Forskjellighet og Sammenheng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskjellighet og Sammenheng"

Transkript

1 1. Mai På Tangen

2 Forskjellighet og Sammenheng 24 TIMER VAKTTELEFON ELI KNØSEN LEDER TANGEN ARBEIDERLAG Da og nå, dem og oss, her og der, riktig og galt, skuffelse og håp, sorg og glede, alvor og skjemt er motsetninger som er tilstede i alle menneskers liv. Her er det ikke bare motsetninger men også sammenhenger; sorg og glede, rett og galt, dem og oss hører også sammen. Sorg og glede utspiller seg gjerne som et resultat av en oppfatning om rett og galt eller skuffelse og håp. Forskjellighet og sammenhenger er utgangspunkt for alt vi kjenner av samfunnsengasjement, og derfor er det naturlig å legge dette til grunn for årets 1. mai feiring på Tangen. Med et bakteppe av det ubegripelige overgrep vi alle ble utsatt for, og den nå pågående rettsak, er det kort vei til sorgen, alvoret, opplevelsen av det «vonde». Galskapens idioti er ikke lenger bare «der» den er også «her». Det er nå i denne krevende tiden vi må forsøke også å holde fokus og engasjementet oppe, for dem som blir tatt av dage i kamp for demokrati og menneskeverd. I den arabiske våren er det ingen debatt om medietrykk eller rettergang. Frihetskjemperne får ingen rettergang! Vi kan ane en «her og der» med en betydelig forskjellighet, men med større sammenheng enn vi har kjent på tidligere når det var snakk om hva som var tilstede i våre liv. Ugjerningene i Syria og Norge har den sammenhengen at vi alle må kjenne på riktig og galt, uten det filteret som «der» ofte representerer. 1. mai er en stolt tradisjon, og er nesten i nærhet av å bli en moderne tradisjon på Tangen, men med solide røtter langt bakover i tid. Når vi også i årets 1. mai magasin har et fokus i bakspeilet, er det fordi det er en sammenheng mellom «da og nå». Vi skal ikke slutte å ha fokus på hvordan folk levde og hva som formet «da»-tidas krav og reaksjoner på system og samfunn. Folkereisningen i Norge var en reaksjon mot et system, det er den samme type reaksjon vi ser «der». Det viktigste for vår del er å vite litt om hvorfor ting ble som det ble; den som ikke kjenner «da» kan aldri forstå «nå» Med et alvorstungt bakteppe både for «dem» og «oss», går vi til 1. mai feiring. Ja, vi går til feiring! Alt for mange har dødd fordi de trodde på noe som var større enn dem selv. Vi skal ikke forholde oss til dette som et «da og nå» fenomen. Vi skal huske å gjøre mer av det vi bestandig har gjort. Derfor skal «alvor og skjemt» i rikt monn prege også 1. mai feiringen i Ikke fordi vi skal delta i en kollektiv trass, - vi gjør det fordi det skylder vi hundrevis av uskyldige. Mange har spurt meg hvorfor 1. mai på Tangen er så avholdt. Også her tror jeg det er en sammenheng i forskjellighet. Alle på Tangen har forskjellig nærhet til om det er musikken, Tangen Rock Festival, velforeningen, jeger og fisk, Tangen Arbeiderlag, Mandskoret, idrettslaget, husflidslaget, menighetspleien, turlaget, pensjonistforeningen, SFO, menighetsrådet, Bygdefæsten, idrettslaget, damekoret, vennegrupper på Facebook, tippeklubben, båtforeningen, skytterlaget, skolekorpset eller barneteateret. Spør du menneskene bak alt dette, så ser en tydelig en sammenheng: Det viktige er ikke meg, det viktige er at vi får noe gjort. Dette er kunnskapen om at en gjerning utført av to mennesker i sammen, bestandig er mer enn 1+1=2. «Skuffelse og håp» er begge resultater av forventninger. Vi ble skuffet når «dem» bestemte at jernbanen skal gå i bru over Tangenvika. Vi har forventinger, «håp» om at veiserviseanlegget på Skavabakken og erklæringer om Tangen som vekstområde skal gi framgang og utvikling. Vi ble sinte når mange i sin tid tok til orde for å legge ned Tangen legesenter. Mange ble skuffet når det var en aktuell problemstilling å legge ned Stenby skole. Nå er det snart ny skole, og det nye legesenteret er på plass. Slikt gir håp! Håp om at engasjement hjelper, ja ikke bare hjelper, - det er avgjørende. Det finnes en teori om at de store tanker kun er et resultat av praktisk arbeide og virkningen av dette. Vi gikk i tog og reddet legesenteret. På Espa brettet folk opp ermene og laget en kjempedugnad for fortsatt skole og kulturhus, - og det virket. Hvorfor og hvordan, kan det forskes mye på, men hadde ikke disse folkene engasjert seg, da hadde det ikke vært noe å forske på! Som Thorstein Bergman så godt beskrev det i sangen Alla tillsammans: Framtiden kan verka hopplös men det är människan som skapar den! Vi ønsker å ta med oss alt dette inn i 1. mai feiringen: Da og nå, dem og oss, her og der, riktig og galt, skuffelse og håp, sorg og glede, alvor og skjemt, kort sagt: Det livet vi lever, når vi gjør det! at det er 34 togavganger hvert døgn til og fra Tangen? 2 1. MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

3 TIlbakeblikk og Framsynthet 1. mai DAGEN Etter forslag fra fagorganiserte i USA ble 1. mai vedtatt som demonstrasjonsdag på arbeiderkongressen som kom sammen i Paris i Dagen ble imidlertid første gang feiret i 1890 som arbeidernes egen internasjonale kamp- og festdag. Aldri tidligere hadde arbeidere over hele Europa samlet seg på samme dag til en mønstring for felles krav. Her kan det nok ligge an til en solid misforståelse, nemlig den at denne gangen utgjorde småkårsfolk en homogen, enstenkende masse som var fullstendig samstemte i interesser, analyser og krav. Selv om vi ofte hører at det var så mye mer samhold før i tiden, betyr ikke det at det er riktig. Da som nå, var det like mange meninger som det var hoder. Interesser, så vel som politisk orientering og analyse var langt mer variert enn hva en framstilling av dem og oss, rødt og blått gir rom for. Egentlig lite forskjellig fra vår tid. Vi går riktignok ikke i tog, men mange krysser av for «liker» på Facebook. Om vi gjør det, betyr ikke SAGT PÅ TANGEN: dom fæste så hardt denna natta at tel å mæ måån var full! -Bjarne Strand beskrev en koiefest som fant sted like etter krigen det at vi er en klone av den som har skrevet innlegget vi støtter. Den første 1. mai feiringen i Norge ble gjennomført i I Kristiania (Oslo) og i Kristiansand ble det arrangert demonstrasjonstog. I Oslo deltok 3600 mennesker i 1. maitog fra Youngstorget. Arbeidere i Fredrikshald (Halden) feiret dagen med en større fest, og i Skien og Hønefoss var det møter 1. mai. Men ikke alle markeringene ble gjennomført på selve maidagen. Enkelte steder ble festlighetene utsatt til lørdag 3. mai eller søndag 4. mai for å unngå konflikt med arbeidsgiverne. Her på Tangen kjenner vi fortellinger fra tiden like før krigen, der man gikk i 1. mai tog i dugurdskvila. Dette er ikke til hinder for at det fra første stund var slik at maidagen på samme tid var en festdag, en kampdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke. Her kan vi for så vidt ane forbindelsen tilbake til de fagorganiserte fra Amerika i Mye av dette handler om enkeltmenneskets rettigheter ovenfor «systemet». Sett på den måten blir dagens 1. mai feiring at vi står opp og sier i fra når systemene svikter og enkeltmennesket lider, om det er i midtøsten eller i Norske helsekøer. 1. mai var for mange i arbeiderklassen langt viktigere enn grunnlovsdagen 17. mai. Dette mener mange henger sammen med at av konstitusjonen av 1814 hadde verken arbeidere, kvinner eller småbrukere stemmerett. 17. tmai var ikke småkårs folks eiendom! Dette fenomenet finner vi glitrende uttrykt i Starelvens sang «En hedning i frå Hedemarken» Her synger de om sine foreldre og en oppvekst på femtitallet. «je gikk i fysste og i søttendemai tog, da knegge far min, sjøl va n en arjeplog som hadde gredd sei mæ dæ ene.» Fram til 1919 var kravet en lovfestet normalarbeidsdag på 8 timer 1. mai-feiringens fremste, om ikke eneste krav. I en grafisk trekant viste man den berømte tredelingen 8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile, slik det sto på det første norske 1. mai-merket i I 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag. Ting tar tid. Først i 1947 anerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag. Etter dette kan man jo spørre seg om 1. mai er en forhistorisk konstruksjon, utgått på dato som en overvintret pultostkopp i kjøleskapet? Eller er det slik at mennesker tenker man står for noe og finner mening i verdier; nå som den gang, helt uten at man dermed er en kopi av verken system eller vedtatte sannheter? at det Det er 23 deltagere i Tangen Barneteater? og at Tangen Rock Festival i løpet av 5 år utviklet seg fra et kafearrangement til en festival med nærmere 600 publikummere? HILSEN FRA STATSMINISTEREN JENS STOLTENBERG LEDER I ARBEIDERPARTIET Kjære Tangen-beboer. 1. mai på Tangen er noe litt spesielt. Jeg har hørt om det store engasjementet og de gode arrangementene i flere år. I 2010 fikk jeg selv anledning til å delta. Tangen imponerte meg. Det var et godt arrangement med sterk fokus på verden rundt oss og solidaritet. Men jeg ble også imponert av de varme menneskene jeg møtte, og alle saker og hilsener dere hadde skrevet ned til meg, og som jeg tok med tilbake til Oslo. Jeg har gode minner herfra, og håper mange vil delta også på årets arrangement. Ved årets 1. mai er vårt viktigste budskap at vi trenger trygg økonomisk styring. Det er urolige tider rundt oss i Europa, og mange land sliter. Flere land har stor gjeld, og arbeidsledigheten er rekordstor. I enkelte europeiske land starter nesten hver annen ungdoms yrkeskarriere med en beskjed om at det ikke er bruk for dem i arbeidslivet. Det kan være en tragedie for den enkelte, og det er sterk sløsing med samfunnets ressurser. I Norge er det annerledes. Her er arbeidsledigheten lav, og store deler av næringslivet går godt. Aldri før har flere vært i jobb i Norge enn i dag. Men heller ikke vi er skjermet fra det som skjer rundt oss. Også vi kan rammes når alvorlige ting skjer ute i verden. Derfor er regjeringen klare til handling om det blir nødvendig for å bidra til å holde ledigheten nede. For oss er arbeid til alle jobb nummer 1, slik det alltid har vært for Arbeiderpartiet. 1. mai er også en internasjonal solidaritetsdag, og en dag for å engasjere seg for de som ikke har de samme mulighetene og den samme frihet som oss. Det internasjonale perspektivet har vært viktig for arbeiderbevegelsen gjennom hele vår historie. Og det er viktig også for regjeringen. Vi har blant annet i lang tid vært engasjert i arbeidet for å skaffe livsviktige medisiner til kvinner og barn, og jeg har nylig takket ja til å lede en FN-kommisjon som arbeider med disse spørsmålene. Hvert år dør om lag kvinner under svangerskap og fødsel, og mer enn 7 millioner barn under fem år. De fleste av disse dødsfallene kan forhindres med medisinsk behandling, og FN-kommisjonen vil finne konkrete tiltak for å øke tilgjengeligheten og redusere prisene på livsviktige medisiner. Dette er noen av de spørsmålene 1. mai-dagen i år vil handle om for Arbeiderpartiet. Jeg håper du vil delta sammen med oss for å markere dagen. Ha en god 1. mai. Siloveien 2, 2335 Stange Tel.: Åpent hverdager 08:00-16:00 TANGEN OG ESPA TAXI Vakttelefon: at Spelet om Mikkel Medhjelper hadde 43 skuespillere og 350 publikumere? 4 1. MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

4 1. Mai på Tangen: Drøm om freden Bertil ENGH NILS A. RØHNE ORDFØRER I STANGE KOMMUNE 1. mai på Tangen er bærer av de stolteste og viktigste tradisjoner i norsk og internasjonal arbeiderbevegelse. Det er uttrykt slik i Kåre Holts De unge slekter : Over deg sprang en stjerne, dypt i deg sang et hav! Dyr var din drøm om freden som krigen gav. Med blant annet forsvarsminister Espen Barth Eide og NRK s Midt- Østen korrespondent Sidsel Wold på programmet vil jeg tro en krigsherjet region, Midt-Østen, og den arabiske vårens håp om frihet og fred, står i sentrum for 1. mai på Tangen i år. Og akkurat mens dette skrives, meier president Assads styrker ned barn og ungdom i Syrias byer. Mens vi i Norge skal starte på det smertefulle rettsoppgjør etter at barn og unge ble drept og lemlestet på Utøya. Salige Arne Garborgs beskrivelse er dessverre like aktuell: Vi lever midt i ei villmannstid, med blinkande kniver og nevestrid Fred, trygghet og menneskeverd Fred, trygghet og menneskeverd er aldri noe vi kan ta for gitt. Det er noe som må forsvares og vinnes hver dag, både her i Norge og ute i verden. Og i vår tett sammenvevde verden vil også vi være berørt av det som hender langt borte, utenfor landets grenser. For det er i enda større grad tilfelle i dag, enn for over 60 år siden, da det het i Arbeiderpartiets program:: «Verden er blitt en. Ingen nasjon kan lenger isolere seg.». Eller som Torvald Stoltenberg har formulert det: Langt borte finnes ikke lenger. 1. mai er dagen da vi kan blankpusse våre verdier, våre idealer om menneskerettigheter, om fred og demokrati. Det er dagen da vi holder opp troen på ei bedre framtid. Troen på ånden i det Odvar Nordli har kalt hærropet fra Europas arbeiderklasse, som også hadde nådd den vesle tømmerstua i skogkanten på Tangen, med sitt budskap om Gjør din Plikt. Kræv din ret! Frihet, Likhet, Broderskap. (Vi så kornmoglansen) Strid for fred Diktet Strid for fred av Arne Garborg, som vi allerede har hentet noe fra, dreier seg om det samme: Ja lat oss stride, og lat oss tru, og byggje med tankar ei bivre-bru til den heilage, høge framtid! Me lìver midt i ei villmanns-tid med blinkande knivar og nevestrid; og livet er som ein bloddraum. Men vìta skal me og vone visst, at ånd må vinne på troll til sist, og vìt på den varge villskap. So lat oss tru og stride som menn! For trui er, som det skrìvi stend, den magt som vinner på verdi. Tenke globalt handle lokalt 1. mai på Tangen har ikke bare det internasjonale perspektivet nasjonale og lokale forhold er heller ikke glemt. Trygghet og velferd, gode samfunn med livskvalitet, er et resultat av at det også lokalt finnes noen som gjør noe ekstra, tar et tak for fellesskapet, for andre enn bare seg selv. Gjennom den lokale 1. mai prisen på Tangen blir solidaritetsbudskapet konkretisert til lokalt hverdagsengasjement for barn, unge og andre i lokalsamfunnet. Jeg er sikker på at det ikke finnes noe annet 1. mai arrangement som på en slik måte kobler betydningen av samfunnsinnsats og fellesskap lokalt, med utfordringene knyttet til respekten for menneskeverdet og menneskerettighetene internasjonalt. Slik bør det også være. For i vår globale tidsalder henger alt sammen med alt, og langt borte finns ikke lenger. Etter tragedien på Utøya 22. juli skrev kriminalforfatter Henning Mankel: hans oppdrag var å ta livet av framtida. 1. mai er et uttrykk for det motsatte oppdraget: Vi skal skape ei enda bedre framtid, med troen på livet vårt, menneskets verd Lykke til med årets 1. mai feiring! SAGT PÅ TANGEN: Vannstand i Linnerudsjøen sank med to centimeter da vi fekk opp gjedda. Når vi maga fisken datt det ut itte mindre enn åtte katter, ei måke og to tyskerhjelmer. - Fiskehistorie fra Linnerudsjøen. Bertil Engh, født i 1952 har tilbrakt store deler av sitt liv på scenen som sanger og gitarist og som skuespiller. Bertil Eng har deltatt i svensk melodi grand prix (Eurovision song contest) en rekke ganger. Bertil er også kjent for kinoseere da han har dubbet mange tegnefilmkarakterer og bidratt i flere kjente Disneyfilmer. Ved siden av å være musikklærer i Värmland er han sanger i den gjenopprettede gruppen Pastellarna som gjorde stor suksess på 70- tallet. Han samarbeider også med Bertil Andersson og sammen utgjør de duoen Bertil & Bertil. Bertil Enghs musikalske meny inneholder en håndfull egne melodier, en og annen serenade, litt Gärdestad och Taube, ett par spiseskjeer Fröding og Ferlin, en dash swing, et knivsodd rock og ett kryddermål operaparodi. Vi gleder oss! Sidsel Wold Sidsel Wold (født 23. februar 1959) er en norsk journalist og forfatter. Fra 2007 har hun vært NRKs korrespondent i Midtøsten. I 1978 reiste Sidsel til Nord-Israel der hun jobbet som kalverøkter på en kibbutz og lærte seg hebraisk. I 1981 begynte hun på Universitetet i Oslo der hun studerte russisk, historie og statsvitenskap. I tillegg til Universitetet har hun også tatt Journalisthøgskolen. Hun arbeidet en tid som avisjournalist, og hun har også vært reiseleder i Sovjetunionen. Wold har bodd i Israel flere ganger siden, blant annet for å studere arabisk i Sidsel Wold har jobbet i forskjellige NRK-avdelinger, både som programleder i radioen, TV-reporter og vikarierende utenrikskorrespondent i Midtøsten. Hun har dessuten vært journalist i Morgenbladet. Sidsel Wold er også forfatter av bøkene Lyrikere på larveføtter: En analyse av «Borgulfsen» som språkfenomen i norsk radiounderholdning (1989, sammen med Kari Slaatsveen), Warra! Warra!: Da de hvite kom til Australia (Omnipax, 1999) og Checkpoint: En beretning fra Midtøsten (Gyldendal 2006) Stange - tlf Je kæn itte ta på meg å arbe åt deg, jeg har dæ styggtravelt mæ å hjælpe naboen å skofte.. - Rapport fra en travel hverdag 6 1. MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

5 Tidligere mottagere av 1. mai Prisen TANGEN SAMFUNNSHUS Historikk Prisen ble delt ut første gang i Prisen besto av sekstusen kroner, og et diplom tengnet av Ida Ellinor Syverinsen fra Tangen. Bidragsyterne har fram til 2010 vært: Stange kommune, Tangen menighet, Oddens verksted og Hestnæs Trappefabrikk. I 2010 valgte Trappefabrikken å ikke delta. Fra 2011 har Sparebank1 Hedmark kommet inn som tung bidragsyter. Organisasjon Organiseringen består av en egen uavhengig jury. Pr er jurien slik sammensatt: Morten Midtlien, leder, Kultursjef Lars Kristian Seierstad, Redaktør i Stangeavisa Eli Knøsen, Tangen Arbeiderlag Nina Bredsdorff Tangen Menighet Bakgrunn Ideen til en 1. mai pris ble født i Bakgrunnen var at når en ser etter, er det mange mennesker som gjør en stor innsats for at hverdagen skal bli litt bedre for andre; folk som bidrar med livskvalitet og dermed forutsetningen for at et lokalsamfunn skal fungere. I ideutviklingen ble det vektlagt at veldig mange bidrar med mye, uten å synes særlig verken i media eller på banketter. Ofte finner disse bidrag sted i kraft av disse menneskers profesjonelle arbeide som utføres på en måte som skaper sosial og kulturell merverdi utover det man finner i stillingsinstrukser eller alminnelige krav til servise og utøvelse av et yrke. Det ble også lagt vekt på at 1. maiprisen ikke skal være for lang og tro tjeneste, men at også unge mennesker skal komme i betraktning. For sammensetting av juryen for prisen har det vært avgjørende å sikre to forhold: bredde og oversikt. Man ønsker en jury som representerer brede miljøer og geografi. Samtidig er det viktig at medlemmene besitter god oversikt. Statutter 1. mai prisen kan deles ut til et menneske, eller grupper av mennesker som gjennom sin yrkesutøvelse på en særlig måte bidrar til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn. Det er ingen absolutt forutsetning at slik innsats har pågått over lang tid, men det er ønskelig at pristildelingen synliggjør innsats som ikke tidligere er blitt tildelt vesentlig offentlig oppmerksomhet. Juryen kan velge å tildele prisen med begrunnelse i frivillig innsats når det er åpenbart at innsatsen utover det vanlige har bidratt til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn. Alle kan nominere kandidater til 1. mai prisen. Invitasjon til nominering offentliggjøres i lokalpressen, med angivelse av tidsfrist og hvor nominasjonen skal sendes. Hvem som er nominert, offentliggjøres ikke. Det skal ved utdeling foreligge en begrunnelse for juryens valg. Prisen deles ut under 1. mai arrangementet på Tangen Arnold Nordbakken Fikk prisen med begrunnelse i sitt arbeide som kirketjener ved Tangen/Strandlykkja, og sitt store sosiale engasjement for øvrig. Arnold drev sin kirketjenergjærning nesten som en service bedrift. Han vannet for folk som bodde langt unna som pårørende, det samme når folk var på ferie og ønsket tilsyn og stell av gravsted. Arnold var også behjelpelig for å hjelpe folk praktisk i forbindelse med gravferder, bryllup eller dåp når slikt trengtes. Juryen la også tilgrunn Nordbakkens store innsats med å hjelpe til i nabolaget med vedbæring, snømåking og butikkhandling, og slik sett bidratt til at flere mennesker har kunnet bo lenge hjemme Kåre Johnsrud Ble nominert av en ungdomsskoleelev! Begrunnelsen var hans arbeide som bussjåfør, og som eleven beskrev det: Kåre gjør ikke forskjell på folk, som ungdom og skoleelever er vi alltid like velkommen om bord i bussen til Kåre. Han ser til at skolesekk og gymtøy blir med både bort og hjem, alltid hyggelig ovenfor gamle og unge Mona Vestli Mottok prisen for årelangt arbeide med Aspirantkorpset på Tangen. En utrettelig innsats som danner et vesentlig grunnlag for Tangen samfunnets rike tilgang på musikk og kulturkrefter. Vestlis kompromissløse støtte til de yngste, og gjennom dette å lære unge mennesker organisert aktivitet var et av juryens poenger ved tildelingen. Vestlis generelle engasjement i bygdas foreningsog kulturliv var også vektlagt i juryens begrunnelse Anders Røyse Var prisvinner med begrunnelse i hans store bidrag til bygdefolket ved og opparbeide badestrand på sin eiendom. Her blir gresset klippet og søppel tømt hele sommeren igjenom. Røyses bidrag til bygda stopper ikke der, en tidligere seter til gården fant han bedre anvendelse for ved å gi den bort for allment bruk og opplevelse Stein Vidar Slæprud Fikk prisen for måten han driftet Tangen Koisk og Pub på. Det ble også lagt vekt på at Slæprud nærmest hadde en varmestue for bygdas unge. Her kunne ungdommen treffes og slå av en prat uten kjøpetvang. De hadde til og med eget bord! Juryen la også vekt på Stein Vidars store og lange engasjement innenfor fotballen og junioravdelingen her Marit Trosviken Mottok prisen fordi hun gjennom sin lærergjerning har bidratt til en bedre hverdag og beskikket framtiden for svært mange. Gjennom mange år laget hun en usynlig overgang mellom arbeide og privatliv - der hjemmet ofte er blitt åpnet opp for aktiviteter som strengt tatt kunne vært jobbrelatert. Juryen la vekt på de solide bidrag Marit har lagt ned i å bevare og formidle håndverk og husflid til unge mennesker. Etter juryens oppfatning har Marit Trosviken gjennom sin lærergjerning, ikke bare bidratt til en læringshverdag, hun har i stor grad skapt et læringsunivers. Lokaler til møter, fest og arrangementer. BESTILLING: MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

6 MENY FRA KAféen Som i alle år tidligere vil det også i år være mulig å få kjøpt seg mat og drikke under arrangementet. Som det framgår av programmet, er det flere pauser hvor man kan spise litt og kanskje prate enda mer. Det finnes et rykte hvor det heter at det ble småkrangel i en redaksjon om å få reise til Tangen 1. mai fordi det er så gode kaker der. I år vil vi tilby: Terje Nordby Terje Nordby (født 12. desember 1949 i Nord-Odal) er en norsk dramatiker, forfatter og mytolog. Han var Tramteatrets forfatter og er kjent fra radioprogrammet Mytekalenderen på NRK P2 og bøkene med samme navn. Han har bodd i Oslo, Trondheim, Italia - og i Hellas siden 1988 før han i 2003 flyttet tilbake til Oslo. På 90-tallet arbeidet han som selvstendig dramatiker for scene, radio og fjernsyn med oppføringer på norske og utenlandske teatre. 8 sceniske stykker foreligger i bokform, blant annet Isblomst, som han fikk Ibsenprisen for i 1995 for beste norske skuespill, og Come Back, Liza som vant en internasjonal radioteaterpris. Terje Nordby har også skrevet revy og satire utenom Tramteatret, som fjernsynsserien Nikkerne og i nærmere ti år bidro han regelmessig til Hallo I Uken. Himmelske Lyster (Hedmark Teater) ble nominert til Årets Teaterprosjekt 2008 (Heddaprisen), og i 2011 mottok han Riksmålsforbundets lytterpris for godt språk i eteren. I disse dager er han på reise i «Blues & myter», en spesiell konsert med Knut Reiersrud. Terje Nordby kåserer om musikkens mytologi fra Orfeus og Apollon via den hellige Cecilia til Fanitullen og Robert Johnson. På 1. mai vil Terje Nordby kåsere over temaet Myter i vår tid, og han vil oså synge for oss MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN Kaffe/te 20.(Og du får påfyll hele dagen) Brus/lettøl 25.Kake 10.Pølse m/lompe 20.Karbonadesmørbrød 35.Lapskaus 50.- Husk! Kun kontantsalg. Du skal heller ikke se bort ifra at det kan komme ting til denne menyen, men uansett vil du kunne velge fra ovenstående meny. God Apetitt! THE HOBNOBS The Hobnobs er et relativt lokalt band, hovedsaklig fra Tangen, i tillegg fra Hamar og Hjellum. Bandet har holdt på jevnt og trutt siden 2007 og har opptrådd i større og mindre former. Hobnobs fokuserer hovedsaklig på norsk og engelskspråklig komedie og populærmusikk ifra ca , men også med tyske innslag. I tillegg til swing, går det også mye i vals, upbeat jazz, foxtrott og tango i The Hobnobs. The Hobnobs er en livlig gjeng som spiller musikken du ikke viste at du ikke likte! The Hobnobs (i full besetting) består av: Benjamin Ukule-Ben Kippersund - Vokal, Ukulele, fløyter, Banjoukulele, effekter, Onkel Andreas Dillerud Olsen - Gitar, Mandolin, langbanjo, effekter, Jakob Kippersund The slide Nesdal - Trombone, fløyte, Kasper Værnes - Saxofon, trekkspill, klarinett og Mats Lillehaug - Trommer. Kontakt: KULt med kor Tangen Damekor skriver på sin hjemmeside: Tangen Damekor har i dag ca 25 aktive medlemmer. Vi har plass til flere. Her er vi i alle aldre, og vi har et allsidig repertoar. Er det noen som har lyst til å komme sammen med oss og synge, er dere hjertelig velkommen. Koret øver på Tangen Menighetshus mandager fra kl Medlemstallet har variert noe fra år til år, men vi har mange medlemmer som har deltatt i koret i år. I flere år har vi hatt et fruktbart samarbeid med Tangen Mandskor. Det blir stadig færre rene damekor og mannskor, så vi fortsetter hver for oss, men det samarbeidet vi har om arrangement og framførelser, er en inspirasjon og gir videreutvikling for begge korene. De seneste årene har vi arrangert førjulkonserter i ulike kirker i området. BYGDEFÆSTEN Bygdefæsten er forhenværende Tangen gammeldansforrening. Navnebytte ble gjort i 2004, som et forsøk på å lokke til oss flere folk i alle aldere. Det har gått litt opp og ned med antall medlemmer og antall festdeltagere de siste åra. Men vi har holdt ut. Vi har jobbet mot et mål som vi har hatt stor tro på. Dette har resultert i at vi pr. dags dato, har et brukbart overskudd i kassa, og det kan vi ene og alene, takke bygdas innbyggere for. De har blitt flinke til å komme på fest og til dans på lokalet. De som spiller til dans ytrer ønske om å komme tilbake for å spille mer. Det er fordi dansegulvet sjelden er tomt, og det liker musikere. Vi har også en avtale med Tangen Rock Festival hvor vi står for servering av både mat og drikke. Dette gjør også godt i kassa. I 2013 har vi 40 års jubileum. Dette skal feires på skikkelig vis og er under planlegging. Tangen Mandskor ble stiftet i november 1888, og har siden starten vært aktive hele tiden. Også i krigsårene ( ) var koret i virksomhet, selv om dette var illegal virksomhet da. Mannskor, og mannskorsang er en gammel tradisjon, og interessen for dette har selvsagt variert opp gjennom årene. Koret har klart seg gjennom flere «tøffe» perioder, ved at noen ildsjeler har greid å holde medlemmer på alle stemmer. Det har forekommet at koret har hatt kun 10 medlemmer. Tangen Mandskor har i dag 27 medlemmer, de fleste fra nærområdet. Aktiviteten har variert, og mye foregår i nærmiljøet, ved høytider og andre arrangementer. Koret har også hatt forestillinger, både alene og i samarbeid med andre. Korsang er en helsebringende aktivitet, det er avslappende, morsomt og veldig sosialt. Dessuten blir man veldig glad av sang! Korets dirigent er Marianne Olasdatter Strand. Vi øver på Tangen Samfunnshus, mandager fra til (med innlagt kaffepause). Vi ønsker oss flere medlemmer, menn i alle aldere er hjertelig velkommen! Tangen Mandskor ønsker publikum og arrangør en fin dag! Arild Olsen, Formann LODDSALG Ta med kontanter og kjøp lodd! Vinnersjansene er større med flere og bedre gevinster enn noen sinne. Benjamin Kippersund telefon: , eller epost: 1. MAI PÅ TANGEN

7 Over: hytte på Gammelsaga. T.v: Utsikt fra Gjellberget. Foto: Jan Schrøder Hamar og Hedemarken Turistforening MARGRETE RUUD SKJESETH DAGLIG LEDER I HHT Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). HHT arbeider for å få flest mulig til å drive friluftsliv, og prioriterer tiltak rettet mot barn og unge høyt, i tillegg til å tilrettelegge våre områder med hytter og stier. Vi har et allsidig turprogram med nærmere 190 aktiviteter i året rettet mot alle aldersgrupper! Arbeidsområdet er Hamar, Ringsaker, Løten, Stange og deler av Elverum. Vi eier tre serveringshytter på Hedmarksvidda: Lageråkvisla, Stenfjellhytta og Målia og to leirsteder i Åstdalen: Åkersætra og Skolla. I tillegg har vi 12 ubetjente overnattingshytter, i hovedsak langs Rondanestien. HHT har butikk i Hamar (Østre Torg) og kontor/møtelokaler i Naturens Hus i Aluvegen. Det er 3 ansatte i HHTs administrasjon og om lag 150 personer som har tillitsverv/gjør betydelig dugnadsinnsats. Vi har om lag medlemmer. HHT i Stange HHT, Stange krets har egen stigruppe som sørger for merking av stinettet i kommunen vår. Vi samarbeider også med øvrige turstilag i distriktet. I 2011 fikk vi merket opp noen av stiene mellom Tangen og Stange den såkalte Stasjonsstien som tilsier at du kan gå turen den ene veien og returnere med toget den andre veien til utgangspunktet. En fin avstikker fra Stasjonsstien kan være å gå oppom Gjellberget hvor det er en flott utsikt over Tangenvika i sør og Skreiberget i vest. Den kjente Bygdeborgen er også verdt et besøk. Rondanestien går gjennom vår kommune og kommer inn ved Lyssjøen Svesaga i sør, passerer Trautskogen kapell, Gammelsaga og Malungen og videre østover mot Løten grense. På denne strekningen finnes tre hytter med overnattingsmuligheter det er Gammelsaga, Malungstugua og Tingstadkoia. Hyttene er åpne for alle DNT-medlemmer med universalnøkkel som medlemmer kan deponere på i HHT sin butikk ved Østre torg på Hamar. Det er mange påkoblingsmuligheter langs Rondanestien så du bestemmer selv hvor du setter fra deg bilen for en gåtur. Anbefalte kart er Stange og Romedal Almenning sine kartverk i målestokk 1:25000 samt Stange kommunekart i målestokk 1: Videre har vi en del fellesturer med turleder samt månedlige turtips i Stangeavisa i sommerhalvåret. Gå inn på og finn turer i ditt nærområde. Tilbudet er rikholdig og variert hele året. I år samarbeider vi med Stange kommune, fylkeskommunen og de øvrige kretsene i HHT om et felles prosjekt som et ledd i Folkeaksjonen for bedre helse. Der vil det fra 1. mai foreligge et turopplegg presentert i en brosjyre som heter 7 steder i Stange et gratisopplegg til befolkningen som skal ut på tur og bli bedre kjent i egen kommune. Brosjyrene vil bli lagt ut i butikker, kommunehus, bensinstasjoner, Stangehallen der hvor folk ferdes. Barnas Turlag er DNTs tilbud for barn opptil 12 år. HHT satser på styrking av nærmiljøtilbudet for barn og Barnas Turlag Stange ble etablert i november Det er en kjernegruppe på 5-6 personer som arrangerer aktiviteter gjennom hele året for barn opp til og med 12 år. Kom deg ut-dagen på Knuken, orrhaneleik i Stange almenning, topptur til Knuktårnet (13.mai),familieaktivitetsdøgn på Bergsjøen (2.-3. juni), pannekaketur, lommelykttur på Gjellberget, rådyrjakt og førjulskos er noen av aktivitetene man kan være med på. Det koster 110,- å være medlem i Barnas Turlag. Barnas Turlag Stange ønsker seg også veldig gjerne enda flere voksne som kan være med å lage god friluftsaktivitet for de minste i hele kommunen. Kontaktperson for Barnas Turlag Stange er Leif Grande, tlf epost: Det mest populære arrangementet i BT Stange sin regi er Kom deg ut dagen, fra Knuken i februar hvert år. Her samles store og små til et yrende liv i bakker og løyper. Vi inviterer også særlig deltakere fra sør i Stange med på fellestur for voksne til Bygdeborgen på Gjellberget på Tangen 3. juni, med arkeolog Kristine Andreassen (se turdetaljer på og i avisene). Som du ser - Turistforeningen har lagt til rette for allsidig bruk av kropp og sjel i ditt nærområde, så kom deg ut du også! God tur! Kontakt: Margrete Ruud Skjeseth, Daglig leder i HHT. Mobil: Epost: ESpen Barth Eide Espen Barth Eide (født 1. mai 1964) er en norsk statsviter og politiker (Ap). Han er forsvarsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering. Han var før det statssekretær i Utenriksdepartementet. Eide var i perioden statssekretær i Forsvarsdepartementet. I perioden var han leder for internasjonal avdeling ved NUPI. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet i Jens Stoltenbergs første regjering Som statssekretær i Forsvarsdepartementet var Eide sentral i forhandlingene om norske kjøp av jagerfly Den 11. november 2011 ble han av Kongen utnevnt til ny forsvarsminister, etter Grete Faremo. Statsråd Espen Barth Eide vil holde hovedtalen under årets 1. mai feiring på Tangen. Foto: Forsvarets mediesenter v/torgeir Haugaard at Tangen hadde elektrisitet allerede fra 1902? og at det var kvernhus ved Viksfossen allerede på 1500 tallet? Folkets Hus 2326 Hamar Tlf.: E-post: Innlandets leverandør av tillitsvalgt- og organisasjons opplæring AOF Innlandet Pb. 4495, Bedriftssenteret 2326 Hamar / MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

8 Mikkkel medhjelper MONA VESTLI PROSJEKTKOORDINATOR Spelet er skrevet av Tor Karseth til Tangen kirkes 150-års jubilem Under et av de første planleggingsmøtene vedr. markering av Tangen kirkes 150-års jubileum dukket ideen opp. Burde vi ikke hatt et spel på Tangen som tok for seg hva som skjedde disse årene før og etter innvielsen av kirka vår. Et spel som kunne være en stor og viktig del av feiringen i jubileumsåret, men som også kunne tas opp igjen senere og være like aktuelt. Menighetsrådet valgte å satse på dette og Tor Karseth ble forespurt. Han sa ja til jobben, og høsten 2010 startet han med manus. Viktig i arbeidet med å finne stoff til stykket ble Anders Røes bok til 100-årsjubileet i 1961, men det var i kirkebøkene personene til stykket dukket opp. Det var her Tor fant hovedpersonen i stykket, Mikkel Hansen Helseth. Han ble nevnt som den første medhjelperen i Tangen kirke, og den som fikk ringe til messe for første gang. Stykket følger folk når de møtes i kirka til de store begivenheter i livet. Barnedåp, konfirmasjon, bryllup, men også dødsfall og sorg har og sin plass i handlingen. En stor og viktig del av stykket er sangene. Tor skrev tekst og melodi på 14 sanger til spelet, alle forteller de sin historie. Det var 43 spente skuespillere fra lokalmiljøet som ønsket folk velkommen på kirkebakken 3. september Ville folk komme, - og ville de like stykket som vi allerede hadde rukket å få et forhold til og blitt glad i? Men i god tid før stykket skulle starte, kom folk vandrende opp kirkebakken og tok plass i amfiet som var bygd opp foran kapellet. I løpet av to dager var det 350 mennesker som så Mikkel medhjelper, og vi kunne stolte og fornøyde konstantere at jo, - Tangen hadde fått sitt spel og 19. august settes stykket opp igjen på kirkebakken. Alle dager kl Velkommen! Forskjellige scener fra Mikkel Mehjelper. Foto: Hans Jakob Holtet Spennende prosjektarbeid ved Tangen Skole Tangen skole er vel kjent for spennende måter å arbeide på. Gjennom mange år er det blitt mange prosjekter både ute og inne, og her er historien blitt behandlet så vel som nåtid og framtid. Da vi besøkte rektor Anne Godsveen våren 2012, kunne hun engasjert fortelle at man nå er i gang med prosjektarbeide om det korte livet Bernt Pettersen fikk leve på Tangen. Historien til Pettersen er dessverre ikke veldig spesiell, da barnedødeligheten var stor på slutten av 1800 tallet. Bernt Pettersen ble født på Tangen i Det var nærmest vanlig, at ikke alle ungene vokste opp. Det som er spesielt er at daværende prest i Tangen Kirke, Johan Jensen, skrev en vise om Bernt Pettersens korte liv. At det i denne visa er et sterkt fokus omkring mobbing, solidaritet og tilgivelse er et mye viktigere utgangspunkt for Tangen skoles arbeide med dette, enn det at visa er kjent som skillingsvisa Tullingen, at vannføringen i Vikselva er i gjennomsnitt ca 1,5 m3 pr sekund? Dette gir liter i timen! forteller rektor Godsveen til 1. mai magasinet. Vi vil ha tre utgangspunkt for arbeidet, sier Anne Godsveen; vi vil bevisstgjøre rundt denne del av lokalmiljøets kulturhistorie, vi skal drøfte hvordan vi skal omgås som mennesker og det å takle ulikhet. Og vi vil bidra til at Johan Jensens ord i visa «nå slipper de å kalle meg for tullingen mer» kan realiseres gjennom at historien handler om en gutt, en gutt som het Bernt Pettersen, slår Godsveen fast. Tangen skole har invitert Per Johan Skjærstad til å komme til et allmøte på skolen og fortelle om denne visa og om skillingsvisene generelt som historiedokumenter i Norge. Det kan være aktuelt å trekke på ytterligere krefter i omgangen med personen Bernt Pettersen, forteller Godsveen. Når dette er gjort vil vi bruke kunst-og håndtverkfaget hvor elevene med bakgrunn i historien skal lage utkast til et minnesmerke etter Bernt Pettersen. TeroTeknisk Service as Telefon Sagblad Slipeservice Verktøy Utstyr Du er så lat du, at om noen ga deg ei likegladsprøyte ville det virke oppkvikkende! - Husmor i sør-vallset ville ha gubben til å klippe plenen. Tjuvholmen Kro skreddersyr arrangementer til enhver anledning, og har kapasitet på opptil gjester. I tillegg er det uteservering i trivelige maritime omgivelser med en uslåelig utsikt over Mjøsa sesongen starter opp medio mai, og vi har booket mange spennende artister for hele sesongen. Sommershow og allsangkveld hver onsdag hele sesongen. Her finner du oss: Telefon: MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

9 Velkommen Til Youngstorget! KJERSTI AABERG ARBARK Visste du at det ligger skjulte skatter i Folkets hus på Youngstorget? Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) åpnet for publikum allerede på nyåret i I dag er vi et utadvendt dokumentasjonssenter som er åpent for alle. Studenter, forskere, forfattere og slektsgranskere er blant brukerne, i tillegg til folk som selv har tilknytning til arbeiderbevegelsen. I våre magasiner finnes blant annet LOs stiftelsesprotokoll fra 1899 og Hovedavtalen fra Begge disse er nå en del av UNESCOs dokumentarv. På vår lesesal kan du fordype deg i arkiver etter fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresida, eller bare bla i et gammelt tidsskrift. Mange husker kanskje Magasinet for alle, eller Aktuell. De kan du lese hos oss. Du kan også låne et bredt spekter av bøker innen samfunnsfag og historie. Vi oppbevarer dessuten flere hundre gamle faner, og noen av disse er utstilt i lokalene våre. Vi vil gjerne at enda flere skal stikke innom, få en kopp kaffe og kanskje lese dagens avis. Du trenger ikke ha noe spesielt ærend for å besøke oss! Hvis du ikke har mulighet til å komme til oss, kan du følge med på hjemmesidene våre, www. arbark.no Der legger vi ut mye historisk lesestoff og gamle fotografier. Bilder av alle fanene våre finner du også her. Du kan også bli venn med oss på Facebook. Sitter du selv med historisk materiale som burde vært levert et trygt sted? Det kan være en foreningsprotokoll eller gamle bilder fra arbeidslivet. Ta kontakt med oss på arbark.no Materiale fra Hedmark skal primært leveres Statsarkivet på Hamar, men er du usikker, ta gjerne kontakt med oss først. Velkommen til Youngsgate 11, 5.etg. (samme hus som LO)! NSB INN I EN NY TID... ØYVIND AASHEIM NSB ØST Jernbanen er inne i en positiv utvikling. Det skjer mye både med infrastrukturen, som Jernbaneverket utfører, og om kort tid setter NSB nye tog i drift. Bygging av nytt dobbeltspor langs Mjøsa er nå startet. Det er en betydelig jobb som skal gjøres før dobbeltsporet står klart mellom Langset og Kleverud, en strekning på ca 13 km. Dette er forhåpentligvis starten på dobbeltspor helt frem til Lillehammer en gang i fremtiden. Med at vi får en bedre infrastruktur vil også toget få en mye større konkurransekraft med bedre komfort og kortere reisetid. Nye tog De første av de 50 nye togsettene som NSB har bestilt er endelig ankommet Norge. Disse skal settes inn i ordinær trafikk utover året Togene skal settes inn i trafikk på strekningen Lillehammer Skien. Allerede denne våren vil det første toget stoppe på Tangen i ordinær trafikk. Dette er en av NSBs største investeringer noensinne, og de reisende på denne strekningen vil få en helt ny togopplevelse etter hvert som togene settes i drift. Togene er utstyrt med flere sitteplasser slik at kapasiteten vil øke for hver avgang. Togene har en helt annen standard en dagens. Bl.a. er det informasjonsskjermer i toget som gir deg god informasjon på reisen. Vi gleder oss veldig til de nye togene settes i drift. Ny app NSB har i år lansert en ny app til bruk på mobil. Denne har blitt veldig godt mottatt, og mange kjøper nå billett direkte på mobilen. Kjøpet er utrolig enkelt og har gjort at kjøp av billett har blitt enda mer tilgjengelig. For å benytte seg av denne tjenesten må man ha en smart telefon, enten Iphone eller en Android. Man laster ned appen, gjør noen registreringer første gangen, og siden er man i gang med noen enkle tastetrykk. For mer info se på NSBs hjemmeside. Over: NSBs nye tog stopper snart ved Tangen i ordinær trafikk.t.v: Raumabanen, en spektakulær togreise. Foto: NSB. Opplev Norge fra toget i sommer Snart er det sommer og mange planlegger allerede nå ferien. NSB legger ut mange Miniprisbilletter og denne billetten er blitt veldig populær. Ved å planlegge din ferie med toget kan du reise billig ved kjøp av Minprisbillett. Det er mange spektakulære togstrekninger i Norge som f.eks Bergensbanen med sidebanen ned til Flåm og Raumabanen med fantastiske Romsdalen. Togene går også dit mange av familieparkene er. Gå inn på NSBs hjemmeside på fanen Reisemål og la deg inspirere! Trafikkavvikling på strekningen Lillehammer Oslo fremover. Som en konsekvens av alt banearbeid som forgår fremover må vi innimellom innstille toget og kjøre buss for tog. Dette er helt nødvendig for at arbeidet med fremdriften på bl.a. dobbeltsporet skal ha god fremdrift. Enkelte helger vil derfor være stengt for togtrafikk på strekningen. Dette vil variere litt og det beste er å følge med på NSBs hjemmeside. Ved å registrere deg på NSBs nye app vil du få informasjon direkte på din telefon om avvik og innstillinger, om du ønsker dette. Vi i NSB skal gjøre alt vi kan for at du uansett skal komme frem til ditt bestemmelsessted til avtalt tid, men ved større driftsavvik grunnet arbeid på linjen må det påregnes noen forsinkelser. Strekningen Lillehammer Oslo har en meget positiv trafikkutvikling, flere og flere velger toget på denne strekningen. I 2011 transporterte vi her nesten 1,3 millioner mennesker. Det har vært en positiv økning hvert år, og vi forventer at dette bare vil stige i årene fremover med innfasing av våre nye tog og etter hvert kortere reisetid i forbindelse med utbygging av dobbeltspor. Det er mange mennesker som reiser med oss, men vi ønsker at enda flere skal benytte toget. Derfor gjør vi alt vi kan for at tilbudet skal være så attraktivt som mulig for dere kunder. NSB ønsker alle lesere en riktig god sommer! Den som har bil og egne tenner, behøver itte tenke på hva en skal bruke pengene på. - Ole Mathis Liens betraktning etter et tannlegebesøk MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

10 Folkeopplysning og kulturformidling i over 80 år ELLEN MOHAUGEN AOF AOF er et landsomfattende studieforbund som bygger på medlemskap av organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. Arbeidernes Opplysningsforbund var fra starten av definert som Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonens opplysningsorganisasjon, selv om det var mange i samtiden nok hadde tanker om en organisasjon på tvers av politiske skillelinjer i arbeiderbevegelsen. Det var imidlertid Arbeidepartiet som preget AOF politisk, og det var fagbevegelsen som tok de økonomiske byrdene. AOF skulle i sin virksomhet bygge på arbeiderbevegelsens grunnleggende ideer, organisasjonen tok på seg det partiet og fagorganisasjonen ikke rakk over. Det moderne AOF har utviklet seg til en ganske annerledes organisasjon enn den Håkon Lie grunnla i AOF er en åpen og tilgjengelig arena for læring og er solid forankret i verdier som solidaritet, likeverd, inkludering og demokrati.. Vi skal være fokets samarbeidspartner og ønsker å bidra til at ALLE kan delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. AOF skal være en politisk aktør - og bidra til økt fokus og bevissthet både på voksnes læring generelt samt grunnleggende ferdigheter og fag- og yrkesopplæring for voksne spesielt. AOF skal være en aktiv politisk aktør for bedre arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv. AOF skal være en aktiv aktør på den kulturpolitiske arena. AOF skal være en kompetansepartner - både for samfunnet, arbeids-livet og den enkelte. AOF skal jobbe målrettet for bidra til at voksne blir kvalifisert for fast og varig arbeid. AOF skal være en sosial entreprenør - og delta aktivt i utformingen av en politikk som samfunnsmessig bidrar til rettferdig fordeling, inkludering og økt sysselsetting. For det enkelte menneske skal AOFs tilbud bidra til økt mestring, trygghet i arbeidslivet og sosial inkludering. Disse rollene skal AOF ivareta ved å være aktiv innenfor fire satsingsområder: Medlems- og tillitsvalgtopplæring, Livslang læring, Kultur og HMS Gjennom samspillet med fagbevegelsen møter AOF mange av fagbevegelsens egne medlemmer som ikke nødvendigvis står først i køen og krever mer utdanning. Mange har opplevd skoletiden som spesielt utfordrende. Gjennom mestring og økt selvfølelse på andre og mer ufarlige områder spirer også motivasjonen til å lære mer/dokumentere den kunnskapen deltagelse i arbeids-livet har bidratt til. Dagens AOF er derfor en betydelig aktør innenfor livslang læring, med fokus på opplæring som sosial utjavningafaktor. Opplæringen spenner fra grunnleggende opplæring i les/skriv til fagutdanning, fagskoleutdanning og høyskolestudier. AOF har tilgang på en unik, men undervurdert læringsarena; arbeidsplassen. For mange voksne vil en opplæring på arbeidsplassen eller i tilknytning til arbeidslivet være det eneste opplæringsalternativ. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring, og kravene til ny og mer spesialisert kompetanse hos de ansatte øker. Kompetanse er nøkkelen til utvikling og vekst, både i samfunnet og hos den enkelte. Økte kunnskapskrav betyr at fullført videregående opplæring blir en nøkkel til framtidig stabil tilhørighet til arbeidsmarkedet. Av de som starter i videregående opplæring etter endt ungdomsskole, er det etter fem år bare rundt 70 prosent som gjennomfører med full formell kompetanse. Innen yrkesfag det bare noe over halvparten av elevene gjennomfører med full kompetanse i løpet av fem år. Flere hundre tusen mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. At så mange står utenfor verdiskapingsprosessen er en stor samfunnsutfordring, samtidig som det byr på mange problemer for den enkelte. Arbeidsledighet blant ikke-vestlige innvandrere er langt høyere enn i befolkningen for øvrig. Skoleringen her kan omfatte alt fra introduksjonsprogram, språkopplæring, yrkesfaglig opplæring eller introduksjon til kompetansekrav og holdninger i norsk arbeidsliv. Fremtidens AOF fyller sin rolle som politisk aktør, kompetanseparter og sosial entreprenør gjennom satsning, kompetanseutvikling og aktiv deltagelse for å løse utfordringene som er beskrevet over. TANGEN VEL NINA WEENSVANGEN NESTLEDER Tangen Vel er en frivillig organisasjon som har som formål å ta vare på Tangens historie, utvikle bygda og gjøre plassen mer attraktiv. Tangen Vel har igjennom året ulike aktiviteter som skal bidra til at Tangen blir enda triveligere. Vi avholder dugnader for å plukke søppel i sentrum før 1. mai og for å vedlikeholde stier/småveier i distriktet, samt julegrantenning. I fjoråret gikk vi litt lenger med TangenDagen. I stedet for å arrangere dette alene, samarbeidet vi med velene sør i Stange. Vi fikk låne Kari Simensen sitt slagord Mulighetene er mange sør i Stange, og prøvde med dette å samle de lokale kreftene som er her sør i kommunen. Mange kom og mange fikk vist hva de driver med og kan bidra med. Det er viktig at vi som bor sør i kommunen spiller på lag, for med E6- og dobbeltsporutbyggingen er vi i en utviklingsfase som vil påvirke oss i stor grad, noe vi må utnytte og ikke minst påvirke politisk. Vi kan sammen gjøre dette til å bli en spennende og attraktiv plass å flytte til, både for unge og eldre. Tangen har en flott natur, med Mjøsa som nærmeste nabo. Ikke mange andre steder at «Bendalsbunad» er et ord for bevernylondress eller arbeidsklær? langs Mjøsa kan skimte med bebyggelse og næringsvirksomhet helt nede ved vannkanten! Samtidig har vi masse flotte friluftsområder med Gjeldberget og innover i Prestmarka. Dette bør være attraktivt for flere enn oss som allerede bor her. Tangen Vel har som formål å være et arbeids-verktøy for den enkelte innbygger for å få mer innflytelse i kommunens beslutninger som berører Tangen, og vi håper dere innbyggere vil bruke oss. I år, som i fjor, må vi få trekke fram Korsødegårdstien. Den er vi veldig stolte av å ha fått til, og ikke minst er vi utrolig glade for at så mange bruker den. Vi er så stolte av å ha fått det til at vi funderer på om vi skal forlenge den forbi skolen, på nedsiden, og bort til Kongspartvegen. Dette er fremdeles på planleggingsstadiet, men vi håper å få det til. Dermed kan skoleunga slippe å gå oppom r222 når de skal på skolen. Helt til slutt vil vi rette en stor takk til alle dere som betaler medlemsavgift, deltar på dugnader og støtter opp om aktivitetene våre. Uten dere er det ikke mye vi hadde fått til. Tangen Arbeiderlag Tangen Arbeiderlag er en del av Arbeiderpartiets organisasjon. I Stange er dette organisert slik at 8 lokale lag, slik som Tangen, til sammen danner et kommuneparti, Stange Arbeiderparti. Det er kommunepartiet som stiller liste til kommunevalget. Alle viktige avgjørelser i Stange Arbeiderparti blir fattet av representantskapet. I Representantskapet møter alle lokal-lagene etter medlemstall. Tangen Arbeiderlag har i dag 4 representanter. Tangen Arbeiderlag oppfatter sin rolle som todelt, vi skal være et talerør for bygdene vi representerer - og vi skal være Arbeiderpartiets talerør til bygdene og borgerne. Styret i Tangen Arbeiderlag 2012: Eli Knøsen, leder Hans Christian Figenschau, nestleder Ellen Mohaugen, sekretær Bjørn Nordbakken, kasserer Alf Anders Hommerstad, styremedlem Lill Marit Andreassen, styremedlem Unni Skjellet, varamedlem Aage Østlie, varamedlem Mest av alt er vi opptatt av å få deg som medlem. Flere medlemmer er viktig fordi det gir oss flere meninger og oppfatninger, ideer og erfaringer. Flere medlemmer gir oss i tillegg flere medlemmer i representantskapet og med det større innflytelse over politikken i Stange. Vi ønsker deg som medlem: eller ring Arbeiderlaget v/ Eli Knøsen: MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

11 Med forbehold om endringer GUDSTJENESTE I TANGEN KIRKE Prest: Nina Bredsdorff Ordfører Nils A. Røhne, sang Eli Knøsen, leder Tangen Arbeiderlag Dagens tekst TANGEN SAMFUNNSHUS Aspirantkorpset spiller Ut verden Hverdagsliv under den Arabiske våren, Reisebrev fra Sidsel Wold Tangen Damekor Professor Stein Stokke PAUSE Ut i verden Bertil Engh Tale for dagen, Statsråd Espen Barth Eide Tangen Mandskor PAUSE Bertil Engh Myter i vår tid, Kåseri ved Terje Nordby The Hobnobs spiller 1. mai prisen AVSLUTNING Grafisk utforming og illustrasjon: Ida Ellinor Syverinsen idaellinor.com Kontakt:

Et nettverk av røde tråder

Et nettverk av røde tråder » Program og magasin 2011 Et nettverk av røde tråder LEDER TANGEN ARBEIDERLAG» ELI KNØSEN Alt henger sammen med alt annet, er det noen som har sagt. Og det er jo riktig det. Så er detslik at det å ha et

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no Nr 4-2012 Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine Tema: Alle trenger Noen www.bymisjon.no Leder Omsorg Pluss Siden 2009 har Ammerud bo- og kultursenter tilbudt sine beboere kurs i kreativ skriving. I

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan?

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan? Måsøy ANDAKTS- TELEFONEN Menighetsblad Årgang 53 Nr. 2 2012 Julekonsert i Havøysund Kirke 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. Husk Gudstjenester i Jula! Lillejulaften - Slotten

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer