Din bruksanvisning LEXMARK OPTRA T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LEXMARK OPTRA T"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Du kan skrive ut noen eller alle sidene i dette dokumentet. Brukerhåndbok Dokumentasjonsoversikt Installeringsveiledning Brukerhåndbok for 2000 arks tilleggsskuff Installeringsveiledning for høykapasitets-papirstabler Administratorhåndbok 1 Hjem Andre informasjonskilder CD-platen Drivers, MarkVision and Utilities I tillegg til skriverdrivere og verktøy inneholder Drivers, MarkVision and Utilities-CDen informasjon om Lexmark-skrivere. Når du har startet CD-platen, kan du klikke på View Documentation og deretter på Printer Commands for å åpne Technical Reference der du finner detaljer om skriverspråk og -kommandoer, grensesnittspesifikasjoner og minnestyring. Special Media for å åpne Card Stock & Label Guide der du finner informasjon om valg av riktig utskriftsmateriell. er et varemerke for Lexmark International, Inc. Operation ReSource er et servicemerke for Lexmark International, Inc. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. skriveren skal være kompatibel med PCL 6-språket. er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems' betegnelse på et sett med skriverkommandoer (språk) og funksjoner i deres programprodukter. Denne skriveren skal være kompatibel med PostScript 3-språket. Det innebærer at skriveren gjenkjenner PostScript 3-kommandoer som brukes i ulike programmer, og at skriveren emulerer funksjonene som tilsvarer kommandoene. Detaljer knyttet til kompatibilitet er tatt med i Technical Reference. Varemerker 3 Følgende termer er varemerker eller registrerte varemerker for disse selskapene: Albertus Antique Olive Apple-Chancery Arial Candid CG Omega CG Times Chicago Clarendon Eurostile Geneva GillSans Helvetica Hoefler Text Intellifont ITC Avant Garde ITC Bookman ITC Zapf Chancery Joanna MT Lubalin Graph Marigold The Monotype Corporation plc Monsieur Marcel OLIVE Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Agfa Corporation Agfa Corporation Et produkt fra Bayer Corporation, basert på Times New Roman under lisens fra The Monotype Corporation. Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG og/eller dets datter-selskaper Nebiolo Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Linotype-Hell AG og/eller dets datter-selskaper Hoefler Type Foundry Agfa Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation The Monotype Corporation plc International Typeface Corporation AlphaOmega Typography Varemerker 4 Monaco Mona Lisa NewYork Oxford Palatino Pantone Stempel Garamond Taffy Times New Roman TrueType Univers Wingdings Apple Computer, Inc. International Typeface Corporation Apple Computer, Inc. AlphaOmega Typography Linotype-Hell AG og/eller dets datter-selskaper Pantone, Inc. Linotype-Hell AG og/eller dets datter-selskaper Agfa Corporation The Monotype Corporation plc Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG og/eller dets datterselskaper Microsoft Corporation Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Varemerker 5 Bruke kontrollpanelet og menyene Dette avsnittet inneholder informasjon om bruk av skriverens kontrollpanel, endring av skriverinnstillinger og bruk av menyene på kontrollpanelet. Hvis du er kjent med bruk av et kontrollpanel som minner om dette, vil du kanskje bla til "Oversikt over skrivermenyer" på side 13. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: MERK: Endringer av skriverinnstillinger fra et brukerprogram overstyrer endringer fra kontrollpanelet. Se skriverens brukerhåndbok for flere detaljer. "Bruke kontrollpanelet" på side 7. "Skrive ut siden med menyinnstillinger" på side 9. "Endre menyinnstillinger" på side 10. "Deaktivere kontrollpanelmenyene" på side 12. Bruke kontrollpanelet og menyene 6 Bruke kontrollpanelet Bruk de fem knappene på kontrollpanelet når du skal åpne en meny, bla gjennom en verdiliste, velge skriverinnstillinger og fjerne feilmeldinger. Følgende tabell beskriver knappenes funksjoner. Knappene virker på informasjonen som vises på den andre linjen på kontrollpanelskjermen. Knappene på kontrollpanelet Knapp Fortsett Funksjon Trykk på Fortsett for å gå tilbake til Klar hvis skriveren er offline (Klar vises ikke på kontrollpanelskjermen). lukke skrivermenyene og gå tilbake til tilstanden Klar fjerne feilmeldinger på kontrollpanelet avslutte Strømsparer-modus og sette i gang skriveren igjen Hvis du har endret skriverinnstillinger, trykker du på Fortsett før du sender jobben til utskrift. Klar må vises for at jobben skal skrives ut. Meny> og <Meny Hver side av knappen har en funksjon. Trykk på Meny> eller <Meny i følgende situasjoner: Når Klar vises, for å sette skriveren offline (ut av Klar-tilstand) og åpne menyene. Meny> tar deg til den første menyen. <Meny tar deg til den siste tilgjengelige menyen. Når Opptatt vises, for å åpne JOBBMENY. Når skriveren er offline: - Trykk på Meny> for å gå til neste valg i menyene, eller Trykk på <Meny for å gå til forrige valg i menyene. Hvis menyvalget har numeriske verdier, for eksempel Kopier, trykker du på og holder Meny> nede for å rulle fremover, eller på <Meny for å rulle bakover. Slipp knappen når ønsket verdi vises. Bruke kontrollpanelet og menyene 7 Knappene på kontrollpanelet (fortsatt) Knapp Velg Funksjon Trykk på Velg for å gjøre følgende: Velge menyelementet som vises på den andre linjen på kontrollpanelskjermen. Avhengig av typen meny vil denne handlingen - åpne menyen og vise det første valget på menyen. åpne menyelementet og vise standardinnstillingen. Lagre det viste menyvalget som ny standardinnstilling. Lagret vises og skriveren går tilbake til menyelementet. Fjerne bestemte meldinger fra kontrollpanelet. Retur Stopp Trykk på Retur for å returnere til forrige menynivå eller menyvalg. Trykk på Stopp når meldingen Klar, Opptatt eller Venter vises, for å stoppe all aktivitet midlertidig og sette skriveren offline. Statusmeldingen på kontrollpanelet endres til Ikke klar. Trykk på Fortsett for å returnere til tilstanden Klar, Opptatt eller Venter. Bruke kontrollpanelet og menyene 8 Skrive ut siden med menyinnstillinger MERK: Før du skriver ut disse innstillingene, må du kontrollere at den valgte papirkilden inneholder Letter-, Legal- eller A4-papir og at PAPIRTYPE-innstillingen for kilden er satt til Vanlig papir.

3 Siden med menyinnstillingene viser gjeldende innstillinger for menyer og en liste med installert utstyr. Du kan bruke denne siden til å bekrefte at tilleggskortene er riktig installert og at skriverinnstillingene er satt slik du vil. Slik skriver du ut siden med menyinnstillinger: Kontroller at skriveren er slått på og at Klarvises. Trykk på Meny> eller <Meny for å åpne menyene. Fortsett å trykke på Meny> inntil VERKTØYMENY vises. Trykk på Velg. Trykk på Meny> inntil Skriv ut oppsett vises. Trykk på Velg. Skriver ut menyinnstillinger vises til siden skrives ut. Skriveren går tilbake til Klar når menyinnstillingene er skrevet ut. MERK: Hvis det vises en feilmelding, se "Forstå skrivermeldinger" på side Hvis du har installert tilleggsutstyr, må du kontrollere at det er oppført under "Installerte funksjoner". Bruke kontrollpanelet og menyene 9 Endre menyinnstillinger Bruk kontrollpanelet til å endre skriverinnstillinger og tilpasse skriveren etter dine behov. Slik velger du en ny verdi som standardinnstilling: 1 MERK: Endringer som gjøres fra et brukerprogram, overstyrer standardinnstillinger som er angitt fra kontrollpanelet. Fra Klar-tilstanden trykker du på Meny> eller <Meny for å åpne menyene. Fortsett med å trykke på Meny> eller <Meny inntil menyen du trenger, vises. Se "Oversikt over skrivermenyer" på side 13 hvis du vil ha en oversikt over menyene og deres menyvalg Trykk på Velg. Menyen åpnes og det første menyelementet vises. Trykk på Meny> eller <Meny inntil menyelementet du trenger, vises. Trykk på Velg. En stjerne (*) vises ved siden av gjeldende standardverdi for det menyvalget. Noen menyvalg har undermenyer. Hvis du for eksempel velger PAPIRMENY og deretter velger menyvalget PAPIRTYPE, må du velge en annen meny (for eksempel Type i skuff 1) før de tilgjengelige verdiene vises. Bruke kontrollpanelet og menyene 10 En verdi kan være innstillingen På eller Av. et ord eller uttrykk som beskriver en innstilling. en numerisk verdi som du kan øke eller redusere. 6 MERK: Standardinnstillinger gjelder inntil du lagrer nye innstillinger eller gjenoppretter fabrikkoppsettet. Trykk på Meny> eller<meny inntil verdien du trenger, vises. Trykk på Velg. En stjerne (*) vises ved siden av verdien for å angi at den nå er standardinnstilling. Lagret vises før forrige liste med menyelementer vises igjen Trykk på Retur for å gå tilbake til de forrige menyene eller menyvalgene og angi nye standardinnstillinger. Trykk på Fortsett for å sette skriveren tilbake til Klar. Bruke kontrollpanelet og menyene 11 Deaktivere kontrollpanelmenyene MERK: Deaktivering av kontrollpanelmenyene hindrer ikke tilgang til JOBBMENY eller til Skriv ut og holdfunksjonene. Slik deaktiverer du menyene slik at skriverens standardinnstillinger ikke kan endres: Slå av skriveren. Trykk på og hold nede Velg og Retur og slå skriveren på igjen. Slipp knappene når Utfører selvtest vises. KONFIG.MENY vises på første linje på kontrollpanelskjermen. Trykk på Meny> inntil Panelmenyer vises. Trykk på Velg. Utkoblet vises på den andre linjen på kontrollpanelskjermen. Trykk på Velg. Låser menyer vises et kort øyeblikk. Trykk på Meny> inntil Avsl konfig.meny vises. Trykk på Velg. Hvis kontrollpanelmenyene er låst og du trykker på Meny> eller <Meny, vises Menyer utkobleing;r en av papirkildene er tom, mates utskriftsmaterialet automatisk fra den andre papirkilden. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 14 Papirmeny (fortsatt) Menyelement PAPIRSTØRRELSE Verdier Størrelse i sk. x (der x representerer en skuff fra 1 til 5) Manuell papirstr Disse menyvalgene kan lede videre til en undermeny med følgende verdier: A4* (landavhengig) A5 JIS B5 Letter* (landavhengig) Legal Executive Universal Størr. FB-mater A4* (landavhengig) A5 JIS B5 Letter* (landavhengig) Legal Executive Universal 7 ½-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt DL-konvolutt C5-konvolutt B5-konvolutt Annen konv. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 15 Papirmeny (fortsatt) Menyelement PAPIRSTØRRELSE (forts.) Verdier Størr konv.mater Manuell konv. str Disse menyva19. Hvis du bruker forskjellige utskriftsmaterialer i papirkildene, må hver kilde med et annet utskriftsmateriale ha PAPIRSTØRRELSE og PAPIRTYPE satt til en unik verdi for å deaktivere funksjonen for automatisk sammenkobling av skuffer. Hvis du ikke bruker unike verdier og en papirkilde går tom, velger skriveren utskriftsmateriale fra en annen kilde fordi skriveren oppfatter skuffene som sammenkoblet. Dette kan føre til at et brev på én side skrives ut på et ark med etiketter eller en transparent. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 18 Papirmeny (fortsatt) Menyelement TILPASSEDE TYPER Verdier Tilpasset x (der x representerer en tilpasset type fra 1 til 6) Papir* Kartong Transparent Etiketter Konvolutt Innstillingen TILPASSEDE TYPER identifiserer typen utskriftsmateriale som brukes til hver av de tilpassede typene som er tilgjengelige med menyvalget PAPIRTYPE. Angivelsen av utskriftsmaterialet optimaliserer utskriftskvalitetsinnstillinger når du velger utskriftsmateriale fra en papirkilde og typen er satt til Tilpasset x. Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises navnet i stedet for Tilpasset x, der x representerer et tall fra 1 til 6. Bruk MarkVision til å lage navn på tilpassede typer. Det brukerdefinerte navnet avkortes til 14 tegn. Utskuff Standard skuff* Skuff x (der x representerer en utenhet fra 1 til 10) Merk: Bare installerte utenheter vises. Innstillingen Utskuff angir standard utskuff for utskrevet materiale. Standard utskuff er plassert oppe på skriveren. Alle tilleggsskuffene, representert ved tall, er tilgjengelige for alle de installerte utenhetene. Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det i stedet for Skuff x. Navnet avkortes til 14 tegn. Hvis flere utskuffer er tildelt samme navn, vises navnet bare én gang i Utskuff-verdilisten. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 19 Papirmeny (fortsatt) Menyelement Konfig. skuffer Verdier Postboks* Sammenkobling Postboks full Koble till.enh Papirtildeling Konfig. skuffer vises bare når minst én utenhet er installert. Koble till.enh vises bare når minst to tilleggsenheter er installert. Postboks full vises bare når minst fire utenheter er installert.

4 Postboks-innstillingen gjør at standard utskuff og eventuelle tilleggsenheter kan velges individuelt. Utskrifter legges i utskuffen som er valgt for utskriftsjobben. Hvis en utskriftsjobb ikke angir utskuff, legges utskriften i standard utskuff. Se "Utskuff" på side 19. Når en utskuff er full, vises Fjern papiret og skriveren stanser utskriften inntil papiret fjernes fra utskuffen. Sammenkobling-innstillingen muliggjør skuffsammenkobling. Skuffsammenkobling gjør at alle utskuffer (standardskuff og tlleggsenheter) kobles sammen som om de var én stor skuff. Skriveren fyller standard utskuff først. Når den er full, starter skriveren med å fylle den første tilleggsskuffen. Etter hvert som hver tilleggsskuff fylles, bytter skriveren til neste installerte skuff. Når standard utskuff og alle tilleggsskuffer er fulle, vises meldingen Fjern papiret Alle utskuffer. Innstillingen Postboks full gjør at standard utskuff og eventuelle tilleggsskuffer kan velges individuelt, på samme måte som med Postboks-innstillingen. I tillegg blir en utskuff angitt som "overflytskuffen". Når en utskuff er full, vil skriveren, i stedet for å stanse og vise meldingen Fjern papir, automatisk omdirigere utskrifter til overflytskuffen. Hvis du ønsker mer informasjon om Postboks full-verdien, kan du se "Overflytskuff" på side 21. Innstillingen Koble till.enh gjør at alle utenheter kan kobles sammen som om de var én stor skuff, samtidig som standardskuffen blir individuelt adresserbar. Skriveren fyller tilleggsskuffen først. Når den er full, bytter skriveren til den neste installerte tilleggsskuffen. Når alle tilleggsskuffer er fulle, vises meldingen Fjern papir Alle skuffer. Innstillingen Papirtildeling gjør at utskrifter dirigeres til utskuffene, avhengig av typen utskriftsmateriale. Hver papirtype tildeles en utskuff, og skriveren dirigerer utskriftene til tildelt utskuff. Hvis du vil vite mer om Papirtildeling -verdier, kan du se "TILDEL PAPIRTYPE" på side 21. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 20 Papirmeny (fortsatt) Menyelement Overflytskuff Verdier standard utskuff Skuff x (der x representerer en utenhet fra 1 til 10) Merk: Bare installerte utenheter vises. Overflytskuff vises bare når minst fire utenheter er installert. Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det i stedet for Skuff x. Navnet avkortes til 14 tegn. TILDEL PAPIRTYPE Vanl. papirskuff Kartongskuff Transparentskuff Etikettskuff Bankpapirskuff Konvoluttskuff Brevpapirskuff Fortrykt-skuff Farget-skuff Tilpass x-skuff (der x representerer en tilpasset papirtype fra 1 til 6) Disse menyvalgene kan lede videre til en undermeny med følgende verdier: standard utskuff Skuff x (der x representerer en utenhet fra 1 til 10) Merk: Bare installerte utenheter vises. TILDEL PAPIRTYPE vises bare når minst én utenhet er installert. Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpass x-skuff. Bruk MarkVision til å lage navn på tilpassede typer. Et eventuelt navn blir avkortet til 14 tegn. Skift størrelse Av Letter/A4* Velg Letter/A4 hvis du vil at skriveren automatisk skal skrive ut jobber i A4-størrelse på Letter-papir og jobber i Letterstørrelse på A4-papir, hvis ønsket størrelse i øyeblikket ikke er installert i papirkilden. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 21 Papirmeny (fortsatt) Menyelement Konv.forbedring Verdier Av På* Bruk Konv.forbedring for å hindre at konvolutter brettes eller skrukkes. Når Konv. forbedring er satt til På, kan du høre en tappelyd når konvoluttene skrives ut. Vi anbefaler at du lar Konv. forbedring være På hvis du ikke synes tappelyden blir for høy. Hvis du vil unngå denne lyden, setter du Konv. forbedring til Av. Skriv ut noen få konvolutter. Hvis utskriftskvaliteten er akseptabel, lar du Konv. forbedring være Av. Hvis konvoluttene krølles eller brettes, setter du Konv. forbedring til På. Konfigurer MP Kassett* Manuell Først Når flerbruksmateren er satt til Kassett og innstillingene PAPIRSTØRRELSE og PAPIRTYPE er riktig angitt, behandler skriveren flerbruksmateren som en hvilken som helst annen papirkilde. Hvis en utskriftsjobb krever utskriftsmateriale i en størrelse som bare er lagt i flerbruksmateren, velger skriveren utskriftsmateriale fra flerbruksmateren for utskriftsjobben. Velg Manuelt hvis du vil mate utskriftsmateriale manuelt gjennom flerbruksmateren. Flerbruksmateren fungerer som en manuell mateåpning, og du kan bare mate ett ark med utskriftsmateriale om gangen. Hvis du setter Konfigurer MP til Først, trekker skriveren inn utskriftsmateriale fra flerbruksmateren inntil den er tom, uavhengig av ønsket papirkilde eller papirstørrelse for jobben. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 22 Papirmeny (fortsatt) Menyelement PAPIRSTRUKTUR Verdier Vanlig type Kartongtype Transparenttype Etikettype Bankposttype Konvoluttype Brevhodetype Papir med trykk Farget papirtype Tilpasset type x (der x representerer en tilpasset type fra 1 til 6) Hvert menyvalg ovenfor støtter følgende tre verdier som en andre meny: Glatt Vanlig* Grov Merk: Grov er fabrikkens standardverdi for Bankposttype. Velg riktig PAPIRSTRUKTUR-verdi (Glatt, Normal eller Grov) for hver PAPIRTYPE, inkludert tilpassede typer, som du bruker. Velg riktig PAPIRSTRUKTUR-verdi for utskriftsmaterialet for å sikre at tegnene skrives ut tydelig, uten bortfall eller tomrom. Hvis tegnene på den utskrevne siden virker brutte eller dårlig formet, setter du PAPIRSTRUKTUR til Grov. Hvis tegnene på den utskrevne siden virker utflytende, setter du PAPIRSTRUKTUR til Glatt eller Normal. Innstillingen PAPIRSTRUKTUR virker sammen med innstillingene PAPIRTYPE og PAPIRVEKT. Du må kanskje endre disse innstillingene for å optimalisere utskriftskvaliteten for ditt bestemte utskriftsmateriale. Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpasset type x. Bruk MarkVision til å lage navn på tilpassede typer. Et eventuelt navn blir avkortet til 14 tegn. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 23 Papirmeny (fortsatt) Menyelement PAPIRVEKT Verdier Vekt, vanlig Kartongvekt Transparentvekt Etikettvekt Bankpostvekt Konvoluttvekt Brevhodevekt Papir med trykk Vekt, farget Vekt tilpasset x (der x representerer en tilpasset vekt fra 1 til 6) Hvert menyvalg ovenfor støtter følgende tre verdier som en andre meny: Lett Vanlig* Tungt Velg riktig PAPIRVEKT-verdi (Lett, Vanlig eller Tungt) for hver PAPIRTYPE, inkludert tilpassede typer, som du bruker. Velg riktig PAPIRVEKT-verdi for utskriftsmaterialet for å sikre at toneren fester seg godt til papiret.

5 Hvis du har problemer med at toneren smitter av på siden, setter du PAPIRVEKT til Tungt. Hvis de utskrevne sidene krøller seg, setter du PAPIRVEKT til Vanlig eller Lett. Innstillingen PAPIRVEKT virker sammen med innstillingene PAPIRTYPE og PAPIRSTRUKTUR. Du må kanskje endre disse innstillingene for å optimalisere utskriftskvaliteten for ditt bestemte utskriftsmateriale. Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Vekt tilpasset x. Bruk MarkVision til å lage navn på tilpassede typer. Et eventuelt navn blir avkortet til 14 tegn. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 24 Papirmeny (fortsatt) Menyelement LEGGE I PAPIR Verdier Kartong mates Etiketter mates Bankpapir mates Brevpapir mates Fortrykt mates Farget mates Tilpasset x mates (der x representerer et tilpasset papirnavn fra 1 til 6) Disse menyvalgene kan lede videre til en undermeny med følgende verdier: Av* Duplex Denne innstillingen gjør det mulig å skrive ut på bare én side på fortrykte ark som er lagt inn for tosidig utskrift. Når verdien er Duplex for en tilknyttet papirtype, varsles skriverens operativsystem om at materialet er lagt inn spesielt for tosidig utskrift. Det gjør at skriveren automatisk kan sette inn blanke sider der det er nødvendig når en enkeltsidig utskriftsjobb sendes til utskrift på den bestemte papirtypen. Hvis du vil vite mer om innlegging av fortrykt materiale (brevhode), kan du se skriverens brukerhåndbok. LEGGE I PAPIR vises bare hvis dupleksenheten er installert. Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpasset x mates. Bruk MarkVision til å lage navn på tilpassede typer. Et eventuelt navn blir avkortet til 14 tegn. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 25 Papirbeh.-meny Papirbeh.-meny Menyelement Duplex Verdier Bruk PAPIRBEH.-MENY til å definere alle utdatainnstillinger. Av* På Merk: Duplex vises bare hvis dupleksenheten er installert. Sett Duplex til På for å skrive ut på begge sider av arket. Sett Duplex til Av for å skrive ut på bare én side av arket. Du kan bruke tosidig utskrift på visse papirstørrelser fra en hvilken som helst papirkilde bortsett fra konvoluttmateren. Langside* Kortside Merk: Duplexinnbinding vises bare hvis dupleksenheten er installert. Duplexinnbinding refererer til måten sidene bindes sammen på og hvordan retningen på utskriften på baksiden (partallsider) er i forhold til utskriften på fremsiden (oddetallsider). Langside betyr at sidene bindes langs den lange kanten på papiret (venstre kant for stående utskriftsretning og øverste kant for liggende utskriftsretning). Duplexinnbinding Baksiden av arket Stående Forsiden av neste ark Baksiden av arket Liggende Forsiden av neste ark *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 26 Papirbeh. -meny (fortsatt) Menyelement Duplexinnbinding (forts.) Verdier Kortside betyr at sidene bindes langs den korte kanten. Baksiden av arket Stående Forsiden av neste ark Baksiden av arket Forsiden av neste ark Liggende Kopier 1* Innstillingen Kopier angir hvor mange kopier som skrives ut av hver side. Skriveren sorterer ikke kopier automatisk. Hvis du for eksempel sender tre sider til utskrift og setter Kopier til 2, skriver skriveren ut side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker innstillingen Kopier sammen med innstillingen Sortering, kan du se side 28. Blanke sider Ikke skriv ut* Skriv ut Velg Skriv ut hvis du vil inkludere applikasjonsgenererte blanke sider i utskriftsjobben. Velg Ikke skriv ut hvis du ikke vil at skriveren skal skrive ut applikasjonsgenererte blanke sider som vises i dokumentet. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 27 Papirbeh.-meny (fortsatt) Menyelement Sortering Verdier Av* På Når Sortering er satt til Av, skriver skriveren ut alle sidene i en jobb, så mange ganger som angitt av innstillingen Kopier. Hvis du for eksempel sender tre sider til utskrift og setter Kopier til 2, skriver skriveren ut side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3. Når Sortering er satt til På, skriver skriveren ut hele jobben så mange ganger som angitt av innstillingen Kopier. Hvis du for eksempel sender tre sider til utskrift og setter Kopier til 2, skriver skriveren ut side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3. Mange applikasjoner sorterer dokumenter ved å sende filen gjentatte ganger til skriveren. Da må skriveren behandle hver utskriftsjobb inntil det riktige antallet kopier er skrevet ut. Dette tar ekstra tid fordi skriveren må behandle de samme sidene om igjen. Hvis du bruker Sortering, behandler skriveren filen bare én gang, lagrer filen i skriverminnet og skriver ut alle kopiene. Dette sparer behandlingstid for skriveren og applikasjonen, og samlet utskriftstid kan reduseres. For at Sortering skal fungere effektivt, må brukerprogrammet gjenkjenne denne skriverfunksjonen og ikke sende jobben til skriveren flere ganger. Applikasjonen må også la deg angi hvor mange kopier du trenger, eller la deg bruke skriverens standardinnstilling for Kopier. Velg Sortering fra skriverens kontrollpanel eller fra skriverdriveren. Det beste resultatet oppnår du ved å velge Sortert i skriverdriveren og sette antall kopier til 1. I applikasjonen velger du Usortert (hvis et slikt alternativ er tilgjengelig) og deretter antall kopier du vil ha. Hvis jobben er kompleks eller krever mer minnekapasitet enn skriveren har, kan du få en Ikke plass for sortering-melding. Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen. Skriveren sorterer resten av sidene i minnet. Hvis du tilbakestiller skriveren, forkaster skriveren jobben. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 28 Papirbeh.-meny (fortsatt) Menyelement Skillesider Verdier Ingen* Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider Du kan be skriveren sette inn blanke ark mellom jobber, mellom flere kopier av en jobb eller mellom hver side i en jobb. Skilleark hentes fra kilden som er angitt med menyvalget Skillesidekilde. Velg Mellom kopier for jobber med flere kopier. Hvis Sortering er satt til Av, settes et blankt ark inn mellom sett av hver utskrevet side. Hvis Sortering er satt til På, settes et blankt ark inn mellom hver kopi av jobben. Velg Mellom jobber for å sette inn et blankt ark etter hver jobb. Dette kan være nyttig når flere personer bruker skriveren. Velg Mellom sider for å sette inn et blankt ark mellom hver side i en jobb. Dette er nyttig hvis du skriver ut transparenter og vil redusere statisk elektrisitet som kan oppstå når transparentene stables i utskuffen. Skillesidekilde Skuff 1* Skuff 2 Skuff 3 Skuff 4 Skuff 5 FB-mater Konvoluttmater Merk: Bare installerte papirkilder vises.

6 Hvis du bruker skillesider, kan du bruke Skillesidekilde til å angi hvilken papirkilde skriveren skal hente skillearkene fra. Du kan bare velge FB-mater som skillearkkilde hvis Konfigurer FB er satt til Kassett. Hvis Skillesidekilde er satt til FB-mater og Konfigurer MP er satt til Først, endres innstillingen Papirkilde automatisk til Innskuff 1. Se "Konfigurer MP" på side 22. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 29 Papirbeh.-meny (fortsatt) Menyelement Multi-opp Verdier Av* 2 pr. side 3 pr. side 4 pr. side 6 pr. side 9 pr. side 12 pr. side 16 pr. side Bruk innstillingen Multi-opp til å skrive ut flere sider på én side. 2 per side betyr for eksempel at to sider skrives ut på én side, 3 per side betyr at tre sider skrives ut på én side, og så videre. Skriveren bruker innstillingene Flersid.rekkeflg, Flersideutskrift og Flersideramme til å fastslå sidenes rekkefølge og retning og om det skrives ut en ramme pr. sidebilde. Merk: Endringer av skriverinnstillinger i en utskriftsjobb kan påvirke resultatet du oppnår med Multi-opp. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 30 Papirbeh. -meny (fortsatt) Menyelement Flersid.rekkeflg Verdier Vannrett* Loddrett Omv. vannrett Omv. loddrett Innstillingen Flerside.rekkeflg bestemmer de nedskalerte sidenes plassering på sider som skrives ut ved hjelp av Multi-opp. Du kan velge en av fire ulike rekkefølger. Plasseringen av de nedskalerte sidene avhenger av om bildene sendes til skriveren som stående eller liggende sider. Følgende eksempler viser resultatet av hver innstilling for Flerside.rekkeflg i en jobb med 4 pr. side. Vannrett Stående Liggende Side 2 Side 1 Side 2 Side 4 Loddrett Stående Liggende Side 3 Side 1 Side 3 Side 4 Side 4 Side 2 Side 2 Side 1 Side 3 Side 4 Side 3 Side 2 Side 4 Omv. vannrett Stående Liggende Side 2 Side 1 Side 1 Side 3 Omv. loddrett Stående Liggende Side 3 Side 1 Side 1 Side 3 Side 4 Side 3 Side 2 Side 4 Side 4 Side 2 *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 31 Side 1 Papirbeh.-meny (fortsatt) Menyelement Flersideutskrift Verdier Auto* Langside Kortside Bruk innstillingen Flersideutskrift til å velge den utskrevne sidens retning i forhold til de nedskalerte sidene under Multiopp. Velg Auto hvis du vil at skriveren skal velge mellom stående og liggende plassering. Velg Langside hvis den lange kanten på utskriftsmaterialet skal være toppen på siden. Velg Kortside hvis den korte kanten på utskriftsmaterialet skal være toppen på siden. Merk: For utskriftsjobber med PostScript-emulering innebærer innstillingen Auto alltid stående retning. Flersideramme Ingen* Heltrukket Bruk innstillingen Flersideramme til å angi om en ramme skal skrives ut rundt hver nedskalerte side Multi-opp. Velg Ingen hvis du ikke vil skrive ut en ramme rundt hver side. Velg Heltrukket hvis du vil skrive ut en heltrukket linje rundt hver side. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 32 Verktøymeny Bruk VERKTØYMENY til å skrive ut forskjellige oversikter over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Ved hjelp av andre menyvalg kan du konfigurere skrivermaskinvare og løse skriverproblemer. Verktøymeny Menyelement Skriv ut oppsett Verdier Trykk på Velg for å skrive ut menyinnstillingssiden. Menyinnstillingssiden er en liste over standardinnstillinger, installert tilleggsutstyr og størrelsen av det tilgjengelige skriverminnet. Denne listen viser også rekkefølgen på menyvalg. Merk: Menyinnstillingene må skrives ut på papir i størrelsen A4, Letter eller Legal. Nettverksside Trykk på Velg for å skrive ut innstillingene for nettverkskortet. Innstillingene for nettverkskortet gir informasjon om nettverksoppsett og skriverinnstillinger for nettverket som er definert med menyvalget Nettverkoppsett 1 på NETTVERKMENY. Se side 71 for flere detaljer. Merk: Nettverksside vises bare hvis et nettverkskort er installert i skriveren. Nettverksside 1 Trykk på Velg for å skrive ut innstillingene for nettverkskortet. Innstillingene for nettverkskortet gir informasjon om nettverksoppsett og skriverinnstillinger for nettverket som er definert med menyvalget Nettverkoppsett 1 på NETTVERKMENY. Se side 71 for flere detaljer. Merk: Nettverksside 1 vises bare hvis en intern utskriftsserver er installert i skriveren. Nettverksside 2 Trykk på Velg for å skrive ut innstillingene for nettverkskortet. Innstillingene for nettverkskortet gir informasjon om nettverksoppsett og skriverinnstillinger for nettverket som er definert med menyvalget Nettverkoppsett x på NETTVERKMENY. Se side 71 for flere detaljer. Merk: Nettverksside 2 vises bare hvis en intern utskriftsserver er installert i skriveren. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 33 Verktøymeny (fortsatt) Menyelement Skriv skrifter Verdier PCL skrifter PS-skrifter Trykk på Velg hvis du vil skrive ut en liste med skrifteksempler som viser alle tilgjengelige skrifter i det valgte skriverspråket, PCL-skrifter eller PS-skrifter. Skriv ut katalog Trykk på Velg for å skrive ut en liste over alle ressursene som er lagret i flashminnet eller på harddisken. Menyvalget Skriv ut katalog er bare tilgjengelig hvis minst ett tilleggskort er installert og formatert. Du finner mer informasjon om dette i Technical Reference. Fabrikkoppsett Gjenopprett alle Hvis du velger Gjenopprett alle: Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer, symbolsett) i skriverminnet slettes. Alle menyinnstillinger settes tilbake til fabrikkinnstillingene, unntatt: Språk-innstillingen i OPPSETTMENY. Innstillingene i PARALLELLMENY, SERIELLMENY, NETTVERKMENY, INFRARØDMENY, LOCALTALK-MENY, USB-MENY og FAKSMENY. Formater flash Ja Nei Valget Formater flash sletter alle ressurser (skrifter, makroer, symbolsett) som er lagret i flashminnet, og klargjør flashminnekortet for å ta imot nye ressurser. Menyvalget Formater flash vises bare hvis det installerte flashminnekortet ikke er defekt eller lese/skrive- eller skrivebeskyttet. 51 Defekt flash kan vises når skriveren slås på eller under formatering av eller skriveoperasjoner til flashminnet. Se "51 Defekt formatert" på side 106. Advarsel: Hvis du velger Formater flash og trykker på Fortsett, mister du alle data i flashminnet. Du må ikke slå skriveren av mens flashminnet formateres. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 34 Verktøymeny (fortsatt) Menyelement Defragment flash Verdier Ja Nei Ved defragmentering av flashminnet overføres alle gjenopprettede ressurser som er lagret i flashminnet, til skriverminnet.

7 Deretter formateres flashminnekortet på nytt. Når formateringsoperasjonen er ferdig, lastes ressursene tilbake til flashminnet. Menyvalget Defragment flash vises bare hvis det installerte flashminnekortet ikke er defekt eller lese/skrive- eller skrivebeskyttet. 51 Defekt flash kan vises når skriveren slås på eller under formatering av eller skriveoperasjoner til flashminnet. Se "51 Defekt formatert" på side For lite defragminne vises hvis skriverminnet er for fullt til å utføre defragmentering av flashminnet. Se "37 For liten til defrag" på side 104. Advarsel: Ikke slå av skriveren mens flashminnet defragmenteres. Formater disk Ja Nei Ved formatering av harddisken slettes alle ressurser som er lagret på harddisken, som deretter klargjøres for å ta imot nye ressurser. Menyvalget Formater disk vises bare hvis den installerte harddisken ikke er defekt eller lese/skrive- eller skrivebeskyttet. "61 Defekt formatert" på side 110. Formater disk vises ikke hvis Jobbufr. størr. er satt til 100%. Advarsel: Hvis du velger Formater disk og trykker på Fortsett, mister du alle data som er lagret på harddisken. Ikke slå av skriveren mens harddisken formateres. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 35 Verktøymeny (fortsatt) Menyelement Jobbstatistikk Verdier Skriv ut Slett Menyelementet Jobbstatistikk vises bare hvis en tilleggsharddisk er installert i skriveren og den ikke er defekt eller lese/ skrive- eller skrivebeskyttet. Jobbstatistikk på OPPSETTMENY må settes til På. Velg Skriv ut hvis du vil skrive ut en liste over statistikk for et angitt antall av de siste utskriftsjobbene. (Antall jobber fastsettes av verdien for menyelementet Maks. jobbstat. på OPPSETTMENY). Statistikken angir om jobben skrives ut med eller uten feil, medgått tid for å skrive ut jobben, jobbens størrelse (i byte), ønsket papirstørrelse og -type, totalt antall utskrevne sider og ønsket antall kopier. Velg Slett hvis du vil slette all akkumulert jobbstatistikk fra harddisken. Sletter jobbstatistikk vises inntil prosessen er fullført. Se "Sletter jobbstatistikk" på side 93. Hexades. verdier Trykk på Velg for å skifte til Heksades. verdier-modus. Heksades. verdier hjelper deg med å isolere årsaken til et utskriftsproblem. Når Heksades. verdier er valgt, vil alle data som sendes til skriveren, skrives ut i heksadesimal og tegnbasert representasjon. Kontrollkoder kjøres ikke. Når du vil avslutte Heksades. verdier, tilbakestiller du skriveren eller slår den av. Når du skal tilbakestille skriveren, trykker du på Meny> eller <Meny. Jobbmeny vises. Trykk på Meny> eller <Meny inntil Tb.still skriver vises på den andre linjen på kontrollpanelskjermen. Trykk på Velg. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 36 Jobbmeny JOBBMENY er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle en jobb, når det vises en skrivermelding, når Opptatt vises og når skriveren er i Heksades. verdier-modus. Trykk på Meny> eller <Meny for å åpne JOBBMENY. Jobbmeny Menyelement Avbryt jobb FORTROLIG JOBB Verdier Trykk på Velg for å avbryte gjeldende utskriftsjobb. Avbryt jobb vises bare når skriveren behandler en utskriftsjobb. Oppgi jobb-pin Når du har oppgitt et riktig personlig identifiseringsnummer (PIN), er verdiene nedenfor tilgjengelige som andre og tredje undermeny. Se skriverens brukerhåndbok for flere detaljer. Skriv ut alle SKRIV UT JOBB <Jobb #1 Brukernavn> <Jobb #1 Jobbnavn> <Jobb #2 Brukernavn> <Jobb #2 Jobbnavn> <Jobb #3 Brukernavn> <Jobb #3 Jobbnavn>... <Jobb #n Brukernavn> <Jobb #n Jobbnavn> Slett alle SLETT JOBB <Jobb #1 Brukernavn> <Jobb #1 Jobbnavn> <Jobb #2 Brukernavn> <Jobb #2 Jobbnavn> <Jobb #3 Brukernavn> <Jobb #3 Jobbnavn>... <Jobb #n Brukernavn> <Jobb #n Jobbnavn> *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 37 Jobbmeny (fortsatt) Menyelement FORTROLIG JOBB (forts.) Verdier EKSEMPLARER <Jobb #1 Brukernavn> <Jobb #1 Jobbnavn> <Jobb #2 Brukernavn> <Jobb #2 Jobbnavn> <Jobb #3 Brukernavn> <Jobb #3 Jobbnavn>... <Jobb #n Brukernavn> <Jobb #n Jobbnavn> Merk: FORTROLIG JOBB vises ikke før skriveren har behandlet minst én fortrolig jobb. Bruk brukerprogrammet eller skriverdriveren til å lage og sende en fortrolig jobb. Brukernavn er hentet fra brukernavnfeltet i driveren. Standardverdien er ditt brukernavn for pålogging til operativsystemet. I skriverdriveren kan du endre navnet i dette feltet før du sender jobben. Jobbnavn inneholder tittelen på filen slik den ble definert av brukerprogrammet da du sendte jobben. Du kan ikke endre dette feltet. Hvis ett eller begge feltene er tomme, ble navnet ikke definert av applikasjonen. Hvis etternavnet ditt for eksempel er Hansen og filen kalles "timeliste", kan kontrollpanelet vise hansen timeliste. Feltene Brukernavn og Jobbnavn avkortes til 16 tegn. Når du lager en fortrolig jobb, formaterer skriveren jobben og lagrer den i minnet. Jobben skrives ikke ut før du oppgir PINkoden som er knyttet til jobben. Se skriverens brukerhåndbok for flere detaljer. Når du har oppgitt en gyldig PIN-kode, kan du velge Skriv ut alle SKRIV UT JOBB EKSEMPLARER Slett alle SLETT JOBB Merk: Bare fortrolige jobber som er knyttet til den oppgitte PIN-koden, vises. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 38 Jobbmeny (fortsatt) Menyelement FORTROLIG JOBB (forts.) Verdier Trykk på Meny> eller <Meny inntil det ønskede menyelementet vises. Trykk på Velg. Når dette menyelementet er valgt, kan knappene på kontrollpanelet brukes på følgende måte: Trykk på Fortsett for å avslutte valget og menygruppen og gå tilbake til Klar. Trykk på Meny> eller <Meny for å velge et annet menyelement fra listen. Trykk på Retur for å avslutte menygruppen, men forbli i JOBBMENY. Velg Skriv ut alle for å skrive ut alle fortrolige jobber, avslutte menyene og starte utskriften. Velg SKRIV UT JOBB for å velge hvilke jobber som skal skrives ut. Det vises en liste over tilgjengelige jobber. Trykk på Meny> eller <Meny for å bla gjennom listen med utskriftsjobber. Trykk på Velg for å velge jobben som skal skrives ut. Hvis du gjør en feil og vil avbryte en jobb, trykker du på Velg igjen. Trykk på Fortsett for avslutte menyene og starte utskriften. Velg Slett alle for å slette alle fortrolige jobber fra skriverminnet. Slett alle jobber.

8 Fortsett/Stopp? vises. Trykk på Fortsett for å slette alle jobbene og avslutte menyene. Trykk på Stopp for å gå tilbake til forrige skjermbilde uten å slette alle jobbene. Velg SLETT JOBB for å velge hvilke jobber som skal slettes. Det vises en liste over tilgjengelige jobber. Trykk på Meny> eller <Meny for å bla gjennom listen med utskriftsjobber. Trykk på Velg for å velge jobben som skal slettes. Hvis du gjør en feil og vil avbryte en jobb, trykker du på Velg igjen. Trykk på Fortsett for å avslutte menyene. Når en jobb er merket for sletting, fjernes den fra listen over tilgjengelige jobber. Velg EKSEMPLARER for å velge hvilke jobber du vil skrive ut og hvor mange eksemplarer av hver jobb du vil skrive ut. Trykk på Meny> eller <Meny for å bla gjennom listen med utskriftsjobber. Trykk på Velg for å velge jobben som skal skrives ut. Når det vises en numerisk verdi, trykker du på Meny> eller <Meny for å øke eller redusere antall eksemplarer. Du kan velge å skrive ut fra 1 til 999 eksemplarer av en enkelt jobb. Trykk på Velg for å lagre innstillingen og gå tilbake til Eksemplarer for å velge andre jobber. Trykk på Fortsett for avslutte menyene og starte utskriften. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 39 Jobbmeny (fortsatt) Menyelement Verdier SKRIV UT JOBB <Jobb #1 Brukernavn> <Jobb #1 Jobbnavn> <Jobb #2 Brukernavn> <Jobb #2 Jobbnavn> <Jobb #3 Brukernavn> <Jobb #3 Jobbnavn>... <Jobb #n Brukernavn> <Jobb #n Jobbnavn> Slett alle SLETT JOBB <Jobb #1 Brukernavn> <Jobb #1 Jobbnavn> <Jobb #2 Brukernavn> <Jobb #2 Jobbnavn> <Jobb #3 Brukernavn> <Jobb #3 Jobbnavn>... <Jobb #n Brukernavn> <Jobb #n Jobbnavn> EKSEMPLARER <Jobb #1 Brukernavn> <Jobb #1 Jobbnavn> <Jobb #2 Brukernavn> <Jobb #2 Jobbnavn> <Jobb #3 Brukernavn> <Jobb #3 Jobbnavn>... <Jobb #n Brukernavn> <Jobb #n Jobbnavn> Merk: Du trenger ikke å oppgi PIN-kode for å få tilgang til verdiene for menyelementet HOLDTE JOBBER. *Fabrikkoppsett HOLDTE JOBBER Skriv ut alle Bruke kontrollpanelet og menyene 40 Jobbmeny (fortsatt) Menyelement Verdier HOLDTE JOBBER Brukernavn er hentet fra brukernavnfeltet i driveren. Standardverdien er ditt brukernavn for pålogging til operativsystemet. I skriverdriveren kan du endre navnet i dette feltet før du sender jobben. Jobbnavn inneholder tittelen på filen slik den ble (forts.) definert av brukerprogrammet da du sendte jobben. Du kan ikke endre dette feltet. Hvis ett eller begge feltene er tomme, ble navnet ikke definert av applikasjonen. Hvis etternavnet ditt for eksempel er Hansen og filen kalles "timeliste", kan kontrollpanelet vise hansen timeliste. Feltene Brukernavn og Jobbnavn avkortes til 16 tegn. Når du lager en jobb av typen Gjenta utskrift, formateres jobben og skrives ut, men skriveren lagrer jobben i minnet slik at du kan skrive ut flere kopier av jobben senere. Gjentatte jobber slettes automatisk når skriveren trenger ekstra minne for å behandle flere jobber, eller når antall gjentatte jobber overskrider verdien for Lagr. jobbgrense. Se skriverens brukerhåndbok for flere detaljer. Hvis du lager en Utsett utskrift-jobb, formateres jobben, men den skrives ikke ut. Jobben lagres i skriverminnet slik at den kan skrives ut senere. Alle sidene i jobben lagres i minnet inntil du skriver den ut ved å velge Skriv ut alle eller SKRIV UT JOBB fra menyelementet HOLDTE JOBBER. Utsett utskrift-jobber slettes ikke fra minnet når jobben skrives ut. Hvis du vil slette en Utsett utskrift-jobb, velger du SLETT JOBB fra menyelementet HOLDTE JOBBER. Når du lager en Verifiser utskrift-jobb, formateres jobben, én kopi av jobben skrives ut og eventuelle ekstrakopier lagres i skriverminnet. På denne måten kan du vurdere den første kopien for å være sikker på at den er tilfredsstillende, før du skriver ut de andre kopiene. Hvis en jobb ikke er tilfredsstillende, velger du SLETT JOBB fra menyelementet HOLDTE JOBBER, og velger jobben som skal slettes. Hvis du vil skrive ut resten av kopiene, velger du SKRIV UT JOBB fra menyelementet HOLDTE JOBBER og velger utskriftsjobben. Trykk på Fortsett for avslutte menyene og starte utskriften. Når alle kopier er skrevet ut, slettes jobben fra skriverminnet. Når du velger HOLDTE JOBBER, kan du velge: Skriv ut alle SKRIV UT JOBB EKSEMPLARER Slett alle SLETT JOBB *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 41 Jobbmeny (fortsatt) Menyelement Verdier HOLDTE JOBBER Trykk på Meny> eller <Meny inntil menyelementet du ønsker, vises. Trykk på Velg. Når dette menyelementet er valgt, kan (forts.) knappene på kontrollpanelet brukes på følgende måte: Trykk på Fortsett for å avslutte valget og menygruppen og gå tilbake til Klar. Trykk på Meny> eller <Meny for å velge et annet menyelement fra listen. Trykk på Retur for å avslutte menygruppen, men forbli i JOBBMENY. Velg Skriv ut alle for å skrive ut alle jobber, avslutte menyene og starte utskriften. Alle jobber av typen Gjenta utskrift, Utsett utskrift og Verifiser utskrift skrives ut. Velg SKRIV UT JOBB for å velge hvilke jobber som skal skrives ut. Det vises en liste over tilgjengelige jobber. Trykk på Meny> eller <Meny for å bla gjennom listen med utskriftsjobber. Trykk på Velg for å velge jobben som skal skrives ut. Hvis du gjør en feil og vil avbryte en jobb, trykker du på Velg igjen. Trykk på Fortsett for avslutte menyene og starte utskriften. Alle jobber av typen Gjenta utskrift, Utsett utskrift og Verifiser utskrift er oppført. Velg Slett alle for å slette alle holdte jobber fra skriverminnet. Slett alle jobber. Fortsett/Stopp? vises. Trykk på Fortsett for å slette alle jobbene og avslutte menyene. Trykk på Stopp for å gå tilbake til forrige skjermbilde uten å slette alle holdte jobber. Alle jobber av typen Gjenta utskrift, Utsett utskrift og Verifiser utskrift slettes. Velg SLETT JOBB for å velge hvilke jobber som skal slettes. Det vises en liste over tilgjengelige jobber. Trykk på Meny> eller <Meny for å bla gjennom listen med utskriftsjobber. Trykk på Velg for å velge jobben som skal slettes. Hvis du gjør en feil og vil avbryte en jobb, trykker du på Velg igjen. Trykk på Fortsett for å avslutte menyene. Når en jobb er merket for sletting, fjernes den fra listen over tilgjengelige jobber. Alle jobber av typen Gjenta utskrift, Utsett utskrift og Verifiser utskrift er oppført.

9 Velg EKSEMPLARER for å velge hvilke jobber og hvor mange eksemplarer av hver jobb du vil skrive ut. Trykk på Meny> eller <Meny for å bla gjennom listen med utskriftsjobber. Trykk på Velg for å velge jobben som skal skrives ut. Når det vises en numerisk verdi, trykker du på Meny> eller <Meny for å øke eller redusere antall eksemplarer. Du kan velge å skrive ut fra 1 til 999 eksemplarer av en enkelt jobb. Trykk på Velg for å lagre innstillingen og gå tilbake til Eksemplarer for å velge andre jobber. Trykk på Fortsett for avslutte menyene og starte utskriften. Alle jobber av typen Gjenta utskrift, Utsett utskrift og Verifiser utskrift er oppført. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 42 Jobbmeny (fortsatt) Menyelement Tb.still skriver Verdier Trykk på Velg for å tilbakestille skriveren. Når du velger Tb.still skriver, går skriveren tilbake til standardinnstillingen for hvert menyvalg. Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer, symbolsett) i skriverminnet (RAM) slettes. Alle data i gjeldende valgte vertsgrensesnitt slettes fra grensesnittbufferen. Alle Skriv ut og hold-jobber slettes. Merk: Før du velger Tb.still skriver, må du avslutte brukerprogrammet du bruker. Skriv ut buffer Trykk på Velg for å skrive ut eventuelle data som er lagret i utskriftsbufferen. Dette menyelementet er bare tilgjengelig når du åpner JOBBMENY mens meldingen Venter vises. Tilstanden Venter oppstår hvis det sendes en ufullstendig jobb til skriveren eller hvis en ASCII-jobb, for eksempel en Print Screen-kommando, skrives ut. Tilbakest. skuff Tilbakest. skuff vises hvis ett av følgende er oppfylt: Konfig. skuffer i PAPIRMENY er satt til Postboks, Postboks full eller Papirtildeling. Hvis Konfig. skuffer er satt til Postboks, Postboks full eller Papirtildeling, må to eller flere skuffer grupperes ved å tildele dem samme skuffnavn. Opptatt eller Venter vises. Trykk på Meny> for å vise JOBBMENY. Når skuffer er koblet sammen, fylles de sekvensielt. Hvis du fjerner papir fra de sammenkoblede skuffene mellom jobber, vil alle etterfølgende jobber sendes til skuffen som sist ble fylt med papir (aktiv skuff). Tilbakest. skuff sender alle etterfølgende utskriftsjobber til den første skuffen i rekken av sammenkoblede skuffer, i stedet for å fortsette med den aktuelle skuffen. Merk: Tilbakest. skuff påvirker ikke standardskuffen og har ingen effekt hvis de valgte skuffene er fulle eller nesten fulle. Tilbakest. skuff vil utføre én av følgende operasjoner: Hvis Konfig. skuffer er satt til Postboks, Postboks full eller Papirtildeling: Verdilisten består av navn som er tildelt grupper med sammenkoblede skuffer. Trykk på Meny> inntil navnet på gruppen med skuffer vises. Trykk på Velg for å tilbakestille den aktive skuffen for den gruppen. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 43 Kvalitetmeny Kvalitetmeny Menyelement Verdier Bruk KVALITETMENY til å endre innstillingene som påvirker kvaliteten på utskrevne tegn og bilder. Utskriftsoppløsn 300 dpi 600 dpi* 1200 bildekv dpi Innstillingen Utskriftsoppløsn definerer antall punkter som skrives ut pr. tomme (dpi - dots per inch). Jo høyere innstilling, desto skarpere utskrift av tegn og grafikk. Hvis utskriftsjobbene for det meste er tekst, velger du 600 dpi som den høyeste utskriftskvaliteten. Velg 1200 Bildekv. (1200 Bildekvalitet) når jobben inneholder punktgrafikkbilder, for eksempel innskannede fotografier eller forretningsgrafikk, som vil dra nytte av forbedret linjerastrering. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 44 Kvalitetmeny (fortsatt) Menyelement Mørkhet Verdier * Bruk menyvalget Mørkhet til å gjøre utskriftene lysere eller mørkere og utnytte toneren best mulig. For tynnere linjer, skarpere grafikk og lysere gråtonebilder kan du redusere Mørkhet-verdien. For tykkere linjer eller mørkere gråtonebilder kan du øke Mørkhet-verdien. For svært fet tekst kan du sette Mørkhet til 10. Hvis du vil spare toner, setter du Mørkhet til en verdi mindre enn 7. Trykk på Meny> eller <Meny for å bla gjennom verdiene. Trykk på Velg for å velge ønsket Mørkhet-verdi. En loddrett strek ( ) angir fabrikkinnstillingen. Et pilsymbol (V) angir en standardinnstilling. PQET Av På* Når utskrevne tegn har taggete eller ujevne kanter, setter du PQET (Print Quality Enhancement Technology) til På for å forbedre utskriftskvaliteten og gjøre tegnene jevnere. PQET-innstillingen er bare tilgjengelig når Utskriftsoppløsn er satt til 300 dpi. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 45 Kvalitetmeny (fortsatt) Menyelement PictureGrade Verdier Av På* Bruk menyelementet PictureGradeTM til å forbedre kvaliteten på gråtoneutskrifter ved oppløsningene 300, 600 og 1200 dpi i PostScript-emulering. Hvis du velger Av, bruker skriveren standard rastreringsparametere. Hvis du velger På, brukes ulike rastreringsparametere til å forbedre utskriftskvaliteten for grafikk. *Fabrikkoppsett Bruke kontrollpanelet og menyene 46 Oppsettmeny Oppsettmeny Menyelement Skriverspråk Verdier PCL-emulering* PS emulering Bruk OPPSETTMENY til å konfigurere forskjellige skriverfunksjoner. Skriverspråket definerer hvordan datamaskinen kommuniserer med skriveren. Datamaskinen bruker skriverspråk, for eksempel PCL- og PostScript-emulering, til å sende utskriftsdata til skriveren. Selv om du angir et bestemt skriverspråk som standard, kan brukerprogrammet sende utskriftsjobber som bruker det andre skriverspråket. Strømsparer Utkoblet (20*) Med menyvalget Strømsparer kan du redusere strømbruken når skriveren er uvirksom, ved å fastsette hvor lenge (i minutter) skriveren skal vente etter at en jobb er skrevet ut, før den går over i en tilstand med redusert strømforbruk. Hvis du har valgt en verdi for Strømsparer, erstatter meldingen Strømsparer meldingen Klar og blir den nye skriverstandarden når skriveren er i tilstanden Klar. Begge meldinger angir at skriveren er klar til å motta jobber. Hvis skriveren er i konstant bruk, bør du velge en høy innstilling, for eksempel 120. Dette holder skriveren klar til utskrift med minimal oppvarmingstid under de fleste forhold. En høy innstilling bruker imidlertid mer strøm. Sett Strømsparer til 1 for å sette skriveren i Strømsparermodus ett minutt etter at den er ferdig med å skrive ut en jobb.

Administratorhåndbok. Hjem

Administratorhåndbok. Hjem Administratorhåndbok Bruk dette dokumentet når du har spørsmål angående Lexmark Optra T-skriveren eller støter på problemer når du bruker den. Dette dokumentet inneholder informasjon om menyene på kontrollpanelet,

Detaljer

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i de forskjellige papirskuffene og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tildel papirtype Konfig.

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

Verktøymeny. Jobbstatistikk Skriv ut demo Skriv ut katalog Skriv skrifter Skriv ut oppsett Skriv ut nettoppsett <x>

Verktøymeny. Jobbstatistikk Skriv ut demo Skriv ut katalog Skriv skrifter Skriv ut oppsett Skriv ut nettoppsett <x> Bruk en til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer. Velg et

Detaljer

Verktøymeny 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Verktøymeny 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Verktøymeny 1 Bruk verktøymenyen til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

Verktøymeny. Fargeprøver. Jobbstatistikk. Utskriftsjustering. Defragmenter flash. Fabrikkoppsett. Skriv ut katalog. Skriv skrifter.

Verktøymeny. Fargeprøver. Jobbstatistikk. Utskriftsjustering. Defragmenter flash. Fabrikkoppsett. Skriv ut katalog. Skriv skrifter. Bruk verktøymenyen til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer.

Detaljer

Verktøymeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Verktøymeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk en til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer. Velg et

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

Hurtigreferanse. Kontrollpanel. Skrive ut denne hurtigreferansen. Side 1 av 8

Hurtigreferanse. Kontrollpanel. Skrive ut denne hurtigreferansen. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hurtigreferanse Kontrollpanel 1 Meny 2 Velg 3 Retur 4 Fortsett 5 Stopp 6 Trykk på Meny for å: åpne menyene fra Klar-tilstand bla gjennom menyer eller verdier øke eller redusere en numerisk

Detaljer

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet

Detaljer

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. 1 Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Alarmkontroll Strømsparer Fortsett auto. Tidsavb utskrift Skjermspråk Skriverspråk

Detaljer

Avbryt jobb Start stifting Konfidensiell jobb Tilbakest. skuff Holdte jobber Tb.still skriver Skriv ut buffer

Avbryt jobb Start stifting Konfidensiell jobb Tilbakest. skuff Holdte jobber Tb.still skriver Skriv ut buffer er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

Jobbmeny. Skriv ut buffer Tilbakest. skuff Tilbakestill skriver. Avbryt faks Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber. Skrive ut.

Jobbmeny. Skriv ut buffer Tilbakest. skuff Tilbakestill skriver. Avbryt faks Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber. Skrive ut. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Nedskalering Sortering Flersidevisning

Detaljer

Første utgave (juni 1999) Følgende avsnitt gjelder ikke land der slike bestemmelser er i konflikt med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Første utgave (juni 1999) Følgende avsnitt gjelder ikke land der slike bestemmelser er i konflikt med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. Første utgave (juni 1999) Følgende avsnitt gjelder ikke land der slike bestemmelser er i konflikt med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UTGIR DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN GARANTIER

Detaljer

Blanke sider Flersiderekkeflg. Sortering Nedskalering Kopier Flersidevisning. Dupleks Skilleark Dupleksinnbinding Skillearkkilde Flersidekant

Blanke sider Flersiderekkeflg. Sortering Nedskalering Kopier Flersidevisning. Dupleks Skilleark Dupleksinnbinding Skillearkkilde Flersidekant Etterbeh.-meny 1 Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Flersiderekkeflg. Sortering

Detaljer

Bruke skrivermenyene. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Bruke skrivermenyene. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som begynner med den bokstaven.

Detaljer

Blanke sider Nedskal.rekkeflg. Sortering Nedskalering Kopier Flersidevisning Dupleks Skilleark Dupleksinnbinding Skillearkkilde Flersidekant

Blanke sider Nedskal.rekkeflg. Sortering Nedskalering Kopier Flersidevisning Dupleks Skilleark Dupleksinnbinding Skillearkkilde Flersidekant Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Blanke sider Nedskal.rekkeflg. Sortering Nedskalering

Detaljer

Skrive ut en side med menyinnstillingene

Skrive ut en side med menyinnstillingene Skrive ut en side med menyinnstillingene Bruke kontrollpanelet 1 Du kan når som helst skrive ut en liste over gjeldende standardinnstillinger. Merk: Før du skriver ut siden med menyinnstillinger, må du

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse Papirmeny 1 Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tilpassede typer Papirtype

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Etterbehandlingsmeny. Blanke sider. Nedskal.rekkeflg. Nedskalering. Sortering. Flersidevisning. Kopier. Dupleks. Skilleark.

Etterbehandlingsmeny. Blanke sider. Nedskal.rekkeflg. Nedskalering. Sortering. Flersidevisning. Kopier. Dupleks. Skilleark. Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Blanke sider Sortering Kopier Dupleks Dupleksinnbinding

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Nedskaleringsrekkefølge

Nedskaleringsrekkefølge 1 Bruk en til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Nedskalering Sortering Kopier Dupleks Dupleksinnbinding Hulling

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Støynivåer Energy Star 1 Utgivelsesmerknad 2 Oktober 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt faks. Holdte jobber. Konfidensiell jobb. Tilbakestill skriver. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt faks. Holdte jobber. Konfidensiell jobb. Tilbakestill skriver. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne jobbmenyen.

Detaljer

Forstå skrivermeldinger

Forstå skrivermeldinger Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer

Detaljer

Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne 1 Skriveren leveres med minst 64 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert minne vises

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Klikk på dokumentnavnet for å åpne dokumentet: TIPS Administratorhåndbok Dokumentasjonsoversikt Installeringsveiledning

Klikk på dokumentnavnet for å åpne dokumentet: TIPS Administratorhåndbok Dokumentasjonsoversikt Installeringsveiledning Brukerhåndbok Klikk på dokumentnavnet for å åpne dokumentet: Administratorhåndbok Dokumentasjonsoversikt Installeringsveiledning Brukerhåndbok for 2000 arks skuff Installeringsveiledning for høykapasitets-papirstabler

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

PCL emul-meny. Retning Tegnbredde Punktstørrelse Symbolsett Endre skuffnr

PCL emul-meny. Retning Tegnbredde Punktstørrelse Symbolsett Endre skuffnr Bruk en til å endre skriverinnstillinger som bare påvirker jobber som bruker skriverspråket PCL. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 A4-bredde Auto CR etter LF Auto LF etter CR Skriftnavn

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Aktiverer endringer. Forstå skrivermeldinger 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Aktiverer endringer. Forstå skrivermeldinger 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Forstå skrivermeldinger 1 Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene,

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Avbryt faks Holdte jobber Konfidensiell jobb Tilbakestill skriver

Avbryt faks Holdte jobber Konfidensiell jobb Tilbakestill skriver Jobbmeny 1 Jobbmenyen er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny>

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Se tabellen nedenfor hvis du vil finne navnet på PDF-filen for et bestemt emne. Deretter kan du dele filen med andre skriverbrukere ved å kopiere den til en delt stasjon eller til et intranettområde. 1

Detaljer

Bruke skrivermenyer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Bruke skrivermenyer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruke skrivermenyer Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som begynner

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

Bruke Skriv ut og hold 1

Bruke Skriv ut og hold 1 Bruke Skriv ut og hold 1 Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet og ikke skrive den ut med en gang. Når du er klar til å skrive ut,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E450DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1267606

Din bruksanvisning LEXMARK E450DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1267606 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

A4-bredde Retning. Auto CR etter LF Tegnbredde Auto LF etter CR Punktstørrelse. Skriftnavn Symbolsett Skriftkilde Endre skuffnr Linjer pr.

A4-bredde Retning. Auto CR etter LF Tegnbredde Auto LF etter CR Punktstørrelse. Skriftnavn Symbolsett Skriftkilde Endre skuffnr Linjer pr. PCL emul-meny 1 Bruk PCL emul-menyen til å endre skriverinnstillinger som bare påvirker jobber som bruker skriverspråket PCL. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: A4-bredde Retning Auto

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X850E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267222

Din bruksanvisning LEXMARK X850E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267222 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X850E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X850E i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Menyer og meldinger. www.lexmark.com. Mars 2006

Menyer og meldinger. www.lexmark.com. Mars 2006 Menyer og meldinger Mars 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark

Detaljer

Lexmark T522. Brukerhåndbok. Mai 2001. www.lexmark.com

Lexmark T522. Brukerhåndbok. Mai 2001. www.lexmark.com Lexmark T522 Brukerhåndbok Mai 2001 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 7 Kapittel 2: Bruke kontrollpanelet... 8 Forstå kontrollpanelet... 8 Bruke knappene på kontrollpanelet...

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X646E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267197

Din bruksanvisning LEXMARK X646E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X646E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X646E i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

4600 MFP. Menyer og meldinger. August 2006 www.lexmark.com

4600 MFP. Menyer og meldinger. August 2006 www.lexmark.com 4600 MFP Menyer og meldinger August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2006 Lexmark International,

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Forstå skrifter. Skrive ut Innebygde skrifter. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Forstå skrifter. Skrive ut Innebygde skrifter. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Innebygde skrifter 1 Skriveren er utstyrt med innebygde skrifter som er lagret permanent i skriverminnet. Ulike skrifter er tilgjengelige i PCL 6- og. Noen av de mest populære skriftsnittene, for eksempel

Detaljer

Forstå skrifter. Tykkelse og stil. Skrive ut Skriftsnitt og skrifter. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Forstå skrifter. Tykkelse og stil. Skrive ut Skriftsnitt og skrifter. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriftsnitt og skrifter 1 En skrift er et sett med tegn og symboler som har et særpreget design. Det særpregede designet kalles et skriftsnitt. Skriftsnittene du velger bidrar til dokumentets personlighet.

Detaljer

Lexmark C750. Brukerhåndbok

Lexmark C750. Brukerhåndbok Lexmark C750 Brukerhåndbok August 2001 Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 5 Kapittel 2: Forstå kontrollpanelet på skriveren... 7 Knapper på kontrollpanelet... 7 Kapittel 3: Sende

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Støynivå Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 August 2001 Følgende

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Hvis det anbefalte tiltaket ikke løser problemet, tar du kontakt med din servicerepresentant. 1 løsing Utskriften er for lys. Toneren flyter ut eller trykken løsner fra siden. Det kan være lite toner igjen.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Nettverksmeny USB-meny Papirmeny Verktøymeny

Nettverksmeny USB-meny Papirmeny Verktøymeny Bruke skrivermenyene 1 Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X642E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267188

Din bruksanvisning LEXMARK X642E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267188 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X642E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X642E i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

USB-meny 1. Jobbufring. NPA-modus PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch USB-buffer MAC binær PS. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering.

USB-meny 1. Jobbufring. NPA-modus PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch USB-buffer MAC binær PS. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. USB-meny 1 Bruk USB-menyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring NPA-modus PCL SmartSwitch

Detaljer

Forstå skrifter. Skrive ut Innebygde skrifter. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Forstå skrifter. Skrive ut Innebygde skrifter. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Innebygde skrifter 1 Skriveren er utstyrt med innebygde skrifter som er lagret permanent i skriverminnet. Ulike skrifter finnes i PCL 6- og er. Noen av de mest populære skriftsnittene, for eksempel Courier

Detaljer

Forstå skrivermeldinger

Forstå skrivermeldinger Kontrollpanelet viser meldinger som angir skriverens nåværende status og angir mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer hva de betyr

Detaljer

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for

Detaljer

LocalTalk-meny. Skrive ut Jobbufring. Bruke farger. Formål: Papirhåndtering. Verdier: Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

LocalTalk-meny. Skrive ut Jobbufring. Bruke farger. Formål: Papirhåndtering. Verdier: Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Bruk en til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en LocalTalk-port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Jobbufring LocalTalk-adr. LocalTalk-buffer

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brukerhåndbok January 2001 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 9 Kapittel 2: Bruke kontrollpanelet... 10 Forstå kontrollpanelet... 10 Bruke

Detaljer

Løse problemer med tilleggsenheter

Løse problemer med tilleggsenheter Hvis en tilleggsenhet ikke fungerer som den skal etter at den er installert, eller hvis den slutter å fungere. Kontroller at papirhåndteringsenheten er merket med en farget trekant. Det angir at den er

Detaljer

C520, C522 og C524. Menyer og meldinger. Juni

C520, C522 og C524. Menyer og meldinger. Juni C520, C522 og C524 Menyer og meldinger Juni 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Stikkordregister. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister. www.lexmark.

Stikkordregister. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister. www.lexmark. 1 A A4-bredde (PCL emul-meny) alarm, toner alarmer, innstilling Alarmkontroll (Oppsettmeny) anbefalte papirtyper Auto CR etter LF (PCL emul-meny) Auto LF etter CR (PCL emul-meny) Avansert status (Parallellmeny)

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

4600 MFP. Menyer og meldinger. Februar 2006 www.lexmark.com

4600 MFP. Menyer og meldinger. Februar 2006 www.lexmark.com 4600 MFP Menyer og meldinger Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Detaljer

Stikkordregister. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark T620 and T622

Stikkordregister. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark T620 and T622 1 A A4-bredde (PCL emul-meny) alarmer feilmeldinger innstilling stifteenhet toner Alarmkontroll (Oppsettmeny) anbefalt papir Auto CR etter LF (PCL emul-meny) Auto LF etter CR (PCL emul-meny) Avanset status

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T430 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267647

Din bruksanvisning LEXMARK T430 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267647 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK T430. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK T430 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Forstå skrivermeldinger

Forstå skrivermeldinger Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Lexmark W812. Brukerhåndbok. Juli

Lexmark W812. Brukerhåndbok. Juli Lexmark W812 Brukerhåndbok Juli 2002 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 7 Kapittel 2: Sende en utskriftsjobb... 10 Kapittel 3: Avbryte en utskriftsjobb... 11 Avbryte

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

C780, C782. Brukerhåndbok. Oktober 2007

C780, C782. Brukerhåndbok. Oktober 2007 C780, C782 Brukerhåndbok Oktober 2007 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2007 Lexmark International, Inc. 740

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Infrarødmeny. Infrarød buffer. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. Infrarød port. Jobbufring. Overføringsforsinkelse. Maks baudhast.

Infrarødmeny. Infrarød buffer. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. Infrarød port. Jobbufring. Overføringsforsinkelse. Maks baudhast. Bruk Infrarød-menyen til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en infrarød port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Infrarød buffer Infrarød

Detaljer

Multifunksjonsmaskinen X642e

Multifunksjonsmaskinen X642e Multifunksjonsmaskinen X642e Menyer og meldinger Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Detaljer

Jobbufring LocalTalk-sone LocalTalk-adr. NPA-verter LocalTalk-buffer NPA-modus LocalTalk-navn PCL SmartSwitch LocalTalk-port PS SmartSwitch

Jobbufring LocalTalk-sone LocalTalk-adr. NPA-verter LocalTalk-buffer NPA-modus LocalTalk-navn PCL SmartSwitch LocalTalk-port PS SmartSwitch Bruk en til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en LocalTalk-port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Jobbufring LocalTalk-sone LocalTalk-adr.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer