Sterk nabo søker større makt. Kontaktblad nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterk nabo søker større makt. Kontaktblad nr. 3 2007"

Transkript

1 Sterk nabo søker større makt Kontaktblad nr

2 Kjære leser Dette nummeret av Kontaktbladet har vi viet til Russland, vårt store naboland i øst. Etter å ha ligget med brukket rygg noen år, er kjempen utvilsomt tilbake på banen. Økonomien er sterk og stadig økende, den militære moderniseringen og opprustningen godt i gang. Og politisk har landet en sterk leder, som setter sitt særpreg på landets profil og videre utvikling. Som et lite naboland er det spennende og viktig å følge med på denne utviklingen. Våre knappe 20 mil med landegrense mot Russland er ikke mye, men havområdet utenfor fortsatt omstridt - er et av verdens mest ressursrike områder. Utnyttelse av disse ressursene må balanseres opp mot miljøvern og en bærekraftig utvikling av Nordkalotten. Vedlagt bladet er også en ny Russlandsplakat. Den forrige temaplakaten vi laget om dette ble Folk og Forsvars bestselger, som har gått i en rekke nytrykk. Vesentlige endringer er gjort siden den gang. Nå håper vi den nye versjonen også faller i smak. Arbeidsutvalget i Folk og Forsvar: Leder: Per Steinar Jensen (NHO) Nestleder: Kåre Myrvold (LO) Generalsekretær: Monica K. Mattsson Utgivelser: Kontaktbladet utgis 4 ganger pr. år. Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side. God lesning! Monica K. Mattsson Opplag: Pr. august 2007: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn og representerer ikke nødvendigvis Folk og Forsvars offisielle mening. Artikler: Russland venn eller fiende s. 4 og 5 Russisk demokrati under press s. 6 og 7 Naboskap i nord s. 8 og 9 Russlands føderale enheter s.10 og 11 Russlands hemmelige tjenester øker makten s.12 og 13 Faste sider: Leder s. 2 Smått & stort s. 3, 15, 16, 17 og 18 Kronikk s.14 Medlemsprofil s.15 Organisasjonsstoff s.19 Info-publikasjoner s.20 Utdrag eller artikler fra bladet eller fra våre web-sider kan brukes fritt ved angivelse av kilde. Utgiver: Folk og Forsvar Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo Telefon: Siv.: Mil.: (0510) Telefax: Internett adresse: E-post-adresse: Forsiden Russlands president Vladimir Putin og statsminister Jens Stoltenberg møttes i St. Petersburg i juni. I ettertid har Russland foretatt flere oppsiktsvekkende sikkerhetspolitiske avgjørelser. Foto: Erlend Aas/Scanpix Kontaktblad nr Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Redaksjonssekretær: Nan Cecilie Johnstad E-post red.: ISSN Grafisk produksjon: Layout: 2punkt Trykk: PDC Tangen Sterk nabo søker større makt Oppslaget: Oblast; er fellesbetegnelsen for undernasjonale politiske enheter i flere land. Mulige norske oversettelser av ordet er område, sone, provins, region eller fylke. Følgende land bruker oblast som begrep for undernasjonale enheter: Bulgaria, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland og Ukraina. Oblast ble også brukt i Sovjetunionen Sitatet Den som kjenner fienden som en kjenner seg selv, vil kjempe hundre slag uten nederlag Sun Zi

3 Paragrafen: Minekonvensjonen: internasjonal konvensjon som forbyr produksjon, bruk, lagring og eksport av antipersonellminer, undertegnet i Ottawa 4. desember 1997 av 120 land inkludert Norge. Trådte i kraft 1. mars 1999 etter ratifikasjon. Folk og Forsvars leksikon på nett I løpet av september vil Folk og Forsvars Sikkerhetspolitiske leksikon legges ut igjen på nett i ny og oppdatert versjon. Etter at tredje utgave av det populære leksikonet kom ut i november i fjor, har vi arbeidet med å gjøre det tilgjengelig på nett. Den nye utgaven vil være lettere å søke i for besøkende på Folk og Forsvar nettsider. Forsvarets nye telefonnummer Forsvaret har fått nytt telefonnummer: Alle henvendelser til hele organisasjonen går nå gjennom dette fellesnummeret. Hæren har fått sin første kvinnelige brigader Fredag 15. juni ble det klart at Kristin Lund overtar som nestkommanderende i Hærens styrker. Hun blir med dette første tjenestegjørende kvinnelige brigader i Hæren. Kristin Lund har gjennomført Krigsskolen, høgskoleutdanning innen transportøkonomi og logistikk, Forsvarets stabsskole II og Forsvarets høgskole/totalforsvarskurset og Army War College i USA. Lund har en variert tjenestebakgrunn, bl.a. i internasjonale operasjoner; transportoffiser i Norwegian Medical Company i Saudia Arabia, transportkontrolloffiser ved Norwegian Movement Control i United Nations Protection Forces i Jugoslavia og sjef for National Support Element i SFOR i Bosnia. Hun har siden august 2004 inne hatt stillingen Ny FN-resolusjon om Darfur FNs sikkerhetsråd vedtok den 31. juli en resolusjon om å opprette en ny FN/AU styrke på opp i mot soldater og politi. Norge har 200 ingeniørsoldater, som i samarbeid med svenske ingeniører, er klare for operasjonen. Operasjonen har fått navnet UNAMID, og skal senest 1. januar 2008 være operasjonell. Deler av Sikkerhetsrådets resolusjon 1769 åpner for maktbruk fra soldatenes side for å beskytte seg selv, beskytte sivile og sikre hjelpeorganisasjonenes arbeid under kapittel 7 i FN-pakten. Dette har tidligere vært et krav fra norsk side, dersom norske styrker skal delta i en operasjon i Darfurprovinsen i Sudan. som sjef for Logistikkopera sjonssenteret i Forsvarets logistikkorganisa sjon/ Driftsdivi sjonen. Etter utnevnelsen uttalte generalinspektøren for Hæren; Generalmajor Robert Mood: I dag har vi fått den første kvinnelige tjenestegjørende brigader i Hæren. Det er et signal om en ny tid men det er først og fremst en utelling for lang og variert tjeneste, både nasjonalt og internasjonalt. At det er en kvinne, er med andre ord viktig og uviktig på samme tid. 333 skvadronen Hovedoppgaven til 333 skvadrons P3 Orion overvåkingsfly er overvåking av militær maritim aktivitet, kontroll av fiskeressurser og ubåtsøk. På grunn av sin store rekkevidde deltar skvadronens fly også på mange søk- og redningsoppdrag i nordområdene. 333 skvadronen ble opprettet i Skottland i 1942, og utgjør i dag hovedelementet i 133 Luftving. Siden innfasingen av P-3 Orion i 1969 er det fløyet mer enn flytimer uten alvorlige uhell. 333 er den eneste av Luftforsvarets skvadroner som har vært i kontinuerlig tjeneste siden den ble opprettet. Travelt for Redningsskvadronen Når andre nordmenn tar sommerferie og utenlandske turister besøker Norge, vet rednings tjenesten at det blir ekstra mye å gjøre. Kort fortalt er det langt flere som ferdes på fjellet og på sjøen. Det har stor påvirkning på skvadronens aktivitetsnivå. I år har vi hatt ekstremt mange oppdrag slik jeg vurderer det, sier Rolf Folland. 330-skvadronen er Luftforsvarets operatør av redningshelikoptre. Primær-oppgavene er å gjennomføre søk- og redningsoppdrag i tillegg til ambulanseoppdrag. 330-skvadronens oppgaver er redningstjeneste, ambulanseflyging, katastrofehjelp og spesialoperasjoner. Norske styrker i utlandet Oversikt over norsk militært personell i operasjoner i utlandet. Totalt antall: ca. 680 (oppdatert 9. august 2007). MIDTØSTEN: United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO): 13 FN-observatører Egypt: Multinational Force and Observers (MFO): 6 offiserer, deriblant sjefen for styrken og 3 observatører AFRIKA: Sudan: United Nations Mission in Sudan (UNMIS): 31 FN-observatører og stabsoffiserer Etiopia og Eritrea: United Nations Mission to Ethiopia and Eritrea (UNMEE): 3 FN-observatører, alle i Etiopia BALKAN: Kosovo: Kosovo Force (KFOR) og United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK): 8 offiserer Bosnia: 15 offiserer (både NATO/EUfor HQ og Liaison Observer team i Cazin) ASIA: Afghanistan: International Security Assistance Force (ISAF): Totalt 590 soldater og offiserer i Kabul, Meymaneh og Mazar-e Sharif. Nepal: United Nations Mission in Nepal (UNMIS): 3 FN-observatører Kilde: Folk og Forsvar kontaktblad 3

4 Russland venn eller I midten av juli kom det beskjed fra Kreml om at Russland trekker seg fra CFE-avtalen om konvensjonelle våpen i Europa. Det siste året har det kommet kalde gufs fra Moskva. Er Russland ikke lenger like interessert i å være Vestens og NATOs allierte? President Vladimir Putin strammer grepet om sitt eget folk, og har begynt opprustingen av sin gamle stormakt. Russland har alltid betydd mye for Norge, også den gangen landet het Sovjetunionen. Grensen mot verdens største land har stor strategisk betydning også for Norges allierte; NATO med USA i spissen. De siste 10 årene har naboen gått fra å være en fryktet fiende til en velvillig samarbeidspartner på mange områder. Ingen hadde forutsett den vendingen Russland er i ferd med å ta. I midten av august avholdt Russland og Kina første militærøvelse sammen siden 1953, og for første gang fant denne sted på russisk jord. Samtidig varslet president Putin at han kommer til å gjenoppta strategiske russiske flytokt på permanent basis. Signaler til omverden Putin begrunnet denne avgjørelsen med sikkerhetstrusler fra andre militære stormakter, og sender nå russiske bombefly på oppdrag langt utenfor eget territorium. Det er 15 år siden sist denne typen flyginger fant sted. De russiske flytoktene fører til at norske jagerfly må overvåke aktiviteten, siden flyene flere ganger har befunnet seg i internasjonalt farvann langs norskekysten. Den første dagen med overflygninger var åtte norske jagerfly i lufta i til sammen ti timer for å følge den russiske aktiviteten. Espen Barth Eide, statssekretær (Ap) i Forsvarsdepartementet gikk i ettertid ut i media og sa at de russiske flygningene delvis skyldes et ønske om å vise seg som en stormakt igjen. Han opplyste også at dette er den mest omfattende russiske flyaktiviteten som er registrert siden den kalde krigen. Russerne flyr nå i større formasjoner, hyppigere og lenger vest samt at de har øvd på levering av strategiske våpen. Barth Eide mener likevel at dette langt fra er begynnelsen på en ny kald krig. Han sier det er snakk om en endring i internasjonal politikk der Russland ønsker å bli tatt mer på alvor, men at landet er ikke på vei bort fra Vesten og tanken om et internasjonalt samarbeid. Stor øvelse Fredag 17. august ble det avholdt en stor militærøvelse på Tsjebarkul-basen sør i Uralfjellene. Dette er et tegn på at det militære samarbeidet mellom de to gigantene; Russland og Kina, nå økes. Samtidig mener eksperter at land i Sentral-Asia signaliserer at de ikke ønsker innblanding utenfra og at de kan ta vare på seg selv. Et toppmøte i Shanghai samarbeidsorganisasjonen (SCO) i midten av august ble avsluttet med at lederne understreket at sikkerhet og stabilitet i Sentral-Asia best blir ivaretatt gjennom regionens egne bestrebelser. Flere tolket utsagnet som en advarsel til USA. Militærøvelsen omfattet soldater, og offisielt ble den beskrevet som en antiterrorøvelse. Et titall jagerfly, helikoptre, flere hundre pansrede kjøretøyer og andre tunge våpensystemer deltok i øvelsen. Styrkene skulle slå tilbake et skinnangrep fra terrorister med planer om å ta kontroll over energiressurser. USA, Kina og Russland kjemper om kontrollen over de enorme energirikdommene i Sentral-Asia. Amerikanerne støtter planene om rørledninger som skal transportere olje og gass utenom Russland, mens russerne har presset på for å sikre seg kontroll over eksporten. Kinas voldsomme økonomiske vekst har ført til en enorm interesse for å tilegne seg olje og gass. Kritiske til USA Russlands viseutenriksminister aviser at militærøvelsen er et uttrykk for motstand mot USA. I tillegg til soldater fra Russland og Kina, deltok det også soldater fra SCO-landene; Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan og Kasakhstan i øvelsen. Den russiske presidenten møtte opp sammen med sin kinesiske kollega Hu Jintao og presidentene fra de fire sentralasiatiske medlemslandene i SCO for å overvære militærøvelsen. Kritikere av SCO mener at deres dagsorden er anti-amerikansk. Irans president, Mahmoud Ahmadinejad, har observatørstatus i organisasjonen. Han har der gått hardt ut mot USAs planer om et rakettskjold i Europa. Han mener rakettskjoldet skaper bekymring for store deler av kontinentet, Asia og SCO-landene. 4 Folk og Forsvar kontaktblad

5 fiende Russiske fly nær norsk territorium fredag 17. august. Begge foto: 331 skvadronen USA har fortsatt en militærbase i Kirgisistan, men ble tvunget til å forlate Usbekistan etter å ha kritisert usbekiske myndigheter for måten sosial uro i byen Andizjan i 2005 ble slått ned på. De sentralasiatiske landene er strategisk viktige med tanke på USAs krigføring i Afghanistan. CFE-avtalen 14. juli meddelte President Putin at Russland trekker seg fra CFE-avtalen som i sin tid trådte i kraft i november CFE-avtalen skulle skape en balanse i de konvensjonelle styrkene mellom tidligere Warzawapakt-land og NATO-stater. Begge parter skulle kunne inspisere hverandres våpen. I 16 år har denne avtalen fungert. I et offisielt skriv fra Kreml heter det at landet ønsker å suspendere avtalen i 150 dager for at NATO skal rydde opp i seks punkter som russerne mener ikke er riktige i forhold til avtalen. Disse punktene dreier seg blant annet om at utvidelsen av NATO har ført til at nye medlemsstater setter nye krav til sikkerhet som går utenfor den opprinnelige avtalen. For Russland dreier dette seg spesielt om bilaterale avtaler med Georgia og Moldova. I tillegg skal den russiske reaksjonen være en konsekvens av at USA nøler med å godkjenne Russlands rakettforsvarsplaner for Kaliningrad. Planer som for øvrig kan tolkes som et svar på det amerikanske rakettskjoldet. Hva NATO akter å gjøre med dette, er på nåværende tidspunkt ikke klart. Men Russland og Vladimir Putins handlinger de siste månedene er til sammen nok til at verden rundt blir skeptisk til hva som for tiden foregår i det enorme landet. I følge Kreml var uttrekkingen fra CFEavtalen en reaksjon på ekstraordinære omstendigheter i forbindelse med Russlands sikkerhet. Hva nå? I begynnelsen av juli kom det frem at Moskva ønsket et samarbeid med USA om utvikling av et bilateralt rakettforsvarssamarbeid. Putin foreslo at begge de to landene skulle kunne bruke Armavir; en radarstasjon som er under konstruksjon i Sør-Russland. Videre tilbød han også amerikanerne delt bruk av Gabala; en radarstasjon i Aserbajdsjan. USA avslo aldri direkte tilbudet, men fortsatte likevel planleggingen av å sette ut et rakettskjold i Øst-Europa. Dermed fikk Russland nok, og tok til motsvar, blant annet gjennom å begynne planleggingen av å utplassere raketter som sikter mot Europa. Hva som blir neste trekk, er vanskelig å forutse. Det fremstor dog ikke som noen hemmelighet nå at Putin har store planer for Russland. Han tar grep, og allierer seg med land lenger øst i verden. Foreløpig trekker mange eksperter konklusjonen at denne aktiviteten ikke er noe å engste seg for, og at Russland fortsatt vil komme til å ønske et samarbeid med Vesten. Likevel har det skjedd mye det siste året, som ingen egentlig hadde forutsett for et par år siden. Og for utenforstående kan det se ut som om Russland har tatt et steg eller to tilbake i tid. Kilder: Aftenposten, ISN Av Nan Cecilie Johnstad Folk og Forsvar kontaktblad 5

6 Foto: Scanpix Russisk demokrati under press Russland er blitt en mer nasjonalistisk, intolerant og selvhevdende stat. President Vladimir Putin har omformet nasjonalforsamlingen, de fleste mediene og lokale guvernører til logrende pudler. 6 Folk og Forsvar kontaktblad

7 - I Putins Russland blir folk enkelte ganger drept fordi de sier høyt hva de mener, sa Anna Politkovskaja da jeg møtte henne til en kopp kaffe for et års tid siden. Uttalelsen hennes var, som så ofte før, skremmende profetisk. Bare noen uker senere ble den kjente russiske journalisten brutalt drept, en likvidering som bar alle kjennetegnene til et bestillingsdrap. Dessverre får vi nok aldri vite hvem som sto bak udåden. Man gjør aldri det i Putins Russland. Siden den tidligere KGB-offiseren inntok Kreml for syv år siden, er et dusin journalister blitt likvidert på tilsvarende måte. Ingen av sakene er oppklart. Det samme gjelder drapet på mange menneskerettighetsforkjempere og politikere. Hadde slike bestillingsdrap skjedd i Norge, ville kritiske røster straks ment at regjeringen hadde et delansvar. Dette gjelder i langt større grad i Russland, der et klima av brutalitet og frykt har blomstret under Putin. De kritiske røstene er nærmest fraværende i samfunnsdebatten. De slipper ikke til. Flere analytikere og kommentatorer advarer nå mot et mer nasjonalistisk og intolerant Russland der demokratiprosessen er satt i hurtig revers. De peker på at Putin arvet et vaklende demokrati, og i løpet av syv år ved makten har han i tur og orden eliminert all opposisjon, innskrenket ytringsfriheten og fått full kontroll over Dumaen, Russlands nasjonalforsamling. Presidenten har fått makt som en tsar. Suverent demokrati Den russiske presidenten reagerer imidlertid kraftig når han blir kritisert av Vesten. Han argumenterer for at Russland må etablere et demokrati som tar hensyn til landets spesielle historie, kultur og posisjon, og at det ikke kan importere vestlige, liberale verdier. Kremls sjefstrateg, Vladislav Surkov, har kalt dette suverent demokrati, og han fremholder at Russland må få lov til å utvikle sin egen form for demokrati fritt for innflytelse utenfra. Suverent demokrati var et sentralt tema da Putin deltok på en stor historiekonferanse i Moskva i slutten av juni i år. Presidenten kritiserte historiebøkene som brukes i russisk skole, for å være abstrakte og selvmotsigende, og han etterlyste nye lærebøker som fremstiller landets moderne historie på en objektiv måte. To nye lærermanualer en for historie og en for samfunnskunnskap ble fremlagt, og disse skal være mal for nye lærebøker. Putin får en rosende omtale: Vi ser at praktisk alle betydelige fremskritt er forbundet med navnet og handlingene til president V. V. Putin, heter i oppslagsverket Russlands moderne historie, Vi utvikler en nasjonal ideologi som representerer vår visjon for den russiske nasjon, en visjon for vår identitet og verden rundt oss, uttalte professor Leonid Poljakov som er redaktør for verket. Sovjetunionens mest suksessfulle leder Begge lærerveilederne reflekterer det politiske budskapet som Kreml kontinuerlig hamrer på: Putin har gjenopprettet Russlands makt, og han har utviklet et suverent demokrati til tross for USAs forsøk på å isolere landet. Dessuten heter det at Stalin var brutal, men at han også var Sovjetunionens mest suksessfulle leder. Kritikere mener at man har vendt tilbake til Sovjetunionens tradisjon med å skrive en offisiell, sensurert versjon av historien, og at det er et forsøk fra myndighetene på å dekke over den autoritære utviklingen i Russland de siste årene. Pilot Putin Den anerkjente Carnegie-forskeren Dmitrij Trenin peker på at Putin stadig oftere spiller på nasjonalisme i sin retorikk, og at Kreml i økende grad anser Russland som et land som resten av verden ikke klarer seg uten, noe han påstår bidrar til den autoritære utviklingen i Russland. Han sammenligner det politiske systemet i Russland med et fly som bare har én pilot ved navn Vladimir Putin. Trenin hevder at Russland aldri har vært noe demokrati. - Etter Sovjetunionens sammenbrudd har Russland hatt visse elementer som etter hvert kunne utvikles til å bli et demokrati, men det har aldri vært slik at befolkningen deltar i beslutningsprosessen i stor skala, påstår Carnegie-forskeren. Han får støtte av den liberale politikeren Vladimir Ryzjkov. - Maktfordelingen i samfunnet er blitt eliminert. All makt tilhører Putin, hans administrasjon og 1,3 millioner føderale byråkrater, hevder Ryzjkov. Propagandamaskiner Kommentatorer mener at store deler av massemediene fungerer som rene propagandamaskiner for myndighetene. Ifølge den russiske journalistforeningen er 90 prosent av nyhetsdekningen på de statlige, nasjonale TV-stasjonene viet Putins makt og hans person, og retorikken er stadig mer nasjonalistisk og antivestlig. TV-journalisten Olga Romanova gjennomførte nylig et eksperiment. I løpet av tre dager brukte hun ikke internett eller så på vestlige nyhetskanaler. - Jeg så kun på nyheter på russisk TV, og i løpet av de tre dagene var min forståelse at Russland er omringet av fiender og at Putin er vår eneste redning, forteller hun. Mens alle de nasjonale TV-stasjonene har kommet under statens kontroll de siste årene, så finnes det fortsatt enkelte uavhengige og kritiske aviser. Problemet er at de har et opplag på noen få titusen, i et land med 143 millioner innbyggere. Dessuten blir det stadig færre av dem fordi de blir kjøpt opp av Kremlvennlige forretningsmenn, noe som tydelig merkes på journalistikken. Presidentens ansvar Da Anne Politkovskaja ble likvidert fikk det massiv dekning i vestlige medier, men hendelsen ble lite prioritert av de russiske TV-kanalene. Selv om Anna Politkovskaja langt fra var Putins favorittjournalist, er det de færreste som tror at han beordret drapet på henne. Likevel hevder kritikere at han har ansvar for at hun ble skutt. De mener at Politkovskaja ikke mistet livet fordi staten er blitt så mektig, men fordi det demokratiske Russland er så svakt. I dagens Russland finnes det ingen kontrollinstitusjoner som kan virke som motvekt og korrektiv til presidenten. Ingen blir stilt til ansvar for at slike bestillingsdrap kan fortsette, og ingen retter noe kritisk søkelys mot politiets arbeid. - Lærdommen for mørkere krefter i samfunnet er at det ikke er noe problem å ta en brysom journalist av dage; sjansen for å bli straffet er lik null. En fri og kritisk presse kunne ha motvirket dette ondet, men ytringsfriheten er kanskje det som har lidd mest under Putins styre, påstår Aleksej Venediktov, sjefredaktør for den liberal og kritiske radiostasjonen Moskvas Ekko. Demokrati banneord Etter kommunismens fall i 1991 ønsket Russlands ledere å utvikle et demokrati etter vestlig mønster, men Venediktov sier at det forlengst er historie. - På samme måte som i Sovjet-tiden tror de fleste russere nå at vi er omringet av fiender som ønsker å gjøre Russland svakt. Demokrati er blitt et banneord, fremholder den fargerike redaktøren. Kreml har imidlertid fått sterk støtte for sin kurs fra den russisk-ortodokse kirken, blant annet når Russland er blitt kritisert for overgrep i Tsjetsjenia. Kirken argumenterer for at såkalte universelle menneskerettigheter må tilpasses det enkelte lands nasjonale særegenheter. De aller fleste russere støtter også Putins politikk, og på meningsmålingene nyter han en oppslutning på godt over 70 prosent. I tillegg har en rekke opinionsundersøkelser vist at det store flertallet av befolkningen ønsker en enda sterkere leder ved roret i Kreml. Av Per Kristian Aale Folk og Forsvar kontaktblad 7

8 Naboskap i nord Norge og Russland har hatt et fredelig nabo forhold i flere hundre år. Helt tilbake til vikingtiden kan man spore handelsforbindelser, mens pomorhandelen blomstret fra tallet og fram til den russiske revolusjonen i Den første kjente grenseavtalen mellom Norge og Russland den gang representert ved republikken Novgorod var en fredstraktat fra 1326, som i stor grad dreide seg om retten til beskatning av grensebefolkningen. Dagens grenser bygger på overenskomsten fra 1949 mellom Norge og Sovjetunionen. Grensen mot Norge er faktisk den eneste av Russlands grenser som det gjennom tidene aldri har vært krig om. Den eneste krigen som har rammet området var 2. verdenskrig, da sovjetiske styrker som kjent frigjorde Øst-Finnmark. Dette er en begivenhet som fortsatt minnes og markeres på både norsk og russisk side av grensen. Et noe kjøligere klima var det mellom naboene under den kalde krigen. Gjennom hele perioden hadde den vestlige alliansen NATO kun 196 km direkte grenselinje mot Sovjetunionen i nord grensen til NATO-landet Norge. Norske myndigheter balanserte mellom avskrekking og beroligelse overfor den store naboen. Det norske territoriet var strategisk viktig for alliansen, og nøt godt av stor oppmerksomhet fra NATOs side. Som en selvpålagt restriksjon besluttet imidlertid de norske myndighetene at det ikke skulle foretas noen allierte militærøvelser øst for 24. breddegrad. I dag er det et utbredt samkvem mellom nordmenn og russere i nord. Og samhandelen øker. Mot en grensepasseringer i året under den kalde krigen, kunne man i 2006 registrere omtrent passeringer begge veier. Grensebefolkningen er også, til en viss grad, mobil. I Sør-Varanger er i dag ca 7-8 % av befolkningen av russisk herkomst. Militær opprustning? Russland er med sine 17,1 mill. kvadratkilo meter verdens desidert største land. Atskillig større enn både USA (9,4 mill. kvadratkilometer) og Kina (9,6 mill. kvadratkilometer). Russlands økonomi vokser raskt, og med det ser vi også et nytt fokus på militær opprustning. I 2007 økte forsvarsbudsjettet med hele 23%, og enkelte norske øyne har sett med en viss bekymring på denne utviklingen. Imidlertid ser det ikke ut til å være noen umiddelbar grunn til å overdramatisere. Russlands forsvars budsjett er fortsatt betydelig lavere enn det amerikanske, og en ny kald krig er neppe nært forestående. Det er allikevel verdt å merke seg at om de store investeringene i den russiske marine går som planlagt, vil landet om 20 år ha en større flåtestyrke enn det gamle Sovjetunionen hadde i sin tid. Nye takter Dagens Russland er imidlertid et radikalt 8 Folk og Forsvar kontaktblad

9 annerledes land, enn det som vokste fram de første årene etter Sovjetunionens kollaps. Landet er i dag verdens største olje- og gasseksportør, og vil trolig fortsette å inneha denne posisjonen i overskuelig fremtid. All utenlandsgjeld er nedbetalt, lenge før tiden, og valuta- og gullreservene øker stadig. Den russiske økonomien går så det suser, og vil snart kunne innta plassen som Europas største. Stormakten Russland må sies å være gjenreist, noe som russerne selv i stor grad er klar over. President Putin fremmer Russlands interesser med stor tyngde, og virker selvsikker og kompromissløs. Internt utøves streng kontroll med media, og fiender av regimet tas hånd om raskt og effektivt. Forholdet til USA har kjølnet betydelig de siste 5-6 årene. Dette forsterkes ved at president Putin åpent knytter sterkere bånd til regimer som USA regner som fiendtlige. Blant annet besøkte Venezuelas president Hugo Chavez Moskva tidligere i sommer, og undertegnet en avtale om våpenleveranser til en verdi av 18 milliarder kroner. Syria og Iran står også på den russiske kundelisten. Russiske interesser i nord Russland strekker seg over store deler av Nordkalotten. Gjennom alle tider har nordområdene naturlig nok vært av vital interesse for landet. Det siste framstøtet er ekspedisjonen som nylig plantet det russiske flagget på havbunnen, meter under Nordpolen. Dette er på mange måter en PR-aksjon for å skape støtte for det russiske kravet om 1,2 millioner kvadratkilometer av den arktiske kontinentalsokkelen. De rundt 100 forskerne på ekspedisjonen forsøker bl.a. å bevise at Lomonosov, den kilometer lange undervannsfjellkjeden som krysser polområdet, er en forlengelse av russisk fastland. Klarer man dette, håper Russland å få støtte av FNs havrettskonvensjon for kravet på kontinentalsokkelen. Dette er imidlertid omstridt. Både Danmark (gjennom Grønland) og Canada hevder nemlig at den samme fjellryggen er tilknyttet deres landterritorier. Noe av bakgrunnen for den høye interessen er selvfølgelig antagelsen om at det finnes store mengde olje og gass i området. Norge har også gjort krav på store havområder i Arktis, men de norske kravene i området kolliderer ikke med russernes. Norsk-russiske motsetninger Om vi ikke kjemper om de samme områdene rundt Nordpolen, har også Norge og Russland sine grensetvister til havs. Helt siden 70-tallet har forhandlingene pågått om den norsk-russiske delelinjen i Barentshavet. Små framskritt kommer med jevne mellomrom, men det er fortsatt langt igjen til en endelig løsning. Den såkalte Gråsonen dekker et areal på kvadratkilometer. Av dette regnes kvadratkilometer som ubestridt norsk territorium, og kvadratkilometer som ubestridt russisk. Det er også ulike oppfatninger om Svalbardområdet og spesielt norsk fiskerioppsyn i Svalbardsonen. Dette ble tydelig illustrert da den russiske tråleren Elektron i oktober 2005 dro av gårde til Murmansk med to norske kystvaktinspektører om bord. Inspektørene ble holdt om bord det russiske fartøyet i nesten fem døgn. Kapteinen, Valery Jarantsev, ble siktet av russiske myndigheter for ulovlig fiske og frihetsberøvelse, men ble raskt en slags folkehelt i Nordvest-Russland. I juli i år falt dom i saken. Kapteinen ble dømt for ulovlig fiske, men frifunnet for å ha kidnappet de norske inspektørene. Jarantsev har imidlertid anket dommen for ulovlig fiske til russisk høyesterett, så siste kapittel er ennå ikke skrevet i denne saken. Et annet interessant spørsmål er hva som skjer om Norge åpner for prøveboring og etter hvert utvinning av olje og gass i Svalbardsonen. Da vil det sannsynligvis ikke bare være Russland, men også andre traktatland som med stor tyngde vil forsøke å fremme sine interesser i området. Det vil være helt avgjørende at Norge får støtte for sine krav om at norsk sokkel strekker seg nordover forbi Svalbard. Kravene, i henhold til FNs havrettstraktat, ble levert i november 2006, men er ennå ikke ferdigbehandlet. Hvis Norge får medhold internasjonalt, vil norsk sokkel bli hele kvadratkilometer større enn i dag. Av Monica K. Mattsson Begge foto: Folk og Forsvar Folk og Forsvar kontaktblad 9

10 RUSSLANDS FØDERALE ENHETER Russland er en føderasjon bestående av 86 enheter. Hver av disse har to representanter i Dumaen, men områdene har ulik grad av selvstendighet. Enhetene deles inn i seks kategorier; republikker, oblaster, krajer, autonom oblast, autonome distrikter og føderale byer. Republikkene er i utgangspunktet selvstendige, med rett til å tre ut av føderasjonen. Hver republikk har sin egen konstitusjon, en president og et parlament. Føderasjonen har ansvaret for utenrikspolitikken. Hver republikk er ment å være hjemstedet for en eller flere spesifikke etniske minoriteter. De 21 republikkene er: Adygia Hovedstad: Majkop Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Adygisk og russisk President: Aslan Tkhakusjinov Altaj Hovedstad: Gorno-Altajsk Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Altajsk og russisk President: Aleksandr Berdnikov Basjkortostan Hovedstad: Privolzjskij Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Basjkirsk og russisk President: Murtaza Rakhimov Burjatia Hovedstad: Ulan-Ude Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Burjatisk og russisk President: Leonid Potapov Dagestan Hovedstad: Makhatsjkala Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Russisk President: Mukhu Alijev Ingusjetia Hovedstad: Magas Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Ingusjetisk og russisk President: Murat Ziazikov Kabardino-Balkaria Hovedstad: Naltsjik Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Balkarisk, kabardinsk og russisk President: Arsen Kanokov Kalmykia Hovedstad: Elista Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Kalmukkisk og russisk President: Kirsan Iljumzjinov Karatsjajevo-Tsjerkessia Hovedstad: Tsjerkessk Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Abaza, karatsjajevisk, nogaj, russisk og tsjerkessisk President: Mustafa Batdyjev Karelia Hovedstad: Severo-Zapadnyj Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Russisk President: Sergej Katanandov Khakasia Hovedstad: Abakan Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Khakasisk og russisk President: Aleksej Lebed Komi Hovedstad: Syktyvkar Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Syrjensk og russisk President: Vladimir Torlopov Mari El Hovedstad: Privolzjskij Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Marisk og russisk President: Leonid Markelov Mordovia Hovedstad: Saransk Areal: km 2 Innbyggere: Språk: Erzia, moksja og russisk President: Nikolaj Merkusjkin 10 Folk og Forsvar kontaktblad

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2011

FolkogforsVar Nr. 5 2011 FolkogforsVar Nr. 5 2011 For norge Kjære leser Etter noen intense måneder med krigføring i Libya er nå Muhammar Khadafi bekreftet død. Selv om hevnmotivene ikke er vanskelige å forstå, er det på mange

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

FolkogforsVar temahefte

FolkogforsVar temahefte FolkogforsVar temahefte Russland RUSSLAND fra partner til motpart? Av lnar Seljevold 1900 ISLAND N O R G S V I G R FINLAND F F FOLK OG FORSVAR har siden 1951 drevet informasjonsarbeid om norsk forsvars-

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2013

FolkogforsVar Nr. 5 2013 FolkogforsVar Nr. 5 2013 Norges forsvar inn i fremtiden Kjære leser I dette årets siste nummer av bladet, skal vi bli nærmere kjent med deler av et samt se litt på noe av den nye teknologien et har tatt

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer