Fokuser oppmerksomheten Bosch Intelligent Video Analysis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokuser oppmerksomheten Bosch Intelligent Video Analysis"

Transkript

1 Fokuser oppmerksomheten Bosch Intelligent Video Analysis

2 2 Og ta affære med Bosch Intelligent Video Analysis Uansett om et overvåkningssystem har få eller mange kameraer, er det en stor utfordring å skulle overvåke alt effektivt. Selv når vi iakttar bare en enkelt skjerm i lengre perioder, presser vi konsentrasjonen til det ytterste en operatør kan gå glipp av så mye som 90 % av aktiviteten i en scene etter bare 20 minutter. Bosch Intelligent Video Analysis (IVA) hjelper operatørene å holde konsentrasjonen oppe ved å tilføre ITV-overvåkning en ny automatiseringsdimensjon. Ved hjelp av moderne sanntidsbehandling identifiseres mistenkelige forhold, og sikkerhetsteamet får den informasjonen de trenger for å reagere og handle raskt. ITV-overvåkningen oppfunnet på nytt Bosch IVA-teknologien utgjør en stor fordel i overvåkningen og støtter sikkerhetsteamet med et omfattende og effektivt hendelsesdeteksjons- og alarmsystem. Systemet av neste generasjon for intelligent behandling av digitalbilder forbedrer sikkerheten og holder et konstant øye med alle områder.

3 3 Bosch IVA fungerer uavhengig på alle kameraer og trenger ingen sentral analyseserver. Du kan velge blant et bredt spekter av avanserte deteksjonsfunksjoner, fra deteksjon av uvirksomme objekter til sporing av bevegelse. Sanntidsbilder analyseres umiddelbart, og datastrømmen som frembringes, supplerer videosekvensen. Hendelser vises umiddelbart, men dataene kan også lagres og gjennomgås senere. En komplett systemløsning som innhenter omfattende informasjon om registrerte scener, slik at du kan finne en hvilken som helst hendelse, også slike som ikke opprinnelig er definert som advarsler. Bosch Intelligent Video Analysis fokuser oppmerksomheten, og ta affære.

4 4 Toppmoderne informasjonsinnhold Bosch Intelligent Video Analysis analyserer videoinnholdet på en unik måte. Bildebehandlingen er nemlig bygd inn i kameraet eller videokoderen. Toppmoderne informasjonsinnhold er nøkkelordet og innebærer at systemet registrerer viktige hendelser i en scene automatisk, og varsler operatøren. MPEG4-videostrøm MPEG4-video Metadata IVA analyserer hvert bilde, genererer metadata og utløser automatisk alarmer basert på regler som er lagret i kameraet ingen ekstra hardware er nødvendig. Metadatastrøm Bosch IVA hjelper sikkerhetsteamet å reagere raskt på mistenkelig aktivitet eller potensielle trusler. Hvert overvåkningskamera blir et aktivt medlem av teamet, når de automatisk u identifiserer hendelser i løpet av den kontinuerlige sanntidsbildeanalysen u varsler operatøren ved å sende en alarm når de registrerer en mistenkelig hendelse, kameraene blir med andre ord et virtuelt sikkerhetsteam Og enten det eksisterende systemet består av analoge kameraer eller Bosch IP-kameraer, er det enkelt og kostnadseffektivt å legge til IVAfunksjonalitet. Bosch Intelligent Video Analysis: et ekstra par øyne Bosch IVA er nøyaktig, effektivt og praktisk, og utfører flernivås-bildeanalyse av piksel-, struktur- og bevegelsesinnhold i kameraet. Bosch Intelligent Video Analysis sporer bevegelsen (hastighet og retning) til alle objekter og detekterer både uvirksomme og fjernede objekter samt objekter som oppholder seg i et område lenger enn normalt.

5 5 Bosch IVA utgjør den mest pålitelige overvåkningsløsningen takket være avanserte algoritmer. Den rivende utviklingen sikrer at nye teknikker fortløpende tas i bruk, at informasjonsinnholdet forbedres, og at dagens funksjonalitet oppgraderes med ny programvare. Riktignok er Bosch IVA uhyre avansert, men systemet er likevel svært enkelt å implementere, konfigurere og betjene. Ved å finjustere følsomme områder, deteksjonsfelter, objektformer og -bevegelser kan du raskt og nøyaktig tilrettelegge systemet slik du vil ha det. I de tradisjonelle løsningene analyseres videoinnholdet via en sentral server. Dette innebærer hardware- og vedlikeholdskostnader, utsetter datamaskinen for potensielle virus og krever fullstendige datastrømmer fra hvert tilknyttede kamera. Og fremfor alt skaper én enkelt server et naturlig svakt system: Hvis serveren svikter, svikter analysen for hvert enkelt kamera. Ved hjelp av distribuert informasjonsinnhold skaper Bosch IVA et atskillig mer robust system det finnes ingen sentral server og dermed ikke bare ett punkt som hele systemet er avhengig av. Bosch Intelligent Video Analysis fungerer uavhengig i hver komponent. Selv om ett kamera eller én koder skulle svikte, er resten av systemet fortsatt like effektivt. Her er noen flere fordeler: u Reduserte kostnader og større pålitelighet, noe som eliminerer behovet for analyseservere eller operativsystemer u Opererer med flere kameraer uten noen sentral hardware u Redusert databelastning og lagringsbehov all videoanalysen finner sted i kameraet u Reduserer administrasjonskostnadene: et enkelt lisensgebyr dekker alle deteksjonsfunksjonene i kameraet Bosch IVA gir deg omfattende fordeler i systemeffektivitet og -pålitelighet. Analoge kameraer Dinion IP-kameraer Analyseserver Bare ett punkt som hele systemet er avhengig av LAN IKKE bare ett punkt som hele systemet er avhengig av Distribuert informasjonsinnhold LAN Databasenettserver Klientarbeidsstasjon Klientarbeidsstasjon PC-basert videoanalyse Smartkameraer med toppmoderne informasjonsinnhold

6 6 Et kraftigere og mer robust system Hver for seg fører kameraene med Bosch Intelligent Video Analysis til en mer effektiv overvåkningskonfigurasjon. Men som del av et komplett system fører de med seg et vell av ekstra fordeler. IVA varsler operatørene når det skjer kritiske hendelser, slik at de kan fokusere oppmerksomheten når det virkelig trengs. Ved hjelp av teknisk søk i registrerte metadata kan operatørene finne bestemte hendelser i løpet av få sekunder. Innhente informasjon i metadata IVA innhenter data om alt som skjer innenfor de aktive områdene i hver overvåket scene. Innholdsanalyseinformasjon i form av metadata genereres og lagres sammen med videobildene. Metadataene inneholder informasjon om alle objektene som befinner seg innenfor de overvåkede områdene, som kommer inn i dem, eller som forlater dem. Og analysen stopper ikke med sanntidsscenene. Bosch IVA gjenkjenner også hendelser mens et videoopptak spilles av. De registrerte metadataene består av enkle tekststrenger som beskriver spesifikke bildedetaljer, og er atskillig mindre og enklere å søke gjennom enn videobildeopptakene. IVA søker gjennom metadataene med smarte søkefunksjoner tilsvarende dem vi finner i en søkemotor for Internett, og fører oss raskt til det relevante partiet uten å måtte søke gjennom hele opptaket.

7 7 IP-nettverk Kamera med VCA Koder med VCA Stasjon for gjennomgåelse Nettverkstilkoblet iscsi Metadata i sanntid Lagrede metadata Behandlingsstasjon Teknisk søk som i virkeligheten Sett at det skjer noe i en scene som systemet ikke er konfigurert til å registrere? Det tekniske søket i Bosch IVA tilbyr en helt egen løsning, der du rett og slett kan gjennomgå den lagrede videoen ved hjelp av nye deteksjonskriterier. Med det tekniske søket i Bosch Intelligent Video Analysis kan du søke etter andre hendelser enn dem som ble registrert under sanntidsvisningen. Du kan for eksempel rekonfigurere systemet slik at det påviser et gjenglemt objekt når det søker gjennom den lagrede videoen, selv om systemet ikke opprinnelig er konfigurert til å registrere denne hendelsen.

8 8 Brukervennlig installasjon og betjening Med Bosch Intelligent Video Analysis analyseres videoinnholdet basert på kriteriene for inndata. Disse angir du i regelveiviseren som tar deg gjennom prosessen trinn for trinn. For hvert kamera kan du stille inn områder som skal overvåkes innenfor hver visning, objektstørrelse og -form, bevegelsesretning og mange flere parametere. Den selvforklarende menyen gjør det enkelt å konfigurere systemet og angi hvilken hendelse eller kombinasjon av hendelser som skal utløse en alarm. Veiviseren tar brukeren gjennom installasjonen trinn for trinn. Alle hendelser som registreres av systemet, og som samsvarer med de forhåndsdefinerte kriteriene, vises tydelig på skjermen. Objektkonturer som er fargekodet etter alarmstatus, ligger oppå skjermbildene og angir plasseringen. Faktorer som sideforhold og perspektiv tas automatisk med i betraktningen. Ekstra pålitelighet For at alarmene skal utløses bare ved virkelige hendelser, skjerpes nøyaktigheten og påliteligheten i Bosch Intelligent Video Analysis av funksjoner som kamerakalibrering og perspektivkorrigering. I tillegg finnes det spesialfiltre for størrelse, hastighet, retning og sideforhold som reduserer antallet falske alarmer til et minimum. Statistisk analyse av de innhentede bildene gjør at systemet tåler all slags vær. Det kan filtrere ut både regn og snø. Bildestabilisering sikrer at bare bevegelse innenfor de overvåkede områdene registreres, og ikke bevegelse som skyldes at kameraet svaier i vinden. Bosch Intelligent Video Analysis er også beskyttet mot fysiske inngrep. Sabotasjebeskyttelsen uthever eventuelle plutselige endringer i inndatasignalet sammenlignet med en referanseramme.

9 9 Funksjon Beskrivelse Linjepassering Tenkte linjer har en virkelig betydning noen er kommet inn på et sikkerhetsbegrenset område. Bosch IVA utløser alarmen. Opphold i et område i unormalt lang tid Bosch IVA varsler operatøren om at noen har oppholdt seg unormalt lenge på denne parkeringsplassen. Uvirksomt objekt Bosch IVA kan varsle operatøren umiddelbart enten det dreier seg om en ulovlig parkert bil eller et gjenglemt objekt. Fjernet objekt Ingenting unnslipper Bosch IVA hvis et objekt forsvinner fra sitt vanlige sted, utløses en alarm automatisk. Endring i forhold Denne personen har utløst en alarm fordi vedkommende skiftet sideforhold (sammenkrøpet stilling). Bevegelsessporing Med det tekniske søket i Bosch IVA er det enkelt å finne ut hvilke biler som fulgte en bestemt vei. Filtre Du kan definere deteksjonskjennetegn for et objekt, bl.a. sideforhold, hastighet, størrelse, retning og objektfarge. Bildestabilisering Analysen fra dette kameraet er nøyaktig selv om det ikke er helt stabilt montert. Støtte for varmekamera Bosch IVA støtter også varmekamerakilder (fjern-infrarøde).

10 10 Ditt eget virtuelle Boschsikkerhetsteam Som en integrert del av overvåkningssystemet sørger Bosch Intelligent Video Analysis for skjerpet sikkerhet. Overvåkningen blir ikke dårligere av slitasje, forstyrrelser eller store mengder aktivitet som skal observeres. Et bruksklart system Bosch IVA er allerede bygd inn i mange av våre IP-kameraer. Men systemet er også enkelt å integrere i eksisterende systemer. Du knytter bare til én eller flere kodere og kjøper en lisens for hvert kamera som bruker IVA. Og du trenger bare å aktivere Bosch IVA for kameraer som dekker viktige områder. På denne måten er du sikret lave kostnader samtidig som du hjelper sikkerhetsteamet å holde et vaktsomt øye med viktige visninger. En dobbel arv innenfor bildeanalyse Bosch Security Systems har mye å vise til innenfor teknologi for videoinnholdsanalyse, bl.a. bransjens første digitale opptakssystem med bevegelsesdeteksjon fra Vi har videreført forskningen, forbedret bevegelsesdeteksjonen og utviklet avanserte algoritmer for objektsporing og hendelsesdeteksjon. Vi har også dratt nytte av Boschs erfaring med forskning og utvikling innenfor det krevende feltet visjonsbaserte systemer for anvendelse i bilindustrien. Vår omfattende forskning på dette området bidrar til at fremtidige løsninger som veiskiltregistrering og fotgjengerdeteksjon snart er en virkelighet. Faktisk finnes enkelte av våre løsninger i biler allerede.

11 11 IP-kameraer Mange av våre IP-kameraer har Bosch Intelligent Video Analysis innebygd, inkludert de faste kameraseriene Dinion IP, FlexiDome IP og AutoDome. Bosch Intelligent Video Analysis-kodere I eksisterende analoge overvåkningssystemer er det lett å innarbeide IVA-funksjonalitet ved hjelp av VIP X1600- og VideoJet X10/X20/X40-serien av videokodere. iscsi-lagring Bosch er markedsledende innenfor videolagring med de nyeste iscsiløsningene for lagring av både video og nærliggende IVA-metadata. Lisens for teknisk søk i Bosch IVA Det tekniske søket i Bosch IVA gir mulighet til å søke raskt gjennom selv de største videoarkivene for å finne bestemt metadatainnhold ved hjelp av fritt definerbare søkekriterier. Bosch Video Management System Bosch VMS sørger for komplett overvåkning, videobehandling og alarmhåndtering. Alarmer fra Bosch Intelligent Video Analysis kombineres med generelle bevegelsesalarmer for rask deteksjon. Med Bosch Video Management System kan du kombinere og prioritere spesifikke alarmforhold, og lage innfløkte regler for alarmscenarier.

12 Tradisjon for kvalitet og innovasjon I mer enn 100 år har navnet Bosch vært et begrep for kvalitet og pålitelighet. Bosch er det naturlige valget som global leverandør av innovativ teknologi, støttet av den høyeste standard av service og support. Bosch Security Systems er stolte av å kunne tilby et vidt spekter av produkter innenfor sikkerhet, trygghet, kommunikasjon og lydløsninger som er meget pålitelig i bruk. Disse er brukt i applikasjoner verden rundt i offentlige anlegg, næringsliv, små forretninger, skoler og hjem. Bosch Security Systems Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til eller sende en e-post til Bosch Security Systems, 2008 Trykt i Nederland Med forbehold om endringer VS-EH-no-01_F01U520038_01

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

AutoDome modulært kamerasystem. Markedets mest innovative kamerasystem

AutoDome modulært kamerasystem. Markedets mest innovative kamerasystem modulært kamerasystem Markedets mest innovative kamerasystem modulært kamerasystem ITV vil aldri bli det samme Tenk deg et ITV-system som også ivaretar fremtidige behov. Et system som lar deg oppgradere

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Bosch modulær takhøyttaler Den smarte lydløsningen for alle tak

Bosch modulær takhøyttaler Den smarte lydløsningen for alle tak Bosch modulær takhøyttaler Den smarte lydløsningen for alle tak 2 Modulær takhøyttaler Utformet med tanke på installatøren Perfekt for nesten alle typer tak Innovativ modulær arkitektur Enkel installasjon

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering 2 Plena Public Address Easy Line En praktisk vei til høyttalersystemer med kvalitet Brukervennlig med sonemerking og innstillingsindikatorer Smart

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

WE RE WATCHING YOU SafeVision - verdibasert distribusjon av utstyr til videoovervåking

WE RE WATCHING YOU SafeVision - verdibasert distribusjon av utstyr til videoovervåking WE RE WATCHING YOU SafeVision - verdibasert distribusjon av utstyr til videoovervåking w w w. s a f e v i s i o n. e u A division of EET Nordic Group Innhold milestone Axis multieyehybrid IQEYE PELCO purevision

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

Kassasystem. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.no

Kassasystem. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.no Kassasystem Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.no Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! I over 30 år har vi forsøkt å gjøre våre kunders arbeidsdag så effektiv

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 Bruksanvisning for 2012 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2012 Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 3 1.1. Hvem bruker

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken.

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Komplette kommunikasjonsløsninger tilpasset dagens behov Kommunikasjon for oss er mer enn bare prat Elektro Telecom har lang erfaring med løsninger

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Ny generasjon av NOD32-teknologi Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden Innhold 1. ESET

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Inkluderende køsystemer Analyse av produkter, brukerbehov og fremtidens muligheter. 20-12-2004 Pilotprosjekt til programmet for Universell Utforming

Inkluderende køsystemer Analyse av produkter, brukerbehov og fremtidens muligheter. 20-12-2004 Pilotprosjekt til programmet for Universell Utforming Analyse av produkter, brukerbehov og fremtidens muligheter. 20-12-2004 Pilotprosjekt til programmet for Universell Utforming Innhold Introduksjon Barrierer i selvbetjeningssamfunnet Pensjonisttilværelsen

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer