profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid"

Transkript

1 Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

2 Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk Formprinsipp Eksempler Trykksaker i MRM-systemet «Corda» Trykkeritjenester og grafisk hjelp Produsert og utgitt av Informasjonsavdelingen ved NTNU, Idé og design: Kolbjørn Skarpnes og Mads Nordtvedt, Informasjonsavdelingen ved NTNU.

3 erkevaren NTNU M3

4 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Formål NTNU har som ett av sine mål å styrke kjennskapen til universitetet, både nasjonalt og internasjonalt, bygge kunnskap, og skape gode holdninger til merkevaren NTNU. En god merkevare skaper forventninger hos målgruppen, og leverer, eller overleverer, i henhold til disse forventningene. Alle aktører og enheter ved NTNU kommuniserer på ett eller flere vis med omverdenen. Merkevarestrategien er rettledende for all markedskommunikasjon ved NTNU, og skal sikre at NTNU framstår enhetlig og helhetlig, og bygger en sterk merkevare med en klar posisjon. Varemerke og merkevare Det er viktig å skille mellom begrepene varemerke og merkevare. Et varemerke er alle slags tegn som skiller varen eller tjenesten fra konkurrenter. NTNUs varemerke er logo-symbolet, navnet NTNU i fonten Walbaum, og kjennemerket «Det skapende universitet», i fonten DIN. En merkevare strekker seg lenger og inkluderer i kraft av sin forankring eller historie et sett med verdier i mottakerens hode. Disse verdiene er både rasjonelle og emosjonelle, og det er disse verdiene en må bygge videre på, og forsterke, for å skape en sterk merkevare. Det er en blanding mellom fornuft og følelser. NTNUs verdier er forankret i NTNUs kommunikasjonsplattform. 4

5 En merkevare eksisterer bare i hodet til mottakeren Varemerke Merkevare Det skapende universitet 5

6 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Kjernen: Det skapende universitet NTNU har valgt å posisjonere seg som «Det skapende universitet». Dette er vår påstand og vårt løfte til omgivelsene. Det må vi følge opp og underbygge. Løftet er selve kjernen i vår markedskommunikasjon, og skal skape forventninger i markedet til hva NTNU kan og skal levere. Samtidig er det en del av en posisjoneringsstrategi og en konkurransemessig fordel. Verdiene og implementering NTNUs kommunikasjon ivaretas av vår kommunikasjonsplattform. Plattformen skal benyttes både som en mal og som et korrektiv for å sikre at en sier de riktige tingene på en riktig måte, og med et underbyggende formspråk. Verdiene summerer innholdet i de assosiasjonene og konnotasjonene vi ønsker at målgruppene skal få i møtet med kommunikasjon fra merkevaren NTNU. Verdiene behøver på ingen måte kommuniseres eksplisitt. Det holder at man bruker et formspråk og fortellergrep som kommuniserer verdiene. 6

7 Kommunikasjonsplattform ved NTNU NTNUs enhetlige kommunikasjon ivaretas av vår kommunikasjonsplatform. Platformen skal benyttes som en mal for å sikre at en sier de riktige tingene, på en riktig måte, og med et underbyggende formspråk. Verdiene summerer innholdet vi ønsker at målgruppene skal assosiere og forbinde med NTNU. Hvordan skal den brukes? Kommunikasjonsplattformen skal brukes som som utgangspunkt for all kommunikasjon fra NTNU. Hvis man lager noe materiell, skal en forsikre seg om at man alltid kommuniserer noen av elementene i kommunikasjonsplatformen. Det er en fordel om man klarer å synligjøre de rasjonelle elementene gjennom framheving av de emosjonelle elementene. Et godt design, og gode bilder, har mye å si for den emosjonelle kommunikasjonen. 7

8 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Din markedskommunikasjon All markedskommunikasjon fra NTNU skal underbygge at noe skapes. Det gjelder på alle de fire hovedområdene, og uansett hvilket formål kommunikasjonen har. Valg av uttrykk, historier og formspråk er opp til den enkelte avdeling, men større kampanjer skal godkjennes av Informasjonsavdelingen. Slik gjør du: 1. Kommuniser verdiene i kommunikasjonsplattformen. 2. Kommuniser at noe skapes på, ved eller gjennom NTNU. 3. Følg NTNUs grafiske profil. 4. Snakk til målgruppen din. 5. Ved bruk av bilder av NTNU skal Hovedbygningen på Gløshaugen benyttes som signalbygg. 6. Hold det du lover i kommunikasjonen din. 7. Tenk elektronisk kommunikasjon fremfor print. Miljøvennlig materiale skal benyttes så langt som mulig ved opptrykk. Alle kampanjer og større kommunikasjonsløsninger skal Informasjonsavdelingen orienteres om i god tid før endelig tidsfrist. Last ned hele NTNUs merkevarestrategi på 8

9 Dette er Mona. Hun ble mor i 2006 I 1984 var hun det første prøverørsbarn i Norge Ultralyd var avgjørende for en vellykket befruktning Ultralydteknologien skapes på Poster fra NTNUs profilkampanje 9

10 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Bokmål: NTNU Det skapende universitet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen. Nynorsk: NTNU Det skapande universitetet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Noreg samla. I tillegg til teknologi og naturvitskap har vi eit rikt fagtilbod i samfunnsvitskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærarutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjer oss i stand til å tenkje tankar ingen har tenkt før, og skape løysingar som endrar kvardagen. Engelsk: The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim represents academic eminence in technology and the natural sciences as well as in other academic disciplines ranging from the social sciences, the arts, medicine, teacher education, architecture to fine art. Cross-disciplinary cooperation results in innovative breakthroughs and creative solutions with farreaching social and economic impact. 10

11 Presentasjonstekst Til presentasjon av NTNU i brosjyrer, annonser og lignende er det utarbeidet en egen presentasjonstekst. Denne brukes blant annet i toppen på stillingsannonsene. Merk at slagordet «Det skapende universitet» brukes på norsk, men «Innovation and Creativity» ble fjernet fra engelsk presentasjonstekst og logo våren Dette kjennemerket skal kun brukes på norsk. Når NTNU skal presenteres i utlandet, skriver vi hele universitetsnavnet fullt ut (se også side 14). NTNU Det skapende universitetet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som Rektor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet søker en visjonær rektor med høy vitenskapelig kompetanse til å lede institusjonens samlede virksomhet. Suksesskriterier er evnen til å stimulere til fremragende faglige resultater og evnen til å utvikle en organisasjon som skaffer ressurser i internasjonal konkurranse, attraktive studier og rekruttere talentfulle studenter og et høyt kompetent personale. Rektors viktigste oppgaver vil være å profilere og posisjonere NTNU som forsknings- og utdanningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt initiere og lede institusjonelle strategiprosesser påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i hele organisasjonen utvikle velegnede administrative tjenester og påse at virksomheten drives effektivt skape en positiv organisasjonskultur og et godt og produktivt arbeidsmiljø saksforberede for styret og iverksette styrets vedtak. Vi søker en rektor som kan vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorgani-sasjoner har førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor et av universitetets fagområder har god organisasjonsforståelse og evne til å utvikle administrative tjenester tilpasset kjernevirksomheten besitter gode kommunikative evner og evne til å skape tillit og nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt har en motiverende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog er resultatorientert og beslutningsdyktig Rektor ansattes på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Tiltredelse snarest mulig etter Stillingen avlønnes i henhold til Statens lederlønnssystem. Søknad sendes til: NTNU v/universitetsdirektøren Høgskoleringen Trondheim Konvolutten merkes «Rektor» og må være poststemplet senest Interesserte vil fi nne nærmere omtale av stillingen i Norsk lysningsblad og på under Aktuelt og Ledige stillinger ved NTNU. Ytterligere opplysninger fås hos universitetsdirektør Per Ivar Maudal, tlf /mobil eller vice president Tor Lian, ATKEARNEY, tlf / mobil Det skapende universitet 11

12 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Revisjon av grafisk profil Som en naturlig følge av kommunikasjonsplattformen reviderte Informasjonsavdelingen den grafiske profilen ved NTNU først i 2004, og denne utgaven er en oppdatert versjon som bygger vider på 2004-revisjonen. NTNUs grafiske profil ble utformet i 1995/1996 av designeren Bruno Oldani, og ble senere tilpasset kommunikasjonsplatt formen. Grafisk profil brukes på alt informasjonsmateriell, både trykt og elektronisk. Grafisk profil dreier seg om visuell kommunikasjon. Alt vi gjør og produserer, blir sett og tolket av forskjellige mottakere. Før man begynner å lese en tekst, vil man se farger og former, og allerede da begynne å danne seg et inntrykk av avsenderen og budskapet. I jobben med å synliggjøre og tydeliggjøre NTNU er vi helt avhengig av en tydelig grafisk profil. Dagens profil gir gode assosiasjoner til det innovative universitetet vi vil framstå som. Skal vi lykkes i å bokstavelig talt sette NTNU på kartet, krever det lojalitet i hele organisasjonen til den profilen som er valgt. Det er ikke bare enkelt å bli «tvunget» til å jobbe innenfor en profil som kanskje ikke faller i personlig smak. Da er det viktig å ta et skritt tilbake og prøve å se profilen i en større sammenheng, som vi prøver å vise i denne innledningen. Et praktisk hjelpemiddel Vi håper at denne selvhjelpen vil være en stadig på minnelse til alle som er tilknyttet universitetet, om at arbeidet med å profilere NTNU er viktig. Likevel er dette heftet først og fremst et praktisk verktøy for dem som har ansvaret for produksjon av informasjonsmateriell. Det skal gi de nødvendige retningslinjene å arbeide etter for å ivareta helheten i alt vi gjør. 12

13 Logo 13

14 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Logo En logo er et bumerke eller kjennemerke for en virksomhet, en organisasjon, institusjon eller lignende. Ofte er den utformet som en kunstnerisk eller grafisk bearbeiding av bokstaver i virksomhetens navn, men den kan også være utformet mer fritt. NTNU-logoens opprinnelse Emblemet i logoen til NTNU er vinnerutkastet i en konkurranse høsten 1995, som ble vunnet av Bruno Oldani Design Studio. Emblemet er et abstrakt symbol uten noe umiddelbart menings innhold. Kombinasjonen av buede og rette linjer, kvadrat og sirkel er ment å gi assosiasjoner til både teknologi og humaniora uten å framheve det ene på bekostning av det andre og antyder dermed et samspill mellom fagene innenfor NTNU. Norsk Engelsk 14

15 NTNUs logo NTNU bruker fremdeles det samme emblemet, men for å bli tydeligere har vi valgt å bruke bare én logovariant. Tidligere ble det brukt flere varianter hvor bokstavene «NTNU» sto på forskjellige steder i forhold til emblemet, disse er nå ikke i bruk. Som følge av kommunikasjonsplattformen har NTNU fått et kjennemerke som nå brukes sammen med logoen i de fleste sammenhenger der logoen tidligere stod alene. NTNUs logo NTNUs logo med kjennemerke Emblem I noen tilfeller er det tillatt å bruke bare emblemet, uten bokstavene «NTNU». Det kan for eksempel gjelde der det skal preges i papir og brukes som element, i bordkort, meny o.l. Altså i tilfeller der emblemet klart egner seg som dekor, uten «NTNU». Hovedregelen er likevel at hele logoen alltid skal brukes. I tilfeller der det kan være aktuelt med bruk av bare emblem, skal Informasjonsavdelingen kontaktes. 15

16 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Fargeregler i logo NTNUs hovedfarge er blå: PMS Reflex Blue. Den bør alltid brukes på NTNUs emblem. Bokstavene er alltid svarte, bortsett fra når logoen er negativ (hvit mot mørk bunn). Når blått likevel ikke kan benyttes, kan emblemet gjengis i 100% svart. Emblemet kan også brukes i hvitt mot mørk bunn (negativ). Når logoen skal ligge på en heldekkende bunnfarge, må man avveie om det er hensiktsmessig å bruke blå, svart eller negativ på logo ut fra egenskapene til bunnfargen. Er fargen lys, bruk helsvart eller blå og svart logo. Er fargen mørk, bruk negativ. 16

17 Bruk av logo ved undernivåer NTNU har tre organisatoriske nivåer: NTNU > fakultet/avdeling > institutt/ seksjon. Skal undernivå synliggjøres, settes navnet til en heten på linje under akro nymet NTNU. Det finnes to varianter med forskjellig størrelse på skriften på under nivåene. Hvis to undernivå skal synliggjøres i én logo, skal nivå to gjengis i grått nivå tre i svart. Denne varianten finnes bare med den minste skriften. Komplett sett med tillatte varianter kan lastes ned fra nettet. Under er Det medisinske fakultet og Institutt for samfunnsmedisin brukt som eksempel for å vise alle tillatte varianter. Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Det medisinske fakultet Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Institutt for samfunnsmedisin I noen tilfeller kan det dukke opp behov for å synliggjøre et fjerde uoffisielt nivå, for eksempel faggrupper og ulike sentre. Det skal dog skal aldri synliggjøres mer enn tre nivåer i logoen (for eksempel NTNU > fakultet > institutt). Et fjerde nivå kan synlig gjøres på to måter i logoen: NTNU > institutt > fjerde nivå. Eller slik: NTNU > fjerde nivå. Alle offisielle NTNU-logoer skal settes opp av Informasjonsavdelingen, kontakt oss i slike tilfeller. 17

18 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Feil bruk av logo For at logoen skal kommunisere best mulig, er det viktig at den brukes riktig. I den tiden logoen har vært i bruk, har vi sett flere eksempel på feil gjengivelse. NTNUs grafiske profil gir nok av muligheter til å slippe kreativiteten løs, men ikke på dette området. Her er noen eksempler på feil bruk av logo: Ikke bruk kontur/outline. Ikke manipuler emblemet. Ikke fyll deler med andre farger. Ikke legg logoen på bakgrunner som gir for dårlig kontrast. NTNU Det skapende universitet Ikke bruk annen font eller uthevet skrift. Ikke legg elementer i emblemet. Ikke legg farge på teksten. Husk: transparent emblem. 18

19 T 19 ypografi

20 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Typografi Fra Walbaum til DIN Fra 1996 til 2004 var det Walbaum og Futura Condensed som var skrifttypene i NTNUs grafiske profil. NTNU har forlatt Walbaum på alle områder med unntak av logoen. Også Futura Condensed er vi ferdig med. NTNUs offisielle skrifttype heter DIN. Den skal brukes i både titler, ingress og brødtekst. Hel- og halv profesjonelle formgivere skal alltid bruke DIN, og må ta kontakt med NTNUs informasjons avdeling om de ikke har fonten. Word-dokumenter og saksbehandling I Word-dokumenter og saksbehandling skal alle bruke skrifttypene Times (brødtekst) og Arial (titler). Det er for øvrig laget egne Word-maler for saksbehandling. Internett og PowerPoint På web og i PowerPoint brukes Arial. For å sikre best mulig lesbarhet, bør websider lages slik at skriftstørrelsen bestemmes av mottakerens standard - innstillinger. Dette er spesielt viktig med tanke på tilgjengelighet for svaksynte. NB På grunn av at krøllalfa i fonten DIN har en noe utradisjonell form, har vi valgt å heller bruke Arials Unngå mange forskjellige tekststørrelser. Tre forskjellige punkt størrelser er som regel nok. Bruk tydelige kontraster. La det være tydelig forskjell på tittel, ingress og brødtekst (for eksempel gir 26, 16 og 10 god størrelseskontrast). Unngå bruk av for smale spalter i mengdetekst. Det fører til mange orddelinger og unødvendige mange «hopp» for øyet. Veldig lange tekstlinjer bør også unngås. I normal brødtekst på rundt 8 punkts størrelse blir anslag (alle tegn, inkludert ordmellomrom) en god linjelengde. Ved større punktstørrelser kan tekstlinjen være lengre. I denne teksten brukes 10 punkts størrelse og cirka anslag per linje. 20

21 DIN NTNUs pofil-skrifttype abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ NB: Krøllalfa fra Arial Arial til PowerPoint, web og saksbehandling abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Times til brødtekst i tekst- og saksbehandling abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ «De fleste skrifttyper som brukes i dag, er i utgangspunktet gode å lese. For svaksynte kan det likevel se ut som om rene skrifttyper (f eks Arial) er å foretrekke. Disse typene kjennetegnes ved at de ikke har seriffer og at hvert tegn er sammensatt med lik tykkelse (vekt) i streken.» («Teksten slik vi vil ha den. Når skrift skal gjøres tilgjengelig for synshemmede.» Norges Blindeforbund 2005) 21

22 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Generelle typografiregler ved NTNU Vi etterstreber god typografi, med størst mulig bruk av norske tegn og tegn - settingsregler. Dette berører oftest disse tegnene: Tankestrek ( ) og bindestrek (-). Legg merke til at bindestreken er kortere enn tankestreken, og brukes kun i orddelinger og enkelte ordsammenstillinger. Eksempel på bruk av tankestrek: Dette er en replikk/et spørsmål eller et svar. Eksempel på bruk av bindestrek: Dette er en orddeling. Som du ser, er bindestreken kortere enn tankestreken. Til sitater og anførselstegn bruker vi denne typen: «sitat», og ikke denne. Det er ikke direkte feil å bruke disse (vanlig i word-dokumenter), men «disse» sitattegnene er ansett som det typografisk beste, og er nesten ene rådende i aviser, bøker og tidsskrifttypografi i Norge. Profesjonelle formgivere bør bruke «disse». Du finner sitattegnene slik: Mac: SHIFT+ALT+V («) og SHIFT+ALT+B (») PC: hold inn ALT og tast 0171 på det numeriske tastaturet (tallene til høyre på tastaturet) («) og ALT+0187 (») Det er generelt en god regel å «knipe» teksten (mindre luft mellom tegnene). Det er bedre for lesbarheten med litt tett tekst, enn med løs tekst. I denne teksten er knipingen satt til -2, i layout-programmet Quark Express. 22

23 Fargebruk 23

24 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Fargebruk NTNUs fargepalett betår av «NTNU-blå», sort/grå + 12 støttefarger. Man kan bare velge én av de 12 støttefargene av gangen, til sitt produkt. Da får man en «treklang» som består av: NTNU-blå, tilleggsfarge og gråtone. Støttefarge kan i tillegg brukes i 100%, 60% og 25%, men ikke bland flere støttefarger i samme produkt. Figurene under viser noen eksempler på hvordan fargene kan brukes i en grafisk komposisjon med NTNUs formprinsipper (les mer om formprinsipper og layout i neste kapittel). 24

25 «NTNU-blå» NTNUs hovedfarge har fargeblanding CMYK: 100,75,0,5. Det er et ufravikelig krav at alt som produseres av kommunikasjonsmateriell for NTNU, skal inneholde innslag av NTNU-blå (så fremt det ikke er sorthvit trykk). Den kan for eksempel være fin å bruke som en «kjeller» til plassering av logo eller i en stripe. Om man direkte-konverterer CMYK-koden til RGB, framstår ikke fargen riktig. CMYK og RGB-kodene er valgt optisk, for å framstå riktig visuellt. Man må ikke bruke en tilleggsfarge. Det er for eksempel OK med bare hvit og NTNU-blå, eller hvit, sort og NTNU-blå men NTNU-blå må alltid være med, når det er farge-trykk/print. Det er viktig å huske at fargepaletten er til fri bruk for alle ved NTNU. Ingen enhet «eier» en farge støttefarge bør velges etter målgruppe og innhold i trykksaken. NTNU-blå: CMYK: 100, 75, 0, 5 RGB: 0, 80, 158 Hex: 00509e En kan bruke nyanser fra hele gråtoneskalaen inkludert sort og hvit. Neste side viser støttefargene. 25

26 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Formprinsipp Hjelp videre Støttefargene I tillegg til hovedfargene har vi 12 støttefarger. De er vist under med sine koder for gjengivelse i CMYK, RGB og Pantone (PMS). Husk at det bare er tillatt å bruke én støtte farge (i tre nyanser), i tillegg til NTNU-blå og grå, pr. produkt. CMYK: 4, 14, 57, 1 RGB: 246, 216, 130 CMYK: 12, 11, 22, 0 RGB: 231, 223, 204 CMYK: 18, 19, 47, 3 RGB: 214, 197, 146 CMYK: 0, 62, 71, 49 RGB: 148, 79, 49 25% 60% 25% 60% 25% 60% 25% 60% CMYK: 60, 4, 21, 0 RGB: 104, 189, 200 CMYK: 53, 27, 4, 0 RGB: 132, 168, 207 CMYK: 34, 100, 0, 0 RGB: 175, 0, 124 CMYK: 81, 100, 0, 7 RGB: 81, 34, % 60% 25% 60% 25% 60% 25% 60% CMYK: 10, 0, 100, 11 RGB: 223, 210, 0 CMYK: 22, 8, 34, 0 RGB: 211, 217, 182 CMYK: 12, 4, 3, 0 RGB: 230, 238, 243 CMYK: 0, 61, 97, 0 RGB: 238,125, 17 25% 60% 25% 60% 25% 60% 25% 60% 26

27 Form 27

28 Merkevaren Logo Typografi Fargebruk Form Hjelp videre Form Tredeling Ved komposisjon og oppdeling av flater tar vi utgangspunkt i «det gylne snitt», eller mindre, eller «tredelingsregelen». Dette skal ikke være en tvangstrøye, men heller en huskeregel for å skape harmonisk oppdeling av flatene: Ikke del flatene på midten. Vi unngår å plassere ting sentrert/midt i flaten, da dette gir et statisk uttrykk (symmetrisk komposisjon). Vi plasserer heller elementene asymmetrisk på flaten, noe som gir et mer dynamisk uttrykk. Ett eller flere av feltene kan altså godt være mye mindre enn en tredjedel. Det gylne snitt Det gylne snitt bygger på en harmonisk deling av et linjestykke. Snittet deler linjestykket slik at forholdet mellom den lengste og den korteste delen er like stort som forholdet mellom hele linjestykket og den lengste delen av det. Det gylne snitt er tilnærmet lik 1,618. AB = AC AC CB A C A B deles på 1,618= A C B AB AC AC CB 28

29 Eksempel på komposisjon Figuren under til venstre viser en asymmetrisk «NTNU-komposisjon». Figuren til høyre viser en symmetrisk, som blir feil i NTNUs formspråk. Asymmetrisk Symmetrisk Valgfrie grafiske elementer I det grafiske verktøyskrinet finnes flere hjelpemidler. Sirkelelement og streker med eller uten stipler kan skape bevegelse og egenart i komposisjonen. Ikke overdriv bruken, men husk at elementene er praktiske verktøy for å skape orden i komposisjonen. Sirkelelementet kan brukes som et grafisk element med hele og stiplete linjer. Sett gjerne inn foto i sirkelen. Tykkelse på strek kan variere. Strek kan brukes hel eller stiplete. Den kan blant annet brukes for å markere skille eller som bilderamme. Ønsker man å sette fokus på noe spesielt, kan man bruke streken som pil. 29

30 Eksempler på layout Figurene under viser hvordan man kan lage layout i et oppslag, og et som viser hvordan man ikke bør gjøre det. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Eksemplene under viser omslag til trykksaker som er produsert i tråd med dagens grafiske profil ved NTNU. Grafiske maler og flere eksempler finner du i selvhjelpspakken (http://www.ntnu.no/info/selvhjelp) og i»corda» NTNUs web-baserte produksjonssystem på Internett (http://ntnu.corda.no). Se også side

31 Plakat DANSEVITENSKAP 31

32 Skilt Flyer/kort Håkon Mjåset Johansen Drummer Phone: (+47) Framside AMBASSADOR Bakside 32

33 Annonse Innovasjon veien mot en bedre utnyttelse av havets ressurser I framtiden kan havets levende ressurser gi Norge større inntekter enn oljen. Forskning og teknologiutvikling bidrar til at norsk fiskeri- og havbruksnæring blir stadig mer konkurransedyktig og skånsom for miljøet. Det marine teknologimiljøet ved NTNU er i toppsjiktet i verden og utvikler stadig nye løsninger for bedre utnyttelse av havets ressurser. Jobbmulighetene er gode. Bedriftene ønsker nytenkende og kreative kandidater som er oppdatert på den siste teknologien. NTNU er i så måte et kvalitetsstempel. På NTNU finner du et bredt fagtilbud innen fiskeri og havbruk som omfatter både biologi, teknologi og samfunnsfag. Ingen andre steder finner du et så bredt studietilbud som ved NTNU. NTNU Marin kystutvikling Årsrapport 33

34 34 Annonse

35 Annonse NTNU is Norway s leading science and engineering university, located in Trondheim at 63º north. We may work at Europe s outer edge but our research is cutting edge. Here s one example: How do you store a lifetime of memories? In 2005, scientists at NTNU s Kavli Institute took the first step in answering that question: They discovered a biological GPS deep in your brain that keeps track of where you are and where you have been. These ingenious GPS cells measure distances, figure out how far you ve gone, and compare where you are to a mental map that was made the last time you were there. Understanding the way the brain stores these memories in neural networks is critical to figuring out what happens when things go wrong, as with Alzheimer s disease and other memory-related afflictions. The brain s approach to locating itself in space even has applications beyond human health. The robotics industry recently asked Kavli researchers for help creating new navigation algorithms. We re not sure where our Kavli scientists are headed next. But you can bet they will find their way. Top research demands brilliant minds we re always looking for the best. Visit NTNU Information dept RESEARCH THAT MAY CHANGE YOUR WORLD The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is Norway's premier academic institution for technology and the natural sciences, with equally strong programmes in the social sciences, the arts and humanities, medicine, architecture and fine art. The university's cross-disciplinary research results in innovative breakthroughs and creative solutions with far-reaching social and economic impact. Visit 35

36 36 Folder

37 Rekruttering 37

38 Lag trykksaker selv i «Corda» NTNU har skaffet et MRM-system (Market Resource Management) for enkel produksjon av markedsføringsmateriell. I dette systemet kan man produsere en- og tosidige trykksaker med utgangspunkt i NTNUs forhåndsdefinerte maler for eksempel annonser, plakater, rollups og foldere. Du logger deg på systemet her: Første gang må du registrere deg for å få en brukerkonto. Ta kontakt med Informasjonsavdelingen om du trenger hjelp til å komme i gang. Pålogging i Corda: Første gang må du registrere deg for å få en brukerkonto. Bruk da din NTNU-epost (det vil ikke fungere med andre epostadresser). Du får så ditt passord tilsendt på denne adressen. 40

39 Komme i gang med Corda Maler I Corda starter vi med «halvferdige maler». Med «halvferdig» menes at layouten er fastsatt, og en kan sette sine egne bilder, tekster osv. inn i denne layouten, men en får ikke til å endre spaltebredde, plassering av elementer, skrifttype, o.l. Corda-grensesnittet er delt opp i tre felt: en venstre-meny, ett forhåndsvisningsområde, og ett arbeidsområde (til høyre). Venstre-meny Forhåndsvisning Arbeids-område Hvor mye du må skrolle opp/ned og høyre/venstre, avhenger av størrelsen og oppløsningen på skjermen din. 41

40 Gjør deg kjent med brukergrensesnittet I venstremenyen kan du velge mellom: «Produsere trykksaker», «Produsere annonser» og «Fletting» (diplomer). I tillegg finner du: «Mediabank», med bilder og filer til nedlasting, «Selvhjelpspakken» (snarvei til websidene), samt «Konto» hvor du finner tidligere annonser, og logger ut. Eksempel 1 1. I venstremenyen velger du hvilket produkt du ønsker å jobbe med. Denne gangen velger du Foldere. 2. Så klikker du, i forhåndsvisningsområdet, på den malen/stilen du ønsker å jobbe med: Folder 6-sidig. 3. Nå får du opp en forhåndsvisning av valgt mal, samt arbeidsområdet hvor du setter inn din tekst, bilder, logoer osv. Legg merke til at du få to «ark» i forhåndsvisningsområdet. De viser framsiden og baksiden på arket som det trykkes på. Arket blir etter trykking brettet (arket «falses»), og slik får man en folder. Én brett= 4-sidig. To bretter= 6-sidig. Når du har gjort en endring, satt inn tekst, nytt foto, osv., klikker du på knappen «utfør endring» i underkant av arbeidsområdet. Da oppdateres forhåndsvisningsbildet, slik at du ser dine endringer. Viktig om tekstarbeid: Når du skal lime inn tekst som du kopierer fra andre programmer, MÅ du bruke funksjonen «Paste as plain text», som ligger nest ytterst til høyre over tekstboksen i arbeidsområdet. Når du klikker på denne knappen får du opp ett vindu hvor du limer inn teksten. Klikk så på «Insert». Det er viktig at du kun bruker denne funksjonen og aldri limer tekst rett inn i tekstboksen. 42

41 Utsnitt av brukergrensesnittet i Corda. Valgt i venstremenyen: «Foldere». Her er «Folder 6-sidig» valgt. Husk å bruke «Paste as plain text-funksjonen» når du skal lime inn tekst fra andre programmer (Word, epost, o.l.). 43

42 Eksempel 2 Om du velger «annonser» i venstremenyen, kan du velge mellom tre maltyper («stiler»). Rekkefølgen blir da slik: 1. I venstremenyen velger du hvilken annonsemodul du ønsker å jobbe med. Modulene er laget etter annonsemodulkartet som de fleste tabloidavisene bruker (annonsemodulene har fast bredde, men vokser trinnvis i høyde, etter hvor mye brødtekst du setter inn). 2. Så klikker du (i forhåndsvisningsområdet) på den malen/stilen du ønsker å jobbe med. 3. Nå får du opp en forhåndsvisning av valgt mal, samt arbeidsområdet hvor du setter inn din tekst, bilder, logoer osv. Velg annonsemodul. 44

43 Annonser Annonsemalene du finner i Corda, er laget etter modulkartet for annonsesider til «Storbyavisene» (Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende), men omtrent alle aviser i tabloidformat bruker de samme modulene. Når du skal lage en annonse, velger du først modulbredde under «Produser annonser» i venstremenyen. Annonsemalene har fast bredde, men vokser trinnvis i høyden etter hvor mye tekst du har i annonsen. Har du mye tekst, «hopper» annonsehøyden automatisk opp til neste modulhøyde. Den vokser altså ikke trinnløst, men direkte opp til neste modul. Dette gjør at annonsen alltid er i et format som er godkjent av avisen. Oversikt over Storbyavisenes (Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende) modulkart finner du her: (velg «priskalkulator» i venstremenyen). Annonsemodulkartet. 45

verktøyskrin Grafisk Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet www.ntnu.no/info/selvhjelp

verktøyskrin Grafisk Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet www.ntnu.no/info/selvhjelp Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp Produsert og utgitt av Informasjonsavdelingen

Detaljer

Les mer om grafisk profil, last ned logo og maler: innsida.ntnu.no/logo-og-maler

Les mer om grafisk profil, last ned logo og maler: innsida.ntnu.no/logo-og-maler Grafisk profil ved NTNU Les mer om grafisk profil, last ned logo og maler: innsida.ntnu.no/logo-og-maler Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 23 Form... 27 Trykkeritjenester

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

GRAFISK PROFIL VED NTNU. Les mer om grafisk profil, last ned logo og maler: innsida.ntnu.no/logo-og-maler

GRAFISK PROFIL VED NTNU. Les mer om grafisk profil, last ned logo og maler: innsida.ntnu.no/logo-og-maler GRAFISK PROFIL VED NTNU Les mer om grafisk profil, last ned logo og maler: innsida.ntnu.no/logo-og-maler INNHOLD Merkevaren NTNU...3 Logo...11 Typografi...17 Fargebruk...21 Form...25 Trykkeritjenester

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Merkevarestrategi NTNU

Merkevarestrategi NTNU Merkevarestrategi NTNU Nøkkelen- kanskje selve nøkkelen- til å være en markedsleder er å effektivt kommunisere en historie. Howard Gardner Leading Minds: An Anatomy of Leadershi 1 1. Introduksjon Merkevarestrategien

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

visitnorway.com/meetings PROFILHÅNDBOK Photo: Per Eriksson/Innovation Norway Juni 2009 versjon 1.0

visitnorway.com/meetings PROFILHÅNDBOK Photo: Per Eriksson/Innovation Norway Juni 2009 versjon 1.0 visitnorway.com/meetings PROFILHÅNDBOK Juni 2009 versjon 1.0 Photo: Per Eriksson/Innovation Norway Profilelementer 1.0.0 Merkevaren Norge 3-6 Profildokumentasjon for Innovasjon Norge Meetings 1.0.0 Hovedelementet

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar. Kai-Gunnar Lillefosse April 2015

Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar. Kai-Gunnar Lillefosse April 2015 Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar Kai-Gunnar Lillefosse April 2015 Formål Faggruppa ønsker å invitere alle til å bidra med fagutvikling. Det er forankra i NSFFNS sine vedtekter at vi

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Innføring i posterdesign. Anika Mackenroth Seksjon for formidlingstjenester Det helsevitenskapelige fakultet

Innføring i posterdesign. Anika Mackenroth Seksjon for formidlingstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Innføring i posterdesign Anika Mackenroth Seksjon for formidlingstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Din poster konkurrerer med Du må være relevant for å bli lest! «You need to build an argument

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Profilmanual for Kirkevalget 2015

Profilmanual for Kirkevalget 2015 Profilmanual for Kirkevalget 2015 2 Om Kirkevalgets designprofil Kirkevalgets grmfske profi skal skape en tydelig avsenderidentitet for Kirkevalget. Den grmfske profika skal brukes på tvers av alle kanaler

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver?

Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver? Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver? En kampanje fra Opp med skrifta vær lesbar! I denne brosjyren vil du finne gode råd til hvordan du med enkle grep kan gjøre

Detaljer

Kontaktinformasjon i Outlook

Kontaktinformasjon i Outlook Kontaktinformasjon i Outlook På e-post benyttes fonten Arial. I Outlook kan man skrive inn kontaktinformasjon en gang for alle og velge at denne skal inkluderes i alle nye e-post meldinger. Det er mulig

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

Merkevarestrategi NTNU

Merkevarestrategi NTNU Merkevarestrategi NTNU Nøkkelen- kanskje selve nøkkelen- til å være en markedsleder er å effektivt kommunisere en historie. Howard Gardner Leading Minds: An Anatomy of Leadership 1 1. Introduksjon Merkevarestrategien

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf)

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Logo - Profil Norges Bondelag Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell profil forsterker

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650 Stillingsannonser Medieplan 2015 2015 LESERE 295.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon april 2017

Profilhåndbok. Versjon april 2017 Profilhåndbok. Versjon april 2017 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

User Guideline Last update: 10.05.16

User Guideline Last update: 10.05.16 User Guideline Last update: 10.05.16 Innhold Om Guidelines Logo/Farger Tyografi Bildestil EKSEMPLER implementering 3 4 5 6 7-15 Om User Guideline Denne minimanualen er en verktøykasse med de visuelle redskapene

Detaljer

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin Ulike type jobber, planlegg Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin 1 Det ER stor forskjell på skjerm og papir Det er også forskjell på de ulike mediene En

Detaljer

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD DESIGNMANUAL VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD Vi ønsker at Folketrygdfondet skal ha en enhetlig profil. For å oppnå dette er det viktig at alle i organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere følger

Detaljer

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.07.12 Arkiv: Til: Styret Fra: Styreleder Om: Tilsetting av rektor ved NTNU N O T A T Tilråding: 1. Stillingen som rektor utlyses i tråd

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g Sist oppdatert 24. november 2004 2004 Geologiens Dag 2 i n n l e d n i n g For å bygge opp og vedlikeholde en visuell profil utvikles det gjerne et sett med signaler

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER

TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER Innhold Tekstmaler for doktoravhandlinger side 2 Formater og skriftstørrelser side 3 Elementer i mal for avhandling: side 3 - Kolofonside side 5 - Fagmiljø side 5 - Takk

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG 1 P R O F I L H Å N D B O K Røyken Historielag V.4.2 14.02.2017 Bjørn Auke Endringslogg: 1. Side 4 og 5 er nye. 2. På sidene 7, 8 og 9 er logobruk på mørk bakgrunn vist. 3. På side 15 er bruken av fonten

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft»

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft» PROFILBOK Profilboken er fortsatt under utarbeidelse. Endelig versjon foreligger i løpet av høsten 2010 Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET 2005 I jubileumsåret 2005 skal disse variantene brukes i all form for markedsføring og profilering av NGF. Versjonene med symbolet øverst, skal i hovedsak brukes, mens versjonene

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

Visualisering er den nye grammatikken. Levende bilder utkonkurrerer de lange tekstene... Hvordan kommuniserer vi akademisk kvalitet?

Visualisering er den nye grammatikken. Levende bilder utkonkurrerer de lange tekstene... Hvordan kommuniserer vi akademisk kvalitet? Visualisering er den nye grammatikken. Levende bilder utkonkurrerer de lange tekstene... Hvordan kommuniserer vi akademisk kvalitet? Velkommen til EiT: Modul 1 - Visuell kommunikasjon Karianne Arentz Hagen

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer