Kulturskolenes lederkonferanse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturskolenes lederkonferanse 2013"

Transkript

1 Kulturskolenes lederkonferanse 2013 Omtaler av foredrag og foredragsholdere Fremsynsledelse - kulturskolens forundringspakke? Plenumsforedrag - ved Jan Erik Karlsen Jan Erik Karlsen tar for seg utfordringene knyttet til det å lede inn i framtid som vi ikke vet så mye om. På hvilken måte kan vi forberede en organisasjon på å takle framtidige utfordringer? Hvordan kan vi styrke vår beredskap for å tåle usikkerhet om framtidige arbeidsoppgaver? Og hvilke konsekvenser får det for oss at uventete ting skjer? Fremsynsledelse handler om å utvikle en bedre beredskap overfor det som i ettertid fremtrer som uforutsett. Jan Erik Karlsen, professor ved Universitetet i Stavanger Jan Erik Karlsen er økonom og sosiolog, og har en doktorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Karlsen er professor i endringsledelse og industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger, og brukes mye som foredragsholder innen temaet HMS, både i akademia og næringslivet. Kulturskolen som case i fremsynsledelse Plenumsforedrag - ved Inger Anne Westby Inger Anne Westby, direktør i Norsk kulturskoleråd Har en allsidig bakgrunn, blant annet som rektor ved Vadsø kulturskole. Hun har vært styremedlem i Norsk kulturskoleråd og har lang erfaring fra ulike organisasjoner innen norsk kulturliv. Inger Anne skrev i sin tid Kulturskolehåndboka og har undervist i mange år på deltidsstudiet i musikk- og kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark. Av utdanning har hun bl.a. hovedfag i musikkvitenskap og grunnkurs i kulturfag og var inntil 1. januar 2011 tilsatt som førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole, Siden da direktør i Norsk kulturskoleråd. Inger Anne Westby er svært opptatt av utvikling av kulturskolene og har i flere år hatt en sentral rolle overfor skolelederne i Norsk kulturskoleråds nasjonale programmer KOM! og Kulturskolefokus. Inger Anne er en av de fire medlemmene i Norsk kulturskoleråds ressursgruppe for utarbeidelse av lederprogrammet Gehørbasert Ledelse for kulturskoleledere.

2 Rammeplan som verktøy i fremsynsledelse Plenumsfordrag - ved Ingrid Maria Hanken og Ingvild Aas Ny rammeplan - og så? Ved Ingrid Maria Hanken Utgangspunkt for dette innlegget er å ta på alvor at kulturskolen er et skoleslag. Det viktigste styringsverktøyet for pedagogisk virksomhet er læreplanen, det er den som skal sikre elevene en systematisk og målrettet læring og utvikling. Den gjeldende rammeplanen har ikke fungert som et sterkt styringsverktøy. Hva må til for at den nye rammeplanen skal være det - og ønsker kulturskolen en sterkere styring av undervisning og læring? Rammeplan som rammer meg? - Når leste jeg sist gjeldende rammeplan; «På vei til mangfold»? Ved Ingvild Aas Etter noen tiår med gründervirksomhet er tiden der at vi som rektorer og «væreiere» må sette et sterkere fokus på innholdet i kulturskolens tilbud. Er det samsvar mellom det som etterspørres og det som leveres? Vi må legge nye forventninger til vår egen rolle som kulturskoleledere. Sammen forvalter vi en betydelig ressurs, kroner og kompetanse, som skal stette kulturskolens samfunnsmandat. Vi opplever økte forventninger om mangfold i «tjenesteleveranse» til mange aktører: frivilligheten, skolene, SFO, barnehagene, videregående skoler, talentprogrammer, Den kulturelle skolesekken, utøvende kulturinstitusjoner, eldreomsorgen, flyktningtjenesten Kjerneoppgaven er først og fremst forventningen fra barn, unge og foreldre, som ønsker å lære seg «håndverksfagene» innen dans, musikk, teater og visuell kunst. Min hovedoppgave som leder er å sikre at vi jobber på den riktige oppgaven på best mulig måte. Hvilke forventninger har jeg til en rammeplan i den sammenheng? Det har jeg gjort meg tanker om. Ingrid Maria Hanken, førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole Ingrid Maria Hanken har undervist og veiledet musikkpedagogikk-studenter ved NMH i mange år. Hun har også vært involvert i utvikling av nasjonale rammeplaner for ulike former for lærerutdanning. Siden 2006 er hun prorektor ved Norges musikkhøgskole med spesielt ansvar for høgskolens studievirksomhet. Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole Utdanning: instrumentalpedagog, kulturadministrasjon, lederutdanning, ymse musikkfaglig påbygging og kurs og mye artig samarbeid med gode kulturkollegaer. Arbeidserfaring: har bidratt innen skole- og kulturutvikling siden 1987 som rektor og pedagog ved Aukra kulturskole, studierektor i Norsk musikkråd Møre og Romsdal, kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd, rådgiver for Den kulturelle skolesekken hos Møre og Romsdal fylkeskommune, oppvekst- og kultursjef i Aukra, nå rektor ved Molde kulturskole.

3 Implementering av endringsprosesser i kulturskolen Parallellseminar 1A - ved Pål Roland Kommentator: Gunnar Skaar I sitt seminar vil Roland ta for seg de utfordrende prosessene rundt endrings- og implementeringsarbeid. Pål Roland, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger Har en doktorgrad innen implementering av endringsprosesser. Han arbeider nå som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Musikeryrket som profesjon og kvalifiseringsområde Parallellseminar 1B - ved Elin Angelo Kommentator: Øivind Varkøy Hva slags yrke er musikeryrket, er det riktig å posisjonere musikeryrket som en profesjon, og hvordan foregår egentlig kvalifisering i og til musikeryrket? Elin Angelo, førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne høgskole Førsteamanuensis i musikk ved Dronning Mauds Minne høgskole, og disputerte i november 2013 med avhandlingen Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Hun har bakgrunn fra yrkesutøving, utdanning og forskning i det sammensatte musiker- og musikklærerfeltet. Fyrtårn 1: Faglig bredde i Ås Parallellseminar 1C - ved Alexander Krohg Plur Kommentator: Torkel Øien Kulturskolen i Ås ble i fjor utpekt som fyrtårnkulturskole. Juryen la i sin begrunnelse vekt på kulturskolens evne til å utvikle nye tilbud og hvordan den faglige bredden involverer lokalt fagmiljø i kulturskolens innhold og utvikling. Kulturskolen har som blant de første i landet ligget i front innen

4 utvikling av skoleslaget med et fokus på kvalitet i opplæringen innen kunst- og kulturfagene. Undervisningstilbudet har inkludert flere fag siden 1991 og det ble tidlig etablert et tett samarbeid med grunnskolen. Kulturskolen har hatt lokalt ansvar for den kulturelle skolesekken siden Den faglige bredden kommer til uttrykk gjennom et bredt instrument opplæringstilbud og et variert tilbud innenfor dans, visuell kunst, teater og skapende skriving. Utviklingen har blant annet skjedd gjennom utstrakte samarbeidsavtaler med lokalt musikkliv. I tillegg til etableringen av Ås internasjonale kultursenter med et flerkulturelt innhold, har Kulturskolen i Ås gjennomført en rekke større utviklingsprosjekter de siste årene. Blant disse er Talentutvikling i Follo relatert til lokal kulturnæring, Skapende skriving - Samarbeid med grunnskolene, Dextra artes - Treårig satsning på visuell kunst for og med barn og unge i Ås og Fargespill - Flerkulturelt musikkprosjekt med barn og unge i samspill med profesjonelle utøvere. Juryen mente at Kulturskolen i Ås har gjennom sine rekke av utviklingsprosjekt etablert et bredt faglig tilbud og bygget et fyrtårn som viser utvikingsmulighetene gjennom lokalt samarbeid og fokus på kvalitet. Alexander Krohg Plur, rektor ved Kulturskolen i Ås Kommer senere Rammeplan for kulturskolen. Å styre nasjonalt - og jobbe lokalt Parallellseminar 1D - ved Wenche Waagen Kommentator: Inger Anne Westby Kulturskolene går fremad, men i alle retninger? Vil en felles rammeplan kunne bidra til at vi går i samme retning? Hva skal i så tilfelle gi retning til arbeidet? Kan kompetansemål fungere som er god verktøykasse for god metodikk? Kan enkeltskolen ivareta både lokale hensyn, autonomi og nasjonale strategier gjennom rammeplanen? Wenche Waagen, førstelektor ved institutt for musikk, NTNU Førstelektor ved Institutt for musikk, studieprogram for utøvende musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), der hun underviser i musikkdidaktikk. Her har hun vært pådriver for å profilere instrumental- og vokalpedagogen og kulturskolen som praksisplass i lærerutdanningen. Hun skrev i 2003, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd, På vei til mangfold - rammeplan for kulturskolen, og hun holder jevnlig foredrag på konferanser og fagdager om kulturskolenes betydning og viktigheten av estetiske prosesser i opplæringen av

5 barn og unge. Nytt tilbud nye muligheter med Kulturskoletimen Parallellseminar 1E - ved Berit Konstad Graftås Kulturskoletimen på agendaen. Eksempler på hvordan gode tilbud kan gis samt refleksjon rundt mulighetene det nye tilbudet gir. Berit Konstad Graftås, rektor ved Tolga kulturskole og kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd Hedmark Kommer senere Mer tid for talent - veien videre. Parallellseminar 2A - ved Inger Anne Westby Kommentator: Ellen Stabell Talentutvikling i den lokale kulturskolen; hva skal til for at vi skal ivareta den enkelte elevs forutsetninger? Hva slags innhold skal det lokale talentprogrammet ha? Og hvordan kan vi bygge gode samarbeidsmodeller mellom kommuner og fra kommuner til regionale og nasjonale talentprogram? Det vil presenteres eksempler fra en stor og en liten kulturskole/kommune. Inger Anne Westby, direktør i Norsk kulturskoleråd Har en allsidig bakgrunn, blant annet som rektor ved Vadsø kulturskole. Hun har vært styremedlem i Norsk kulturskoleråd og har lang erfaring fra ulike organisasjoner innen norsk kulturliv. Inger Anne skrev i sin tid Kulturskolehåndboka og har undervist i mange år på deltidsstudiet i musikk- og kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark. Av utdanning har hun bl.a. hovedfag i musikkvitenskap og grunnkurs i kulturfag og var inntil 1. januar 2011 tilsatt som førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole, Siden da direktør i Norsk kulturskoleråd. Inger Anne Westby er svært opptatt av utvikling av kulturskolene og har i flere år hatt en sentral rolle overfor skolelederne i Norsk kulturskoleråds nasjonale programmer KOM! og Kulturskolefokus. Inger Anne er en av de fire medlemmene i Norsk kulturskoleråds ressursgruppe for utarbeidelse av lederprogrammet Gehørbasert Ledelse for kulturskoleledere.

6 Vertikal ledelse stenger for horisontal faglig utvikling Parallellseminar 2B - ved Hanne Riege og Knut Olav Brekklund Sæves Kommentator: Stein Erik Hansen En sesjon som egner seg for kulturskoleleder, med musikkfaglig bakgrunn, med ambisjoner om styrking og tilrettelegging av egen kulturskole for andre fagområder. Hanne Riege, høgskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo Hanne Riege er tilsatt ved Kunsthøgskolen i Oslo, der hun har over 30 års praksis fra teaterutdanninga. Hun også vært prorektor og dekan ved Statens teaterhøgskole. Riege har en allsidig bakgrunn; hun har blant annet vært danser for en statlig frigruppe og Rikskonsertene. Riege var blant koreografene til avslutningsseremonien ved OL på Lillehammer og hun har i 20 år jobbet med teateraktiviteter for barn og unge i Asker. Hanne jobber også ved Operaen og er foreleser ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Hanne har en solid fagutdannelse innen teater. Knut Olav Brekklund Sæves, rektor ved Eidsberg kulturskole Knut Olav Brekklund Sæves er rektor ved Eidsberg kulturskole i Østfold som har profilert seg sterkt innenfor teater. Sæves er sjelden vare; kulturskoleleder med en solid fagbakgrunn og praksis fra teaterfaget, som sceneinstruktør og teaterpedagog. Eidsberg kulturskole har i dag 60 elever på teater, skolen har eget talentprogram innen teater, og tilbyr også interkommunalt samarbeid på scenekunstområdet. En by - et fyrtårn og muligheter Parallellseminar 2C - ved Anette Solberg Kommentator: Berit Konstad Graftås Om samhandling og samarbeid i Elverum kommune. En erfaringsdeling om hvordan skape en kultur for samhandling internt på kulturskolen, og et godt samarbeid med eksterne aktører som grunnskole, frivillig kulturliv og andre. Elverum kulturskole ble i fjor utpekt som fyrtårnkulturskole. Juryen la i sin begrunnelse vekt på kulturskolens evne til å ivareta og videreutvikle annen virksomhet i sitt lokalmiljø gjennom sitt fokus på samhandling.

7 Anette Solberg, rektor ved Elverum kulturskole Rektor Elverum kulturskole siden 2001, frilanssanger og dirigent. Utdanning: Barratt Due musikkinstitutt. Ledelse i Kvinneperspektiv fra Høgskolen i Hedmark. En faglig idé frå tanke til gjennomføring. Hvordan utvikle og tilpasse storgruppeundervisning til norske forhold Parallellseminar 2D - ved Åste Selnæs Domaas og Rut Jorunn Rønning To modeller presenteres: Jedem Kind ein Instrument (Jeki) og El Sistema Norge. JeKi: Ruhr-området i Tyskland og prosjektet Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) i Bochum var valgt som hovedmål for Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelags studietur våren 2012 for kulturskolelederne i Sør- Trøndelag. Etter fire års prøvefase med JeKi-prosjektet er 650 grunnskoler, 56 musikkskoler og rundt grunnskoleelever involvert. Hvert barn få sitt eget øvingsinstrument og to skoletimer med instrumentalundervisning per uke. På bakgrunn av erfaringene fra studieturen i Tyskland har Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag påbegynt et arbeid for å utrede muligheten for et pilotprosjekt i fylket med nasjonal overføringsverdi, med mulig oppstart høsten El Sistema Norge: Prosjektets mål er kvantitetsundervisning med høy kvalitet, det er både et sosialt og et faglig konsept. Det er en helt annerledes måte å undervise på enn hva mange pedagoger er vant til i Norge, og de forskjellige pilotkommunene har satt i gang prosjektet basert på forskjellige behov. Vi jobber med faglig nettverk mellom prosjektkommunene, og utvikler en felles plattform i bunn for tankegods, forskjellige metoder og repertoar. Åste Selnæs Domaas, kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag Ansatt som kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag. Tidligere faglærer i saxofon ved Trondheim kommunale kulturskole, videregående MDD og NTNU Institutt for musikk. Tidligere frilanssaxofonist i Forsvarets Musikk, Trondheim symfoniorkester og Trondheim Saxofonkvartett. Utdannelse fra Trøndelag Musikkonservatorium, NTNU og Northwestern University, Chicago.

8 Rut Jorunn Rønning, kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd region BTV Arbeider som kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd. Hun har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole, og har arbeidserfaring blant annet som utøvende musiker, pedagog, kulturarbeider for eldre og personer med demens, prosjektleder, kulturskolerektor. I perioden jobbet hun i Tyskland og Argentina. Siden 2003 bor og virker hun i Norge. Follo-piloten - lokale læreplaner og faglig utvikling Parallellseminar 2E - ved Eirik Birkeland og Alexander Krohg Plur Kommentator: Bjørg Bjøntegaard Kommer senere Eirik Birkeland, rektor ved Norges musikkhøgskole Kommer senere Alexander Krohg Plur, rektor ved Kulturskolen i Ås Kommer senere Koselig, men ikke særlig viktig Strategier og leveranser i lokal kulturskoleutvikling Parallellseminar 2F - ved Sjur Høgberg Kommentator: Ingrid Maria Hanken Mer enn 200 kulturskoler har nå hatt 25 års jubileum. Aldri har det vært benyttet mer offentlige kroner på barne- og ungdomskultur. Samtidig er andelen av norske studenter som blir tatt opp ved norske høyere musikkutdanningsinstitusjoner synkende, besøkstallene i de fleste av våre kulturhus er dalende og noen generell nivåheving i amatørorkestre, kor og korps er ikke merkbar.

9 Hva bruker vi så alle disse midlene til når hverken interesse eller håndverksferdigheter øker i samme takt som pengestrømmen? Hva er våre mål i den lokale kulturskoledrift? Hva skal vi produsere og til hvilken kostnad? Står «kulturskoletoget» stille på stasjonen som følge av våre utydelige målsettinger og diffuse resultatmålinger? Er det på tide å gjøre opp status i eget bo og sette seil på nytt? Navigare necesse est - men havet er større enn der Strømstadfergen trafikkerer - som man sier i Sandefjord. Professor Anne Bamford påstod på forrige års kulturskolelederkonferanse at «I Norge er kultur koselig, men ikke særlig viktig». Er du klar for kapittel 2 i «Soga om kulturskolelandet»? Sjur Høgberg, rektor ved Sandefjord kulturskole Utdannet grunnskolelærer med fordypning i musikk ved Bergen lærerhøgskoles musikklinje og musiker ved Bergen musikkonservatorium, nå Griegakademiet, der han studerte klarinettspill med Lars Kristian Brynildsen. Startet sin yrkesfaglige karriere innenfor musikk- og kulturskoleadministrasjon. Han virket som rektor og inspektør ved kulturskoler i Hordaland, Rogaland og Vestfold. I perioden som rektor ved Skjærgården kulturskole ble en av de første endringene fra ren musikkskole til kulturskole skapt i Vestfold. Høgberg er benyttet som foredragsholder, dirigent og lærer i skole- og amatørkorps, kulturskole, grunnskole, videregående skole, musikksommerskoler og kurs en rekke steder i landet. Han har også vært metodikklærer ved Rogaland musikkonservatorium. Han var i 2000 med på å stifte selskapet Cultus som beskjeftiget seg med IT-baserte informasjonsløsninger for kultur og skoleverk. Selskapet ble raskt den ledende leverandør i dette markedet. I de senere år har Høgberg arbeidet som produsent og programsjef i Kongelige norske marines musikkorps i Horten og fra november 2012 er han å finne som rektor i Sandefjord kulturskole. Innfallsvinkler til musikkutdanning og profesjon Åpning og innledning til paneldebatt Plenumsøkt - ved Øyvind Varkøy, Elin Angelo og Solveig Helene Christensen Øyvind Varkøy, professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole Øivind Varkøy, f. 1957, er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og professor i musikkvitenskap ved Musikhögskolan, Örebro universitet. Han har utgitt flere bøker om musikk og musikkpedagogikk.

10 Elin Angelo, førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne høgskole Førsteamanuensis i musikk ved Dronning Mauds Minne høgskole, og disputerte i november 2013 med avhandlingen Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Hun har bakgrunn fra yrkesutøving, utdanning og forskning i det sammensatte musiker- og musikklærerfeltet. Solveig Helene Christensen, stipendiat ved Norges musikkhøgskole Solveig Christensen (f. 1967) har vært ansatt ved Norges musikkhøgskole siden De første sju årene i studieseksjonen, de siste tre som stipendiat tilknyttet innsatsområdet «Forskning om og for høyere musikkutdanning». Hun avslutter i 2013 sitt PhD-arbeid «Kirkemusiker kall og profesjon», en studie som retter søkelys mot ulike forhold i utdanning og yrkesfelt som er av særlig betydning for nyutdannede. Paneldebatt: Kulturskolen som verdiskaper i samfunnet Innledere: Fra blant annet Engerutvalget og NHO I panelet: Representanter fra politiske partier og sentrale kunstinstitusjoner og - organisasjoner Debattleder: Ingrid Røynesdal Ingrid Røynesdal, avdelingsdirektør ved Troldhaugen Ingrid Røynesdal er født i Trondheim i På tross av sin unge alder har hun opparbeidet seg en lang og sterk merittliste. Hun er en prisbelønnet konsertpianist og har mastergrad i statsvitenskap med spesialkompentanse på kulturpolitikk. Røynesdal har drevet en utbredt virksomhet som foredragsholder, skribent og analytiker, og har vært brukt som kunstnerisk rådgiver for en rekke kunstneriske institusjoner som bl.a. Oslo strykekvartett og Norsk barokkorkester. Hun har siden 2011 arbeidet som avdelingsdirektør ved Troldhaugen.

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE kultur TRØKK Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:08 KULTURLAUGET - EN TILDELINGSVINNER s:10 NYE SPILLERE PÅ KULTURSKOLERÅDLAGET s:16 ELEVRÅD - EN SJELDENHET I KULTURSKOLEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen.

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen for kulturskolen ble i vår sendt på høring og det er kommet inn en rekke høringsuttalelser. I brevet

Detaljer

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 BAMFORD TIL KULTURSKOLENES LEDERKONFERANSE s:22 PORTRETTET: RIDDER DAN BØRGE s:24 UNIK TEATERSATSING I EIDSBERG FORSIDEFOTO: THERESE KIRKESÆTHER

Detaljer

Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering

Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om etterutdanningskursene... 3 2.1 Generell beskrivelse... 3 2.2

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 Skolemøtet arrangeres i år for 65 gang. Det er en viktig møteplass for pedagogisk personell i Rogaland hvor en får pedagogisk inspirasjon og fornye og også oppdatere seg på

Detaljer

kultur Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: LEA MOXNESS, SIRKUSARTIST OG -PEDAGOG FOTO: EGIL HOFSLI

kultur Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: LEA MOXNESS, SIRKUSARTIST OG -PEDAGOG FOTO: EGIL HOFSLI kultur TRØKK Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 TALENTER FÅR MENTORHJELP s:06 UMM 2011: Trio patetico ÅRETS MUSIKER s:10 TINE THING HELSETH JURYLEDER FOR DRØMMESTIPENDET Innlagt:

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE. FOTO: THOR NIELSEN

Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE. FOTO: THOR NIELSEN Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 FJERNER STØTTEN TIL KULTURSKOLETIMEN s:07 KULTURSKOLELIV DER FRP STYRER s:23 PORTRETTINTERVJU: TORSTEIN SIEGEL FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED

Detaljer

Musikktalentene i kulturskolen

Musikktalentene i kulturskolen Bjørg Julsrud Bjøntegaard Musikktalentene i kulturskolen hvor er de, hva får de, hvor går de? En undersøkelse om kulturskolenes satsing på talenter og utfordringer knyttet til denne talentsatsingen Forord

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Drama og teater studier ved NTNU

Drama og teater studier ved NTNU Drama og teater studier ved NTNU Drama og teaterstudiet ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved NTNU, Trondheim, har en praktisk-teoretisk, anvendt fagprofil både i bachelor- og masterprogrammet.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 PROGRAM SKREDDERSYDD FOR KULTURSKOLELEDERE s:10 NY VEILEDNING: GODE EKSEMPLER TIL Å LÆRE AV s:24 KJENDISDANSER BLIR KULTURSKOLELÆRER FOTO: STOCK

Detaljer

kultur Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER 2011 FOTO: PRIVAT

kultur Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER 2011 FOTO: PRIVAT kultur TRØKK Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 GRATIS KULTURSKOLE ER MULIG s:06 100 DRØMMESTIPEND GÅR TIL s:09 KOR ARTI - VITALT & DIGITALT FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Fagtorget 2007 - Læring i fellesskap Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Utgiver: Statped Nord 2008 ISSN 1503-271X Forfatter: Foto (dersom ikke oppgitt): Bildemontasje forside:

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer