EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY"

Transkript

1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Test 1 (pytania 1-10) - Rozumienie ze słuchu Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst (wywiad). Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących tekstu. Przed jego wysłuchaniem zapoznaj się z tymi pytaniami. Następnie do każdego pytania wybierz jedną z trzech podanych możliwości i zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1 odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania. Du får nå høre en kort tekst (et intervju) innspilt på bånd. Nedenfor finner du 10 spørsmål til teksten. Les svaralternativene nøye nå. Av tre mulige svar (a,b,c) er bare ett rett. Lytt til teksten - DEN BLIR SPILT TO GANGER - og sett kryss på svareark 1 ved nummeret og bokstaven på det svaret du mener er rett. 1. Marit Hallen er blibliotekar ved Deichmanske bibliotek. Hvor jobber hun? a) i hovedbiblioteket i Oslo b) i et av bydelsbibliotekene i Oslo c) i en filial utenfor Oslo 2. Hvem bruker biblioteket Marit Hallen jobber i? a) Både barn og studenter. b) Stort sett eldre folk. c) Både voksne og barn. 3. Hvordan velger leserne de bøkene de låner? a) De retter seg etter omtalene i fjernsynet. b) De følger etterspørselen i bokhandelen. c) De velger bøker som det har vært skrevet positivt om. 4. Har biblioteket hvor Marit Hallen jobber også bøker på andre språk enn norsk? a) Ja, der er det bøker på førti forskjellige språk. b) Nei, men de kan bestilles fra hovedkontoret. c) Ja, men i begrenset omfang. 5. Begrenser seg biblioteket til bare å låne ut bøker? a) Ja, det er jo bibliotekets oppgave, som støttes av bydelen. b) Nei, biblioteket utfører også mange andre oppgaver. c) Nei, bibliotekarene hjelper også skolebarn. 1

2 6. Leksehjelp for barn på biblioteket gjelder: a) barn som går på skole i området. b) barn som får liten hjelp av foreldrene. c) barn som kommer fra innvandrermiljøet. 7. Hvorfor kommer innvandrermødre til biblioteket? a) De låner passende litteratur om barneoppdragelse. b) De deltar i norskkurset der. c) De deltar i høytlesning og samtaler med bibliotekarene om lesestoff på språkkurset. 8. Litteraturgruppa for jenter samler a) bare jenter fra India og Pakistan. b) jenter fra et bredt innvandrermiljø. c) jenter som bor i strøk med mange innvandrere. 9. Jentene som kommer a) møtes den fjortende dag i hver måned. b) er i alderen over fjortende leveår. c) samles en gang hver fjortende dag. 10. Hva slags litteratur leses det i gruppa? a) moderne norsk skjønnlitteratur omtalt i media. b) både skjønnlitteratur og sakprosa om innvandrerkvinner. c) omdiskuterte reportasjer om kvinner i India og Pakistan. 2

3 Test 2 (pytania 11-20) Rozumienie tekstu pisanego Przeczytaj uważnie poniższy tekst (artykuł), a następnie odpowiedz na pytania, wybierając właściwą odpowiedź spośród trzech podanych możliwości. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1. Les nøye teksten nedenfor (avisutdrag) og svar på svareark 1 ved å krysse av rett versjon blant de tre mulighetene. Ikke alle gamle mennesker drømmer om feriehus i Sør-Europa. Ved Universitetet i Oslo er det registrert 193 studenter som er over 60 år. Studentavisa Universitas har snakket med noen av disse. Noen av de eldre går bare på enkelte forelesninger, mens andre fullfører et langt studium. For ikke lenge siden tok Otto Jebens på 82 år doktorgraden, 59 år etter at han sist hadde tatt en eksamen ved Universitetet. Jebens syntes det var rart å komme tilbake og oppleve at mange ting faktisk ikke var så veldig forandret. Blant annet var lydkvaliteten i auditoriet ikke noe særlig bedre enn den var for rundt 60 år siden. For Jebens var dette et større problem i 1999, for nå hører han ikke så godt lenger. Kanskje det er grunnen til at mange eldre sitter foran i auditoriet. I høstsemesteret 1999 var det registrert 1000 studenter over 50 år ved Universitetet i Oslo, og dette semesteret er det registrert 2379 mellom 40 og 50 år. Den eldste studenten dette semesteret er 81 år gammel. De fleste eldre studentene er kvinner. Blant de 193 registrerte studentene over 60 år er det 73 menn. Man treffer dem oftest i nærområdet til Sophus Bugges hus, for 122 av de 193 eldre studentene er registrert ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF). Det finnes også noen studenter som verken er unge eller gamle, men mer midt i mellom. Det er førtiåringene. En av de eldre studentene heter Tone Krogvig. Hun er 71 år og kommer fra Lillestrøm. Nå studerer hun litteraturvitenskap mellomfag. Hun sier at hun er her fordi der er morsomt. Tone Krogvig synes det er merkelig at det ikke er flere pensjonister som studerer. "Det er veldig kjedelig bare å være pensjonist!" sier hun. Andre pensjonister reiser til utlandet for å oppleve noe. Selv synes hun at hun opplever nok her ved Universitetet. Men hun blir ikke kjent med så veldig mange. "Jeg tør ikke gå bort og begynne å snakke med en pen, ung mann som jeg ikke kjenner!" ler hun. Men hun har et positivt inntrykk av dagens studenter og synes de virker ganske interesserte. Tone Krogvig studerte fra 1947 til Senere arbeidet hun i mer enn 30 år som lærer i videregående skole. Etter at hun sluttet i skolen, savnet hun å treffe og snakke med ungdom. "Unge mennesker er så levende" sier hun. Når Tone Krogvig blir spurt hvordan det er å være gammel, sier hun at det ikke er så veldig annerledes. Men hun har ikke så mye energi som før. Og når hun leser, synes hun at det går saktere enn det pleide. Men hun tar tiden til hjelp, og hun slutter aldri å glede seg over ny lærdom. 11. Eldre mennesker møter man helst i nærheten av Sophus Bugges hus fordi: a) de får lov å studere bare humanistiske fag. b) de studerer utelukkende humanistiske fag. c) de fleste studerer nettopp humanistiske fag. 12. Noen realiserer hele studieopplegget, enkelte forelesninger blir valgt av 3

4 a) de fleste eldre. b) noen få eldre. c) en og annen eldre. 13. De eldre sitter helst på de første benkeradene på grunn av 14. Otto Jebens mener at 15. Otto Jebens har tatt doktorgraden 16.Tone Krogvig mener at 17. Tone Krogvig 18. Tone Krogvig studerer a) dårlig hørsel. b) dårlig plass i auditoriet. c) dårlig akustikk i auditoriet. a) studiene i dag likner på det som var før. b) studiene i dag ikke er de samme som før. c) studiene i dag skiller seg mye fra det som var før. a) som den første på 82 år. b) i en alder av 82 år. c) 59 år etter at en eldre studerende sist tok den. a) det er morsomt å være aktiv pensjonist. b) det er trist utelukkende å være pensjonist. c) det er spennende å være studerende pensjonist. a) leser uten noen form for hjelp. b) leser bare når hun får hjelp av andre. c) leser ikke med samme hastighet som før. a) for å treffe og snakke med unge mennesker. b)for moro skyld. c) for å skaffe seg ny lærdom. 19. Hvor mange eldre damer studerer ved Universitetet i Oslo? a) 122 b) 120 c) over Med eldre studenter menes det i artikkelen: a) studenter over 40 år. b) studenter over 50 år. c) studenter over 60 år. 4

5 Test 3 Formy i struktury języka w komunikacji 3.1. (pytania 21-30) Przeczytaj uważnie poniższe zdania, a następnie uzupełnij brakujące miejsca wybierając za każdym razem jedną z trzech możliwości (a, b, c,). Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru zdania Les nøye setningene nedenfor og fyll ut de åpne lukene i dem ved å velge en av tre nevnte muligheter. Kryss av på svareark 1 for bokstaven til den muligheten du velger. MERK: Bare ett svar er riktig. 21. Min bror er to år enn meg. a) yngre, b) ynger, c) ungre 22. Han liker mat. a) lage, b) å lage, c) lager 23. Jeg så på lørdag. a) en kjedelige fim, b) en kjedelig film, c) den kjedelige film 24. Når han et hus, skal han gifte seg. a) finner, b) har funnet, c) fant 25. Har du lyst å gå på kino i kveld? a) til, b) på, c) for 26. Denne plassen er ikke, dessverre. a) opptatt, b) ledig, c) beskjeftiget 27. hun har vondt i hodet, tar hun en smertestillende tablett. a) Hvorfor, b) Fordi, c) Derfor 28. I går gikk barna klokka åtte. a) til sengs, b) i senga, c) til senga 29. Hun har vært syk. a) siden en uke, b) i en uke, c) for en uke siden 30. Du må spise opp. a) all maten, b) hele mat, c) all mat 5

6 3.2 (pytania 31-50) Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij brakujące miejsca wybierając za każdym razem jedną z trzech możliwości (a, b, c,). Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru luki. Du får nå lese en tekst, hvor det mange steder står tre forskjellige ord/uttrykk (a,b,c) til valg. Sett kryss på svareark 1 ved det ordet/uttrykket som passer best i sammenhengen. FN`s Alfabetiseringsår var FN`s alfabetiseringsår. Det var også starten på en ny kampanje som skulle vare i ti år framover. FN`s organisasjon for utdanning, UNESCO, 31) denne kampanjen. I mars ) det arrangert en stor konferanse i Thailand om utdanning for alle. Det kom representanter fra alle land i 33) En milliard mennesker var rene analfabeter, og på konferansen var det 34) om å satse på grunnutdanningen. Men innsatsen måtte være omfattende, ellers ville det ikke 35). I 36) kom funksjonelle analfabeter. Det er voksne mennesker som ikke mestrer de kravene det moderne samfunnet 37) til skriving og lesing. 38) funksjonelle analfabeter er 39) enn vi liker å tro, og det øker stadig. Bruk av ny teknologi krever gode leseferdigheter. 40) en papirfabrikk i Sverige, for en tid siden, gikk 41) til datastyrte prosesser, 42) ti prosent av arbeiderne få opplæring i lesing og skriving. Arbeidere som tidligere hadde klart jobben 43), behersket den ikke når en del av arbeidet måtte utføres ved 44) av datamaskin. Det finnes mennesker i Norge 45) har gått gjennom skolesystemet uten å ha 46) å skrive og lese. Det kan 47) ordblindhet (dysleksi) eller andre funksjonshemninger. I Norge ble Alfabetiseringsåret blant 48) markert med lesekampanje i 3. og 5. klasse. Leiv Ellingsen, som har jobbet med alfabetisering i Norge, fortalte at nordmenn gikk mot et samfunn der stadig 49) fikk lærevansker. Ved å leke inn bokstavene 50) i barnehagene, kunne faren for lærehemninger bli mindre. 31. a) startet; b) styrtet; c) stoppet. 32. a) hadde; b) har; c) ble. 33. a) jorden; b) verden; c) samfunnet. 34. a) bestemt; b) besluttet; c) enighet. 35. a) nytte; b) skje; c) hende. 36. a) tillegg; b) utlegg; c) tillit. 37. a) krever; b) stiller; c) ønsker. 38. a) Nummeret; b) Størrelsen; c) Antallet. 39. a) store; b) mindre; c) større. 40. a)hvis; b) Da; c) Dersom. 41. a) ut; b) over; c) foran. 42. a) ble; b) kunne; c) måtte. 43. a) fin; b) bra; c) god. 44. a) kjøp; b) hjelp; c) hjelpen. 45. a) som; b) hvis; c) hvem. 46. a) lært; b) læring; c) lære 47. a) skylde; b) skyldes; c) skylder. 48. a) andre; b) mange; c) annet. 49. a) mere; b) mye; c) flere. 50. a) alltid; b) allerede; c) altså. 6

7 3.3 (10 pkt) (pytania 51-60) Przeczytaj poniższe zdania oraz trzy odpowiedzi do nich. Wybierz tę, która jest najbardziej stosowna. Na karcie odpowiedzi 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru pytania. Les nøye setningene nedenfor og de tre mulighetene for svar. Velg den som etter din mening passer best og sett kryss ved tilsvarende bokstav under setningens nummer på svareark Pål ønsker Kari som er syk a) god sunnhet; b) god helse; c) god bedring. 52. Kari svarer på komplimenten: a) Takk for det; b) Takk for dine ord; c) Takk for deg. 53. I butikken sier Pål til ekspeditøren: a) Gi meg et brød; b) Jeg vil gjerne ha et brød; c) Vær så snill et brød. 54. Kari tar telefonen hjemme og sier: a) Hallo, hallo? b) Ja, vær så god? c) Det er hos Jensen, vær så god? 55. Pål liker ikke maten som blir sendt rundt for andre gangen og sier: a) Takk for maten; b) Takk, jeg er forsynt; c)takk, jeg har ikke lyst på mer mat. 56. Kari ringer reisebyrået og sier: a) Jeg vil reservere flybillett til Mallorca førstkommende mandag. b) Jeg vil bestille flybillett til Mallorca førstkommende mandag. c) Jeg vil sikre meg flybillett til Mallorca førstkommende mandag. 57. Pål blir ønsket god jul og svarer: a) takk for det; b) takk, i like måte; c) takk, for deg også. 58. Jeg ønsker min venn, som har fødselsdag: a) lykke til med dagen; b) til lykke med dagen; c) til all lykke med dagen. 59. Kari ringer legekontoret og og bestiller: a) besøk; b) visitt, c) time. 60. Pål a)synes; b)tror; c)mener ikke at han får jobben i departementet. 7

8 3.4 (pytania 61-80) Przeczytaj uważnie poniższy tekst i uzupełnij każdą lukę jednym słowem. Wpisz te słowa na karcie odpowiedzi nr 2. Les nøye teksten nedenfor og fyll ut hver luke med bare ett ord. Ordene skrives under tilsvarende nummer på svareark 2. Jeg ville kjøpe hus og hadde satt in en liten annonse i 61). Jeg fikk bare ett svar. En 62) dame ringte og sa at hun måtte selge 63) sitt. Hun skulle emigrere til den 64) sønnen sin i USA. Jeg drog til damas 65) med en gang. Det var 66), men 67). Jeg følte at dette var det 68) huset for meg. Den hvithårete 69) så at jeg likte det og sa: Du skal få kjøpe det med alle de 70) møblene. Dette ville være 71), sa jeg. Og så solgte hun meg 72) for halve 73). Hun fortalte at sønnen 74), som het Even, hadde truffet ei jente på ferie i USA for ti år siden. De giftet 75) og hadde bodd i Norge i tre år, men svigerdattera 76) likte 77). ikke her. Derfor flyttet Even med kona 78) og det nyfødte barnet til USA. De ville gjerne at bestemor skulle komme og bo hos 79). Og det ville den 80) dama også. 8

9 3.5 pytania 81-90) Wyobraź sobie, że znajdujesz się w sytuacjach przedstawionych poniżej. Napisz zwrot lub zdanie najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Wpisz swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi 2 Les nøye gjennom situasjonene nedenfor og svar slik du mener passer best i hver situasjon. Svarene skriver du på svareark 2 ved tilsvarende nummer. 81. Chcesz się dostać do Ratusza, ale nie znasz drogi. Jak o nią zapytasz? 82. Czujesz się zawiedziony, że twój przyjaciel nie przyszedł. Co mówisz? 83. Zaproszono Cię na koncert, ale nie możesz pójść. Co mówisz? 84. Dostałeś pokój, który Ci się nie podoba. Jak reagujesz? 85. Pokłóciłeś się z przyjacielem. Byłeś innego zdania i powiedziałeś: 86. Twój przyjaciel nie używa pasów w samochodzie, a Ty uważasz, że powinien. Jak mu zwrócisz uwagę? 87. Siedzisz przy obiedzie.. W zupie brakuje soli. Jak o nią poprosisz? 88. Twój przyjaciel jest głodny. Proponujesz mu jedzenie. Co mówisz? 89. Młodsza siostra twojej nieobecnej przyjaciółki chce wyjść z domu sama wieczorem. Jak sformułujesz zakaz? 90. Twoja przyjaciółka nie pali, w odróżnieniu od ciebie. Jak poprosisz ją o pozwolenie, by zapalić? Test 4 Pisanie (40 pkt.) Odpowiedz pisemnie na karcie odpowiedzi nr 2 På svareark 2 skal du svare skriftlig på oppgaven. W 10 rozwiniętych zdaniach napisz list do kolegi/koleżanki w Norwegii po powrocie z wakacji, które u niego/ u niej spędziłeś. Podziękuj za gościnę i opisz swoje wrażenia (przypomnij, co robiliście, gdzie byliście, co ci się podobało, co cię zdziwiło...). Zaproś go/ ją do siebie na wakacje, przedstaw kilka możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu w Polsce. 9

10 Test 1 Rozumienie ze słuchu - tekst dla egzaminatora Redaktøren: - Marit Hallen, du er bibliotekar ved Deichmanske bibliotek, og den filialen du jobber i, ligger i området Sagene/Torshov i Oslo. Er det et stort område? Marit Hallen: - Ja, det bor drøyt innbyggere i dette området. R.: - Hvem bruker dette biblioteket? M.H.: - Det er mennesker i alle aldre. Her kommer det mange barn, enten sammen med foreldrene sine eller sammen med barnehagen. Det er mange skolebarn som gjør leksene sine her også eller bare oppholder seg her etter skoletid. Så har vi studenter som leter etter stoff til studiene sine og mange voksne som låner bøker. R.: - Hva slags bøker er det de låner? M.H.: - Alle typer litteratur, både faglitteratur og skjønnlitteratur. R.:.- Er det noen bøker eller forfattere som er spesielt populære? M.H.: - Jeg synes lånerne er veldig flinke til å følge med i avisene. Det er stor etterspørsel etter bøker som det har vært skrevet om, og særlig de bøkene som har fått god omtale, selvfølgelig. R.: - Har dere bøker på andre språk enn norsk? M.H.: - Deichmanske bibliotek har bøker på 40 forskjellige språk. Men på denne filialen har vi selvfølgelig ikke alle. Men vi kan bestille fra hovedkontoret når noen ønsker det. R.: - Ved siden av å være et rent folkebibliotek har dere satt i gang flere andre tiltak. Kan du fortelle litt om disse tiltakene? M.H.: - Ja. Vi har fått støtte fra den bydelen vi ligger i, og har derfor kunnet starte opp med flere forskjellige prosjekter. Blant annet kan vi tilby leksehjelp for barn - det vil si at barna kan komme hit og få hjelp med leksene. Vi ønsker jo først og fremst å nå de barna som ikke har mulighet til å få mye hjelp hjemme. Dessuten hjelper vi også til på et norskkurs for innvandrermødre. Der kommer vi med litteratur som vi tror kan passe, og så leser vi bøkene sammen og prater om dem etterpå. Et tredje prosjekt som vi har startet, er en litteraturgruppe for jenter med innvandrerbakgrunn. De fleste jentene er fra India og Pakistan, og vi møtes hver 14. dag og snakker sammen. R.: - Hva slags litteratur leser dere? M.H.: - Vi leser først og fremst skjønnlitteratur, men vi har også sett på en del debattbøker som har vært mye omtalt i media. Det er bøker som forteller om situasjonen til pakistanske og indiske kvinner, både her i Norge og i hjemlandet, og jentene i min gruppe har ønsket å diskutere og fortelle hva de synes om disse bøkene. R.: - Og hva synes de om dem? M.H.: - Det er både - og. Noen av jentene har vært kritiske til deler av det bildet som har kommet fram her. R.: - Takk skal du ha, og lykke til videre med prosjektene! 10

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY Test 1 (pytania 1-10) - Rozumienie ze słuchu Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Løsningsforslag til Nå begynner vi!

Løsningsforslag til Nå begynner vi! 1 Hei! a) Riktig eller galt? riktig galt 1. Trollmor er en mann. X 2. Trollmor er en normal dame. X 3. Trollmor har ingen venner. X 4. Emilio er lærer. X 5. Reza er fra Syria. X 6. Du sier god morgen ca.

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

1 Holbergprisen i skolen - 2008. Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard. VG3, 2008 Skarnes Videregående

1 Holbergprisen i skolen - 2008. Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard. VG3, 2008 Skarnes Videregående 1 Holbergprisen i skolen - 2008 Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard VG3, 2008 Skarnes Videregående 2 Holbergprisen i skolen - 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Innledning

Detaljer

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet 1 Forord Da vi fikk dette prosjektet begynte jeg med en gang å tenke på min bestemor, Jørdis Hodnemyr. Jeg visste at bestemor hadde vært med leder i

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

600 tyske setninger 1

600 tyske setninger 1 600 tyske setninger 1 Nivå 1 (lavt nivå 1. klasse) 1. Hei, hvordan går det? 2. Hva heter du? 3. Jeg heter 4. Hvor gammel er du? 5. Jeg er. år gammel. 6. Hvor kommer du fra? 7. Jeg er fra Norge. 8. Jeg

Detaljer

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7 Arbeidsbok 2/A2 FASIT Innhold Kapittel: På kjøpesenteret... 2 Matbutikken... 2 Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5 Nye fotballsko... 7 Samir kjøper gave... 10 Kapittel: Fritid... 11 På biblioteket... 11

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer