HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget"

Transkript

1 151 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Protokoll - Komitébehandling Sted: Fylkestingsalen, Fylkehuset, Hamar Dato: Kl Til stede: Komité for Samferdsel, næring ( og landbruk), miljø og overordnet planlegging Ida Kristine Teien leder Solfrid Storholt Ragnhild H. Myklebust Kåre Korsveien Terje Andreas Hoffstad Martin Skramstad Wenche Irene Sæthre Høye Kaare Johan Ommundsen Tor Andre Johnsen Jon A. Berge Forfall: Gunn Marit Nilsen i hennes sted møter Solfrid Storholt Gro Mette Garmo i hennes sted møter Kåre Korsveien Johnny Rune Hult i hans sted møter Jon A. Berge Dessuten møtte: Fylkesordfører Arnfinn Nergård Fylkesråd Svein Borkhus Fylkessjef Kjell-Erik Solbakken (sak 61/10) Fylkessjef Ingrid Lauvdal (sak 62/10) Sekretariatsleder Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg Marit Nyhuus (sak 61/10) Sekretær Marit Grindvoll

2 152 Komité for Økonomi, anskaffelser ( og større byggeprosjekt), eiendomsforvaltning, regionalt samarbeid, folkehelse og tannhelse Per-Gunnar Sveen leder Line Margrethe Rustad Jan Wibe Gunn Randi Fjæstad Astrid Skaug Mari Gjestvang Steinar Amundsen Gunvor Husberg Aaslie Solveig Seem Kjell Bjørseth Forfall: Geir Lorents Byberg i hans sted møter Kjell Bjørseth Dessuten møtte: Fylkesråd Aasa Gjestvang Økonomisjef Steinar Holen Eiendomssjef Arne Schei Prosjektleder Per Kristian Ljødal Sekretær Solvår Kolåseter Komité for Videregående skole, kompetanse (og forskning), kultur (og idrett) og internasjonalt arbeid Maj C. Stenersen Lund leder Frode Knutzen Midtlund Njål Slettemark Føsker Bjørn Jarle Røberg-Larsen Mette Strøm Brenna Gunhild Fundlid Brevig Erik Ringnes Johnny Wæhler Forfall: Herdis Bragelien - ingen vara møter Lasse Juliussen i hans sted møter Bjørn Jarle Røberg-Larsen Ditte Geisler Olsen ingen vara møter Unni Østberg-Kristoffersen i hennes sted møter Johnny Wæhler Dessuten møtte: Fylkesråd Aasa Gjestvang Politisk sekretær Øyvind Hartvedt Ass.fylkessjef Kjell Melby Daglig leder Hedmark og Oppland musikkråd Trond Eklund Johansen Daglig leder Musikk i Hedmark Torbjørn Bækkevold

3 153 Rådgiver Karriere Oppland Anne Larsen Spesialrådgiver Ingrid Juul Andersen Rådgiver Eli N. Ruud-Olsen Ordfører i Hamar kommune Einar Busterud Kultursjef i Hamar kommune Terje Halvorsen Rådgiver Astrid Holm

4 154 SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Vedtak Innhold REFERATSAKER 59/10 10/5268 FORSLAG OM FYLKESRÅDETS FRATREDEN (MISTILLITSFORSLAG) 60/10 09/5981 Komité for BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Økonomi, Saksordfører: Jan Wibe anskaffelser. 61/10 10/4475 Komité for TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HEDMARK FYLKE Samferdsel, næring Saksordfører: Wenche I. S. Høye 62/10 10/226 Komité for PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR Samferdsel, OPPLEVELSESNÆRINGER næring. Saksordfører: Ida Kristine Teien 63/10 10/5140 Valgnemnd SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM VARA- REPRESENTANT FOR LO I Y-NEMNDA FOR PERIODEN HELENE H. SKEIBROK 64/10 08/2690 Komité for FORPROSJEKT NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE Økonomi, SKOLE anskaffelser. Saksordfører: Steinar Amundsen 65/10 10/3791 Komité for REVIDERING AV FYLKESKOMMUNENS FINANS- Økonomi, REGLEMENT anskaffelser. Saksordfører: Solveig Seem ORIENTERINGER

5 155 REFERATSAKER R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FT Avd.: FRAD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 10/ FRAD/FRAD/SK 033 MØTEPROTOKOLL - MØTE I FYLKESTINGET DEN / FD/FD/BM 033 &16 Håkon Ruud Haug UTTREDEN FRA FYLKESKOMMUNALT VERV FOR RESTEN AV VALGPERIODEN - HÅKON RUUD HAUG

6 156 SAK 59/10 FORSLAG OM FYLKESRÅDETS FRATREDEN (MISTILLITSFORSLAG) Fylkesordføreren legger mistillitsforslaget fram for behandling med forslagsstillernes innstilling til Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet fremmer mistillit til sittende fylkesråd på følgende bakgrunn: 1. Manglende oppfølging av fylkestingets vedtak. 2. Utestengelse og maktarroganse. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

7 157 SAK 60/10 BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkeskommunens årsbudsjett for 2010 endres som følger: 1. Driftsutgifter og driftsinntekter øker med kr slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap. 5 om spesifisering av endringer i årsbudsjett Investeringsbudsjettet øker med kr knyttet til fylkesveger slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap. 5 om spesifisering av endringer i årsbudsjett Økningen i investeringsbudsjettet finansieres med økte statlige overføringer/driftsmidler. 3. Lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret 2010 på 20,9 mill. kroner fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Komitéens behandling: Representanten Solveig Seem (H) fremmet slikt forslag til nytt pkt. 4: Det foreslås en omdisponering av finansieringen i investeringsbusjettet, ved at 0,7 mill.kroner i bruk av driftsmidler knyttet til fylkesveger omdisponeres til kjøp av aksjer. Representanten Steinar Amundsen (SV) fremmet slikt forslag til nytt pkt. 5: Følgende endringer i årsbudsjettet gjøres:

8 158 SPESIFISERING AV ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT 2010 (tall med minustegn foran betyr reduksjon av utgift eller inntekt, tall uten fortegn betyr økt utgift eller inntekt) Pkt. i saks- Formål Konto Forslag til endring framlegget Ansvar Tjenestegruppe Utgift Inntekt Kap 3.1 Fordeling lønnsreserve 115 Staber 161 Lønnsreserve Kap 3.1 Fordeling lønnsreserve på enheter og virkh Forslag til fordeling fremgår av saksfremlegget Kap 3.2 Skyssutg funksjonsh. SFO, økt rammetilskudd 000 Sektorovergripende 801 Rammetilskudd Kap 3.2 Skyssutg funksjonsh. SFO, økt tilskudd Hedm Tr. 115 Fylkesdirektør 701 Kollektivtransport Kap 4.1 Fylkesveginv. - økte midler fra staten 000 Sektorovergripende 801 Rammetilskudd Kap 4.1 Fylkesveginv. - overføring til inv.budsjettet 000 Sektorovergripende 906 Overf til inv.budsjettet Sum endringer i driftsbudsjettet Netto endring 0 Kap 4.1 Fylkesveginv. - overføring fra driftsbudsjettet 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.1 Fylkesveginv. - økte midler fra staten 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.2 Aksjekjøp Hedm fylkesmuseum, korr finansiering/fra lån 000 Sektorovergripende 091 Kjøp og salg av aksjer Kap 4.2 Aksjekjøp Hedm fylkesmuseum, korr finansiering/til driftsmidler 000 Sektorovergripende 091 Kjøp og salg av aksjer Kap 4.2 Fylkesveginvesteringer, korr finansiering/fra driftsmidler 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.2 Fylkesveginvesteringer, korr finansiering/til lån 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Sum endringer i investeringsbudsjettet Netto endring 0 Votering: Fylkesrådets innstilling med tillegg foreslått av repr. Seem og Amundsen enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komitéen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkeskommunens årsbudsjett for 2010 endres som følger: 1. Driftsutgifter og driftsinntekter øker med kr slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap. 5 om spesifisering av endringer i årsbudsjett Investeringsbudsjettet øker med kr knyttet til fylkesveger slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap. 5 om spesifisering av endringer i årsbudsjett Økningen i investeringsbudsjettet finansieres med økte statlige overføringer/driftsmidler. 3. Lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret 2010 på 20,9 mill. kroner fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap Det foreslås en omdisponering av finansieringen i investeringsbusjettet, ved at 0,7 mill.kroner i bruk av driftsmidler knyttet til fylkesveger omdisponeres til kjøp av aksjer.

9 Følgende endringer i årsbudsjettet gjøres: SPESIFISERING AV ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT 2010 (tall med minustegn foran betyr reduksjon av utgift eller inntekt, tall uten fortegn betyr økt utgift eller inntekt) Pkt. i saks- Formål Konto Forslag til endring framlegget Ansvar Tjenestegruppe Utgift Inntekt Kap 3.1 Fordeling lønnsreserve 115 Staber 161 Lønnsreserve Kap 3.1 Fordeling lønnsreserve på enheter og virkh Forslag til fordeling fremgår av saksfremlegget Kap 3.2 Skyssutg funksjonsh. SFO, økt rammetilskudd 000 Sektorovergripende 801 Rammetilskudd Kap 3.2 Skyssutg funksjonsh. SFO, økt tilskudd Hedm Tr. 115 Fylkesdirektør 701 Kollektivtransport Kap 4.1 Fylkesveginv. - økte midler fra staten 000 Sektorovergripende 801 Rammetilskudd Kap 4.1 Fylkesveginv. - overføring til inv.budsjettet 000 Sektorovergripende 906 Overf til inv.budsjettet Sum endringer i driftsbudsjettet Netto endring 0 Kap 4.1 Fylkesveginv. - overføring fra driftsbudsjettet 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.1 Fylkesveginv. - økte midler fra staten 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.2 Aksjekjøp Hedm fylkesmuseum, korr finansiering/fra lån 000 Sektorovergripende 091 Kjøp og salg av aksjer Kap 4.2 Aksjekjøp Hedm fylkesmuseum, korr finansiering/til driftsmidler 000 Sektorovergripende 091 Kjøp og salg av aksjer Kap 4.2 Fylkesveginvesteringer, korr finansiering/fra driftsmidler 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Kap 4.2 Fylkesveginvesteringer, korr finansiering/til lån 770 Fylkesveger 071 Inv. fylkesveger Sum endringer i investeringsbudsjettet Netto endring 0 Saken legges fram for fylkestinget med representanten Jan Wibe som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

10 160 SAK 61/10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HEDMARK FYLKE Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget i Hedmark går inn for Hedmark Trafikksikkerhetsutvalgs (HTU) forslag til Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Komitéens behandling: Representanten Wenche I. S. Høye ble valgt som ny saksordfører på saken. Leder Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt tilleggsforslag: Kjøreopplæring i den videregående skolen i Hedmark skal utredes som satsningsområde. Utredningen skal se på muligheten for et pilotprosjekt for kjøreopplæring i videregående skole i Hedmark, hvor målet er økt trafikksikkerhet. Den skal også undersøke hvordan man kan bedre kjøreopplæringen for å minske fraværet relatert til kjøreopplæring. Muligheten for teoriopplæring i videregående skole skal vurderes som tiltak. Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) fremmet slikt forslag til planen: Nytt pkt : Det tillates økt bruk av profilering, reklame og skilting til bl.a. lokale virksomheter langs Rv3. Komitéen endret ordlyden i første setning i fylkesrådets innstilling slik: ordene går inn for endres til vedtar. Votering: Forslag til nytt pkt i planen fremmet av repr. Johnsen falt med 5 mot 5 stemmer, hvor møteleders dobbeltstemme ble avgjørende. Fylkesrådets innstilling med komitéens endring av ordlyden i første setning ble enstemmig bifalt.

11 161 Forslag til tillegg fremmet av leder Teien enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komitéen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget i Hedmark vedtar Hedmark Trafikksikkerhetsutvalgs (HTU) forslag til Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Kjøreopplæring i den videregående skolen i Hedmark skal utredes som satsningsområde. Utredningen skal se på muligheten for et pilotprosjekt for kjøreopplæring i videregående skole i Hedmark, hvor målet er økt trafikksikkerhet. Den skal også undersøke hvordan man kan bedre kjøreopplæringen for å minske fraværet relatert til kjøreopplæring. Muligheten for teoriopplæring i videregående skole skal vurderes som tiltak. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Wenche I. S. Høye som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

12 162 SAK 62/10 PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende innstilling til 1. Fylkestinget slutter seg til den prosess og de prinsipper, definisjoner og mål som er gitt i planprogrammet til Regional plan for opplevelsesnæringer Fylkestinget vedtar planprogram for Regional plan for opplevelsesnæringer slik det er forelagt fylkestinget. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Komitéens behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komitéen legger saken frem for fylkestinget med følgende innstilling til 1. Fylkestinget slutter seg til den prosess og de prinsipper, definisjoner og mål som er gitt i planprogrammet til Regional plan for opplevelsesnæringer Fylkestinget vedtar planprogram for Regional plan for opplevelsesnæringer slik det er forelagt fylkestinget. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Ida Kristine Teien som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

13 163 SAK 63/10 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV SOM VARAREPRESENTANT FOR LO I Y-NEMNDA FOR PERIODEN HELENE H. SKEIBROK Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Helene H. Skeibrok innvilges permisjon fra fra vervet som vararepresentant til Yrkesopplæringsnemnda. Som ny personlig vararepresentant for Karin Målfrid Mathisen (LO) til Yrkesopplæringsnemnda i stedet for Helene H. Skeibrok oppnevnes: Hege Søberg (LO) Oppnevningen gjelder for perioden Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

14 164 SAK 64/10 FORPROSJEKT NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til 1. Fylkestinget vedtar tilbudsstruktur som fremgår av fylkesrådets konklusjon. Ny tilbudsstruktur gjøres gjeldende for inntak på VG1 fra og med skoleåret Fylkestinget anser at alternativ 3 på en god måte imøtekommer framtidige krav til fleksibilitet som følge av, elevtallsutvikling, tilbudsstruktur, nye reformer og fylkeskommunens krav til økonomi. Alternativet vil være en stor satsing på videregående utdanning i fjellregionen og ivaretar Hedmark fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør. Fylkestinget er inneforstått med at alternativ 3 innebærer en overkapasitet i størrelsesorden 75 elever. Fylkestinget vedtar at forprosjekt alternativ 3 legges til grunn for utarbeidelse av anbudsgrunnlag og innhenting av anbud. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en arealramme på m2 bruttoareal inkludert tannklinikk. Arbeidet finansieres innenfor bevilgede midler i årsbudsjett for Det utarbeides en felles tilbudsstruktur for fjellregionen, som behandles i de respektive fylkesting. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Komitéens behandling: Før saken ble tatt opp til behandling ble det gitt en orientering fra fylkesråd Aasa Gjestvang. Representanten Line Margrethe Rustad (V) fremmet slikt tilleggsforslag til pkt. 2: 75 elever og vil kunne imøtekomme krav og behov til fleksibilitet i framtiden. Votering: Fylkesrådets innstilling med tillegg foreslått av repr. Rustad enstemmig bifalt.

15 165 &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komitéen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til 1. Fylkestinget vedtar tilbudsstruktur som fremgår av fylkesrådets konklusjon. Ny tilbudsstruktur gjøres gjeldende for inntak på VG1 fra og med skoleåret Fylkestinget anser at alternativ 3 på en god måte imøtekommer framtidige krav til fleksibilitet som følge av, elevtallsutvikling, tilbudsstruktur, nye reformer og fylkeskommunens krav til økonomi. Alternativet vil være en stor satsing på videregående utdanning i fjellregionen og ivaretar Hedmark fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør. Fylkestinget er inneforstått med at alternativ 3 innebærer en overkapasitet i størrelsesorden 75 elever og vil kunne imøtekomme krav og behov til fleksibilitet i framtiden. Fylkestinget vedtar at forprosjekt alternativ 3 legges til grunn for utarbeidelse av anbudsgrunnlag og innhenting av anbud. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en arealramme på m2 bruttoareal inkludert tannklinikk. Arbeidet finansieres innenfor bevilgede midler i årsbudsjett for Det utarbeides en felles tilbudsstruktur for fjellregionen, som behandles i de respektive fylkesting. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Steinar Amundsen som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

16 166 SAK 65/10 REVIDERING AV FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget slutter seg til revidert finansreglement for Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg 2 kapittel 4 og 5. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Komitéens behandling: Representanten Solveig Seem ble enstemmig oppnevnt som ny saksordfører på saken etter forslag fra leder Per-Gunnar Sveen. Votering: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komitéen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget slutter seg til revidert finansreglement for Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg 2 kapittel 4 og 5. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Solveig Seem som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

17 167 ORIENTERINGER Komité for Videregående skole, kompetanse (og forskning), kultur (og idrett) og internasjonalt arbeid: Voksenopplæringsplan Politisk sekretær Øyvind Hartvedt orienterte om status for arbeidet med Helhetlig plan for voksenopplæring i Hedmark. Planen har vært ute på høring. Høringsfristen var Det ble orientert om hva som er kommet inn av svar på høringen. Saken skal behandles i fylkestinget i desember. Voksenopplæring i Oppland Rådgiver Anne Larsen fra Karriere Oppland orienterte om hvordan arbeidet med voksenopplæring er organisert i Oppland. Kulturhusplaner i Hamar Ordfører Einar Busterud og kultursjef Terje Halvorsen i Hamar kommune orienterte om kulturhusplanene i Hamar. EVENTUELT Saken - Ny Nord-Østerdal videregående skole Representanten Erik Ringnes viste til saken Ny Nord-Østerdal videregående skole. Han etterlyste behandling av saken i komitéen. Leder Maj C. Stenersen Lund viste til rutinene for saksfordelingen. Hamar, 29. september 2010 Arnfinn Nergård fylkesordfører

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 03.03.2011 Kl: kl. 0900-1215 Til stede: Gerd Kjølstad Olav Lund Hege Søberg Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Bjørg Setså Forfall:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Saknr. 11/2443-5 Ark.nr. 072 &10 Saksbehandler: Berit Myhre ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Fylkesordførerens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 10. mars 2008 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Forfall: Fylkesordfører Runar Sjåstad

Detaljer

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Saknr. 15/519-1 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkesting med slikt forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13626 Saksprotokoll: Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13626 Saksprotokoll: Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 78/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13626 Tittel: Saksprotokoll: Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel.

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel. Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 05.06.2012 Sak: 40/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/846 Tittel: Saksprotokoll: Regional samferdselsplan 2012-2021 Behandling:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 23.04.2013 Kl 09.00 Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: Frode Knutzen Midtlund leder Ida Kristine Teien nestleder

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013

Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013 Sak. nr. 12/2233-64 Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013 I forbindelse med Stortingsvalget 2013 ble det holdt møte i fylkesvalgstyret mandag 29. april kl. 16.00. Sted: Fylkeshuset,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 Kl: 0930-1400 Til stede: Arild Sørum Stana Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund (leder) Observatører Bjørn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 18.06.2015 Kl 09:00-13:30 Til stede: Hege S. Søberg (LO) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Tonje Granmo (A) Tone Coucheron (uavhengig)

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 8. desember 2009 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Dato: 17.09.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Kompetanse og kultur Sted: Radisson Blu Hotels & Resort, Trysil Kl 09.00 Komite for

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll - Telefonmøte Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 23.01.2012 Kl 11.00 Til stede på telefon: Njål S.Føsker Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuse - fylkestingsalen Møtetid: 16. februar 2010 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Radisson Blu Resort Trysil Dato: 07.12.2011-08.12.2011 Til stede 7-8. desember: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Oddny Høgalmen

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 26.02.2013 Kl 11.00 Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: Frode Knutzen Midtlund leder Ida Kristine Teien nestleder

Detaljer

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Saknr. 16/1307-1 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkesting med slikt forslag til vedtak: Saken

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 06.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S.Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Honningsvåg - Rica Bryggen hotell Møtetid: 26. 27. april 2010 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Fylkesordfører Runar Sjåstad Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2016 Tidspunkt: 09:00-13.40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016.

Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016. Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark, 30.09.16 HTUs medlemmer, Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016. Minner om neste møte i utvalget som holdes 24.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll - komitebehandling Dato: 04.06.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Hoel gård, Nes i Ringsaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: TINE Brumunddal adresse: Strandsagveien 1B - Brumunddal Dato: 09.10.2014 Kl 09:00-14:30 Til stede: Hege Søberg (LO) - leder Torbjørn Dybsand (LO) Christl Kvam (NHO) Trond Lesjø (KS) Tone

Detaljer

Fylkesordfører Kirsti Saxi

Fylkesordfører Kirsti Saxi MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 21.11.2006 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Kirsti Saxi Hans M. Ellingsen, AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Willy Pedersen permisjon fra 13.30 permisjon fra kl. 13.

MØTEPROTOKOLL Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Willy Pedersen permisjon fra 13.30 permisjon fra kl. 13. MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 14. september 2010 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til 20.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til 20.00 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.1999 Tid : fra 19.00 til 20.00 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etasje Dato: 16.06.2016 Kl 09:00-13:15 Til stede: Helene H Skeibrok (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden

Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden Saknr. 13/258-2 Saksbehandler: Inger Masdal Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark for perioden 2012-2015 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget oppnevner yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 26.09.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28.-29.09.2009 Sak: 55/09 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 09/275 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Behandling: Representanten Gunn Randi

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 05.09.2017 Tid: 08:30 - Sted: Gregers, Hamar Til stede: Hamar kommune Einar Busterud Jane Meyer forfall- Toril Merete Nysæter Thomas L. Jørgensen forfall- Knut Fangberget Ringsaker kommune Anita

Detaljer

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: MØTEPROTOKOLL

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 23.1.2007 kl. 09.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Kirsti Saxi Hans M. Ellingsen,

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Protokoll Sted: Fylkeshuset, møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Kl 09.00 13.00 Til stede: Hamar kommune Morten Aspeli Pål Jan Stokke Inger Haug Stange kommune Nils A. Røhne Mirjam Engelsjord Løten kommune

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter Merknader : Skriftlig : Roar Steinslien,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 5. juni 2002 kl Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER:

Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 5. juni 2002 kl Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER: Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 5. juni 2002 kl. 08.30 Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER: Fylkesvaraordfører Arne Pedersen DISSE MØTTE: Inger-Lise

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 27.01.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 15:00 17:15 TEMAMØTE FINANSFORVALTNING: Eierskap lokalt v/fredrik Skarstein. Indeksfond v/mattis

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Regionrådet for KONGSVINGER- REGIONEN. Protokoll. Vinger Hotell, Kongsvinger. Dato: Kl: :00

Regionrådet for KONGSVINGER- REGIONEN. Protokoll. Vinger Hotell, Kongsvinger. Dato: Kl: :00 Protokoll Sted: Vinger Hotell, Kongsvinger Dato: 30.03.2017 Kl: 11.30-16:00 Til stede: Kongsvinger kommune Nord-Odal kommune Ordfører: Sjur Strand, Ap Lise Selnes, Ap Varaordfører: Margrethe Haarr, Sp

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Møteprotokoll Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 08. september 2003 kl Møte: Åpent møte Sted: Vadsø, fylkeshuset fylkestingsalen Saksnr: 86/03 88/03

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 08. september 2003 kl Møte: Åpent møte Sted: Vadsø, fylkeshuset fylkestingsalen Saksnr: 86/03 88/03 MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 08. september 2003 kl. 10.00 Møte: Åpent møte Sted: Vadsø, fylkeshuset fylkestingsalen Saksnr: 86/03 88/03 MØTELEDER: Fung. fylkesordfører Arne Pedersen DISSE MØTTE:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 17.08.2005 Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christianen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Saknr. 12/373-3 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Saken oversendes fylkestingets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet TRYSIL KOMMUNE Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: 28.04.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Jan Kveen Leder Svein Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:30 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Kristin Floa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer