Offentlig journal. Sykepermisjon. ***** ***** ***** Personalmappe 2007/ / PERSØK/ASO. Retur av arbeidsavtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Sykepermisjon. ***** ***** ***** Personalmappe 2007/23-3 1525/2007 07.06.2007 12.06.2007 PERSØK/ASO. Retur av arbeidsavtalen"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, tatus: J,A ykepermisjon ***** ***** ***** ersonalmappe 2007/ / ERØK/AO 221 Retur av arbeidsavtalen Engasjement som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk - stilling nr. 2/ / / ERØK/AO Mottaker Trude Aalmen var på søknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Janne Wigum ide: 1 av 22

2 øknad om midler til videreføring av prosjekt OG 6252: nternational Network Building in Waste Management in Barents region. rosjektsamarbeid med Nord-Vest Russland innenfor miljø 2007/ /2007 BDK/OH 666 Mottaker Roman Elisabeth var på søknad om privatist eksamen i Medikamentregning 15. juni 2006/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Marit Johannessen var på søknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Hanne Wikeby var på søknad om utvidet eksamenstid ***** ***** ***** tudentmappe ***** 2006/ / TDADM/AT ide: 2 av 22

3 var på søknad om utvidet eksamenstid ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ / TDADM/AT var på søknad om utvidet eksamenstid ***** ***** ***** ***** tudentmappe ***** 2007/ / TDADM/AT var på søknad om utvidet eksamenstid ***** ***** ***** studentmappe ***** 2006/ / TDADM/MAB var på søknad om utvidet eksamenstid ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ / TDADM/AT ide: 3 av 22

4 øknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB Marte Hegna Etablering av forhåndstemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 ved universiteter og høgskoler Forhåndstemmegivning fra studenter ved kommunestyre- og fylkestingsvalget / /2007 HN/[fordelt] 530 Kari-Anne edersen øknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB B 48 Karl Magnus Kildebo øknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB ngrid Melvoll ide: 4 av 22

5 øknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB B tine Ask øknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB B 53 hira Aronzon akkyndig vurdering for tilsetting av undervisningspersonell tipendiatstilling innen geometrisk modellering 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Atgeirr Flø Rasmussen Mottaker Bernt A. Bremdal Mottaker Knut Mørken ide: 5 av 22

6 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Høgskolen i Narvik tyret for Høgskolen i Narvik for perioden 1. august til 31. juli / /2007 HN/KKV TE Kunnskapsdepartementet Vedrørende søknad om overflytting / innpassning av fag øknad om overflytting fra annet lærested (samt innpassning av fag) skoleåret 2007/ / / TDADM/KA Cathrine Hoel øknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ / TDADM/MAB B 47 Emmanuel eter Mahimbo Klage på eksamenskarakter i matematikk 3 (TE1613) tatt mandag 14. mai 2007 ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ / TDADM/AT ***** ide: 6 av 22

7 Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi ( KT ) i staten Fagstatistikk 2007/ / KT/HK 408 tatistisk sentralbyrå øknad om opptak på samt innpassning av fag fra tidligere øknad om overflytting fra annet lærested (samt innpassning av fag) skoleåret 2007/ / /2007 TDADM/KA Hildur Matberg øknad på stilling som studiesjef tilling som studiesjef ved Høgskolen i Narvik 2007/ / ERØK/AO John etter Bachke Oppnevning av medlemmer til de nasjonale rådene under niversitets- og høgskolerådet niversitets- og høgskolerådet 2007/ / HN/[fordelt] niversitets- og høgskolerådet ide: 7 av 22

8 akkyndig vurdering for tilsetting av undervisningspersonell tipendiatstilling innen fagområdet ndustriell teknologi - produksjonsteknologi 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Bjørn olvang Mottaker tephen Edwardsen Mottaker Trygve Thomessen Forslag til medlemmer til Lærebokutvalget for høyere utdanning Lærebokutvalget for høyere utdanning / niversitets- og Høgskolerådet 2007/ / HN/[fordelt] 013 Nina Widding øknad på vikariat - retur av attester og vitnemål Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen datateknikk 2006/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Arnt Roald Kristoffersen Mottaker Benn H. J. Molund Mottaker Dag Diesen Mottaker Terje odoma Waag Mottaker Øyvind Hanssen ide: 8 av 22

9 Tilsetting som prosjektleder - retur av attester og vitnemål rosjektleder Desentralisert ingeniørutdanning i alten - lokalisert til Bodø 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Alf-Dagfinn Antonsen Mottaker ofya Rakitina Mottaker tein nge Rasmussen øknad på stilling - retur av attester og vitnemål tilling som førstekonsulent i studieadministrasjonen 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Anita Eliassen Lindal Mottaker Anna Eriksson Mottaker Cheng Chang Mottaker Elena helygina Mottaker Erlend Kristiansen Mottaker Hilde M Normark Mottaker John Martin Borgen Mottaker Karianne Knutsen Mottaker Nina Elise Kristensen Mottaker Tonje Helene Farset Eliassen Mottaker Trond Ekrol Dølvik Mottaker Trond Johan Mikkelsen Tufthaug Mottaker Wanja Johanne Dahl ide: 9 av 22

10 Tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis tillinger som førsteamanuensis i logistikk og operasjonsanalyse 2006/ /2007 AV/HG Mottaker er Engelseth øknad på stilling tipendiatstilling innen rusfaglig / rusforebyggende arbeid 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Anja Birkeland Mottaker Anneli Brannfjell Olsen Tilsetting i engasjement som førsteamanuensis Engasjement som førsteamanunesis/førstelektor/høgskolelektor i realfag ( fagområde fysikk ) (stilling nr 3/07) 2006/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Terje Brinck Løyning var på søknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Emmanuel eter Mahimbo ide: 10 av 22

11 var på søknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Karl Magnus Kildebo var på søknad om å ta eksamen i medikamentregning 15/ / /2007 TDADM/MAB Mottaker Ann Kristina Reppe Mottaker Emmanuel eter Mahimbo Mottaker Faye amela eters Mottaker Mari Renshusløkken var på søknad om ny eksamen i Kraftelektronikk Avvikling av eksamen 2006/ / /2007 TDADM/MAB Mottaker Kristoffer Tobiassen Mottaker Tor-EinarJohansen ide: 11 av 22

12 Tilbud til kandinavisk tvikling Tilbud på oppdrag kandinavisk utvikling as 2007/ /2007 BDK/OH ***** Mottaker kandinavisk tvikling A øknad på stilling som studiesjef tilling som studiesjef ved Høgskolen i Narvik 2007/ /2007 ERØK/AO Mari Nilsen Vedtak i klagenemda om utestenging og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen Orientering om disiplinærsaker - fratakelse av retten til å gå opp til eksamen 2006/ / /2007 TDADM/MAB 535 TE Høgskulen i ogn og Fjordane Tar imot stipendiatstilling innen rusfaglig / rusforebyggende arbeid tipendiatstilling innen rusfaglig / rusforebyggende arbeid 2007/ / ERØK/AJK Ole Gunnar Monsen ide: 12 av 22

13 akkyndig vurdering av søkere til stilling som professor innen teknologi i kaldt klima / bygningsteknologi tilling som professor innen teknologi i kaldt klima / bygningsteknologi 2007/ / BDK/OH rofessor Arne Erik Holdø rofessor F Bhinder rofessor C vey rofessor J Wakes Angående innstilling fra sakkyndig utvalg for stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen VV-energiteknikk/energiteknologi/integrert bygningsteknologi tilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen integrert bygningsteknologi (B) 2007/ / ERØK/AJK tein Martin Kristoffersen Ad prosessen med rekruttering av rektor til HiN tilling som rektor ved Høgskolen i Narvik 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Edel alma torelvmo TE Mottaker Kjetil Kvalsvik Einar Bovim, LEKTORLAGET Eirik ørslett, FORKERFORBNDET Gunn-Mari Jenssen, NORK YKELEERFORBND Johnny Tokle, NTO Ketil Forselv, NTL Reidun Bottenvann, TDANNNGFORBNDET vein Arne Munkvold, TEKNA ide: 13 av 22

14 Klage på eksamenskarakter i Matematikk 3 TE1613 ***** ***** - studentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/AT ***** øknad om å få ta medikamentregningsprøve som privatist 2006/ / TDADM/MAB B 54 Tina Terese Dalheim Avtale vedrørende gjennomføring og finansiering av hovedprosjekt for avgangsstudenter mellom kanska Norge A og HiN - Navn på hovedprosjekt: "Forbedre produktivitet ved industrialisert byggeprosess, kanska Norge A" Avtaler vedrørende hovedoppgaver - BDK - skoleåret 2006/ / / BDK/OH 433 kanska Norge A Avslutning av permisjon - oppsigelse ***** ***** - ersonalmappe 2007/ /2007 ERØK/AO 221 tefan Jacobsen ide: 14 av 22

15 var på søknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB Mottaker tine Ask var på søknad om å ta eksamen i medikamentregning 2006/ /2007 TDADM/MAB Mottaker hira Aronzon var på søknad om å få ta medikamentregningsprøve som privatist 2006/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Tina Terese Dalheim var på søknad om permisjon fra studiet ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2006/ /2007 TDADM/KKV Mottaker Jorunn Tufthaug ide: 15 av 22

16 øknad om fødselspermisjon ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/AT Mottaker Marie Rothli Holdø Opptak i enkeltfag på økonomi og administrasjon Ekstraordinære opptak i løpet av/for studieåret 2007/ / /2007 TDADM/KA Mottaker Raymond Nilsen var på permisjonssøknad ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ /2007 HV/AGJ Mottaker Anne-Marit edersen øknad om utsettelse av tilbudt studieplass Opptak / tsatt studieplass fra høst 2007 til høst / /2007 TDADM/KA teffen Thomassen ide: 16 av 22

17 var på søknad om ekstraordinær eksamen i TE1581 tål-, tre- og betong ***** ***** ***** ***** tudentmappe ***** 2006/ /2007 TDADM/AT Mottaker Mikkel Nils Eira Forslag til innstilling tilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen VV-energiteknikk/energiteknologi/integrert bygningsteknologi 2007/ /2007 ERØK/AA Mottaker Ali Aras-brahim Mottaker Raymond Riise Mottaker tein Martin Kristoffersen Forslag til innstilling Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innenfor konstruksjonsteknikk og/eller energiteknikk 2006/ /2007 ERØK/AO Mottaker Cosmas Mumba Mottaker Erik Axelsson Mottaker Kyrre Larsen Mottaker Øyvind øraas ide: 17 av 22

18 Arbeidsavtale for stilling som Høgskolelektor ***** ***** - ersonalmappe 2007/ /2007 ERØK/AO TE Leif D. lener Arbeidsavtale - stilling som Førsteamanuensis ***** ***** - ersonalmappe 2007/ / HN/KKV 221 Ger Wackers øknad på rofessorat innen ndustriell teknologi rofessorat innen ndustriell teknologi 2007/ /2007 ERØK/AJK Jayantha. Liyanage Din søknad på rofessorat innen ndustriell teknologi - oversendelse utvidet søkerliste rofessorat innen ndustriell teknologi 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Adresseliste ide: 18 av 22

19 Arbeidsavtale - stilling som konsulent og Melding om prøvetidsreglene i underskrevet stand ***** ***** - ersonalmappe 2007/ / ERØK/AO 221 Baard Arnøy Arbeidsavtale - stipendiatstilling og Melding om prøvetidsreglene i underskrevet stand ***** ***** ***** - ersonalmappe 2007/ / ERØK/AO 221 Ole Gunnar Monsen øknad på stilling som studiesjef tilling som studiesjef ved Høgskolen i Narvik 2007/ /2007 ERØK/AO ***** Revisjon - Erasmus 2 - student- og lærermobilitet Erasmus / /2007 TDADM/TAJ 341 Mottaker Høgskolen i Narvik enter for internasjonalisering av høyere utdanning ide: 19 av 22

20 øknad om opptak 3. år Bachelor økonomi og administrasjon Ekstraordinære opptak i løpet av studieåret 2006/ / /2007 TDADM/KA tengrim Andersen øknad om å fortsette -studiet høsten 2007 ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ / TDADM/AT ***** Kjetil lettstrand øknad på stilling som studiesjef tilling som studiesjef ved Høgskolen i Narvik 2007/ / ERØK/AO ***** øknad på stilling som studiesjef tilling som studiesjef ved Høgskolen i Narvik 2007/ / ERØK/AO ***** ide: 20 av 22

21 Arbeidsavtale - rosjektleder og Melding om prøvetidsreglene i underskrevet stand ***** ***** - ersonalmappe 2007/ / ERØK/AO 221 ofya Rakitina Oversendelse av foreløpig rapport - Revidering sykepleie - Fase 2 NOKT - Evaluering av sykepleierutdanning / / TDADM/KKV 427 Berit Kristin Haugdal øknad om permisjon fra stilling som høgskolelektor i rusfag tilling som førsteamanuensis/førstelektor /høgskolelektor ved videreutdanningene i rusfag 2007/ / ERØK/AJK Trond Eriksen Arbeidsavtale for stilling som renholder ***** ***** ***** - personalmappe 2007/ / ERØK/AJK 221 Minporn J. Hartvigsen ide: 21 av 22

22 Kopi av brev - Dr.ing.-studiet ved NTN - Maksimal studietid ***** ***** ***** ersonalmappe 2007/ / ERØK/AO 221 Mottaker Høgskolen i Narvik Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomi og administrasjonsstudiet øknad om overflytting fra annet lærested (samt innpassning av fag) skoleåret 2007/ / / TDADM/KA anel og Renate Gabela øknad om konteeksamen i GR Matematikk 2 del 1 ***** ***** ***** ***** - studentmappe ***** 2007/ / TDADM/MAB ***** tlysning av midler til utvikling av samarbeidsformer mellom universitets- og høyskolesektoren og skole-/barnehageeier tvikling av samarbeidsformer mellom universitets- og høyskolesektoren og skole-/barnehageeier 2007/ / HN/[fordelt] 434 tdanningsdirektoratet ide: 22 av 22

Offentlig journal. Invitasjon til forskningsopphold. Invitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007 HIN/EPS 29.05.

Offentlig journal. Invitasjon til forskningsopphold. Invitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007 HIN/EPS 29.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.5.2007-27.5.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 29.05.2007 nvitasjon til forskningsopphold. nvitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04.

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.5.2007-13.5.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.05.2007 øknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/359-3

Detaljer

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 20.05.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.05.2007 Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007 2006/192-14 1260/2007 10.05.2007 TDADM/MAB

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer