Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom. Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom. Klinikk psykisk helse og rusbehandling"

Transkript

1 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom Klinikk psykisk helse og rusbehandling

2 Informasjon om BUPA døgnenhet ungdom Hva er BUPA døgnenhet ungdom? BUPA døgnenhet ungdom er en sengeavdeling for utredning og behandling av barn og ungdom med alvorlige psykiske vansker. Døgnenheten er organisert som en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold. Hvem får plass hos oss og hvordan? De fleste som kommer til oss har fått henvisning fra en av BUPAs poliklinikker i Vestfold eller av lege. Vi er et tilbud til barn og ungdom opp til 18 år. Det er ingen bestemte diagnoser som er nødvendige for å få plass hos oss. Innleggelse velges ofte der annen behandling over tid ikke har hjulpet eller der det trenges mer intensiv observasjon og utredning for å forstå tilstanden. Andre ganger velges døgnenheten fordi det haster med å sette i gang god behandling, eller fordi det føles tryggest å være her under behandlingen. Det å bli innlagt på sykehus er for de fleste ungdommer og foreldre krevende og kan oppleves som en stor inngripen i hverdagen. Noen ganger fi nnes det viktige behandlingsmessige grunner for å ikke velge innleggelse selv om ungdommen har det vanskelig. Hvem er vi? Fagteam består av overlege, to psykologspesialister, klinisk sosionom og lege i spesialisering. Miljøterapeutgruppa består av sykepleiere, barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer. I tillegg har vi husmor, helsesekretær, rengjører og enhetsleder. Miljøterapeutene jobber i turnus på dag og kveld, og det er egne nattevaktsstillinger. Nattevaktene er våkne og tilgjengelige hele natten. Hvor lenge er ungdommen her? Dette er individuelt ut fra problemstillingen. Fra noen få dager og oppover, men ofte 3-6 uker. Oppholdet kan også bli forlenget eller forkortet om vi ser et behov for dette. Hvor går ungdommen på skole under oppholdet? Vi har en egen skole knyttet opp til døgnenheten, SMI skolen. Skolen er lokalisert i samme bygg. Her får ungdommene tilpasset undervisning. Skolen samarbeider med hjemmeskolen (den skolen du hører til) om undervisningen. Noen ungdommer har hele eller deler av undervisningen sin på hjemmeskolen, dersom det er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart. Før oppholdet starter Forvern foregår på litt ulike måter, avhengig av hvor mye tid vi har før innleggelse og av problemstillingen. Vi ønsker å møte både ungdommen og foreldre for å høre hva dere ønsker hjelp til. På den måten kan vi planlegge oppholdet best mulig. Noen ganger vil vi ha felles møte med dem som har henvist til oss. Vi ønsker også å komme på hjemmebesøk slik at vi blir litt bedre kjent og vi kan fortelle mer om døgnenheten. Ungdommen og foreldre vil få tilbud om å komme på besøk til døgnenheten før innleggelse. Under forvernet avtaler vi hvordan vi skal samarbeide og innhente informasjon fra eventuelle andre instanser/skole Hvor mange er det plass til hos oss? Vi har seks heldøgns plasser. Heldøgnplass betyr at man kan være innlagt hele døgnet, hele uken. De fleste som er hos oss kan reise hjem på permisjoner i helgene og eventuelt også noen kvelder i uken. Noen ganger ønsker vi at en av foreldrene kan være innlagt sammen med barnet eller ungdommen. Noen pasienter har dagplass, det vil si at de er i avdelingen på dagtid, men sover hjemme. 2 Sykehuset i Vestfold

3 Under oppholdet Alle pasientene får en saksansvarlig i avdelingens fagteam. Disse samarbeider med miljøterapeutene i avdelingen for å gjennomføre utredning og behandling. Miljøterapeutene jobber i team. Vi prøver å få til at ungdommene kan være mest sammen med miljøterapeuter fra «sitt» team, slik at det ikke blir så mange å bli kjent med. Utredningen og behandlingen tar alltid utgangspunkt i hva ungdommen, foreldre og BUP ønsker hjelp med. Vi prøver å bli mest mulig konkrete i forhold til hva dere trenger ny informasjon om eller forståelse for. Som oftest har barnet blitt grundig utredet av BUP eller andre instanser tidligere. Vi ser på hva vi tenker det er fornuftig å fortsette med og hvilke nye metoder/strategier vi kan prøve ut her på døgnenheten. De viktigste metodene våre er samtale og observasjon. Vi benytter gjerne spørreskjema, intervjuer og tester om vi tror det er nyttig. I tillegg gjør vi som regel medisinske undersøkelser av barnet. Det blir undersøkt reflekser, ulike bevegelser og koordinasjonsevne m.m. Dette blir utført av lege. Ofte er det også aktuelt å gjøre andre undersøkelser som blodprøver, elektroencefalogram(eeg), røntgen og magnetundersøkelse(mr) av hjernen. Dette er for å utelukke somatiske lidelser som kan være årsak til symptomene. Avhengig av hva som er målet for oppholdet samarbeider vi med foresatte, skole, BUPA poliklinikk, PPT, barnevern eller andre instanser om å overføre det vi fi nner ut til ungdommens hverdag etter oppholdet. Vi pleier å gi tilbakemelding til foreldre og BUPA poliklinikk fortløpende underveis i oppholdet og ha et eget utskrivingsmøte for foreldre og aktuelle samarbeidspartnere. Etter oppholdet hos oss er det vanligvis BUPA poliklinikk som har ansvar for å følge ungdommen videre. Det blir utarbeidet egne rapporter fra døgnenheten som oppsummerer hva vi har gjort, funn og råd. Hva består utredning og behandling i? Mye av utredningen og behandlingen ved døgnenheten skjer miljøterapeutisk. Det vil si at den er naturlig innvevd i de daglige aktivitetene ved enheten. Dette betyr også at utredningen / behandlingen i stor grad foregår i settinger hvor ungdommen er i samspill med andre ungdom og voksne. En del er særlig tilpasset hver enkelt ungdom og kan bestå av for eksempel: Observasjon og kartlegging Individuelle samtaler med saksansvarlig i fagteam eller miljøterapeut Familiesamtaler Reflekterende samtaler (er en metode for å lytte til hverandres samtaler, og reflektere for lettere å fi nne løsninger på utfordringer). Eventuell utprøving og bruk av medisiner eller seponering av disse. Hjelp til å opprette gode søvn- og matvaner Avspenningsøvelser Individuelt tilpasset skoletilbud. BUPA døgnenhet ungdom 3

4 Den andre delen av behandlingen er nedfelt i de daglige rutinene og aktivitetene ved døgnenheten og er dermed i stor grad felles for alle som er innlagt. Viktige elementer her er: Klar struktur på dagene og aktivitetene. Dette gjør hverdagen forutsigbar og gir trygghet gjennom at det blir tydelig for ungdommene hva som forventes av dem. Emosjonell trening gjennom fokus på, samtaler om og oppgaver rundt mestring av egne følelser, og kommunikasjon av disse til andre. Mestringsopplevelse gjennom tilpassede aktiviteter og positive opplevelser som kan gi økt selvfølelse og selvtillit. Sosial trening gjennom strukturerte og frie aktiviteter sammen med andre ungdom og voksne. Trening i dagligdagse ferdigheter. Praktisk informasjon Hva skal ungdommen ha med seg? Ta med dere klær for en uke. Husk klær til uteaktiviteter. Badetøy/gymtøy og innesko. Kan også ta med seg personlige gjenstander til rommet (f.eks. CD-spiller, plakater, kosedyr og liknende). Aktiviteter Ungdommene deltar på ulike aktiviteter i og utenfor avdelingen. De ulike aktivitetene vil bli avtalt i samarbeid mellom dere og miljøterapeutene i forhold til hvilke observasjoner vi ønsker å se ungdommen i og hva vi sammen fi nner ut at det kan være nyttig å øve seg på. Aktiviteter kan være gåturer, fotball, sykling, fototur, kino, bowling, gymsal, tur til stranden m.m. Hvis ungdommen deltar i faste fritidsaktiviteter vil vi prøve å tilrettelegge for at man kan delta på dette under innleggelsen Måltider Vi ønsker at ungdommene spiser måltider sammen i felles spisestue. Miljøpersonalet spiser også sammen med dere. Personalet dekker på/av til måltidene sammen med ungdommene. Alle rydder av eget servise og setter inn i oppvaskmaskin når vi er ferdige. Døgnenheten har egen husmor som planlegger innkjøp og lager det meste av maten. På husmøtet hver mandag deltar ungdommene i å avgjøre ukens meny. Om døgnenheten Døgnenheten har flere felles stuer med TV, DVD, spill, bøker, leker og hobbybord. Avdelingen har egen spisestue, der vi samles til fellesmåltider. I tillegg fi nnes det vaskerom i avdelingen, hvor man har anledning til å få vasket klær. Vi ligger i et rolig område ved sykehuset med gode muligheter for uteaktiviteter. Vi har også hobbyrom (tegning/maling) og aktivitetsrom (biljard). Vi har en egen gymsal med mulighet for trening, ballspill og klatring. Vi kan bruke svømmebasseng på sykehuset en kveld i uka. Vi har også mulighet til å bruke SMI-skolens musikkrom på ettermiddagstid. Alle er sammen om å holde avdelingen ryddig og trivelig. Rom Alle har eget rom og eget bad. Noen av rommene har en egen liten stue tilknyttet seg. I løpet av oppholdet kan det hende at man av ulike årsaker må bytte rom. 4 Sykehuset i Vestfold

5 Dagsplan Vekking + morgenstell Frokost Skolestart. Du får timeplan på skolen Lunsj i posten Eventuell skoledag videre Samtaler med behandler eller miljøtera peutisk aktivitet Middag Aktiviteter etter individuelt behandlingsopplegg Kveldsmat Leggetid. Dersom du pleier å legge deg tidligere hjemme, vil samme tidspunkt gjelde når du er innlagt. Permisjon / besøk Permisjon og besøk avtales med behandler i fagteam eller miljøterapeut, og det er viktig at en lager avtale om dette på forhånd. Dette fordi vi ønsker å få best mulig oversikt i forhold til planleggingen av ettermiddagen og uken. Av hensyn til andre pasienter skal besøket ikke foregå i fellesarealet. Vi har flere mindre stuer som går an å benytte seg av. Vanligvis har vi en samtale med ungdom og foreldre på fredager (ukesevaluering) der vi blant annet snakker om uken som har vært og planer for den kommende uken. De fleste har permisjon hjem i helgene. Mobil og PC bruk Ungdom og foresatte kan bruke mobil og egen pc på rommet sitt, men ikke i fellesområdet (som for ekesempel stue og kjøkken). Vi har en egen PC i fellesstue som kan benyttes. Teamet rundt den enkelte ungdom kan gjøre individuelle avtaler i forhold til bruk av mobil og pc. Disse reglene er for den enkeltes sikkerhet og for at ikke andre får med seg tlf. samtaler som er private. Miljøterapeutene lager avtale med foresatte i forhold til spilletid. Trygghet for hver og en Bruk eller oppbevaring av rusmidler og alkohol er ikke tillatt. Gjenstander som kan være farlig for deg eller andre skal ikke oppbevares i avdelingen eller på rommene. Disse tingene kan oppbevares av personalet og utleveres etter avtale, eller ved hjemreise. Vi tillater ikke at ungdommer bytter, kjøper eller låner klær, penger eller andre gjenstander fra hverandre under oppholdet. Allergi gjør at vi dessverre ikke kan tillate dyr inne på avdelingen. Vi jobber mye for at det skal føles trygt for alle å være her. Dersom noen er urolige, utøver vold eller på annen måte oppleves å være til fare for seg selv eller andre, vil personalet gripe inn med tiltak for å roe situasjonen. Dette medfører noen ganger bruk av holdeteknikker. Personalet har god trening i håndtering av slike situasjoner. Vi har egen skjermingsenhet (miniavdeling) som kan benyttes for pasienter som er svært urolige, eller som av andre årsaker har behov for å bli skjermet fra miljøet i resten av avdelingen. Det er alltid personale tilgjengelig i skjermingsenheten når den er i bruk. Private medisiner Eventuell privat medisin og helsekost, fluortabletter og lingnende oppbevares av personalet (dette gjelder både for pasienter og foresatte). Dersom ungdommen bruker medisiner vil han få det av avdelingens personale under innleggelse. Rømming, ulykke eller andre alvorlige hendelser Dersom ungdommer rømmer fra døgnenheten varsles foresatte. Politiet varsles vanligvis også i samarbeid med familien. Leting pågår til ungdommen er kommet til rette. Ved ulykker eller andre dramatiske hendelser ved døgnenheten, vil foresatte varsles så raskt som mulig og nødvendige sikkerhets- eller hjelpetiltak iverksettes. Video og bilder Videoopptak kan bli benyttet i veilednings- eller behandlingsøyemed. Materialet oppbevares nedlåst og sletting av opptak skjer etter gjeldende lover og forskrifter. Vi vil aldri ta fi lm eller bilder uten at dette er avtalt med deg/dere på forhånd. Foresatte og pasienter innlagt på posten kan ikke ta bilder, fi lm eller lydopptak av andre pasienter og voksne. BUPA døgnenhet ungdom 5

6 Foreldre med barn på døgnenheten Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet i den grad det følger av pasient- og brukerrettighetsloven 6-2. Det er av stor betydning for behandlingen vi gir at foresatte deltar aktivt i utrednings/ behandlingsopplegget enten de er innlagt sammen med eller ikke. Dette gjelder også foreldre uten daglig omsorg dersom disse utgjør en omsorgsressurs for barnet. Foresattes deltagelse kan for eksempel omfatte: Deltagelse i de daglige rutinene og aktivitetene sammen med barnet Individuelle foreldresamtaler eller familiesamtaler med behandler/miljøterapeut Deltagelse på forvernsmøte, innskrivningsmøte, og utskrivningsmøte (møter med alle involverte etater som skole, PPT, BUP og andre) Samarbeid med eventuelle andre hjelpeinstanser etter behov og avtale. Ukesevaluering Økonomiske forhold Oppholdet ved døgnenheten er gratis. Foresatte må holde barnet med klær og utstyr under oppholdet. Andre utgifter som mat, medisiner og lignende dekkes av døgnenheten. Mange av barna på avdelingen har store hjelpebehov, og derigjennom rett til ulike økonomiske støtteordninger. Vår sosionom vil være behjelpelig med veiledning rundt økonomiske støtteordninger dersom det er ønske om dette. Omsorgspenger - Foreldre har rett til fri fra arbeid med lønn ved sykdom hos barn under 12 år for et visst antall dager per år per forelder (noen flere dager ved omsorg for mer enn to barn, antall stønadsdager dobbles dersom en er alene med omsorgen). Kronisk sykdom eller funksjonshemning hos barnet kan gi rett til økt antall omsorgsdager, eller utvidet rett til omsorgspenger opp til 18 år. Pleiepenger - Du kan ha rett til pleiepenger fra NAV hvis du har omsorg for barn under 12 år (18 år hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet) som er innlagt i helseinstitusjon. Det er et vilkår for rett til pleiepenger at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Du kan få pleiepenger når pleiebehovet varer mer enn syv kalenderdager. Pleiepenger gis først fra åttende dag fra NAV. Dagene før kan du ha rett til omsorgspenger. Velferdspermisjon Dersom fravær ikke dekkes av nødvendige ytelser fra NAV kan du vurdere å kontakte arbeidsgiver med spørsmål om velferdspermisjon. Det er ingen lovfestet rettighet, men mange arbeidsgivere vil være behjelpelig. Stønader - Barn med langvarige psykiske lidelser/funksjonshemninger kan også ha rett til hjelpestønad (skal dekke utgifter til ekstra tilsyn og pleie) og grunnstønad (skal dekke ekstra utgifter). Dekning av reiseutgifter Foresatte har krav på dekning av reiseutgifter fra avdelingen når de har barn innlagt på døgnenheten. Dette gjelder i forhold til møter/avtaler foresatte har blitt bedt om å møte på i den perioden barnet er innlagt. Permisjonsreiser for innlagte pasienter dekkes også av avdelingen. Skjema for reiseregning fås ved henvendelse til behandler/ resepsjon. Husk å ta vare på kvitteringer fra parkering/offentlig transport. Unntak er dagene barnet blir skrevet inn og ut, disse dagene betraktes som polikliniske og reise-utgifter disse dagene dekkes gjennom Helseforetakenes senter for Pasientreiser. For å få refundert utlegget du har i forbindelse med disse reisene, må eget reiseregningsskjema sendes dit. Har du spørsmål til utfyllingen av skjemaet, kan du ringe Pasientreiser eller se eksempel på utfylt skjema på Parkering Det er to parkeringsplasser for besøkende til avdelingen. Disse er lokalisert utenfor inngang A og du trenger parkeringsbevis som du kan hente i ekspedisjonen. Utover disse plassene er det betalingsplasser i gatene omkring, det er til tider vanskelig å fi nne ledig plass, lurt å beregne litt tid. Taushetsplikt Ansatte ved døgnenheten har taushetsplikt. Taushetsplikt innebærer at vi ikke kan viderebringe opplysninger til andre enn foreldre uten samtykke. Etter at ungdom har fylt 16 år har vi også taushetsplikt overfor foreldre, med unntak for situasjoner der foreldre/foresatte trenger nødvendig informasjon for å kunne ivareta sitt foreldreansvar. Det kan være for eksempel ved opplysninger om alvorlig psykisk lidelse, rømninger eller selvmordfare. Slike opplysninger er vi lovpålagt å formidle til foreldre selv om ungdommen har fylt 16 år. Vi tilstreber god kommunikasjon med både barn/ ungdom og foreldre. 6 Sykehuset i Vestfold

7 Samtykke til behandling All behandling forutsetter samtykke fra de som har foreldreansvaret. Dette gjelder fram til barnet er 16 år. Fra 16 års alder må ungdommen selv gi samtykke til behandling eller innleggelse. Det fi nnes unntak for noen situasjoner der alvorlig sinnslidelse kan medføre bruk av tvunget innleggelse eller behandling. Dette vil både ungdommen og foresatte få grundig informasjon om dersom det er aktuelt. Lovverk og rettigheter for pasienter BUPA døgnenhet ungdom er underlagt offentlige lover. Særlig vil Pasientrettighetsloven regulere mange av deres rettigheter som foreldre og pasient. Dersom man opplever at man ikke får den hjelpen man har krav på er det Fylkesmannen i Vestfold som er rette klageinstans. Pasient- og brukerombudet i Vestfold jobber også for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet og hit kan man henvende seg for gratis rådgivning og hjelp. Vi ønsker også at barn/ungdom og foreldre sier fra til oss dersom det er noe man ikke er fornøyd med, slik at vi sammen kan fi nne ut hvordan vi kan hjelpe dere best mulig. Kontaktinformasjon Besøksadresse: Adlersgate 37, Tønsberg Postadresse: Sykehuset i Vestfold HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling BUPA Døgnenhet ungdom Postboks Tønsberg Telefon vaktrom: Telefon resepsjon: Infobrosjyre sist revidert Pasient- og brukerombudet i Vestfold Tlf E-post : Kontrollkommisjonen Innen psykisk helsevern er det egne kontrollkommisjoner. Kontrollkommisjonen fører tilsyn med døgnenheten. Kommisjonen ledes av en jurist og består ellers av en lege og to andre medlemmer. En av de «to andre medlemmene» skal være en person som selv har vært under psykisk helsevern, som er eller har vært nærstående til en pasient eller som har representert pasientinteresser i stilling eller verv. Kontrollkommisjonens hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møte med psykiske helsevern. Kommisjonen holder blant annet tilsyn med avdelingens bruk av tvang gjennom anmeldte og uanmeldte besøk. Innlagte ungdommer får anledning til å prate med medlemmer i kommisjonen. BUPA døgnenhet ungdom 7

8 Sykehuset i Vestfold HF Halfdan Wilhelmsens allé Tønsberg Postboks Tønsberg Sentralbord E-post: fi Mer informasjon på SiV Grafi sk AT august 2014 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography, Sykehuset i Vestfold

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) døgn ungdom. Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) døgn ungdom. Klinikk psykisk helse og rusbehandling Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) døgn ungdom Klinikk psykisk helse og rusbehandling Informasjon om BUPA døgn ungdom BUPA døgn ungdom er en sengeavdeling for utredning og behandling av barn

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til rehabiliteringsavdelingen Halldor Skard Kunsten å være i bevegelse Kontaktinfo Kari Anita Johansen er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Rita Kongestøl Blokkum er fagleder

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Informasjon om virksomhet Avlastning barn og unge

Informasjon om virksomhet Avlastning barn og unge Informasjon om virksomhet Avlastning barn og unge Kiæråsen avlastningssenter og Åsebråten avlastning Virksomhet Avlastning barn og unge gir avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert Kari Fjugstad Giske og Vidar Lerheim Giske Hovstad 5419 Fitjar Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Fitjar, 14.8.12 Høringsuttalelse - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken. Velkommen. til Drammen sykehus

Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken. Velkommen. til Drammen sykehus Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken u Velkommen til Drammen sykehus Lokalsykehus med mange områdefunksjoner Drammen sykehus er lokalsykehus for kommunene i nedre del av Buskerud samt Sande

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern 1 Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern har som hoved oppgave å ivareta din rettssikkerhet. Alle institusjoner, distriktspsykiatriske

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Med mennesket i sentrum

Med mennesket i sentrum Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. En orientering til pasienter, brukere, pårørende og andre Med mennesket i sentrum Arbeidsmotto for alle N.K.S. institusjoner: I de små ting frihet, i de store

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Legal protection in the event of commitment to mental health care Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge. Informasjon om Post 3 Barneposten

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge. Informasjon om Post 3 Barneposten Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Informasjon om Post 3 Barneposten 1 Innhald Informasjon om post 3...2 Kva er post 3 Barneposten?...2 Kven får plass hos oss og korleis?...2 Kor mange barn er

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss!

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Til deg Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Hvem er vi? Vi er Nevroklinikkens rehabiliteringsavdeling.

Detaljer

INFORMASJON OM STØTTEORDNINGER, RETTIGHETER OG MULIGHETER

INFORMASJON OM STØTTEORDNINGER, RETTIGHETER OG MULIGHETER St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Psykisk Helsevern 0Barne-og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling Lærings- og mestringssenteret INFORMASJON OM STØTTEORDNINGER, RETTIGHETER

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 avnelapp Barnets navnelapp Dato: Sykepleier som utførte samtalen: Pasientansvarlig lege: Pasientansvarlig sykepleier: FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 Hensikt: Deltakere: Sted: Tidspunkt: Skape

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Velkommen til. Barneseksjonen. Barneseksjonen. Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge

Velkommen til. Barneseksjonen. Barneseksjonen. Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge Velkommen til Barneseksjonen Barneseksjonen Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge Innhold VELKOMMEN TIL BARNESEKSJONEN!...3 HVOR FINNER DERE OSS?...4 VIKTIG INFORMASJON:...5 FORBEREDELSER

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Forskrift Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 1. desember 2000 med hjemmel

Detaljer

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

Sosionomens rolle i palliasjon. v/ Bente Fridtjofsen, sosionomtjenesten Nordlandsykehuset HF

Sosionomens rolle i palliasjon. v/ Bente Fridtjofsen, sosionomtjenesten Nordlandsykehuset HF Sosionomens rolle i palliasjon v/ Bente Fridtjofsen, sosionomtjenesten Nordlandsykehuset HF 28.11.16 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet): Onkologiske avdelinger,

Detaljer

Trenerveiledning del 1. Mattelek

Trenerveiledning del 1. Mattelek Trenerveiledning del 1 Mattelek 1 TRENING MED MATTELEK Mattelek er et adaptivt treningsprogram for å trene viktige matematiske ferdigheter som antallsoppfatning, den indre mentale tallinja og mønsterforståelse.

Detaljer

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern Velkommen som medlem av kontrollkommisjon i psykisk helsevern Du har nettopp blitt oppnevnt som medlem i en kontrollkommisjon for de kommende fire årene. Du skal ta fatt på et arbeid som er ansvarsfullt

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Velkommen til Det oransje huset

Velkommen til Det oransje huset Velkommen til Det oransje huset Rugtvedt avlastningsbolig Viktig og nyttig informasjon om avlastning Velkommen som bruker ved Rugtvedt avlastningsbolig! Vi har som mål at både brukere og foresatte/ pårørende

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Om Forandringsfabrikken og PsykiskhelseProffene Forandringsfabrikken gjennomførte

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet

VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Klinikk Elverum Terningen Arena, Hamarvegen 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no Friskstiftelsen

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet.

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen Friskstiftelsen ble etablert av Oppfølgingsenheten Frisk. Friskstiftelsen er en institusjon innen spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter

Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling, Enhet for Rus og Psykiatri, Sørlandets sykehus Kr.sand v/ Helene Ljunggren Bjørnarå Miljøobservasjon Tar utgangspunkt

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling.

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling. Retningslinjer for Samarbeid mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag om koordinerte tjenester til barn som trenger det på grunn av sykdom, psykiske vansker eller annen funksjonsnedsettelse

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Serviceerklæring Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Har du behov for boveiledningstjeneste, praktisk bistand og opplæring? Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-15/15106-3 103018/15 11.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.12.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID.

INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID. INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID. Levekår Miljøarbeidertjenesten Rev.25.06.2012 teb INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 3 2. Utvikling av støttekontakttilbudet... 3 3. Hva er en støttekontakt 4 4. Når

Detaljer