Forskjellighet og Sammenheng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskjellighet og Sammenheng"

Transkript

1 1. Mai På Tangen

2 Forskjellighet og Sammenheng 24 TIMER VAKTTELEFON ELI KNØSEN LEDER TANGEN ARBEIDERLAG Da og nå, dem og oss, her og der, riktig og galt, skuffelse og håp, sorg og glede, alvor og skjemt er motsetninger som er tilstede i alle menneskers liv. Her er det ikke bare motsetninger men også sammenhenger; sorg og glede, rett og galt, dem og oss hører også sammen. Sorg og glede utspiller seg gjerne som et resultat av en oppfatning om rett og galt eller skuffelse og håp. Forskjellighet og sammenhenger er utgangspunkt for alt vi kjenner av samfunnsengasjement, og derfor er det naturlig å legge dette til grunn for årets 1. mai feiring på Tangen. Med et bakteppe av det ubegripelige overgrep vi alle ble utsatt for, og den nå pågående rettsak, er det kort vei til sorgen, alvoret, opplevelsen av det «vonde». Galskapens idioti er ikke lenger bare «der» den er også «her». Det er nå i denne krevende tiden vi må forsøke også å holde fokus og engasjementet oppe, for dem som blir tatt av dage i kamp for demokrati og menneskeverd. I den arabiske våren er det ingen debatt om medietrykk eller rettergang. Frihetskjemperne får ingen rettergang! Vi kan ane en «her og der» med en betydelig forskjellighet, men med større sammenheng enn vi har kjent på tidligere når det var snakk om hva som var tilstede i våre liv. Ugjerningene i Syria og Norge har den sammenhengen at vi alle må kjenne på riktig og galt, uten det filteret som «der» ofte representerer. 1. mai er en stolt tradisjon, og er nesten i nærhet av å bli en moderne tradisjon på Tangen, men med solide røtter langt bakover i tid. Når vi også i årets 1. mai magasin har et fokus i bakspeilet, er det fordi det er en sammenheng mellom «da og nå». Vi skal ikke slutte å ha fokus på hvordan folk levde og hva som formet «da»-tidas krav og reaksjoner på system og samfunn. Folkereisningen i Norge var en reaksjon mot et system, det er den samme type reaksjon vi ser «der». Det viktigste for vår del er å vite litt om hvorfor ting ble som det ble; den som ikke kjenner «da» kan aldri forstå «nå» Med et alvorstungt bakteppe både for «dem» og «oss», går vi til 1. mai feiring. Ja, vi går til feiring! Alt for mange har dødd fordi de trodde på noe som var større enn dem selv. Vi skal ikke forholde oss til dette som et «da og nå» fenomen. Vi skal huske å gjøre mer av det vi bestandig har gjort. Derfor skal «alvor og skjemt» i rikt monn prege også 1. mai feiringen i Ikke fordi vi skal delta i en kollektiv trass, - vi gjør det fordi det skylder vi hundrevis av uskyldige. Mange har spurt meg hvorfor 1. mai på Tangen er så avholdt. Også her tror jeg det er en sammenheng i forskjellighet. Alle på Tangen har forskjellig nærhet til om det er musikken, Tangen Rock Festival, velforeningen, jeger og fisk, Tangen Arbeiderlag, Mandskoret, idrettslaget, husflidslaget, menighetspleien, turlaget, pensjonistforeningen, SFO, menighetsrådet, Bygdefæsten, idrettslaget, damekoret, vennegrupper på Facebook, tippeklubben, båtforeningen, skytterlaget, skolekorpset eller barneteateret. Spør du menneskene bak alt dette, så ser en tydelig en sammenheng: Det viktige er ikke meg, det viktige er at vi får noe gjort. Dette er kunnskapen om at en gjerning utført av to mennesker i sammen, bestandig er mer enn 1+1=2. «Skuffelse og håp» er begge resultater av forventninger. Vi ble skuffet når «dem» bestemte at jernbanen skal gå i bru over Tangenvika. Vi har forventinger, «håp» om at veiserviseanlegget på Skavabakken og erklæringer om Tangen som vekstområde skal gi framgang og utvikling. Vi ble sinte når mange i sin tid tok til orde for å legge ned Tangen legesenter. Mange ble skuffet når det var en aktuell problemstilling å legge ned Stenby skole. Nå er det snart ny skole, og det nye legesenteret er på plass. Slikt gir håp! Håp om at engasjement hjelper, ja ikke bare hjelper, - det er avgjørende. Det finnes en teori om at de store tanker kun er et resultat av praktisk arbeide og virkningen av dette. Vi gikk i tog og reddet legesenteret. På Espa brettet folk opp ermene og laget en kjempedugnad for fortsatt skole og kulturhus, - og det virket. Hvorfor og hvordan, kan det forskes mye på, men hadde ikke disse folkene engasjert seg, da hadde det ikke vært noe å forske på! Som Thorstein Bergman så godt beskrev det i sangen Alla tillsammans: Framtiden kan verka hopplös men det är människan som skapar den! Vi ønsker å ta med oss alt dette inn i 1. mai feiringen: Da og nå, dem og oss, her og der, riktig og galt, skuffelse og håp, sorg og glede, alvor og skjemt, kort sagt: Det livet vi lever, når vi gjør det! at det er 34 togavganger hvert døgn til og fra Tangen? 2 1. MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

3 TIlbakeblikk og Framsynthet 1. mai DAGEN Etter forslag fra fagorganiserte i USA ble 1. mai vedtatt som demonstrasjonsdag på arbeiderkongressen som kom sammen i Paris i Dagen ble imidlertid første gang feiret i 1890 som arbeidernes egen internasjonale kamp- og festdag. Aldri tidligere hadde arbeidere over hele Europa samlet seg på samme dag til en mønstring for felles krav. Her kan det nok ligge an til en solid misforståelse, nemlig den at denne gangen utgjorde småkårsfolk en homogen, enstenkende masse som var fullstendig samstemte i interesser, analyser og krav. Selv om vi ofte hører at det var så mye mer samhold før i tiden, betyr ikke det at det er riktig. Da som nå, var det like mange meninger som det var hoder. Interesser, så vel som politisk orientering og analyse var langt mer variert enn hva en framstilling av dem og oss, rødt og blått gir rom for. Egentlig lite forskjellig fra vår tid. Vi går riktignok ikke i tog, men mange krysser av for «liker» på Facebook. Om vi gjør det, betyr ikke SAGT PÅ TANGEN: dom fæste så hardt denna natta at tel å mæ måån var full! -Bjarne Strand beskrev en koiefest som fant sted like etter krigen det at vi er en klone av den som har skrevet innlegget vi støtter. Den første 1. mai feiringen i Norge ble gjennomført i I Kristiania (Oslo) og i Kristiansand ble det arrangert demonstrasjonstog. I Oslo deltok 3600 mennesker i 1. maitog fra Youngstorget. Arbeidere i Fredrikshald (Halden) feiret dagen med en større fest, og i Skien og Hønefoss var det møter 1. mai. Men ikke alle markeringene ble gjennomført på selve maidagen. Enkelte steder ble festlighetene utsatt til lørdag 3. mai eller søndag 4. mai for å unngå konflikt med arbeidsgiverne. Her på Tangen kjenner vi fortellinger fra tiden like før krigen, der man gikk i 1. mai tog i dugurdskvila. Dette er ikke til hinder for at det fra første stund var slik at maidagen på samme tid var en festdag, en kampdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke. Her kan vi for så vidt ane forbindelsen tilbake til de fagorganiserte fra Amerika i Mye av dette handler om enkeltmenneskets rettigheter ovenfor «systemet». Sett på den måten blir dagens 1. mai feiring at vi står opp og sier i fra når systemene svikter og enkeltmennesket lider, om det er i midtøsten eller i Norske helsekøer. 1. mai var for mange i arbeiderklassen langt viktigere enn grunnlovsdagen 17. mai. Dette mener mange henger sammen med at av konstitusjonen av 1814 hadde verken arbeidere, kvinner eller småbrukere stemmerett. 17. tmai var ikke småkårs folks eiendom! Dette fenomenet finner vi glitrende uttrykt i Starelvens sang «En hedning i frå Hedemarken» Her synger de om sine foreldre og en oppvekst på femtitallet. «je gikk i fysste og i søttendemai tog, da knegge far min, sjøl va n en arjeplog som hadde gredd sei mæ dæ ene.» Fram til 1919 var kravet en lovfestet normalarbeidsdag på 8 timer 1. mai-feiringens fremste, om ikke eneste krav. I en grafisk trekant viste man den berømte tredelingen 8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile, slik det sto på det første norske 1. mai-merket i I 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag. Ting tar tid. Først i 1947 anerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag. Etter dette kan man jo spørre seg om 1. mai er en forhistorisk konstruksjon, utgått på dato som en overvintret pultostkopp i kjøleskapet? Eller er det slik at mennesker tenker man står for noe og finner mening i verdier; nå som den gang, helt uten at man dermed er en kopi av verken system eller vedtatte sannheter? at det Det er 23 deltagere i Tangen Barneteater? og at Tangen Rock Festival i løpet av 5 år utviklet seg fra et kafearrangement til en festival med nærmere 600 publikummere? HILSEN FRA STATSMINISTEREN JENS STOLTENBERG LEDER I ARBEIDERPARTIET Kjære Tangen-beboer. 1. mai på Tangen er noe litt spesielt. Jeg har hørt om det store engasjementet og de gode arrangementene i flere år. I 2010 fikk jeg selv anledning til å delta. Tangen imponerte meg. Det var et godt arrangement med sterk fokus på verden rundt oss og solidaritet. Men jeg ble også imponert av de varme menneskene jeg møtte, og alle saker og hilsener dere hadde skrevet ned til meg, og som jeg tok med tilbake til Oslo. Jeg har gode minner herfra, og håper mange vil delta også på årets arrangement. Ved årets 1. mai er vårt viktigste budskap at vi trenger trygg økonomisk styring. Det er urolige tider rundt oss i Europa, og mange land sliter. Flere land har stor gjeld, og arbeidsledigheten er rekordstor. I enkelte europeiske land starter nesten hver annen ungdoms yrkeskarriere med en beskjed om at det ikke er bruk for dem i arbeidslivet. Det kan være en tragedie for den enkelte, og det er sterk sløsing med samfunnets ressurser. I Norge er det annerledes. Her er arbeidsledigheten lav, og store deler av næringslivet går godt. Aldri før har flere vært i jobb i Norge enn i dag. Men heller ikke vi er skjermet fra det som skjer rundt oss. Også vi kan rammes når alvorlige ting skjer ute i verden. Derfor er regjeringen klare til handling om det blir nødvendig for å bidra til å holde ledigheten nede. For oss er arbeid til alle jobb nummer 1, slik det alltid har vært for Arbeiderpartiet. 1. mai er også en internasjonal solidaritetsdag, og en dag for å engasjere seg for de som ikke har de samme mulighetene og den samme frihet som oss. Det internasjonale perspektivet har vært viktig for arbeiderbevegelsen gjennom hele vår historie. Og det er viktig også for regjeringen. Vi har blant annet i lang tid vært engasjert i arbeidet for å skaffe livsviktige medisiner til kvinner og barn, og jeg har nylig takket ja til å lede en FN-kommisjon som arbeider med disse spørsmålene. Hvert år dør om lag kvinner under svangerskap og fødsel, og mer enn 7 millioner barn under fem år. De fleste av disse dødsfallene kan forhindres med medisinsk behandling, og FN-kommisjonen vil finne konkrete tiltak for å øke tilgjengeligheten og redusere prisene på livsviktige medisiner. Dette er noen av de spørsmålene 1. mai-dagen i år vil handle om for Arbeiderpartiet. Jeg håper du vil delta sammen med oss for å markere dagen. Ha en god 1. mai. Siloveien 2, 2335 Stange Tel.: Åpent hverdager 08:00-16:00 TANGEN OG ESPA TAXI Vakttelefon: at Spelet om Mikkel Medhjelper hadde 43 skuespillere og 350 publikumere? 4 1. MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

4 1. Mai på Tangen: Drøm om freden Bertil ENGH NILS A. RØHNE ORDFØRER I STANGE KOMMUNE 1. mai på Tangen er bærer av de stolteste og viktigste tradisjoner i norsk og internasjonal arbeiderbevegelse. Det er uttrykt slik i Kåre Holts De unge slekter : Over deg sprang en stjerne, dypt i deg sang et hav! Dyr var din drøm om freden som krigen gav. Med blant annet forsvarsminister Espen Barth Eide og NRK s Midt- Østen korrespondent Sidsel Wold på programmet vil jeg tro en krigsherjet region, Midt-Østen, og den arabiske vårens håp om frihet og fred, står i sentrum for 1. mai på Tangen i år. Og akkurat mens dette skrives, meier president Assads styrker ned barn og ungdom i Syrias byer. Mens vi i Norge skal starte på det smertefulle rettsoppgjør etter at barn og unge ble drept og lemlestet på Utøya. Salige Arne Garborgs beskrivelse er dessverre like aktuell: Vi lever midt i ei villmannstid, med blinkande kniver og nevestrid Fred, trygghet og menneskeverd Fred, trygghet og menneskeverd er aldri noe vi kan ta for gitt. Det er noe som må forsvares og vinnes hver dag, både her i Norge og ute i verden. Og i vår tett sammenvevde verden vil også vi være berørt av det som hender langt borte, utenfor landets grenser. For det er i enda større grad tilfelle i dag, enn for over 60 år siden, da det het i Arbeiderpartiets program:: «Verden er blitt en. Ingen nasjon kan lenger isolere seg.». Eller som Torvald Stoltenberg har formulert det: Langt borte finnes ikke lenger. 1. mai er dagen da vi kan blankpusse våre verdier, våre idealer om menneskerettigheter, om fred og demokrati. Det er dagen da vi holder opp troen på ei bedre framtid. Troen på ånden i det Odvar Nordli har kalt hærropet fra Europas arbeiderklasse, som også hadde nådd den vesle tømmerstua i skogkanten på Tangen, med sitt budskap om Gjør din Plikt. Kræv din ret! Frihet, Likhet, Broderskap. (Vi så kornmoglansen) Strid for fred Diktet Strid for fred av Arne Garborg, som vi allerede har hentet noe fra, dreier seg om det samme: Ja lat oss stride, og lat oss tru, og byggje med tankar ei bivre-bru til den heilage, høge framtid! Me lìver midt i ei villmanns-tid med blinkande knivar og nevestrid; og livet er som ein bloddraum. Men vìta skal me og vone visst, at ånd må vinne på troll til sist, og vìt på den varge villskap. So lat oss tru og stride som menn! For trui er, som det skrìvi stend, den magt som vinner på verdi. Tenke globalt handle lokalt 1. mai på Tangen har ikke bare det internasjonale perspektivet nasjonale og lokale forhold er heller ikke glemt. Trygghet og velferd, gode samfunn med livskvalitet, er et resultat av at det også lokalt finnes noen som gjør noe ekstra, tar et tak for fellesskapet, for andre enn bare seg selv. Gjennom den lokale 1. mai prisen på Tangen blir solidaritetsbudskapet konkretisert til lokalt hverdagsengasjement for barn, unge og andre i lokalsamfunnet. Jeg er sikker på at det ikke finnes noe annet 1. mai arrangement som på en slik måte kobler betydningen av samfunnsinnsats og fellesskap lokalt, med utfordringene knyttet til respekten for menneskeverdet og menneskerettighetene internasjonalt. Slik bør det også være. For i vår globale tidsalder henger alt sammen med alt, og langt borte finns ikke lenger. Etter tragedien på Utøya 22. juli skrev kriminalforfatter Henning Mankel: hans oppdrag var å ta livet av framtida. 1. mai er et uttrykk for det motsatte oppdraget: Vi skal skape ei enda bedre framtid, med troen på livet vårt, menneskets verd Lykke til med årets 1. mai feiring! SAGT PÅ TANGEN: Vannstand i Linnerudsjøen sank med to centimeter da vi fekk opp gjedda. Når vi maga fisken datt det ut itte mindre enn åtte katter, ei måke og to tyskerhjelmer. - Fiskehistorie fra Linnerudsjøen. Bertil Engh, født i 1952 har tilbrakt store deler av sitt liv på scenen som sanger og gitarist og som skuespiller. Bertil Eng har deltatt i svensk melodi grand prix (Eurovision song contest) en rekke ganger. Bertil er også kjent for kinoseere da han har dubbet mange tegnefilmkarakterer og bidratt i flere kjente Disneyfilmer. Ved siden av å være musikklærer i Värmland er han sanger i den gjenopprettede gruppen Pastellarna som gjorde stor suksess på 70- tallet. Han samarbeider også med Bertil Andersson og sammen utgjør de duoen Bertil & Bertil. Bertil Enghs musikalske meny inneholder en håndfull egne melodier, en og annen serenade, litt Gärdestad och Taube, ett par spiseskjeer Fröding og Ferlin, en dash swing, et knivsodd rock og ett kryddermål operaparodi. Vi gleder oss! Sidsel Wold Sidsel Wold (født 23. februar 1959) er en norsk journalist og forfatter. Fra 2007 har hun vært NRKs korrespondent i Midtøsten. I 1978 reiste Sidsel til Nord-Israel der hun jobbet som kalverøkter på en kibbutz og lærte seg hebraisk. I 1981 begynte hun på Universitetet i Oslo der hun studerte russisk, historie og statsvitenskap. I tillegg til Universitetet har hun også tatt Journalisthøgskolen. Hun arbeidet en tid som avisjournalist, og hun har også vært reiseleder i Sovjetunionen. Wold har bodd i Israel flere ganger siden, blant annet for å studere arabisk i Sidsel Wold har jobbet i forskjellige NRK-avdelinger, både som programleder i radioen, TV-reporter og vikarierende utenrikskorrespondent i Midtøsten. Hun har dessuten vært journalist i Morgenbladet. Sidsel Wold er også forfatter av bøkene Lyrikere på larveføtter: En analyse av «Borgulfsen» som språkfenomen i norsk radiounderholdning (1989, sammen med Kari Slaatsveen), Warra! Warra!: Da de hvite kom til Australia (Omnipax, 1999) og Checkpoint: En beretning fra Midtøsten (Gyldendal 2006) Stange - tlf Je kæn itte ta på meg å arbe åt deg, jeg har dæ styggtravelt mæ å hjælpe naboen å skofte.. - Rapport fra en travel hverdag 6 1. MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

5 Tidligere mottagere av 1. mai Prisen TANGEN SAMFUNNSHUS Historikk Prisen ble delt ut første gang i Prisen besto av sekstusen kroner, og et diplom tengnet av Ida Ellinor Syverinsen fra Tangen. Bidragsyterne har fram til 2010 vært: Stange kommune, Tangen menighet, Oddens verksted og Hestnæs Trappefabrikk. I 2010 valgte Trappefabrikken å ikke delta. Fra 2011 har Sparebank1 Hedmark kommet inn som tung bidragsyter. Organisasjon Organiseringen består av en egen uavhengig jury. Pr er jurien slik sammensatt: Morten Midtlien, leder, Kultursjef Lars Kristian Seierstad, Redaktør i Stangeavisa Eli Knøsen, Tangen Arbeiderlag Nina Bredsdorff Tangen Menighet Bakgrunn Ideen til en 1. mai pris ble født i Bakgrunnen var at når en ser etter, er det mange mennesker som gjør en stor innsats for at hverdagen skal bli litt bedre for andre; folk som bidrar med livskvalitet og dermed forutsetningen for at et lokalsamfunn skal fungere. I ideutviklingen ble det vektlagt at veldig mange bidrar med mye, uten å synes særlig verken i media eller på banketter. Ofte finner disse bidrag sted i kraft av disse menneskers profesjonelle arbeide som utføres på en måte som skaper sosial og kulturell merverdi utover det man finner i stillingsinstrukser eller alminnelige krav til servise og utøvelse av et yrke. Det ble også lagt vekt på at 1. maiprisen ikke skal være for lang og tro tjeneste, men at også unge mennesker skal komme i betraktning. For sammensetting av juryen for prisen har det vært avgjørende å sikre to forhold: bredde og oversikt. Man ønsker en jury som representerer brede miljøer og geografi. Samtidig er det viktig at medlemmene besitter god oversikt. Statutter 1. mai prisen kan deles ut til et menneske, eller grupper av mennesker som gjennom sin yrkesutøvelse på en særlig måte bidrar til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn. Det er ingen absolutt forutsetning at slik innsats har pågått over lang tid, men det er ønskelig at pristildelingen synliggjør innsats som ikke tidligere er blitt tildelt vesentlig offentlig oppmerksomhet. Juryen kan velge å tildele prisen med begrunnelse i frivillig innsats når det er åpenbart at innsatsen utover det vanlige har bidratt til andre menneskers livskvalitet og forsterket lokalsamfunn. Alle kan nominere kandidater til 1. mai prisen. Invitasjon til nominering offentliggjøres i lokalpressen, med angivelse av tidsfrist og hvor nominasjonen skal sendes. Hvem som er nominert, offentliggjøres ikke. Det skal ved utdeling foreligge en begrunnelse for juryens valg. Prisen deles ut under 1. mai arrangementet på Tangen Arnold Nordbakken Fikk prisen med begrunnelse i sitt arbeide som kirketjener ved Tangen/Strandlykkja, og sitt store sosiale engasjement for øvrig. Arnold drev sin kirketjenergjærning nesten som en service bedrift. Han vannet for folk som bodde langt unna som pårørende, det samme når folk var på ferie og ønsket tilsyn og stell av gravsted. Arnold var også behjelpelig for å hjelpe folk praktisk i forbindelse med gravferder, bryllup eller dåp når slikt trengtes. Juryen la også tilgrunn Nordbakkens store innsats med å hjelpe til i nabolaget med vedbæring, snømåking og butikkhandling, og slik sett bidratt til at flere mennesker har kunnet bo lenge hjemme Kåre Johnsrud Ble nominert av en ungdomsskoleelev! Begrunnelsen var hans arbeide som bussjåfør, og som eleven beskrev det: Kåre gjør ikke forskjell på folk, som ungdom og skoleelever er vi alltid like velkommen om bord i bussen til Kåre. Han ser til at skolesekk og gymtøy blir med både bort og hjem, alltid hyggelig ovenfor gamle og unge Mona Vestli Mottok prisen for årelangt arbeide med Aspirantkorpset på Tangen. En utrettelig innsats som danner et vesentlig grunnlag for Tangen samfunnets rike tilgang på musikk og kulturkrefter. Vestlis kompromissløse støtte til de yngste, og gjennom dette å lære unge mennesker organisert aktivitet var et av juryens poenger ved tildelingen. Vestlis generelle engasjement i bygdas foreningsog kulturliv var også vektlagt i juryens begrunnelse Anders Røyse Var prisvinner med begrunnelse i hans store bidrag til bygdefolket ved og opparbeide badestrand på sin eiendom. Her blir gresset klippet og søppel tømt hele sommeren igjenom. Røyses bidrag til bygda stopper ikke der, en tidligere seter til gården fant han bedre anvendelse for ved å gi den bort for allment bruk og opplevelse Stein Vidar Slæprud Fikk prisen for måten han driftet Tangen Koisk og Pub på. Det ble også lagt vekt på at Slæprud nærmest hadde en varmestue for bygdas unge. Her kunne ungdommen treffes og slå av en prat uten kjøpetvang. De hadde til og med eget bord! Juryen la også vekt på Stein Vidars store og lange engasjement innenfor fotballen og junioravdelingen her Marit Trosviken Mottok prisen fordi hun gjennom sin lærergjerning har bidratt til en bedre hverdag og beskikket framtiden for svært mange. Gjennom mange år laget hun en usynlig overgang mellom arbeide og privatliv - der hjemmet ofte er blitt åpnet opp for aktiviteter som strengt tatt kunne vært jobbrelatert. Juryen la vekt på de solide bidrag Marit har lagt ned i å bevare og formidle håndverk og husflid til unge mennesker. Etter juryens oppfatning har Marit Trosviken gjennom sin lærergjerning, ikke bare bidratt til en læringshverdag, hun har i stor grad skapt et læringsunivers. Lokaler til møter, fest og arrangementer. BESTILLING: MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

6 MENY FRA KAféen Som i alle år tidligere vil det også i år være mulig å få kjøpt seg mat og drikke under arrangementet. Som det framgår av programmet, er det flere pauser hvor man kan spise litt og kanskje prate enda mer. Det finnes et rykte hvor det heter at det ble småkrangel i en redaksjon om å få reise til Tangen 1. mai fordi det er så gode kaker der. I år vil vi tilby: Terje Nordby Terje Nordby (født 12. desember 1949 i Nord-Odal) er en norsk dramatiker, forfatter og mytolog. Han var Tramteatrets forfatter og er kjent fra radioprogrammet Mytekalenderen på NRK P2 og bøkene med samme navn. Han har bodd i Oslo, Trondheim, Italia - og i Hellas siden 1988 før han i 2003 flyttet tilbake til Oslo. På 90-tallet arbeidet han som selvstendig dramatiker for scene, radio og fjernsyn med oppføringer på norske og utenlandske teatre. 8 sceniske stykker foreligger i bokform, blant annet Isblomst, som han fikk Ibsenprisen for i 1995 for beste norske skuespill, og Come Back, Liza som vant en internasjonal radioteaterpris. Terje Nordby har også skrevet revy og satire utenom Tramteatret, som fjernsynsserien Nikkerne og i nærmere ti år bidro han regelmessig til Hallo I Uken. Himmelske Lyster (Hedmark Teater) ble nominert til Årets Teaterprosjekt 2008 (Heddaprisen), og i 2011 mottok han Riksmålsforbundets lytterpris for godt språk i eteren. I disse dager er han på reise i «Blues & myter», en spesiell konsert med Knut Reiersrud. Terje Nordby kåserer om musikkens mytologi fra Orfeus og Apollon via den hellige Cecilia til Fanitullen og Robert Johnson. På 1. mai vil Terje Nordby kåsere over temaet Myter i vår tid, og han vil oså synge for oss MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN Kaffe/te 20.(Og du får påfyll hele dagen) Brus/lettøl 25.Kake 10.Pølse m/lompe 20.Karbonadesmørbrød 35.Lapskaus 50.- Husk! Kun kontantsalg. Du skal heller ikke se bort ifra at det kan komme ting til denne menyen, men uansett vil du kunne velge fra ovenstående meny. God Apetitt! THE HOBNOBS The Hobnobs er et relativt lokalt band, hovedsaklig fra Tangen, i tillegg fra Hamar og Hjellum. Bandet har holdt på jevnt og trutt siden 2007 og har opptrådd i større og mindre former. Hobnobs fokuserer hovedsaklig på norsk og engelskspråklig komedie og populærmusikk ifra ca , men også med tyske innslag. I tillegg til swing, går det også mye i vals, upbeat jazz, foxtrott og tango i The Hobnobs. The Hobnobs er en livlig gjeng som spiller musikken du ikke viste at du ikke likte! The Hobnobs (i full besetting) består av: Benjamin Ukule-Ben Kippersund - Vokal, Ukulele, fløyter, Banjoukulele, effekter, Onkel Andreas Dillerud Olsen - Gitar, Mandolin, langbanjo, effekter, Jakob Kippersund The slide Nesdal - Trombone, fløyte, Kasper Værnes - Saxofon, trekkspill, klarinett og Mats Lillehaug - Trommer. Kontakt: KULt med kor Tangen Damekor skriver på sin hjemmeside: Tangen Damekor har i dag ca 25 aktive medlemmer. Vi har plass til flere. Her er vi i alle aldre, og vi har et allsidig repertoar. Er det noen som har lyst til å komme sammen med oss og synge, er dere hjertelig velkommen. Koret øver på Tangen Menighetshus mandager fra kl Medlemstallet har variert noe fra år til år, men vi har mange medlemmer som har deltatt i koret i år. I flere år har vi hatt et fruktbart samarbeid med Tangen Mandskor. Det blir stadig færre rene damekor og mannskor, så vi fortsetter hver for oss, men det samarbeidet vi har om arrangement og framførelser, er en inspirasjon og gir videreutvikling for begge korene. De seneste årene har vi arrangert førjulkonserter i ulike kirker i området. BYGDEFÆSTEN Bygdefæsten er forhenværende Tangen gammeldansforrening. Navnebytte ble gjort i 2004, som et forsøk på å lokke til oss flere folk i alle aldere. Det har gått litt opp og ned med antall medlemmer og antall festdeltagere de siste åra. Men vi har holdt ut. Vi har jobbet mot et mål som vi har hatt stor tro på. Dette har resultert i at vi pr. dags dato, har et brukbart overskudd i kassa, og det kan vi ene og alene, takke bygdas innbyggere for. De har blitt flinke til å komme på fest og til dans på lokalet. De som spiller til dans ytrer ønske om å komme tilbake for å spille mer. Det er fordi dansegulvet sjelden er tomt, og det liker musikere. Vi har også en avtale med Tangen Rock Festival hvor vi står for servering av både mat og drikke. Dette gjør også godt i kassa. I 2013 har vi 40 års jubileum. Dette skal feires på skikkelig vis og er under planlegging. Tangen Mandskor ble stiftet i november 1888, og har siden starten vært aktive hele tiden. Også i krigsårene ( ) var koret i virksomhet, selv om dette var illegal virksomhet da. Mannskor, og mannskorsang er en gammel tradisjon, og interessen for dette har selvsagt variert opp gjennom årene. Koret har klart seg gjennom flere «tøffe» perioder, ved at noen ildsjeler har greid å holde medlemmer på alle stemmer. Det har forekommet at koret har hatt kun 10 medlemmer. Tangen Mandskor har i dag 27 medlemmer, de fleste fra nærområdet. Aktiviteten har variert, og mye foregår i nærmiljøet, ved høytider og andre arrangementer. Koret har også hatt forestillinger, både alene og i samarbeid med andre. Korsang er en helsebringende aktivitet, det er avslappende, morsomt og veldig sosialt. Dessuten blir man veldig glad av sang! Korets dirigent er Marianne Olasdatter Strand. Vi øver på Tangen Samfunnshus, mandager fra til (med innlagt kaffepause). Vi ønsker oss flere medlemmer, menn i alle aldere er hjertelig velkommen! Tangen Mandskor ønsker publikum og arrangør en fin dag! Arild Olsen, Formann LODDSALG Ta med kontanter og kjøp lodd! Vinnersjansene er større med flere og bedre gevinster enn noen sinne. Benjamin Kippersund telefon: , eller epost: 1. MAI PÅ TANGEN

7 Over: hytte på Gammelsaga. T.v: Utsikt fra Gjellberget. Foto: Jan Schrøder Hamar og Hedemarken Turistforening MARGRETE RUUD SKJESETH DAGLIG LEDER I HHT Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). HHT arbeider for å få flest mulig til å drive friluftsliv, og prioriterer tiltak rettet mot barn og unge høyt, i tillegg til å tilrettelegge våre områder med hytter og stier. Vi har et allsidig turprogram med nærmere 190 aktiviteter i året rettet mot alle aldersgrupper! Arbeidsområdet er Hamar, Ringsaker, Løten, Stange og deler av Elverum. Vi eier tre serveringshytter på Hedmarksvidda: Lageråkvisla, Stenfjellhytta og Målia og to leirsteder i Åstdalen: Åkersætra og Skolla. I tillegg har vi 12 ubetjente overnattingshytter, i hovedsak langs Rondanestien. HHT har butikk i Hamar (Østre Torg) og kontor/møtelokaler i Naturens Hus i Aluvegen. Det er 3 ansatte i HHTs administrasjon og om lag 150 personer som har tillitsverv/gjør betydelig dugnadsinnsats. Vi har om lag medlemmer. HHT i Stange HHT, Stange krets har egen stigruppe som sørger for merking av stinettet i kommunen vår. Vi samarbeider også med øvrige turstilag i distriktet. I 2011 fikk vi merket opp noen av stiene mellom Tangen og Stange den såkalte Stasjonsstien som tilsier at du kan gå turen den ene veien og returnere med toget den andre veien til utgangspunktet. En fin avstikker fra Stasjonsstien kan være å gå oppom Gjellberget hvor det er en flott utsikt over Tangenvika i sør og Skreiberget i vest. Den kjente Bygdeborgen er også verdt et besøk. Rondanestien går gjennom vår kommune og kommer inn ved Lyssjøen Svesaga i sør, passerer Trautskogen kapell, Gammelsaga og Malungen og videre østover mot Løten grense. På denne strekningen finnes tre hytter med overnattingsmuligheter det er Gammelsaga, Malungstugua og Tingstadkoia. Hyttene er åpne for alle DNT-medlemmer med universalnøkkel som medlemmer kan deponere på i HHT sin butikk ved Østre torg på Hamar. Det er mange påkoblingsmuligheter langs Rondanestien så du bestemmer selv hvor du setter fra deg bilen for en gåtur. Anbefalte kart er Stange og Romedal Almenning sine kartverk i målestokk 1:25000 samt Stange kommunekart i målestokk 1: Videre har vi en del fellesturer med turleder samt månedlige turtips i Stangeavisa i sommerhalvåret. Gå inn på og finn turer i ditt nærområde. Tilbudet er rikholdig og variert hele året. I år samarbeider vi med Stange kommune, fylkeskommunen og de øvrige kretsene i HHT om et felles prosjekt som et ledd i Folkeaksjonen for bedre helse. Der vil det fra 1. mai foreligge et turopplegg presentert i en brosjyre som heter 7 steder i Stange et gratisopplegg til befolkningen som skal ut på tur og bli bedre kjent i egen kommune. Brosjyrene vil bli lagt ut i butikker, kommunehus, bensinstasjoner, Stangehallen der hvor folk ferdes. Barnas Turlag er DNTs tilbud for barn opptil 12 år. HHT satser på styrking av nærmiljøtilbudet for barn og Barnas Turlag Stange ble etablert i november Det er en kjernegruppe på 5-6 personer som arrangerer aktiviteter gjennom hele året for barn opp til og med 12 år. Kom deg ut-dagen på Knuken, orrhaneleik i Stange almenning, topptur til Knuktårnet (13.mai),familieaktivitetsdøgn på Bergsjøen (2.-3. juni), pannekaketur, lommelykttur på Gjellberget, rådyrjakt og førjulskos er noen av aktivitetene man kan være med på. Det koster 110,- å være medlem i Barnas Turlag. Barnas Turlag Stange ønsker seg også veldig gjerne enda flere voksne som kan være med å lage god friluftsaktivitet for de minste i hele kommunen. Kontaktperson for Barnas Turlag Stange er Leif Grande, tlf epost: Det mest populære arrangementet i BT Stange sin regi er Kom deg ut dagen, fra Knuken i februar hvert år. Her samles store og små til et yrende liv i bakker og løyper. Vi inviterer også særlig deltakere fra sør i Stange med på fellestur for voksne til Bygdeborgen på Gjellberget på Tangen 3. juni, med arkeolog Kristine Andreassen (se turdetaljer på og i avisene). Som du ser - Turistforeningen har lagt til rette for allsidig bruk av kropp og sjel i ditt nærområde, så kom deg ut du også! God tur! Kontakt: Margrete Ruud Skjeseth, Daglig leder i HHT. Mobil: Epost: ESpen Barth Eide Espen Barth Eide (født 1. mai 1964) er en norsk statsviter og politiker (Ap). Han er forsvarsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering. Han var før det statssekretær i Utenriksdepartementet. Eide var i perioden statssekretær i Forsvarsdepartementet. I perioden var han leder for internasjonal avdeling ved NUPI. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet i Jens Stoltenbergs første regjering Som statssekretær i Forsvarsdepartementet var Eide sentral i forhandlingene om norske kjøp av jagerfly Den 11. november 2011 ble han av Kongen utnevnt til ny forsvarsminister, etter Grete Faremo. Statsråd Espen Barth Eide vil holde hovedtalen under årets 1. mai feiring på Tangen. Foto: Forsvarets mediesenter v/torgeir Haugaard at Tangen hadde elektrisitet allerede fra 1902? og at det var kvernhus ved Viksfossen allerede på 1500 tallet? Folkets Hus 2326 Hamar Tlf.: E-post: Innlandets leverandør av tillitsvalgt- og organisasjons opplæring AOF Innlandet Pb. 4495, Bedriftssenteret 2326 Hamar / MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

8 Mikkkel medhjelper MONA VESTLI PROSJEKTKOORDINATOR Spelet er skrevet av Tor Karseth til Tangen kirkes 150-års jubilem Under et av de første planleggingsmøtene vedr. markering av Tangen kirkes 150-års jubileum dukket ideen opp. Burde vi ikke hatt et spel på Tangen som tok for seg hva som skjedde disse årene før og etter innvielsen av kirka vår. Et spel som kunne være en stor og viktig del av feiringen i jubileumsåret, men som også kunne tas opp igjen senere og være like aktuelt. Menighetsrådet valgte å satse på dette og Tor Karseth ble forespurt. Han sa ja til jobben, og høsten 2010 startet han med manus. Viktig i arbeidet med å finne stoff til stykket ble Anders Røes bok til 100-årsjubileet i 1961, men det var i kirkebøkene personene til stykket dukket opp. Det var her Tor fant hovedpersonen i stykket, Mikkel Hansen Helseth. Han ble nevnt som den første medhjelperen i Tangen kirke, og den som fikk ringe til messe for første gang. Stykket følger folk når de møtes i kirka til de store begivenheter i livet. Barnedåp, konfirmasjon, bryllup, men også dødsfall og sorg har og sin plass i handlingen. En stor og viktig del av stykket er sangene. Tor skrev tekst og melodi på 14 sanger til spelet, alle forteller de sin historie. Det var 43 spente skuespillere fra lokalmiljøet som ønsket folk velkommen på kirkebakken 3. september Ville folk komme, - og ville de like stykket som vi allerede hadde rukket å få et forhold til og blitt glad i? Men i god tid før stykket skulle starte, kom folk vandrende opp kirkebakken og tok plass i amfiet som var bygd opp foran kapellet. I løpet av to dager var det 350 mennesker som så Mikkel medhjelper, og vi kunne stolte og fornøyde konstantere at jo, - Tangen hadde fått sitt spel og 19. august settes stykket opp igjen på kirkebakken. Alle dager kl Velkommen! Forskjellige scener fra Mikkel Mehjelper. Foto: Hans Jakob Holtet Spennende prosjektarbeid ved Tangen Skole Tangen skole er vel kjent for spennende måter å arbeide på. Gjennom mange år er det blitt mange prosjekter både ute og inne, og her er historien blitt behandlet så vel som nåtid og framtid. Da vi besøkte rektor Anne Godsveen våren 2012, kunne hun engasjert fortelle at man nå er i gang med prosjektarbeide om det korte livet Bernt Pettersen fikk leve på Tangen. Historien til Pettersen er dessverre ikke veldig spesiell, da barnedødeligheten var stor på slutten av 1800 tallet. Bernt Pettersen ble født på Tangen i Det var nærmest vanlig, at ikke alle ungene vokste opp. Det som er spesielt er at daværende prest i Tangen Kirke, Johan Jensen, skrev en vise om Bernt Pettersens korte liv. At det i denne visa er et sterkt fokus omkring mobbing, solidaritet og tilgivelse er et mye viktigere utgangspunkt for Tangen skoles arbeide med dette, enn det at visa er kjent som skillingsvisa Tullingen, at vannføringen i Vikselva er i gjennomsnitt ca 1,5 m3 pr sekund? Dette gir liter i timen! forteller rektor Godsveen til 1. mai magasinet. Vi vil ha tre utgangspunkt for arbeidet, sier Anne Godsveen; vi vil bevisstgjøre rundt denne del av lokalmiljøets kulturhistorie, vi skal drøfte hvordan vi skal omgås som mennesker og det å takle ulikhet. Og vi vil bidra til at Johan Jensens ord i visa «nå slipper de å kalle meg for tullingen mer» kan realiseres gjennom at historien handler om en gutt, en gutt som het Bernt Pettersen, slår Godsveen fast. Tangen skole har invitert Per Johan Skjærstad til å komme til et allmøte på skolen og fortelle om denne visa og om skillingsvisene generelt som historiedokumenter i Norge. Det kan være aktuelt å trekke på ytterligere krefter i omgangen med personen Bernt Pettersen, forteller Godsveen. Når dette er gjort vil vi bruke kunst-og håndtverkfaget hvor elevene med bakgrunn i historien skal lage utkast til et minnesmerke etter Bernt Pettersen. TeroTeknisk Service as Telefon Sagblad Slipeservice Verktøy Utstyr Du er så lat du, at om noen ga deg ei likegladsprøyte ville det virke oppkvikkende! - Husmor i sør-vallset ville ha gubben til å klippe plenen. Tjuvholmen Kro skreddersyr arrangementer til enhver anledning, og har kapasitet på opptil gjester. I tillegg er det uteservering i trivelige maritime omgivelser med en uslåelig utsikt over Mjøsa sesongen starter opp medio mai, og vi har booket mange spennende artister for hele sesongen. Sommershow og allsangkveld hver onsdag hele sesongen. Her finner du oss: Telefon: MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

9 Velkommen Til Youngstorget! KJERSTI AABERG ARBARK Visste du at det ligger skjulte skatter i Folkets hus på Youngstorget? Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) åpnet for publikum allerede på nyåret i I dag er vi et utadvendt dokumentasjonssenter som er åpent for alle. Studenter, forskere, forfattere og slektsgranskere er blant brukerne, i tillegg til folk som selv har tilknytning til arbeiderbevegelsen. I våre magasiner finnes blant annet LOs stiftelsesprotokoll fra 1899 og Hovedavtalen fra Begge disse er nå en del av UNESCOs dokumentarv. På vår lesesal kan du fordype deg i arkiver etter fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresida, eller bare bla i et gammelt tidsskrift. Mange husker kanskje Magasinet for alle, eller Aktuell. De kan du lese hos oss. Du kan også låne et bredt spekter av bøker innen samfunnsfag og historie. Vi oppbevarer dessuten flere hundre gamle faner, og noen av disse er utstilt i lokalene våre. Vi vil gjerne at enda flere skal stikke innom, få en kopp kaffe og kanskje lese dagens avis. Du trenger ikke ha noe spesielt ærend for å besøke oss! Hvis du ikke har mulighet til å komme til oss, kan du følge med på hjemmesidene våre, www. arbark.no Der legger vi ut mye historisk lesestoff og gamle fotografier. Bilder av alle fanene våre finner du også her. Du kan også bli venn med oss på Facebook. Sitter du selv med historisk materiale som burde vært levert et trygt sted? Det kan være en foreningsprotokoll eller gamle bilder fra arbeidslivet. Ta kontakt med oss på arbark.no Materiale fra Hedmark skal primært leveres Statsarkivet på Hamar, men er du usikker, ta gjerne kontakt med oss først. Velkommen til Youngsgate 11, 5.etg. (samme hus som LO)! NSB INN I EN NY TID... ØYVIND AASHEIM NSB ØST Jernbanen er inne i en positiv utvikling. Det skjer mye både med infrastrukturen, som Jernbaneverket utfører, og om kort tid setter NSB nye tog i drift. Bygging av nytt dobbeltspor langs Mjøsa er nå startet. Det er en betydelig jobb som skal gjøres før dobbeltsporet står klart mellom Langset og Kleverud, en strekning på ca 13 km. Dette er forhåpentligvis starten på dobbeltspor helt frem til Lillehammer en gang i fremtiden. Med at vi får en bedre infrastruktur vil også toget få en mye større konkurransekraft med bedre komfort og kortere reisetid. Nye tog De første av de 50 nye togsettene som NSB har bestilt er endelig ankommet Norge. Disse skal settes inn i ordinær trafikk utover året Togene skal settes inn i trafikk på strekningen Lillehammer Skien. Allerede denne våren vil det første toget stoppe på Tangen i ordinær trafikk. Dette er en av NSBs største investeringer noensinne, og de reisende på denne strekningen vil få en helt ny togopplevelse etter hvert som togene settes i drift. Togene er utstyrt med flere sitteplasser slik at kapasiteten vil øke for hver avgang. Togene har en helt annen standard en dagens. Bl.a. er det informasjonsskjermer i toget som gir deg god informasjon på reisen. Vi gleder oss veldig til de nye togene settes i drift. Ny app NSB har i år lansert en ny app til bruk på mobil. Denne har blitt veldig godt mottatt, og mange kjøper nå billett direkte på mobilen. Kjøpet er utrolig enkelt og har gjort at kjøp av billett har blitt enda mer tilgjengelig. For å benytte seg av denne tjenesten må man ha en smart telefon, enten Iphone eller en Android. Man laster ned appen, gjør noen registreringer første gangen, og siden er man i gang med noen enkle tastetrykk. For mer info se på NSBs hjemmeside. Over: NSBs nye tog stopper snart ved Tangen i ordinær trafikk.t.v: Raumabanen, en spektakulær togreise. Foto: NSB. Opplev Norge fra toget i sommer Snart er det sommer og mange planlegger allerede nå ferien. NSB legger ut mange Miniprisbilletter og denne billetten er blitt veldig populær. Ved å planlegge din ferie med toget kan du reise billig ved kjøp av Minprisbillett. Det er mange spektakulære togstrekninger i Norge som f.eks Bergensbanen med sidebanen ned til Flåm og Raumabanen med fantastiske Romsdalen. Togene går også dit mange av familieparkene er. Gå inn på NSBs hjemmeside på fanen Reisemål og la deg inspirere! Trafikkavvikling på strekningen Lillehammer Oslo fremover. Som en konsekvens av alt banearbeid som forgår fremover må vi innimellom innstille toget og kjøre buss for tog. Dette er helt nødvendig for at arbeidet med fremdriften på bl.a. dobbeltsporet skal ha god fremdrift. Enkelte helger vil derfor være stengt for togtrafikk på strekningen. Dette vil variere litt og det beste er å følge med på NSBs hjemmeside. Ved å registrere deg på NSBs nye app vil du få informasjon direkte på din telefon om avvik og innstillinger, om du ønsker dette. Vi i NSB skal gjøre alt vi kan for at du uansett skal komme frem til ditt bestemmelsessted til avtalt tid, men ved større driftsavvik grunnet arbeid på linjen må det påregnes noen forsinkelser. Strekningen Lillehammer Oslo har en meget positiv trafikkutvikling, flere og flere velger toget på denne strekningen. I 2011 transporterte vi her nesten 1,3 millioner mennesker. Det har vært en positiv økning hvert år, og vi forventer at dette bare vil stige i årene fremover med innfasing av våre nye tog og etter hvert kortere reisetid i forbindelse med utbygging av dobbeltspor. Det er mange mennesker som reiser med oss, men vi ønsker at enda flere skal benytte toget. Derfor gjør vi alt vi kan for at tilbudet skal være så attraktivt som mulig for dere kunder. NSB ønsker alle lesere en riktig god sommer! Den som har bil og egne tenner, behøver itte tenke på hva en skal bruke pengene på. - Ole Mathis Liens betraktning etter et tannlegebesøk MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

10 Folkeopplysning og kulturformidling i over 80 år ELLEN MOHAUGEN AOF AOF er et landsomfattende studieforbund som bygger på medlemskap av organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. Arbeidernes Opplysningsforbund var fra starten av definert som Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonens opplysningsorganisasjon, selv om det var mange i samtiden nok hadde tanker om en organisasjon på tvers av politiske skillelinjer i arbeiderbevegelsen. Det var imidlertid Arbeidepartiet som preget AOF politisk, og det var fagbevegelsen som tok de økonomiske byrdene. AOF skulle i sin virksomhet bygge på arbeiderbevegelsens grunnleggende ideer, organisasjonen tok på seg det partiet og fagorganisasjonen ikke rakk over. Det moderne AOF har utviklet seg til en ganske annerledes organisasjon enn den Håkon Lie grunnla i AOF er en åpen og tilgjengelig arena for læring og er solid forankret i verdier som solidaritet, likeverd, inkludering og demokrati.. Vi skal være fokets samarbeidspartner og ønsker å bidra til at ALLE kan delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. AOF skal være en politisk aktør - og bidra til økt fokus og bevissthet både på voksnes læring generelt samt grunnleggende ferdigheter og fag- og yrkesopplæring for voksne spesielt. AOF skal være en aktiv politisk aktør for bedre arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv. AOF skal være en aktiv aktør på den kulturpolitiske arena. AOF skal være en kompetansepartner - både for samfunnet, arbeids-livet og den enkelte. AOF skal jobbe målrettet for bidra til at voksne blir kvalifisert for fast og varig arbeid. AOF skal være en sosial entreprenør - og delta aktivt i utformingen av en politikk som samfunnsmessig bidrar til rettferdig fordeling, inkludering og økt sysselsetting. For det enkelte menneske skal AOFs tilbud bidra til økt mestring, trygghet i arbeidslivet og sosial inkludering. Disse rollene skal AOF ivareta ved å være aktiv innenfor fire satsingsområder: Medlems- og tillitsvalgtopplæring, Livslang læring, Kultur og HMS Gjennom samspillet med fagbevegelsen møter AOF mange av fagbevegelsens egne medlemmer som ikke nødvendigvis står først i køen og krever mer utdanning. Mange har opplevd skoletiden som spesielt utfordrende. Gjennom mestring og økt selvfølelse på andre og mer ufarlige områder spirer også motivasjonen til å lære mer/dokumentere den kunnskapen deltagelse i arbeids-livet har bidratt til. Dagens AOF er derfor en betydelig aktør innenfor livslang læring, med fokus på opplæring som sosial utjavningafaktor. Opplæringen spenner fra grunnleggende opplæring i les/skriv til fagutdanning, fagskoleutdanning og høyskolestudier. AOF har tilgang på en unik, men undervurdert læringsarena; arbeidsplassen. For mange voksne vil en opplæring på arbeidsplassen eller i tilknytning til arbeidslivet være det eneste opplæringsalternativ. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring, og kravene til ny og mer spesialisert kompetanse hos de ansatte øker. Kompetanse er nøkkelen til utvikling og vekst, både i samfunnet og hos den enkelte. Økte kunnskapskrav betyr at fullført videregående opplæring blir en nøkkel til framtidig stabil tilhørighet til arbeidsmarkedet. Av de som starter i videregående opplæring etter endt ungdomsskole, er det etter fem år bare rundt 70 prosent som gjennomfører med full formell kompetanse. Innen yrkesfag det bare noe over halvparten av elevene gjennomfører med full kompetanse i løpet av fem år. Flere hundre tusen mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. At så mange står utenfor verdiskapingsprosessen er en stor samfunnsutfordring, samtidig som det byr på mange problemer for den enkelte. Arbeidsledighet blant ikke-vestlige innvandrere er langt høyere enn i befolkningen for øvrig. Skoleringen her kan omfatte alt fra introduksjonsprogram, språkopplæring, yrkesfaglig opplæring eller introduksjon til kompetansekrav og holdninger i norsk arbeidsliv. Fremtidens AOF fyller sin rolle som politisk aktør, kompetanseparter og sosial entreprenør gjennom satsning, kompetanseutvikling og aktiv deltagelse for å løse utfordringene som er beskrevet over. TANGEN VEL NINA WEENSVANGEN NESTLEDER Tangen Vel er en frivillig organisasjon som har som formål å ta vare på Tangens historie, utvikle bygda og gjøre plassen mer attraktiv. Tangen Vel har igjennom året ulike aktiviteter som skal bidra til at Tangen blir enda triveligere. Vi avholder dugnader for å plukke søppel i sentrum før 1. mai og for å vedlikeholde stier/småveier i distriktet, samt julegrantenning. I fjoråret gikk vi litt lenger med TangenDagen. I stedet for å arrangere dette alene, samarbeidet vi med velene sør i Stange. Vi fikk låne Kari Simensen sitt slagord Mulighetene er mange sør i Stange, og prøvde med dette å samle de lokale kreftene som er her sør i kommunen. Mange kom og mange fikk vist hva de driver med og kan bidra med. Det er viktig at vi som bor sør i kommunen spiller på lag, for med E6- og dobbeltsporutbyggingen er vi i en utviklingsfase som vil påvirke oss i stor grad, noe vi må utnytte og ikke minst påvirke politisk. Vi kan sammen gjøre dette til å bli en spennende og attraktiv plass å flytte til, både for unge og eldre. Tangen har en flott natur, med Mjøsa som nærmeste nabo. Ikke mange andre steder at «Bendalsbunad» er et ord for bevernylondress eller arbeidsklær? langs Mjøsa kan skimte med bebyggelse og næringsvirksomhet helt nede ved vannkanten! Samtidig har vi masse flotte friluftsområder med Gjeldberget og innover i Prestmarka. Dette bør være attraktivt for flere enn oss som allerede bor her. Tangen Vel har som formål å være et arbeids-verktøy for den enkelte innbygger for å få mer innflytelse i kommunens beslutninger som berører Tangen, og vi håper dere innbyggere vil bruke oss. I år, som i fjor, må vi få trekke fram Korsødegårdstien. Den er vi veldig stolte av å ha fått til, og ikke minst er vi utrolig glade for at så mange bruker den. Vi er så stolte av å ha fått det til at vi funderer på om vi skal forlenge den forbi skolen, på nedsiden, og bort til Kongspartvegen. Dette er fremdeles på planleggingsstadiet, men vi håper å få det til. Dermed kan skoleunga slippe å gå oppom r222 når de skal på skolen. Helt til slutt vil vi rette en stor takk til alle dere som betaler medlemsavgift, deltar på dugnader og støtter opp om aktivitetene våre. Uten dere er det ikke mye vi hadde fått til. Tangen Arbeiderlag Tangen Arbeiderlag er en del av Arbeiderpartiets organisasjon. I Stange er dette organisert slik at 8 lokale lag, slik som Tangen, til sammen danner et kommuneparti, Stange Arbeiderparti. Det er kommunepartiet som stiller liste til kommunevalget. Alle viktige avgjørelser i Stange Arbeiderparti blir fattet av representantskapet. I Representantskapet møter alle lokal-lagene etter medlemstall. Tangen Arbeiderlag har i dag 4 representanter. Tangen Arbeiderlag oppfatter sin rolle som todelt, vi skal være et talerør for bygdene vi representerer - og vi skal være Arbeiderpartiets talerør til bygdene og borgerne. Styret i Tangen Arbeiderlag 2012: Eli Knøsen, leder Hans Christian Figenschau, nestleder Ellen Mohaugen, sekretær Bjørn Nordbakken, kasserer Alf Anders Hommerstad, styremedlem Lill Marit Andreassen, styremedlem Unni Skjellet, varamedlem Aage Østlie, varamedlem Mest av alt er vi opptatt av å få deg som medlem. Flere medlemmer er viktig fordi det gir oss flere meninger og oppfatninger, ideer og erfaringer. Flere medlemmer gir oss i tillegg flere medlemmer i representantskapet og med det større innflytelse over politikken i Stange. Vi ønsker deg som medlem: eller ring Arbeiderlaget v/ Eli Knøsen: MAI PÅ TANGEN 2012 PROGRAM OG MAGASIN 1. MAI PÅ TANGEN

11 Med forbehold om endringer GUDSTJENESTE I TANGEN KIRKE Prest: Nina Bredsdorff Ordfører Nils A. Røhne, sang Eli Knøsen, leder Tangen Arbeiderlag Dagens tekst TANGEN SAMFUNNSHUS Aspirantkorpset spiller Ut verden Hverdagsliv under den Arabiske våren, Reisebrev fra Sidsel Wold Tangen Damekor Professor Stein Stokke PAUSE Ut i verden Bertil Engh Tale for dagen, Statsråd Espen Barth Eide Tangen Mandskor PAUSE Bertil Engh Myter i vår tid, Kåseri ved Terje Nordby The Hobnobs spiller 1. mai prisen AVSLUTNING Grafisk utforming og illustrasjon: Ida Ellinor Syverinsen idaellinor.com Kontakt:

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945.

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEARET 2014/2015 HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2014/2015 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen deres?

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2014 Hei alle sammen! Da var en flott mai måned over. Vi har avsluttet prosjektet vårt Vikingene kommer, feiret 17. mai sammen med Gauselbakken barnehage og hatt Talentiaden.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

AKTIV HVERDAG Sosialt nettverk. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Sosialt nettverk. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Sosialt nettverk Sted dato http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Hvorfor har dere valgt dette temaet? Lysbilde 2 Mål for temaet Økt bevissthet rundt

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 HVALER KOMMUNE «Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Månedsbrev REVEHIET April 2016

Månedsbrev REVEHIET April 2016 Månedsbrev REVEHIET April 2016 Viktige datoer i april: 4.april: HA MED DAG! 6.april: Foreldremøte 21.april: Storefot markerer Jørgen Moe's fødselsdag. Vi sykler til Åsstua 27.april: Natursti Andre viktige

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

Kroppen fortsetter.. Barna skal lære hvorfor vi feier nasjonaldagen slik vi gjør det

Kroppen fortsetter.. Barna skal lære hvorfor vi feier nasjonaldagen slik vi gjør det TID EMNE MÅL ARBEID JANUAR Årstiden Vinteren Kroppen Lære om anatomi og kroppens funksjoner. Bevisstgjøre barna på forskjeller i naturen. Snakke om ulike kroppsdeler Lære om skjelettet og ulike indre organer

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Aktiviteter i 2012. Pensjonister på Langhus.

Aktiviteter i 2012. Pensjonister på Langhus. Aktiviteter i 2012 Vi beklager at hjemmesidene våre har vært litt dårlig oppdatert, men vi arbeider med en helt ny webløsning, samtidig som året så langt har vært usedvanlig hektisk! Men nå kommen en enkel

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf 16-20. mars 2010 Praktisk informasjon: Påmelding til : Skien kommunes servicesenter: Telefon: 35 58 10 00 eller Mail: servicesenteret@skien.kommune.no

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer