Kulturskolenes lederkonferanse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturskolenes lederkonferanse 2013"

Transkript

1 Kulturskolenes lederkonferanse 2013 Omtaler av foredrag og foredragsholdere Fremsynsledelse - kulturskolens forundringspakke? Plenumsforedrag - ved Jan Erik Karlsen Jan Erik Karlsen tar for seg utfordringene knyttet til det å lede inn i framtid som vi ikke vet så mye om. På hvilken måte kan vi forberede en organisasjon på å takle framtidige utfordringer? Hvordan kan vi styrke vår beredskap for å tåle usikkerhet om framtidige arbeidsoppgaver? Og hvilke konsekvenser får det for oss at uventete ting skjer? Fremsynsledelse handler om å utvikle en bedre beredskap overfor det som i ettertid fremtrer som uforutsett. Jan Erik Karlsen, professor ved Universitetet i Stavanger Jan Erik Karlsen er økonom og sosiolog, og har en doktorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Karlsen er professor i endringsledelse og industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger, og brukes mye som foredragsholder innen temaet HMS, både i akademia og næringslivet. Kulturskolen som case i fremsynsledelse Plenumsforedrag - ved Inger Anne Westby Inger Anne Westby, direktør i Norsk kulturskoleråd Har en allsidig bakgrunn, blant annet som rektor ved Vadsø kulturskole. Hun har vært styremedlem i Norsk kulturskoleråd og har lang erfaring fra ulike organisasjoner innen norsk kulturliv. Inger Anne skrev i sin tid Kulturskolehåndboka og har undervist i mange år på deltidsstudiet i musikk- og kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark. Av utdanning har hun bl.a. hovedfag i musikkvitenskap og grunnkurs i kulturfag og var inntil 1. januar 2011 tilsatt som førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole, Siden da direktør i Norsk kulturskoleråd. Inger Anne Westby er svært opptatt av utvikling av kulturskolene og har i flere år hatt en sentral rolle overfor skolelederne i Norsk kulturskoleråds nasjonale programmer KOM! og Kulturskolefokus. Inger Anne er en av de fire medlemmene i Norsk kulturskoleråds ressursgruppe for utarbeidelse av lederprogrammet Gehørbasert Ledelse for kulturskoleledere.

2 Rammeplan som verktøy i fremsynsledelse Plenumsfordrag - ved Ingrid Maria Hanken og Ingvild Aas Ny rammeplan - og så? Ved Ingrid Maria Hanken Utgangspunkt for dette innlegget er å ta på alvor at kulturskolen er et skoleslag. Det viktigste styringsverktøyet for pedagogisk virksomhet er læreplanen, det er den som skal sikre elevene en systematisk og målrettet læring og utvikling. Den gjeldende rammeplanen har ikke fungert som et sterkt styringsverktøy. Hva må til for at den nye rammeplanen skal være det - og ønsker kulturskolen en sterkere styring av undervisning og læring? Rammeplan som rammer meg? - Når leste jeg sist gjeldende rammeplan; «På vei til mangfold»? Ved Ingvild Aas Etter noen tiår med gründervirksomhet er tiden der at vi som rektorer og «væreiere» må sette et sterkere fokus på innholdet i kulturskolens tilbud. Er det samsvar mellom det som etterspørres og det som leveres? Vi må legge nye forventninger til vår egen rolle som kulturskoleledere. Sammen forvalter vi en betydelig ressurs, kroner og kompetanse, som skal stette kulturskolens samfunnsmandat. Vi opplever økte forventninger om mangfold i «tjenesteleveranse» til mange aktører: frivilligheten, skolene, SFO, barnehagene, videregående skoler, talentprogrammer, Den kulturelle skolesekken, utøvende kulturinstitusjoner, eldreomsorgen, flyktningtjenesten Kjerneoppgaven er først og fremst forventningen fra barn, unge og foreldre, som ønsker å lære seg «håndverksfagene» innen dans, musikk, teater og visuell kunst. Min hovedoppgave som leder er å sikre at vi jobber på den riktige oppgaven på best mulig måte. Hvilke forventninger har jeg til en rammeplan i den sammenheng? Det har jeg gjort meg tanker om. Ingrid Maria Hanken, førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole Ingrid Maria Hanken har undervist og veiledet musikkpedagogikk-studenter ved NMH i mange år. Hun har også vært involvert i utvikling av nasjonale rammeplaner for ulike former for lærerutdanning. Siden 2006 er hun prorektor ved Norges musikkhøgskole med spesielt ansvar for høgskolens studievirksomhet. Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole Utdanning: instrumentalpedagog, kulturadministrasjon, lederutdanning, ymse musikkfaglig påbygging og kurs og mye artig samarbeid med gode kulturkollegaer. Arbeidserfaring: har bidratt innen skole- og kulturutvikling siden 1987 som rektor og pedagog ved Aukra kulturskole, studierektor i Norsk musikkråd Møre og Romsdal, kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd, rådgiver for Den kulturelle skolesekken hos Møre og Romsdal fylkeskommune, oppvekst- og kultursjef i Aukra, nå rektor ved Molde kulturskole.

3 Implementering av endringsprosesser i kulturskolen Parallellseminar 1A - ved Pål Roland Kommentator: Gunnar Skaar I sitt seminar vil Roland ta for seg de utfordrende prosessene rundt endrings- og implementeringsarbeid. Pål Roland, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger Har en doktorgrad innen implementering av endringsprosesser. Han arbeider nå som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Musikeryrket som profesjon og kvalifiseringsområde Parallellseminar 1B - ved Elin Angelo Kommentator: Øivind Varkøy Hva slags yrke er musikeryrket, er det riktig å posisjonere musikeryrket som en profesjon, og hvordan foregår egentlig kvalifisering i og til musikeryrket? Elin Angelo, førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne høgskole Førsteamanuensis i musikk ved Dronning Mauds Minne høgskole, og disputerte i november 2013 med avhandlingen Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Hun har bakgrunn fra yrkesutøving, utdanning og forskning i det sammensatte musiker- og musikklærerfeltet. Fyrtårn 1: Faglig bredde i Ås Parallellseminar 1C - ved Alexander Krohg Plur Kommentator: Torkel Øien Kulturskolen i Ås ble i fjor utpekt som fyrtårnkulturskole. Juryen la i sin begrunnelse vekt på kulturskolens evne til å utvikle nye tilbud og hvordan den faglige bredden involverer lokalt fagmiljø i kulturskolens innhold og utvikling. Kulturskolen har som blant de første i landet ligget i front innen

4 utvikling av skoleslaget med et fokus på kvalitet i opplæringen innen kunst- og kulturfagene. Undervisningstilbudet har inkludert flere fag siden 1991 og det ble tidlig etablert et tett samarbeid med grunnskolen. Kulturskolen har hatt lokalt ansvar for den kulturelle skolesekken siden Den faglige bredden kommer til uttrykk gjennom et bredt instrument opplæringstilbud og et variert tilbud innenfor dans, visuell kunst, teater og skapende skriving. Utviklingen har blant annet skjedd gjennom utstrakte samarbeidsavtaler med lokalt musikkliv. I tillegg til etableringen av Ås internasjonale kultursenter med et flerkulturelt innhold, har Kulturskolen i Ås gjennomført en rekke større utviklingsprosjekter de siste årene. Blant disse er Talentutvikling i Follo relatert til lokal kulturnæring, Skapende skriving - Samarbeid med grunnskolene, Dextra artes - Treårig satsning på visuell kunst for og med barn og unge i Ås og Fargespill - Flerkulturelt musikkprosjekt med barn og unge i samspill med profesjonelle utøvere. Juryen mente at Kulturskolen i Ås har gjennom sine rekke av utviklingsprosjekt etablert et bredt faglig tilbud og bygget et fyrtårn som viser utvikingsmulighetene gjennom lokalt samarbeid og fokus på kvalitet. Alexander Krohg Plur, rektor ved Kulturskolen i Ås Kommer senere Rammeplan for kulturskolen. Å styre nasjonalt - og jobbe lokalt Parallellseminar 1D - ved Wenche Waagen Kommentator: Inger Anne Westby Kulturskolene går fremad, men i alle retninger? Vil en felles rammeplan kunne bidra til at vi går i samme retning? Hva skal i så tilfelle gi retning til arbeidet? Kan kompetansemål fungere som er god verktøykasse for god metodikk? Kan enkeltskolen ivareta både lokale hensyn, autonomi og nasjonale strategier gjennom rammeplanen? Wenche Waagen, førstelektor ved institutt for musikk, NTNU Førstelektor ved Institutt for musikk, studieprogram for utøvende musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), der hun underviser i musikkdidaktikk. Her har hun vært pådriver for å profilere instrumental- og vokalpedagogen og kulturskolen som praksisplass i lærerutdanningen. Hun skrev i 2003, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd, På vei til mangfold - rammeplan for kulturskolen, og hun holder jevnlig foredrag på konferanser og fagdager om kulturskolenes betydning og viktigheten av estetiske prosesser i opplæringen av

5 barn og unge. Nytt tilbud nye muligheter med Kulturskoletimen Parallellseminar 1E - ved Berit Konstad Graftås Kulturskoletimen på agendaen. Eksempler på hvordan gode tilbud kan gis samt refleksjon rundt mulighetene det nye tilbudet gir. Berit Konstad Graftås, rektor ved Tolga kulturskole og kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd Hedmark Kommer senere Mer tid for talent - veien videre. Parallellseminar 2A - ved Inger Anne Westby Kommentator: Ellen Stabell Talentutvikling i den lokale kulturskolen; hva skal til for at vi skal ivareta den enkelte elevs forutsetninger? Hva slags innhold skal det lokale talentprogrammet ha? Og hvordan kan vi bygge gode samarbeidsmodeller mellom kommuner og fra kommuner til regionale og nasjonale talentprogram? Det vil presenteres eksempler fra en stor og en liten kulturskole/kommune. Inger Anne Westby, direktør i Norsk kulturskoleråd Har en allsidig bakgrunn, blant annet som rektor ved Vadsø kulturskole. Hun har vært styremedlem i Norsk kulturskoleråd og har lang erfaring fra ulike organisasjoner innen norsk kulturliv. Inger Anne skrev i sin tid Kulturskolehåndboka og har undervist i mange år på deltidsstudiet i musikk- og kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark. Av utdanning har hun bl.a. hovedfag i musikkvitenskap og grunnkurs i kulturfag og var inntil 1. januar 2011 tilsatt som førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole, Siden da direktør i Norsk kulturskoleråd. Inger Anne Westby er svært opptatt av utvikling av kulturskolene og har i flere år hatt en sentral rolle overfor skolelederne i Norsk kulturskoleråds nasjonale programmer KOM! og Kulturskolefokus. Inger Anne er en av de fire medlemmene i Norsk kulturskoleråds ressursgruppe for utarbeidelse av lederprogrammet Gehørbasert Ledelse for kulturskoleledere.

6 Vertikal ledelse stenger for horisontal faglig utvikling Parallellseminar 2B - ved Hanne Riege og Knut Olav Brekklund Sæves Kommentator: Stein Erik Hansen En sesjon som egner seg for kulturskoleleder, med musikkfaglig bakgrunn, med ambisjoner om styrking og tilrettelegging av egen kulturskole for andre fagområder. Hanne Riege, høgskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo Hanne Riege er tilsatt ved Kunsthøgskolen i Oslo, der hun har over 30 års praksis fra teaterutdanninga. Hun også vært prorektor og dekan ved Statens teaterhøgskole. Riege har en allsidig bakgrunn; hun har blant annet vært danser for en statlig frigruppe og Rikskonsertene. Riege var blant koreografene til avslutningsseremonien ved OL på Lillehammer og hun har i 20 år jobbet med teateraktiviteter for barn og unge i Asker. Hanne jobber også ved Operaen og er foreleser ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Hanne har en solid fagutdannelse innen teater. Knut Olav Brekklund Sæves, rektor ved Eidsberg kulturskole Knut Olav Brekklund Sæves er rektor ved Eidsberg kulturskole i Østfold som har profilert seg sterkt innenfor teater. Sæves er sjelden vare; kulturskoleleder med en solid fagbakgrunn og praksis fra teaterfaget, som sceneinstruktør og teaterpedagog. Eidsberg kulturskole har i dag 60 elever på teater, skolen har eget talentprogram innen teater, og tilbyr også interkommunalt samarbeid på scenekunstområdet. En by - et fyrtårn og muligheter Parallellseminar 2C - ved Anette Solberg Kommentator: Berit Konstad Graftås Om samhandling og samarbeid i Elverum kommune. En erfaringsdeling om hvordan skape en kultur for samhandling internt på kulturskolen, og et godt samarbeid med eksterne aktører som grunnskole, frivillig kulturliv og andre. Elverum kulturskole ble i fjor utpekt som fyrtårnkulturskole. Juryen la i sin begrunnelse vekt på kulturskolens evne til å ivareta og videreutvikle annen virksomhet i sitt lokalmiljø gjennom sitt fokus på samhandling.

7 Anette Solberg, rektor ved Elverum kulturskole Rektor Elverum kulturskole siden 2001, frilanssanger og dirigent. Utdanning: Barratt Due musikkinstitutt. Ledelse i Kvinneperspektiv fra Høgskolen i Hedmark. En faglig idé frå tanke til gjennomføring. Hvordan utvikle og tilpasse storgruppeundervisning til norske forhold Parallellseminar 2D - ved Åste Selnæs Domaas og Rut Jorunn Rønning To modeller presenteres: Jedem Kind ein Instrument (Jeki) og El Sistema Norge. JeKi: Ruhr-området i Tyskland og prosjektet Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) i Bochum var valgt som hovedmål for Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelags studietur våren 2012 for kulturskolelederne i Sør- Trøndelag. Etter fire års prøvefase med JeKi-prosjektet er 650 grunnskoler, 56 musikkskoler og rundt grunnskoleelever involvert. Hvert barn få sitt eget øvingsinstrument og to skoletimer med instrumentalundervisning per uke. På bakgrunn av erfaringene fra studieturen i Tyskland har Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag påbegynt et arbeid for å utrede muligheten for et pilotprosjekt i fylket med nasjonal overføringsverdi, med mulig oppstart høsten El Sistema Norge: Prosjektets mål er kvantitetsundervisning med høy kvalitet, det er både et sosialt og et faglig konsept. Det er en helt annerledes måte å undervise på enn hva mange pedagoger er vant til i Norge, og de forskjellige pilotkommunene har satt i gang prosjektet basert på forskjellige behov. Vi jobber med faglig nettverk mellom prosjektkommunene, og utvikler en felles plattform i bunn for tankegods, forskjellige metoder og repertoar. Åste Selnæs Domaas, kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd Sør- Trøndelag Ansatt som kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag. Tidligere faglærer i saxofon ved Trondheim kommunale kulturskole, videregående MDD og NTNU Institutt for musikk. Tidligere frilanssaxofonist i Forsvarets Musikk, Trondheim symfoniorkester og Trondheim Saxofonkvartett. Utdannelse fra Trøndelag Musikkonservatorium, NTNU og Northwestern University, Chicago.

8 Rut Jorunn Rønning, kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd region BTV Arbeider som kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd. Hun har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole, og har arbeidserfaring blant annet som utøvende musiker, pedagog, kulturarbeider for eldre og personer med demens, prosjektleder, kulturskolerektor. I perioden jobbet hun i Tyskland og Argentina. Siden 2003 bor og virker hun i Norge. Follo-piloten - lokale læreplaner og faglig utvikling Parallellseminar 2E - ved Eirik Birkeland og Alexander Krohg Plur Kommentator: Bjørg Bjøntegaard Kommer senere Eirik Birkeland, rektor ved Norges musikkhøgskole Kommer senere Alexander Krohg Plur, rektor ved Kulturskolen i Ås Kommer senere Koselig, men ikke særlig viktig Strategier og leveranser i lokal kulturskoleutvikling Parallellseminar 2F - ved Sjur Høgberg Kommentator: Ingrid Maria Hanken Mer enn 200 kulturskoler har nå hatt 25 års jubileum. Aldri har det vært benyttet mer offentlige kroner på barne- og ungdomskultur. Samtidig er andelen av norske studenter som blir tatt opp ved norske høyere musikkutdanningsinstitusjoner synkende, besøkstallene i de fleste av våre kulturhus er dalende og noen generell nivåheving i amatørorkestre, kor og korps er ikke merkbar.

9 Hva bruker vi så alle disse midlene til når hverken interesse eller håndverksferdigheter øker i samme takt som pengestrømmen? Hva er våre mål i den lokale kulturskoledrift? Hva skal vi produsere og til hvilken kostnad? Står «kulturskoletoget» stille på stasjonen som følge av våre utydelige målsettinger og diffuse resultatmålinger? Er det på tide å gjøre opp status i eget bo og sette seil på nytt? Navigare necesse est - men havet er større enn der Strømstadfergen trafikkerer - som man sier i Sandefjord. Professor Anne Bamford påstod på forrige års kulturskolelederkonferanse at «I Norge er kultur koselig, men ikke særlig viktig». Er du klar for kapittel 2 i «Soga om kulturskolelandet»? Sjur Høgberg, rektor ved Sandefjord kulturskole Utdannet grunnskolelærer med fordypning i musikk ved Bergen lærerhøgskoles musikklinje og musiker ved Bergen musikkonservatorium, nå Griegakademiet, der han studerte klarinettspill med Lars Kristian Brynildsen. Startet sin yrkesfaglige karriere innenfor musikk- og kulturskoleadministrasjon. Han virket som rektor og inspektør ved kulturskoler i Hordaland, Rogaland og Vestfold. I perioden som rektor ved Skjærgården kulturskole ble en av de første endringene fra ren musikkskole til kulturskole skapt i Vestfold. Høgberg er benyttet som foredragsholder, dirigent og lærer i skole- og amatørkorps, kulturskole, grunnskole, videregående skole, musikksommerskoler og kurs en rekke steder i landet. Han har også vært metodikklærer ved Rogaland musikkonservatorium. Han var i 2000 med på å stifte selskapet Cultus som beskjeftiget seg med IT-baserte informasjonsløsninger for kultur og skoleverk. Selskapet ble raskt den ledende leverandør i dette markedet. I de senere år har Høgberg arbeidet som produsent og programsjef i Kongelige norske marines musikkorps i Horten og fra november 2012 er han å finne som rektor i Sandefjord kulturskole. Innfallsvinkler til musikkutdanning og profesjon Åpning og innledning til paneldebatt Plenumsøkt - ved Øyvind Varkøy, Elin Angelo og Solveig Helene Christensen Øyvind Varkøy, professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole Øivind Varkøy, f. 1957, er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og professor i musikkvitenskap ved Musikhögskolan, Örebro universitet. Han har utgitt flere bøker om musikk og musikkpedagogikk.

10 Elin Angelo, førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne høgskole Førsteamanuensis i musikk ved Dronning Mauds Minne høgskole, og disputerte i november 2013 med avhandlingen Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Hun har bakgrunn fra yrkesutøving, utdanning og forskning i det sammensatte musiker- og musikklærerfeltet. Solveig Helene Christensen, stipendiat ved Norges musikkhøgskole Solveig Christensen (f. 1967) har vært ansatt ved Norges musikkhøgskole siden De første sju årene i studieseksjonen, de siste tre som stipendiat tilknyttet innsatsområdet «Forskning om og for høyere musikkutdanning». Hun avslutter i 2013 sitt PhD-arbeid «Kirkemusiker kall og profesjon», en studie som retter søkelys mot ulike forhold i utdanning og yrkesfelt som er av særlig betydning for nyutdannede. Paneldebatt: Kulturskolen som verdiskaper i samfunnet Innledere: Fra blant annet Engerutvalget og NHO I panelet: Representanter fra politiske partier og sentrale kunstinstitusjoner og - organisasjoner Debattleder: Ingrid Røynesdal Ingrid Røynesdal, avdelingsdirektør ved Troldhaugen Ingrid Røynesdal er født i Trondheim i På tross av sin unge alder har hun opparbeidet seg en lang og sterk merittliste. Hun er en prisbelønnet konsertpianist og har mastergrad i statsvitenskap med spesialkompentanse på kulturpolitikk. Røynesdal har drevet en utbredt virksomhet som foredragsholder, skribent og analytiker, og har vært brukt som kunstnerisk rådgiver for en rekke kunstneriske institusjoner som bl.a. Oslo strykekvartett og Norsk barokkorkester. Hun har siden 2011 arbeidet som avdelingsdirektør ved Troldhaugen.

Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling:

Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling: NORSK KULTURSKOLERÅD KULTURSKOLETIMEN OG PROFESJONSFORSTÅELSE Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling:

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 NORSK KULTURSKOLERÅD BTV All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen

Rammeplan for kulturskolen Rammeplan for kulturskolen Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning Kap 1- Kulturskolens samfunnsoppdrag Kap 2- Prinsipper og retningslinjer Kap 3- Fagplaner Kap 4- Kvalitet i kulturskolen Mangfold

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Innhold Innledning... 11 Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Kapittel 1 Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma i det musikk- og kunstpedagogiske landskapet... 21 Elin

Detaljer

Omtaler av forelesere ved Kulturskolenes lederkonferanse 2012

Omtaler av forelesere ved Kulturskolenes lederkonferanse 2012 Omtaler av forelesere ved Kulturskolenes lederkonferanse 2012 Torsdag 12. april 2012 Åpning av konferansen og innledning til parallelle debattforum 1A om rollefordeling og samhandling om musikktalenter

Detaljer

Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan

Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Kulturskolenes rammeplan Mangfold og fordypning Mangfold og fordypning / Kulturskole for alle? Hvorfor i all verden er det laget en ny rammeplan???? Rammeplanen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Prosjektledelse: Torkel

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2014/1918-0 Saksbehandler: Ingvild Aas Dato: 26.05.2014 Saksframlegg Høring - Ny rammeplan for kulturskolen, "mangfold og fordypning" Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ROGALAND FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer

Virksomhetsplan for perioden

Virksomhetsplan for perioden 1 Virksomhetsplan for perioden 2013-2015 Norsk kulturskoleråd Nordland skal medvirke til å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Norsk kulturskoleråd Nordlands virksomhet

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORSK KULTURSKOLERAD NORGES MUSIKKHØGSKOLE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORSK KULTURSKOLERAD NORGES MUSIKKHØGSKOLE ».1Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music 0 NORSKULTURSKOLERÅD SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORSK KULTURSKOLERAD OG NORGES MUSIKKHØGSKOLE SAMARBEIDSPARTER Avtalen er inngått mellom Norsk kulturskoleråd

Detaljer

GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK

GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold NORSK KULTURSKOLERÅD Rammeplan for kulturskolene På vei til mangfold Grunnlag, føringer, mandat, hvorfor rammeplan? Sentrale elementer Organisering av arbeidet, implementering Ambisjoner og utfordringer

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

XX kommune søkte om deltakelse i KOM I FOKUS Finnmark - et kulturskoleutviklingsprosjekt i 2009. (Se vedlegg 1).

XX kommune søkte om deltakelse i KOM I FOKUS Finnmark - et kulturskoleutviklingsprosjekt i 2009. (Se vedlegg 1). SAKSFRAMLEGG I DEN ENKELTE KOMMUNE ET FORSLAG Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 Vedlegg: 1) KOM I FOKUS Finnmark 2) Gehørbasert Ledelse med Prosjektplanmal 3) Utlysning av Tilbakeholdt skjønnsmidler

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Øivind Varkøy NMH 28. november 2013

Øivind Varkøy NMH 28. november 2013 Øivind Varkøy NMH 28. november 2013 Doktorgradsprogrammet kvalifiserer for forskningsvirksomhet på høyt faglig nivå og for annet arbeid hvor det kreves stor vitenskapelig innsikt og kompetanse. Doktorgradsutdanningen

Detaljer

Follo-piloten. Kunstfaglig opplæring. Det er NÅ det gjelder! MiS/Region Øst 2016

Follo-piloten. Kunstfaglig opplæring. Det er NÅ det gjelder! MiS/Region Øst 2016 Follo-piloten Kunstfaglig opplæring. Det er NÅ det gjelder! MiS/Region Øst 2016 Pilotprosjektets oppgave Vi vil se på hvordan en høyskole kan samarbeide med kulturskolene i sin region om - En god grunnutdanning

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Omtalar - Kulturskuledagane Vest

Omtalar - Kulturskuledagane Vest Omtalar - Kulturskuledagane Vest Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde, 8.- 9. september 2016 SKRÅBLIKK PÅ KULTURSKOLEPEDAGOGEN og VURDERING FOR LÆRING v/ Arne Leikvoll Arne Leikvoll er 58 år og omtaler

Detaljer

Søknad tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 Fylkesmannen i Finnmark

Søknad tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 Fylkesmannen i Finnmark Søknad tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 Fylkesmannen i Finnmark Vedlegg: 1) Aktivitetsplan KOM I FOKUS Finnmark 2009-2012 2) Gehørbasert Ledelse med Prosjektplan - mal 3) Kommunestyrevedtak fra søkerkommunene

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena. Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse

Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena. Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse 1. Norsk forskning om musikk i kulturskolene: Hva finnes? 2. Institusjonen kulturskole

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Sammen om læring og ledelse, kvalitet i endringsprosesser

Sammen om læring og ledelse, kvalitet i endringsprosesser Torsdag 20. april 2017 Kl. 10:15 11:00 Sammen om læring og ledelse, kvalitet i endringsprosesser Kulturskolene har mange felles utfordringer i årene fremover, ikke minst knyttet til implementering av nye

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH

TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH TA MASTERUTDANNINGEN VED DMMH Master i barnehagekunnskap Master i barnehageledelse Master i barnekultur og kunstpedagogikk Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom VÅRE MASTERUTDANNINGER MASTER

Detaljer

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen.

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen for kulturskolen ble i vår sendt på høring og det er kommet inn en rekke høringsuttalelser. I brevet

Detaljer

Protokoll landsstyret 2017

Protokoll landsstyret 2017 Trondheim 6. 7. juni Landsstyret: Leder Nils R. Sandal Nestleder Heidi Hesselberg Løken Styremedlem Alexander Krohg Plur Styremedlem Berit K. Graftås Styremedlem Torkel Øien Varamedlem Geir Grav for Marianne

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM?

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? Hvor finnes kulturarbeidsplassene? Offentlig sektor Privat sektor Frivillig sektor Kultur og næring? Kulturnæringer? Kulturskoler Bibliotek Museer

Detaljer

kulturskolen i MDD sammen om eleven Magnhild Tafjord Norsk fagråd for MDD Cutting Edge, Trondheim, 27. - 28. oktober 2015

kulturskolen i MDD sammen om eleven Magnhild Tafjord Norsk fagråd for MDD Cutting Edge, Trondheim, 27. - 28. oktober 2015 kulturskolen i MDD sammen om eleven Magnhild Tafjord Norsk fagråd for MDD Cutting Edge, Trondheim, 27. - 28. oktober 2015 innhold Litt om: Skolestruktur MDD-eleven Læreren i vgs Musikkfag og læreplaner

Detaljer

Høring - NOU 2016: 14 - Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høring - NOU 2016: 14 - Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial Deres ref.: Vår ref.: Dato: 7. desember 2016 Høring - NOU 2016: 14 - Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial Vi viser til departementets høringsbrev av 19.09.2016, og beklager at

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS Saksframlegg Høring - Rammeplan Kulturskole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hanne Blekken 14/1200 Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 10.06.2014 Rådmannens forslag: 1. Eidsberg

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen

ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen Saksbeh.: Stig Rune Kroken Tlf.: Deres ref: Vår ref: 2011/1934-8718/2011 Ark: SAØEK : A30 Dato: 28.03.2011 Fremskritts Parti Øvre Eiker Att. Ole-Johnny Myrvold

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018 Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014 Forslag 1 Innhold 1) Bakgrunn og historikk Side 3 2) Behovsanalyse / Situasjonsbeskrivelse Side

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Nettverk for kulturskolerelatert forskning

Nettverk for kulturskolerelatert forskning 7. mars 2013 11.20-12.10 Lunsj Sted: Rom 139 12.15-12.20 Velkommen 12.20-13.05 Nytten av det unyttige. Om musikk og dannelse. Øivind Varkøy, Norges musikkhøgskole Sammendrag: I dette foredraget vil jeg

Detaljer

Kulturskolepedagogens dilemma. Elin Angelo Aalberg, stipendiat NTNU

Kulturskolepedagogens dilemma. Elin Angelo Aalberg, stipendiat NTNU Kulturskolepedagogens dilemma Elin Angelo Aalberg, stipendiat NTNU Kompetanse og oppgaver i harmoni? Hva kan kulturskolepedagogen? Spille godt på ett eller flere instrument? Undervise godt på ett eller

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen Fagdag for førskolelærere De yngste barna i barnehagen 2. og 3. februar 2012 Trondheim Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Detaljer

Mangfold og fordypning. Rammeplan for kulturskolen

Mangfold og fordypning. Rammeplan for kulturskolen VELKOMMEN! Mangfold og fordypning Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning Hva er en god kulturskole for dere? La det surre litt Mangfold og fordypning Hvorfor rammeplan? Tydeliggjøre kulturskolen

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 47 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

---, A ksgb

---, A ksgb Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00925-1 ---, A30 11.02.2011 ksgb Svar - høring - Kulturskoleløftet - Kulturskole for alle Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 NORSK FAGRÅD FOR MDD HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

«en faglig idé fra tanke til gjennomføring» NORSK KULTURSKOLERÅD BTV

«en faglig idé fra tanke til gjennomføring» NORSK KULTURSKOLERÅD BTV EL SISTEMA NORGE «en faglig idé fra tanke til gjennomføring» NORSK KULTURSKOLERÅD BTV 10.04.2013 1 FRA IDÉ TIL GJENNOMFØRING Inspirasjon og idoler Bakgrunn Hvorfor? For hvem? Hvordan? Hva må til? Hvordan

Detaljer

FAGNETTVERK FOR VISUELL KUNST FOR FINNMARK OG TROMS / SVALBARD!! TROMSØ, 24. APRIL 2014

FAGNETTVERK FOR VISUELL KUNST FOR FINNMARK OG TROMS / SVALBARD!! TROMSØ, 24. APRIL 2014 FAGNETTVERK FOR VISUELL KUNST FOR FINNMARK OG TROMS / SVALBARD TROMSØ, 24. APRIL 2014 Hva Nasjonalt fagforum er en nasjonal samling for faglig fordypning, opptatering og inspirasjon i eget fag. Regionale

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd Norsk kulturskoleråd Norsk kulturskoleråd er en interesseog utviklingsorganisasjon med mer enn 400 medlemskommuner. Kommunene er de formelle eierne av kultruskolerådet, og utøver sin påvirkning via Landsmøtet

Detaljer

Talentutvikling - Rogaland

Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling i Rogaland Regionalt samarbeidsråd Institutt for musikk og dans UiS Kulturskolerådet, avdeling Rogaland MDD ( ved Skeisvang vgs, Haugesund) talentprogrammene

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i Eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN. -En konferanse om kultur, helse og innovasjon

Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN. -En konferanse om kultur, helse og innovasjon Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN -En konferanse om kultur, helse og innovasjon KILDEN DIALOG kilden.com Mer kultur, bedre levekår? For andre gang inviterer vi til LivsKilden, konferansen som har som mål

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler

Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Høring Nasjonal Rammeplan for Kulturskoler Vi viser til brev fra Norsk kulturskoleråd datert 27. Mars 2014 og informasjon på Kulturskolens lederkonferanse på Norges Musikkhøgskole i Oslo 24-25. april 2014

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN NORSK KULTURSKOLERÅD Sør-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Visjon - Kulturskole for alle Norsk Kulturskoleråd Sør-Trøndelag vil sette dagsorden ved å reise viktige debatter, spre dokumentasjon og drive

Detaljer