Solvang Park AS. Trudvangveien Oslo. Velkommen til Solvang Park AS!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS!"

Transkript

1 Solvang Park AS Trudvangveien Oslo Velkommen til Solvang Park AS! I dette velkomstbrevet vil du forhåpentligvis finne svar på noen av de spørsmål du måtte ha, samt få en del nyttige tips som vi håper vil bidra til at du trives her hos oss. Som du sikkert allerede vet så er Solvang Park et boligaksjeselskap. Det ble stiftet 8. mai 1922 og flere av oss som bor her er 1., 2. eller 3. generasjons etterkommere av de første aksjonærer. Et boligaksjeselskap er en eierform som var svært vanlig i mellomkrigstiden. Sett fra din side som aksjonær, er det ikke så veldig stor forskjell på denne boformen og det å eie en selveierleilighet. Noen forskjeller er det imidlertid. Blant annet skal aksjonærene selv bo i leiligheten og ikke bruke den som utleieobjekt. Det betyr at du må søke styret om tillatelse til å leie ut din leilighet for et kortere eller lengre tidsrom. En fordel ved denne eieformen er at det ikke skal betales dokumentavgift til staten ved eierskifte. Som alle andre aksjeselskaper i Norge, så er Solvang Park underlagt aksjeloven. Det betyr at selskapet har en generalforsamling som er aksjeselskapets høyeste organ, et styre som velges av generalforsamlingen og som fatter viktige beslutninger på vegne av aksjonærene, samt en daglig leder eller forretningsfører som utfører de oppgaver som pålegges av styret og som har ansvaret for den daglige driften av selskapet. Vedtekter I forbindelse med overtakelse av leiligheten, skal du ha mottatt Vedtektene for Solvang Park AS. Har du forlagt disse, kan ekstra eksemplar lastes ned fra hjemmesiden/facebooksiden til Solvang Park, eller fås ved henvendelse til I henhold til vedtektenes 5.8 skal kjøper betale et gebyr til Solvang park AS til dekning av opprydding, vask med mer i forbindelse med flyttingen. Dette gjelder også ved fremleie. 1

2 Styret Styret i Solvang Park AS velges av aksjonærene på den årlige generalforsamlingen som finner sted om våren/forsommeren. Henvendelser til styret gjøres på epost til: Oversikt over styrets medlemmer finnes på selskapets hjemmeside Forretningsideen til styret er å forvalte eiendommen slik at aksjeverdien økes. Dette betyr at styret vurderer alle vedtak ved å stille spørsmål av typen; Blir bomiljøet vårt bedre? Blir trivselen større? Blir det mer attraktivt å bo her? Er kostnaden lavest og nytten størst mulig? Er dette til beste for fellesskapet av aksjonærer? Styret legger frem sin årsberetning samt selskapets årsregnskap for aksjonærene til godkjennelse ved den årlige generalforsamling. I årsberetningen fremgår de viktigste sakene styret har arbeidet med det siste året. Som aksjonær kan du stille forslag til vedtak på generalforsamlingen. Slike vedtak må stilles til Styret innenfor fastsatte frister før generalforsamlingen skal finne sted. Spørsmål eller beskjeder til styret sendes fortrinnsvis til styrets e-post adresse: Du kan også legge skriftlige beskjeder i styrets postkasse i Trudvangveien 9. Forretningsfører Brækhus Dege Eiendom v/anne-grethe Høivik Tlf.: Ta kontakt med forretningsfører vedrørende husleieinnbetaling og kjøp/salg av leilighet. Alle forsikringsskader som vedrører Solvang Park AS skal meldes til forretningsfører (for eksempel vannskader)! Husordensregler I forbindelse med overtakelse av leiligheten, skal du ha mottatt Husordensreglene for Solvang Park AS. Har du forlagt disse, kan ekstra eksemplar lastes ned fra hjemmesiden til Solvang Park, eller fås ved henvendelse til Vaktmester/Gårdspasser Solvang Park AS har ingen fast ansatt vaktmester, men vaktmestertjenester som plenklipping, snømåking, lyspæreskifting etc. utføres av vår Gårdspasser. Gårdspasser Georg Kjelstrup Hammerstads gate 22 Du henvender deg direkte til Gårdspasser eller eventuelt et styremedlem dersom du skulle ha problemer med f.eks. vannrør og vannskader, elektriske ledninger, kabel-tv, vaskerimaskiner, boder, låser, lys og callinganlegg. Du kan også legge skriftlige beskjeder i Gårdspassers postkasse utenfor vaktmesterboden i atriet. 2

3 Solvang Park på nettet Hjemmesiden til Solvang Park AS finner dere på Du finner oss på facebook på Ombygninger/påbygninger i leiligheter Dersom du skulle ønske å gjøre endringer inne i leiligheten din, bygge/bygge om bad eller toalett, bygge peis, rive en vegg el. lignende, så er det viktig at du forholder deg til følgende ufravikelige regler: Ditt ønske om forandringer skal meddeles styret skriftlig og skriftlig godkjennelse skal avventes før arbeidet settes i gang. Dersom det er snakk om vesentlige endringer, så skal disse meldes til og godkjennes av det aktuelle kommunale organ (f.eks. Peiskontrollen eller Plan- og Bygningsetaten), og kopi av godkjenningen skal sendes styret straks den foreligger. Aksjonæren er selv ansvarlig for at alt arbeid utføres fagmessig jfr. selskapets vedtekter. Sliping av de originale etasjeskillerne/tregulvene er ikke tillatt. Istedenfor kan det legges nytt tregulv med brannhindrende materiale under det nye gulvet. Ta kontakt med styret i tvilstilfeller ved reperasjoner. Det er ikke tillatt å installere vaskemaskin i rom i leilighetene uten sluk. Forsikringen for Solvang Park AS dekker ikke skader som følge av vannlekasje fra vaskemaskin installert i rom uten sluk! Det skal være godkjent stoppekran på alle installasjoner på kjøkken tilknyttet vann, slik som for eksempel oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap/fryser. Alle rom som vender mot gavl må luftes skikkelig slik at råte/soppskader ikke finner sted. Dette gjelder spesielt for soverom. Plasser ikke møbler inn mot gavlvegger. Før eventuelle ombyggingsarbeider starter, bør det henges opp nabovarsel i oppgangen. Aksjonæren bør for ordens skyld varsle nærliggende leiligheter spesifikt om når og hvor lenge oppussingen skal foregå. Vaskerier Det er to vaskerier i Solvang Park AS. De er flislagte, lyse og trivelige og ligger i kjelleren i henholdsvis Trudvangveien 9 og Hammerstads gate 18. Inngang til vaskeriet i Hammerstadsgaten 18 er fra atriet. Nøkkel til ytterdøren passer til inngangsdørene til vaskeriene. Hvert vaskeri har to vaskemaskiner og to tørketromler. Du reserverer vaskeriet ved å skrive deg på tavlen utenfor vaskeriet. Bruk av vaskeriene er gratis. Vær oppmerksom på vasketidene som er oppslått i vaskeriene og respekter disse av hensyn til dem som bor rett over. Du skal selvfølgelig forlate vaskeriet i den stand som du selv forventer å finne det. M.a.o. er det ikke rent og ordentlig så vask og rydd. Ingen andre gjør det for deg. Nøkler Dersom du har behov for ekstra nøkkel til ytterdører, kan disse bestilles på Prisen er kr. 185,- pr. stk. 3

4 Navneskilt til Postkasser/ringeklokker Navneskilt til postkassen og port/dør bestilles på Av hensyn til eiendommens utseende, er det ikke tillatt å bruke egenproduserte navneskilt (papirlapper, dymo etc.) på postkassene/callinganlegget. Slike skilt blir fjernet (jfr. Husordensreglene). Søppeldunker, søppelcontainere og kildesortering Det står et søppelhus utenfor hver portal. Vær oppmerksom på at disse er forbeholdt vanlig husholdningsavfall, plast og papir. Størrelsen er nøye tilpasset vårt normale behov. Den avlange luken til venstre er kun for papir, mens den runde til høyre er for annet husholdningsavfall og plast. Det er ikke tillatt å hensette ting eller kaste avfall utenfor søppelhusene! Solvang Park AS har ikke ansatte personer som fjerner dette! Når man flytter ut/inn eller rydder loft/kjeller kan det være ganske mye man ønsker å kvitte seg med. Ta hensyn til fellesskapet og kast dette i de store containere som settes i gården både høst og vår Lys og lyspærer i fellesområder Lys i oppganger styres av en fotocelle og går av og på automatisk. Lyspærer i fellesområder som oppganger, loft og kjellere skiftes av gårdspasser. Meld derfor fra til hvis du ser en lyspære som er gått. Grilling Grilling i gårdsrommet er fullt tillatt. Det er flere griller du fritt kan benytte. Bare kos deg ute i "parken", men rydd opp etterpå og unngå støy etter klokken (jfr Husordensreglene). Hunder, katter og sandkassen I Solvang er vi mange som er glade i hunder og katter og vi har flere, snille firbente beboere. Hos oss er du velkommen både med og uten hund eller katt ( innekatt ). Se husordensreglene/vedtektene. For at alle - både to- og firbente - skal trives, er det viktig at alle hund- og katteeiere er seg sitt ansvar bevisst og alltid straks fjerner eventuelle etterlatenskaper etter sine kjæledegger. Hunder skal luftes skikkelig utenfor bygningene før de tas med inn i atriet. Kattene skal holdes unna sandkassen! Se Husordensreglene. Dugnad hver vår og høst Vi holder dugnad hver vår og høst. Fremmøte på disse er ikke obligatorisk - men fremmøte belønnes med 200,- skattefrie kroner pr. leilighet. Brannvern Balkongene og trappeoppgangene er rømningsvei i tilfelle brann og skal holdes frie for ting og tang. Kjellerganger og loft likeså. Brannfarlige stoffer, væsker, aviser/papir og lignende skal ikke lagres i ganger eller på loft. Påse at batterier skiftes i din(e) røkvarsler(e) minst en gang i året. Du skal også ha ett brannslukningsapparat i leiligheten din. Brannslukningsapparat og røkvarsler er påbudt og dette skal følge leiligheten. Det er ikke tillatt å koble kjøkkenvifter til luftekanalene i leiligheten. Matos avgir fett som medfører brannfare. Kjøkkenviften skal kobles til luftuttaket over vinduet på kjøkkenet mot balkongen. 4

5 I Kirkeveibygningen må det eventuelt lages eget ventil i det lille kjøkkenvinduet. Ta kontakt med styret før installasjon på Vannskade Skulle du være så uheldig å få en vannskade skal du gjøre følgende: 1. Stopp lekkasjen (steng hovedkranen til leiligheten) 2. Kontakt straks rørlegger 3. Kontakt så snart som mulig forretningsfører eller styreformann. Egenandel ved vannskader som skyldes varmtvannsbereder, vaskemaskin, oppvaskmaskin og andre installasjoner er p.t. kr ,-. Se for øvrig prosedyre for forsikringssaker på hjemmesiden. Parkering Biler parkeres på gaten utenfor bygningene. Normalt er det ikke så vanskelig. Men i spesielt snørike vintre, med dårlig kommunal snørydding (og spesielt den eller de dager snøen fjernes) kan det være noe mer problematisk. Vær oppmerksom på at parkering i gårdsrommet er forbudt uten etter tillatelse fra styret. Du kan likevel kjøre inn med eldre eller handikappede personer, varer, tunge ting o.s.v. Kjør forsiktig inne i gården det kan dukke opp både barn og dyr når som helst! Du må selvfølgelig ikke kjøre eller parkere på gresset! Parkering mot portene er kun tillatt for begrenset, kort tid ved på- og avlessing. Parkering skal da skje mot plenen, slik at dørene til søppelhusene kan åpnes. Husleien hva går den til? Kort fortalt kan vi dele inn våre felles utgifter på 4 ulike områder: Administrasjon av aksjeselskapet og lønninger ca. 6,5 % Kommunale avgifter, forsikringer, strøm, kabel-tv og snøbrøyting ca. 29,5 % Renteutgifter og avdrag på felles gjeld ca. 56 % Vedlikeholdskostnader og investeringer (inne og ute) ca. 8 % Disse beløpene er omtrentlige og kan variere en god del fra år til år (spesielt de to siste områdene). Vedlegg til selvangivelsen Oppgaver over fradrag for gjeldsrenter, andel av selskapets formue etc. sendes av forretningsfører til den enkelte aksjonær i januar måned. Velkommen til oss! Hilsen fra Styret i Solvang Park AS 5

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Velkommen til Lysejordet borettslag!

Velkommen til Lysejordet borettslag! Velkommen til Lysejordet borettslag! Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, enten du er ny her hos oss eller har

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III

Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III 1 A/S Ringgaten Byggeselskap III Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Velkommen til Holaberget borettslag

Velkommen til Holaberget borettslag Velkommen til Holaberget borettslag 1 Styret i Holaberget borettslag ønsker deg velkommen som beboer. Vi håper du vil finne deg til rette her i borettslaget og at du vil gjøre ditt for at B/L Holaberget

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 1 FORMÅL... 1 FORKLARING AV BEGREPER I HUSORDENSREGLENE... 1 PUBLISERING AV HUSORDENSREGLER OG INSTRUKSER...

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA

UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA SAMEIET HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA Her finner du informasjon som skal bidra til å skape et hyggelig og godt bomiljø for alle, samt annen nyttig informasjon

Detaljer

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Utgitt 2015 Litt Informasjon Beboerhefte hva er det? Å bo i borettslag innebærer at fellesskapet har noen regler og forordninger som alle må forholde seg til for at vi

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer