstedt, se kontaktinformasjon over) bl.a. for å motta gruppens aktiviteter. Ektefelle/ samboer/særboer er hjertelig velkommen til samtlige arrangementer. Jazzkonsert i Gamle Logen med Ophelia Orchestra Lørdag 10. nov kl Jazzkonsert i Gamle Logen med Caledonia Jazzband Lørdag 8. des kl Mer informasjon på: - arrangementer Tur til Blåfargeverket Guidet omvisning til utstillingen: Et knippe kvinnelige kunstnere Onsdag 5. sept kl 1200 skveld med Per Egil Hegge Presidentvalget i USA Tirsdag 23. okt. kl 1900 i Tullins gate 4 C, 2. etasje 16 17

10 FORA FORA STUDENTgruppen Deltakelse er gratis og kun for student medlemmer av Tekna. Informasjon om tid, sted og påmelding vil bli gitt i god tid før arrangementene. Kontaktperson: Yvonne Gipling, Svein-Egil Jørgensen, Marit Kristine Tangvik, Studentene på UMB har følgende planer Uke 33 Fadderuke + åpent arrangement. Med stand. Uke 34 Spillekveld (åpent arrangement) Uke 36 SK-møte 3. september Nettverksbygging 6. september Uke 43 Sosialt kurs Med stand Uke 44 SK-møte 29. oktober Uke 45 Bedriftskveld Med stand Studentene på UiO har følgende planer Uke 34 Semesterstart Stand-up med Yngres Forum Uke 36 Realistspillet Uke 38 med Håvard Tjora Uke 37 Prosjektlederkurs m/anders Fjeld Med stand Uke 38 SK-opplæring september Uke 39 onsdag 26. september Med stand Uke 40 Jobbsøkerkurs mandag 1. oktober Uke 41 Karrieredagen og mulig UKA-konsert med tilhørende sosialt arrangement Med stand Uke 46 Kurs med fagsiden Uke 47 Kurs med fagsiden Med stand Uke 48 SK-møte mandag 26. november og juleavslutning Uke 49 Kræsjkurs i FYS102 Med stand Uke 39 Karrieresenterets arbeidslivsdag 25. september Uke 42 Bedriftskveld Uke 43 Arbeidsrettsdagen 25. oktober Uke 44 Realfagsformidling Uke 45 Whisky-/ølsmakekurs Uke 48 Kræsjkurs Mat1100 Ill: Knut Westad 18 19

11 Karriere og utvikling AKADEMIET MEDLEMSSKOLEN Det du trenger for å bli bedre i ditt fag og rollen! I Akademiet blir du bevisst dine egenskaper og utvikler dine ressurser. Akademiets utgangspunkt er at du har et enormt potensiale og at forskjellen ligger i utvikling av ferdigheter som kommunikasjon, samhandling, offensivitet etc., i tillegg til kunnskap om utviklings- og produksjonsprosesser. Bedre i jobben som fagperson eller leder Kontinuerlig utvikling for å lykkes nå og i fremtiden Kompetanse innen selvledelse og selvorganisering Ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling Utvide eget potensial og takle nye utfordringer Akademiet hjelper deg til økt handlekraft og tilfredshet på jobben! Medlemsopplæring for karriere og utvikling Gir avgjørende kompetanse for personlig fremgang Favner vidt, er stramt i regien og har lite utenomsnakk De ulike temaene presenteres i halvårsplaner og/eller løpende på web Det tilbys frittstående kveldskurs, workshops eller seminarer hvor du som medlem av Tekna Oslo avdeling (Oslo og Akershus) kun betaler en egenandel, pt. kr. 250,- som også dekker enkel servering. Dessuten mer sporadiske foredrag eller konferanser. Rust deg for fremtiden med Akademiet. Bla om og les mer eller gå til Karriere og utvikling på Tekna Oslo avdeling Teknas medlemsopplæring er helt gratis og gir deg nyttig tilleggskompetanse i jobbsituasjon, foreningsliv og andre litt formelle sammenhenger. «Din kunnskap er ferskvare; sørg for god holdbarhet!» Medlemsskolen tilbyr en rekke kurs som tar opp ulike temaer som er relevant både i arbeidssituasjonen, og i styre- og organisasjonsverv. Opplæringen består i hovedsak av kurs som arrangeres ute i avdelingene i regi av Tekna, men det finnes også kurs som er nettbasert. Kursene er oftest ettermiddagskurs og er gratis for medlemmer av Tekna. Kursene er også veldig nyttige for tillitsvalgte! Aktuelle kurs Ledelse av formelle møter Økonomi for ikke-økonomer Praktisk styrearbeid Innføring i forhandlingsteknikk Innføring i regnskapsanalyse Bla om og se Medlemsskolens kurstilbud! Tekna skal skape verdier for medlemmene og samfunnet Den som slutter å bli bedre, slutter å være god! Med Akademiet kan du videreutvikle dine ressurser og bli bedre rustet for fremtiden

12 KARRIERE OG UTVIKLING KARRIERE OG UTVIKLING AKADEMIET Økt handlekraft og tilfredshet styrker deg og din karriere Relevante kurs med høy kvalitet som går i dybden, spesielt tilpasset Teknas medlemmer, dvs. høyt faglig kvalifiserte teknologer i roller som bl a selvdrevne medarbeidere, prosjektledere og mellomledere. God oppslutning; oftest mellom 20 og 30 iblant opp mot 100 deltagere på samme kurs. Usedvanlig gode evalueringer; ofte gir over halvparten av deltagerne helt topp skår på skalaen. På spørsmål om forslag til forandring Større lokaler, bedre luft Lenger kurs! Gjerne mer tid! Mer, mer, mer. Jeg vil vite mer! Typiske temaer i Akademiet Kursene omfatter ulike aspekter innen kommunikasjon og interaksjon, f eks: Personlighet og samhandling Kommunikasjon i grupper Grensesetting, vanskelige samtaler og konfliktløsning medarbeidersamtale fra medarbeiders perspektiv coachende kommunikasjon nå frem og utløse handling Det tilbys også kurs for ferdigheter som f eks Presentasjoner, retorikk og argumentasjon stressmestring og tidsstyring selvledelse og offensivitet prosjektarbeid, prosjektledelse og utvikling av team salg Følgende kurs er foreløpig berammet for høsten 13.9 Effektivitet 27.9 Kunsten å forhandle Hvordan lede sjefen? Kommunikasjon Nov Bedre fremføringer, teknikker fra Steve Jobs Nov/des Stress og mestring Flere kurs annonseres senere. Alle kurs kunngjøres løpende på webben og varsles med til medlemmene. Konferanser En konferanse med et aktuelt tema er under planlegging for neste halvår. Det har tidligere vært to konferanser med meget god oppslutning. I 2011 arrangerte vi konferansen Kommunikasjon i full bredde Forstå og bli forstått. Denne konferansen ble streamet og kan sees på weben. I 2009 holdt vi den første konferansen Uværsmestring og tidsstyring. MEDLEMSSKOLEN Medlemsskolen er en serie med kveldskurs i ferdigheter som er nødvendig og viktig for de fleste tillitsvalgte og ordinære medlemmer av foreningen som har ambisjoner i privat og offentlig foreningsog næringsliv. Alle kurs holdes i Tullins gate 4c. Tor Hofstad, Tomas Torgersen, Wencke Sjøstedt, Økonomi for ikke-økonomer Dette kurset gir deltakerne en innføring i økonomi. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av balanseregnskap og resultatregnskap, i tillegg til bruk av nøkkeltall og styringsdata. Gjennom dette kurset skal deltakerne lære å forstå økonomiske sammenhenger i en bedrift eller organisasjon. Egenandel kr 400,- Mandag 3. sept. kl Stressmestring mer overskudd i arbeidet Hvordan takle stressende situasjoner? Hvordan unngå unødig stress? Når og hvordan sette grenser for urimelige krav? Hvordan finne ut av og kommunisere dine optimale arbeidsbetingelser? Øk bevisstheten om dine ressurser og sterkeste sider. Du får tilgang til verktøy for kartlegging av egne belastninger og din adferd i stressende situasjoner (type A-adferd). Lær deg å stresse ned og ta deg inn raskt på en god og effektiv måte ved hjelp av avspenningsteknikker du kan bruke hjemme og på jobb. Egenandel kr 400,- Mandag 10. sept. kl Ledelse av formelle møter Ledelse av formelle møter, så som generalforsamlinger, årsmøter og styremøter er en helt nødvendig ferdighet for alle tillitsvalgte og en utfordring de fleste før eller siden kan bli stilt overfor. Onsdag 26. sept. kl Å tale i forsamlinger Tør du ikke ta ordet i forsamlinger? Er du redd for å si ja til å holde presentasjoner og innlegg i forsamlinger? Da kan dette være kurset for deg! Onsdag 10. okt. kl

13 KARRIERE OG UTVIKLING Plenumsarrangementer Styrearbeid og møteledelse Dyktig møteledelse sikrer gjennomføring av effektive møter, hvor hensynet til de deltakende og deres rettigheter blir ivaretatt, og beslutninger blir tatt med optimal tidsforbruk. Kurset henvender seg til dem som ønsker å forbedre sin opptreden og effektivitet i både små og store forsamlinger. Onsdag 17. okt. kl Innføring i forhandlingsteknikk Alle forhandler vi daglig uten å tenke videre over dette. Uansett forhandlingssituasjon er det nyttig å ha noe nærmere kunnskap om forberedelse og gjennomføring av forhandlinger, enten det gjelder daglige innkjøp, innkjøp av bil eller bolig eller forhandlinger for arbeidsgiveren. Mandag 22. okt. kl Praktisk styrearbeid Kurset tar for seg helt grunnleggende forhold ved å drive styrearbeid i alle sammenhenger og henvender seg spesielt til yngre/uerfarne tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Onsdag 31. okt. kl Styrearbeid og økonomi Økonomioppfølging er normalt den viktigste oppgaven et styre gjør, men som styremedlemmene ofte føler seg mest usikker på. Manglende økonomistyring er også den fremste årsaken til at et styre kan pådra seg straffe- og erstatningsansvar. Onsdag 14. nov. kl Ledelse og gjennomføring av prosjekt Formålet med kurset er å gi deltakerne: Trening i ressurseffektivitet Trening i å mestre uforutsette hendelser Skape forståelse for prosesser og krefter som påvirker og styrer prosjektgjennomføring Skape felles kultur, språk, metoder og vurderinger av prosjektengasjementer Trening i rapportering og oppfølging se konsekvenser Egenandel kr 400,- Mandag 19. nov. kl Innføring i regnskapsanalyse Regnskapet er en virksomhetsmåte å kommunisere sine økonomiske forhold til omverdenen. Bedriftsregnskapet er et offentlig dokument og er tilgjengelig for alle. Men regnskapet kan ofte skjule mange forhold som ikke tilsynelatende fremgår av regnskapstallene. Regnskapsanalyse betyr å bruke tallene i regnskapet til å vurdere underliggende økonomiske forhold, og danne seg et bilde av hvor sunn og solid virksomheten er. Bruk slike analyser til å sjekke dine kunder, leverandører, samarbeidspartnere. Din bankforbindelse vil analysere din virksomhet på samme måte. Hvordan tar ditt regnskap seg ut for omverdenen? Onsdag 28. nov. kl For mer utførlige opplysninger om kursene, se Medlemsskolen Venneforeningens Dag på Norsk Teknisk Museum Masse aktiviteter for barn, foreldre, besteforeldre og alle andre. Norsk Teknisk Museum Kjelsåsveien 143 Gratis ingen påmelding Søndag 18. november kl Julebordet/Juledansen Ekebergrestauranten Lørdag 8. desember kl 1900 Juletrefesten Hotel Radisson Blue på Holbergs plass Søndag 6. januar 2013 kl 1600 Newtoncamp Nordmarka i høstferien Newton Camp arrangeres av DNT Oslo og Omegn i samarbeid med Tekna Oslo avdeling. De som er i 7. og 8.klassetrinn drar til Katnosdammen langt inne i Nordmarka. Her skal dere ungdommene få boltre seg med mange spennende villmarksaktiviteter, bl.a. kanopadling! De som er 5., 6. og 7. trinn er på Sæteren Gård hvor det er god boltreplass, stort aktivitetstilbud og barnevennlige, aktive turledere oktober

14 FAGGRUPPER FAGGRUPPER Gründergruppen og Gruppen for Selvstendig Næringsdrivende Faggruppenes formål er i særlig grad å ivareta medlemmenes faglige og kollegiale interesser ved å arrangere møter, kurs, seminarer, konferanser, ekskursjoner osv.. Lise Ekanger, Kari Spinnangr, Faggruppe for Etikk og Lederskap Arne Ellevog, Kari Spinnangr, LEDERFORUM Lederforum avholdes på mandager kl i Tullins gate 4 C Moderne informasjonsteknologi muligheter og begrensninger for utøvelse av lederskap Mandag 8. okt. kl Oppfølgende møte etterkino/teaterbesøk Mandag 19. nov. kl Filosofisk kafé coaching og gruppeutvikling Filmfremvisning med etterfølgende diskusjoner Leder: Leif-Runar Forsth Mandag 10. des. kl Kurs/seminarer Konflikthåndtering Kursleder: Vera Lukina Sted: Tullins gate 4 C Mandag 15. oktober Kreative gruppeprosesser Kursleder: Leif-Runar Forsth Sted: Tullins gate 4 C Mandag 29. okt. kl Gruppe for praktisk anvendelse av IKT John Sverre Svendsen, Kari Spinnangr, Elektronikk i bil Sted: Tullins gate 4 C Tirsdag 4. sept. kl Trender i utviklingen innen personlig datateknologi Sted: Tullins gate 4 C Torsdag 25. okt. kl Aksjeroboter Sted: Tullins gate 4 C Torsdag 15. nov. kl Cyberwar: Fra atom til bits Sted: Tullins gate 4 C Tirsdag 11. des. kl Havneteknisk Gruppe Kai Egil Heggestad, Kari Spinnangr, Ekskursjon til Borg Havn Båttur opp Glomma Presentasjon av prosjekter Orientering om Havnealliansen Servering Tirsdag 25. sept. kl Kongshavn gjennomgang forprosjekt Oslo havn informerer om prosjektet NGI forteller om geoteknikken Olav Olsen gir et innblikk i prosjekteringen Tirsdag 16. okt. kl Årsmøte med torskemiddag av Statens Kartverk Sjø (Sjøkartverket) Tirsdag 4. des. kl Konflikthåndtering Innleder: Vera Lukina Mandag 17. sept. kl

15 FAGGRUPPER FAGGRUPPER Marinteknisk Selskap Magnus Fjeldsbø Jordahl, Kari Spinnangr, Faggruppe for Samferdsel og NVTF avd Østlandet Ida Kojedahl, Øystein Olsen, Wencke Sjøstedt Styret i NVTF Østlandet er i økende grad engasjert i et samarbeid med Polyteknisk Forening Samferdsel, og våre to organisasjoner fordeler forberedelser til arrangementene. Det betyr i praksis at NVTF annonserer alle møtene, inklusive møtene som PF forbereder. Sykling mot enveiskjørte gater i Oslo Syklistene har i over 20 år kjempet for å få lov til å sykle mot kjøreretningen i enveisregulerte gater. Det er nå mulig, og Oslo kommune har i 2011 satt i gang forsøk med toveissykling i de enveisregulerte gatene; Kirkegata og Skippergata. Utfordringer ved å implementere tiltaket samt resultater av evaluering av tiltaket vil bli presentert, og det vil bli anledning til å drøfte om tiltaket også skal implementeres i flere gater i Oslo. Torsdag 18. okt. kl med servering av pizza fra kl 1630 Er terrorsikring en trussel mot den åpne og levende byen? Etter den tragiske hendelsen 22. juli i fjor har Oslo sett et økende antall gatesperringer og reguleringer av midlertidig karakter, som nå vurderes å bli permanente. Hva skjer med byens indre liv når tilgjengeligheten endres, når busslinjer og hovedveier for biltrafikk stenges eller legges om på ubestemt tid? Risikerer vi å få en økt grad av forretningsnedleggelse med mer vakante lokaler og flytting av næring ut av sentrum? Eller kan sikring mot terror og andre trusler brukes som element for å skape en attraktivitet og en innbydende by som legger opp til et mer bærekraftig transportmønster? Torsdag 8. nov, kl med servering av pizza kl 1630 Fellesmøte med Polyteknisk Forening: Vil Oslo-pakke 3 føre til gode transportløsninger i fremtiden? Vil pakken være en tilstrekkelig investering for å møte den kommende befolkningsveksten i Oslo og Akershus? Vil revidert Oslo-pakke 3 legge til rette for en attraktiv kollektivtransport med tilstrekkelig kapasitet både i Oslo og Akershus? Bidrar pakken til at miljømålene nås? Er det de rette prioriteringene som gjøres? Torsdag 22. nov, kl med servering av pizza kl 1630 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø - FEIM Arrangementene er utarbeidet i samarbeid med Polyteknisk Forening Fagsekretær Jon Holten, Kari Spinnangr, Thorium muligheter og begrensninger /Sunniva Rose, kjernefysiker ved Universitetet i Oslo Tullins gate 4 C, 2. etasje En gjennomgang av Statkrafts prosjektportefølje v/steinar Asbjørnsen, innovasjonsdirektør i Statkraft Onsdag 12. sept. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Liberalisering av kraftmarkedet v/jon Sagen, seniorrådgiver i NVE Onsdag 26. sept. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Skogen utfordringer og muligheter v/trygve Enger, adm. direktør i Norske Skogselskap Onsdag 10. okt. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje De utfordringer og muligheter som Norsk Bergindustri står overfor v/elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri Onsdag 24. okt. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Nexans rolle, som global høyspent kabelprodusent til lands og til havs v/gunnar Evenset, teknisk direktør i Nexans Onsdag 7. nov. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Klimameldingen v/vidar Vik, avdelingsdirektør i Klima- og forurensningsavdelingen, Miljøverndepartementet Torsdag 22. nov. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Status vindkraft til havs v/gudmund Sydnes, leder av Havvindgruppen i NVE Onsdag 5. des. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje 28 29

VÅREN. nettverk karriere utvikling

VÅREN. nettverk karriere utvikling VÅREN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere

Detaljer

HØSTEN. nettverk karriere utvikling

HØSTEN. nettverk karriere utvikling HØSTEN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING HØSTEN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Sosiale fora 13

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling

Høst.» nettverk» karriere» utvikling Høst 2011» nettverk» karriere» utvikling »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Aktivitetskalender for høsten 2011... 6 Arrangementer Plenumsarrangementer...

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1-

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1- Høst 2010» nettverk» karriere» utvikling -1- »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Aktivitetskalender for våren 2010...

Detaljer

Møteprogram. høsten 2008. www.tekna.no/oslo

Møteprogram. høsten 2008. www.tekna.no/oslo Møteprogram høsten 2008 Balansegang på slakk line! innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Lederen har ordet... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Arrangementskalender for våren 2007... 8

Detaljer

Våren. Nettverk Karriere Utvikling

Våren. Nettverk Karriere Utvikling Våren Nettverk Karriere Utvikling Faglig og sosialt nettverk, karriere og utvikling! 135 år 1874-2009 Generell informasjon og påmelding... 4 Lederen har ordet... 5 Oversikt over administrative møter...

Detaljer

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014 tekna.no Mars 2015 Innhold 1. Innkalling til Generalforsamling 2015... 3 Dagsorden... 3 2. Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Innkalling til Generalforsamling 2012... 4 2. Årsberetning for 2011, Tekna Oslo avdeling... 5 - Oslo avdelings styre 2011... 8 - Representanter til Teknas Representantskap... 9

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april Bli med til Tromsø 25. 27. april ANDSRÅD-NYTT Nr 1-2007, 21. årgang Vårkonferansen i Tromsø Arbeidsplassen - plass for alle? Systemtenking - er det noe vi gjør? En skikkelig grisehistorie Fikk fagbrev

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

Verdt å vite. Tema 2-2015. Vellykket generalforsamling på Union Scene. Side 11. Anbud for rimeligere forsikring. Side 9

Verdt å vite. Tema 2-2015. Vellykket generalforsamling på Union Scene. Side 11. Anbud for rimeligere forsikring. Side 9 Bruk vårt opplæringstilbud. Side 5 Anbud for rimeligere forsikring. Side 9 Vellykket generalforsamling på Union Scene. Side 11 Verdt å vite 2-2015 Tema Forsikringsskader Når det oppstår en forsikringsskade

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem Arbeids- og sosialministeren strever med å finne oppskriften som skal fornye, forenkle og forbedre NAV. Han har prøvd seg med detaljstyring

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer