Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse"

Transkript

1 Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

2 Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten 2006 som en del av Kunnskapsløftet. Tilbudsstrukturen med naturbruk på Valle ser slik ut: Læreplanene for naturbruk på Valle videregående skole 1 NB! På Valle kan en få generell studiekompetanse etter 3 år eller spesiell studiekompetanse med realfagsfordypning i biologi, kjemi og matematikk, også etter 3 år. Mer info side 10 & 11. Valle videregående skole side 2

3 Vg1 Naturbruk Vg1 Engelsk Kroppsøving Matematikk praktisk eller teoretisk Naturfag Norsk Naturbasert aktivitet Naturbasert produksjon Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning 2 SUM 3 timer 3 timer timer 5 timer 1 6 timer 35 timer I grisehuset på Valle - Henning Børmarken og Kristin Gulbrandsen - Foto: Jørgen Skaug 2 I stedet for Prosjekt til fordypning kan elevene velge 3 timer ekstra med naturfag (totalt 5 timer) og 2 timer ekstra med matematikk (totalt 5 timer med teoretisk matematikk). Ved å velge dette kan elevene forberede seg på å ta spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag. Valle videregående skole side 3

4 Vg1 Naturbruk med energi og miljøfag spesiell studiekompetanse Naturbruk med energi- og miljøfag som gir spesiell studiekompetanse etter 3-årig Valle har et nytt studietilbud for ungdom som har stor interesse for klima, energi og miljøspørsmål fra skoleåret 2013/2014. Tilbudet er beregnet for dem som ønsker høyere utdanning innen disse områdene. Etter tre år og med ekstra fordypning i realfag har en godt grunnlag for studier innen energi og miljøfag (f.eks. HIG, NTNU, UMB og andre realfagsstudier); R1 matte, R2 matte, Fysikk og Geofag Elevene vil lære om fornybare energikilder (sol, vind, jord, vann og biologiske ressurser) og hvordan disse kan utnyttes gjennom bruk av vindmøller, bioenergianlegg, solfangere, osv. Studietilbudet blir til i samarbeid med blant annet Eidsiva, Bioforsk Apelsvoll, Høgskolen i Gjøvik og Energirådet Innlandet. Planlagt fag og timefordeling: Trinn VG1 VG2 VG3 Fag Uketimer Uketimer Uketimer SUM: Norsk Kroppsøving Matematikk 1T 5 5 Naturfag 5 5 Engelsk Naturbasert produksjon Naturbasert aktivitet 5 5 Prosjekt til fordypning 1 1 Samfunnsfag 3 3 Forvaltning og drift 7 7 Produksjon og tjenesteyting Matematikk R1 5 5 Kjemi Historie 5 5 Naturforvaltning 5 5 Fysikk 5 5 Matematikk R2 5 5 Geofag 3 3 SUM: Valle videregående skole side 4

5 Vg2 Landbruk og gartnernæring Inntakskrav Vg 1 naturbruk eller tilsvarende Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Forvaltning og drift Produksjon og tjenesteyting Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning3 SUM timer timer timer timer 7 Timer 10 Timer 9 Timer 35 Timer Våronnpraksis i gardsbruket på Valle Foto: Morten Kleven 3 I stedet for Prosjekt til fordypning kan elever som har tatt teoretisk matematikk på Vg1 ta 5 timer med R1matematikk. Det er også mulig å velge 5 timersfagene Biologi 1 eller Kjemi 1. Disse fagene bygger på 5 timer med naturfag på Vg1. Valle videregående skole side 5

6 Vg2 Hest og hovslager Inntakskrav Vg 1 naturbruk eller tilsvarende Inntakskrav Vg1 naturbruk eller tilsvarende. Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag 3 timer Aktiviteter med hest 5 timer Hest og hestehold 6 timer Stalldrift 6 timer Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning 4 9 timer SUM 35 timer I stallen, Silje Olsen Iversen og Ronja Håkenstad, Foto: Jørgen Skaug 4 I stedet for Prosjekt til fordypning kan elever som har tatt teoretisk matematikk på Vg1 ta 5 timer med R1- matematikk. Det er også mulig å velge 5 timersfagene Biologi 1 eller Kjemi 1. Disse fagene bygger på 5 timer med naturfag på Vg1. Valle videregående skole side 6

7 Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag Inntakskrav Vg1 naturbruk eller Vg1 byggfag og anleggsteknikk Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Drift og vedlikehold Nyanlegg Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning 5 SUM 3 timer 8 timer 9 timer 9 timer 35 timer Oppdrag for anleggsgartnerelevene 5 I stedet for Prosjekt til fordypning kan elever som har tatt teoretisk matematikk på Vg1 ta 5 timer med R1- matematikk. Det er også mulig å velge 5 timersfagene Biologi 1 eller Kjemi 1. Disse fagene bygger på 5 timer med naturfag på Vg1. Valle videregående skole side 7

8 Vg2 Skogbruk Inntakskrav Vg1 naturbruk eller tilsvarende. Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Drift og vedlikehold Skogskjøtsel, utmark og bedrift Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning 6 SUM 3 timer 9 Timer 8 Timer 9 Timer 35 Timer Praksis i skogbruk med lastbærer, stedet heter Flaten Valles egen skog Foto: Morten Kleven 6 I stedet for Prosjekt til fordypning kan elever som har tatt teoretisk matematikk på Vg1 ta 5 timer med R1- matematikk. Det er også mulig å velge 5 timersfagene Biologi 1 eller Kjemi 1. Disse fagene bygger på 5 timer med naturfag på Vg1. Valle videregående skole side 8

9 Vg3 Landbruk (agronomutdanning) Kroppsøving Plante- og husdyrproduksjon 1 Utmark og kulturlandskap 5 Gårdsdrift 6 timer Økonomi og driftsledelse 5 timer Traktor og maskin 5 timer SUM 35 timer Vg3 Landbruk får undervisning av forsker Per Y. Steinsholt, Bioforsk Øst, Apelsvoll Foto: Morten Kleven Valle videregående skole side 9

10 Vg3 Studieforberedende naturbruk Kroppsøving Norsk 10 timer Historie 5 timer Naturforvaltning 5 timer Valgfrie programfag Kjemi/Biologi 1/2 5 timer Kjemi/Biologi 1/2 5 timer Næringsdrift i naturbruk 5 timer SUM 37 timer Ida Bakken og Tone Kvisberg elever i Vg3 Studieforberedende naturbruk Foto: Morten Kleven Timetall for Vg3 studieforberedende naturbruk ved ulike valg Uten matte og naturfag Uten matte og naturfag Med matte og naturfag Med matte og naturfag Med naturfag uten matte Med matte uten naturfag uketimer årstimer uketimer årtimer årtimer årtimer Naturfag - påbygging timer Matematikk - påbygging timer Kroppsøving timer Norsk timer Historie timer Naturforvaltning timer Valgfrie programfag Biologi Kjemi/Biologi 1/ Næringsdrift i naturbruk timer SUM timer Valle videregående skole side 10

11 * Aktuelle valg for generell eller spesiell studiekompetanse Fag med antall timer pr. uke VG1 VG2 VG3 SUM Naturfag * 3 timer 3 timer 3 timer Matematikk - praktisk 3 timer 5 timer 8 timer Matematikk - teoretisk 5 timer ** 5 timer *** 10 timer Kjemi 1 eller biologi 1 5 timer 5 timer 5/10 timer Kjemi 2 eller biologi 2 **** 5 timer 5 timer Maks uketimer til fordypning 5 timer 10 timer 10 timer 25 timer * 3 timer fordypning i naturfag kan tas på VG1 eller VG3, i tillegg til obligatorisk naturfag ** 5 timer T-matematikk i stedet for 3 timer P-matematikk *** R1 - matematikk **** For å ta kjemi 2 må en ha tatt kjemi 1 på VG2 Realfag for generell studiekompetanse Realfag for spesiell studiekompetanse På VG1 og VG2 tas timene i realfagsfordypning fra faget prosjekt til fordypning For VG3 gjelder tabellen bare for VG3 studieforberedende naturbruk NB! Hvis en ønsker studiekompetanse med realfag må en bruke timene i prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2 til realfag som matematikk, biologi og/eller kjemi. Alle læreplanene finnes på Mer informasjon på Valles hjemmesider & på & på Kasia Treholt og Julie Haganæs i skolens gartneri Foto: Jørgen Skaug Valle videregående skole side 11

12 Yrker du kan få etter å ha gått naturbruk Grunnlaget er naturbruk, deretter et toårig lærlingløp, høgskole eller universitetsutdanning, så kan du få bl.a. disse yrkene: Veterinær Agronom Gartner Skogsoperatør Utmarksforvalter Lærer Anleggsgartner Hestefaglært Økonom Anleggsgartner Forstkandidat Hovslager Forsker Sykepleier Biolog Landskapsarkitekt Politi Bedriftsleder Advokat Driftsoperatør idrettsanlegg Travtrener Avløser Turistvert Og mye mer Stemorblomst ( Viola tricolor) på Totenåsen Foto: Morten Kleven Valle videregående skole side 12

13 Valle videregående skole side 13

14 Valle videregående skole Postboks 3, 2851 LENA Telefon E-post: Valle videregående skole side 14

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg- og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Synes du at det er vanskelig å velge? Lurer du på hvilken utdanning du skal ta og hva du skal jobbe med? Vil du bli oppfinner,

Detaljer

Utdanningstilbud 2012/2013. -Dyr med realfag

Utdanningstilbud 2012/2013. -Dyr med realfag Utdanningstilbud 2012/2013 -Dyr med realfag Naturbruk: Energi og miljø NYHET 2012/2013 Elevene får allerede på vg1 direkte kontakt inn til forsknings- og innovasjonsmiljø ved NTNU Undervisningsopplegg

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 Pr 1.6.2011 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog 3 år i skole eller 2 + 2 modellen? Yrkeskompetanse Yrkesfaglige løp ved skolen Naturbruk: 3 år i skole:

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

Naturbruk Medier og kommunikasjon Studiespesialisering med toppidrett hest Fotograf: Frida Granli

Naturbruk Medier og kommunikasjon Studiespesialisering med toppidrett hest Fotograf: Frida Granli Naturbruk Medier og kommunikasjon Studiespesialisering med toppidrett hest Fotograf: Frida Granli www.melsom.vgs.no Innholdsfortegnelse Velkommen til Melsom videregående skole Velkommen 3 Er Medier og

Detaljer

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Skjetlein vgs Sør-Trøndelag fylkesjordbruks -skole fra 1900 Ordinær videregående skole fra 1990 Om Skjetlein vgs

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler

Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Videregående skole og landbruksstudier 2008-2009 Priser og vilkår Internat Internatet er i drift 7 dager i uka, men stenges i skolens ferier (høstferie,

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11

STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11 STUDIE- OG ÅRSPLAN Pr 1.5.11 VOKSENAGRONOM I OPPLAND 2011-2013 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer