Kulturskolepedagogens dilemma. Elin Angelo Aalberg, stipendiat NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturskolepedagogens dilemma. Elin Angelo Aalberg, stipendiat NTNU"

Transkript

1 Kulturskolepedagogens dilemma Elin Angelo Aalberg, stipendiat NTNU

2 Kompetanse og oppgaver i harmoni?

3 Hva kan kulturskolepedagogen? Spille godt på ett eller flere instrument? Undervise godt på ett eller flere instrument? Repertoar/ sjanger, arrangere selv? Undervise i små og store grupper, med lik og ulik besetning? Undervise nybegynnere/ viderekomne? Samarbeide med andre kulturskolepedagoger/grunnskole/ kulturlivet? Lede prosjektarbeid/ produksjon?

4 Hva gjør kulturskolepedagogen? Boysenutvalget (1999:80 ) Videre finner vi krav om at musikkpedagoger både skal være dyktige utøvere, instrumentalpedagoger, dirigenter, ensembleledere- på alle nivå og i flere sjangre- samt at de gjerne skal undervise i grunnskolen, og aller helst også spille i kirka på søndagene. Det har også vært et krav, særlig fra musikkskolehold, om at utøvende baserte musikkpedagoger skal beherske flere instrumenter - er det rimelig/ ønskelig å kreve denne bredden? - hvem skal bestemme dette?

5 Hvem bestemmer kompetansen? - Formell kompetanse: hvem bestemmer krav til faglig / pedagogisk utdanning i kulturskolen? - Reell kompetanse: bestemmes av læreren selv, som student i utdanningstiden, og videre i yrket. - Hvordan motivere kulturskolepedagogen til å utvikle ønsket kompetanse, formellt og reellt? - En kartlegging av hvilke kompetansebehov yrket krever kan påvirke kommende og nåværende kulturskolepedagoger til å utvikle denne kompetansen

6 Kulturskolens kompetansebehov Spørreundersøkelsen fra Norsk Kulturskoleråd (2009) viser at kompetansebehov innen følgende kategorier er betydelige og gjennomgående. Listen viser de hyppigst forekommende svaralternativene øverst. 1) Samspill 2) Bredde 3) Samarbeid 4) Produksjon 5) Nye fag 6) IKT

7 1) Samspill / direksjon Ca 60% av kommunene rapporterer om behov for mer kompetanse når det gjelder samspillsledelse/ direksjon/ ensemble/ gruppeundervisning. Dette gjelder alle instrumenter, og innenfor både tradisjonelle besetninger (kor, korps, band) og utradisjonelle besetninger I flere av disse svarskjemaene uttrykkes det ønske om at lærerne også kan arrangere/ tilrettelegge musikk for disse samspillene. Behovet for denne kompetansen gjelder både nybegynnere og elever på viderekommende nivå Eksplisitt og implisitt uttrykkes det behov for fagdidaktiske kurs/utdanninger innen gruppeundervisning/ samspill av disse typene.

8 2) Bredde Ca 60 % av alle svar uttrykker behov for en allsidig og bred kompetanse hos den enkelte kulturskolepedagog. Dette gjelder både ifht antall instrumenter/fag, sjanger og repertoar, og til ulike undervisningstyper som instrumentaltimer, grunnskole, ensemble etc. En del nevner at instrumentallærerne også bør kunne akkompagnere/ besifring, improvisere, og at alle bør kunne undervise i rytmisk metode, uansett instrument Behovet for spesialistkompetanse for eksempel på hovedinstrument nevnes også, men bemerkelsesverdig sjelden. Kan dette skyldes at denne kompetansen regnes som en selvfølge, og at behovet dermed er inneforstått? Noen kommuner fremhever god utøverkompetanse som nødvendig, blant annet for å være et ressurssenter i kommunene. Masterclass-undervisning for kulturskolepedagogene er et forslag fra et fåtall kommuner.

9 Noen eksempler på hvordan behovet for breddekompetanse uttrykkes: De ulike instrumentalister bør ha flere instrument de kan undervise på. Eks: en saxlærer bør kunne undervise på klarinett og vite litt om hvordan en fløyte fungerer, en gitarist bør mestre ulike sjangre og lede band, pianister må kunne spille på el-piano eller andre tasteinstrumenter og mestre besifringsspill. (Rælingen m,fl) Breiast muleg repertoar, t.d klassisk, rytmisk, besifring, improvisering m.m (Time) Vi treng spesialister som før men de må vite at det kreves kompetanse og aktiv deltakelse i fellesskapstenking, tverrfaglige prosjekt, samarbeid med grunnskole og medvirkning i kommunale ressurssenterutvikling (Karmøy) Vi kan derimot tilby multiinstrumentalister gode arbeidsforhold og interessante arbeidsoppgaver (Verdal)

10 Det uttrykkes ulike løsninger for å utvikle/videreutvikle kulturskolepedagogenes brede kompetanse: fagdidaktiske kurs: biinstrumenter, brukspiano, band, osv. Helst desentralisert, kortere, noen nevner at også de eldste elevene i kulturskolen kan delta på slike kurs som en kvalitetssikring ved lærermangel. Noen nevner sommerkurs som en arena for denne typen oppdatering Interkommunale samarbeid. Men, kulturskolelederne synes i en viss grad å foretrekke tilgjengelige allroundere enn spesialister hentet utenfra. Hva mener kulturskolelærerne om dette?

11 3) Samarbeid Ca 57% av besvarelsene uttrykker behov for kompetanse til samarbeid med: -grunnskole, sfo, barnehage -kulturliv, kulturetat og DKS -andre faglærere innad i kulturskolen -interkommunale samarbeid med andre kulturskoler Dette uttrykker både faglige og pedagogiske behov, både hos kulturskolepedagogen, men også hos den de skal samarbeide med- for eksempel grunnskolepedagogen. I svarskjemaene uttrykkes spesielt klasseromsdidaktikk, kjennskap til LK06 og RP for bhg og andre avtaleverk som sentral kompetanse. Kompetanse til faglig og pedagogisk samarbeid synes å oppfattes som sentralt når kulturskolene skal bli lokale ressurssentre.

12 4)Produksjon/ prosjektledelse Ca 56 % av alle kommuner uttrykker behov for kompetanse innen produksjon/ prosjektledelse/ regi/ lys/ lyd/ tverrfaglig formidling

13 5) Nye fag Nesten alle kommuner uttrykker behov for kompetanse innen nye fag. Listen viser svar etter hyppighet: 1) Visuelle kunstfag 2) Dans 3) Drama/ teater 4) Musikk for de yngste 5) Musikkteknologi 6) Skapende skriving, nysirkus, sjonglering, video, foto, film, animasjon

14 6) IKT Mellom 20 og 30 % av de innkomne svarene uttrykker behov for kompetanse innen IKT. Behovet er av både faglig, pedagogisk og organisatorisk art. - Ifht musikkfaget gjelder dette for eksempel sequenser, notasjonsprogram, harddiskrecording, cd-brenning - innen andre fag kan det også gjelde digital bildebehandling, animasjon - pedagogisk omhandler IKT-behovet blant annet powerpoint, photoshop etc, for eksempel for å lage egne kurs for voksne -Administrativt /organisatorisk er behovet ifht IKT for å lette og ordne egen hverdag, markedsføring, generelt

15 Hva med FOU-arbeid? På eksplisitte og implisitte vis etterspørres også behovet for FOUkompetanse blant kulturskolepedagogene. For eksempel ifht: -Å utvikle kulturskolen til kommunale ressurssenter -Å produsere eget materiale til undervisningen (ett skjema peker på behov for å invitere lærebokforfattere til møte med kulturskolepedagogene) -Min påstand: Kulturskolen behøver pedagoger som forsker på sin egen undervisning, utvikler kulturskolen som organisasjon, er med i offentlige debatter og produserer/publiserer eget læremateriell. Dette bør kjennetegne kulturskolen som profesjonelt skoleslag. -Mitt spørsmål: Hvordan stimulere kulturskolepedagogen til denne typen arbeid? Ressurser/ tid og tro på egen kompetanse. Oslo: Holdningsendring: Generell stolthet og interesse av å være en profesjonell kunstpedagog

16 Eksplisitt ifht utdanning: I lærerutdannelsen må det framkomme at de ikke ansettes som kunstnere, men som (fag)lærere. Det betyr at de må kunne lage individuelle undervisningsplaner for sine elever (grupper), må kunne lage rapportbeskrivelse og delta i skoleutvikling om undervisningsplanlegging, læreplaner osv. Under utdanningen sil ut kandidater som ikke er egnet i kulturskolen, eller som har urealistiske forventninger til yrket (Karmøy) Oppdatert undervisningspersonale på høgskule/ universitet om kulturskulen Meir relevant praksis i kulturskulen i utdanninga (Time) Gjøres kjent med hvordan kulturskolene jobber anno 2009 (Rælingen m.fl) Lokalt vil det vere viktigare med glød og entusiasme enn mastergrader og lang utdanning som einsidig spesialist. Vi har ofte meir bruk for ein samarbeidande tilgjengelig person enn fag (Ørskog) Dei søkjarane vi no får frå for eksempel konservatoria, er ofte svært spesialiserte på eitt hovedinstrument, og forbausande svake når det gjeld t.d direksjon, arrangering og biinstrument (Volda)

17

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse Lederne i utdanningsfeltet, enten de er barnehage- eller skoleledere, trenger den kunnskap og kompetanse førskolelærere og lærere besitter i sine fag og om det å lede lærings- og utviklingsprosesser. Førskolelærere

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse.

Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse. Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse. Individuell hjemmeoppgave vår 2009 Modul I 3489 Kultur og musikkadministrasjon

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer