Samplan, Torill Nyseth, Universitetet i. Tromsø. Torill Nyseth, Universitetet i. Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samplan, 26.05. 2015. Torill Nyseth, Universitetet i. Tromsø. Torill Nyseth, Universitetet i. Tromsø"

Transkript

1 Samplan, Torill Nyseth, Universitetet i

2 Sted slik vi har forstått sted Fysisk; bygningsstruktur, lokalisering, geografi Noe stabilt, varig, bestandig Tydelig identitet; industristedet, fiskeværet, Sørlandsbyen, bygdebyen. Er det fortsatt slik?

3

4 Noe skjer Den nye mobiliteten Det lokale og det globale Modernitet Avindustrialisering Urbanisering Rokker ved både det fysiske uttrykket og det som foregår der

5 Ikke-stedet finns det? Steder som er ribbet for identifiseringspunkter, laget for gjennomstrømming De er nøytrale, anonyme og monotone, representerer en «glatt, maskinmessig effektivitet» Steder som mangler det som gjør dem unike og forskjellige fra andre Kilder til avlokalisering og frikopling av kulturelle fenomener fra en sammenheng «Modernitetens kulturelle former har det kjennetegn at de er stedløse. De er masseproduserte og forbløffende like overalt. Det finnes flere globale kulturelle fellesnevnere i vår tid, som på konkrete måter skaper en global kultur på siden av de lokale og derved utfordrer dem. Et slikt ikke-sted er flyplassen har du sett en har du sett alle. Selvsagt er ikke flyplasser identiske, men de forholder seg til det samme grunnleggende sett av regler. Med andre ord går det an å lære seg regler og konvensjoner på ên flyplass for så og overføre dem til en annen. De kan betraktes som globale sentralbord som tilbyr et felles grensesnitt» Thomas Hylland Eriksen: Kulturelle veikryss

6 «A global sence of place» Hva er egentlig lokalt?

7 Lokalt Globalt: Er Selbu-mønsteret egentlig fra Selbu? Poenget: forståelsen av sted ikke stabilt og entydig, men komplekst og sammensatt

8 Identitetsdimensjonen Stedets identitet referer til en historisk og materiell kontinuitet Det kollektive vi på et sted, de delte oppfatningene av hva som kjennetegner stedet og dets kultur, ofte historisk forankret, og som endres langsomt Vår personlige stedsidentitet ikke entydig mens folks forhold til stedet kan være flyktig eller vi kan ha tilknytning til flere steder flerstedlige identiteter Anvendt i stedsutvikling: noe særegent, ofte historiske trekk som fornyes og rendyrkes

9 Stedidentitet: faktorer som former et steds identitet Fysiske særpreg og romlige kvaliteter: - Arkitektur og fysisk utforming - Natur og landskap - Beliggenhet - Snetralitet/lokalisering - Infrastruktur - Kommunikasjon Kultur og historie: - Tradisjoner i lokalsamfunnet - Fysisk kulturarv og miljø - Immaterielle kulturminner - Kulturliv som tilbud, opplevelser og aktiviteter - Hendelser og begivenheter som preger folk og sted - Rituelle arrangementer og Næringsliv: - Næringslivshistorie - Næringsstruktur - Handelsvirksomhet - Næringsbygg- og anlegg - Næringsarealer/Områder - Utviklingstendenser Lokalbefolkning og det sosiale liv: - Befolkningssammensetning - Verdier - Vaner og sosial praksis - Den sosiale takhøyden - Lokal mentalitet - Sosiale miljøer og nettverk - Tradisjoner for dugnader, medvirkning og fellessinnsats

10 Å velge seg et sted: Om stedsidentitet som flyktig og flerstedlig Vi kan ha mer enn en stedsidentitet eller tilknytning til sted Det moderne mennesket håndterer mange stedsidentifikasjoner på en gang Flere velger seg et sted som passer med egen identitet og livsstil! Tilhørighet til sted er ikke borte som følge av globalisering men antar nye former stedsidentiet mer kompleks!

11 Nytt fokus på sted Et mye større fokus på stedsutvikling og regionalisering i hele Europa Økt konkurranse mellom byer og regioner; viktig å posisjonere seg for å tiltrekke seg kapital, kunnskap og interessante prosjekter- viktigere å skape attraktive steder Lokal identitet og lokale særtrekk blir salgsvare gjennom branding og markedsføring Strukturelle næringsmessige endringsprosesser som endrer regionens/stedets livsgrunnlag: Det postindustrielle samfunn -fra industri til kultur Krav til større sensitivitet overfor nye livsformer og hvilke kvaliteter ved et sted ulike befolkningsgrupper verdsetter Krav til å være mer dynamiske fordi vi i stadig større grad må forholde seg til en global kontekst

12 Globalisering Branding Stedsutvikling Konkurranse Stedsidentitet

13 Jakten på det unike og autentiske Hva er særegent her hos oss? Hva særpreger stedet? Hva har vi som ingen andre har? - Interessant historie? Sterke fortellinger? - Godt bevarte kulturminner og kulturmiljøer? - Spektakulær natur? - Særegen arkitektur? - Spesielle opplevelser?

14 Hvordan forstår vi sted? Sted er noe mer enn arkitektur! Og stedsutvikling mer enn fasadeflikking, brostein og signalbygg! Sted er identitet, opplevelse, politikk, prosess, nettverk, hendelser, begivenheter, levd liv, aktivitet, vitalitet, bevegelse Sted er ikke stabilt! Sted både VAR, ER og BLIR Doreen Massey: Sted som møtested: er i stadig endring, det er flyktig og dynamisk, uoversiktlig og vanskelige å gripe, og oppleves forskjellig for ulike mennesker!

15 Doreen Massey: ledende stedstenker: What is spesial about place is not som romance of a pre-given collective identity or the eternity of the hills. Rather, what is special about place is precisely that throwntogetherness, the unavoidable challenge om negotiation a here-and now; and a negotiation which must take place within and between both human and nonhuman» Doreen Massey, 2005:140)

16 The Fluid City is fundamentally about a city becoming unsettled Kim Dovey

17 Hva er egentlig et sted? Et sted er ingen container det er ingen lukka boks, men tvert imot, det er Dynamisk: alltid i endring, det er åpent, flytende og porøst Mangfoldig: det oppleves forskjellig av forskjellige mennesker Komplekst: sammensatt av det bygde landskapet, nature, symboler og opplevelser

18 To forståelser: Tradisjonell oppfatning: Statisk, stabilt Lukket Faste grenser En identitet Homogent «Røtter» Lokalisert, romlig form Nyere forståelse: Dynamisk, alltid i endring, prosess Åpent Flytende/grenseløst Flere identiteter Heterogent «Føtter» Nettverk til resten av verden

19 Stedsutvikling er Sammensatte prosesser Vekselvirkning mellom materielle og symbolske endringsprosesser Stor kompleksitet Stedsutvikling handler derfor ikke bare om å produsere stedet i ny drakt det handler om stedets identitet og det handler om samfunnsbygging Slike forhandlinger kan man ikke overlate til overivrige investorer eller til enkeltgrupperinger med særlige interesser i å tilføre stedet en ny profil Stedsutvikling er derfor en prosess som må følge demokratiske regler for medvirkning og dialog

20 Hva slags steder er Kiruna, Ibestad og Vågan med dette perspektivet? Kiruna: Sveriges desidert største kommune i areal 50 ulike bygder: Kiruna by i midten Relativt liten by dominert av 1 storindustriell aktør: LKAB: Hjørnestensbedrift: ca 2000 ansatte Befolkningsnedgang kontinuerlig siden 1970-tallet: innb.

21 Stedsutvikling i Kiruna Transformasjon blir et for tamt begrep «Stadsomvandlingen» vedtatt 2004 Fravær av stabilitet Stor dynamikk både fysisk, økonomisk og sosialt Extreme Makeover

22 Hva bidrar det åpne stedsperspektivet med? Industristedet ikke eneste identitet Maskulint dominert arbeiderklasseby Hjalmar Lundbohm: etablerte LKAB 1900:mønsterbyens visjoner: forventes videreført i den nye byen Byplanen utarbeidet av byplanlegger Hallman var Sveriges først klima-tilpassede byplan Etnisk sammensatt: en av de største samiske kommunene i Norden: etniske spenninger Mobilitet: man beveger seg i et stort landskap grensen mellom by og land utydelig Rural mentalitet kombinert med industriarbeid; ut i naturen så snart man har anledning: fiske, jakt, skuter rural mentalitet : byen bare et sted for nødvendig livsopphold: livet leves i naturen Et pragmatisk folk: lite protester

23 Vågan: Svolvær og Kabelvåg: intern konkurranse om å være senteret, både historisk og delvis også i dag. Fiskeværet som ble by: Svolvær Kabelvåg: Historisk fiskerisenter Borg: Høvdingsete i Vikingtid

24 To studier: Karin Marie Antonsen: Å velge bosted i Lofoten: En diskursanalyse av folkelige fortellinger om bostedsvalg og hverdagsliv (2011) Sarah Marie Peters: Naturbaserte aktiviteter som livstil, arbeid og grunnlag for valg av bosted i Lofoten (2014).

25 Noen poenger Livsstil som flyttemotiv: livsstilsflytting Glokal stedsidentitet Livsstilsentreprenører Det urbane i det rurale

26

Mobilitet, translokalitet og stedstilhørighet;

Mobilitet, translokalitet og stedstilhørighet; Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Mobilitet, translokalitet og stedstilhørighet; en studie av stedsopplevelser blant tilflyttere i Midt-Troms. Maiken S. Granberg Masteroppgave

Detaljer

Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, 2013 9:04 AM. Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser

Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, 2013 9:04 AM. Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, 2013 9:04 AM Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser Tapir_BergDale.fm Page 2 Friday, February 8, 2013 9:04 AM Tapir_BergDale.fm Page 3 Friday,

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

Økolandsby på norsk samhandling med kommunen i to økolandsbyprosjekt på Østlandet

Økolandsby på norsk samhandling med kommunen i to økolandsbyprosjekt på Østlandet Økolandsby på norsk samhandling med kommunen i to økolandsbyprosjekt på Østlandet SPL - 6900 Christine Bakke- Kiøsterud Mastergradsoppgave i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Detaljer

Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering

Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering Guri Mette Vestby og Heidi Bergsli Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering NOTAT 2005:131 1 Forord Dette notat er del av en omfattende rapportering innenfor prosjektet Byenes attraktivitet

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 Forord Studietiden

Detaljer

Scenarier for verdiskaping og kulturminner på Røros

Scenarier for verdiskaping og kulturminner på Røros Forskningsrapport 2009-059 Scenarier for verdiskaping og kulturminner på Røros Karin Ibenholt Rolf Røtnes Lars-Erik Becken Scenarier for verdiskaping og kulturminner på Røros Karin Ibenholt* Rolf Røtnes

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes

Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes Med jobben på flyttelasset av Ragnvald Storvoll og Marit Alvig Espenes Kan stedsuavhengig arbeid bidra til å rekruttere og beholde kompetanse i Nord-Norge? Hva må til for at arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Stedsuavhengig stedsutvikling

Stedsuavhengig stedsutvikling FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Stedsuavhengig stedsutvikling En studie av handlingsrom for lokalsamfunnsutvikling

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

MILJØ SOM IMAGE. BORDET FANGER?

MILJØ SOM IMAGE. BORDET FANGER? MILJØ SOM IMAGE. BORDET FANGER? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom image, organisasjonsidentitet og arbeid med ytre miljø i HÅG Kjersti Wæhre Program for Industriell økologi Rapport nr: 1/2003

Detaljer

NIKU Rapport 42 2010. Strømsø. Sentrumsutvikling med kulturminner som ressurs. Sveinung Krokann Berg Johanne Sognnæs Grete Swensen

NIKU Rapport 42 2010. Strømsø. Sentrumsutvikling med kulturminner som ressurs. Sveinung Krokann Berg Johanne Sognnæs Grete Swensen Strømsø Sentrumsutvikling med kulturminner som ressurs Sveinung Krokann Berg Johanne Sognnæs Grete Swensen Krokann Berg, S., Sognnæs, J., Swensen, G. 2010. Strømsø. Sentrumsutvikling med kulturminner som

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Forord. Tromsø, 20. Mai 2013 Anette Lill Karlsvik

Forord. Tromsø, 20. Mai 2013 Anette Lill Karlsvik Sammendrag Denne oppgaven er en studie av høykvalifiserte utenlandske arbeidstakere i Trondheim. Internasjonalisering og økende spesialisering i arbeidslivet er et av mange trekk ved dagens globalisering.

Detaljer

Cresco, et lite trøndersk eventyr

Cresco, et lite trøndersk eventyr Cresco, et lite trøndersk eventyr En studie av organisasjonsidentitet i Cresco Roar Bovim Hovedfagsoppgave Våren 2003 Veileder: Per Morten Schiefloe NTNU, Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002

Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002 Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002 Marit Aure Avhandling levert for graden Doctor Rerum Politicarum UNIVERSITETET I TROMSØ 1 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for planlegging

Detaljer

Regionale næringsutviklingsstrategier: Eksempelet IT-byen Steinkjer 1 Espen Carlsson, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer

Regionale næringsutviklingsstrategier: Eksempelet IT-byen Steinkjer 1 Espen Carlsson, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer Regionale næringsutviklingsstrategier: Eksempelet IT-byen Steinkjer 1 Espen Carlsson, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer I denne artikkelen blir fokus satt på læring og innovasjon blant kunnskapsintensive

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Forord. Oslo, april 2002. Arvid Strand Forskningssjef. NIBR-rapport 2002:4

Forord. Oslo, april 2002. Arvid Strand Forskningssjef. NIBR-rapport 2002:4 1 Forord Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet Boligbygging i Nydalen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Bakgrunnen for oppdraget var at Plan-

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst?

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst? Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst? Marita Monsen Høsten 2004 Masteroppgave i samfunnsgeografi Institutt for Geografi Universitetet i Bergen 2 Innholdsfortegnelse Figurliste... 6

Detaljer

KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER

KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER Annika Honggard KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER på indre Helgeland Masteroppgave i Entreprenørskap, innovasjon & samfunn Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)

Detaljer