Årsrapport for driftsåret 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for driftsåret 2013"

Transkript

1 Brystkreftforeningen Molde og omegn Stiftet 28. november 1991 (Tilsluttet den Norske Kreftforening) Org.nr.: Bankgiro: Årsrapport for driftsåret 2013 for brystkreftforeningen i Molde og omegn og fra likemannstjenesten. Styret i 2013 har bestått av følgende: Leder: Kasserer: Styremedlem/sekretær: Styremed./sykeh.kontakt: Styremedlem : Vara til styret: Vara til styret: Igangsetter selvhj.gr.: Revisor: Valgkomitè: Anne Lise Vatne Eide Liv Stormyr Anne Grethe Fostervold Siv Tone Olsen Ragnhild Tande Mari Inderhaug Asbjørg Reitan Inger-Anne Svendsen Britt Hjelseth Inger-Anne Svendsen (leder), Åse Britt Sporsheim Reidun Larsen Strand Det har vært avholdt 6 styremøter i 2013: 3. januar hos Siv-Tone Olsen, 11. februar hos Ragnhild Tande, 3. april hos Anne Grethe Fostervold, 24. juni på kafè Opus, Roseby, 2. september på kafè Opus, Roseby, 24. oktober hos Ragnhild Tande Ellers tar vi opp saker jevnlig over nettet også, på mail. 1

2 Aktiviteter i 2013: 30. januar: Årsmøte med valg. Overnevnte styre med vara og tillitspersoner ble valgt på årsmøtet. Etter årsmøtet var det sosialt samvær. Godkjent årsrapport/styreberetning/regnskap for 2012 ble innsendt av kasserer Liv Stormyr til Brystkreftforeningen sentralt innen fristen 1. mars. 1. februar: Leder har ordnet med organisasjonsnr. for foreningen, Nå kan alle som vil, støtte foreningen vår med tippemidler gjennom grasrotandelen. Leder har også sørget for at foreningen har kommet på facebook med egen side. 5. februar: Budsjettmøte. Budsjett for 2013 ble oppsatt av kasserer Liv Stormyr i samarbeid med leder Anne Lise Vatne Eide. Budsjettforslaget ble så innsendt til Brystkreftforeningen sentralt sammen med regnskap og årsberetning. Det ble også søkt om ekstra midler til fylkestreffet som vi skulle holde april februar Leder sendte brev til alle medlemmene som vi ikke har fått mailadresse fra ennå og etterlyste denne. Vi laget et informasjonsbrev der de skulle krysse av om de hadde mail eller ikke. På denne måten fikk vi rydda litt i medlemsmassen vår. 19. februar Ragnhild Tande og Inger Anne Svendsen var i Ålesund på samarbeidsmøte med sykehuset der angående likemannsarbeid. 28. februar Kreftkoordinator i Molde, Liv Skjørsæter Johansen, orienterte oss om sin rolle. Møtet ble holdt i auditoriet på sykehuset i Molde i samarbeid med prostatakreftforeningen mars Tillitsvalgtkonferanse Scandic Gardemoen Hotel. Fra Brystkreftforeningen i Molde og omegn, reiste Leder Anne Lise Vatne Eide, kasserer Liv Stormyr og sekretær Anne Grethe Fostervold. Vi lærte om regnskapsprinsipper. Vi fikk innføring og opplæring i RegWEb medlemsregister. Vi delte også erfaringer og fikk opplysninger/innføring/opplæring om likemannsarbeid. En hektisk helg. 2

3 12. mars: Temamøte. Fargeanalyse. Bli ny med nye farger. Frøydis Orten Stokke fra Femina holdt kurs og foredrag. Hele 21 stykker hadde tatt turen til møtet! april: Fylkesamling i Molde. Foredrag prosjekt LØFT v/audhild Mork. Det kom 78 stk. til sammen på treffet, som foregikk over to dager. Aldri tidligere i historien har det kommet så mange til fylkessamling i Molde. Vi fikk utrolig mange positive tilbakemeldinger, det gir oss krefter til å stå på videre med arbeidet! I medlemsbladet Athene nr var det en utfyllende artikkel fra fylkestreffet. 24. april Møte på auditoriet ved Molde sykehus. Pasientombud Runar Finvåg fortalte oss litt om pasientrettigheter. Møtet ble holdt i samarbeid med prostataforeningen (PROFO). 13. mai: Temamøte. Aandahls undertøyavdelingen og Randi hagen fra Amoena. Mannekengoppvisning. Bespisning/sosialt samvær med salg av lodd. 4. juni: Kontakt på selvhjelpsgrupper Inger Anne Svendsen og vår telefonkontakt deltok på et møte med kirurgen A, v/avdelingsleder Liv Ørsal og kirurg på kreft Steinar Dahl. Vi møtte opererte pasienter. Vi informerte om vårt arbeid og delte ut brosjyrer og påmeldingsskjemaer juni Foreninga vår var invitert til 20-årsjubileum til Søre Sunnmøre. Vi reiste tre stk. fra vår forening til Ørsta. Det var leder, kasserer og sekretær august: Hyttetur til Lesja. Det ble utsendt egen invitasjon til medlemmene. De som hadde mail, fikk den over nettet. De andre medlemmene fikk den gjennom vanlig post. Det var 10 stk. som ble med på turen. De som var med syntes de hadde hatt en uforglemmelig tur og opplevelse! september Likemannsseminar i Oslo 16. september: Temamøte. Foredrag/livslystkurs ved Heidi Klefstad Storyville i kulturhuset PLASSEN. «En lykke kommer sjelden alene» Hvordan takle endringer i livet. Basert på lykkeforskning «Led deg selv til suksess skap livslyst og glede». Det var opplagt slik at en kunne kjøpe seg mat i pausen. Fet kom over sytti (70) personer til foredraget Foreningen for prostatakreft og foreningen for underlivskreft var også invitert til å delta. 3

4 1. oktober Rosa Sløyfeaksjon på Torget i Molde. Vi fikk besøk av Rosa-bussen 5. Oktober: Rosa Sløyfeaksjon på Amfi Roseby. Den rosa hengeren kom. Vi stod på Molde torg. Romsdals Budstikke dekket aksjonen med reportasje neste dag. 12. oktober Rosa sløyfe-aksjon på Statoil Stasjonen, Åndalsnes. Leder Anne Lise Vatne Eide og kasserer Liv Stormyr solgte Rosa Sløyfe-produkter. Statoil-stasjonen har Rosa sløyfeaksjon hele oktober med poleringsvask på bil, der kr. 50,- pr. vask går til aksjonen. Åndalsnes Avis dekket aksjonen med reportasje neste virkedag. 13. oktober: Molde Marsjklubb. Rosa Sløyfemarsj i Jensgurilia Nordbyen. 14. oktober Rosa sløyfe-aksjon på Statoil Stasjonen, Fuglseth. Leder Anne Lise Vatne Eide solgte Rosa Sløyfe-produkter. Statoil-stasjonen har Rosa sløyfeaksjon hele oktober med poleringsvask på bil, der kr. 50,- pr. vask går til aksjonen. Romsdals Budstikke dekket aksjonen med reportasje neste dag november Deltagelse på regional samling i kreftforeningen i Trondheim. 13. november: Temamøte. Velværekveld v/boots 26. november Møte på Molde sykehus med Kirurgen A, Dr., Steinar Dahl og nye brystkreftopererte. Besøker Ragnhild Tande og Inger Anne Svendsen deltok fra vår forening. 4. desember: Julebord på Alexandra. 36 stk. påmeldte. Året 2013 har vært et svært «aktivt» år med mange og forskjellige møter. Vi har hatt faglige møter og møter med sosialt innhold. Den 8. juni var vi tre fra styret som var invitert og reiste til Søre Sunnmøre sitt 20 års-jubileum, der vi deltok med gave fra foreninga vår og tale og dikt. Vi har også arrangert fylkestreff, noe som er at stort «løft» og som også krever en del midler. Leder hadde i forkant samlet inn en del midler fra kommuner og bedrifter for å dekke ekstrakostnader i forbindelse med dette. Dette året har vi fått eget organisasjonsnr, , noe som gjør at vi nå kan delta i den såkalte «grasrotandelen» fra Norsk Tipping. Det å inneha et organisasjonsnr. krever også en del ekstra arbeid med oppfølging og innsending av skjema til Brønnøysundsregisteret. Når vi får nytt styre eller det skjer andre endringer i foreningen i den i forbindelse, må vi sende inn endringsoppgaver. Det må sendes inn nye underskrifter med vitner osv. I utgangspunktet er dette noe som må skje hvert år. 4

5 Vi har laga til egne maler for brevark med «heading» og bunntekst. Vi har også laga til skjema med informasjon og invitasjon til nye medlemmer. Likeså har vi laga skjema for påmelding til å bli med i foreningen. Dette året har vi også «fornyet oss» i og med at vi nå har kommet på facebook. Der kan vi legge inn medlemsmøter etc. Vi ligger også inne på nettet i en «link» i hovedforeningen under Se under fylket Møre og Romsdal, så under lokallag. Der kan en finne informasjon fra møtereferat, møtedatoer etc. Alle medlemsmøtene ble annonsert i Romsdals Budstikke noen dager før møtene. I fjor ble vi på årsmøtet enige om at vi allerede i det tradisjonelle julebrevet skulle nevne overfor medlemmene at saker som de ville ha behandlet på det kommende årsmøtet, kunne meldes inn til styret tre uker før årsmøtet blir holdt. Vi setter inn annonsen for å minne medlemmene på møtet og da er det for sent å annonsere med saker til årsmøtet. Vi fikk også med litt hjelp utarbeidet en revisjonsrapport som heretter skal legges ved årsregnskapet. I året 2013 har det vært lagt ned et formidabelt arbeid for å skaffe så mange av medlemmenes mailadresser som mulig. Dette er noe vil kommer til å ha stor nytte av i det videre arbeid. Nå kan vi enkelt informere om møter, årsmøter, endringer og annen informasjon etc. Vi har også laget vårt eget medlems register på xl-regneark på datamaskina, der vi skiller mellom de som har mail og de som ikke har mail. På denne måten kan vi yte best mulig «service» overfor medlemmene våre. Vi sender selvfølgelig ut brev til de som ikke har mail. Imidlertid går disse medlemmene glipp av en del informasjon som de andre mottar, da vi ikke har mulighet eller anledning til å sende ut brev hver gang det skjer noe i foreningen. Vi kan nå på en enkel måte informere medlemmene om møter, årsmøter etc. Brystkreftforeningen i Molde og omegn har ved utgangen av året 2013, 161 betalende medlemmer inkl. støttemedlemmer. Styret har avholdt 6 styremøter. Vi har imidlertid også hatt noen nett-møter. Styremedlemmene har deltatt på kurs og konferanser i regi av Brystkreftforeningen sentralt. I tillegg har kontaktene våre for selvhjelpsgrupper deltatt på et samarbeidsmøte februar i Ålesund. I tillegg til våre egne temamøter, har vi hatt to temamøter med faglig innhold i samarbeid med prostataforeningen. Dette samarbeidet er noe vi fikk god erfaring fra, og gjerne vil fortsette med. Den mars deltok leder Anne Lise Vatne Eide, kasserer Liv Stormyr og sekretær Anne Grethe Fostervold, på tillitsvalgtkonferanse på Scandic Gardemoen Hotel. Mye nytt å lære og nyttig å utveksle erfaringer med de andre foreningene i Norge. 5

6 Den var leder og igangsetter, Anne Lise Vatne Eide, kontaktperson på selvhjelpsgrupper Inger Anne Svendsen, vår kontakttelefonperson og Ragnhild Tande fra besøkstjenesten vår på likemannseminar i Oslo på Radisson Blue Hotel. Vi fikk utdelt kursbevis og måtte signere taushetsløfter. Hele oktober sto i rosa sløyfens tegn. Vi var heldige og også dette året hadde besøk av bussen 1. oktober på torget i Molde. Ellers var vi på ulike arrangementer i forbindelse med Rosa sløyfe. Vi fikk også mye god dekning av lokalavisene, både Romsdals Budstikke og Åndalsnes Avis og RB-nett. Vi hadde samlet inn BH-er som vi farget rosa og hengte opp i byen. Det vakte en del positiv oppsikt. Helga den november var det regional samling i Kreftforeningen i Trondheim. Dette er det viktigste årlige møtepunktet for Kreftforeningen og de tilsluttede pasient- og likemannsorganisasjonene i Midt-Norge. Møtet er nedfelt i samarbeidsavtalene. Der ble det utvekslet erfaringer og diskutert hvordan det skulle satses og samarbeides videre i arbeidet. Leder Anne Lise Vatne Eide deltok på samlingen. Den 13. november var vi på velværekveld med Bootsapoteket. Den 26. november hadde vi møte på sykehuset og med nye brystkreftopererte. Den 4. desember var det i sedvanlig tro, julebord med underholdning og poetiske innslag. Tre jenter fra Molde videregående skole hadde hatt en prosjekt om Rosa Sløyfe. De hadde laget en liten filmsnutt om vår forening og dette temaet og møtte opp på julebordet og viste oss resultatet. Selv om vi i år har hatt økning i antall fremmøtte medlemmer på møtene, kunne det fremdeles vært litt bedre oppmøte. Vi forsøker så godt som mulig å holde en kontinuerlig oppgradering av både faglig og sosialt innhold på møtene. Neste år vil vi jobbe litt med grunnene til dette og om vi kan gjøre ting på en annen måte. Mulig vi må ha færre møter med større innhold. Bedre foredragsholdere o.l. Vi skal i alle fall drøfte dette det kommende året også. Vi har også dette året slitt med litt sykdom i styret, men vi har stått på så godt vi har kunnet likevel, og mener selv at vi har gjort en så god jobb som mulig ut fra de ressursene vi har hatt til rådighet. Også dette året har vi kunnet tilby våre medlemmer billetter til Moldebadet til sterkt redusert pris. Billettene kan kjøpes av vår kasserer Liv Stormyr. Styret Brystkreftforeningen Molde og omegn v/leder Anne Lise Vatne Eide 6

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2012-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517 Hell Mobil:

Detaljer

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen pust Oktober 2011 I Lungekreftforeningen s.4 passering av polarsirkelen Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2011 pust lungekreftforeningen

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2004 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Den glemte person ved Huntingtons Chorea s. 4 Nordisk konferanse s. 6 Årsmøte i Kristiansand s. 10 Ny webside s. 15 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR. 3-2003

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Forord Rapporten er laget for å gi en oversikt over hva som har

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Fått papirkopi i posten? Da har dere ikke registrert en gyldig e-post hos oss. Send til: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2013-1- Styrets sammensetning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

pust Velferdstur og pårørendekurs s. 4 & 5 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Mai 2014 I Lungekreftforeningen

pust Velferdstur og pårørendekurs s. 4 & 5 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Mai 2014 I Lungekreftforeningen pust Mai 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s. 4 & 5 Velferdstur og pårørendekurs Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2014 pust Lungekreftforeningen

Detaljer