Vefsna Forsøksring. Innhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vefsna Forsøksring. Innhold:"

Transkript

1 Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte Referat fra ordinært årsmøte Resultat fra potetforsøk på Sør-Helgeland 2008 Selges Medlemskontingent 2009 Innkreving Nye e-postadresser Rådgiving i økologisk landbruk på Helgeland Gjødselplan 2009 påminnelse Excel-kurs, kanskje noe for deg? Åkersprøyteinfo Autorisasjonsordningen - Plantevern Om prisutvikling på ensidige N-gjødselslag Mekaniseringsrådgivning Arrangementer underveis Vennlig hilsen Hovedkontor, Trofors Avdelingskontor Brønnøy Postadresse Vefsna Forsøksring 8680 TROFORS Vefsna Forsøksring Gårdsøyvn BRØNNØYSUND Telefon Mob. Atle: Mob. Knut: Faks Mob. Kolbjørn: Styret E-postadresser ansatte Pål Ove Wika: Grane Kolbjørn: Jo Sjåvik: Hattfjelldal Atle: Eiliv Remmen: Vefsn Knut: Hjemmeside: e-post:

2 Innkalling til ekstraordinært årsmøte Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Vefsna Forsøksring torsdag kl på Kommunehuset Trofors. Bakgrunn for møtet er følgende. Det var til de ordinære årsmøter i Vefsna Forsøksring, , og Hemnes og Rana Forsøksring, , framlagt en sak om fusjon mellom disse enheter med virkning fra Begge årsmøtene gav enstemmig sin tilslutning til fordel for fusjon mellom disse enheter ihht fusjonsavtale og forslag til vedtekter. Ringenes vedtekter stiller imidlertid krav om særskilt handtering av saker som denne. Vedtektene for Vefsna Forsøksring, 9 lyder: Når ikke annet er bestemt, avgjøres saken med absolutt flertall av de frammøtte. Saker som styret anser for spesielt viktige, kan bare avgjøres når minst halvparten av medlemmene er til stede og med minst 2/3 flertall av de frammøtte. Er møtet ikke beslutningsdyktig i viktige saker, kan nytt møte sammenkalles med 14 dagers varsel. Sakene kan da avgjøres med simpelt flertall av de frammøtte. I og med at frammøtet ved de ordinære årsmøtene ikke var stort nok, må det gjennomføres ekstraordinære årsmøter for å sluttbehandle fusjonsspørsmålet. I samsvar med vedtektene avgjøres da saken med simpelt flertall av de frammøtte. Saksliste for dette møtet er: Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2. Valg av møteleder og sekretær Sak 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Sak 4. Fusjon mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring Sak 5. Fremme forslag på kandidater til interimstyret. Styrets innstilling til sak 4 er: Det gjennomføres fusjon, med virkning fra , mellom disse to enheter i samsvar med følgende dokumenter: 1. Helgeland Landbruksrådgivning. Fusjonsavtale mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring. 2. Helgeland Landbruksrådgivning. Vedtekter. Fusjonsdokumentene finner du i den ordinære årsmelding. Denne er sendt alle medlemmer samt er utlagt på nett, se Dersom årsmøtet i sak 4 går inn for fusjon, så skal årsmøtet under sak 5 foreslå kandidater til følgende verv i interimstyreperioden hvor selve valget skjer på stiftelsesmøte som avholdes innen : Ett styremedlem - Fra region Vefsn (Vefsn, Grane og Hattfjelldal) Ett varastyremedlem - Fra region Vefsn (Vefsn, Grane og Hattfjelldal) Ett styremedlem - Fra region Sør-Helgeland (Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad) Ett varastyremedlem - Fra region Sør-Helgeland (Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad) 2 valgkomitemedlemmer - En fra hver av regionene Vefsn og Sør-Helgeland 2 varamedlemmer til valgkomiteen - En fra hver av regionene Vefsn og Sør-Helgeland

3 I anledning disse valg, gjør en særlig oppmerksom på at referansegruppen fra Sør-Helgeland er invitert til å foreslå kandidater fra Sør-Helgeland. Som medlemmer av denne referansegruppen er : Bernt Skarstad - Bindal Helge Larsen - Vega Inge Kristoffersen - Brønnøysund Sturla Grønbech - Vevelstad Snorre Warholm - Sømna Leder En vil sterkt oppfordre våre medlemmer på Sør-Helgeland til å kontakte referansegruppen dersom de har forslag på personer som kan være aktuelle. Referansegruppen tar sikte på å holde møte i uke 13, etter 23 mars. Referat fra ordinært årsmøte Årsmøtet ble avviklet på Kommunehuset, Grane, kl fremmøtte, hvorav 7 medlemmer. Sak 1. Valg av møteleder og referent. Vedtak (Enstemmig): Pål Ove Wika ble valgt til møteleder. Kolbjørn Eriksen ble valgt til referent. Sak 2. Valg av medlemmer til å underskrive protokollen. Vedtak (Enstemmig): Jan Einar Hiller og Magnus Myrvoll ble valgt til protokollunderskrivere Sak 3. Årsmelding for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt årsmelding ble godkjent Sak 4. Regnskap for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt årsmelding ble godkjent Sak 5. Budsjett for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt budsjett ble godkjent, herunder med en økning av grunnkontingenten fra 1700 til 1800 kr. Sak 6. Arbeidsplan for Vedtak (Enstemmig): Fremlagt arbeidsplan for 2009 ble godkjent. Sak 7. Valg Vedtak (Enstemmig): Styreleder Pål Ove Wika To styremedlemmer Pål Ove Wika og Eiliv Remmen Vararepr til styret 1. Bjørn Arne Gryteselv 2. Finn David Lund 3. Karl Petter Trondmo Revisor Lyder Sund Johan Granmo Medlem valgkomiteen Erik Paulsen Varamedlem valgkomiteen Arne Lien

4 Sak 8. Godtgjørsle til ringens tillitsvalgte. Vedtak (Enstemmig): Fremlagt forslag vedtatt. Sak 9. Fusjon mellom Vefsna Forsøksring og Hemnes og Rana Forsøksring: Foreliggende forslag fra styret er: Det gjennomføres fusjon med virkning fra , mellom disse to enheter i samsvar med følgende dokumenter: 1. Helgeland Landbruksrådgivning Fusjonsavtale mellom Vefsna Forsøksringt og Hemnes og Rana Forsøksring 2. Helgeland Landbruksrådgivning Vedtekter Vedtak ( Enstemmig): Det gis tilslutning til foreliggende forslag fra styret. Saken tas opp på ekstraordinært årsmøte. Sak 10 Innkomne saker: Det var ikke meldt inn saker til årsmøtet. Årsmøteforedragene var: Knut Alsaker 15 % økolandbruk i 2015 hva gjør forsøksringen? Kolbjørn Eriksen Kløver økt aktualitet Resultat fra potetforsøk på Sør-Helgeland 2008 POTETSORTER I ØKOLOGISK DYRKING Sorten Oleva utmerket seg og gav størst totalavling og slagbar avling. Den utmerket seg også med høyt tørrstoffinnhold. Tørrstoffinnholdet var like stort som for Troll. Sorten Troll er en av hovedsortene i økologisk dyrking, spesielt pga sine gode egenskaper mot tørråte og runde form som gir godt sorteringsutbytte Resultater fra felt hos Steve Saltermark, Brønnøy. Sort Avling, kg pr dekar og relativ avling Tørrstoff Total Rel avl Salgbar Rel avl % Troll ,6 Asterix ,5 Folva ,2 Oleva ,8 Peik ,9 Sava ,0 NCT ,1 Mozart ,9 Feltet ble anlagt den 23. mai på økologisk areal hos Steve Saltermark, Brønnøy. Feltet ble gjødslet med 2 tonn storfe blautgjødsel. Forgrøde var potet. Jordtypen er siltig mellomsand med moldinnhold på 4,5-12 %. ph ligger på 7 og er høyt mtp på potetdyrking. Feltet ble høstet 18. september. Feltet hadde litt ujamn rismengde. Denne kunne ikke knyttes opp til sortsforskjeller, men var mer en indikasjon på variabel jordstruktur. Under høsting viste jorda en klart dårligere jordstruktur på de stedene hvor rismengden hadde vært minst. Vekstsesongen 2008 viste mye tørråte og feltet ble raskt nedsmittet av tørråte rett før høsting.

5 Resultater Totalavlingen i feltet varierte mye mellom de ulike sortene. Nummersorten NCT hadde lavest avling med 2320 kg/daa, mens sorten Oleva hadde størst avling med 4472 kg/daa. Feltet hadde en høy andel småpoteter som gav betydelig mindre salgbar avling. Sorten Oleva hadde størst salgbar avling med 3336 kg/daa. Det er 78 % større avling enn sorten Troll. En ny sort, Mozart, hadde 17 % større avling en Troll. Denne sorten hadde den laveste knollanseting pr plante, noe som gav minst andel småpoteter. Tørrstoffinnholdet varierte noe mellom sortene. Sorten Oleva og Troll hadde høyest tørrstoffinnhold på nesten 25%. Konklusjon Sorten Oleva viser et bra avlingspotensial under økologisk dyrking, og er en aktuell sort for dyrking i vårt område. Ved valg av potetsorter til økologisk dyrking bør man velge sorter som har gode egenskaper til å utnytte husdyrgjødsel samt har god resistens mot tørråte. Forsøket viser at man kan produsere gode avlinger med næring i fra 2 tonn storfe blautgjødsel. Like viktig er det å sikre god jordstruktur ved økologisk drift slik at planterøttene får tak i all næringen. Selges Ottar Flostrand, Brønnøy, Tlf lysgroingskasser til potet. Arne Daleng, Vefsn, Tlf Rundballer fra 1. slått. God kvalitet, ensileringsmidler ikke tilsatt. Medlemskontingent 2009 Innkreving Årsmøte har vedtatt følgende kontingent for 2009: Arealklasse Kr. < 100 daa daa 1800 > 300 daa 2400 For de som har banktrekk i bank så vil kontingenten bli trukket pr Kvittering vil bli oversendt sammen med ringnytt nr 2. For de øvrige så vedlegges faktura på årets kontingent. Betalingsfrist er satt til Dersom det er noen medlemmer som har endret sine arealer slik at man skal kreves kontingent i en annen klasse, vennligst ta kontakt så ordnes det. Nye e-postadresser I forbindelse med at vårt sentralledd byttet navn fra Landbrukets forsøksringer (LFR) til Norsk Landbruksrådgivning (NLR) i fjor, endres nå også våre e-postadresser. De gamle adressene vil virke ut året, men vi oppfordrer dere til å oppdatere kontaktlistene med våre nye adresser allerede nå. Se forsiden av medlemsskrivet for våre nye e-postadresser.

6 Rådgiving i økologisk landbruk på Helgeland Vefsna forsøksring har som fokus sine medlemmers behov. Vi skal dekkes medlemmenes behov for rådgiving innefor fagområdene jord- og plantekultur. Det betyr at vi tilbyr den samme rådgivingen uavhengig hva slags driftsform man har. De som har økologisk drift skal få like god rådgiving som de som driver konvensjonell drift. Til å gi denne rådgivingen har Vefsna Forsøksring god faglig kompetanse innenfor området slik at dere skal være sikret best mulig rådgiving. Det er ringleder Knut Alsaker som holder til på Vefsna Forsøksring sitt kontor i Brønnøysund, som har ansvaret for rådgivingen innen økologisk landbruk i hele Vefsna Forsøksring sitt område. I tillegg til vanlig rådgiving innen økologisk drift tilbyr vi interesserte gårdbrukere Gratis Førsteråd (GFR). GFR er en gratis og uforpliktende vurdering av gårdens egnethet for økologisk drift. Tilbudet omfatter GFR som passer for de som driver planteproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og gris, GRF Melk som er for de som driver med melkeproduksjon og GFR Sau som er for de som driver med sau. Gratis Førsteråd er et tilbud til gårdbrukere som ønsker en vurdering av gården sin egnethet for økologisk drift. Kartleggingen tar for seg de agronomiske forholdene, tilskuddordninger, regelverk etc. Tilbudet passer for de som driver planteproduksjon og/eller har kjøttproduksjon på storfe/gris. Driver du med melkeproduksjon er GFR Melk et tilbud til deg. Tine-rådgiver og ringleder kommer på gårdsbesøk for å vurdere mulighetene for økologisk drift. Tine-rådgiveren setter opp en økonomisk kalkyle (ØRT) for å se hvordan økonomien vil bli etter en omlegging og ringlederen gir ei agronomisk tilråding. Videre gjøres den en vurdering av hvordan fjøset er egnet, regelverk for økologisk drift og tilskuddordninger. På besøk to går man gjennom resultatene av vurderingen som er gjort med tanke på økologisk drift. GFR Sau er et tilbud til de som driver med sau og som ønsker en vurdering av muligheten for omlegging til økologisk drift. Det gjøres en vurdering av gårdens ressurser innen areal, hvilke utfordringer er det for å lykkes, hvordan blir økonomien etter omlegging, hvordan er fjøset mitt egnet, hvordan er regelverket og tilskuddordninger. Dette er spørsmål som du vil få svar på ved et GFR sau besøk. Synes du dette høres interessant ut og ønsker svar på hvordan gården din egner seg til økologisk drift? Ta kontakt med fagansvarlig Knut Alsaker i Forsøksringen, tlf Gjødselplan 2009 påminnelse GJØDSLINGSPLANLEGGING PÅ SØR-HELGELAND Gjødslingsplanleggingen for medlemmene på Sør-Helgeland pågår for fullt. I ringnytt nr 4/2008 var det skjema for å fylle ut mtp gjødslingsplan for Dette er det mange som har glemt. De som har e-post har nå blitt minnet på dette. De øvrige har fått påminnelse pr brev. For at vårt arbeid skal gå så raskt som mulig er det viktig at dere følger opp slik at vi ikke trenger å bruke unødvendig tid på purringer. De som har fått tatt ut jordprøver i fjor høst skal også melde tilbake slik at gjødslingsplan kan settes opp på forhånd før besøk. Da kan vi bruke besøket til å diskutere/vurdere strategivalg samt at innkjøp av gjødsel etc kanskje må gjøres før besøket.

7 Vi vil presisere at i følge forskrift om gjødslingsplanlegging har alle foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter har krav til årlig gjødslingsplan. De foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan søke kommunen om å få godkjent gjødslingsplan med inntil 5 års varighet. Har du ingen slik godkjennelse har du krav til årlig gjødslingsplan. Pass på slik at du ikke får trekk av produksjonstilskudd for manglende gjødslingsplan. GJØDSELPLANLEGGING PÅ INDRE STRØK De fleste bestilte gjødselplaner er nå produsert og utsendt. Dersom du ikke har bestilt, men ønsker at vi skal sette opp din gjødselplan, ber vi om at du tar kontakt snarest. Bestilling av gjødselplan kan gjøres på en av følgende måter: Fyll ut og send inn skjema som fulgte med forrige medlemsskriv. Last ned skjema fra nettsiden ( eller be om å få dette tilsendt på e-post. Fyll ut skjema og send det inn pr e-post eller vanlig post. Fyll ut skjemaet gjødselplannotater som medfulgte forrige gjødselplan, og send dette inn. Ring oss, og oppgi nødvendige opplysninger pr. telefon. Medlemmer i Grane, Vefsn og Hattfjelldal bestiller gjødselplanene på kontoret på Trofors, mens medlemmer i Sør- Helgelandsområdet bestiller sin gjødselplan på kontoret i Brønnøy. Adresser og telefonnummer finner du på fremsiden av dette medlemsskrivet. Excel-kurs, kanskje noe for deg? Excel er et allsidig program i den populære programpakken Office fra Microsoft. Dette er hovedsakelig et regneark, men har også en rekke andre bruksområder. I første omgang tilbyr vi kurs i Hattfjelldal, og vi håper å få arrangert kurset tett etter påske. Kurssted og eksakt tidspunkt vil bli tilpasset ønsker til deltakerne. For at vi skal kunne kjøre kurset er vi avhengig av minimum 6 deltakere. I tillegg til konkret påmelding fra Hattfjelldal så vil en også be om respons fra andre interesserte i andre kommuner kurs vil kunne arrangeres i alle kommunene ved interesse. Kursavgift (Inkl. lærebok): Medlemmer*) kr 800,00 Ikke medlemmer kr 1000,00 Dersom flere fra samme husholdning deltar på kurs, vil det være mulig å dele lærebok. Denne koster kr 200,- og vil bli trukket fra kursavgiften fra og med 2. deltaker, dersom det er aktuelt å dele på boken. *) Alle beboere på gård som er medlem, anses som medlem. Varighet: 12 timer Nødvendige forkunnskaper: Grunnleggende bruk av PC/Windows

8 Kursinnhold: Arbeide med regneark Formler og funksjoner Redigere regneark Formatere regneark Sideoppsett Arbeidsbok og ark Diagrammer Spesielle behov Åkersprøyteinfo Autorisasjonsordningen Plantevern Her kommer diverse info som er plantevernrelatert. Alle åkersprøyter skal funksjonstestes hvert 5 år. Dette er obligatorisk. Forsøksringen har utstyr for slik testing, og vil i 2009 følge opp alle som stod på venteliste i Skulle det være andre som har behov for slik testing gi beskjed så får vi samordnet transport best mulig. Pris for denne tjenesten er: o Medlemmer 1500 kr o Ikke medlemmer 1900 kr Info om ordninga se Plantevernmidler / Funksjonstesting Noen nettstedstips som er plantevernrelatert. o Alle manualer for gamle og nye sprøyter +++ o proyte.no Mye rimelig ekstrautstyr til sprøyte samt slitedeler, skumutstyr, reintvasstank, sprøytejournal o kk Diverse info o Info om alle plantevernmidler med utvidet info o Info om skadegjørere plantesykdommer, skadedyr og ugras i alle kulturer Om prisutvikling på ensidige N-gjødselslag Prisene på de rene nitrogengjødseltypene følger ikke Fullgjødslas prissystem, men prissving- ninger i Europa, dvs at vi får nye priser hver måned. De siste månedene har vi sett en reduksjon i prisen, og siden nyttår er prisene på OPTI NS (4) redusert med 89 kr/100 kg vare (27 %). OPTI-KAS har fått en like stor prisreduksjon (28 %), mens CAN N27 har fått en marginal reduksjon i prisen (8 %).

9 Prisutvikling N-gjødsel kr/100 kg vare CAN N27 OPTI-KAS OPTI-NS (4) Figur: Prisutvikling fra 1. januar til 1. mars 2009 på gjødselsortene CAN N27, OPTI-KAS og OPTI-NS (4). De rene nitrogengjødseltypene har et høyt innhold av nitrogen (27 %), og dersom en ser på pris pr. kg N fremstår de som svært rimelige i forhold til Fullgjødsel og Kalksalpeter. I kombinasjon med husdyrgjødsel gir de et rimelig gjødselalternativ. NB! Jordprøver bør alltid ligge til grunn for valg av gjødseltyper. Ta gjerne kontakt med forsøksringen for en diskusjon om disse gjødseltypene kan være aktuelle på din gård. Pris kg N 30,00 26,19 25,00 20,00 17,10 17,11 20,42 15,00 10,00 11,85 11,85 12,22 5,00 0,00 CAN N27 OPTI-KAS OPTI-NS (4) KALKSALPETER Fullgjødsel Fullgjødsel Fullgjødsel Figur: Pris pr kg N ved utvalgte gjødselsorter pr mars Prisene er uten termintillegg og fraktkostnader.

10 Mekaniseringsrådgivning En viser til info i ringnytt nr 2/2008. En gjentar at det er inngått en avtale med firmaet Kompass AS på Sømna ved Stein Åge Reppe Karlsen, tlf Denne avtalen gir alle våre medlemmer rett til individuell rådgivning på områdene innendørsmekanisering (I-mek) samt jordbrukets feltmaskiner, dvs all mekanisering fra jordarbeiding til innhøsting. Gjennom avtalen gis våre medlemmer rett til gratis rådgivning begrenset oppad til 1, 5 time/ medlem enten ved telefonkonsultasjon eller kontorbesøk. Tidsbruk utover dette faktureres den enkelte. Fra ringen sin side er vi meget tilfreds med at vi gjennom denne avtalen sikrer våre medlemmer faglig høykvalitetsrådgivning på disse fagområder. Daglig leder Svein Åge R. Karlsen er utdannet innenfor landbruksteknikk fra Norges Landbrukshøyskole i slutten av 1980-tallet. Firmaet Kompass AS driver sin hovedaktivitet innen rådgiving og planlegging innen bygningsteknikk, og er vel kjent innen planleggings/ prosjekteringsoppdrag i hele Nordland. Arrangementer underveis FAGMØTE SELVBYGGERFJØS - RUNDTØMMER Det avholdes fagmøte torsdag kl , Rica Hotell Sandnessjøen. Gratis adgang. Tema er: Rundtømmerfjøs. Konstruksjon og funksjonalitet Tømmer fra Helgelandsskogene, sitkagran og annet virke egnethet for rundtømmerfjøs Byggekostnader og lønnsomhet Nærmere info: Landbruks- og miljøvernsjef Hans Løvmo, Tlf FAGMØTER RIKTIG GJØDSLING I PRAKSIS Forsøksringen planlegger sammen med Bioforsk, Yara og Norges Vel en runde med fagmøter i perioden Nærmere info kommer over påsken.

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus.

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus. Medlemsblad for SALTEN FORSØKSRING Nr 1 31. januar 2008 Innhold i dette medlemsbladet: Innkalling til årsmøte i Salten forsøksring mandag 25. februar klokka 11.00 på Fauske Hotell side 2 Forslag å slå

Detaljer

Fagmøter 10-13 november Gjødsel med nogo attåt Folkemøte i Susendal

Fagmøter 10-13 november Gjødsel med nogo attåt Folkemøte i Susendal Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 4/2008 Oktober ******************************************************** Innhold: Fagmøter 10-13 november Gjødsel med nogo attåt Folkemøte i Susendal o Professor Reidar Almås,

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1 ÅRSMELDING 2010 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2010 Budsjett 2011 Arbeidsplan 2011 Valgkomiteens forslag Forslag om vedtektsendring årsmøterepresentasjon

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger Ny landbruksplitikk med fkus på økt arealavkastning g økte avlinger Hvrdan skal vi praktisk tilpasse ss fr å sikre ss økt arealavkastning g økte avlinger? Knut Alsaker Helgeland Landbruksrådgivning 1 Faktrer

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 157 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 158 Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer