SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 1 SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg- og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

2 2 Opplev variasjon og mangfold i din utdanning.

3 Skjetlein videregående skole Har du lyst å lære om forskjellige typer håndverk, matproduksjon, eller skape din egen bedrift? Planter, dyr, hager, Klimavennlig, bygg, matproduksjon, elevbedrift, entrepenørskap, blomsterdekorasjoner, inn på tunet, design, friluftsliv, teknikk, sveising, snekring, keramikk, brudebuketter, tekstiltrykk, biologi, kundebehandling, salg, service, turisme, skape din egen bedrift.

4 Skjetlein videregående skole Våre VG1 program: Vg1 Vg1 Vg1 Design og håndverk Bygg- og anleggsteknikk Naturbruk Noe for deg?

5 Skjetleinvideregående skole Utdanningsprogram design og håndverk Vg1 Design og håndverk Du liker å tegne og å jobbe kreativ med farger og forskjellige materialer. Du liker utfordringer, kan jobbe selvstendig men også i team. Vi har verksteder for tekstil, keramikk, design og blomsterdekorering. Du lærer om: planlegging og lage produkter i leire, plantemateriale, tekstil og tre. Salg og service er også en del av utdanningen. Du vil få perioder med utplassering i en bedrift i det håndverket du foretrekker i prosjekt til fordypning.

6 Skjetlein videregående skole Vg1 Design og håndverk Dette utdanningsprogrammet leder til veldig mange valgmuligheter for deg. I prosjekt til fordypning og i programfaget produksjon skal vi legge forholdene til rette for at du kan få utfordringer i håndverkene du synes er interessante. Det kan være alt fra tekstil, trykk, skrift, hår, blomster, tre, pappmasje, keramikk, lay-out, landart, veggmalerier. Du vil også lære om kultur, trender, varepresentasjon og kundebehandling.

7 Skjetlein videregående skole Utdanningsprogram bygg og anlegg Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Er du kreativ og liker å være i aktivitet? Vil du være med å planlegge og bygge store og små bygg og anlegg? Du bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du jobber selvstendig, men må også kunne arbeide i team. Skjetlein har Byggteknikk og Anleggsgartner som en videreføring fra VG1-nivå. Vi har verkstedene og kompetansen.

8 Skjetleinvideregående skole Utdanningsprogram bygg og anlegg Vg1 bygg og anleggsteknikk Dette året vil vi gå gjennom over 20 fag. Gjennom mye praktisk arbeid og noe teori skal du blant annet lære om: Tømring, muring, betongfag, maling, rørlegging, kjøring av anleggsmaskin, anleggsgartner og stillasbygging. I det hele, alle fag som tilhører bygg- og anlegg, men ikke elektro. Helse, miljø og sikkerhet er vektlagt i opplæringen.

9 Skjetlein videregående skole Utdanningsprogram NATURBRUK 9 Vg1 Naturbruk Vår største linje Er du glad i å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? Vet du hvordan produksjon av mat i Norge blir mer klimavennlig? Vil du ha ideer om hvordan du kan skape din egen bedrift? Da bør du ta en titt på hva naturbruk har av muligheter: 9

10 Skjetlein videregående skole Skjetlein vgs har et stort gårdsbruk med økologisk drift som ligger landlig og fredelig til ca. 20 km sør for Trondheim. Her har vi store dyreavdelinger med produksjonsdyr som melkekyr, sauer, gris og høns. Elevene får delta i foring og stell av dyra. Vi har stall med plass til 16 hester og egen avdeling med ulike smådyr. En stor ridehall er nå under oppføring. I tillegg oppgraderes utendørs treningsanlegg for hest og sports og familiedyr. Skolen har 700 dekar produktiv granskog og egen gartneriavdeling med plante- og grønnsakproduksjon. Skolen har en stor maskinpark, med flere moderne traktorer, skurtreske, hjullaster og minigraver, snøskuter og jernhest som elevene får opplæring i å bruke. I faget naturbasert aktivitet får eleven opplæring i ulike former for bruk av naturen (friluftsliv), og lære om hvordan vi kan bruke naturressurser til å skape næringsbaserte aktiviteter. Skolen tilbyr fordypning i flere av elevenes interessefelt.

11 Skjetlein videregående skole Etter Vg1 naturbruk kan du søke på skolens: Vg2 heste- og hovslager, Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag Vg2 landbruk og gartnernæring

12 Skjetlein videregående skole Naturbruk struktur

13 Skjetleinvideregående skole

14 Skjetlein videregående skole Utdanningsprogram naturbruk Våre Vg2 tilbud i naturbruk Vg2 Heste- og hovslager * Vi har kvalifiserte skolehester, flotte uteanlegg og dyktige fagfolk som vil gi deg en helhetlig opplæring. * Her får du ri eller videreutvikle dine ferdigheter innen ridning, kjøre med hest og vogn og arbeide med travhester. Det gis opplæring i hovpleie. * Du kan ta sikte på å oppnå fagbrev innen heste- eller hovslagerfaget eller søke videre på studieforberedende vg3 innen naturbruk.

15 Skjetlein videregående skole Utdanningsprogram naturbruk Anleggsgartner og idrettsanleggsfag Som anleggsgartner vil du anlegge, stelle og vedlikeholde: - parker - hager - rekreasjons- og boområder - kulturlandskap Anleggsgartnerfaget er et miljøbevarende og miljøskapende fagområde med lange tradisjoner. Som driftsoperatør i idrettsanlegg kan du jobbe med: - bade og svømmeanlegg, idrettshaller og nærmiljøanlegg - stadionanlegg for fotball og friidrett - skøyteanlegg, ute og inne - drift av skiløyper og alpinanlegg 15

16 Skjetlein videregående skole Utdanningsprogram naturbruk Vg2 landbruk og gartnernæring: Du får videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter i arbeid med produksjonsdyr, gartneri og hagebruk. Du får delta i flere av skolens produksjoner av jord og skogsdrift. Gjennom dette arbeidet er bruk og vedlikehold av tekniske hjelpemidler som for eksempel traktor med ulike redskaper, motorsag, melkemaskin og forutlegger en naturlig del av opplæringa. Elevene får opplæring i forvaltning og drift av gården og utmarka, og om hvordan en kan drive ulike produksjoner og tjenesteyting av gårdens eller naturens ressurser. Opplæringen skal stimulere til kreativ og tverrfaglig tenkning, og gi grunnlag for undring og refleksjon i forhold til utvikling av nye yrker og næringsveier. Vg2 landbruk og gartnernæring skal legge grunnlaget for videre opplæring i Vg3 landbruk, Vg3 gartnerfag (ikke på Skjetlein), eller for studieforberedende Vg3 innen i naturbruk. 16

17 Skjetleinvideregående skole Utdanningsprogram naturbruk 17 Det gis tilbud om ulike fordypninger i vg2 landbruk og gartnernæring 1) Vg2 Landbruk og gartnernæring Sports- og familiedyr Tilbudet gir grunnleggende teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i foring, stell og håndtering av kjæledyr. Tilbudet gir innblikk i de forskjellige dyregrupper som insekter, fisk, fugler og pattedyr som kan brukes som kjæledyr. Du kan jobbe i: dyrebutikk dyrepensjonat kennel dyrepark smådyroppdrett grønn omsorg

18 Skjetlein videregående skole Utdanningsprogram naturbruk 18 2) Vg2 Landbruk og gartnernæring Hund Tilbudet gir deg grunnleggende ferdigheter i foring, stell og håndtering av hund, hvor dressur inngår som basis i opplæringa. Du får delta med din egen hund på skolen og kan ta den med i spesielle klasserom. Det blir lagt vekt på bruk av hund i næringssammenheng og turisme. Elevene får bl.a. utplassering i bedrifter som benytter hund som næringsveg (pensjonat, kennel, events-turer og i grønn omsorg).

19 Skjetleinvideregående skole Utdanningsprogram naturbruk 3) Vg2 landbruk og gartnernæring Friluftsliv Det å være ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider skal bidra til kjennskap til naturen, og forståelse av hvor viktig det er å ta vare på den. Naturopplevelse er selve kjernen i friluftsliv, og opplevelsesbasert læring er derfor sentralt. Evne til omsorg og forpliktende samarbeid er en forutsetning for en positiv opplevelse sammen med andre. Videre stimulerer opplæringen til personlig vekst gjennom å styrke evnen til å mestre utfordringer og å flytte grenser. Tilbudet gir også praktiske og teoretiske ferdigheter i jakt og fiske. Det forutsetter nok søkere til fordypningstilbudene for at de skal kunne gjennomføres. 19

20 Skjetlein videregående skole Utdanningsprogram design og håndverk Vg2 Blomsterdekoratør Dette er et spennende fagområde for deg som vil skape vakre produkter med plantematerialer, og som liker å omgås mennesker i alle faser av livet. Du lærer blant annet å lage buketter, dekorasjoner og produkter til begravelser og bryllup, men også å kalkulere produktene dine, kunne selge dekorasjonene dine og om kundebehandling. Et annet viktig område er blomstenes/plantenes livsvilkår og varebehandling/stell. 20

21 21 Etter vg2 blomsterdekoratør kan du bli lærling i en blomsterbutikk og ta fagbrev etter 2 år som lærling. Du liker å jobbe selvstendig, men er også flink til å jobbe i team. Du liker å stå på og tar utfordringer på strak arm. Vi har kompetansen, et flott øvingsverksted og presentasjons/utstillingsrom der klassen kan lage utstillinger. Vi får også forskjellige oppdrag til pynting av scener og kirker. Du vil få perioder med utplassering i blomsterbutikk i løpet av året.

22 Skjetlein videregående skole Utdanningsprogram bygg- og anlegg Vg2 Byggteknikk. Du som velger byggteknikk, må ha praktisk sans opp mot akseptable løsninger, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper. Når du har valgt byggteknikk, så omfattes dette av oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. 22

23 23 Vg2 byggteknikk Opplæringen gir også innsikt i fagenes historiske utvikling fra tradisjonelt håndverk til bruk av moderne teknologi i fagene mur, betong, stillas og tre. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy, løfteutstyr og maskiner. Tverrfaglig samarbeid og praktisk arbeid være sentralt i opplæringen. Vi bruker ulike læringsarenaer på skole og i nærmiljøet og samarbeider med det lokale næringslivet. Opplæringen legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet.

24 Skjetleinvideregående skole Utdanningsprogram naturbruk Vg3 Studieforberedende naturbruk Hvis du har tenkt å studere på høyskole og trenger generell studiekompetanse etter videregående, så bør du velge Vg3 studieforberedende naturbruk. Hvis du har gjort de riktige valgene underveis på Vg1 og Vg2, så kan du også få spesiell studiekompetanse. Du får 10 timer norsk, 5 timer historie, 5 timer matematikk og 3 timer naturfag. I tillegg får du 5 timer naturforvaltning og 5 timer feltarbeid eller næringsdrift i naturbruk og 2 timer kroppsøving. Naturforvaltningsfaget skal gi elevene innsikt i naturbasert næringsutvikling og yrkesutøving. Faget kvalifiserer ikke for et spesielt yrke, men skal gi elever kompetanse innen naturforståing og forvaltning som en del av studiekompetansen.

25 Skjetleinvideregående skole Vg3 Landbruk Med Vg3 Landbruk får du en yrkeskompetanse som agronom med ansvar for arbeid i bl.a. landbruksbedrifter. Opplæringen skal bidra til å utvikle allsidig kompetanse for både konvensjonell og økologisk drift, der sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet står sentralt. Du vil få kompetanse i etablering av nye næringsveier og yrker knyttet til landbruk i vid forstand. Med Inn på tunet der du tilrettelegger tilbud på gården eller natureiendommen i samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor. Andre vinklinger kan være turisme, småskala matproduksjon eller forskning. Felles programfag skal legge grunnlag for videre utdanning og videre kompetanseheving i tråd med prinsippene om livslang læring.

26 Skjetlein videregående skole Påbyggingsår Hvis du ønsker å utdanne deg videre på høyskole eller universitet må du ta et ekstra år i videregående skole som kalles påbyggingsår. Skjetlein videregående skole har et slikt tilbud som kalles Vg3, generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse. Dette kurset har 23 timer i uka og skolen gir derfor fri på fredager slik at det er mulig for elevene på dette tilbudet å jobbe litt ved siden av.

27 Skjetlein videregående skole

28 28 Vi håper å se deg neste år!

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Naturbruk Medier og kommunikasjon Studiespesialisering med toppidrett hest Fotograf: Frida Granli

Naturbruk Medier og kommunikasjon Studiespesialisering med toppidrett hest Fotograf: Frida Granli Naturbruk Medier og kommunikasjon Studiespesialisering med toppidrett hest Fotograf: Frida Granli www.melsom.vgs.no Innholdsfortegnelse Velkommen til Melsom videregående skole Velkommen 3 Er Medier og

Detaljer

- en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse

- en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse - en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse 2 NATURRUK g i l r u t a n t l He et? d r e a v h k u r b r u t a N Naturbruk er et utdanningsprogram på videregående skole som gir deg muligheten

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?

FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter? PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG FOR 9. TRINN I ASKER OG BÆRUM 2010/2011 Kursoversikt Utdanningsvalg 2010/2011 Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler

Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Videregående skole og landbruksstudier 2008-2009 Priser og vilkår Internat Internatet er i drift 7 dager i uka, men stenges i skolens ferier (høstferie,

Detaljer

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse Utdanningskatalog Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse 2009 / 2010 2 Utdanningskatalog 2009 / 2010 Innhold: Annet: Rektors side 4 Læringsplakaten

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog 3 år i skole eller 2 + 2 modellen? Yrkeskompetanse Yrkesfaglige løp ved skolen Naturbruk: 3 år i skole:

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Synes du at det er vanskelig å velge? Lurer du på hvilken utdanning du skal ta og hva du skal jobbe med? Vil du bli oppfinner,

Detaljer

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Skjetlein vgs Sør-Trøndelag fylkesjordbruks -skole fra 1900 Ordinær videregående skole fra 1990 Om Skjetlein vgs

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG U T D A N N I N G S V A L G KATALOG FOR UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Skånland Troms FK Et samarbeid mellom grunnskolene

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Greåker.vgs.no Fagvalg alg science ce STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Til elever i ungdomsskolen som vurderer sciencelinja. Her kommer informasjon om programfag og hvorfor du bør velge

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

www.eiker.vgs.no Studiebrosjyre 2015/2016

www.eiker.vgs.no Studiebrosjyre 2015/2016 www.eiker.vgs.no Studiebrosjyre 2015/2016 VELKOMMEN TIL EIKER VIDEREGÅENDE SKOLE I denne katalogen ønsker vi å gi deg et bilde av hva Eiker videregående skole kan tilby for skoleåret 2015-2016, og vi håper

Detaljer

Vil du være med å bygge Norge?

Vil du være med å bygge Norge? Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer