PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA. Letebrønn 34/7 36 S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA. Letebrønn 34/7 36 S"

Transkript

1 PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA Letebrønn 34/7 36 S

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING FORMÅL MED DOKUMENTET DET NORSKE OLJESELSKAP LISENS PL 553 KVITVOLA, LETEBRØNN 34/7 36 S PLASSERING AVSTANDER OG BEREDSKAPSRESSURSER ANDRE RESSURSER OM BORGLAND DOLPHIN PARTNERE SVENSKA PETROLEUM EXPLORATION AS BAYERNGAS NORGE MILJØ OG NATURRESSURSER I OMRÅDET... 8

3 1 Innledning 1.1 Formål med dokumentet Dette dokumentet inneholder informasjon om boring av letebrønn 1 i lisens PL 553 Kvitvola. Dokumentet inneholder informasjon om operasjonen og de ulike selskapene som er involvert. Alt innhold i pressepakken kan brukes fritt av redaksjonene. 1.2 Det norske oljeselskap Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og er partner i Johan Sverdrupfeltet. Selskapet har en ambisiøs strategi for fortsatt vekst, og har nylig inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil i Norge*. Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. Samtidig fortsetter Det norske en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel. Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet av Marathon i Norge får vi også kontor i Stavanger. *Krever godkjennelse fra myndighetene 2 Lisens PL 553 Kvitvola, letebrønn 34/7 36 S Det norske er operatør med 40 prosent eierandel. Partnere er Svenska Petroleum Exploration AS (35 prosent) og Bayerngas Norge (25 prosent). Hovedformålet med brønnen er å påvise mulig forekomst av petroleum og hvorvidt det finnes kommersielt drivverdige mengder hydrokarboner. I tilfelle funn vil produksjonstest av brønnen bli vurdert og eventuelt gjennomført. 2.1 Plassering Letebrønn 34/7-36 S Kvitvola ligger nord i Nordsjøen, 146 km vest for Florø. De nærmeste installasjonene er Visund som ligger åtte km mot øst, og Snorre 13 km mot nordvest. Plasseringen av brønnen er vist i figuren under. 1 Letebrønn = Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Omfatter undersøkelses- og avgrensningsbrønner.

4 Figur: Plassering av PL 553 Kvitvola

5 2.2 Avstander og beredskapsressurser Avstandene under gjelder seilingsled for fartøy og luftlinje for helikopter, fra angitt lokalitet til Kvitvola. HELIKOPTER Plassering Dist. Transit Pax. Utstyr Kommentar Flesland 196 km/ 106 nm 45 min Medevac Transporthelikopter CHC Super Puma EC 225 Super Puma EC 225 AWSAR Statfjord B Sea King Sea King (JRCC) FARTØY Statfjord B Florø Sola 27 km/ 14 nm 146 km/ 79 nm 327 km/ 176 nm 7 min 14 Medevac SAR sykepleier Helikopter med mekanisk løfteutstyr 43 min 18 FLIR camera, medevac, lege, 2 radars, retningspeiler, NVG, 2 redningsheiser, bårer. 1 t 36 min 18 FLIR camera, medevac, lege, 2 radars, retningspeiler, NVG, 2 redningsheiser, bårer. Søk og redningsarbeid på Kvitvola dekks av dette helikopteret. Det er bygd spesielt for SAR-oppgaver og er bemannet hele døgnet for medevac og redning. Offentlig redningstjeneste. Kan benyttes i all slags vær.. Offentlig redningstjeneste. Kan benyttes i all slags vær. M/S Esvagt Cobra Er plassert på PL 553 N/A N/A MOB-båter Standby-fartøy. Ocean Pride I transit til og fra rigg N/A N/A 1 MOB båt Dedikert PSV (supportskip) Tabell: Avstander fra angitt lokalitet til Kvitvola * Nm = nautisk mil, 1852 meter

6 2.3 Andre ressurser Andre ressurser Avstand Tid 12 knop Tid 110 knop Tid 125 knop Km Nm Timer Min Timer Min Timer Min Stavanger lufthavn, Sola NOFO base Stavanger Haukeland universitetssykehus, Bergen Bergen lufthavn, Flesland Florø lufthavn NOFO base Mongstad Om Borgland Dolphin Boringen av 34/7 36 S Kvitvola vil bli utført av Borgland Dolphin, en halvt nedsenkbar rigg som eies og opereres av Dolphin Drilling. Bilde 1: Borgland Dolphin Detaljer om Borgland Dolphin: Byggeår: 1977 Klassifisering: DNV+1A1 society Maksimal vanndybde ved boring: m (havdyp Kvitvola 303,5 m) Sengeplasser: 100

7 4 Partnere 4.1 Svenska Petroleum Exploration AS Svenska Petroleum Exploration AS er partner med 35 prosent. Ler mer om selskapet her. 4.2 Bayerngas Norge Bayerngas Norge er partner med 25 prosent. Les mer om selskapet her.

8 5 Miljø og naturressurser i området Tema Bunnforhold og bunnfauna Strømforhold Fisk Sjøfugl Sjøpattedyr Gjenstander på havbunnen Viktige områder Fiskerier Akvakultur Beskrivelse Havdypet ved Kvitvola er ca 305 m. Det ble gjennomført en grunnlagsundersøkelse av sjøbunnen ved Kvitvola i Det ble ikke avdekket sårbare forekomster av koraller eller svamp i brønnens nærområde Nærmeste sårbare bunnfauna som er registrert, er sjøfjær 13 km unna. Vannmassene i området rundt Kvitvola består av relativt varmt og salt Atlanterhavsvann som strømmer inn i Nordsjøen/Norskehavet. En hovedstrøm går sørover langs den vestlige skråningen av Norskerenna, en annen går nordover langs eggakanten og møter kyststrømmen. Virveldannelser med forekomst av kystvann i overflatelaget vil forekomme nærmere norskekysten; disse strømsystemene er svært variable. Det er primært arter knyttet til spesielle avgrensede lokaliteter i hele eller deler av livssyklusen, som er spesielt sårbare for petroleumsvirksomhet. I området omkring Kvitvola gjelder det gyteområder for viktige arter som tobis (Vikingbanken), norsk vårgytende sild (Mørebankene) og sei (Mørebankene). Det er ikke sårbare konsentrasjoner av fiskeegg eller -larver i området i perioden boringen planlegges gjennomført. Det er registrert / par hekkende sjøfugl i Nordsjøen/Norskehavet (hhv 5/44% av den totale norske sjøfuglbestanden). Det er generelt registrert lave tettheter av pelagisk sjøfugl i området rundt Kvitvola, men alkefugler i området vil bli berørt av et oljeutslipp. Utslipp på Kvitvola vil kunne berøre sjøfuglområder langs kysten som er viktige for næringssøk, hekking, myting og/eller overvintring. Svært verdifullt er området Bremanger-Ytre Sula med bl.a. fuglefjellet Runde. Hvalartene niser, springere og vågehval opptrer regelmessig I Nordsjøen. I Norskehavet er de vanligste vågehval, finnhval, spermhval, knølhval og spekkhogger. Hval er ikke sårbar for oljesøl på populasjonsnivå. Kystselene havert og steinkobbe er vanlige stort sett langs hele kysten av Norge. Utslipp fra Kvitvola vil kunne påvirke kaste- og hvileplasser med høye tettheter av steinkobbe i Sogn og Fjordane og på Mørekysten. Tettheten av havert og oter er moderat i influensområdet. Havert er mest sårbar i periodene november desember og februar april, mens steinkobben er mest sårbar i perioden juni september. Det er ikke funnet skipsvrak eller andre gjenstander (herunder kulturminner) på havbunnen på Kvitvola. Oljeutslipp fra Kvitvola vil kunne berøre fire svært verdifulle områder: (1) kystsonen (0-25 km); (2) Korsfjorden (Hordaland); (3) Bremanger-Ytre Sula (Sogn og Fjordane); (4) Mørebankene. Kvitvola berører ikke viktige gytefelt for tobis. I Møre og Romsdal er det tre RAMSAR-områder vernet etter Konvensjonen om våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat. De ligger i et potensielt influensområde: Giske våtmarkssystem, Harøya våtmarkssystem og Runde. Fiske med bunntrål er viktigst omkring borelokaliteten. I senere år har det vært så lite tråling i den planlagte boreperioden at det i praksis ikke er noe reelt arealbeslag. Heller ikke annet norsk eller utenlandsk fiske ventes å bli nevneverdig berørt av aktiviteten som er planlagt. Akvakulturlokaliteter i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal kan bli berørt ved et oljeutslipp fra Kvitvola, men sannsynligheten er svært liten.

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Gasstransport fra Edvard Griegplattformen i PL 338 Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Forslag til program for konsekvensutredning for gassrørledning fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

RKU-Nordsjøen. Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

RKU-Nordsjøen. Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Desember 2006 Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Sammenstillingsrapport Desember

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Att. Elisenberg Anja Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/17482 ART-MA-CO 10.01.2011 Arkivkode: 361.20 Tildeling i forhåndsdefinerte

Detaljer

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Vedlegg til Rapport Det norske oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Langlitinden i Troms fylke Vedlegg Innhold 1 Teknisk informasjon om brønnen...

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Fagrapport Ulla P. Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-361-2 Konsekvenser for fisk,

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET Redaktører: Erik Olsen (Havforskningsinstituttet) og Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) Mai 2003-1 - FORORD Havforskningsinstituttet

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning. October 2014 PL406 PL407

Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning. October 2014 PL406 PL407 Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning October 2014 PL406 PL407 Bream area development 03 14.10.14 Issue for public consultation KTV / MIA CHC NB 02 10.10.14 Final issued for

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1 Yme avslutningsplan YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I zll GT 200080-1 Program for konsekvensutredning Yme AVSLUTNINGSPLAN Mai 2000 Innholdsfortegnelse ls am m en d rag... side6 1. I B akgrunn... I... side6

Detaljer

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING Desember 1998 HK GT 98343 b Konsekvensutredning KVITEBJØRN Desember 1998 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 6DPPHQGUDJ...,QQOHGQLQJ... 1 1.1 Kvitebjørnutbyggingen... 1 1.2 Lovverkets

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler Dato 14.02.2014 2014/56-4 /NMJ/008 Tlf.: 77 75 05 00 04.04.2014

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer