EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY"

Transkript

1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY Test 1 (pytania 1-10) - Rozumienie ze słuchu Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących tekstu. Przed jego wysłuchaniem zapoznaj się z tymi pytaniami. Następnie do każdego pytania wybierz jedną z trzech podanych możliwości i zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1 odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania. Du får nå høre en kort tekst (et intervju) innspilt på bånd. Nedenfor finner du 10 spørsmål til teksten. Les svaralternativene nøye nå. Av tre mulige svar (a,b,c) er bare ett rett. Lytt til teksten - DEN BLIR SPILT TO GANGER - og sett kryss på svareark 1 ved nummeret og bokstaven på det svaret du mener er rett. 1. Hvem var Edvard Griegs musikklærer i barndommen? a) ingen b) Ole Bull c) mora 2. Hvor gammel var Edvard Grieg da han traff Ole Bull for første gang? a) 2 år b) 6 år c) 12 år 3. Var Ole Bull a) pianist? b) fiolinist? c) komponist? 4. Edvard Grieg begynte musikkstudienie sine i Tyskland da han var a) 15 år gammel? b) 16 år gammel? c)!8 år gammmel? 5. Hvem var Rikard Nordraak? a) dikter b) musiker c) maler 1

2 6. Bjørnstjerne Bjørnson har hjulpet Edvard Grieg a) med penger i tunge tider. b) med råd angående komponert musikk c) med anbefalinger til og oppdrag fra sine venner. 7. Klaverkonserten som Edvard Grieg skrev i ung alder og som ble et av hans mest berømte verk, har blitt skrevet a) i c-moll. b) i a-moll. c) i C-dur. 8. Griegs kone, Nina Hagerup, var a) en kusine av Henrik Ibsen. b) i slekt med Edvard. c) datter til en av Griegs venner. 9. Før 1874 bodde de a) rundt omkring i Europa. b) i Oslo. c) i Bergen. 10. Festspillene i Bergen er a) en internasjonal musikkonkurranse for framførere av Griegs musikk. b) en årlig presentasjon av norsk kunst og kunstnere. c) et møtested for samtidskunst og -kunstnere fra Norge og andre land. 2

3 Test 2 (pytania 11-20) Rozumienie tekstu pisanego Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania, wybierając właściwą odpowiedź spośród trzech podanych możliwości. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1. Les nøye teksten nedenfor og svar på svareark 1 ved å krysse av rett versjon blant de tre mulighetene. Supersmarte risikerer å gå til grunne i skolen Norsk skole har hverken kunnskap eller vilje til å ta seg av de mest begavede barna, mener kjemiprofessor Martin Ystenes. Av egen erfaring råder han foreldre til de smarteste barna til å sende ungene på privatskole. -Privatskoler har i det minste egeninteresse av å holde på barnet, og for å få til det, må de få det til å trives - også om det skulle være begavet - sier Ystenes. Med bakgrunn i en sveitsisk og en tysk undersøkelse, mener Ystenes at minst 400 barn i hvert norske skolekull risikerer å få sine muligheter ødelagt på grunn av den manglende tilretteleggingen. På de fleste normale skoler finnes begavede barn. Mange av dem blir ikke oppdaget. De kan gå gjennom livet med en følelse av at det er noe galt med dem, men uten å få hjelp. "I stedet blir de så grovt understimulert at hvis vi hadde behandlet hunden vår slik, hadde vi stemplet det som dyremishandling", sier Ystenes, som til daglig er professor ved Norsk teknisk - naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Han er selv far til to gutter i grunnskolealder, begge med høyt punkttall på klassiske intelligensmålinger. Den yngste behersket tre språk i seksårsalderen og går nå på en internasjonal skole i Trondheim. Den normale norske skolehverdagen var, etter Ystenesfamiliens mening, ikke i nærheten av å gi gutten de utfordringer han trenger. Om familiens frustrerende møte med norsk skolevesen fortalte nylig Ystenes i et debattinnlegg på et nettsted: - I Norge har intelligente barn ingen juridiske rettigheter. I Opplæringsloven står det klart at de ikke skal få spesielle tilbud. Når ingen ser problemene, er det bare fordi ingen spør. Da jeg for første gang skrev om dette for ca. fire år siden, var problemet totalt ukjent for de fleste, godt skjult og godt fornektet. Siden har jeg fått flere hundre henvendelser, sier Ystenes. Han er ikke i tvil om at en fordomsfri diskusjon om denne gruppen barn oppfattes som en trussel mot likhetstankegangen i norsk skolepedagogikk. Det er kjent at for store forventninger er vanskelig for mange. Men problemet er like stort hvis forventningene er for lave. Det er en velkjent teori, såkalt flytsoneteori, i psykologi og idrett, men åpenbart ukjent i norsk pedagogikk. Den er tydeligvis i strid med den rådende likhetspolitikken. Ystenes tror egne klasser for de mest begavede ikke vil gjøre dem mer usosiale. "Hvis de treffer noen de kan bryne seg på, får de et mer realistisk forhold til seg selv. Målet er ikke å gjøre barna mer intelligente, men å gjøre intelligente barn lykkelig. Det finnes forskning som viser at personer med høy intelligens har større risiko for å få problemer enn mentalt tilbakestående", sier Ystenes. Han viser til at mange barn med høy intelligens ofte er preget av et ekstremt aktivitetsnivå. Slike barn er ofte mistenkt for å ha ADHD, eller deres kunnskapstørst leder til mistanke om at de lider av nær-autisme. Andre, særlig litt eldre barn finner sine jevnaldrende så lite givende at de trekker seg tilbake og blir feilaktig mistenkt for å ha en personlighetsforstyrelse. (Aftenposten, 24. januar 2004) 3

4 '11.. Norsk offentlig skolevesen a) tar seg ikke ugjerne av talentfulle barn. b) mangler teoretiske grunnlag og lyst til å undervise evnerike barn. c) har ikke noe i mot å videreutdanne de mest begavede barn. 12. Privatskoler er interessert i å ha flest elever og derfor a) tar de opp "også" begavede barn. b) får lærere til å holde av barna. c) får elevene til å holde av skolen. 13. Feilaktig utvikling risikerer minst fire hundre norske elever a) i hver siste skoleklasse per år. b) i skolealder årlig. c) i hver årsklasse på skolen. 14. Begavede barn i norsk skole risikerer å bli 15. Smågeniene trenger a) utnyttet. b) oversett. c) overlastet. a) ro. b) stimulanse. c) rettelse. 16.Opplæringsloven sier at evnerike barn skal bli 17. Martin Ystenes tviler på at en debatt a) ekstra behandlet. b) likt behandlet. c) bedre behandlet i forhold til gjennomsnittlige elever. a) vil føre til forandringer i norsk pedagogikk. b) vil true det offisielle utjevningsprinsippet. c) vil få myndighetene til å føle seg trygge på sine påstander. 18. Eliteklasser på skolen gjør geniene - etter Ystenes - ikke a) til større egoister. b) mer ensomme. c) gladere i selskapslivet. 19. Flatsoneteori sier at a) opphøyede forventninger er ugreit å akseptere. 4

5 b) problemene oppstår ved forminskede fordringer. c) det er farlig med krav begge veier 20. Intelligente barn a) viser overstadig drivkraft. b) grenser lett til nær-autisme. c) får ofte personlighetsforstyrelse. 5

6 Test 3 Formy i struktury języka w komunikacji 3.1. (pytania 21-30) Przeczytaj uważnie poniższe zdania. W każdym zdaniu podkreślono trzy elementy oznaczone literami (a, b, c,). Tylko jeden z elementów jest nieprawidłowy. Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości błędu obok właściwego numeru zdania Les nøye setningene nedenfor. I hver setning finner du tre elementer med strek under merket med bokstavene (a,b,c). Et av elementene inneholder feil. Kryss av på svareark 1 for bokstaven til den muligheten du velger. MERK: Bare ett svar er riktig. 21. (a) Om morgen kom Ingrid (b) løpende inn til meg (c) for å hente gårsdagens avis. 22. (a) Da han (b) har spist frokost sammen med kona til Per, gikk han en tur med (c) hunden sin. 23. Sønnen (a) av min tante besøkte (b) meg plutselig i går på (c) det nye kontoret mitt. 24. (a) Den nye bluse som mora mi kjøpte nylig (b) til meg i kjøpesenteret på Fana, var (c) dyr. 25. Om ikke han (a) var kommet på besøk til oss, ville vi (b) sikre dra ut (c) til ham på Lillehammer. 26. I fjor (a) sa han at han (b) skal tenke på (c) å ta seg en jobb. 27. I (a) denne situasjonen (b) tok han på seg ansvaret (c) til det som hadde skjedd med Kari. 28. Intelligente barn skal (a)dras opp med særskilt omsorg (b) for deres følsomhet og (c) ualminnelige evner. 29. Hadde det ikke vært (a)for deg, ville jeg aldri (b) gått på (c) en skrekkelig fest hos vordende politikerne. 30. (a) Mellom studentene som velger jus, er det (b) svært mange barn (c) fra velstående familier. 6

7 3.2 (pytania 31-50) Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij brakujące miejsca wybierając za każdym razem jedną z trzech możliwości (a, b, c,). Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru luki. Du får nå lese en tekst, hvor det mange steder står tre forskjellige ord/uttrykk (a,b,c) til valg. Sett kryss på svareark 1 ved det ordet/uttrykket som passer best i sammenhengen. Giske Anderson Om gamle bøker Ikke så 31) innenfor det man 32) bokbransjen i Europa, og Amerika, mener at gamle bøker der dødkjøtt. Også i Norge sniker slike stemmer seg 33). Det er da 34) om bøker som vare. Og der er jo bøker også - foruten å være et innhold som aldri kan ha noen 35). Når man snakker om gamle bøker i denne 36) verden, da mener man i Norge for eksempel bøker fra noen måneder 37). I januar er en bok som kom ut i oktober, gammel på denne måten. Og trenden i bokbransjen i vår 38) er nå: nytt, nytt stadig nytt! Det er bare nye bøker som 39)., heter det. Men det er også mulig å gjøre ordentlig gamle bøker til nye ved å lage nye 40) av klassikere for eksempel. Da får de et nytt glitrende 41), og vips er det den nye vare. Skal vi 42) over dette? Det kunne man nok. Men jeg vil reservere 43) fond av forargelse for andre ting. Vi er gått 44) i en informasjonsrevolusjon av de virkelig store, og jeg 45) gripe fatt i andre elementer 46) de kommersielle. Ja, de som er 47) hemmelig skatt forkledd som vere på bokhandlernes disk. Slik 48) blir gamle bøker noe 49) enn dødkjøtt. Og skulle jeg engasjere min entusiasme for noe i denne informasjonsrevolusjonstid, så 50) det bli for "de gamle bøker". 31. a) mange ; b) få; c) små. 32. a) kaller; b) nevner; c) heter. 33. a) ut; b) av; c) inn. 34. a) snakk; b) prat; c) rykte. 35. a) verdi; b) pris, c) betydning. 36. a) varens; b) varers; c) varenes. 37. a) siden; b) tilbake; c) før. 38. a) verden, b) jord, c) klode. 39. a) selge; b) selges; c) selger. 40. a) utgavene; b) utgaver; c) utgaven. 41. a) oppslag; b) omslag; c) utslag. 42. a) blitt forarget; b) ble forarget; c) forarges. 43. a) min; b) mitt; c) mine. 44. a) ut; b) opp; c) inn. 45. a) foretrekker; b) forebygger; c) foretar. 46. a) hva; b) som; c) enn. 47. a) en vis; b) en slags; c) en måte. 48. a) sett; b) satt; c) sitt. 49. a) andre; b) annet; c) annen. 50. a) må; b) burde; c) måtte. 7

8 3.3 (pytania 51-60) Przeczytaj poniższe zdania oraz trzy odpowiedzi do nich. Wybierz tę, która jest najbardziej stosowna. Na karcie odpowiedzi 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru pytania. Les nøye setningene nedenfor og de tre mulighetene for svar. Velg den som etter din mening passer best og sett kryss ved tilsvarende bokstav under setningens nummer på svareark Pål har sølt kaffe på Karis skjørt og sier: a) Unnskyld meg!; b) Jeg ber så meget om unnskyldning; c) For søren! 52. Kari ber sin lille søster om ikke å lage bråk og sier: a) Hysj!, b) Ti stille!, c) Hold kjeft!. 53. Pål forlater butikken og sier til ekspeditøren: a) Morn!, b) Morn, morn!; c) Morn igjen! 54. Kari oppfatter ikke hva Pål har å meddele henne og sier: a) Hva sa du? b) Hva er det du sier? c) Sier du det? 55. Pål har fått besøk og hilser gjesten: a) Velkommen!; b) Velbekomme!; c) Kom vel hjem! 56. Karis farfar har dødd og Pål sier til henne: a) Jeg føler med deg i sorgen. b) Jeg er meget lei! c) Jeg må få kondolere 57. Pål har bursdag og Kari sier til ham: a) Gratulerer!; b) Gratulerer med dagen!; c) Hjertelige bursdagsønsker 58. Kari treffer en venninne som hun ikke har sett siden besøket hos henne, og sier: a) Hei! Takk for sist!, b) Hei! Det var koselig sist hos deg; c) Hei!. 59. Pål gir Kari kompliment for utseende: a) Du er så fin!; b) Så fin du er!, c) Du ser fint ut. 60. Kari skåler til Pål og han svarer: a) Skål, Kari! b) Skål for deg! c) Selv skål! 8

9 3.4 (pytania 61-80) Przeczytaj uważnie poniższy tekst i uzupełnij każdą lukę jednym słowem. Wpisz te słowa na karcie odpowiedzi nr 2. Les nøye teksten nedenfor og fyll ut hver luke med bare ett ord. Ordene skrives under tilsvarende nummer på svareark 2. I siste øyeblikk. Annie snur seg 61) Pål og spør hva det er i dokumentmappa og hvorfor Liv måtte dø. Men Pål forklarer at han ikke har 62) noe med dette å gjøre. Så sier mannen at de skal stille seg mot veggen med 63) over hodet. Annie er 64) for at han skal skyte dem, og hun lover at hun ikke skal si 65) hvis han lar dem få slippe. Men mannen sier at det er 66) seint nå, for politiet i Trondheim er 67) sporet etter ham. Så løfter han pistolen mot Annie. Han sier at det 68) synd at det skulle ende slik, for Annie kunne 69) vært en ideell medarbeider. Men han må skyte dem. Det er 70), for så kan han komme seg ut 71) landet i tide. Annie prøver å vinne tid, og hun spør hva 72) egentlig skjedde med Liv og den døde studenten. Mannen forklarer at Liv var journalist og 73) samlet stoff til en hel bok om ulovlig virksomhet på oljefeltene og i Nord-Norge. Hun ville 74) alt materialet til politiet hvis han ikke 75) henne. Han skygget 76) på ferga over Hardangerfjorden, og der så han Annie også. Han tenkte at en utenlandsk 77) kunne være nyttig, særlig fordi hun var fotograf. Men gutten 78) toget til Voss var bare et uskyldig offer. Plutselig 79) et vindu knust, og noen roper: "Bli hvor dere er!" Så hopper flere politifolk inn 80) vinduet i stua. 9

10 3.5 (pytania 81-90) Wyobraź sobie, że znajdujesz się w sytuacjach przedstawionych poniżej. Napisz zwrot lub zdanie najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Wpisz swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi 2 Les nøye gjennom situasjonene nedenfor og svar slik du mener passer best i hver situasjon. Svarene skriver du på svareark 2 ved tilsvarende nummer. 81. Odbierasz telefon do kogoś z domowników, który jest nieobecny. Co powiesz dzwoniącemu? 82. Jak poprosisz na dworcu kolejowym o normalny bilet powrotny na trasie Oslo-Bergen z odjazdem nocnym pociągiem we wtorek w przyszłym tygodniu? 83. Jak zwrócisz uwagę komuś, kto wjeżdża w osiedlową uliczkę, że tu nie wolno jeździć samochodem? 84. Podejmujesz w banku 3000 koron. Poproś o podzielenie tej sumy na banknoty o różnych (podanych przez Ciebie) nominałach 85. Chciałbyś, żeby nazajutrz była ładna pogoda. Jak wyrazisz to życzenie? 86. Zostałeś zaproszony do wiekowej ciotki na imieniny. Jak grzecznie i dyplomatycznie odmówisz przyjścia? 87. Jak poprosisz sąsiada przy stole o podanie tacki z chlebem? 88. Zabierasz głos w dyskusji i nie zgadzasz się z przedmówcą. Jak to formułujesz? 89. Jesteś w lesie, widzisz zagrodzony dukt. Jak się upewnisz u przechodzącego miejscowego, że spacer tą trasą jest dozwolony? 90. Twój znajomy zabrał bez Twojej wiedzy 500 koron z portfela. Jak mu powiesz, że nie powinien był tak postąpić? Test 4 Pisanie Odpowiedz pisemnie na karcie odpowiedzi nr 2 På svareark 2 skal du svare skriftlig på oppgaven. W 15 rozwiniętych zdaniach ustosunkuj się do tez zaprezentowanych w tekście z części 2 testu (rozumienie tekstu pisanego). Uzasadnij krótko swoje zdanie. Bruk 15 utbygde setninger på å uttrykke din mening om idéene fra teksten i 2. del av sertifikattesten. Gi begrunnelse for dine oppfatninger. 10

11 Test 1 Rozumienie ze słuchu - tekst dla egzaminatora Edvard Grieg Edvard Grieg blir regnet som Norges største komponist. Han ble født i Bergen i Moren var svært musikalsk, og da gutten var 6 år gammel, begynte hun å lære ham å spille. Hun var en streng lærer, så Edvard måtte øve på piano hver dag. Moren forstod tidlig at gutten hadde et spesielt talent, og allerede som barn begynte han å komponere små musikkstykker selv. Da Edvard var 12 år gammel, skjedde det noe viktig. Familien fikk besøk av en annen Bergens-musiker, den berømte fiolinisten Ole Bull. Han hadde gitt konserter i Frankrike, England, Tyskland og i de fleste store byer i Amerika. Da han kom tilbake til Norge, mottok folk ham som en nasjonalhelt. Ole Bull forstod hvor verdifull folkemusikk var. Han ble veldig populær fordi han brukte folketoner i sin musikk. Da han besøkte Edvard Griegs familie, spilte Edvard for ham, og Bull utbrøt: "Du skal til Tyskland og bli kunstner!". Og slik ble det. I 1858 reiste Edvard Grieg til Tyskland, hvor han studerte musikk i flere år. Etter at Edvard var kommet hjem igjen fra Tyskland, holdt han en konsert i Bergen. Konserten ble en suksess, men likevel var Edvard, som var 18 år gammel nå, ikke helt fornøyd. Han var rastløs, og følte at det han komponerte ikke var bra nok. Det var først da han ble kjent med en annen norsk komponist. Rikard Nordraak, at Edvard syntes han fikk til å komponere. Nordraak og Grieg var omtrent like gamle, og de ble svært gode venner. Nordraak var, som fiolonisten Ole Bull, opptatt av norske folketoner og norsk landskap, og nå ble Edvard klar over at at det var her han måtte hente inspirasjon til sin musikk. To andre norske kunstnere ble også viktige personer i Edvards liv. Det var forfatterne Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen. Bjørnstjerne Bjørnson var en god venn av Edvard. Han hjalp den unge kunstneren, både økonomisk og på andre måter, i vanskelige perioder, og han bad Edvard om å skrive musikk til mange av sine dikt. Henrik Ibsen skrev et brev til Edvard og spurte om han kunne skrive musikk til skuespillet "Peer Gynt". Dette skuespillet likte Edvard godt, og han brukte to år på oppgaven. Det er nettopp denne musikken de fleste nordmenn i dag tenker på når de hører navnet Grieg, ved siden av de mest kjente lyriske stykkene og klaverkonserten. Musikken du hørte før denne opplesningen om Grieg er hentet fra klaverkonsert i a-moll. Den skrev Edvard som 25-åring, og den blir regnet som et av hans hovedverk. Edvard giftet seg med sin kusine Nina Hagerup i De fikk en datter, men hun døde bare ett år gammel. Nina var også svært musikalsk. Hun hadde en vakker sangstemme og framførte mange av mannens sanger på konserter rundt omkring i Europa. I mange år bodde Edvard og Nina i Oslo, men de ble aldri glad i denne byen. "Isbyen", kalte de Oslo, og syntes at folk var kalde og reserverte der. I 1874 flyttet de til Edvards barndomsby, Bergen. Her bygget de et hus som fikk navnet Troldhaugen. Dette huset er i dag et museum. Bergen har i dag et konserthus som heter Grieghallen. Hvert år blir det arrangert en stor musikk- og kunstfestival her. Denne festivalen blir kalt for festspillene, og her møtes både norsk og internasjonal kunst og kunstnere. Edvard Griegs musikk har alltid hatt en sentral plass under festspillene. På Troldhaugen blir det arrangert konserter hver dag i de to ukene som Festspillene varer. 11

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B B MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide B Første kvartal År B B 1 B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 1. Kvartal

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer