Omtaler av forelesere ved Kulturskolenes lederkonferanse 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omtaler av forelesere ved Kulturskolenes lederkonferanse 2012"

Transkript

1 Omtaler av forelesere ved Kulturskolenes lederkonferanse 2012 Torsdag 12. april 2012 Åpning av konferansen og innledning til parallelle debattforum 1A om rollefordeling og samhandling om musikktalenter EIRIK BIRKELAND Eirik Birkeland er rektor ved Norges musikkhøgskole. Han har studert ved Universitetene i Bergen og Oslo og ved Norges musikkhøgskole. Etter endt utdanning har han vært solofagottist i Det kongelige Kapel i København og fra alternerende solofagottist i Oslo Filharmoniske orkester. Han har hatt en rekke solistopptredener og vært aktiv kammermusiker, blant annet som medlem av Oslo-Filharmoniens blåsesolister. Siden 1985 har han undervist på Østlandets musikkonservatorium og fra 1996 på Norges musikkhøgskole. Birkeland har fra vært leder av Oslo-Filharmoniens faglige råd og medlem av Filharmoniens ledergruppe. I dag er han blant annet medlem av Oslo-Filharmoniens styre, Den europeiske konservatorieunionen AECs styre, leder for Det nordiske konservatorierådet og styreleder for Menuhin fiolinkonkurranse Oslo DEBATTFORUM 1A UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Rollefordeling og samhandling om musikktalenter Samarbeidsavtalen mellom Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd INGER ANNE WESTBY Inger Anne har en allsidig bakgrunn, blant annet som rektor ved Vadsø kulturskole i mange år. Hun har vært styremedlem i Norsk Kulturskoleråd og har ellers lang erfaring fra ulike organisasjoner innen norsk kulturliv. Inger Anne skrev i sin tid Kulturskolehåndboka og hun har undervist i mange år på deltidsstudiet i musikkog kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark. Av utdanning har hun bl.a. hovedfag i musikkvitenskap og grunnkurs i kulturfag og var inntil tilsatt ved Norges musikkhøgskole i Oslo, som fagseksjonleder for musikkpedagogikk og musikkterapi. Fra ble Westby tilsatt som direktør i Norsk kulturskoleråd. Inger Anne er svært opptatt av utvikling av kulturskolene og har i flere år hatt en sentral rolle overfor skolelederne i Norsk kulturskoleråds nasjonale programmer KOM! og Kulturskolefokus. Inger Anne er en av de fire medlemmene i Norsk kulturskoleråds ressursgruppe for utarbeidelse av lederprogrammet Gehørbasert Ledelse for kulturskoleledere. Samarbeidsavtalen mellom Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd

2 Dilemmaer i kunstfaglig utdanning INGRID MARIA HANKEN VESLEMØY ELLESFSEN Ingrid Maria Hanken er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole, hvor hun har undervist og veiledet musikkpedagogikkstudenter i mange år. Hun har også vært involvert i utvikling av nasjonale rammeplaner for ulike former for lærerutdanning. Siden 2006 er hun prorektor ved Norges musikkhøgskole med spesielt ansvar for høgskolens studievirksomhet. Veslemøy Ellefsen er utdannet ved Den Norske Operas ballettskole (pedagoglinjen) og gjennomført studier i pedagogikk ved UiO. Medvirket i en rekke danse- og teaterproduksjoner. Ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo som studieleder for praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Underviser i fagdidaktikk ved PPU- utdanningen. Hun er også medlem av Norsk kulturskoleråds ressursgrupper innen teater og dans. Hanken og Ellefsen holder sammen foredraget Dilemmaer i kunstfaglig utdanning "Høyere musikkutdanning skal tjene mange ulike formål. Det oppstår derfor dilemmaer med hensyn til hvilke typer utdanninger som skal tilbys og hva slags kompetanser disse utdanningene skal utvikle hos studentene." Kulturskole som et gode for individ og lokalesamfunn JAN SIVERT JØSENDAL Jan Sivert Jøsendal er avdelingsdirektør i KS Utdanning med ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Jan Sivert har tidligere jobbet som skoleleder og lærer i grunnskole og videregående opplæring, gjesteforeleser på Høgskolen i Vestfold, konsulent i PwC og universitetslektor v/ Universitetet i Oslo. Med sin faglige spesialisering innenfor ledelse har Jan Sivert jobbet mye med styring, organisasjons- og lederutvikling, prosessledelse, omstillingsprosesser og evalueringer. INNLEDNINGSFOREDRAG UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Kulturskole som et gode for individ og lokalsamfunn DEBATTLEDER DAG 1 SVEIN BJØRKÅS Svein Bjørkås er i dag leder for musikkvitenskapelig institutt ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet som direktør ved Musikkinformasjonssentret og som forskningsleder i Norsk kulturråd, hvor han blant annet har vært oppdragsgiver for utredningene om populærmusikk, ensemblene og folkemusikk. Han er utdannet sosiolog og portrettfotograf.

3 Åpning av konferansen og innledning til parallelle debattforum 1A om Rollefordeling og samhandling om musikktalenter EIRIK BIRKELAND Eirik Birkeland er rektor ved Norges musikkhøgskole. Han har studert ved Universitetene i Bergen og Oslo og ved Norges musikkhøgskole. Etter endt utdanning har han vært solofagottist i Det kongelige Kapel i København og fra alternerende solofagottist i Oslo Filharmoniske orkester. Han har hatt en rekke solistopptredener og vært aktiv kammermusiker, blant annet som medlem av Oslo-Filharmoniens blåsesolister. Siden 1985 har han undervist på Østlandets musikkonservatorium og fra 1996 på Norges musikkhøgskole. Birkeland har fra vært leder av Oslo-Filharmoniens faglige råd og medlem av Filharmoniens ledergruppe. I dag er han blant annet medlem av Oslo-Filharmoniens styre, Den europeiske konservatorieunionen AECs styre, leder for Det nordiske konservatorierådet og styreleder for Menuhin fiolinkonkurranse Oslo DEBATTFORUM 1A UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Rollefordeling og samhandling om musikktalenter Parallelle debattforum 1B Kulturskolerelatert forskning og formidling SIW GRAABRÆK NIELSEN Siw Graabræk Nilsen er professor i pedagogikk og viserektor/ FoU-leder ved Norges musikkhøgskole. Graabræk Nielsen har en dr grad med tittelen: "Selvregulering av læringsstrategier under øving. En studie av to utøvende musikkstudenter på høyt nivå". INGER ANNE WESTBY Inger Anne har en allsidig bakgrunn, blant annet som rektor ved Vadsø kulturskole i mange år. Hun har vært styremedlem i Norsk Kulturskoleråd og har ellers lang erfaring fra ulike organisasjoner innen norsk kulturliv. Inger Anne skrev i sin tid Kulturskolehåndboka og hun har undervist i mange år på deltidsstudiet i musikk- og kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark. Av utdanning har hun bl.a. hovedfag i musikkvitenskap og grunnkurs i kulturfag og var inntil tilsatt ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, som fagseksjonleder for musikkpedagogikk og musikkterapi. Fra ble Westby tilsatt som direktør i Norsk kulturskoleråd. Inger Anne er svært opptatt av utvikling av kulturskolene og har i flere år hatt en sentral rolle overfor skolelederne i Norsk kulturskoleråds nasjonale programmer KOM! og Kulturskolefokus. Inger Anne er en av de fire medlemmene i Norsk kulturskoleråds ressursgruppe for utarbeidelse av lederprogrammet Gehørbasert Ledelse for kulturskoleledere. DEBATTFORUM 1B UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Kulturskolerelatert forskning og formidling

4 Parallelle debattforum 1C Kunst og kultur i opplæringen KIRSTI SAXI Kirsti Saxi er leder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Saxi kommer fra stillingen som utdanningsdirektør i Finnmark. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ble etablert 1. januar Senteret rapporterer direkte til Udir som har fått delegert ansvaret for de nasjonale senterne fra KD. Senteret er lokalisert og administrativt lagt til Universitetet i Nordland.Senteret er et nasjonalt ressurssenter for barnehager, grunnskolen, V.G.O. og høyere utdanning. Hovedoppgaven er å gi barnehage og skoleledere, lærere, førskolelærere støtte og kompetanse for å styrke arbeidet deres med estetiske fag, kunstfag og estetikk i hverdagen. DEBATTFORUM 1C UNDER LEDERKONFERANSEN: Kunst og kultur i opplæringen Parallelle debattforum 1D Kompetansebehov etter- og videreutdanning for lærere BJØRG BJØNTEGAARD Bjøntegaard er ansatt som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole. Hun leder fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi. Hun er også leder for Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere. DEBATTFORUM 1D UNDER LEDERKONFERANSEN: Kompetansebehov etter- og videreutdanning for lærere Parallelle debattforum 1E Lederutdanning KJETIL SOLVIK Kjetil Solvik er studiesjef ved Norges musikkhøgskole. Solvik leder studieseksjonen, har ansvar for studieplaner og studiekvalitet. Han arbeider med FoU-ressursser og kompetanseutvikling for faglig tilsatte ved høgskolen og er sekretær for studieutvalget. DEBATTFORUM 1E UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Lederutdanning

5 Plenumsforedrag 1 og Parallelle debattforum 2A Ledelse å lede mennesker KJELL DAHL Kjell Dahl er organisasjonskonsulent og daglig leder i Dahl og Johnsen Ans. Dahl er en av hovedpersonene bak KS sitt lederprogram Krefter i bevegelse, et program som bidrar til nye perspektiver og som integrerer teori og erfaringsbasert kunnskap knyttet til egen organisasjon og arbeidsoppgaver. Kjell Dahl er organisasjonskonsulent og daglig leder av eget konsulentfirma. Han arbeider prosessorientert med fag, ledelses- og organisasjonsutviklingsprosesser. Dahl arbeidet tidligere som leder i offentlig sektor, i Kirkens Bymisjon og som førsteamanuensis i sosialt arbeide ved Diakonhjemmets høgskolesenter. Han har videreutdannelse og arbeidserfaring i Barne- og ungdomspsykiatri og familieterapi og har skrevet en rekke fagbøker om ledelse og endringsarbeid. PLENUMSFOREDRAG 1 UNDER LEDERKONFERANSEN: Ledelse å lede mennesker Plenumstema tar utgangspunkt i boka med samme tittel. Ledere og medarbeidere opplever ofte et misforhold mellom den teorien som blir beskrevet i litteratur om organisasjon og ledelse, og hvordan deres egen arbeidshverdag er. Det er ikke nok for en leder å tenke på økonomi og nye organisasjonsstrukturer, en leder må også tenke på personer, grupper, kulturer og den dynamikk som dannes og utvikles i arbeidsrelasjoner. Plenumstema følges opp med et eget debattforum,parallelle debattforum 2A hvor deltakerne inviteres inn til en dialog og debatt med foreleseren med utgangspunkt i plenumsforedraget. Vert for dette debattforumet er Ingvild Aas, rektor i Molde kulturskole og deltaker på lederprogrammet Krefter i bevegelse. Parallellseminar 2B - Struktur i framtidas kulturskole-norge KAI ROGER MAGNETUN Kai Roger Magnetun er seksjonssjef for enheten kultur og fritid i Orkdal kommune. Han er musikkpedagog av utdannelse og er rektor for kulturskolen i Orkdal. Magnetun har vært leder for kulturskolenes arbeidsgruppe i Prosjektet for tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen (ni kommuner). PARALLELLSEMINAR 2B UNDER LEDERKONFERANSEN: Struktur i framtidas kulturskole-norge Arbeidsgruppen har i tråd med mandatet for utredningen laget en rapport som belyser alle hovedområdene som ble etterspurt i Delprosjekt 1; Etablering av regionale samarbeidsløsninger for kulturskolesektoren. Magnetun vil berøre initiativet til prosessen og skjæringspunktene mellom å tenke regionale samarbeidsformer og utvikle kulturskolene til ressurssentre i egne kommuner. Det å planlegge samhandling både i et forpliktende regionalt og lokalt perspektiv vil bli berørt i foredraget. Kommunene som er involvert er i størrelsen fra til under 1000 innbyggere

6 Parallellseminar 2C Lederskap og medarbeiderskap to sider av samme sak HÅVARD MOE Håvard Moe er seniorrådgiver i KS-K med ansvar for fortningsområdet Styring og analyse og Politikk og samfunn. Han har jobbet i ni år i KS-konsulent as, Før dette jobbet han som kultursjef i Oslo kommune samt spesialkonsulent og forskningskoordinator i KS. I KS-K jobber Håvard Moe særlig med strategi og planlegging i kommunal sektor, samt organisasjons- og lederutvikling. Han har også jobbet mye med økonomiske analyser av kommunal sektor og har en rekke oppdrag i kommunal sektor for øvrig knyttet til evaluering, omstilling og utvikling. Han har skrevet boken Framtidens kommuner med ansvar for egen utvikling - En veileder i å utforske framtiden, samt en lang rekke utredninger, analyser og kronikker. Håvard Moe er utdannet Cand.mag fra Universitetet i Oslo og Master of Managment fra BI-Oslo. PARALLELLSEMINAR 2C UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Lederskap og medarbeiderskap to sider av samme sak Godt lederskap er en selvfølge, men hva er godt medarbeiderskap? Og hvordan komplementerer disse to begrepene hverandre? Parallellsminar 2D - Nora Helmer i Et Dukkehjem brikke eller aktør? ANNE ROSE RØSBAK FERAGEN Anne Rose Røsbak Feragen har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i Activa Humanistisk Akademi siden 2006 og har bred erfaring som prosessleder og kursholder i temaer som etikk, kommunikasjon og arbeidsmiljø. Siden januar 2011 har Anne Rose dessuten vært daglig leder for virksomheten. Activa Humanistisk Akademi ble etablert i januar Virksomheten drives og eies av filosofene Einar Øverenget og Anne Rose Røsbak Feragen. Med utgangspunkt i humanistiske prinsipper bistår de offentlige og private virksomheter i etikk- og verdiarbeid, kulturbygging, medarbeider- og lederutvikling. I tillegg til å holde foredrag og drive prosessledelse, utvikler de dokumenter og undervisningsmateriell. PARALLELLSEMINAR 2D UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Nora Helmer i Et Dukkehjem brikke eller aktør? I foredraget rettes oppmerksomheten mot begrepsparet aktør og brikke i lederskap. Dette konkretiseres gjennom eksempler fra Ibsens skuespill og egen arbeidshverdag.

7 Parallellseminar 2E - Dirigentfasadens Backstage : Ledelsesteori i praksis CATHRINE WINNES TREVINO Winnes Trevino er Universitetslektor med dirigering og orkesterledelse som sine fagfelt. Cathrine Winnes Trevino er aktiv frilans dirigent i både inn- og utland. Hun har gjestet Oslo-Filharmonien, Kringkastingsorkesteret, Odense symfoniorkester, Helsingborg symfoniorkester, og Estlands nasjonale operas symfoniorkester. Cathrine Winnes Trevino avla våren 2004 diplomeksamen i orkesterledelse ved Norges musikkhøgskole. Bak seg har hun også dirigentstudier ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, og var fra 2006 til 2008 dirigentstipendiat ved Musikkonservatoriet i Trondheim, Institutt for musikk ved NTNU. Cathrine Winnes Trevino er har siden høsten 2006 vært kunstnerisk leder for Universitetets symfoniorkester. PARALLELLSEMINAR 2E UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Dirigentfasadens Backstage : Ledelsesteori i praksis Vi ser på moderne ledelsesteorier gjennom dirigentens briller. For å lede musikalsk må man også lytte. Men hvor viktig er lederen som visjonær? Vi avslører myter og sannheter om den store maestro. Parallellseminar 2F - Kulturskolen som organisasjon identiet og merkebygging DONATELLA DE PAOLI Bakgrunn er siviløkonomutdannelse fra Handelshøyskolen BI i 1989 og doktorgradsutdannelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen med endt avhandling om 'ledelse av kjernegruppen i prosjekt' i Som et ledd i avhandlingen var jeg gjesteforsker ved Stanford University i California fra Deretter ble det et kort opphold ved Administrativt Forskningsfond ved NHH som konsulent før jeg begynte som førsteamanuensis i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI i Siden da har tiden blitt viet til å utvikle, forankre og lede det nye fagområdet 'kulturledelse' ved BI, som blant annet har resultert i bachelorprogrammet ved samme navn, spesialiserte kurs, utstrakt foredragsvirksomhet, samt, bok- og artikkelskriving. Som ledd i utviklingen av fagområdet har det også blitt en rekke intervjuer i radio og presse. Hovedinteressen er innenfor ledelse, organisering og markedsføring av kunst og kultur og den siste publikasjonen her er boken 'Organisering og ledelse av kunst og kultur' utgitt på Cappelen Akademisk i 2008 der et forskningsbasert rammeverk og modeller for organisering av kunst og kultur presenteres De Paoli har vært med på å utvikle bachelorstudiet i kultur og ledelse og har utviklet en rekke kurs innen fagområdet som blant annet organisering og ledelse av kunst og kultur, markedsføring av kunst og kultur, samt ledelse av kreative prosjekter. PARALLELLSEMINAR 2F UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Kulturskolen som organisasjon identitet og merkebygging Organisering og merkebygging er tett knyttet sammen. Her kommer det til å foredras om Kulturskolen som organisasjon og hvordan de kan oppnå en sterkere identitet innad og god kommunikasjon utad.

8 Fredag 13. april 2012 Plenumsforedrag 2 - Kunst og kulturopplæringa i Norge presentasjon av de norske funnene. ANNE BAMFORD Anne Bamford, den anerkjente australske professoren i kreativitet har vært i Norge for å undersøke hvordan det står til med den kunstfaglige opplæringen. Kartleggingen er ferdig, og arbeidet med å gjøre rapporten klar for trykking er godt i gang. Prof. Bamford er kjent for sin rapport The Wow-factor på oppdrag for UNESCO i Anne Bamford har sett på kreativitet i forhold til innovasjon, innflytelse på samfunnet, mangfold og likeverd. I Wow-faktoren belyser hun blant annet hvordan kunstfagene bedrer elevenes forhold til skolen og dermed læring i andre fag. Land som tar kunst og kultur i skolen alvorlig er også de samme landene som skårer høyt på PISA-undersøkelsen (Anne Bamford). Frafall i britisk skole gikk ned etter at kreative bedrifter ble trukket inn skolen gjennom Creative Partnerships. Er dette også en løsning på Kunnskapsminister Kristin Halvorsens satsningsområde i norsk skole? Fra november 2010 til mai 2011 reiste hun på kryss og tvers i Norge. På vegne Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har kreativitet, innovasjon, musikk, dans, drama, og design vært under lupen. PLENUMSFOREDRAG 2 UNDER LEDERKONFERANSEN 2012: Kunst og kulturopplæringa i Norge presentasjon av de norske funnene. Foredraget er det første, av to som danner grunnlag for den påfølgende paneldebatten. Foredraget holdes på engelsk. Plenumsforedrag 3 - Kulturskoleutvalgets rapport hvordan følges rapporten opp? HANS OLE RIAN Hans Ole Rian er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon, tidligere leder for Kulturskoleutvalget. Utdannet ved Universitetet i Trondheim, med hovedfag i musikk, Høgskolen i Telemark kulturadministrasjon, og Høgskolen i vestfold Ledelse og endring i arbeiderbevegelsen. PLENUMFOREDRAG 3 UNDER KULTURSKOLENES LEDERKONFERANSE 2012: Kulturskoleutvalgets rapport hvordan følges rapporten opp? Foredraget er det andre av to som skal danne bakteppe for den paneldebatten som starter kl 11:30. DEBATTLEDER DAG 2 ARILD HOKSNES Hoksnes er en meget erfaren, underholdende og inspirerende foredragsholder, med artistiske og allsidige ferdigheter. I tillegg til foredrag kan Hoksnes være konferansier, og med sin lange bakgrunn som NRK-journalist kan ha også lede en paneldebatt eller intervjue personer. Under Kulturskolenes Lederkonferanse 2012 har vi vært så heldige å få Arild Hoksnes til å lede paneldebatten på fredag den 13.4 med Kulturskoleløftet i sentrum. Arild Hoksnes har holdt foredrag og seminar i 10 år for alle typer virksomheter, privat og statlige. Blant kundene finnes Orkla, Aker Yards (STX), Molde Fotballklubb, Skatte-etaten, Statens Vegvesen, KS, NRK og mange flere. Han har skrevet et titalls bøker og er en velrenommert artist og kulturarbeider, med både Spellemannpris og Møre og Romsdal Fylkes kulturpris (2005).