EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY"

Transkript

1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY Test 1 (pytania 1-10) - Rozumienie ze słuchu Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących tekstu. Przed jego wysłuchaniem zapoznaj się z tymi pytaniami. Następnie do każdego pytania wybierz jedną z trzech podanych możliwości i zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1 odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania. Du får nå høre en kort tekst (et intervju) innspilt på bånd. Nedenfor finner du 10 spørsmål til teksten. Les svaralternativene nøye nå. Av tre mulige svar (a,b,c) er bare ett rett. Lytt til teksten - DEN BLIR SPILT TO GANGER - og sett kryss på svareark 1 ved nummeret og bokstaven på det svaret du mener er rett. 1. Hvem var Edvard Griegs musikklærer i barndommen? a) ingen b) Ole Bull c) mora 2. Hvor gammel var Edvard Grieg da han traff Ole Bull for første gang? a) 2 år b) 6 år c) 12 år 3. Var Ole Bull a) pianist? b) fiolinist? c) komponist? 4. Edvard Grieg begynte musikkstudienie sine i Tyskland da han var a) 15 år gammel? b) 16 år gammel? c)!8 år gammmel? 5. Hvem var Rikard Nordraak? a) dikter b) musiker c) maler 1

2 6. Bjørnstjerne Bjørnson har hjulpet Edvard Grieg a) med penger i tunge tider. b) med råd angående komponert musikk c) med anbefalinger til og oppdrag fra sine venner. 7. Klaverkonserten som Edvard Grieg skrev i ung alder og som ble et av hans mest berømte verk, har blitt skrevet a) i c-moll. b) i a-moll. c) i C-dur. 8. Griegs kone, Nina Hagerup, var a) en kusine av Henrik Ibsen. b) i slekt med Edvard. c) datter til en av Griegs venner. 9. Før 1874 bodde de a) rundt omkring i Europa. b) i Oslo. c) i Bergen. 10. Festspillene i Bergen er a) en internasjonal musikkonkurranse for framførere av Griegs musikk. b) en årlig presentasjon av norsk kunst og kunstnere. c) et møtested for samtidskunst og -kunstnere fra Norge og andre land. 2

3 Test 2 (pytania 11-20) Rozumienie tekstu pisanego Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania, wybierając właściwą odpowiedź spośród trzech podanych możliwości. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1. Les nøye teksten nedenfor og svar på svareark 1 ved å krysse av rett versjon blant de tre mulighetene. Supersmarte risikerer å gå til grunne i skolen Norsk skole har hverken kunnskap eller vilje til å ta seg av de mest begavede barna, mener kjemiprofessor Martin Ystenes. Av egen erfaring råder han foreldre til de smarteste barna til å sende ungene på privatskole. -Privatskoler har i det minste egeninteresse av å holde på barnet, og for å få til det, må de få det til å trives - også om det skulle være begavet - sier Ystenes. Med bakgrunn i en sveitsisk og en tysk undersøkelse, mener Ystenes at minst 400 barn i hvert norske skolekull risikerer å få sine muligheter ødelagt på grunn av den manglende tilretteleggingen. På de fleste normale skoler finnes begavede barn. Mange av dem blir ikke oppdaget. De kan gå gjennom livet med en følelse av at det er noe galt med dem, men uten å få hjelp. "I stedet blir de så grovt understimulert at hvis vi hadde behandlet hunden vår slik, hadde vi stemplet det som dyremishandling", sier Ystenes, som til daglig er professor ved Norsk teknisk - naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Han er selv far til to gutter i grunnskolealder, begge med høyt punkttall på klassiske intelligensmålinger. Den yngste behersket tre språk i seksårsalderen og går nå på en internasjonal skole i Trondheim. Den normale norske skolehverdagen var, etter Ystenesfamiliens mening, ikke i nærheten av å gi gutten de utfordringer han trenger. Om familiens frustrerende møte med norsk skolevesen fortalte nylig Ystenes i et debattinnlegg på et nettsted: - I Norge har intelligente barn ingen juridiske rettigheter. I Opplæringsloven står det klart at de ikke skal få spesielle tilbud. Når ingen ser problemene, er det bare fordi ingen spør. Da jeg for første gang skrev om dette for ca. fire år siden, var problemet totalt ukjent for de fleste, godt skjult og godt fornektet. Siden har jeg fått flere hundre henvendelser, sier Ystenes. Han er ikke i tvil om at en fordomsfri diskusjon om denne gruppen barn oppfattes som en trussel mot likhetstankegangen i norsk skolepedagogikk. Det er kjent at for store forventninger er vanskelig for mange. Men problemet er like stort hvis forventningene er for lave. Det er en velkjent teori, såkalt flytsoneteori, i psykologi og idrett, men åpenbart ukjent i norsk pedagogikk. Den er tydeligvis i strid med den rådende likhetspolitikken. Ystenes tror egne klasser for de mest begavede ikke vil gjøre dem mer usosiale. "Hvis de treffer noen de kan bryne seg på, får de et mer realistisk forhold til seg selv. Målet er ikke å gjøre barna mer intelligente, men å gjøre intelligente barn lykkelig. Det finnes forskning som viser at personer med høy intelligens har større risiko for å få problemer enn mentalt tilbakestående", sier Ystenes. Han viser til at mange barn med høy intelligens ofte er preget av et ekstremt aktivitetsnivå. Slike barn er ofte mistenkt for å ha ADHD, eller deres kunnskapstørst leder til mistanke om at de lider av nær-autisme. Andre, særlig litt eldre barn finner sine jevnaldrende så lite givende at de trekker seg tilbake og blir feilaktig mistenkt for å ha en personlighetsforstyrelse. (Aftenposten, 24. januar 2004) 3

4 '11.. Norsk offentlig skolevesen a) tar seg ikke ugjerne av talentfulle barn. b) mangler teoretiske grunnlag og lyst til å undervise evnerike barn. c) har ikke noe i mot å videreutdanne de mest begavede barn. 12. Privatskoler er interessert i å ha flest elever og derfor a) tar de opp "også" begavede barn. b) får lærere til å holde av barna. c) får elevene til å holde av skolen. 13. Feilaktig utvikling risikerer minst fire hundre norske elever a) i hver siste skoleklasse per år. b) i skolealder årlig. c) i hver årsklasse på skolen. 14. Begavede barn i norsk skole risikerer å bli 15. Smågeniene trenger a) utnyttet. b) oversett. c) overlastet. a) ro. b) stimulanse. c) rettelse. 16.Opplæringsloven sier at evnerike barn skal bli 17. Martin Ystenes tviler på at en debatt a) ekstra behandlet. b) likt behandlet. c) bedre behandlet i forhold til gjennomsnittlige elever. a) vil føre til forandringer i norsk pedagogikk. b) vil true det offisielle utjevningsprinsippet. c) vil få myndighetene til å føle seg trygge på sine påstander. 18. Eliteklasser på skolen gjør geniene - etter Ystenes - ikke a) til større egoister. b) mer ensomme. c) gladere i selskapslivet. 19. Flatsoneteori sier at a) opphøyede forventninger er ugreit å akseptere. 4

5 b) problemene oppstår ved forminskede fordringer. c) det er farlig med krav begge veier 20. Intelligente barn a) viser overstadig drivkraft. b) grenser lett til nær-autisme. c) får ofte personlighetsforstyrelse. 5

6 Test 3 Formy i struktury języka w komunikacji 3.1. (pytania 21-30) Przeczytaj uważnie poniższe zdania. W każdym zdaniu podkreślono trzy elementy oznaczone literami (a, b, c,). Tylko jeden z elementów jest nieprawidłowy. Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości błędu obok właściwego numeru zdania Les nøye setningene nedenfor. I hver setning finner du tre elementer med strek under merket med bokstavene (a,b,c). Et av elementene inneholder feil. Kryss av på svareark 1 for bokstaven til den muligheten du velger. MERK: Bare ett svar er riktig. 21. (a) Om morgen kom Ingrid (b) løpende inn til meg (c) for å hente gårsdagens avis. 22. (a) Da han (b) har spist frokost sammen med kona til Per, gikk han en tur med (c) hunden sin. 23. Sønnen (a) av min tante besøkte (b) meg plutselig i går på (c) det nye kontoret mitt. 24. (a) Den nye bluse som mora mi kjøpte nylig (b) til meg i kjøpesenteret på Fana, var (c) dyr. 25. Om ikke han (a) var kommet på besøk til oss, ville vi (b) sikre dra ut (c) til ham på Lillehammer. 26. I fjor (a) sa han at han (b) skal tenke på (c) å ta seg en jobb. 27. I (a) denne situasjonen (b) tok han på seg ansvaret (c) til det som hadde skjedd med Kari. 28. Intelligente barn skal (a)dras opp med særskilt omsorg (b) for deres følsomhet og (c) ualminnelige evner. 29. Hadde det ikke vært (a)for deg, ville jeg aldri (b) gått på (c) en skrekkelig fest hos vordende politikerne. 30. (a) Mellom studentene som velger jus, er det (b) svært mange barn (c) fra velstående familier. 6

7 3.2 (pytania 31-50) Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij brakujące miejsca wybierając za każdym razem jedną z trzech możliwości (a, b, c,). Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru luki. Du får nå lese en tekst, hvor det mange steder står tre forskjellige ord/uttrykk (a,b,c) til valg. Sett kryss på svareark 1 ved det ordet/uttrykket som passer best i sammenhengen. Giske Anderson Om gamle bøker Ikke så 31) innenfor det man 32) bokbransjen i Europa, og Amerika, mener at gamle bøker der dødkjøtt. Også i Norge sniker slike stemmer seg 33). Det er da 34) om bøker som vare. Og der er jo bøker også - foruten å være et innhold som aldri kan ha noen 35). Når man snakker om gamle bøker i denne 36) verden, da mener man i Norge for eksempel bøker fra noen måneder 37). I januar er en bok som kom ut i oktober, gammel på denne måten. Og trenden i bokbransjen i vår 38) er nå: nytt, nytt stadig nytt! Det er bare nye bøker som 39)., heter det. Men det er også mulig å gjøre ordentlig gamle bøker til nye ved å lage nye 40) av klassikere for eksempel. Da får de et nytt glitrende 41), og vips er det den nye vare. Skal vi 42) over dette? Det kunne man nok. Men jeg vil reservere 43) fond av forargelse for andre ting. Vi er gått 44) i en informasjonsrevolusjon av de virkelig store, og jeg 45) gripe fatt i andre elementer 46) de kommersielle. Ja, de som er 47) hemmelig skatt forkledd som vere på bokhandlernes disk. Slik 48) blir gamle bøker noe 49) enn dødkjøtt. Og skulle jeg engasjere min entusiasme for noe i denne informasjonsrevolusjonstid, så 50) det bli for "de gamle bøker". 31. a) mange ; b) få; c) små. 32. a) kaller; b) nevner; c) heter. 33. a) ut; b) av; c) inn. 34. a) snakk; b) prat; c) rykte. 35. a) verdi; b) pris, c) betydning. 36. a) varens; b) varers; c) varenes. 37. a) siden; b) tilbake; c) før. 38. a) verden, b) jord, c) klode. 39. a) selge; b) selges; c) selger. 40. a) utgavene; b) utgaver; c) utgaven. 41. a) oppslag; b) omslag; c) utslag. 42. a) blitt forarget; b) ble forarget; c) forarges. 43. a) min; b) mitt; c) mine. 44. a) ut; b) opp; c) inn. 45. a) foretrekker; b) forebygger; c) foretar. 46. a) hva; b) som; c) enn. 47. a) en vis; b) en slags; c) en måte. 48. a) sett; b) satt; c) sitt. 49. a) andre; b) annet; c) annen. 50. a) må; b) burde; c) måtte. 7

8 3.3 (pytania 51-60) Przeczytaj poniższe zdania oraz trzy odpowiedzi do nich. Wybierz tę, która jest najbardziej stosowna. Na karcie odpowiedzi 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru pytania. Les nøye setningene nedenfor og de tre mulighetene for svar. Velg den som etter din mening passer best og sett kryss ved tilsvarende bokstav under setningens nummer på svareark Pål har sølt kaffe på Karis skjørt og sier: a) Unnskyld meg!; b) Jeg ber så meget om unnskyldning; c) For søren! 52. Kari ber sin lille søster om ikke å lage bråk og sier: a) Hysj!, b) Ti stille!, c) Hold kjeft!. 53. Pål forlater butikken og sier til ekspeditøren: a) Morn!, b) Morn, morn!; c) Morn igjen! 54. Kari oppfatter ikke hva Pål har å meddele henne og sier: a) Hva sa du? b) Hva er det du sier? c) Sier du det? 55. Pål har fått besøk og hilser gjesten: a) Velkommen!; b) Velbekomme!; c) Kom vel hjem! 56. Karis farfar har dødd og Pål sier til henne: a) Jeg føler med deg i sorgen. b) Jeg er meget lei! c) Jeg må få kondolere 57. Pål har bursdag og Kari sier til ham: a) Gratulerer!; b) Gratulerer med dagen!; c) Hjertelige bursdagsønsker 58. Kari treffer en venninne som hun ikke har sett siden besøket hos henne, og sier: a) Hei! Takk for sist!, b) Hei! Det var koselig sist hos deg; c) Hei!. 59. Pål gir Kari kompliment for utseende: a) Du er så fin!; b) Så fin du er!, c) Du ser fint ut. 60. Kari skåler til Pål og han svarer: a) Skål, Kari! b) Skål for deg! c) Selv skål! 8

9 3.4 (pytania 61-80) Przeczytaj uważnie poniższy tekst i uzupełnij każdą lukę jednym słowem. Wpisz te słowa na karcie odpowiedzi nr 2. Les nøye teksten nedenfor og fyll ut hver luke med bare ett ord. Ordene skrives under tilsvarende nummer på svareark 2. I siste øyeblikk. Annie snur seg 61) Pål og spør hva det er i dokumentmappa og hvorfor Liv måtte dø. Men Pål forklarer at han ikke har 62) noe med dette å gjøre. Så sier mannen at de skal stille seg mot veggen med 63) over hodet. Annie er 64) for at han skal skyte dem, og hun lover at hun ikke skal si 65) hvis han lar dem få slippe. Men mannen sier at det er 66) seint nå, for politiet i Trondheim er 67) sporet etter ham. Så løfter han pistolen mot Annie. Han sier at det 68) synd at det skulle ende slik, for Annie kunne 69) vært en ideell medarbeider. Men han må skyte dem. Det er 70), for så kan han komme seg ut 71) landet i tide. Annie prøver å vinne tid, og hun spør hva 72) egentlig skjedde med Liv og den døde studenten. Mannen forklarer at Liv var journalist og 73) samlet stoff til en hel bok om ulovlig virksomhet på oljefeltene og i Nord-Norge. Hun ville 74) alt materialet til politiet hvis han ikke 75) henne. Han skygget 76) på ferga over Hardangerfjorden, og der så han Annie også. Han tenkte at en utenlandsk 77) kunne være nyttig, særlig fordi hun var fotograf. Men gutten 78) toget til Voss var bare et uskyldig offer. Plutselig 79) et vindu knust, og noen roper: "Bli hvor dere er!" Så hopper flere politifolk inn 80) vinduet i stua. 9

10 3.5 (pytania 81-90) Wyobraź sobie, że znajdujesz się w sytuacjach przedstawionych poniżej. Napisz zwrot lub zdanie najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Wpisz swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi 2 Les nøye gjennom situasjonene nedenfor og svar slik du mener passer best i hver situasjon. Svarene skriver du på svareark 2 ved tilsvarende nummer. 81. Odbierasz telefon do kogoś z domowników, który jest nieobecny. Co powiesz dzwoniącemu? 82. Jak poprosisz na dworcu kolejowym o normalny bilet powrotny na trasie Oslo-Bergen z odjazdem nocnym pociągiem we wtorek w przyszłym tygodniu? 83. Jak zwrócisz uwagę komuś, kto wjeżdża w osiedlową uliczkę, że tu nie wolno jeździć samochodem? 84. Podejmujesz w banku 3000 koron. Poproś o podzielenie tej sumy na banknoty o różnych (podanych przez Ciebie) nominałach 85. Chciałbyś, żeby nazajutrz była ładna pogoda. Jak wyrazisz to życzenie? 86. Zostałeś zaproszony do wiekowej ciotki na imieniny. Jak grzecznie i dyplomatycznie odmówisz przyjścia? 87. Jak poprosisz sąsiada przy stole o podanie tacki z chlebem? 88. Zabierasz głos w dyskusji i nie zgadzasz się z przedmówcą. Jak to formułujesz? 89. Jesteś w lesie, widzisz zagrodzony dukt. Jak się upewnisz u przechodzącego miejscowego, że spacer tą trasą jest dozwolony? 90. Twój znajomy zabrał bez Twojej wiedzy 500 koron z portfela. Jak mu powiesz, że nie powinien był tak postąpić? Test 4 Pisanie Odpowiedz pisemnie na karcie odpowiedzi nr 2 På svareark 2 skal du svare skriftlig på oppgaven. W 15 rozwiniętych zdaniach ustosunkuj się do tez zaprezentowanych w tekście z części 2 testu (rozumienie tekstu pisanego). Uzasadnij krótko swoje zdanie. Bruk 15 utbygde setninger på å uttrykke din mening om idéene fra teksten i 2. del av sertifikattesten. Gi begrunnelse for dine oppfatninger. 10

11 Test 1 Rozumienie ze słuchu - tekst dla egzaminatora Edvard Grieg Edvard Grieg blir regnet som Norges største komponist. Han ble født i Bergen i Moren var svært musikalsk, og da gutten var 6 år gammel, begynte hun å lære ham å spille. Hun var en streng lærer, så Edvard måtte øve på piano hver dag. Moren forstod tidlig at gutten hadde et spesielt talent, og allerede som barn begynte han å komponere små musikkstykker selv. Da Edvard var 12 år gammel, skjedde det noe viktig. Familien fikk besøk av en annen Bergens-musiker, den berømte fiolinisten Ole Bull. Han hadde gitt konserter i Frankrike, England, Tyskland og i de fleste store byer i Amerika. Da han kom tilbake til Norge, mottok folk ham som en nasjonalhelt. Ole Bull forstod hvor verdifull folkemusikk var. Han ble veldig populær fordi han brukte folketoner i sin musikk. Da han besøkte Edvard Griegs familie, spilte Edvard for ham, og Bull utbrøt: "Du skal til Tyskland og bli kunstner!". Og slik ble det. I 1858 reiste Edvard Grieg til Tyskland, hvor han studerte musikk i flere år. Etter at Edvard var kommet hjem igjen fra Tyskland, holdt han en konsert i Bergen. Konserten ble en suksess, men likevel var Edvard, som var 18 år gammel nå, ikke helt fornøyd. Han var rastløs, og følte at det han komponerte ikke var bra nok. Det var først da han ble kjent med en annen norsk komponist. Rikard Nordraak, at Edvard syntes han fikk til å komponere. Nordraak og Grieg var omtrent like gamle, og de ble svært gode venner. Nordraak var, som fiolonisten Ole Bull, opptatt av norske folketoner og norsk landskap, og nå ble Edvard klar over at at det var her han måtte hente inspirasjon til sin musikk. To andre norske kunstnere ble også viktige personer i Edvards liv. Det var forfatterne Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen. Bjørnstjerne Bjørnson var en god venn av Edvard. Han hjalp den unge kunstneren, både økonomisk og på andre måter, i vanskelige perioder, og han bad Edvard om å skrive musikk til mange av sine dikt. Henrik Ibsen skrev et brev til Edvard og spurte om han kunne skrive musikk til skuespillet "Peer Gynt". Dette skuespillet likte Edvard godt, og han brukte to år på oppgaven. Det er nettopp denne musikken de fleste nordmenn i dag tenker på når de hører navnet Grieg, ved siden av de mest kjente lyriske stykkene og klaverkonserten. Musikken du hørte før denne opplesningen om Grieg er hentet fra klaverkonsert i a-moll. Den skrev Edvard som 25-åring, og den blir regnet som et av hans hovedverk. Edvard giftet seg med sin kusine Nina Hagerup i De fikk en datter, men hun døde bare ett år gammel. Nina var også svært musikalsk. Hun hadde en vakker sangstemme og framførte mange av mannens sanger på konserter rundt omkring i Europa. I mange år bodde Edvard og Nina i Oslo, men de ble aldri glad i denne byen. "Isbyen", kalte de Oslo, og syntes at folk var kalde og reserverte der. I 1874 flyttet de til Edvards barndomsby, Bergen. Her bygget de et hus som fikk navnet Troldhaugen. Dette huset er i dag et museum. Bergen har i dag et konserthus som heter Grieghallen. Hvert år blir det arrangert en stor musikk- og kunstfestival her. Denne festivalen blir kalt for festspillene, og her møtes både norsk og internasjonal kunst og kunstnere. Edvard Griegs musikk har alltid hatt en sentral plass under festspillene. På Troldhaugen blir det arrangert konserter hver dag i de to ukene som Festspillene varer. 11

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Test 1 (pytania 1-10) - Rozumienie ze słuchu Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst (wywiad). Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Leksjon 7. På toget til Voss

Leksjon 7. På toget til Voss Leksjon 7 På toget til Voss Det er tidlig om morgenen og Annie skal ta toget fra Bergen til Voss. Hun har plass i vogn nr 263, plass nr 57 ved vinduet. Hun har to tunge kofferter og en veske til fotoapparatet,

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SPIS TREŚCI WSTĘP... 4

SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................................................................. 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA...................................................

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Anne Elligers

Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Anne Elligers Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Anne Elligers Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Vi har ikke dårlig tid

Vi har ikke dårlig tid Vi har ikke dårlig tid Komponisten Asbjørn Schaathun er opptatt av at livet skal gå sakte. Årets Lindemanprisvinner mener at det som er viktig både bør og skal ta tid. I et intervju som han ga for en tid

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Hilde Hagerup. Jeg elsker deg

Hilde Hagerup. Jeg elsker deg Hilde Hagerup Jeg elsker deg 2009, 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2011 ISBN 978-82-03-25372-0 Bibliotekutgave - kun til

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas DEN USYNLIGE GUTTEN Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas Roller Mamma Pappa Eila Magnhild Muffe Mods Eldar Ambassadøren Konsul Knutzen Konsul Knauzen Forteller

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo En farlig Klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Deveskolernes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN RUNE JOHANSEN norske sjøfolk FORLAGET PRESS 2009 SJØFOLK NORSKE I den lille bokhylla til farfar var det ikke så mange bøker. De fleste bøkene handlet om eventyrere,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes Katteboken om Pusegutt 2007-2010 Om denne boken Denne boken handler om Pusegutt, pusen jeg fikk av min datter og svigersønn da jeg hadde mistet min kjære gamlepus i trafikkdød. Sorgen over Pus var stor,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt 5 Hjelper til med å holde orden i gangen / garderoben vår Har orden i sekken min og hylla mi Rydder etter meg inne og ute på skolen Går eller sykler til skolen Kan opptre alene foran andre Der fòr øret,

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE NOVEMBER 2011 Hei alle sammen! November kommer snikende, så mørkt og stilt på tå. Og smetter seg imellom jul og oktober grå. Den gir oss tid til refleksjon og til å roe ned.

Detaljer

Fjøsnissen. Moldetur. Som et resultat av denne overtroen er skikken med å sette ut grøt til nissen på låven julekvelden oppstått.

Fjøsnissen. Moldetur. Som et resultat av denne overtroen er skikken med å sette ut grøt til nissen på låven julekvelden oppstått. Moldetur Fjøsnissen Saba Abay/Yohannes Tewelde 6. november kom alle introelevene klokka ti på åtte på busstasjonen. Da Kari og Gry kom, kjørte bussen til Molde. Etter ca. 5-10 minutter sto Gry foran elevene,

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer