profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid"

Transkript

1 Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

2 Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk Formprinsipp Eksempler Trykksaker i MRM-systemet «Corda» Trykkeritjenester og grafisk hjelp Produsert og utgitt av Informasjonsavdelingen ved NTNU, Idé og design: Kolbjørn Skarpnes og Mads Nordtvedt, Informasjonsavdelingen ved NTNU.

3 erkevaren NTNU M3

4 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Formål NTNU har som ett av sine mål å styrke kjennskapen til universitetet, både nasjonalt og internasjonalt, bygge kunnskap, og skape gode holdninger til merkevaren NTNU. En god merkevare skaper forventninger hos målgruppen, og leverer, eller overleverer, i henhold til disse forventningene. Alle aktører og enheter ved NTNU kommuniserer på ett eller flere vis med omverdenen. Merkevarestrategien er rettledende for all markedskommunikasjon ved NTNU, og skal sikre at NTNU framstår enhetlig og helhetlig, og bygger en sterk merkevare med en klar posisjon. Varemerke og merkevare Det er viktig å skille mellom begrepene varemerke og merkevare. Et varemerke er alle slags tegn som skiller varen eller tjenesten fra konkurrenter. NTNUs varemerke er logo-symbolet, navnet NTNU i fonten Walbaum, og kjennemerket «Det skapende universitet», i fonten DIN. En merkevare strekker seg lenger og inkluderer i kraft av sin forankring eller historie et sett med verdier i mottakerens hode. Disse verdiene er både rasjonelle og emosjonelle, og det er disse verdiene en må bygge videre på, og forsterke, for å skape en sterk merkevare. Det er en blanding mellom fornuft og følelser. NTNUs verdier er forankret i NTNUs kommunikasjonsplattform. 4

5 En merkevare eksisterer bare i hodet til mottakeren Varemerke Merkevare Det skapende universitet 5

6 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Kjernen: Det skapende universitet NTNU har valgt å posisjonere seg som «Det skapende universitet». Dette er vår påstand og vårt løfte til omgivelsene. Det må vi følge opp og underbygge. Løftet er selve kjernen i vår markedskommunikasjon, og skal skape forventninger i markedet til hva NTNU kan og skal levere. Samtidig er det en del av en posisjoneringsstrategi og en konkurransemessig fordel. Verdiene og implementering NTNUs kommunikasjon ivaretas av vår kommunikasjonsplattform. Plattformen skal benyttes både som en mal og som et korrektiv for å sikre at en sier de riktige tingene på en riktig måte, og med et underbyggende formspråk. Verdiene summerer innholdet i de assosiasjonene og konnotasjonene vi ønsker at målgruppene skal få i møtet med kommunikasjon fra merkevaren NTNU. Verdiene behøver på ingen måte kommuniseres eksplisitt. Det holder at man bruker et formspråk og fortellergrep som kommuniserer verdiene. 6

7 Kommunikasjonsplattform ved NTNU NTNUs enhetlige kommunikasjon ivaretas av vår kommunikasjonsplatform. Platformen skal benyttes som en mal for å sikre at en sier de riktige tingene, på en riktig måte, og med et underbyggende formspråk. Verdiene summerer innholdet vi ønsker at målgruppene skal assosiere og forbinde med NTNU. Hvordan skal den brukes? Kommunikasjonsplattformen skal brukes som som utgangspunkt for all kommunikasjon fra NTNU. Hvis man lager noe materiell, skal en forsikre seg om at man alltid kommuniserer noen av elementene i kommunikasjonsplatformen. Det er en fordel om man klarer å synligjøre de rasjonelle elementene gjennom framheving av de emosjonelle elementene. Et godt design, og gode bilder, har mye å si for den emosjonelle kommunikasjonen. 7

8 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Din markedskommunikasjon All markedskommunikasjon fra NTNU skal underbygge at noe skapes. Det gjelder på alle de fire hovedområdene, og uansett hvilket formål kommunikasjonen har. Valg av uttrykk, historier og formspråk er opp til den enkelte avdeling, men større kampanjer skal godkjennes av Informasjonsavdelingen. Slik gjør du: 1. Kommuniser verdiene i kommunikasjonsplattformen. 2. Kommuniser at noe skapes på, ved eller gjennom NTNU. 3. Følg NTNUs grafiske profil. 4. Snakk til målgruppen din. 5. Ved bruk av bilder av NTNU skal Hovedbygningen på Gløshaugen benyttes som signalbygg. 6. Hold det du lover i kommunikasjonen din. 7. Tenk elektronisk kommunikasjon fremfor print. Miljøvennlig materiale skal benyttes så langt som mulig ved opptrykk. Alle kampanjer og større kommunikasjonsløsninger skal Informasjonsavdelingen orienteres om i god tid før endelig tidsfrist. Last ned hele NTNUs merkevarestrategi på 8

9 Dette er Mona. Hun ble mor i 2006 I 1984 var hun det første prøverørsbarn i Norge Ultralyd var avgjørende for en vellykket befruktning Ultralydteknologien skapes på Poster fra NTNUs profilkampanje 9

10 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Bokmål: NTNU Det skapende universitet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen. Nynorsk: NTNU Det skapande universitetet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Noreg samla. I tillegg til teknologi og naturvitskap har vi eit rikt fagtilbod i samfunnsvitskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærarutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjer oss i stand til å tenkje tankar ingen har tenkt før, og skape løysingar som endrar kvardagen. Engelsk: The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim represents academic eminence in technology and the natural sciences as well as in other academic disciplines ranging from the social sciences, the arts, medicine, teacher education, architecture to fine art. Cross-disciplinary cooperation results in innovative breakthroughs and creative solutions with farreaching social and economic impact. 10

11 Presentasjonstekst Til presentasjon av NTNU i brosjyrer, annonser og lignende er det utarbeidet en egen presentasjonstekst. Denne brukes blant annet i toppen på stillingsannonsene. Merk at slagordet «Det skapende universitet» brukes på norsk, men «Innovation and Creativity» ble fjernet fra engelsk presentasjonstekst og logo våren Dette kjennemerket skal kun brukes på norsk. Når NTNU skal presenteres i utlandet, skriver vi hele universitetsnavnet fullt ut (se også side 14). NTNU Det skapende universitetet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som Rektor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet søker en visjonær rektor med høy vitenskapelig kompetanse til å lede institusjonens samlede virksomhet. Suksesskriterier er evnen til å stimulere til fremragende faglige resultater og evnen til å utvikle en organisasjon som skaffer ressurser i internasjonal konkurranse, attraktive studier og rekruttere talentfulle studenter og et høyt kompetent personale. Rektors viktigste oppgaver vil være å profilere og posisjonere NTNU som forsknings- og utdanningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt initiere og lede institusjonelle strategiprosesser påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i hele organisasjonen utvikle velegnede administrative tjenester og påse at virksomheten drives effektivt skape en positiv organisasjonskultur og et godt og produktivt arbeidsmiljø saksforberede for styret og iverksette styrets vedtak. Vi søker en rektor som kan vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorgani-sasjoner har førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor et av universitetets fagområder har god organisasjonsforståelse og evne til å utvikle administrative tjenester tilpasset kjernevirksomheten besitter gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt har en motiverende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog er resultatorientert og beslutningsdyktig Rektor ansattes på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Tiltredelse snarest mulig etter Stillingen avlønnes i henhold til Statens lederlønnssystem. Søknad sendes til: NTNU v/universitetsdirektøren Høgskoleringen Trondheim Konvolutten merkes «Rektor» og må være poststemplet senest Interesserte vil fi nne nærmere omtale av stillingen i Norsk lysningsblad og på under Aktuelt og Ledige stillinger ved NTNU. Ytterligere opplysninger fås hos universitetsdirektør Per Ivar Maudal, tlf /mobil eller vice president Tor Lian, ATKEARNEY, tlf / mobil Det skapende universitet 11

12 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Revisjon av grafisk profil Som en naturlig følge av kommunikasjonsplattformen reviderte Informasjonsavdelingen den grafiske profilen ved NTNU først i 2004, og denne utgaven er en oppdatert versjon som bygger vider på 2004-revisjonen. NTNUs grafiske profil ble utformet i 1995/1996 av designeren Bruno Oldani, og ble senere tilpasset kommunikasjonsplatt formen. Grafisk profil brukes på alt informasjonsmateriell, både trykt og elektronisk. Grafisk profil dreier seg om visuell kommunikasjon. Alt vi gjør og produserer, blir sett og tolket av forskjellige mottakere. Før man begynner å lese en tekst, vil man se farger og former, og allerede da begynne å danne seg et inntrykk av avsenderen og budskapet. I jobben med å synliggjøre og tydeliggjøre NTNU er vi helt avhengig av en tydelig grafisk profil. Dagens profil gir gode assosiasjoner til det innovative universitetet vi vil framstå som. Skal vi lykkes i å bokstavelig talt sette NTNU på kartet, krever det lojalitet i hele organisasjonen til den profilen som er valgt. Det er ikke bare enkelt å bli «tvunget» til å jobbe innenfor en profil som kanskje ikke faller i personlig smak. Da er det viktig å ta et skritt tilbake og prøve å se profilen i en større sammenheng, som vi prøver å vise i denne innledningen. Et praktisk hjelpemiddel Vi håper at denne selvhjelpen vil være en stadig på minnelse til alle som er tilknyttet universitetet, om at arbeidet med å profilere NTNU er viktig. Likevel er dette heftet først og fremst et praktisk verktøy for dem som har ansvaret for produksjon av informasjonsmateriell. Det skal gi de nødvendige retningslinjene å arbeide etter for å ivareta helheten i alt vi gjør. 12

13 Logo 13

14 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Logo En logo er et bumerke eller kjennemerke for en virksomhet, en organisasjon, institusjon eller lignende. Ofte er den utformet som en kunstnerisk eller grafisk bearbeiding av bokstaver i virksomhetens navn, men den kan også være utformet mer fritt. NTNU-logoens opprinnelse Emblemet i logoen til NTNU er vinnerutkastet i en konkurranse høsten 1995, som ble vunnet av Bruno Oldani Design Studio. Emblemet er et abstrakt symbol uten noe umiddelbart menings innhold. Kombinasjonen av buede og rette linjer, kvadrat og sirkel er ment å gi assosiasjoner til både teknologi og humaniora uten å framheve det ene på bekostning av det andre og antyder dermed et samspill mellom fagene innenfor NTNU. Norsk Engelsk 14

15 NTNUs logo NTNU bruker fremdeles det samme emblemet, men for å bli tydeligere har vi valgt å bruke bare én logovariant. Tidligere ble det brukt flere varianter hvor bokstavene «NTNU» sto på forskjellige steder i forhold til emblemet, disse er nå ikke i bruk. Som følge av kommunikasjonsplattformen har NTNU fått et kjennemerke som nå brukes sammen med logoen i de fleste sammenhenger der logoen tidligere stod alene. NTNUs logo NTNUs logo med kjennemerke Emblem I noen tilfeller er det tillatt å bruke bare emblemet, uten bokstavene «NTNU». Det kan for eksempel gjelde der det skal preges i papir og brukes som element, i bordkort, meny o.l. Altså i tilfeller der emblemet klart egner seg som dekor, uten «NTNU». Hovedregelen er likevel at hele logoen alltid skal brukes. I tilfeller der det kan være aktuelt med bruk av bare emblem, skal Informasjonsavdelingen kontaktes. 15

16 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Fargeregler i logo NTNUs hovedfarge er blå: PMS Reflex Blue. Den bør alltid brukes på NTNUs emblem. Bokstavene er alltid svarte, bortsett fra når logoen er negativ (hvit mot mørk bunn). Når blått likevel ikke kan benyttes, kan emblemet gjengis i 100% svart. Emblemet kan også brukes i hvitt mot mørk bunn (negativ). Når logoen skal ligge på en heldekkende bunnfarge, må man avveie om det er hensiktsmessig å bruke blå, svart eller negativ på logo ut fra egenskapene til bunnfargen. Er fargen lys, bruk helsvart eller blå og svart logo. Er fargen mørk, bruk negativ. 16

17 Bruk av logo ved undernivåer NTNU har tre organisatoriske nivåer: NTNU > fakultet/avdeling > institutt/ seksjon. Skal undernivå synliggjøres, settes navnet til en heten på linje under akro nymet NTNU. Det finnes to varianter med forskjellig størrelse på skriften på under nivåene. Hvis to undernivå skal synliggjøres i én logo, skal nivå to gjengis i grått nivå tre i svart. Denne varianten finnes bare med den minste skriften. Komplett sett med tillatte varianter kan lastes ned fra nettet. Under er Det medisinske fakultet og Institutt for samfunnsmedisin brukt som eksempel for å vise alle tillatte varianter. Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Det medisinske fakultet Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Institutt for samfunnsmedisin I noen tilfeller kan det dukke opp behov for å synliggjøre et fjerde uoffisielt nivå, for eksempel faggrupper og ulike sentre. Det skal dog skal aldri synliggjøres mer enn tre nivåer i logoen (for eksempel NTNU > fakultet > institutt). Et fjerde nivå kan synlig gjøres på to måter i logoen: NTNU > institutt > fjerde nivå. Eller slik: NTNU > fjerde nivå. Alle offisielle NTNU-logoer skal settes opp av Informasjonsavdelingen, kontakt oss i slike tilfeller. 17

18 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Feil bruk av logo For at logoen skal kommunisere best mulig, er det viktig at den brukes riktig. I den tiden logoen har vært i bruk, har vi sett flere eksempel på feil gjengivelse. NTNUs grafiske profil gir nok av muligheter til å slippe kreativiteten løs, men ikke på dette området. Her er noen eksempler på feil bruk av logo: Ikke bruk kontur/outline. Ikke manipuler emblemet. Ikke fyll deler med andre farger. Ikke legg logoen på bakgrunner som gir for dårlig kontrast. NTNU Det skapende universitet Ikke bruk annen font eller uthevet skrift. Ikke legg elementer i emblemet. Ikke legg farge på teksten. Husk: transparent emblem. 18

19 T 19 ypografi

20 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Typografi Fra Walbaum til DIN Fra 1996 til 2004 var det Walbaum og Futura Condensed som var skrifttypene i NTNUs grafiske profil. NTNU har forlatt Walbaum på alle områder med unntak av logoen. Også Futura Condensed er vi ferdig med. NTNUs offisielle skrifttype heter DIN. Den skal brukes i både titler, ingress og brødtekst. Hel- og halv profesjonelle formgivere skal alltid bruke DIN, og må ta kontakt med NTNUs informasjons avdeling om de ikke har fonten. Word-dokumenter og saksbehandling I Word-dokumenter og saksbehandling skal alle bruke skrifttypene Times (brødtekst) og Arial (titler). Det er for øvrig laget egne Word-maler for saksbehandling. Internett og PowerPoint På web og i PowerPoint brukes Arial. For å sikre best mulig lesbarhet, bør websider lages slik at skriftstørrelsen bestemmes av mottakerens standard - innstillinger. Dette er spesielt viktig med tanke på tilgjengelighet for svaksynte. NB På grunn av at krøllalfa i fonten DIN har en noe utradisjonell form, har vi valgt å heller bruke Arials Unngå mange forskjellige tekststørrelser. Tre forskjellige punkt størrelser er som regel nok. Bruk tydelige kontraster. La det være tydelig forskjell på tittel, ingress og brødtekst (for eksempel gir 26, 16 og 10 god størrelseskontrast). Unngå bruk av for smale spalter i mengdetekst. Det fører til mange orddelinger og unødvendige mange «hopp» for øyet. Veldig lange tekstlinjer bør også unngås. I normal brødtekst på rundt 8 punkts størrelse blir anslag (alle tegn, inkludert ordmellomrom) en god linjelengde. Ved større punktstørrelser kan tekstlinjen være lengre. I denne teksten brukes 10 punkts størrelse og cirka anslag per linje. 20

21 DIN NTNUs pofil-skrifttype abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ NB: Krøllalfa fra Arial Arial til PowerPoint, web og saksbehandling abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Times til brødtekst i tekst- og saksbehandling abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ «De fleste skrifttyper som brukes i dag, er i utgangspunktet gode å lese. For svaksynte kan det likevel se ut som om rene skrifttyper (f eks Arial) er å foretrekke. Disse typene kjennetegnes ved at de ikke har seriffer og at hvert tegn er sammensatt med lik tykkelse (vekt) i streken.» («Teksten slik vi vil ha den. Når skrift skal gjøres tilgjengelig for synshemmede.» Norges Blindeforbund 2005) 21

22 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Generelle typografiregler ved NTNU Vi etterstreber god typografi, med størst mulig bruk av norske tegn og tegn - settingsregler. Dette berører oftest disse tegnene: Tankestrek ( ) og bindestrek (-). Legg merke til at bindestreken er kortere enn tankestreken, og brukes kun i orddelinger og enkelte ordsammenstillinger. Eksempel på bruk av tankestrek: Dette er en replikk/et spørsmål eller et svar. Eksempel på bruk av bindestrek: Dette er en orddeling. Som du ser, er bindestreken kortere enn tankestreken. Til sitater og anførselstegn bruker vi denne typen: «sitat», og ikke denne. Det er ikke direkte feil å bruke disse (vanlig i word-dokumenter), men «disse» sitattegnene er ansett som det typografisk beste, og er nesten ene rådende i aviser, bøker og tidsskrifttypografi i Norge. Profesjonelle formgivere bør bruke «disse». Du finner sitattegnene slik: Mac: SHIFT+ALT+V («) og SHIFT+ALT+B (») PC: hold inn ALT og tast 0171 på det numeriske tastaturet (tallene til høyre på tastaturet) («) og ALT+0187 (») Det er generelt en god regel å «knipe» teksten (mindre luft mellom tegnene). Det er bedre for lesbarheten med litt tett tekst, enn med løs tekst. I denne teksten er knipingen satt til -2, i layout-programmet Quark Express. 22

23 Fargebruk 23

24 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Fargebruk NTNUs fargepalett betår av «NTNU-blå», sort/grå + 12 støttefarger. Man kan bare velge én av de 12 støttefargene av gangen, til sitt produkt. Da får man en «treklang» som består av: NTNU-blå, tilleggsfarge og gråtone. Støttefarge kan i tillegg brukes i 100%, 60% og 25%, men ikke bland flere støttefarger i samme produkt. Figurene under viser noen eksempler på hvordan fargene kan brukes i en grafisk komposisjon med NTNUs formprinsipper (les mer om formprinsipper og layout i neste kapittel). 24

25 «NTNU-blå» NTNUs hovedfarge har fargeblanding CMYK: 100,75,0,5. Det er et ufravikelig krav at alt som produseres av kommunikasjonsmateriell for NTNU, skal inneholde innslag av NTNU-blå (så fremt det ikke er sorthvit trykk). Den kan for eksempel være fin å bruke som en «kjeller» til plassering av logo eller i en stripe. Om man direkte-konverterer CMYK-koden til RGB, framstår ikke fargen riktig. CMYK og RGB-kodene er valgt optisk, for å framstå riktig visuellt. Man må ikke bruke en tilleggsfarge. Det er for eksempel OK med bare hvit og NTNU-blå, eller hvit, sort og NTNU-blå men NTNU-blå må alltid være med, når det er farge-trykk/print. Det er viktig å huske at fargepaletten er til fri bruk for alle ved NTNU. Ingen enhet «eier» en farge støttefarge bør velges etter målgruppe og innhold i trykksaken. NTNU-blå: CMYK: 100, 75, 0, 5 RGB: 0, 80, 158 Hex: 00509e En kan bruke nyanser fra hele gråtoneskalaen inkludert sort og hvit. Neste side viser støttefargene. 25

26 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Støttefargene I tillegg til hovedfargene har vi 12 støttefarger. De er vist under med sine koder for gjengivelse i CMYK, RGB og Pantone (PMS). Husk at det bare er tillatt å bruke én støtte farge (i tre nyanser), i tillegg til NTNU-blå og grå, pr. produkt. CMYK: 4, 14, 57, 1 RGB: 246, 216, 130 CMYK: 12, 11, 22, 0 RGB: 231, 223, 204 CMYK: 18, 19, 47, 3 RGB: 214, 197, 146 CMYK: 0, 62, 71, 49 RGB: 148, 79, 49 25% 60% 25% 60% 25% 60% 25% 60% CMYK: 60, 4, 21, 0 RGB: 104, 189, 200 CMYK: 53, 27, 4, 0 RGB: 132, 168, 207 CMYK: 34, 100, 0, 0 RGB: 175, 0, 124 CMYK: 81, 100, 0, 7 RGB: 81, 34, % 60% 25% 60% 25% 60% 25% 60% CMYK: 10, 0, 100, 11 RGB: 223, 210, 0 CMYK: 22, 8, 34, 0 RGB: 211, 217, 182 CMYK: 12, 4, 3, 0 RGB: 230, 238, 243 CMYK: 0, 61, 97, 0 RGB: 238,125, 17 25% 60% 25% 60% 25% 60% 25% 60% 26

27 Form 27

28 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Form Hjelp videre Form Tredeling Ved komposisjon og oppdeling av flater tar vi utgangspunkt i «det gylne snitt», eller mindre, eller «tredelingsregelen». Dette skal ikke være en tvangstrøye, men heller en huskeregel for å skape harmonisk oppdeling av flatene: Ikke del flatene på midten. Vi unngår å plassere ting sentrert/midt i flaten, da dette gir et statisk uttrykk (symmetrisk komposisjon). Vi plasserer heller elementene asymmetrisk på flaten, noe som gir et mer dynamisk uttrykk. Ett eller flere av feltene kan altså godt være mye mindre enn en tredjedel. Det gylne snitt Det gylne snitt bygger på en harmonisk deling av et linjestykke. Snittet deler linjestykket slik at forholdet mellom den lengste og den korteste delen er like stort som forholdet mellom hele linjestykket og den lengste delen av det. Det gylne snitt er tilnærmet lik 1,618. AB = AC AC CB A C A B deles på 1,618= A C B AB AC AC CB 28

29 Eksempel på komposisjon Figuren under til venstre viser en asymmetrisk «NTNU-komposisjon». Figuren til høyre viser en symmetrisk, som blir feil i NTNUs formspråk. Asymmetrisk Symmetrisk Valgfrie grafiske elementer I det grafiske verktøyskrinet finnes flere hjelpemidler. Sirkelelement og streker med eller uten stipler kan skape bevegelse og egenart i komposisjonen. Ikke overdriv bruken, men husk at elementene er praktiske verktøy for å skape orden i komposisjonen. Sirkelelementet kan brukes som et grafisk element med hele og stiplete linjer. Sett gjerne inn foto i sirkelen. Tykkelse på strek kan variere. Strek kan brukes hel eller stiplete. Den kan blant annet brukes for å markere skille eller som bilderamme. Ønsker man å sette fokus på noe spesielt, kan man bruke streken som pil. 29

30 Eksempler på layout Figurene under viser hvordan man kan lage layout i et oppslag, og et som viser hvordan man ikke bør gjøre det. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Eksemplene under viser omslag til trykksaker som er produsert i tråd med dagens grafiske profil ved NTNU. Grafiske maler og flere eksempler finner du i selvhjelpspakken (http://www.ntnu.no/info/selvhjelp) og i»corda» NTNUs web-baserte produksjonssystem på Internett (http://ntnu.corda.no). Se også side

31 Plakat DANSEVITENSKAP 31

32 Skilt Flyer/kort Håkon Mjåset Johansen Drummer Phone: (+47) Framside AMBASSADOR Bakside 32

33 Annonse Innovasjon veien mot en bedre utnyttelse av havets ressurser I framtiden kan havets levende ressurser gi Norge større inntekter enn oljen. Forskning og teknologiutvikling bidrar til at norsk fiskeri- og havbruksnæring blir stadig mer konkurransedyktig og skånsom for miljøet. Det marine teknologimiljøet ved NTNU er i toppsjiktet i verden og utvikler stadig nye løsninger for bedre utnyttelse av havets ressurser. Jobbmulighetene er gode. Bedriftene ønsker nytenkende og kreative kandidater som er oppdatert på den siste teknologien. NTNU er i så måte et kvalitetsstempel. På NTNU finner du et bredt fagtilbud innen fiskeri og havbruk som omfatter både biologi, teknologi og samfunnsfag. Ingen andre steder finner du et så bredt studietilbud som ved NTNU. NTNU Marin kystutvikling Årsrapport 33

34 34 Annonse

35 Annonse NTNU is Norway s leading science and engineering university, located in Trondheim at 63º north. We may work at Europe s outer edge but our research is cutting edge. Here s one example: How do you store a lifetime of memories? In 2005, scientists at NTNU s Kavli Institute took the first step in answering that question: They discovered a biological GPS deep in your brain that keeps track of where you are and where you have been. These ingenious GPS cells measure distances, figure out how far you ve gone, and compare where you are to a mental map that was made the last time you were there. Understanding the way the brain stores these memories in neural networks is critical to figuring out what happens when things go wrong, as with Alzheimer s disease and other memory-related afflictions. The brain s approach to locating itself in space even has applications beyond human health. The robotics industry recently asked Kavli researchers for help creating new navigation algorithms. We re not sure where our Kavli scientists are headed next. But you can bet they will find their way. Top research demands brilliant minds we re always looking for the best. Visit NTNU Information dept RESEARCH THAT MAY CHANGE YOUR WORLD The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is Norway's premier academic institution for technology and the natural sciences, with equally strong programmes in the social sciences, the arts and humanities, medicine, architecture and fine art. The university's cross-disciplinary research results in innovative breakthroughs and creative solutions with far-reaching social and economic impact. Visit 35

36 36 Folder

37 Rekruttering 37

38 Lag trykksaker selv i «Corda» NTNU har skaffet et MRM-system (Market Resource Management) for enkel produksjon av markedsføringsmateriell. I dette systemet kan man produsere en- og tosidige trykksaker med utgangspunkt i NTNUs forhåndsdefinerte maler for eksempel annonser, plakater, rollups og foldere. Du logger deg på systemet her: Første gang må du registrere deg for å få en brukerkonto. Ta kontakt med Informasjonsavdelingen om du trenger hjelp til å komme i gang. Pålogging i Corda: Første gang må du registrere deg for å få en brukerkonto. Bruk da din NTNU-epost (det vil ikke fungere med andre epostadresser). Du får så ditt passord tilsendt på denne adressen. 40

39 Komme i gang med Corda Maler I Corda starter vi med «halvferdige maler». Med «halvferdig» menes at layouten er fastsatt, og en kan sette sine egne bilder, tekster osv. inn i denne layouten, men en får ikke til å endre spaltebredde, plassering av elementer, skrifttype, o.l. Corda-grensesnittet er delt opp i tre felt: en venstre-meny, ett forhåndsvisningsområde, og ett arbeidsområde (til høyre). Venstre-meny Forhåndsvisning Arbeids-område Hvor mye du må skrolle opp/ned og høyre/venstre, avhenger av størrelsen og oppløsningen på skjermen din. 41

40 Gjør deg kjent med brukergrensesnittet I venstremenyen kan du velge mellom: «Produsere trykksaker», «Produsere annonser» og «Fletting» (diplomer). I tillegg finner du: «Mediabank», med bilder og filer til nedlasting, «Selvhjelpspakken» (snarvei til websidene), samt «Konto» hvor du finner tidligere annonser, og logger ut. Eksempel 1 1. I venstremenyen velger du hvilket produkt du ønsker å jobbe med. Denne gangen velger du Foldere. 2. Så klikker du, i forhåndsvisningsområdet, på den malen/stilen du ønsker å jobbe med: Folder 6-sidig. 3. Nå får du opp en forhåndsvisning av valgt mal, samt arbeidsområdet hvor du setter inn din tekst, bilder, logoer osv. Legg merke til at du få to «ark» i forhåndsvisningsområdet. De viser framsiden og baksiden på arket som det trykkes på. Arket blir etter trykking brettet (arket «falses»), og slik får man en folder. Én brett= 4-sidig. To bretter= 6-sidig. Når du har gjort en endring, satt inn tekst, nytt foto, osv., klikker du på knappen «utfør endring» i underkant av arbeidsområdet. Da oppdateres forhåndsvisningsbildet, slik at du ser dine endringer. Viktig om tekstarbeid: Når du skal lime inn tekst som du kopierer fra andre programmer, MÅ du bruke funksjonen «Paste as plain text», som ligger nest ytterst til høyre over tekstboksen i arbeidsområdet. Når du klikker på denne knappen får du opp ett vindu hvor du limer inn teksten. Klikk så på «Insert». Det er viktig at du kun bruker denne funksjonen og aldri limer tekst rett inn i tekstboksen. 42

41 Utsnitt av brukergrensesnittet i Corda. Valgt i venstremenyen: «Foldere». Her er «Folder 6-sidig» valgt. Husk å bruke «Paste as plain text-funksjonen» når du skal lime inn tekst fra andre programmer (Word, epost, o.l.). 43

42 Eksempel 2 Om du velger «annonser» i venstremenyen, kan du velge mellom tre maltyper («stiler»). Rekkefølgen blir da slik: 1. I venstremenyen velger du hvilken annonsemodul du ønsker å jobbe med. Modulene er laget etter annonsemodulkartet som de fleste tabloidavisene bruker (annonsemodulene har fast bredde, men vokser trinnvis i høyde, etter hvor mye brødtekst du setter inn). 2. Så klikker du (i forhåndsvisningsområdet) på den malen/stilen du ønsker å jobbe med. 3. Nå får du opp en forhåndsvisning av valgt mal, samt arbeidsområdet hvor du setter inn din tekst, bilder, logoer osv. Velg annonsemodul. 44

43 Annonser Annonsemalene du finner i Corda, er laget etter modulkartet for annonsesider til «Storbyavisene» (Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende), men omtrent alle aviser i tabloidformat bruker de samme modulene. Når du skal lage en annonse, velger du først modulbredde under «Produser annonser» i venstremenyen. Annonsemalene har fast bredde, men vokser trinnvis i høyden etter hvor mye tekst du har i annonsen. Har du mye tekst, «hopper» annonsehøyden automatisk opp til neste modulhøyde. Den vokser altså ikke trinnløst, men direkte opp til neste modul. Dette gjør at annonsen alltid er i et format som er godkjent av avisen. Oversikt over Storbyavisenes (Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende) modulkart finner du her: (velg «priskalkulator» i venstremenyen). Annonsemodulkartet. 45

Innholdsliste. Innledning

Innholdsliste. Innledning 1 Innholdsliste Innledning s. 2 Del 1 Hva er multimediedesign? s.3 Del 2 Målgruppe & budskap s. 6 Del 3 Medietyper s. 13 Del 4 Interaksjon s. 30 Del 5 Designprosessen s. 35 Del 6 Copyright s. 40 Del 7

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Parallellpublisering av telefonkataloger

Parallellpublisering av telefonkataloger Hårvard Briskeby TRITA-NA-E04040 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology SE-100 44 Stockholm, Sweden Parallellpublisering

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Språkprofil. klarspråk. klarspråk

Språkprofil. klarspråk. klarspråk Språkprofil! «@ klarspråk klarspråk Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Språkprofil Innhold Forord fra departementsråden «Er språket verneutstyr eller griperedskap?» 4 Forord fra statsråden

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06.

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06. Brukerveiledning NOBB Mediabank - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer Sist oppdatert 09.06.08 INNHOLD ORD OG BEGREPER 5 FØRSTEGANGSINNLEGGELSE 9 SYMBOLER MED TILHØRENDE

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK 7. SANS // DAGBOK 2013 1 2 JUBILEUMSBOK // RGB DESIGN 5 ÅR, 2008-2013 7. SANS // DAGBOK 2013 Denne boka er produsert av RGB Design. Alt fra layout og trykk er utført i våre lokaler.

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias Del II 4 Webgrafikk WEBDESIGN STEG FOR STEG I dette kapittelet skal du lære å finne materiale som du kan bruke i form av figurer og grafikk på websiden din. Du skal lære å redigere grafikken ved hjelp

Detaljer