EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY"

Transkript

1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Test 1 (pytania 1-10) - Rozumienie ze słuchu Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst (wywiad). Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących tekstu. Przed jego wysłuchaniem zapoznaj się z tymi pytaniami. Następnie do każdego pytania wybierz jedną z trzech podanych możliwości i zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1 odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania. Du får nå høre en kort tekst (et intervju) innspilt på bånd. Nedenfor finner du 10 spørsmål til teksten. Les svaralternativene nøye nå. Av tre mulige svar (a,b,c) er bare ett rett. Lytt til teksten - DEN BLIR SPILT TO GANGER - og sett kryss på svareark 1 ved nummeret og bokstaven på det svaret du mener er rett. 1. Marit Hallen er blibliotekar ved Deichmanske bibliotek. Hvor jobber hun? a) i hovedbiblioteket i Oslo b) i et av bydelsbibliotekene i Oslo c) i en filial utenfor Oslo 2. Hvem bruker biblioteket Marit Hallen jobber i? a) Både barn og studenter. b) Stort sett eldre folk. c) Både voksne og barn. 3. Hvordan velger leserne de bøkene de låner? a) De retter seg etter omtalene i fjernsynet. b) De følger etterspørselen i bokhandelen. c) De velger bøker som det har vært skrevet positivt om. 4. Har biblioteket hvor Marit Hallen jobber også bøker på andre språk enn norsk? a) Ja, der er det bøker på førti forskjellige språk. b) Nei, men de kan bestilles fra hovedkontoret. c) Ja, men i begrenset omfang. 5. Begrenser seg biblioteket til bare å låne ut bøker? a) Ja, det er jo bibliotekets oppgave, som støttes av bydelen. b) Nei, biblioteket utfører også mange andre oppgaver. c) Nei, bibliotekarene hjelper også skolebarn. 1

2 6. Leksehjelp for barn på biblioteket gjelder: a) barn som går på skole i området. b) barn som får liten hjelp av foreldrene. c) barn som kommer fra innvandrermiljøet. 7. Hvorfor kommer innvandrermødre til biblioteket? a) De låner passende litteratur om barneoppdragelse. b) De deltar i norskkurset der. c) De deltar i høytlesning og samtaler med bibliotekarene om lesestoff på språkkurset. 8. Litteraturgruppa for jenter samler a) bare jenter fra India og Pakistan. b) jenter fra et bredt innvandrermiljø. c) jenter som bor i strøk med mange innvandrere. 9. Jentene som kommer a) møtes den fjortende dag i hver måned. b) er i alderen over fjortende leveår. c) samles en gang hver fjortende dag. 10. Hva slags litteratur leses det i gruppa? a) moderne norsk skjønnlitteratur omtalt i media. b) både skjønnlitteratur og sakprosa om innvandrerkvinner. c) omdiskuterte reportasjer om kvinner i India og Pakistan. 2

3 Test 2 (pytania 11-20) Rozumienie tekstu pisanego Przeczytaj uważnie poniższy tekst (artykuł), a następnie odpowiedz na pytania, wybierając właściwą odpowiedź spośród trzech podanych możliwości. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi nr 1. Les nøye teksten nedenfor (avisutdrag) og svar på svareark 1 ved å krysse av rett versjon blant de tre mulighetene. Ikke alle gamle mennesker drømmer om feriehus i Sør-Europa. Ved Universitetet i Oslo er det registrert 193 studenter som er over 60 år. Studentavisa Universitas har snakket med noen av disse. Noen av de eldre går bare på enkelte forelesninger, mens andre fullfører et langt studium. For ikke lenge siden tok Otto Jebens på 82 år doktorgraden, 59 år etter at han sist hadde tatt en eksamen ved Universitetet. Jebens syntes det var rart å komme tilbake og oppleve at mange ting faktisk ikke var så veldig forandret. Blant annet var lydkvaliteten i auditoriet ikke noe særlig bedre enn den var for rundt 60 år siden. For Jebens var dette et større problem i 1999, for nå hører han ikke så godt lenger. Kanskje det er grunnen til at mange eldre sitter foran i auditoriet. I høstsemesteret 1999 var det registrert 1000 studenter over 50 år ved Universitetet i Oslo, og dette semesteret er det registrert 2379 mellom 40 og 50 år. Den eldste studenten dette semesteret er 81 år gammel. De fleste eldre studentene er kvinner. Blant de 193 registrerte studentene over 60 år er det 73 menn. Man treffer dem oftest i nærområdet til Sophus Bugges hus, for 122 av de 193 eldre studentene er registrert ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF). Det finnes også noen studenter som verken er unge eller gamle, men mer midt i mellom. Det er førtiåringene. En av de eldre studentene heter Tone Krogvig. Hun er 71 år og kommer fra Lillestrøm. Nå studerer hun litteraturvitenskap mellomfag. Hun sier at hun er her fordi der er morsomt. Tone Krogvig synes det er merkelig at det ikke er flere pensjonister som studerer. "Det er veldig kjedelig bare å være pensjonist!" sier hun. Andre pensjonister reiser til utlandet for å oppleve noe. Selv synes hun at hun opplever nok her ved Universitetet. Men hun blir ikke kjent med så veldig mange. "Jeg tør ikke gå bort og begynne å snakke med en pen, ung mann som jeg ikke kjenner!" ler hun. Men hun har et positivt inntrykk av dagens studenter og synes de virker ganske interesserte. Tone Krogvig studerte fra 1947 til Senere arbeidet hun i mer enn 30 år som lærer i videregående skole. Etter at hun sluttet i skolen, savnet hun å treffe og snakke med ungdom. "Unge mennesker er så levende" sier hun. Når Tone Krogvig blir spurt hvordan det er å være gammel, sier hun at det ikke er så veldig annerledes. Men hun har ikke så mye energi som før. Og når hun leser, synes hun at det går saktere enn det pleide. Men hun tar tiden til hjelp, og hun slutter aldri å glede seg over ny lærdom. 11. Eldre mennesker møter man helst i nærheten av Sophus Bugges hus fordi: a) de får lov å studere bare humanistiske fag. b) de studerer utelukkende humanistiske fag. c) de fleste studerer nettopp humanistiske fag. 12. Noen realiserer hele studieopplegget, enkelte forelesninger blir valgt av 3

4 a) de fleste eldre. b) noen få eldre. c) en og annen eldre. 13. De eldre sitter helst på de første benkeradene på grunn av 14. Otto Jebens mener at 15. Otto Jebens har tatt doktorgraden 16.Tone Krogvig mener at 17. Tone Krogvig 18. Tone Krogvig studerer a) dårlig hørsel. b) dårlig plass i auditoriet. c) dårlig akustikk i auditoriet. a) studiene i dag likner på det som var før. b) studiene i dag ikke er de samme som før. c) studiene i dag skiller seg mye fra det som var før. a) som den første på 82 år. b) i en alder av 82 år. c) 59 år etter at en eldre studerende sist tok den. a) det er morsomt å være aktiv pensjonist. b) det er trist utelukkende å være pensjonist. c) det er spennende å være studerende pensjonist. a) leser uten noen form for hjelp. b) leser bare når hun får hjelp av andre. c) leser ikke med samme hastighet som før. a) for å treffe og snakke med unge mennesker. b)for moro skyld. c) for å skaffe seg ny lærdom. 19. Hvor mange eldre damer studerer ved Universitetet i Oslo? a) 122 b) 120 c) over Med eldre studenter menes det i artikkelen: a) studenter over 40 år. b) studenter over 50 år. c) studenter over 60 år. 4

5 Test 3 Formy i struktury języka w komunikacji 3.1. (pytania 21-30) Przeczytaj uważnie poniższe zdania, a następnie uzupełnij brakujące miejsca wybierając za każdym razem jedną z trzech możliwości (a, b, c,). Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru zdania Les nøye setningene nedenfor og fyll ut de åpne lukene i dem ved å velge en av tre nevnte muligheter. Kryss av på svareark 1 for bokstaven til den muligheten du velger. MERK: Bare ett svar er riktig. 21. Min bror er to år enn meg. a) yngre, b) ynger, c) ungre 22. Han liker mat. a) lage, b) å lage, c) lager 23. Jeg så på lørdag. a) en kjedelige fim, b) en kjedelig film, c) den kjedelige film 24. Når han et hus, skal han gifte seg. a) finner, b) har funnet, c) fant 25. Har du lyst å gå på kino i kveld? a) til, b) på, c) for 26. Denne plassen er ikke, dessverre. a) opptatt, b) ledig, c) beskjeftiget 27. hun har vondt i hodet, tar hun en smertestillende tablett. a) Hvorfor, b) Fordi, c) Derfor 28. I går gikk barna klokka åtte. a) til sengs, b) i senga, c) til senga 29. Hun har vært syk. a) siden en uke, b) i en uke, c) for en uke siden 30. Du må spise opp. a) all maten, b) hele mat, c) all mat 5

6 3.2 (pytania 31-50) Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij brakujące miejsca wybierając za każdym razem jedną z trzech możliwości (a, b, c,). Na karcie odpowiedzi nr 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru luki. Du får nå lese en tekst, hvor det mange steder står tre forskjellige ord/uttrykk (a,b,c) til valg. Sett kryss på svareark 1 ved det ordet/uttrykket som passer best i sammenhengen. FN`s Alfabetiseringsår var FN`s alfabetiseringsår. Det var også starten på en ny kampanje som skulle vare i ti år framover. FN`s organisasjon for utdanning, UNESCO, 31) denne kampanjen. I mars ) det arrangert en stor konferanse i Thailand om utdanning for alle. Det kom representanter fra alle land i 33) En milliard mennesker var rene analfabeter, og på konferansen var det 34) om å satse på grunnutdanningen. Men innsatsen måtte være omfattende, ellers ville det ikke 35). I 36) kom funksjonelle analfabeter. Det er voksne mennesker som ikke mestrer de kravene det moderne samfunnet 37) til skriving og lesing. 38) funksjonelle analfabeter er 39) enn vi liker å tro, og det øker stadig. Bruk av ny teknologi krever gode leseferdigheter. 40) en papirfabrikk i Sverige, for en tid siden, gikk 41) til datastyrte prosesser, 42) ti prosent av arbeiderne få opplæring i lesing og skriving. Arbeidere som tidligere hadde klart jobben 43), behersket den ikke når en del av arbeidet måtte utføres ved 44) av datamaskin. Det finnes mennesker i Norge 45) har gått gjennom skolesystemet uten å ha 46) å skrive og lese. Det kan 47) ordblindhet (dysleksi) eller andre funksjonshemninger. I Norge ble Alfabetiseringsåret blant 48) markert med lesekampanje i 3. og 5. klasse. Leiv Ellingsen, som har jobbet med alfabetisering i Norge, fortalte at nordmenn gikk mot et samfunn der stadig 49) fikk lærevansker. Ved å leke inn bokstavene 50) i barnehagene, kunne faren for lærehemninger bli mindre. 31. a) startet; b) styrtet; c) stoppet. 32. a) hadde; b) har; c) ble. 33. a) jorden; b) verden; c) samfunnet. 34. a) bestemt; b) besluttet; c) enighet. 35. a) nytte; b) skje; c) hende. 36. a) tillegg; b) utlegg; c) tillit. 37. a) krever; b) stiller; c) ønsker. 38. a) Nummeret; b) Størrelsen; c) Antallet. 39. a) store; b) mindre; c) større. 40. a)hvis; b) Da; c) Dersom. 41. a) ut; b) over; c) foran. 42. a) ble; b) kunne; c) måtte. 43. a) fin; b) bra; c) god. 44. a) kjøp; b) hjelp; c) hjelpen. 45. a) som; b) hvis; c) hvem. 46. a) lært; b) læring; c) lære 47. a) skylde; b) skyldes; c) skylder. 48. a) andre; b) mange; c) annet. 49. a) mere; b) mye; c) flere. 50. a) alltid; b) allerede; c) altså. 6

7 3.3 (10 pkt) (pytania 51-60) Przeczytaj poniższe zdania oraz trzy odpowiedzi do nich. Wybierz tę, która jest najbardziej stosowna. Na karcie odpowiedzi 1 zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru pytania. Les nøye setningene nedenfor og de tre mulighetene for svar. Velg den som etter din mening passer best og sett kryss ved tilsvarende bokstav under setningens nummer på svareark Pål ønsker Kari som er syk a) god sunnhet; b) god helse; c) god bedring. 52. Kari svarer på komplimenten: a) Takk for det; b) Takk for dine ord; c) Takk for deg. 53. I butikken sier Pål til ekspeditøren: a) Gi meg et brød; b) Jeg vil gjerne ha et brød; c) Vær så snill et brød. 54. Kari tar telefonen hjemme og sier: a) Hallo, hallo? b) Ja, vær så god? c) Det er hos Jensen, vær så god? 55. Pål liker ikke maten som blir sendt rundt for andre gangen og sier: a) Takk for maten; b) Takk, jeg er forsynt; c)takk, jeg har ikke lyst på mer mat. 56. Kari ringer reisebyrået og sier: a) Jeg vil reservere flybillett til Mallorca førstkommende mandag. b) Jeg vil bestille flybillett til Mallorca førstkommende mandag. c) Jeg vil sikre meg flybillett til Mallorca førstkommende mandag. 57. Pål blir ønsket god jul og svarer: a) takk for det; b) takk, i like måte; c) takk, for deg også. 58. Jeg ønsker min venn, som har fødselsdag: a) lykke til med dagen; b) til lykke med dagen; c) til all lykke med dagen. 59. Kari ringer legekontoret og og bestiller: a) besøk; b) visitt, c) time. 60. Pål a)synes; b)tror; c)mener ikke at han får jobben i departementet. 7

8 3.4 (pytania 61-80) Przeczytaj uważnie poniższy tekst i uzupełnij każdą lukę jednym słowem. Wpisz te słowa na karcie odpowiedzi nr 2. Les nøye teksten nedenfor og fyll ut hver luke med bare ett ord. Ordene skrives under tilsvarende nummer på svareark 2. Jeg ville kjøpe hus og hadde satt in en liten annonse i 61). Jeg fikk bare ett svar. En 62) dame ringte og sa at hun måtte selge 63) sitt. Hun skulle emigrere til den 64) sønnen sin i USA. Jeg drog til damas 65) med en gang. Det var 66), men 67). Jeg følte at dette var det 68) huset for meg. Den hvithårete 69) så at jeg likte det og sa: Du skal få kjøpe det med alle de 70) møblene. Dette ville være 71), sa jeg. Og så solgte hun meg 72) for halve 73). Hun fortalte at sønnen 74), som het Even, hadde truffet ei jente på ferie i USA for ti år siden. De giftet 75) og hadde bodd i Norge i tre år, men svigerdattera 76) likte 77). ikke her. Derfor flyttet Even med kona 78) og det nyfødte barnet til USA. De ville gjerne at bestemor skulle komme og bo hos 79). Og det ville den 80) dama også. 8

9 3.5 pytania 81-90) Wyobraź sobie, że znajdujesz się w sytuacjach przedstawionych poniżej. Napisz zwrot lub zdanie najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Wpisz swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi 2 Les nøye gjennom situasjonene nedenfor og svar slik du mener passer best i hver situasjon. Svarene skriver du på svareark 2 ved tilsvarende nummer. 81. Chcesz się dostać do Ratusza, ale nie znasz drogi. Jak o nią zapytasz? 82. Czujesz się zawiedziony, że twój przyjaciel nie przyszedł. Co mówisz? 83. Zaproszono Cię na koncert, ale nie możesz pójść. Co mówisz? 84. Dostałeś pokój, który Ci się nie podoba. Jak reagujesz? 85. Pokłóciłeś się z przyjacielem. Byłeś innego zdania i powiedziałeś: 86. Twój przyjaciel nie używa pasów w samochodzie, a Ty uważasz, że powinien. Jak mu zwrócisz uwagę? 87. Siedzisz przy obiedzie.. W zupie brakuje soli. Jak o nią poprosisz? 88. Twój przyjaciel jest głodny. Proponujesz mu jedzenie. Co mówisz? 89. Młodsza siostra twojej nieobecnej przyjaciółki chce wyjść z domu sama wieczorem. Jak sformułujesz zakaz? 90. Twoja przyjaciółka nie pali, w odróżnieniu od ciebie. Jak poprosisz ją o pozwolenie, by zapalić? Test 4 Pisanie (40 pkt.) Odpowiedz pisemnie na karcie odpowiedzi nr 2 På svareark 2 skal du svare skriftlig på oppgaven. W 10 rozwiniętych zdaniach napisz list do kolegi/koleżanki w Norwegii po powrocie z wakacji, które u niego/ u niej spędziłeś. Podziękuj za gościnę i opisz swoje wrażenia (przypomnij, co robiliście, gdzie byliście, co ci się podobało, co cię zdziwiło...). Zaproś go/ ją do siebie na wakacje, przedstaw kilka możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu w Polsce. 9

10 Test 1 Rozumienie ze słuchu - tekst dla egzaminatora Redaktøren: - Marit Hallen, du er bibliotekar ved Deichmanske bibliotek, og den filialen du jobber i, ligger i området Sagene/Torshov i Oslo. Er det et stort område? Marit Hallen: - Ja, det bor drøyt innbyggere i dette området. R.: - Hvem bruker dette biblioteket? M.H.: - Det er mennesker i alle aldre. Her kommer det mange barn, enten sammen med foreldrene sine eller sammen med barnehagen. Det er mange skolebarn som gjør leksene sine her også eller bare oppholder seg her etter skoletid. Så har vi studenter som leter etter stoff til studiene sine og mange voksne som låner bøker. R.: - Hva slags bøker er det de låner? M.H.: - Alle typer litteratur, både faglitteratur og skjønnlitteratur. R.:.- Er det noen bøker eller forfattere som er spesielt populære? M.H.: - Jeg synes lånerne er veldig flinke til å følge med i avisene. Det er stor etterspørsel etter bøker som det har vært skrevet om, og særlig de bøkene som har fått god omtale, selvfølgelig. R.: - Har dere bøker på andre språk enn norsk? M.H.: - Deichmanske bibliotek har bøker på 40 forskjellige språk. Men på denne filialen har vi selvfølgelig ikke alle. Men vi kan bestille fra hovedkontoret når noen ønsker det. R.: - Ved siden av å være et rent folkebibliotek har dere satt i gang flere andre tiltak. Kan du fortelle litt om disse tiltakene? M.H.: - Ja. Vi har fått støtte fra den bydelen vi ligger i, og har derfor kunnet starte opp med flere forskjellige prosjekter. Blant annet kan vi tilby leksehjelp for barn - det vil si at barna kan komme hit og få hjelp med leksene. Vi ønsker jo først og fremst å nå de barna som ikke har mulighet til å få mye hjelp hjemme. Dessuten hjelper vi også til på et norskkurs for innvandrermødre. Der kommer vi med litteratur som vi tror kan passe, og så leser vi bøkene sammen og prater om dem etterpå. Et tredje prosjekt som vi har startet, er en litteraturgruppe for jenter med innvandrerbakgrunn. De fleste jentene er fra India og Pakistan, og vi møtes hver 14. dag og snakker sammen. R.: - Hva slags litteratur leser dere? M.H.: - Vi leser først og fremst skjønnlitteratur, men vi har også sett på en del debattbøker som har vært mye omtalt i media. Det er bøker som forteller om situasjonen til pakistanske og indiske kvinner, både her i Norge og i hjemlandet, og jentene i min gruppe har ønsket å diskutere og fortelle hva de synes om disse bøkene. R.: - Og hva synes de om dem? M.H.: - Det er både - og. Noen av jentene har vært kritiske til deler av det bildet som har kommet fram her. R.: - Takk skal du ha, og lykke til videre med prosjektene! 10

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA NORWESKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY Test 1 (pytania 1-10) - Rozumienie ze słuchu Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

SPIS TREŚCI WSTĘP... 4

SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................................................................. 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA...................................................

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Leksjon Øving Del 1: Uttaleøvinger

Leksjon Øving Del 1: Uttaleøvinger Leksjon Øving Del 1: Uttaleøvinger Del 2: Lytteøvinger/ Kopieringsoriginaler 1 Alfabetet 10 2 Vokaler 10 3 Vokaler 10 4 Diftonger 10 5 a-lyden 10 6 i-lyden 11 7 e-lyden 11 8 Hva hører du? 11 90 9 o-lyden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Cześć! Jak się nazywasz? Presentere seg selv Polske navn Verb nazywać się (å hete) Verb być (å være)

Cześć! Jak się nazywasz? Presentere seg selv Polske navn Verb nazywać się (å hete) Verb być (å være) POLSKI JEST PROSTY Leksjon Tema side Lekcja 1 Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Cześć! Jak się nazywasz? Presentere seg selv Polske navn Verb nazywać się (å hete) Verb być (å være) Jak się masz? Hilse

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL At alle barn har rett til det samme uansett hvor i verden de bor, engasjerer Karsten og Petra. ALLE BARN HAR RETT TIL Vi i SOS-barnebyer er kjempestolte over

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Faglig kontakt under eksamen: Telefon: Eksamensdato: 27. april 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-12:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid Familieråd i fosterhjemsarbeid I SERIEN OM FAMILIERÅD I Norge bor over 11 000 barn og unge i fosterhjem. Over en fjerdedel bor i fosterhjem, enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før.

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Lavrans 9 år og har Asperger

Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans har Aspergers syndrom. Det betyder at hans hjerne fungerer lidt anderledes. Han skal vide besked om ting på forhånd for ikke at blive stresset og irriteret. Målet for

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer