Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, tatus: J,A øknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ / TDADM/AT Mottaker ***** Tilsetting i forlenget engasjement som praksiskonsulent ***** ***** ***** - ersonalmappe 2007/ /2007 ERØK/AO ***** Mottaker Karin Ravn edersen Tilsetting i forlenget engasjement som høgskolelærer ***** ***** ***** ***** personalmappe 2006/ /2007 ERØK/AO ***** Mottaker Anne velstad Evju ide: 1 av 14

2 Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor ***** ***** - ersonalmappe 2007/ /2007 ERØK/AO 221 Mottaker Arlene Hall var på søknad om å gå opp til eksamen som privatist Eksamen ved HiN - tudenter fra andre skoler / /2007 TDADM/MAB Mottaker iri-marie Vinje ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/MAB Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Tor Raymond Bjørkli ide: 2 av 14

3 var på søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2006/ /2007 TDADM/KKV Mottaker John Martin Borgen var på søknad om å ta to eksamener samme dag 2 eksamener samme dag - skoleåret 2006/ / /2007 TDADM/MAB Mottaker Emrah Karagóz Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor ***** ***** - ersonalmappe 2007/ /2007 ERØK/AO 221 Mottaker Leif D. lener var på søknad om å ta eksamen som privatist Eksamen ved HiN - tudenter fra andre skoler / /2007 TDADM/MAB Mottaker ilje Møgster Cristensen ide: 3 av 14

4 Kontrakt / avtale mellom HiN og NRH Nasjonalt råd for helse- og solialfagutdanning om vurdering av søknader om opprykk til førstelektor amarbeid med institusjoner i Norge - avtaler 2006/ /2007 HN/E 30 Mottaker niversitets- og høgskolerådet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - ersonalmappe 2007/ /2007 ERØK/AJK 221 tatens ensjonskasse Referat fra generalforsamling i Ofoten flerfaglige opplæringskontor Ofoten flerfaglige opplæringskontor - samarbeid 2007/ / TDADM/AT 321 TO Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor Høring - Endring i lov om offentlige anskaffelser - Krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter der det offentlige er arbeidsgiver Høring - Endring i lov om offentlige anskaffelser 2007/ /2007 TEKNDRFT/GNY 008 Kunnskapsdepartementet ide: 4 av 14

5 øknad om å ta medikamenteksamen som privatist den 15. juni Eksamensavvikling ved HiN / / / TDADM/AT B Bente Akseth Breivoll nnkalling til arlamentsmøte tudentparlamentet - N / /2007 TDADM/KKV 551 TO tudentparlamentet i Narvik Trekker søknad på engasjement som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk - stilling nr. 2/07 Engasjement som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk - stilling nr. 2/ / / ERØK/AO TE ***** Trekker søknad på engasjement som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk - stilling nr. 2/07 Engasjement som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk - stilling nr. 2/ / / ERØK/AO TE tig Flaata ide: 5 av 14

6 Call for papers to Norad's rogramme for Master tudies (NOMA) NORAD's rogramme for Master studies (NOMA) / / HN/E 666 Mottaker Høgskolen i Narvik enter for internasjonalisering av høyere utdanning Behandlingskoder / kodeoversikt for skoleåret 2007/2008 tatens lånekasse / /2007 TDADM/AT 572 tatens lånekasse Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007 Eksamensavvikling ved HiN / / /2007 TDADM/AT B Elisabeth Bremeyer Carlsen Oppmelding til eksamen 15. juni 2007 i rosedyrekunnskap 1, Medikamenthåndtering Eksamensavvikling ved HiN / / /2007 TDADM/AT Cathrine Agerup ide: 6 av 14

7 Høring - forslag til strategi for bruk av ed og e-signatur Bruk av ed og e-signatur 2007/ /2007 HN/KKV 008 TO Kunnskapsdepartementet øker om eksamensavvikling i Molde våren 2007 ***** ***** - studentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/MAB B Fredrik Okkenhaug Kontrakt mellom HiN og Vakt ervice Nord A amarbeid med næringslivet 2007/ / TEKNDRFT/GNY 321 Vakt ervice Nord A Tilsetting i engasjement som høgskolelektor Engasjement i norsk / engelsk - tillingsnr 5/ / /2007 ERØK/AJK Mottaker Marianne teng ide: 7 av 14

8 øknad om lærlingeplass - KT driftsfag Tilsetting av lærlinger 2007/ / ERØK/[fordelt] tian Ask Elsbak Høring av tiltak mot Legionella - presisering av høringsnotat Høring - Tiltak mot Legionella 2007/ / HN/[fordelt] 008 Helse- og omsorgsdepartementet var på søknad om støtte til miljøprosjekter i Russland rosjektsamarbeid med Nord-Vest Russland innenfor miljø 2007/ / BDK/OH 666 tatens forurensingstilsyn Tilbakemelding om videre studier ***** ***** - studentmappe ***** 2007/ /2007 HV/AGJ Mottaker ***** ide: 8 av 14

9 Oppfølgingsundersøkelse i 2007 av resultater fra tiltaksplan for å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne i staten Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i staten 2007/ /2007 ERØK/[fordelt] Mottaker Høgskolen i Narvik Det Kongelige fornyings- og administrasjonsdepartement Tilsetting i stilling som høgskolelektor Førstestilling i sykepleierfag eller medisinske og naturvitenskapelige fag knyttet til sykepleierutdanningen 2006/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Lisa Øien var på søknad om ekstraordinær eksamen ***** ***** ***** tudentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Andrey Boyarchuk var på søknad om opprettelse av ekstraordinær eksamen ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/MAB Mottaker ***** ide: 9 av 14

10 var på søknad om eksamensavvikling i Molde våren 2007 ***** ***** - studentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/MAB Mottaker Fredrik Okkenhaug nnstilling til tilsetting rosjektleder Desentralisert ingeniørutdanning i alten - lokalisert til Bodø 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Alf-Dagfinn Antonsen Mottaker ***** Mottaker ***** Mottaker ***** Mottaker ofya Rakitina Mottaker tein nge Rasmussen artnerskapsavtale mellom REC itech og HiN Fleksibel ingeniørutdanning - Etablering av desentralisert ingeniørutdanning i alten med oppstart høsten / /2007 EKTVRK/KH 411 Mottaker REC itech A ide: 10 av 14

11 øknad om medikament test Eksamensavvikling ved HiN / / / TDADM/AT Anders M øtorp øknad om eksamen i medkamentlære Eksamensavvikling ved HiN / / /2007 TDADM/AT Elaine Berg øknad om eksamen i anntidsprosessorer Eksamensavvikling ved HiN / / / TDADM/AT Hans Roger Øverby Finansiering av forprosjekt - Matchmaking program for russiske og norske bedrifter - Bekreftelse på deltakelse rosjektnr "Matchmaking rogramme for Russian and Norwegian Enterprises" 2007/ /2007 EKTVRK/KH 153 Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ide: 11 av 14

12 øknad om tilgang til ts learning under svangerskapspermisjon ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/AT Marie Rothli Holdø Vedr søknad på stilling som stipendiat innen fagområdet geometri/grafikk tipendiatstilling innen geometrisk modellering 2007/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Arnt Roald Kristoffersen Legeerklæring - Behov for utvidet eksamenstid ***** ***** - studentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/MAB Torvet Legesenter A Kartlegging av stiftelser i universitets- og høgskolesektoren tiftelser i universitets- og høgskolesektoren 2007/ /2007 HN/[fordelt] 009 Kunnskapsdepartementet ide: 12 av 14

13 NOKT's styrevedtak om system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Narvik - Evaluering av system for kvalitetssikring NOKT - ystem for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Narvik 2007/ /2007 HN/[fordelt] 427 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Vedtak i klagenemnda ved HiB - testengelse og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen Orientering om disiplinærsaker - fratakelse av retten til å gå opp til eksamen 2006/ / /2007 TDADM/MAB 535 Høgskolen i Bergen Kompetanseløftet nvitasjon til å søke om midler til opplærings- og kompetansetiltak for sosial- og helsepersonell 2007 Kompetanseløftet Opplærings- og kompetansetiltak 2007/ /2007 HN/[fordelt] 403 Fylkesmannen i Nordland Retur av arbeidsavtale tilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i realfag - fagområde statistikk eller fysikk (stilling 01/07) 2006/ /2007 ERØK/AJK Mottaker Jo Høkedal ide: 13 av 14

14 Bevilgning - må driftsmidler - HiN - rosjektnummer /V00 må driftsmidler Norges forskningsråd 2007/ /2007 HN/MO 666 Norges forskningsråd øknad om kontinuasjonseksamen, L1430 Algoritmer og datastrukturer ***** ***** - studentmappe ***** 2007/ /2007 TDADM/MAB ***** Regnskaps-/årsavslutning ved Høgskolen i Narvik kommentarer Regnskapssaker / /2007 ERØK/EFM 130 Riksrevisjonen øker om å ta eksamen i medikamentregning Eksamensavvikling ved HiN / / /2007 TDADM/AT Athar Jabbari ide: 14 av 14

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 20.05.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.05.2007 Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007 2006/192-14 1260/2007 10.05.2007 TDADM/MAB

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til forskningsopphold. Invitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007 HIN/EPS 29.05.

Offentlig journal. Invitasjon til forskningsopphold. Invitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007 HIN/EPS 29.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.5.2007-27.5.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 29.05.2007 nvitasjon til forskningsopphold. nvitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Adm.enhet: USIT, Ta med underordnede enheter: -1, Journaldato: 1.1.2008-31.12.2008, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.02.

Adm.enhet: USIT, Ta med underordnede enheter: -1, Journaldato: 1.1.2008-31.12.2008, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Adm.enhet: ST, Ta med underordnede enheter: -1, 1.1.2008-31.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.11.2012 Forespørsel vedrørende utvikling av jobbdatabase

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2010 2013 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer