+ Gjødselplanskjema Retur innen Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!"

Transkript

1 Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud innen bygningsteknikk og mekanisering - en nyttig hjemmeside Ølbryggerkurs Vefsn og Hemnes Kjøp og salg av grovfor + Gjødselplanskjema Retur innen Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Kontor Trofors Mo i Rana Brønnøy Adresse Industriveien 1b 8680 TROFORS Postboks MO I RANA Gårdsøyvn BRØNNØYSUND Tlf Faks Ansatte Kolbjørn Eriksen Mob Atle Horn Mob Asle Karstensen Mob Knut Alsaker Mob Hjemmeside: E-post:

2 Situasjonsrapport Snart er det første året med Helgeland Landbruksrådgivning blitt historie. Fra mitt ståsted som daglig leder har fusjonen vært meget vellykket. Dette begrunnes med bl.a: Medlemstallet er opprettholdt alt i alt, med en relativ økning i Sør-Helgelandsområdet De ansatte har gjennom året vært meget aktivitets- og resultatorientert. Det kan vises til stor og allsidig aktivitet. Solid samhandling. Sykefravær er 0,0 % Bruken av rådgiverressursene er målrettet og effektiv Styret har vært aktivt og engasjert Enhetens økonomi er under god kontroll Pågående aktiviteter og litt om aktiviteter de nærmeste måneder: Vi er i ferd med å få jordanalyser i retur. Rekvisisjonsskjema for gjødselplaner er i rute. Viser også til pkt nedenfor, Gjødselplan Det er litt kursvirksomhet på gang. Viser til pkt om ølbrygging nedenfor. Videreutvikling av hjemmeside Aksjon for økt oppslutning og bedre rådgivningstilbud på Sør-Helgeland Det vil bli avviklet kommunevise fagmøter utpå vinteren. Nærmere info vil komme. Dato for årsmøte er ikke besluttet, men antas å bli i månedsskiftet februar mars. Styret legger opp til at kontingentsatser holdes uforandret i Fjorårets Helgelandskalender, som ble godt mottatt blant landbruksnæringen på Helgeland blir ikke videreført på grunn av kostnadene. Gjødselplan 2011 Vekstsesongen er over for i år, og avlingene er kommet i hus. Det er på tide å gjøre opp status og planlegge neste sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske? Er det noe som kan gjøres bedre neste år? Kanskje har du tatt ut jordprøver i høst som viser behov for endret gjødslings- eller kalkingsstrategi? Start planleggingen av neste vekstsesong nå, og bestill din gjødselplan hos din nærmeste rådgiver. En god del av dere har allerede mottatt gjødselplanskjemaet på e-post. Som vedlegg til dette medlemsskrivet bakerst, vil du finne gjødselplanskjemaet. Dette kan også lastes ned fra vår hjemmeside, Vi setter årlig opp svært mange gjødselplaner. Dette tar mye tid. For at vi skal kunne arbeide effektivt er vi avhengige av at dere bestiller tidlig. I år har vi satt bestillingsfristen til 25. november. Gjødselplanene settes opp og utsendes i den rekkefølgen de blir bestilt. Dersom du ønsker gjødselplanen før du bestiller gjødsla, vil det være spesielt viktig å bestille planen snarest. Gjødselplanen bestiller du ved å returnere utfylt skjema pr e-post, fax, vanlig post eller å ringe inn opplysningene. For å ha god utvikling i dette arbeidet så er vår interne frist at all gjødselplanlegging i hovedsak skal være ferdig innen utgangen av mars. Derfor nok en gang; sørg for å rekvirer din plan før 25 november så sikrer vi god flyt i dette viktige arbeidet.

3 Intern arbeidsfordeling er slik at ansvarlig for gjødselplanlegging er som følger: Rådgiver Kommune Knut Alsaker Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna og Bindal Asle Karstensen Hemnes og Rana Atle Horn Vefsn, Grane og Hattfjelldal Gjødselinnkjøp. Når? Mange ulike forhold er med på å bestemme når man kjøper inn gjødsel. De fleste gjør det som er det rette ut i fra de forholdene som råder hos den enkelte gårdbruker. Det kan selvsagt være penger å spare ved å kjøpe inn gjødsla om høsten, men det er mange andre faktorer som også er med på å bestemme tidspunktet for kjøp. God plass for å lagre gjødsla er viktig. Helst bør den lagres innendørs der den kan stå i ro uten at den blir skadet av vær, kjøring m.m. Ved å ta riktige forholdsregler kan den også lagres utendørs, men mange har nok opplevd at dette ikke har vært problemfritt. Gjødsla må da lagres på paller og dekkes til med presenning som strammes godt. Viktig at sekkene er tette. Har man vanligvis pleid å kjøpe gjødsla om våren vil endring av tidspunkt til høsten medføre at man første året vil få to gjødselutgifter på samme år. Det vil for mange kunne være vanskelig likviditetsmessig da det ofte er snakk om relativt store summer som betales i gjødselkostnader. En endring i tidspunkt for kjøp av gjødsel kan i slike tilfeller gjøres gradvis over flere år ved at det kjøpes stadig mer om høsten. På det viset vil det foregå en jevn overgang som vil bli lettere å håndterer. Likviditeten til den enkelte varierer også gjennom året. I februar og juni, når det utbetales tilskudd, er den likvide situasjonen ofte bra for de fleste og mange venter med gjødselkjøp til da. For å være sikker på å få den gjødseltypen man trenger, er det også viktig å bestille i god tid. Enkelte gjødseltyper kan bli utsolgt eller det blir forsinket levering. Kanskje må du da velge en annen gjødseltype som er dyrere for å sikre nok næring til plantene. Hvor mye kan jeg spare på å kjøpe gjødsel tidlig? Prissetting av Fullgjødsel foregår ved at prisen fastsettes om sommeren/høsten. Utover høsten og vinteren legges det på et termintillegg som utgjør 1-3 kroner pr 100 kr pr uke. Ved kjøp av gjødsel tidlig unngår du å betale termintillegg. Samtidig får du momsen tilbake tidligere enn når du kjøper gjødsel om våren. Kjøper du gjødsel f.eks i uke 37 sparer du 120 kroner pr tonn sammenlignet med å kjøpe den rett før nyttår. I forhold til å kjøpe om våren sparer du ca 160 kroner pr tonn. Kjøper du 10 tonn gjødsel er besparelsen på henholdsvis 1200 kroner og 1600 kroner. Ikke de helt store summene å spare, men du får ca en storsekk på kjøpet. Skal jeg kjøpe gjødsel før eller etter nyttår i år? I år er prisen på Fullgjødsel satt frem til med termintillegg frem til uke 52. Det skal forhandles om ny pris på gjødsla fra 1. januar. Hva denne prisen vil bli er usikkert. Stiger prisene kan det kanskje lønne seg å kjøpe

4 før nyttår. Synker prisene kan det kanskje lønne seg å vente. Det å kjøpe gjødsel kan av og til sammenlignes med å kjøpe aksjer, det blir litt gambling. Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Som forventet har vi fått økt medlemsoppslutning på Sør-Helgeland, fra om lag 150 ved oppstart i 2007 til om lag 190 nå. I samsvar med vedtatt strategisk plan har styret besluttet å gjennomføre en aksjon på Sør-Helgeland. Aksjonen gjennomføres i slutten av november og første del av desember, bl.a ved at alle gårdsbruk både medlemmer og ikke-medlemmer - får informasjonsbrev i posten. Her inviteres ikke-medlemmer til å bli medlem. Lykkes vi med å få om lag 50 nye medlemmer fra 2011 så er vi overtydelig på at dette vil: Sikre/ konsolidere eksisterende tjenester i regi av vår enhet. Vi etablere et godt tjenestetilbud innenfor økonomisk veiledning. Vi ansette en kvalifisert og dyktig medarbeider i 30 % økonomirådgiverstilling. Det som er svært viktig er at vi får inn mulige nye medlemmer nå. Dette fordi vi for tiden har tilgang på sentrale tilskuddsressurser som akkurat nå kan brukes, og som vil være et meget viktig finansielt element ved vårt forsøk på ytterligere konsolidering. Dersom vi mot formodning ikke skulle lykkes så vil en seriøst måtte vurdere å sette stopp for inntak av nye medlemmer i dette området. Det er jo slik at medlemstall kvalitet og omfang av tjenester - ansatte og finansiering må henge sammen. Vi håper og tror at dette vil bli en meget vellykket aksjon og at vi er ytterligere konsolidert i området over nyåret. Pr 1. november var medlemsoppslutningen som følger: 47,2 % i Sør-Helgelandsområdet 73,0 % i Hemnes / Ranaområdet 89,2 % i Vefsnaområdet. Oppfordringa er klar slå et positivt slag for din organisasjon, Helgeland Landbruksrådgivning så blir dette bra for hele landbruksnæringen på Helgeland. Og som vist er det fortsatt nærmere 200 gårdsbruk som ikke er medlem/ eier i sørhelgelandsområdet. Bedre rådgivningstilbud innen bygningsteknikk og mekanisering Historikk Tidligere hadde Vefsna Forsøksring og Kompass AS en samarbeidsavtale som sikret medlemmene tjenester innenfor byggfag og mekaniseringsveiledning. Denne avtalen er nå reforhandlet, og det er inngått en avtale som gjelder ut Dette åpner for gode tjenester til våre medlemmer. Lokalisering Kompass AS er et firma som er lokalisert til Vik i Sømna. Daglig leder er Stein Åge Reppe Karlsen. I tillegg har firmaet to ansatte. Firmaet kan nås enten pr telefon eller , alternativt ved å avtale besøk direkte på nevnte kontorsted. Bygningsfaglig planlegging / prosjektering Etter avtale kan Kompass AS bistå med teknisk planlegging/ prosjektering av landbruksbygg. Fakturering skjer direkte fra Kompass AS til oppdragsgiver etter avtalte priser.

5 Helgeland Landbruksrådgivning vil anbefale firmaet overfor våre medlemmer. Anbefalingen skjer med bakgrunn i at foretaket innehar solid kompetanse, sentral godkjenning samt at firmaet kan vise til en rekke gjennomførte landbruksprosjekter i Nordland og Nord- Trøndelag. Interesserte gårdbrukere tar direkte kontakt med firmaet for nærmere avtale. Mekaniseringsøkonomi - rådgivning Avtalen gir medlemmer av Helgeland Landbruksrådgivning rett, til årlig og innenfor avtalt medlemskontingent, å motta inntil 1,5 timer gratis rådgivning/ veiledning vedrørende innendørsmekanisering og om jordbrukets feltmaskiner - fra plog til høsteutstyr. Reppe Karlsen er utdannet innenfor landbruksteknikk fra NLH, og har ved utdanning og praksis skaffet seg god innsikt i mekaniseringsvalg/ aktuelle mekaniseringslinjer. Kanskje kan gode råd her komme godt med når utfordrende investeringsbeslutninger skal gjøres på din gård? Interesserte gårdbrukere tar direkte kontakt med firmaet for rådgivningssamtale. Det anbefalles at man forut for en slik rådgivningssamtale har prøvd å klargjøre problemstillinger og potensielle muligheter slik at man kommer i god dialog fra første stund. Rådgivningssamtaler som overstiger 1, 5 timer vil for overskytende utover 1,5 t bli direkte fakturert fra Kompass AS - en nyttig hjemmeside Viser til tidligere info om denne hjemmesiden. En vil nok en gang slå et slag for denne siden. I løpet av de siste måneder er siden brukt aktivt for formidling av så vel nyheter som fagartikler og flere spennende og nyttige artikler er på gang. Det er jo også slik at linksamlinga er konsolidert her er det meget nyttig informasjon å finne. Skulle du ha tips til ytterligere hjemmesideforbedring så er vi lydhøre. Minner også om at har du noe du ønsker å kjøpe eller selge, så legger vi gjerne ut medlemsannonser gratis. Har du egen hjemmeside som du ønsker å linke opp, gi oss et tips. For å få tilgang til informasjonen på trenger man ikke brukernavn og passord. Dere får alle tilgang til den informasjonen som ligger der. Skulle disse siden bli passord beskyttet vil dere alle bli informert om det. Men pr dags dato er dette ikke aktuelt. Og til sist, da våre tjenester er under utvikling bl.a ift omfang og innhold i våre økonomiske tjenester så vil ajourføring av tjenestetilbudslisten komme først på nyåret. Ølbryggerkurs Vefsn og Hemnes Med litt utstyr og humle, malt og gjær av god kvalitet kan en selv lage et svært godt øl. I vinter tilbys det 2 kurs i brygging av øl på Indre-Helgeland. Gjennom kurset gis det en innføring i hele ølbryggingsprosessen, fra kverning av malt til tapping på flaske. Diverse utstyr, malt-, humle-, og gjærtyper omtales, og kursdeltakerne brygger selv 2-3 ulike typer øl. Kurs Hemnes Helgeland Landbruksrådgivning planlegger ølbryggingskurs i Hemnes kommune i perioden januar februar Kurset er ikke detaljplanlagt, men du må gjerne allerede nå melde din interesse til Atle Horn (tlf: , e-post: Kursavgiften er satt til kr 1000,-.

6 Kurset støttes av Nordland Fylkeskommune. Kurs Vefsn Tid: Torsdag kl. 17:00-20:00 Fredag kl. 15:00-22:00 Torsdag kl. 17:00-20:00 Sted: Mosjøen videregående skole, studiested Marka Arrangør: Mosjøen Videregående skole / Mat fra Helgeland Kursholder: Atle Horn, Helgeland Landbruksrådgivning Pris: 750,- inkl servering og materiell Påmelding: Skriftlig til eller pr tlf Påmeldingsfrist: Bindende påmelding Kjøp og salg av grovfor Vi får stadig henvendelser fra medlemmer som ønsker å kjøpe grovfôr. Dessverre virker det som om det er lite til salgs. Dersom du har noe fôr til overs, ber vi deg ta kontakt, slik at vi kan videreformidle til de som ønsker å kjøpe. Dersom noen blir nødt til å se utenfor Helgeland på jakt etter grovfôr, så skal det være godt med fôr i Namdalen. Fôrformidling skjer der gjennom Felleskjøpet i Namsos og de mener de kan skaffe om lag 1000 rundballer. Dersom dette høres interessant ut kan dere ta kontakt med Sverre Homstad på tlf Vi minner samtidig om muligheten til å legge ut kjøp/salgs annonse på vår nettside kostnadsfritt. En liten påminnelse: Vårt adresseregister er nå betydelig ajourholdt og strukturert. Dette er til stor hjelp ved vårt rådgivningsarbeid. Fortsatt er det slik at blant våre nærmere 600 medlemmer er det 19 som ikke er registrert med mobiltelefon, og 150 som ikke er registrert med e-postadresse. Vi har i siste måned sendt ut både SMS og e-poster til våre medlemmer. Er du en av de som har enten mobiltelefon og eller e-post, men som ikke har mottatt noe fra oss. Ta kontakt; opplys om ditt mobiltelefonnummer og ev. e-postadresse.

7 Siste frist for retur: 25.november Skifte Nr. 1 Skifte navn Areal Daa Planlagt vekst Antall høstinger Forventet avling Husdyrgjødsel Vår E. slått Navn: Ønsker du plan tilsendt på e-post? e-post adresse: Om utfylling og innsending: Vend arket!!

8 Om utfylling av skjemaet: Skiftenummer endres ved behov. Skiftenavn og areal: skrives opp dersom der er foretatt endringer. Nye skifter må noteres med navn og areal. Legg eventuelt ved kartskisser som viser nye skifter. Feil ved tidligere registreringer av navn eller areal rettes. Planlagt vekst:. Bruk betegnelser som eng (noter gjerne alder på enga), flerårig raigras, gjenlegg (nyinnsåing) med eller uten dekkvekst, grønnfôr, beite, potet (tidlig/sein sort). Antall høstinger Bruk tall for antall slåtter, og b for beite. Beite noteres når det gjødsles til beiteavling. Eksempler 1 slått: 1 1 slått + beite: 1+b 2 slåtter: 2 1 slått + høstgjenlegg: 1+gj Beite 1 gjødsling: b Beite 2 gjødslinger: b+b Forventet avling noteres enten som kg tørrstoff pr. dekar, antall f.e, eller som stor, middels eller liten avling for hvert skifte. Lager Gjødsel Husdyrgjødsel (ingen utfylling tolkes som ingen endring fra fjorårets plan) (Sett kryss) Dyreslag Tonn/m 3 Blaut Fast Talle Gylle Storfe Sau Gris Handelsgjødsel Type kg Retur til Helgeland Landbruksrådgivning (Send utfylt skjema til en av adressene under, eller ring inn opplysningene) Medlemmer i Hemnes og Rana: Helgeland Landbruksrådgivning, Pb 256, 8601 Mo I Rana Tlf: / , E-post: Medlemmer i Grane, Vefsn og Hattfjelldal: Helgeland Landbruksrådgivning, Industriveien 1b, 8680 Trofors Tlf: / E-post: Medlemmer på Sør-Helgeland: Helgeland Landbruksrådgivning, Gårdsøyveien 5, 8900 Brønnøysund Tlf: / , E-post

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer