ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB."

Transkript

1 ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. 27. MAI 2014

2 SAKSLISTE ÅRSMØTE KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 27. MAI Åpning ved leder 2. Valg av dirigent og sekretær. (Navnefortegnelse, valg av 2 representanter til å underskrive protokoll) 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Kontingent 8. Budsjett 9. Valg (Utsending ledermøte/skøyteting, ting Hedmark Idrettskrets, årsmøte Kongsvinger idrettsråd og kretsting HSK) 10. Neste årsmøte.

3 SAK 4. ÅRSBERETNING SESONGEN 2013/2014 KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 1. STYRETS SAMMENSETNING. Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Valgkomité, Medlem Medlem Revisorer Eivind Røvde Solberg Arvid Lysø Anita Bjerkestrand Anne Kari Hauger Brufladt Ivar Leo Bergh Trond Løvstad Ida Høiby Lars Røttum Sverre Bakke (leder) Geir Lillenes Ole Hermann Sørli Tone Sørli Håkon Indrøy 2. GENERELT. Sesongen 2013/2014 fortsatte der den forrige slapp med svært gode sportslige resultater. Foruten en kjempejobb i klubben på den sportslige siden, har det også vært gjort en kjempegod innsats i sponsormarkedet. Dette har resultert i syv nye sponsorer på tre-års avtaler. Disse er Sagli Grus AS, Bowling 1 Kongsvinger AS, Hedmark Service AS, Servicetelefonen AS, Digerud Varmeservice AS, Statoil Langeland, og Salong Betty AS. Totalt hadde klubben 16 faste sponsorer ved utgang av regnskapsåret. Kommer ellers tilbake til fullstendig liste under økonomi. Ifm avvikling av Bøkkoløpet 2.februar fikk klubben en stor overraskelse. Kongsvinger skøyteklubb ble høytidelig overrakt Trivselsprisen for Prisen består i et flott diplom og ,-. Diplomet har funnet sin plass på veggen i klubbhuset. Prisen må tas til inntekt for den uegennyttige innsats klubbens foreldre og andre støttespillere har vist over mange år. Uten den frivillighet og innsatsvilje som alle viser hadde det vært umulig å drive skøyteidrett på det nivået vi får til i fellesskap med utgangspunkt i Holt is stadion. Jarle Delbekk, Morten Sandnesaunet, Mats Erik Lilleskjæret, Stian Brufladt og Bjørn Egil Lundgrenn har vært meget gode trenere for løpere t.o.m. 15 år. Vegard Hansen har trent sammen med kretslaget i Hedmark Skøytekrets. God tilgang på trenere har sikret kontinuitet og meget godt utbytte av treningsarbeidet for våre løpere. Nye treningsmetoder og momenter er introdusert til hele gruppa med aktive løpere. Der sesongen i fjor var preget av flere skadetilfeller, er årets sesong gjennomført med høyere intensitet og aktivitet nesten uten

4 skader av noe slag. Innføring av styrkeøvelser for støttemuskulatur og fokus på mage/rygg har virket veldig forebyggende. Årets sesong har vært preget av en ustabil vinter. Lite kuldegrader har ført til at isen har vært lagt 2 ganger, en gang før jul og en etter. Isen var borte på Holt i februar og kun 4 klubbløp (onsdagsløp) kunne arrangeres. Dette har igjen ført til utstrakt bruk av Vikingsskipet, både i helger og midtuke. Flott foreldreinnsats og ivrige løpere har allikevel gjort dette til en resultatmessig flott sesong. Som vanlig bidro kommunen med Jappe i spissen under isleggingen, men den største innsatsen med islegging ble gjort av klubbens egne medlemmer. Første klubbløp ble arrangert 22. januar. Vingerløpet ble arrangert den 1. februar, da i kombinasjon med årets KM for Hedmark Skøytekrets. Vingerløpet samlet 76 deltagere i klassene rekrutt til junior A under gode uteforhold. På tross av vinteren har den tradisjonelle aktiviteten vært gjennomført, Bøkkoløpet (2.februar, med 61 deltagere). G-mil (1 gjennomføring med 14 deltagere), G-cup (med 47 deltagere) i tillegg til fire onsdagsløp (24 betalende og totalt 30 deltagere) Det eneste planlagte arrangement som ikke vinteren tillot var Skøytesportens dag. Som vanlig, brukes banen også flittig av barnehager, barneskolene og ungdomsskolen. Dens eksistens og betydning for byen bør ingen trekke i tvil. Klubbens utstyr, dvs. traktoren, tankbilen og ismaskinen har igjen vist seg som en uvurderlig hjelp for å lage gode isforhold på banen. Rekrutteringsarbeidet ble som vanlig ivaretatt med skøyteskole på Holt på onsdager etter nyttår. Det var dessverre ikke mulig å få fast istid på helgene før jul i ishallen, så vi måtte droppe skøyteskolen der før jul. Det ble informert i barnehager og på skoler, det ble annonsert i Glåmdalen og mittglomdal.no ukentlig, i Kongsvingerguiden samt i lokalradioen foruten på klubbens egen hjemmeside. Det var kun mulig å avvikle fire kvelder med skøyteskole. Vi takker de som bidro med en god jobb som instruktører. Disse var Victoria Løvstad, Christoffer Løvstad, Stian Brufladt og Anne Kari Hauger Brufladt samt flere av de yngre løperne. I alt var det med 24 barn (42 i fjor) på skøyteskolen hvorav 22 betalende (37 i fjor). For ytterligere info om det sportslige, vises det til rapport fra trener Jarle Delbekk, som også er en del av årsberetningen. Det må imidlertid påpekes at persestatestikken har gått «varm» under hele sesongen også i år dog med enda flere og større forbedringer på løpernes tider helt fantastisk. Det er avholdt 11 styremøter siden forrige årsmøte og klubben har 119 medlemmer 16 flere enn i fjor. DUGNADER PÅ HOLT 2013 RAPPORT TIL ÅRSMØTE Dette året har treningsrom, ventilasjonsanlegg blitt ferdigstilt og tilbyr nå meget funksjonelle omgivelser med et helårs treningstilbud. Ivrige gjengangere med stort initiativ og pågangsmot har resultert i nytt le-skur ved trappen ned til banen. Populært for de som kommer innom for å bruke banen, og for løpere med behov for en pust i bakken. I 2013 har det ikke blitt igangsatt nye prosjekter.

5 Kongsvinger Lars Røttum, dugnadsansvarlig. HOLT KUNSTIS-PROSJEKT. RAPPORT TIL ÅRSMØTE Saken har i perioden blitt fulgt opp av styret. Kunstisprosjektets «skisseprosjekt» ble gjennomgått på nytt av Norconsult umiddelbart etter årsmøte i Håpet var å få dette realitetsbehandlet av Kongsvinger kommune. Skisseprosjekt med revidert budsjett, samt støttebrev fr Hedmark SK, NSF ble oversendt Kongsvinger idrettsråd etter råd fra Idrettskoordinator i kommunene. Klubben ble informert om at de ville etter å ha behandlet det i idrettsrådet sende det videre til kulturenheten i kommunen for videre saksbehandling. Tiden gikk uten annen respons enn at idrettsrådet ga tilbakemelding om at de var positive til satsningen men det var nødvendig med en dialog med kommunen. Styre har ved flere anledninger, både i personlig samtale, mail og telefon forsøkt, uten hell, å få kommunen i tale rundt dette prosjektet. Kunstisprosjektet fikk omtale i Glåmdalen i februar, og Som oppslagene viser er ordføreren informert om klubbens planer, og han har replisert, uten virkning, at kommunen ville følge opp våre henvendelser. Styrets vurdering er at det er de samme motkreftene vi står ovenfor fortsatt, økonomi og en kommunal forvaltning som ikke har evne til å tenke større tanker enn de kan komme på selv. Kommunestyrets beslutning om fremtidig skolestruktur har heller ikke økt fokuset på Holt områdets potensiale. Videre er det vår vurdering at et kunstisanlegg må bli interkommunalt, forespørsel og oppfølging av dette vil eventuelt skje i kommunal regi. Styret kan bare beklage at vi ikke kan komme til årsmøte med en endelig avklaring om prosjektets fremtid. Det har gjennom året vært vårt mål og intensjon.. Arvid Lysø ØKONOMI. Det er fortsatt meget god økonomi i klubben. Budsjett etter årsmøte 2013 var i balanse, og regnskapet viser et overskudd på ca ,- I tillegg er Trivselsprisen (25 000,-) holdt unna driftsbudsjettet, da styret gjorde vedtak på at disse midlene skulle øremerkes et trivselstiltak på Holt primært, for klubben sekundært. Stor aktivitet mot sponsorer og aktiv søkning mot ulike gavemidler, samt tilskudd bidrar i stor grad til klubbens inntekter. Kortere is sesong bidrar til lavere omsetning i kiosken på Holt, men driftes med overskudd. Regnskapet viser inntekter summert til ,-. Vi takker Sparebanken Hedmark som tradisjonen tro, bidro med sponsorstøtte, denne gang med kr ,-. Vi takker følgende sponsorer med bidrag på kr. 5000,-: Berghs Apparatservice, Pers Tak & Stål AS og Kongssenteret, Ånerud Lakk og Karosseri AS, Ø.M. Fjeld AS, Betong Øst AS, Intersport Nye Sporten AS, Bygde-Elektrikeren AS og følgende nye inneværende sesong med ditto bidrag: Sagli Grus AS, Bowling 1 Kongsvinger AS, Hedmark Service AS, Servicetelefonen AS, Digerud Varmeservice AS, Statoil Langeland og

6 Salong Betty AS. Vi takker for gavetildeling fra Sparebank Hedmark på kr ,-, og Telenorfondet for sponsing på kr ,-. Utgiftene i regnskapet summerer seg til: , som budsjettert. Hovedpostene på utgifter er knyttet til sportslig satsning og aktivitet. Overnattingsstøtte, stevnedeltagelse og treningsutgifter utgjør i underkant av 60% av kostnadene i klubben. Styret mener at regnskapet understøtter de prioriteringer klubben har hatt. Sikre et godt sportslig tilbud og videreutvikle de verdiene som ligger i et trygt og godt klubbmiljø for de som vil drive med skøytesport i Kongsvinger. 4. INFORMASJON/KURSVIRKSOMHET/FUNKSJONÆRER. Klubben har forsøkt å arrangere funksjonærkurs i sesongen. Få påmeldte og et hektisk program er forklaringen på at dette ikke ble gjennomført. 9 funksjonærer fra klubben var med og arrangerte EM Allround i Vikingskipet januar i vinter hvor Ole Hermann Sørli hadde ansvar for funksjonærkabalen. Tone Sørli er internasjonale starter (nivå 2), mens Ole Hermann har gjennomført sin fjerde sesong som ISU-starter. Han var starter på NM enkeltdistanser på Hamar, NC5 i Vikingskipet, WC for Junior i Innsbruck og VM for Junior i Bjugn. I tillegg holdt han NSF s oppdateringsseminar for startere i tilknytning til NC2 på Hamar, hvor Tone var deltaker/starter. Tone har dessuten vært starter på NC1 i Stavanger, NM enkeltdistanser på Hamar, NM Allround i Asker og NC9 på Hamar og de fleste onsdagsløpene på Holt. Tone var starter under Vingerløpet. Under Vingerløpet var Ole Hermann ass.od og han deltok også på OD-seminaret på Gardermoen. Trond Løvstad var kursdeltager på OD-seminar på Gardermoen, OD kvinner 10th Masters International Single Distance Races på Hamar, ass. OD menn NC5 på Hamar, ass. OD menn NC7 på Hamar, ass. OD under NM junior på Gol, OD på Vingerløpet/KM og på alle onsdagsløpene på Holt. 5. KONKLUSJON/MÅLSETTING. Sportslig sett har sesongen vært eksepsjonell god. Det er lagt ned en stor innsats både på og utenfor banen og spesielt fortsetter rekrutteringsarbeidet å bære frukter. Vi er nå landets 6. største klubb hva gjelder antall løpere i alder år. Vegard Hansen deltok i junior NM allround, NM enkeltdistanser, NM sprint junior og ble nr 2 sammenlagt i NC junior. Gratulere! Ti løpere var kvalifisert til LM i Tønsberg: Selma Bø Lysø og Vilde Kværne i J 12, Leo Aleksander Bergh G 12, Anna Andersson, Anna Braathen, Kristine Hansen i J13, Isak Høiby i G13 som ble dobbelt LM-mester og 14-åringene Mathias Solberg, Karette Kværne og Aurora Myro. Tidene til våre rekrutter og åringer viser at vi har løpere helt i landstoppen. Krets- og klubbrekorder i både 10-, 12- og 13-årsklassene og MJA, samt tre deltakere i Heerenveen i hhv. 11-, 12- og 13 årsklassen.

7 MÅLSETTINGEN FOR FOREGÅENDE SESONG VAR: Fortsette det gode arbeidet med å øke rekrutteringen. Fortsette arbeidet med anlegning av kunstisbane på Holt innen ett år. Komme i gang med gjenstående arbeider på klubbhuset. Beholde og videreutvikle det gode treningsteamet i klubben Legge fram et revidert budsjett for investering/drift av kunstisbane på Holt før neste års kommunebudsjett skal fastsettes til høst. Jeg mener at måloppnåelsen for sesongen var meget gode i forhold til rekruttering og videreutvikling av det gode treningsteamet i klubben. Som tidligere omtalt så har rekrutteringen lidd under svært varierende is forhold, men den «aktive» løpergruppen er stabil på om lag 15 løpere. Dessverre lyktes det ikke å fremme kunstisprosjektet som sak for kommunestyret i fjor høst. Dette må gjennomføres denne høsten. Kongsvinger Kongsvinger Skøyteklubb Sign. Eivind Røvde Solberg Leder Forslag til vedtak: Beretningen, inkl. sportslig rapport godkjennes som årsberetning i Kongsvinger skøyteklubb. Sportslig rapport Kongsvinger Skøyteklubb, Sesongen startet i uke 20 med 4-5 fellestreninger i uka, som gjennom hele sesongen. Under sommerisen på Hamar arrangerte vi en egen samling første helgen, fra fredag til søndag. Det ble en sosial og flott helg med god innsats på isen. Picnic, sandvolleyball og bading i Mjøsa var populære aktiviteter på lørdagen. Budor som ligger mellom Hamar og Løten ble brukt som base under høstferiesamlingen denne sesongen. Torsdag og fredag trente vi i Vikingskipet, men på grunn av skøytestevne der i helgen ble det forskjellige aktiviteter på Budor og området i nærheten i stedet. Bla gikk alle sammen en flott fjelltur på 6-7 km på lørdag. Det ble en meget vellykket samling hvor det sosiale og treningsmessige sto i sentrum. Det ble bygget en ny ishall på Kongsvinger. På grunn av forsinkelser ble ikke hallen ferdig før i november, men vi fikk benyttet den til verdifull istrening 1 dag i uka nesten fram til jul. Første kretssamling ble avholdt på Kongsvinger 25. og 26. mai Det var gledelig god deltagelse fra flere klubber enn vanlig. Det ble en vellykket samling med bra vær og mange forskjellige aktiviteter. Neste kretssamling ble arrangert av Sand IF 08. og 09. juni. Sykkeltur, lavarbeid, rulleskøyter og volleyball var blant aktivitetene som ble gjennomført. Tradisjonen tro ble den tredje kretssamlingen arrangert av Stange den andre helgen under Sommerisen. Siste kretssamling som skulle vært arrangert av Tynset i september ble avlyst pga for få påmeldte.

8 Løpssesongen startet som vanlig med Sommerløpet i Vikingskipet Klubben vår stilte med 15 løpere som gjorde en kjempebra innsats og det ble mange perser, som lover bra for resten av sesongen. En lang tradisjon ble brutt da Karlstad Nordiska ikke ble arrangert første helga i advent. I stedet deltok ni løpere fra klubben i Risengaløpet i Asker. Siste stevnet denne sesongen var Rekordløp i Sørmarka Arena i Stavanger, så sent som 29. og 30. mars. Tre av våre løpere fra samme familie deltok her og satte flere flotte personlige rekorder. Tre løpere kvalifiserte seg til Viking Race i Heerenveen og gjorde en kjempeinnsats. Landsmesterskapet ble arrangert av Tønsberg Turns skøytegruppe og Kongsvinger Skøyteklubb stilte med hele 9 løpere hvorav 2 av dem tok 2 gull, 3 sølv og 1 bronse til sammen. Svært krevende værforhold gjorde det vanskelig for løperne. KM ble arrangert av oss sammen med Vingerløpet og 3 av løperne ble kretsmestere.vår eneste Junior A løper gjorde sine saker svært bra denne sesongen. Han satte bl.a 1 kretsrekord og 4 klubbrekorder, kvalifiserte seg for NM enkeltdistanser for senior på 5000m. Og ble nr. 2 sammenlagt i NC junior. Se eget vedlegg for full oversikt over sportslige resultater og plasseringer, løper for løper. Sesongen på Holt ble på grunn av værforholdene kort og oppstykket, da mye mildvær ødela for oss, men vi klarte å arrangere 1 G-cup m/ mila, Klubbmesterskapet, Bøkkoløpet, Vingerløpet m/ KM, 4 onsdagsløp og 4 skøyteskolekvelder. Siste onsdagsløp ble arrangert 19. februar. Trenerapparatet var det samme som forrige sesong, Bjørn Egil (Busten) Lundgrenn har vært hovedtrener for år, Morten Sandnesaunet var trener for samme gruppe, og Mats Erik Lilleskjæret har også bidratt på noen treninger. Jarle Delbekk har hatt hovedansvaret for løpere 10 og 11 år, og Stian Brufladt har tatt seg av rekruttene, samt at han har hatt egne treninger for alle med bevegelighet og mage/rygg. Christoffer Løvstad har hatt hovedansvaret for skøyteskolen. Løperne har videreført den store fremgangen fra forrige sesong og flere har etablert seg helt i Norgestoppen i sine klasser. Til sammen har 22 løpere deltatt i stevner utenfor klubben. En stor takk rettes til løpere, trenere, foreldre og alle andre for at Kongsvinger Skøyteklubb er en svært velfungerende klubb med godt sosialt miljø og samhold og sesongen har vært knallbra på alle måter. For Kongsvinger Skøyteklubb, Jarle Delbekk Sportslige resultater og plasseringer sesongen 2013/2014 Navn Type stevne Klasse Plassering Ole Hermann Sørli Klubbmesterskapet Menn Veteran 5 Klubbmester Stig Braathen Klubbmesterskapet Menn Veteran 4 Sølv Jarle Delbekk Klubbmesterskapet Menn Veteran 4 Klubbmester Morten Sandnesaunet Klubbmesterskapet Menn Veteran 3 Klubbmester Vegard Hansen NM enkeltdistanser: 5000m: Nr. 21 NM Junior Allround Junior Sammenlagt Nr. 16

9 NM Sprint Junior Sammenlagt Nr plass totalt sammenlagt i Norges Cup for junior 2013/2014 Kretsrekord: Gutter 18 år 10000m: 15.25,45 Klubbrekorder : Menn Jun. A 1000m: 1.17,58, 1500m: 1.58,09, 3000m: 4.11,09, 10000m: 15.25,45 Per Henry Røttum Kretsmesterskapet Gutter Jun. B Kretsmester Klubbmesterskapet Gutter Jun. B Klubbmester Mathias Solberg Landsmesterskapet: Gutter 14 år 500m: DNF, 1000m: Nr. 8, 1500m: Nr. 12 Kretsmesterskapet Gutter Jun. C Bronse Klubbmesterskapet Gutter Jun. C Sølv Aurora Myro Landsmesterskapet: Jenter 14 år 500m: Nr m: Nr. 12 Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 6 Klubbmesterskapet Jenter Jun. C Bronse Karette Kværne Landsmesterskapet: Jenter 14 år 500m: Nr. 12, 1000m: Nr. 11, 1500m: Nr. 11 Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 8 Klubbmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 4 Kristine Hansen Landsmesterskapet: Jenter 13 år 500m: Nr. 13, 1000m: Nr. 15, 1500m: Nr. 18 Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 7 Klubbmesterskapet Jenter Jun. C Klubbmester Isak Høiby Landsmesterskapet: Gutter 13 år 500m: Landsmester, 1000m: Landsmester, 1500m: Sølv Kretsmesterskapet Gutter Jun. C Kretsmester Klubbmesterskapet Gutter Jun. C Klubbmester Viking Race Heerenveen: Gutter 13 år Plasseringer: 500m: Nr. 5, 1000m: Nr. 2, 500m: Nr. 3, 1000m: Nr. 3, sammenlagt nr. 2 Kretsrekorder: Gutter 13 år 500m: 40.79, 1000m: 1.20,60 Klubbrekorder: Gutter 13 år 500m: 40.79, 1000m: 1.20,60, 1500m: 2.07,30 Anna Braathen Landsmesterskapet: Jenter 13 år 500m: Nr. 18 Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Bronse Klubbmesterskapet Jenter Jun. C Sølv

10 Anna Andersson Kretsmesterskapet Jenter Jun. C Nr. 5 Selma Bø Lysø Landsmesterskapet: Jenter 12 år 500m: Bronse, 1000m: Sølv, 1500m: Sølv Kretsmesterskapet Jenter 12 år Kretsmester Klubbmesterskapet Jenter 12 år Klubbmester Viking Race Heerenveen: Jenter 12 år Plasseringer: 500m: Nr. 9, 500m: Nr. 9, 500m: Nr. 10, 1000m: Nr. 10,sammenlagt nr. 9 Kretsrekorder: Jenter 12 år 500m: 45.25, 1000m: 1.31,02, 1500m: 2.20,74 Klubbrekorder: Jenter 12 år 500m: 45.25, 1000m: 1.31,02, 1500m: 2.20,74 Leo Aleksander Bergh Landsmesterskapet: Gutter 12 år 500m: Nr. 11, 1000m: Nr. 5, 1500m: Nr. 11 Kretsmesterskapet Gutter 12 år Sølv Klubbmesterskapet Gutter 12 år Klubbmester Vilde Kværne Landsmesterskapet: Jenter 12 år 500m: Nr. 20, 1000m: Nr. 15, 1500m: Nr. 19 Kretsmesterskapet Jenter 12 år Bronse Klubbmesterskapet Jenter 12 år Sølv Tina Hauger Brufladt Viking Race Heerenveen: Jenter 11 år Plasseringer: 500m: Nr. 12, 500m: Nr. 14, 500m: Nr 13, 500m: Nr.13, sammenlagt nr. 11 (Amanda Bø Lysø Klubbrekorder : Jenter 10 år 500m: 53,12, 1000m: 1.51,07)

11 SAK 5. REGNSKAP Resultat 2013/2014 pr Ktonr Navn Beløp 3200 Salg utstyr Kiosksalg Stevneinntekter Sliping av skøyter Sponsorer Andre tilskudd Tipping LAM Refusjoner Leieinntekter Utleie skøyter Medl kontingent Loddsalg Bingo MVA-kompensasjon Salg Statoilkopper Div inntekter -112 SUM INNTEKTER Varekjøp kiosk Kjøp overtrekk Kjøp Statoilkopper Div utstyr Gaver Avskr Beh endring Renovasjon, vann Inventar Rep/vedl byggn Kurs Regnskap Kontorrekvisita Møter Porto Drivstoff Vedlikeh transp Reisegodtgj Reisekostn Overnatting Reklame/annons 1 194

12 7410 Medl kontingent Premier Forsikring Lisenser Stevnedeltakelse Treningsutgifter Leie ishall Skøyteavsluttning Kunstisprosjekt Andre kostn Inzell Finansinnt Finanskostn/gebyr 220 SUM KOSTN DRIFTSRESULTAT Balanse 2013/2014 pr Kto Navn Beløp 1100 Klubbhus , Lastebil 3 854, Traktor , Ismaskin ,00 Sum anl m , Skøyter , Overtrekk , Kontanter 0, Foreningskonto , Sparekonto , Byggekonto 0, Innsamlingskonto 0,00 Sum oml m ,20 TOT EIENDELER , EK IB ,42 overskudd ,38 EK UB ,80 Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner regnskap slik det er fremlagt. Overskuddet føres til egenkapital. Revisorberetning tas til orientering.

13 SAK 6. INNKOMNE FORSLAG. Ingen innkomne forslag. Fra styret: Notat om videreutvikling av Holt stadion. Presenteres i møte SAK 7. KONTINGENT FOR SESONGEN 2014/2015 Styret i Kongsvinger Skøyteklubb foreslår følgende kontingenter for sesongen 2013/2014 for Kongsvinger Skøyteklubb: Løpere under 10 år kr 100,- uendret Løpere år kr 300,- uendret Løpere jun. C + B kr 500,- uendret Løpere jun. A + senior kr 700,- uendret Løpere veteran kr 500,- uendret Voksen støttemedlemmer kr 200,- uendret Lisensbeløp til Norges Skøyteforbund kommer i tillegg til ovennevnte satser. Forslag til vedtak: Kontingent for Kongsvinger skøyteklubb videreføres uendret.

14 SAK 8. BUDSJETTFORSLAG KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. BUDSJETT 2014/2015 Kongsvinger Skøyteklubb BUDSJETT 2014/2015 REGNSKAP 2013/2014 BUDSJETT 2013/2014 Ktonr Navn 3200 Salg utstyr Kiosksalg Stevneinntekter Sliping av skøyter Sponsorer Andre tilskudd Tipping LAM Refusjoner Leieinntekter Utleie skøyter Medl kontingent Loddsalg Bingo MVA-kompensasjon Salg Statoilkopper Div inntekter SUM INNTEKTER Varekjøp kiosk Kjøp overtrekk Kjøp Statoilkopper Div utstyr Gaver Avskr Beh endring Renovasjon, vann Inventar Rep/vedl byggn Kurs Regnskap Kontorrekvisita Møter Porto Drivstoff Vedlikeh transp

15 7100 Reisegodtgj Reisekostn Overnatting Reklame/annons Medl kontingent Premier Forsikring Lisenser Stevnedeltakelse Treningsutgifter Leie ishall Skøyteavslutning Kunstisprosjekt Andre kostn Inzell Finansinnt Finanskostn/gebyr 220 SUM KOSTN DRIFTSRESULTAT SAK 9. VALG Forslag på styre og revisorer for 2013/2014 legges frem av valgkomiteen på årsmøte. Styrets forslag til valgkomité for 2013/2014 i Kongsvinger Skøyteklubb: Leder: Ole Herman Sørli 1 år ( gjenvalg) Medlem: Kjetil Kværne 1 år (Ny) Medlem: Arne Hansen 1 år (Ny) Utsending ledermøte/skøyteting, ting Hedmark Idrettskrets, årsmøte Kongsvinger idrettsråd og kretsting i HSK. SAK 10. DATO FOR NESTE ÅRSMØTE. Alternative datoer tirsdag 26. mai 2015 eller tirsdag 2. juni 2015

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen 2013-14

Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen 2013-14 Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen 2013-14 Styret og tillitsvalgte Styret i Drammens Skøiteklub har vært sammensatt slik sesongen 2013-14: Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Sportslig

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2006 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2006 Årsmøtet avholdes på Sykehuset Innlandet tirsdag 6.februar 2007 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer