ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB."

Transkript

1 ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. 27. MAI 2014

2 SAKSLISTE ÅRSMØTE KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 27. MAI Åpning ved leder 2. Valg av dirigent og sekretær. (Navnefortegnelse, valg av 2 representanter til å underskrive protokoll) 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Kontingent 8. Budsjett 9. Valg (Utsending ledermøte/skøyteting, ting Hedmark Idrettskrets, årsmøte Kongsvinger idrettsråd og kretsting HSK) 10. Neste årsmøte.

3 SAK 4. ÅRSBERETNING SESONGEN 2013/2014 KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 1. STYRETS SAMMENSETNING. Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Valgkomité, Medlem Medlem Revisorer Eivind Røvde Solberg Arvid Lysø Anita Bjerkestrand Anne Kari Hauger Brufladt Ivar Leo Bergh Trond Løvstad Ida Høiby Lars Røttum Sverre Bakke (leder) Geir Lillenes Ole Hermann Sørli Tone Sørli Håkon Indrøy 2. GENERELT. Sesongen 2013/2014 fortsatte der den forrige slapp med svært gode sportslige resultater. Foruten en kjempejobb i klubben på den sportslige siden, har det også vært gjort en kjempegod innsats i sponsormarkedet. Dette har resultert i syv nye sponsorer på tre-års avtaler. Disse er Sagli Grus AS, Bowling 1 Kongsvinger AS, Hedmark Service AS, Servicetelefonen AS, Digerud Varmeservice AS, Statoil Langeland, og Salong Betty AS. Totalt hadde klubben 16 faste sponsorer ved utgang av regnskapsåret. Kommer ellers tilbake til fullstendig liste under økonomi. Ifm avvikling av Bøkkoløpet 2.februar fikk klubben en stor overraskelse. Kongsvinger skøyteklubb ble høytidelig overrakt Trivselsprisen for Prisen består i et flott diplom og ,-. Diplomet har funnet sin plass på veggen i klubbhuset. Prisen må tas til inntekt for den uegennyttige innsats klubbens foreldre og andre støttespillere har vist over mange år. Uten den frivillighet og innsatsvilje som alle viser hadde det vært umulig å drive skøyteidrett på det nivået vi får til i fellesskap med utgangspunkt i Holt is stadion. Jarle Delbekk, Morten Sandnesaunet, Mats Erik Lilleskjæret, Stian Brufladt og Bjørn Egil Lundgrenn har vært meget gode trenere for løpere t.o.m. 15 år. Vegard Hansen har trent sammen med kretslaget i Hedmark Skøytekrets. God tilgang på trenere har sikret kontinuitet og meget godt utbytte av treningsarbeidet for våre løpere. Nye treningsmetoder og momenter er introdusert til hele gruppa med aktive løpere. Der sesongen i fjor var preget av flere skadetilfeller, er årets sesong gjennomført med høyere intensitet og aktivitet nesten uten

4 skader av noe slag. Innføring av styrkeøvelser for støttemuskulatur og fokus på mage/rygg har virket veldig forebyggende. Årets sesong har vært preget av en ustabil vinter. Lite kuldegrader har ført til at isen har vært lagt 2 ganger, en gang før jul og en etter. Isen var borte på Holt i februar og kun 4 klubbløp (onsdagsløp) kunne arrangeres. Dette har igjen ført til utstrakt bruk av Vikingsskipet, både i helger og midtuke. Flott foreldreinnsats og ivrige løpere har allikevel gjort dette til en resultatmessig flott sesong. Som vanlig bidro kommunen med Jappe i spissen under isleggingen, men den største innsatsen med islegging ble gjort av klubbens egne medlemmer. Første klubbløp ble arrangert 22. januar. Vingerløpet ble arrangert den 1. februar, da i kombinasjon med årets KM for Hedmark Skøytekrets. Vingerløpet samlet 76 deltagere i klassene rekrutt til junior A under gode uteforhold. På tross av vinteren har den tradisjonelle aktiviteten vært gjennomført, Bøkkoløpet (2.februar, med 61 deltagere). G-mil (1 gjennomføring med 14 deltagere), G-cup (med 47 deltagere) i tillegg til fire onsdagsløp (24 betalende og totalt 30 deltagere) Det eneste planlagte arrangement som ikke vinteren tillot var Skøytesportens dag. Som vanlig, brukes banen også flittig av barnehager, barneskolene og ungdomsskolen. Dens eksistens og betydning for byen bør ingen trekke i tvil. Klubbens utstyr, dvs. traktoren, tankbilen og ismaskinen har igjen vist seg som en uvurderlig hjelp for å lage gode isforhold på banen. Rekrutteringsarbeidet ble som vanlig ivaretatt med skøyteskole på Holt på onsdager etter nyttår. Det var dessverre ikke mulig å få fast istid på helgene før jul i ishallen, så vi måtte droppe skøyteskolen der før jul. Det ble informert i barnehager og på skoler, det ble annonsert i Glåmdalen og mittglomdal.no ukentlig, i Kongsvingerguiden samt i lokalradioen foruten på klubbens egen hjemmeside. Det var kun mulig å avvikle fire kvelder med skøyteskole. Vi takker de som bidro med en god jobb som instruktører. Disse var Victoria Løvstad, Christoffer Løvstad, Stian Brufladt og Anne Kari Hauger Brufladt samt flere av de yngre løperne. I alt var det med 24 barn (42 i fjor) på skøyteskolen hvorav 22 betalende (37 i fjor). For ytterligere info om det sportslige, vises det til rapport fra trener Jarle Delbekk, som også er en del av årsberetningen. Det må imidlertid påpekes at persestatestikken har gått «varm» under hele sesongen også i år dog med enda flere og større forbedringer på løpernes tider helt fantastisk. Det er avholdt 11 styremøter siden forrige årsmøte og klubben har 119 medlemmer 16 flere enn i fjor. DUGNADER PÅ HOLT 2013 RAPPORT TIL ÅRSMØTE Dette året har treningsrom, ventilasjonsanlegg blitt ferdigstilt og tilbyr nå meget funksjonelle omgivelser med et helårs treningstilbud. Ivrige gjengangere med stort initiativ og pågangsmot har resultert i nytt le-skur ved trappen ned til banen. Populært for de som kommer innom for å bruke banen, og for løpere med behov for en pust i bakken. I 2013 har det ikke blitt igangsatt nye prosjekter.

5 Kongsvinger Lars Røttum, dugnadsansvarlig. HOLT KUNSTIS-PROSJEKT. RAPPORT TIL ÅRSMØTE Saken har i perioden blitt fulgt opp av styret. Kunstisprosjektets «skisseprosjekt» ble gjennomgått på nytt av Norconsult umiddelbart etter årsmøte i Håpet var å få dette realitetsbehandlet av Kongsvinger kommune. Skisseprosjekt med revidert budsjett, samt støttebrev fr Hedmark SK, NSF ble oversendt Kongsvinger idrettsråd etter råd fra Idrettskoordinator i kommunene. Klubben ble informert om at de ville etter å ha behandlet det i idrettsrådet sende det videre til kulturenheten i kommunen for videre saksbehandling. Tiden gikk uten annen respons enn at idrettsrådet ga tilbakemelding om at de var positive til satsningen men det var nødvendig med en dialog med kommunen. Styre har ved flere anledninger, både i personlig samtale, mail og telefon forsøkt, uten hell, å få kommunen i tale rundt dette prosjektet. Kunstisprosjektet fikk omtale i Glåmdalen i februar, og Som oppslagene viser er ordføreren informert om klubbens planer, og han har replisert, uten virkning, at kommunen ville følge opp våre henvendelser. Styrets vurdering er at det er de samme motkreftene vi står ovenfor fortsatt, økonomi og en kommunal forvaltning som ikke har evne til å tenke større tanker enn de kan komme på selv. Kommunestyrets beslutning om fremtidig skolestruktur har heller ikke økt fokuset på Holt områdets potensiale. Videre er det vår vurdering at et kunstisanlegg må bli interkommunalt, forespørsel og oppfølging av dette vil eventuelt skje i kommunal regi. Styret kan bare beklage at vi ikke kan komme til årsmøte med en endelig avklaring om prosjektets fremtid. Det har gjennom året vært vårt mål og intensjon.. Arvid Lysø ØKONOMI. Det er fortsatt meget god økonomi i klubben. Budsjett etter årsmøte 2013 var i balanse, og regnskapet viser et overskudd på ca ,- I tillegg er Trivselsprisen (25 000,-) holdt unna driftsbudsjettet, da styret gjorde vedtak på at disse midlene skulle øremerkes et trivselstiltak på Holt primært, for klubben sekundært. Stor aktivitet mot sponsorer og aktiv søkning mot ulike gavemidler, samt tilskudd bidrar i stor grad til klubbens inntekter. Kortere is sesong bidrar til lavere omsetning i kiosken på Holt, men driftes med overskudd. Regnskapet viser inntekter summert til ,-. Vi takker Sparebanken Hedmark som tradisjonen tro, bidro med sponsorstøtte, denne gang med kr ,-. Vi takker følgende sponsorer med bidrag på kr. 5000,-: Berghs Apparatservice, Pers Tak & Stål AS og Kongssenteret, Ånerud Lakk og Karosseri AS, Ø.M. Fjeld AS, Betong Øst AS, Intersport Nye Sporten AS, Bygde-Elektrikeren AS og følgende nye inneværende sesong med ditto bidrag: Sagli Grus AS, Bowling 1 Kongsvinger AS, Hedmark Service AS, Servicetelefonen AS, Digerud Varmeservice AS, Statoil Langeland og

6 Salong Betty AS. Vi takker for gavetildeling fra Sparebank Hedmark på kr ,-, og Telenorfondet for sponsing på kr ,-. Utgiftene i regnskapet summerer seg til: , som budsjettert. Hovedpostene på utgifter er knyttet til sportslig satsning og aktivitet. Overnattingsstøtte, stevnedeltagelse og treningsutgifter utgjør i underkant av 60% av kostnadene i klubben. Styret mener at regnskapet understøtter de prioriteringer klubben har hatt. Sikre et godt sportslig tilbud og videreutvikle de verdiene som ligger i et trygt og godt klubbmiljø for de som vil drive med skøytesport i Kongsvinger. 4. INFORMASJON/KURSVIRKSOMHET/FUNKSJONÆRER. Klubben har forsøkt å arrangere funksjonærkurs i sesongen. Få påmeldte og et hektisk program er forklaringen på at dette ikke ble gjennomført. 9 funksjonærer fra klubben var med og arrangerte EM Allround i Vikingskipet januar i vinter hvor Ole Hermann Sørli hadde ansvar for funksjonærkabalen. Tone Sørli er internasjonale starter (nivå 2), mens Ole Hermann har gjennomført sin fjerde sesong som ISU-starter. Han var starter på NM enkeltdistanser på Hamar, NC5 i Vikingskipet, WC for Junior i Innsbruck og VM for Junior i Bjugn. I tillegg holdt han NSF s oppdateringsseminar for startere i tilknytning til NC2 på Hamar, hvor Tone var deltaker/starter. Tone har dessuten vært starter på NC1 i Stavanger, NM enkeltdistanser på Hamar, NM Allround i Asker og NC9 på Hamar og de fleste onsdagsløpene på Holt. Tone var starter under Vingerløpet. Under Vingerløpet var Ole Hermann ass.od og han deltok også på OD-seminaret på Gardermoen. Trond Løvstad var kursdeltager på OD-seminar på Gardermoen, OD kvinner 10th Masters International Single Distance Races på Hamar, ass. OD menn NC5 på Hamar, ass. OD menn NC7 på Hamar, ass. OD under NM junior på Gol, OD på Vingerløpet/KM og på alle onsdagsløpene på Holt. 5. KONKLUSJON/MÅLSETTING. Sportslig sett har sesongen vært eksepsjonell god. Det er lagt ned en stor innsats både på og utenfor banen og spesielt fortsetter rekrutteringsarbeidet å bære frukter. Vi er nå landets 6. største klubb hva gjelder antall løpere i alder år. Vegard Hansen deltok i junior NM allround, NM enkeltdistanser, NM sprint junior og ble nr 2 sammenlagt i NC junior. Gratulere! Ti løpere var kvalifisert til LM i Tønsberg: Selma Bø Lysø og Vilde Kværne i J 12, Leo Aleksander Bergh G 12, Anna Andersson, Anna Braathen, Kristine Hansen i J13, Isak Høiby i G13 som ble dobbelt LM-mester og 14-åringene Mathias Solberg, Karette Kværne og Aurora Myro. Tidene til våre rekrutter og åringer viser at vi har løpere helt i landstoppen. Krets- og klubbrekorder i både 10-, 12- og 13-årsklassene og MJA, samt tre deltakere i Heerenveen i hhv. 11-, 12- og 13 årsklassen.

7 MÅLSETTINGEN FOR FOREGÅENDE SESONG VAR: Fortsette det gode arbeidet med å øke rekrutteringen. Fortsette arbeidet med anlegning av kunstisbane på Holt innen ett år. Komme i gang med gjenstående arbeider på klubbhuset. Beholde og videreutvikle det gode treningsteamet i klubben Legge fram et revidert budsjett for investering/drift av kunstisbane på Holt før neste års kommunebudsjett skal fastsettes til høst. Jeg mener at måloppnåelsen for sesongen var meget gode i forhold til rekruttering og videreutvikling av det gode treningsteamet i klubben. Som tidligere omtalt så har rekrutteringen lidd under svært varierende is forhold, men den «aktive» løpergruppen er stabil på om lag 15 løpere. Dessverre lyktes det ikke å fremme kunstisprosjektet som sak for kommunestyret i fjor høst. Dette må gjennomføres denne høsten. Kongsvinger Kongsvinger Skøyteklubb Sign. Eivind Røvde Solberg Leder Forslag til vedtak: Beretningen, inkl. sportslig rapport godkjennes som årsberetning i Kongsvinger skøyteklubb. Sportslig rapport Kongsvinger Skøyteklubb, Sesongen startet i uke 20 med 4-5 fellestreninger i uka, som gjennom hele sesongen. Under sommerisen på Hamar arrangerte vi en egen samling første helgen, fra fredag til søndag. Det ble en sosial og flott helg med god innsats på isen. Picnic, sandvolleyball og bading i Mjøsa var populære aktiviteter på lørdagen. Budor som ligger mellom Hamar og Løten ble brukt som base under høstferiesamlingen denne sesongen. Torsdag og fredag trente vi i Vikingskipet, men på grunn av skøytestevne der i helgen ble det forskjellige aktiviteter på Budor og området i nærheten i stedet. Bla gikk alle sammen en flott fjelltur på 6-7 km på lørdag. Det ble en meget vellykket samling hvor det sosiale og treningsmessige sto i sentrum. Det ble bygget en ny ishall på Kongsvinger. På grunn av forsinkelser ble ikke hallen ferdig før i november, men vi fikk benyttet den til verdifull istrening 1 dag i uka nesten fram til jul. Første kretssamling ble avholdt på Kongsvinger 25. og 26. mai Det var gledelig god deltagelse fra flere klubber enn vanlig. Det ble en vellykket samling med bra vær og mange forskjellige aktiviteter. Neste kretssamling ble arrangert av Sand IF 08. og 09. juni. Sykkeltur, lavarbeid, rulleskøyter og volleyball var blant aktivitetene som ble gjennomført. Tradisjonen tro ble den tredje kretssamlingen arrangert av Stange den andre helgen under Sommerisen. Siste kretssamling som skulle vært arrangert av Tynset i september ble avlyst pga for få påmeldte.

8 Løpssesongen startet som vanlig med Sommerløpet i Vikingskipet Klubben vår stilte med 15 løpere som gjorde en kjempebra innsats og det ble mange perser, som lover bra for resten av sesongen. En lang tradisjon ble brutt da Karlstad Nordiska ikke ble arrangert første helga i advent. I stedet deltok ni løpere fra klubben i Risengaløpet i Asker. Siste stevnet denne sesongen var Rekordløp i Sørmarka Arena i Stavanger, så sent som 29. og 30. mars. Tre av våre løpere fra samme familie deltok her og satte flere flotte personlige rekorder. Tre løpere kvalifiserte seg til Viking Race i Heerenveen og gjorde en kjempeinnsats. Landsmesterskapet ble arrangert av Tønsberg Turns skøytegruppe og Kongsvinger Skøyteklubb stilte med hele 9 løpere hvorav 2 av dem tok 2 gull, 3 sølv og 1 bronse til sammen. Svært krevende værforhold gjorde det vanskelig for løperne. KM ble arrangert av oss sammen med Vingerløpet og 3 av løperne ble kretsmestere.vår eneste Junior A løper gjorde sine saker svært bra denne sesongen. Han satte bl.a 1 kretsrekord og 4 klubbrekorder, kvalifiserte seg for NM enkeltdistanser for senior på 5000m. Og ble nr. 2 sammenlagt i NC junior. Se eget vedlegg for full oversikt over sportslige resultater og plasseringer, løper for løper. Sesongen på Holt ble på grunn av værforholdene kort og oppstykket, da mye mildvær ødela for oss, men vi klarte å arrangere 1 G-cup m/ mila, Klubbmesterskapet, Bøkkoløpet, Vingerløpet m/ KM, 4 onsdagsløp og 4 skøyteskolekvelder. Siste onsdagsløp ble arrangert 19. februar. Trenerapparatet var det samme som forrige sesong, Bjørn Egil (Busten) Lundgrenn har vært hovedtrener for år, Morten Sandnesaunet var trener for samme gruppe, og Mats Erik Lilleskjæret har også bidratt på noen treninger. Jarle Delbekk har hatt hovedansvaret for løpere 10 og 11 år, og Stian Brufladt har tatt seg av rekruttene, samt at han har hatt egne treninger for alle med bevegelighet og mage/rygg. Christoffer Løvstad har hatt hovedansvaret for skøyteskolen. Løperne har videreført den store fremgangen fra forrige sesong og flere har etablert seg helt i Norgestoppen i sine klasser. Til sammen har 22 løpere deltatt i stevner utenfor klubben. En stor takk rettes til løpere, trenere, foreldre og alle andre for at Kongsvinger Skøyteklubb er en svært velfungerende klubb med godt sosialt miljø og samhold og sesongen har vært knallbra på alle måter. For Kongsvinger Skøyteklubb, Jarle Delbekk Sportslige resultater og plasseringer sesongen 2013/2014 Navn Type stevne Klasse Plassering Ole Hermann Sørli Klubbmesterskapet Menn Veteran 5 Klubbmester Stig Braathen Klubbmesterskapet Menn Veteran 4 Sølv Jarle Delbekk Klubbmesterskapet Menn Veteran 4 Klubbmester Morten Sandnesaunet Klubbmesterskapet Menn Veteran 3 Klubbmester Vegard Hansen NM enkeltdistanser: 5000m: Nr. 21 NM Junior Allround Junior Sammenlagt Nr. 16

9 NM Sprint Junior Sammenlagt Nr plass totalt sammenlagt i Norges Cup for junior 2013/2014 Kretsrekord: Gutter 18 år 10000m: 15.25,45 Klubbrekorder : Menn Jun. A 1000m: 1.17,58, 1500m: 1.58,09, 3000m: 4.11,09, 10000m: 15.25,45 Per Henry Røttum Kretsmesterskapet Gutter Jun. B Kretsmester Klubbmesterskapet Gutter Jun. B Klubbmester Mathias Solberg Landsmesterskapet: Gutter 14 år 500m: DNF, 1000m: Nr. 8, 1500m: Nr. 12 Kretsmesterskapet Gutter Jun. C Bronse Klubbmesterskapet Gutter Jun. C Sølv Aurora Myro Landsmesterskapet: Jenter 14 år 500m: Nr m: Nr. 12 Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 6 Klubbmesterskapet Jenter Jun. C Bronse Karette Kværne Landsmesterskapet: Jenter 14 år 500m: Nr. 12, 1000m: Nr. 11, 1500m: Nr. 11 Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 8 Klubbmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 4 Kristine Hansen Landsmesterskapet: Jenter 13 år 500m: Nr. 13, 1000m: Nr. 15, 1500m: Nr. 18 Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 7 Klubbmesterskapet Jenter Jun. C Klubbmester Isak Høiby Landsmesterskapet: Gutter 13 år 500m: Landsmester, 1000m: Landsmester, 1500m: Sølv Kretsmesterskapet Gutter Jun. C Kretsmester Klubbmesterskapet Gutter Jun. C Klubbmester Viking Race Heerenveen: Gutter 13 år Plasseringer: 500m: Nr. 5, 1000m: Nr. 2, 500m: Nr. 3, 1000m: Nr. 3, sammenlagt nr. 2 Kretsrekorder: Gutter 13 år 500m: 40.79, 1000m: 1.20,60 Klubbrekorder: Gutter 13 år 500m: 40.79, 1000m: 1.20,60, 1500m: 2.07,30 Anna Braathen Landsmesterskapet: Jenter 13 år 500m: Nr. 18 Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Bronse Klubbmesterskapet Jenter Jun. C Sølv

10 Anna Andersson Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 5 Selma Bø Lysø Landsmesterskapet: Jenter 12 år 500m: Bronse, 1000m: Sølv, 1500m: Sølv Kretsmesterskapet Jenter 12 år Kretsmester Klubbmesterskapet Jenter 12 år Klubbmester Viking Race Heerenveen: Jenter 12 år Plasseringer: 500m: Nr. 9, 500m: Nr. 9, 500m: Nr. 10, 1000m: Nr. 10,sammenlagt nr. 9 Kretsrekorder: Jenter 12 år 500m: 45.25, 1000m: 1.31,02, 1500m: 2.20,74 Klubbrekorder: Jenter 12 år 500m: 45.25, 1000m: 1.31,02, 1500m: 2.20,74 Leo Aleksander Bergh Landsmesterskapet: Gutter 12 år 500m: Nr. 11, 1000m: Nr. 5, 1500m: Nr. 11 Kretsmesterskapet Gutter 12 år Sølv Klubbmesterskapet Gutter 12 år Klubbmester Vilde Kværne Landsmesterskapet: Jenter 12 år 500m: Nr. 20, 1000m: Nr. 15, 1500m: Nr. 19 Kretsmesterskapet Jenter 12 år Bronse Klubbmesterskapet Jenter 12 år Sølv Tina Hauger Brufladt Viking Race Heerenveen: Jenter 11 år Plasseringer: 500m: Nr. 12, 500m: Nr. 14, 500m: Nr 13, 500m: Nr.13, sammenlagt nr. 11 (Amanda Bø Lysø Klubbrekorder : Jenter 10 år 500m: 53,12, 1000m: 1.51,07)

11 SAK 5. REGNSKAP Resultat 2013/2014 pr Ktonr Navn Beløp 3200 Salg utstyr Kiosksalg Stevneinntekter Sliping av skøyter Sponsorer Andre tilskudd Tipping LAM Refusjoner Leieinntekter Utleie skøyter Medl kontingent Loddsalg Bingo MVA-kompensasjon Salg Statoilkopper Div inntekter -112 SUM INNTEKTER Varekjøp kiosk Kjøp overtrekk Kjøp Statoilkopper Div utstyr Gaver Avskr Beh endring Renovasjon, vann Inventar Rep/vedl byggn Kurs Regnskap Kontorrekvisita Møter Porto Drivstoff Vedlikeh transp Reisegodtgj Reisekostn Overnatting Reklame/annons 1 194

12 7410 Medl kontingent Premier Forsikring Lisenser Stevnedeltakelse Treningsutgifter Leie ishall Skøyteavsluttning Kunstisprosjekt Andre kostn Inzell Finansinnt Finanskostn/gebyr 220 SUM KOSTN DRIFTSRESULTAT Balanse 2013/2014 pr Kto Navn Beløp 1100 Klubbhus , Lastebil 3 854, Traktor , Ismaskin ,00 Sum anl m , Skøyter , Overtrekk , Kontanter 0, Foreningskonto , Sparekonto , Byggekonto 0, Innsamlingskonto 0,00 Sum oml m ,20 TOT EIENDELER , EK IB ,42 overskudd ,38 EK UB ,80 Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner regnskap slik det er fremlagt. Overskuddet føres til egenkapital. Revisorberetning tas til orientering.

13 SAK 6. INNKOMNE FORSLAG. Ingen innkomne forslag. Fra styret: Notat om videreutvikling av Holt stadion. Presenteres i møte SAK 7. KONTINGENT FOR SESONGEN 2014/2015 Styret i Kongsvinger Skøyteklubb foreslår følgende kontingenter for sesongen 2013/2014 for Kongsvinger Skøyteklubb: Løpere under 10 år kr 100,- uendret Løpere år kr 300,- uendret Løpere jun. C + B kr 500,- uendret Løpere jun. A + senior kr 700,- uendret Løpere veteran kr 500,- uendret Voksen støttemedlemmer kr 200,- uendret Lisensbeløp til Norges Skøyteforbund kommer i tillegg til ovennevnte satser. Forslag til vedtak: Kontingent for Kongsvinger skøyteklubb videreføres uendret.

14 SAK 8. BUDSJETTFORSLAG KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. BUDSJETT 2014/2015 Kongsvinger Skøyteklubb BUDSJETT 2014/2015 REGNSKAP 2013/2014 BUDSJETT 2013/2014 Ktonr Navn 3200 Salg utstyr Kiosksalg Stevneinntekter Sliping av skøyter Sponsorer Andre tilskudd Tipping LAM Refusjoner Leieinntekter Utleie skøyter Medl kontingent Loddsalg Bingo MVA-kompensasjon Salg Statoilkopper Div inntekter SUM INNTEKTER Varekjøp kiosk Kjøp overtrekk Kjøp Statoilkopper Div utstyr Gaver Avskr Beh endring Renovasjon, vann Inventar Rep/vedl byggn Kurs Regnskap Kontorrekvisita Møter Porto Drivstoff Vedlikeh transp

15 7100 Reisegodtgj Reisekostn Overnatting Reklame/annons Medl kontingent Premier Forsikring Lisenser Stevnedeltakelse Treningsutgifter Leie ishall Skøyteavslutning Kunstisprosjekt Andre kostn Inzell Finansinnt Finanskostn/gebyr 220 SUM KOSTN DRIFTSRESULTAT SAK 9. VALG Forslag på styre og revisorer for 2013/2014 legges frem av valgkomiteen på årsmøte. Styrets forslag til valgkomité for 2013/2014 i Kongsvinger Skøyteklubb: Leder: Ole Herman Sørli 1 år ( gjenvalg) Medlem: Kjetil Kværne 1 år (Ny) Medlem: Arne Hansen 1 år (Ny) Utsending ledermøte/skøyteting, ting Hedmark Idrettskrets, årsmøte Kongsvinger idrettsråd og kretsting i HSK. SAK 10. DATO FOR NESTE ÅRSMØTE. Alternative datoer tirsdag 26. mai 2015 eller tirsdag 2. juni 2015

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Kretsting 2015 Dagsorden

Kretsting 2015 Dagsorden Kretsting 2015 Hamar Idrettspark, Børstad, 19. mai 2015 kl 18.30 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av delegater Godkjenning av dagsorden Valg av møteleder Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016 Hamar Idrettspark 29. april 2016 1 Dagsorden 1. Åpning Innledning v/leder Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 2. Møteledelse a) Valg av møteleder

Detaljer

Sportslig rapport sesongen

Sportslig rapport sesongen Side 1 av 5 Sportslig rapport sesongen 2016-17 Den første oppgaven jeg hadde var å arrangere Klubbmøte den 09. Mai 2016, der det ble annonsert fremtidige treninger og arrangementer. ( Referatet er publisert

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Gutter

Gutter Amalie Ulset Birk Finnstø Refsaas Jenter Jr B Gutter Jr C 47.17 1.34.43 2.24.73 5.13.48 41.40 1.24.57 2.11.95 4.27.31 (kretsrekord) Simon Aannø Gutter Jr C 42.10 1.22.82 2.07.19 (Kretsrekord) 4.30.79 Inger

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2015

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2015 Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 1. STYRET Leder: Mariann Dønnum Mariann Dønnum Nestleder: Maj Britt Aarnes Ronny Hovland Sekretær: Even Gulbrandsen Ingelin Berby Kasserer: Jan H. Gulbrandsen

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 NSF legger følgende prinsipper Finn og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2017/2018.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmøte 2011 Saksliste

Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte Fredrikstad kunstløpklubb Onsdag 28. mars 2012 kl 18.00 Sted: Stjernehallen, VIP-rom Saksliste Sak 1: Åpning Sak 2: Valg av dirigent og referent Sak 3: Godkjenning av innkalling

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2015/2016

HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2015/2016 HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2015/2016 15. mars 2016 INNHOLD INNHOLD... 2 FORORD... 2 EGNE ARRANGEMENTER I SESONGEN 2015/2016... 3 SPORTSLIGE HØYDEPUNKTER FRA SESONGEN 2015/16... 3 BESTENOTERINGER FOR

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Kveldsløp 27.februar 2012 Vikingskipet RESULTATER

Kveldsløp 27.februar 2012 Vikingskipet RESULTATER Rekrutt Jenter 100 m(3) 1 Nini Mauseth Hamar IL Rød 15.35 2 Tirill Veslum Hansen Hamar IL Hvit 16.12 MT 59 Ine Nyvoll Gjøvik SK Rød 17.78 109 Anna I Rostad Skogdal SSK Toten Hvit 16.35 116 Oda K. Rostad

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2016

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2016 Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 1. STYRET Leder: Mariann Dønnum Mariann Dønnum Nestleder: Ronny Hovland Ronny Hovland* Sekretær: Ingelin Berby Ingelin Berby Kasserer: Jan H. Gulbrandsen

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

ÅRSMELDING SESONGEN

ÅRSMELDING SESONGEN ÅRSMELDING SESONGEN 2016-2017 REGNSKAP 2016 Innledning Sesongen 2016/17 er på det nærmeste over. Nok en lang skøytesesong med høy aktivitet er vell overstått. Fosen løpet/harald Sivertsens æres løp ble

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS Rekrutt 100 m(1) 1 Elise Stabel-Jacobsen Hamar IL Rød 2 Julie Skjelseth Hamar IL Hvit 3 Linnea Haneberg Hamar IL Hvit 5 Johanne Braathen Kongsvinger SK Hvit 10 Tina Østerud SSK Toten Rød 11 Kaia Lund Stange

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Skøyteløpere fra Tynset har deltatt på samlinger i Hedmark skøytekrets og på samlinger i regi av Norges Skøyteforbund.

Skøyteløpere fra Tynset har deltatt på samlinger i Hedmark skøytekrets og på samlinger i regi av Norges Skøyteforbund. Årsmelding 2015, TIF skøyter. Organisasjon Styret: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Oddbjørn Lund Erlend Moen Knut Norman Mælen Knut Joar Harsjøen Anne Bjørnsmoen Det er i år avholdt 2. styremøter.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24 2015 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 Versjon 11/5-2015 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

Årsstatistikk

Årsstatistikk Årsstatistikk 2000-2001 REKRUTT JENTER 9 ÅR OG YNGRE 400 meter Anne Gulbrandsen 1:09,00 06.02.2001 Myrer Guro Østhagen 1:00,02 09.03.2001 Valle Hovin Helga Hustveit 1:40,00 21.02.2001 Myrer Lina Rognstad

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 28.02.2016 side 1 av 14 BMFK PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 Dato: 26.02.16 kl. 18.00 20.00 Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i det lille kafeteriaområdet. Deltakere: Forfall: Frank Magne, Bjørn Arvid,

Detaljer

Årsstatistikk 1998-1999

Årsstatistikk 1998-1999 Årsstatistikk 1998-1999 REKRUTT JENTER 9 ÅR OG YNGRE 400 meter Anne Gulbrandsen 1:36,00 23.02.1999 Myrer Eli Gulbrandsen 58,20 23.02.1999 Myrer Gina K. Klokkerengen 0:58,70 27.02.1999 Vikingskipet Guro

Detaljer

HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2002/2003

HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2002/2003 HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2002/2003 April 2003 INNHOLD INNHOLD...2 FORORD...2 EGNE ARRANGEMENTER I SESONGEN 2002/2003...3 SPORTSLIGE HØYDEPUNKTER FRA SESONGEN 2002/2003...3 BESTENOTERINGER FOR HSK

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn

Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn Dato: torsdag Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn Til stedet: 18 stk (6 fra styret) Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede Antall stemmeberettigede er: 17 stk Sak 2: Godkjenning av innkalling og

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Årsstatistikk

Årsstatistikk Årsstatistikk 2005-2006 REKRUTT JENTER 9 ÅR OG YNGRE Dato Sted 100 meter Sigrid Bye 36:00,00 31.01.2006 Vikingskipet Silje Kristine Grinden 0:18,09 25.02.2006 Gol Stine Sjøberg 0:16,00 17.01.2006 Vikingskipet

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer