HØSTEN. nettverk karriere utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTEN. nettverk karriere utvikling"

Transkript

1 HØSTEN 2012 nettverk karriere utvikling

2 Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere og utvikling 20 Plenumsarrangementer 25 Faggrupper 26 Tekna-kurs høsten Administrative møter 36 Kontaktinformasjon 36 Medlemsfordeler 38 Alltid oppdaterte arrangementsoversikter og påmeldingsinformasjon på Utgiver Redaktør Ansvarlig Design/layout Trykkeri Forsidefoto Tekna Oslo avdeling Wencke Sjøstedt Terje Hassel Newmarketing AS Erik Tanche Nilssen AS Shutterstock

3 Generell informasjon og påmelding Medlemmer av Tekna Oslo avdeling anbefales å melde seg inn i aktuelle faggrupper og fora se avdelingens nettside: Alle møter og arrangementer holdes i Tullins gate 4c hvis ikke annet er angitt. Det tas forbehold om endringer av tidspunkter og tema for møtene. Oppdatert informasjon, påmelding, priser osv finnes på våre nettsider: Har du spørsmål angående arrangementer eller deltakelse, vennligst ta kontakt med angitte kontaktpersoner. Åpningstider Tekna Oslo avdelings sekretariat: Mandag-fredag Mandag-fredag ( ) Dronning Mauds gate 15, 2. etasje Postadresse Tekna Oslo avdeling Postboks 2312 Solli 0201 Oslo Telefon / FAKS / Org. nr. Tekna Oslo avdeling: Påmelding Det er påmelding til møter og arrangementer når dette er angitt. Påmelding skjer til: Tekna servicekontoret Tlf / E-post: Se for alle detaljer og oppdateringer Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus! Inneværende og neste år blir spesielle for oss som arbeider for å legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene, som det blant annet står i Teknas formålsparagraf. Kommende høst og vår skal vi ha våre arrangementer i midlertidige lokaler i Tullins gate 4c, mens Ingeniørenes Hus pusses opp. Høsten 2013 skal vi igjen være tilbake i Ingeniørenes Hus. Som medlem av Oslo avdeling kan du benytte deg av alle avdelingens tilbud også tilbud fra grupper som du ikke er direkte tilknyttet. Unntaket er de aldersbestemte gruppene. Studenter kan benytte seg av alle avdelingens tilbud. Av medlemmer for medlemmer er vårt varemerke. Nesten alt vi gjør, er skapt av medlemmer som ønsker å lage tilbud til andre medlemmer. Det er styrets mål at tilbudet skal være under kontinuerlig utvikling. I høstens program viderefører vi nyskapningen karriere og utvikling som består av Akademiet og Medlemsskolen. I disse tilbudene, som er presentert på midtsidene, tar vi sikte på å utvikle og bevisstgjøre de som deltar på sine personlige egenskaper og gi dem nyttig personlig kompetanse, som grunnlag for karriere og utvikling i jobben. Det er styrets formål, løpende å videreutvikle tilbudet. Viktig bidrag til dette er at medlemmer som har gode ideer melder fra om dette til styremedlemmer eller sekretariatet. Det være seg et fagområde som er dårlig dekket, eller aktuelt tema vi burde sette på agendaen. Vi håper du setter pris på våre e-poster om de kommende to ukers arrangementer, men husk å sjekke våre nettsider (www.tekna.no/oslo) for de siste oppdateringer. DU FINNER IKKE TULLINS GATE 4C i Tullins gate! Derimot fra Pilestredet, St. Olavs gate og Fredrik Storms gate er det mulig å gå inn i bakgården hvor Tullins gate 4c befinner seg. Se veianvisning etter aktivitetskalenderen på side 13. Velkommen til våre arrangementer! Av medlemmer for medlemmer er vårt varemerke! Med vennlig hilsen Tekna Oslo avdeling Angela Miller Trond Haider Se kart på side 13 og baksiden 4 5

4 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk For mer informasjon om arrangementene, se sidehenvisninger i høyre kolonne. Dato Tid Type Emne Arrangør Side September 3. sept K Medlemsskolen Oslo avdeling sept. M Studentkontaktmøte Studentene UMB sept M Studiegruppe SeniorTeknologene sept M Elektronikk i bil Gruppe for IKT sept E Tur til Blåfargeverket Senior Forum sept M Aksjeklubben Oslo avdeling sept. K Nettverksbygging Studentene UMB sept S Damegruppen Oslo avdeling sept M Offisiell åpning, midl. lokaler Oslo avdeling 10. sept K Medlemsskolen Oslo avdeling sept M Lunsjmøte SeniorTeknologene sept E Hammern kraftstasjon Teknologihistorisk gruppe sept M Styremøtet Oslo avdeling sept M Aksjeklubben Oslo avdeling sept M Statkrafts prosjektporteføle Faggr. Energi, Industri og Miljø sept S Åpent Hus Klubbstyret sept K Effektivitet Akademiet 22 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 14./16. sept M Styreseminar Oslo avdeling sept M Fagmøte Vannforeningen sept M Konflikthåndtering Etikk og Lederskap sept M Fagmøte Vannforeningen sept. K Subsea produksjonssystemer Stålforeningen sept. K Subsea produksjonssystemer Stålforeningen sept E Ekskursjon til Borg Havn Havneteknisk Gruppe sept E Omvisning Sporveiesmuseet Teknologihistorisk gruppe sept. E Ekskursjon Kjerraten i Åsa SeniorTeknologene sept K Medlemsskolen Oslo avdeling sept M Kraftmarkedet Faggr. Energi, Industri og Miljø sept K Prosjektledelse NFP sept K Prosjektledelse NFP sept M Passivhus - fuktvanding Faggruppe for Bygg og Anlegg sept K Kunsten å forhandle Akademiet 22 Uke 36 S Realistspillet Studentene UiO 19 Uke 37 K Prosjektlederkurs Studentene UMB 18 Uke 38 M skveld Studentene UiO 19 Uke 38 K Studentkontaktopplæring Studentene UMB 18 Uke 39 M Arbeidslivsdag Studentene UiO 19 Siste oppdateringer finnes på M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk

5 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Dato Tid Type Emne Arrangør Side Uke 39 M skveld Studentene UMB 18 Aug./sept. S Show på Latter Yngres Forum 15 Aug./sept. K Aksje/Fond Yngres Forum 15 Aug./sept. K Løplabbet Yngres Forum 15 Aug./sept. S Håvard Tjora Yngres Forum 15 Aug./sept. K Pensjonskurs Yngres Forum 15 Aug./sept. K Medlemsfordeler i Tekna Yngres Forum 15 Aug./sept. K Bryggekurs Yngres Forum 15 Oktober okt. Høstferien E Newtoncamp Nordmarka DNT / Oslo avdeling okt. K Jobbsøkerkurs Studentene UMB okt M Studiegruppe SeniorTeknologene okt M Aksjeklubben Oslo avdeling okt S Damegruppen Oslo avdeling okt K Avløpshåndtering Norsk Vannforening okt M Moderne infoteknologi Etikk og Lederskap okt M Studiegruppe SeniorTeknologene okt M : Byutvikling Teknologihistorisk gruppe okt M Styremøte Oslo avdeling okt M Aksjeklubben Oslo avdeling 30 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 10. okt K Medlemsskolen Oslo avdeling okt M : Skogen Energi, Industri og Miljø okt S Åpent Hus Klubbstyret okt K Hvordan lede sjefen Akademiet okt K Konflikthåndtering Etikk og Lederskap okt M Lunsjmøte SeniorTeknologene okt M Kongshavn - forprosjekt Havneteknisk Gruppe okt K Kommunale utslipp Norsk Vannforening okt K Medlemsskolen Oslo avdeling okt K Kommunikasjon Akademiet okt M Sykling mot enveiskjøring Samferdsel/NVTF Østlandet okt M Fagrådsmøte Oslo avdeling okt K Medlemsskolen Oslo avdeling okt. M Høstkonferansen SeniorTeknologene okt M skveld Senior Forum okt M : Universitetet Teknologihistorisk gruppe okt M Forberedende R-møte Oslo avdeling okt E Omvisning på Cambi Asker og Bærum gruppen okt M Git - versjonskontrollsystem Programvareutvikling okt M : Norsk Bergindustri Energi, Industri og Miljø 29 Siste oppdateringer finnes på M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk

6 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 25. okt M Personlig datateknologi Gruppe for IKT okt. M Arbeidsrettsdagen Studentene UiO okt S Mat- og vinaften Romeriksgruppen okt. M Studentkontaktmøte Studentene UMB okt K PFOS og PFOA Norsk Vannforening okt K Kreative gruppeprosesser Etikk og Lederskap okt K Medlemsskolen Oslo avdeling 24 Uke 41 S Karrieredagen/UKA Studentene UMB 18 Uke 42 M Bedriftskveld Studentene UiO 19 Uke 43 S Sosialt kurs Studentene UMB 19 Uke 44 M Realfagsformidling Studentene UiO 19 Okt./nov. K Kjøpe leilighet Yngres Forum 15 Okt./nov. S Vinkurs Yngres Forum 15 Okt./nov. K Gründerkurs Yngres Forum 15 Okt./nov. K Innovasjonskurs Yngres Forum 15 Okt./nov. S Ølkurs Yngres Forum 15 Okt./nov. S Akevittkurs Yngres Forum 15 Okt./nov. S Skismørekurs Yngres Forum 15 November 1. nov S Damegruppen Oslo avdeling 16 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 6. nov M Studiegruppe SeniorTeknologene nov M Renovering Ingeniørenes Hus Faggr. Bygg og Anlegg nov M : Internetts historie Teknologihistorisk gruppe nov M Styremøte Oslo avdeling nov M Aksjeklubben Oslo avdeling nov M FAST søketeknologi Programvareutvikling nov M : Nexans' rolle Faggr. Energi, Industri og Miljø nov S Åpent Hus Klubbstyret nov M Terrorsikring Faggr. Samferdsel/NVTF nov S Jazzkonsert Senior Forum nov M Lunsjmøte SeniorTeknologene nov M Aksjeklubben Oslo avdeling nov K Medlemsskolen Oslo avdeling nov S Juleavslutning Asker og Bærum gruppen nov M Aksjeroboter Gruppe for IKT nov S Venneforeningens Dag Teknologihistorisk gruppe nov M Veiavrenning Norsk Vannforening nov M Oppf. møte teaterbesøk Etikk og Lederskap nov K Medlemsskolen Oslo avdeling nov M : Ingeniøren som... Teknologihistorisk gruppe 31 Siste oppdateringer finnes på M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk

7 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Aktivitetskalender / HØSTEN 2012 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 20. nov M Studiegruppe Seniorteknologene nov M Fellesmøte Oslo avdeling nov M : Klimameldingen Faggr. Energi, Industri og Miljø nov M Fellesmøte med PF Faggr. Samferdsel / NVTF nov. S SK-møte og juleavslutning Studentene UMB nov K Medlemsskolen Oslo avdeling nov. K Beregningsprogram Stålforeningen 35 Uke 45 M Bedriftskveld Studentene UMB 19 Uke 45 S Whisky / ølsmakekurs Studentene UiO 19 Uke 46 K Kurs med fagsiden Studentene UMB 19 Uke 47 K Kurs med fagsiden Studentene UMB 19 Uke 48 K Kræsjkurs Studentene UiO 19 Desember 4. des S Torskemiddag Havneteknisk Gruppe des M Julemøte SeniorTeknologene des M Tiltak på vassdrag Norsk Vannforening des M Styremøte Oslo avdeling des M Aksjeklubben Oslo avdeling des M : Vindkraft til havs Faggr. Energi, Industri og Miljø des S Damegruppen Oslo avdeling 16 Dato Tid Type Emne Arrangør Side 8. des S Jazzkonsert Senior Forum des S Julebord / Juledans Oslo avdeling des M Filosofisk kafé Etikk og lederskap des M Cyberwar: Fra atom til bits Gruppe for IKT des M Aksjeklubben Oslo avdeling des S Åpent Hus Klubbstyret 16 Des./jan. K Prosjektlederkurs Yngres Forum 15 Jan. S Skikurs Yngres Forum 15 Oslo avdeling Tullinsgate 4c 2. etasje Siste oppdateringer finnes på M = Møter K = Kurs S = Sosialt/kulturelt E = Ekskursjon/besøk

8 REGIONALE GRUPPER FORA ASKER- OG BÆRUMGRUPPEN ROMERIKSGRUPPEN Yngres Forum Gruppens mål er å samle medlemmer som arbeider/ bor i regionen, fremme anseelse og innflytelse, den teknologiske utviklingen, skape kontakt med myndigheter og andre foreninger, ivareta det kollegiale og sosiale samholdet osv. Harald Pleym Myhr, Wencke Sjøstedt, Omvisning og presentasjon med Technip Onsdag 12. sept. kl Omvisning og presentasjon på bedriften Cambi Onsdag 24. okt. kl Juleavslutning med bedriftsbesøk Torsdag 15. nov. kl Gruppens mål er å samle medlemmer som arbeider/ bor i regionen, fremme anseelse og innflytelse, den teknologiske utviklingen, skape kontakt med myndigheter og andre foreninger, ivareta det kollegiale og sosiale samholdet osv. : Jon Samseth, Wencke Sjøstedt, Mat- og vinaften Fredag 26. okt. kl Gruppen skal ivareta medlemmenes faglige og kollegiale interesser ved å arrangere kurs, seminarer, konferanser osv. Gruppen ønsker å være attraktiv for yngre medlemmer i Tekna Oslo avdeling. Håkon Skillinghaug, Wencke Sjøstedt, Yngres Forum har følgende planer for høsten August/september Anne-Kat Hærland Show Aksje/Fond Løplabbet Pensjonskurs Medlemsfordeler i Tekna Individuelle lønnsforhandlinger Bryggekurs Oktober/november Alt du må vite når du skal kjøpe leilighet/investeringer Vinkurs Ølkurs Akevittkurs, portvin/sherry Smørekurs Gründerkurs Innovasjonskurs Desember Julebord Januar Prosjektlederkurs Skikurs For mer detaljer, følg med på: - arrangementer 14 15

9 FORA FORA Damegruppen Klubben SENIOR Forum Damegruppen i avdelingen har som oppgave å tilby sosialt og faglig samvær og kulturelle aktiviteter til medlemmene. Mange av gruppens medlemmer er etterlatte etter tidligere Tekna-medlemmer. Gruppen samarbeider med Senior Forum. : Tove Sørgård, Wencke Sjøstedt, Medlemsmøter Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Alle møter i Tullins gate 4 C, 2. etasje Klubbstyret skal ivareta medlemmenes kollegiale og sosiale interesser i aktiviteter som er knyttet til Ingeniørenes Hus og dets lokaler. Det arrangeres bl a Åpent Hus. Åpent Hus i Tullins gate 4 C Torsdag 13. september Torsdag 11. oktober kl Torsdag 8. november kl Torsdag 13. desember kl : Per Chr Jæger Tlf Wencke Sjøstedt Tlf Senior Forums formål er av sosial karakter. Senior Forum er åpent for alle medlemmer av Tekna Oslo avdeling f.o.m. fylte 60 år. Medlemskapet er gratis. Man må imidlertid registrere seg som medlem (kontakt Wencke Sjøstedt, se kontaktinformasjon over) bl.a. for å motta gruppens aktiviteter. Ektefelle/ samboer/særboer er hjertelig velkommen til samtlige arrangementer. Jazzkonsert i Gamle Logen med Ophelia Orchestra Lørdag 10. nov kl Jazzkonsert i Gamle Logen med Caledonia Jazzband Lørdag 8. des kl Mer informasjon på: - arrangementer Tur til Blåfargeverket Guidet omvisning til utstillingen: Et knippe kvinnelige kunstnere Onsdag 5. sept kl 1200 skveld med Per Egil Hegge Presidentvalget i USA Tirsdag 23. okt. kl 1900 i Tullins gate 4 C, 2. etasje 16 17

10 FORA FORA STUDENTgruppen Deltakelse er gratis og kun for student medlemmer av Tekna. Informasjon om tid, sted og påmelding vil bli gitt i god tid før arrangementene. Kontaktperson: Yvonne Gipling, Svein-Egil Jørgensen, Marit Kristine Tangvik, Studentene på UMB har følgende planer Uke 33 Fadderuke + åpent arrangement. Med stand. Uke 34 Spillekveld (åpent arrangement) Uke 36 SK-møte 3. september Nettverksbygging 6. september Uke 43 Sosialt kurs Med stand Uke 44 SK-møte 29. oktober Uke 45 Bedriftskveld Med stand Studentene på UiO har følgende planer Uke 34 Semesterstart Stand-up med Yngres Forum Uke 36 Realistspillet Uke 38 med Håvard Tjora Uke 37 Prosjektlederkurs m/anders Fjeld Med stand Uke 38 SK-opplæring september Uke 39 onsdag 26. september Med stand Uke 40 Jobbsøkerkurs mandag 1. oktober Uke 41 Karrieredagen og mulig UKA-konsert med tilhørende sosialt arrangement Med stand Uke 46 Kurs med fagsiden Uke 47 Kurs med fagsiden Med stand Uke 48 SK-møte mandag 26. november og juleavslutning Uke 49 Kræsjkurs i FYS102 Med stand Uke 39 Karrieresenterets arbeidslivsdag 25. september Uke 42 Bedriftskveld Uke 43 Arbeidsrettsdagen 25. oktober Uke 44 Realfagsformidling Uke 45 Whisky-/ølsmakekurs Uke 48 Kræsjkurs Mat1100 Ill: Knut Westad 18 19

11 Karriere og utvikling AKADEMIET MEDLEMSSKOLEN Det du trenger for å bli bedre i ditt fag og rollen! I Akademiet blir du bevisst dine egenskaper og utvikler dine ressurser. Akademiets utgangspunkt er at du har et enormt potensiale og at forskjellen ligger i utvikling av ferdigheter som kommunikasjon, samhandling, offensivitet etc., i tillegg til kunnskap om utviklings- og produksjonsprosesser. Bedre i jobben som fagperson eller leder Kontinuerlig utvikling for å lykkes nå og i fremtiden Kompetanse innen selvledelse og selvorganisering Ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling Utvide eget potensial og takle nye utfordringer Akademiet hjelper deg til økt handlekraft og tilfredshet på jobben! Medlemsopplæring for karriere og utvikling Gir avgjørende kompetanse for personlig fremgang Favner vidt, er stramt i regien og har lite utenomsnakk De ulike temaene presenteres i halvårsplaner og/eller løpende på web Det tilbys frittstående kveldskurs, workshops eller seminarer hvor du som medlem av Tekna Oslo avdeling (Oslo og Akershus) kun betaler en egenandel, pt. kr. 250,- som også dekker enkel servering. Dessuten mer sporadiske foredrag eller konferanser. Rust deg for fremtiden med Akademiet. Bla om og les mer eller gå til Karriere og utvikling på Tekna Oslo avdeling Teknas medlemsopplæring er helt gratis og gir deg nyttig tilleggskompetanse i jobbsituasjon, foreningsliv og andre litt formelle sammenhenger. «Din kunnskap er ferskvare; sørg for god holdbarhet!» Medlemsskolen tilbyr en rekke kurs som tar opp ulike temaer som er relevant både i arbeidssituasjonen, og i styre- og organisasjonsverv. Opplæringen består i hovedsak av kurs som arrangeres ute i avdelingene i regi av Tekna, men det finnes også kurs som er nettbasert. Kursene er oftest ettermiddagskurs og er gratis for medlemmer av Tekna. Kursene er også veldig nyttige for tillitsvalgte! Aktuelle kurs Ledelse av formelle møter Økonomi for ikke-økonomer Praktisk styrearbeid Innføring i forhandlingsteknikk Innføring i regnskapsanalyse Bla om og se Medlemsskolens kurstilbud! Tekna skal skape verdier for medlemmene og samfunnet Den som slutter å bli bedre, slutter å være god! Med Akademiet kan du videreutvikle dine ressurser og bli bedre rustet for fremtiden

12 KARRIERE OG UTVIKLING KARRIERE OG UTVIKLING AKADEMIET Økt handlekraft og tilfredshet styrker deg og din karriere Relevante kurs med høy kvalitet som går i dybden, spesielt tilpasset Teknas medlemmer, dvs. høyt faglig kvalifiserte teknologer i roller som bl a selvdrevne medarbeidere, prosjektledere og mellomledere. God oppslutning; oftest mellom 20 og 30 iblant opp mot 100 deltagere på samme kurs. Usedvanlig gode evalueringer; ofte gir over halvparten av deltagerne helt topp skår på skalaen. På spørsmål om forslag til forandring Større lokaler, bedre luft Lenger kurs! Gjerne mer tid! Mer, mer, mer. Jeg vil vite mer! Typiske temaer i Akademiet Kursene omfatter ulike aspekter innen kommunikasjon og interaksjon, f eks: Personlighet og samhandling Kommunikasjon i grupper Grensesetting, vanskelige samtaler og konfliktløsning medarbeidersamtale fra medarbeiders perspektiv coachende kommunikasjon nå frem og utløse handling Det tilbys også kurs for ferdigheter som f eks Presentasjoner, retorikk og argumentasjon stressmestring og tidsstyring selvledelse og offensivitet prosjektarbeid, prosjektledelse og utvikling av team salg Følgende kurs er foreløpig berammet for høsten 13.9 Effektivitet 27.9 Kunsten å forhandle Hvordan lede sjefen? Kommunikasjon Nov Bedre fremføringer, teknikker fra Steve Jobs Nov/des Stress og mestring Flere kurs annonseres senere. Alle kurs kunngjøres løpende på webben og varsles med til medlemmene. Konferanser En konferanse med et aktuelt tema er under planlegging for neste halvår. Det har tidligere vært to konferanser med meget god oppslutning. I 2011 arrangerte vi konferansen Kommunikasjon i full bredde Forstå og bli forstått. Denne konferansen ble streamet og kan sees på weben. I 2009 holdt vi den første konferansen Uværsmestring og tidsstyring. MEDLEMSSKOLEN Medlemsskolen er en serie med kveldskurs i ferdigheter som er nødvendig og viktig for de fleste tillitsvalgte og ordinære medlemmer av foreningen som har ambisjoner i privat og offentlig foreningsog næringsliv. Alle kurs holdes i Tullins gate 4c. Tor Hofstad, Tomas Torgersen, Wencke Sjøstedt, Økonomi for ikke-økonomer Dette kurset gir deltakerne en innføring i økonomi. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av balanseregnskap og resultatregnskap, i tillegg til bruk av nøkkeltall og styringsdata. Gjennom dette kurset skal deltakerne lære å forstå økonomiske sammenhenger i en bedrift eller organisasjon. Egenandel kr 400,- Mandag 3. sept. kl Stressmestring mer overskudd i arbeidet Hvordan takle stressende situasjoner? Hvordan unngå unødig stress? Når og hvordan sette grenser for urimelige krav? Hvordan finne ut av og kommunisere dine optimale arbeidsbetingelser? Øk bevisstheten om dine ressurser og sterkeste sider. Du får tilgang til verktøy for kartlegging av egne belastninger og din adferd i stressende situasjoner (type A-adferd). Lær deg å stresse ned og ta deg inn raskt på en god og effektiv måte ved hjelp av avspenningsteknikker du kan bruke hjemme og på jobb. Egenandel kr 400,- Mandag 10. sept. kl Ledelse av formelle møter Ledelse av formelle møter, så som generalforsamlinger, årsmøter og styremøter er en helt nødvendig ferdighet for alle tillitsvalgte og en utfordring de fleste før eller siden kan bli stilt overfor. Onsdag 26. sept. kl Å tale i forsamlinger Tør du ikke ta ordet i forsamlinger? Er du redd for å si ja til å holde presentasjoner og innlegg i forsamlinger? Da kan dette være kurset for deg! Onsdag 10. okt. kl

13 KARRIERE OG UTVIKLING Plenumsarrangementer Styrearbeid og møteledelse Dyktig møteledelse sikrer gjennomføring av effektive møter, hvor hensynet til de deltakende og deres rettigheter blir ivaretatt, og beslutninger blir tatt med optimal tidsforbruk. Kurset henvender seg til dem som ønsker å forbedre sin opptreden og effektivitet i både små og store forsamlinger. Onsdag 17. okt. kl Innføring i forhandlingsteknikk Alle forhandler vi daglig uten å tenke videre over dette. Uansett forhandlingssituasjon er det nyttig å ha noe nærmere kunnskap om forberedelse og gjennomføring av forhandlinger, enten det gjelder daglige innkjøp, innkjøp av bil eller bolig eller forhandlinger for arbeidsgiveren. Mandag 22. okt. kl Praktisk styrearbeid Kurset tar for seg helt grunnleggende forhold ved å drive styrearbeid i alle sammenhenger og henvender seg spesielt til yngre/uerfarne tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Onsdag 31. okt. kl Styrearbeid og økonomi Økonomioppfølging er normalt den viktigste oppgaven et styre gjør, men som styremedlemmene ofte føler seg mest usikker på. Manglende økonomistyring er også den fremste årsaken til at et styre kan pådra seg straffe- og erstatningsansvar. Onsdag 14. nov. kl Ledelse og gjennomføring av prosjekt Formålet med kurset er å gi deltakerne: Trening i ressurseffektivitet Trening i å mestre uforutsette hendelser Skape forståelse for prosesser og krefter som påvirker og styrer prosjektgjennomføring Skape felles kultur, språk, metoder og vurderinger av prosjektengasjementer Trening i rapportering og oppfølging se konsekvenser Egenandel kr 400,- Mandag 19. nov. kl Innføring i regnskapsanalyse Regnskapet er en virksomhetsmåte å kommunisere sine økonomiske forhold til omverdenen. Bedriftsregnskapet er et offentlig dokument og er tilgjengelig for alle. Men regnskapet kan ofte skjule mange forhold som ikke tilsynelatende fremgår av regnskapstallene. Regnskapsanalyse betyr å bruke tallene i regnskapet til å vurdere underliggende økonomiske forhold, og danne seg et bilde av hvor sunn og solid virksomheten er. Bruk slike analyser til å sjekke dine kunder, leverandører, samarbeidspartnere. Din bankforbindelse vil analysere din virksomhet på samme måte. Hvordan tar ditt regnskap seg ut for omverdenen? Onsdag 28. nov. kl For mer utførlige opplysninger om kursene, se Medlemsskolen Venneforeningens Dag på Norsk Teknisk Museum Masse aktiviteter for barn, foreldre, besteforeldre og alle andre. Norsk Teknisk Museum Kjelsåsveien 143 Gratis ingen påmelding Søndag 18. november kl Julebordet/Juledansen Ekebergrestauranten Lørdag 8. desember kl 1900 Juletrefesten Hotel Radisson Blue på Holbergs plass Søndag 6. januar 2013 kl 1600 Newtoncamp Nordmarka i høstferien Newton Camp arrangeres av DNT Oslo og Omegn i samarbeid med Tekna Oslo avdeling. De som er i 7. og 8.klassetrinn drar til Katnosdammen langt inne i Nordmarka. Her skal dere ungdommene få boltre seg med mange spennende villmarksaktiviteter, bl.a. kanopadling! De som er 5., 6. og 7. trinn er på Sæteren Gård hvor det er god boltreplass, stort aktivitetstilbud og barnevennlige, aktive turledere oktober

14 FAGGRUPPER FAGGRUPPER Gründergruppen og Gruppen for Selvstendig Næringsdrivende Faggruppenes formål er i særlig grad å ivareta medlemmenes faglige og kollegiale interesser ved å arrangere møter, kurs, seminarer, konferanser, ekskursjoner osv.. Lise Ekanger, Kari Spinnangr, Faggruppe for Etikk og Lederskap Arne Ellevog, Kari Spinnangr, LEDERFORUM Lederforum avholdes på mandager kl i Tullins gate 4 C Moderne informasjonsteknologi muligheter og begrensninger for utøvelse av lederskap Mandag 8. okt. kl Oppfølgende møte etterkino/teaterbesøk Mandag 19. nov. kl Filosofisk kafé coaching og gruppeutvikling Filmfremvisning med etterfølgende diskusjoner Leder: Leif-Runar Forsth Mandag 10. des. kl Kurs/seminarer Konflikthåndtering Kursleder: Vera Lukina Sted: Tullins gate 4 C Mandag 15. oktober Kreative gruppeprosesser Kursleder: Leif-Runar Forsth Sted: Tullins gate 4 C Mandag 29. okt. kl Gruppe for praktisk anvendelse av IKT John Sverre Svendsen, Kari Spinnangr, Elektronikk i bil Sted: Tullins gate 4 C Tirsdag 4. sept. kl Trender i utviklingen innen personlig datateknologi Sted: Tullins gate 4 C Torsdag 25. okt. kl Aksjeroboter Sted: Tullins gate 4 C Torsdag 15. nov. kl Cyberwar: Fra atom til bits Sted: Tullins gate 4 C Tirsdag 11. des. kl Havneteknisk Gruppe Kai Egil Heggestad, Kari Spinnangr, Ekskursjon til Borg Havn Båttur opp Glomma Presentasjon av prosjekter Orientering om Havnealliansen Servering Tirsdag 25. sept. kl Kongshavn gjennomgang forprosjekt Oslo havn informerer om prosjektet NGI forteller om geoteknikken Olav Olsen gir et innblikk i prosjekteringen Tirsdag 16. okt. kl Årsmøte med torskemiddag av Statens Kartverk Sjø (Sjøkartverket) Tirsdag 4. des. kl Konflikthåndtering Innleder: Vera Lukina Mandag 17. sept. kl

15 FAGGRUPPER FAGGRUPPER Marinteknisk Selskap Magnus Fjeldsbø Jordahl, Kari Spinnangr, Faggruppe for Samferdsel og NVTF avd Østlandet Ida Kojedahl, Øystein Olsen, Wencke Sjøstedt Styret i NVTF Østlandet er i økende grad engasjert i et samarbeid med Polyteknisk Forening Samferdsel, og våre to organisasjoner fordeler forberedelser til arrangementene. Det betyr i praksis at NVTF annonserer alle møtene, inklusive møtene som PF forbereder. Sykling mot enveiskjørte gater i Oslo Syklistene har i over 20 år kjempet for å få lov til å sykle mot kjøreretningen i enveisregulerte gater. Det er nå mulig, og Oslo kommune har i 2011 satt i gang forsøk med toveissykling i de enveisregulerte gatene; Kirkegata og Skippergata. Utfordringer ved å implementere tiltaket samt resultater av evaluering av tiltaket vil bli presentert, og det vil bli anledning til å drøfte om tiltaket også skal implementeres i flere gater i Oslo. Torsdag 18. okt. kl med servering av pizza fra kl 1630 Er terrorsikring en trussel mot den åpne og levende byen? Etter den tragiske hendelsen 22. juli i fjor har Oslo sett et økende antall gatesperringer og reguleringer av midlertidig karakter, som nå vurderes å bli permanente. Hva skjer med byens indre liv når tilgjengeligheten endres, når busslinjer og hovedveier for biltrafikk stenges eller legges om på ubestemt tid? Risikerer vi å få en økt grad av forretningsnedleggelse med mer vakante lokaler og flytting av næring ut av sentrum? Eller kan sikring mot terror og andre trusler brukes som element for å skape en attraktivitet og en innbydende by som legger opp til et mer bærekraftig transportmønster? Torsdag 8. nov, kl med servering av pizza kl 1630 Fellesmøte med Polyteknisk Forening: Vil Oslo-pakke 3 føre til gode transportløsninger i fremtiden? Vil pakken være en tilstrekkelig investering for å møte den kommende befolkningsveksten i Oslo og Akershus? Vil revidert Oslo-pakke 3 legge til rette for en attraktiv kollektivtransport med tilstrekkelig kapasitet både i Oslo og Akershus? Bidrar pakken til at miljømålene nås? Er det de rette prioriteringene som gjøres? Torsdag 22. nov, kl med servering av pizza kl 1630 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø - FEIM Arrangementene er utarbeidet i samarbeid med Polyteknisk Forening Fagsekretær Jon Holten, Kari Spinnangr, Thorium muligheter og begrensninger /Sunniva Rose, kjernefysiker ved Universitetet i Oslo Tullins gate 4 C, 2. etasje En gjennomgang av Statkrafts prosjektportefølje v/steinar Asbjørnsen, innovasjonsdirektør i Statkraft Onsdag 12. sept. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Liberalisering av kraftmarkedet v/jon Sagen, seniorrådgiver i NVE Onsdag 26. sept. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Skogen utfordringer og muligheter v/trygve Enger, adm. direktør i Norske Skogselskap Onsdag 10. okt. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje De utfordringer og muligheter som Norsk Bergindustri står overfor v/elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri Onsdag 24. okt. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Nexans rolle, som global høyspent kabelprodusent til lands og til havs v/gunnar Evenset, teknisk direktør i Nexans Onsdag 7. nov. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Klimameldingen v/vidar Vik, avdelingsdirektør i Klima- og forurensningsavdelingen, Miljøverndepartementet Torsdag 22. nov. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje Status vindkraft til havs v/gudmund Sydnes, leder av Havvindgruppen i NVE Onsdag 5. des. kl 1900, Tullins gate 4 C, 2. etasje 28 29

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

VÅREN. nettverk karriere utvikling

VÅREN. nettverk karriere utvikling VÅREN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere

Detaljer

VÅREN. nettverk karriere utvikling

VÅREN. nettverk karriere utvikling VÅREN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING HØSTEN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Sosiale fora 13

Detaljer

Vår.» nettverk» karriere» utvikling -1-

Vår.» nettverk» karriere» utvikling -1- Vår 2011» nettverk» karriere» utvikling -1- »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Aktivitetskalender for våren 2010...

Detaljer

HØSTEN. nettverk karriere utvikling

HØSTEN. nettverk karriere utvikling HØSTEN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1-

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1- Høst 2010» nettverk» karriere» utvikling -1- »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Aktivitetskalender for våren 2010...

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling

Høst.» nettverk» karriere» utvikling Høst 2011» nettverk» karriere» utvikling »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Aktivitetskalender for høsten 2011... 6 Arrangementer Plenumsarrangementer...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1-

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1- Høst 2009» nettverk» karriere» utvikling -1- Foto: colourbox.com Faglig og sosialt nettverk, karriere og utvikling! -2- Foto: colourbox.com »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem

Detaljer

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING HØSTEN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Vi gir Teknamedlemmene i Oslo Akershus et lokalt tilbud som fremmer kompetanseutvikling, nettverk og karriere, styrker tilhørigheten og gir glede. AV MEDLEMMER FOR

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Møteprogram. høsten 2008. www.tekna.no/oslo

Møteprogram. høsten 2008. www.tekna.no/oslo Møteprogram høsten 2008 Balansegang på slakk line! innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Lederen har ordet... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Arrangementskalender for våren 2007... 8

Detaljer

Våren. Nettverk Karriere Utvikling

Våren. Nettverk Karriere Utvikling Våren Nettverk Karriere Utvikling Faglig og sosialt nettverk, karriere og utvikling! 135 år 1874-2009 Generell informasjon og påmelding... 4 Lederen har ordet... 5 Oversikt over administrative møter...

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Møteprogram for. våren 2008. www.tekna.no/oslo

Møteprogram for. våren 2008. www.tekna.no/oslo Møteprogram for våren 2008 innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Lederen har ordet... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Arrangementskalender for våren 2007... 8 Plenumsmøter... 13 Waterhole...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

erik solheim, miljø-og utviklingsminister

erik solheim, miljø-og utviklingsminister Naml inviterer til seminarer om klimatiltak. Det er naturlig at grønn sektor jobber med grønne tak og vegger. Vi vet at grønne tiltak fremmer helse, miljø og estetikk men hvordan gjør vi det? Seminarene

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE

NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE FOBE inviterer hermed sine medlemmer og andre interesserte til NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE i Thon Hotel Opera, Christian Fredriksplass 5, Oslo Mandag 16. tirsdag 17. april 2007.

Detaljer

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014 tekna.no Mars 2015 Innhold 1. Innkalling til Generalforsamling 2015... 3 Dagsorden... 3 2. Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling... 4

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe (THG) - Tekna Oslo avdeling

Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe (THG) - Tekna Oslo avdeling Innkalling til Årsmøte 2015 Teknologihistorisk Gruppe () - Tekna Oslo avdeling Dagsorden Tid og sted Styret ønsker alle medlemmer av velkommen til årsmøtet! Onsdag 25. mars 2015 kl. 1600 Norsk Konstituering

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling 2015 Tekna Kongsberg avdeling - Agenda for årsmøtet 28. januar 2016 1. Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 3. 2017 Sommerhilsen Håper dere alle har hatt en fin sommer, og at solen har skint for dere alle! Jeg var litt utålmodig i min venting, så jeg oppsøkte solen selv. Fem deilige uker i mitt

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

ÅRSMØTE mars 2017 kl

ÅRSMØTE mars 2017 kl ÅRSMØTE 2017 7. mars 2017 kl. 1630-1700 Jernbaneverket, Stortorvet 7, Oslo Dagsorden: 1. Åpning v/leder Reza Sharkanloo 2. Årsrapport 2016/2017 3. Handlingsplan 2017-2018 4. Regnskap 2016 gruppens egne

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er matvitenskap og ernæringsfag? Matvitenskap og ernæringsfag handler om

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer