Test av standardisert RF mesh

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Test av standardisert RF mesh"

Transkript

1 Test av standardisert RF mesh Bakgrunn Standardisering Oppsett Resultater Veien videre

2 Bakgrunn NTE har et ønske om bygge en AMS/Smart Grid kommunikasjonsinfrastruktur som er fremtidsrettet og med muligheter for å gjenbruke teknologi på flere områder Frem til nå har det vært mange proprietære løsninger på markedet. Dette medfører låsing til leverandører og begrensede muligheter for interoperabilitet. Connode har med sin 4. generasjon RF mesh laget en løsning som bygger 100% på åpne standarder. Sikkerhet, robusthet og ytelse skal være tilstrekkelig for AMS og for flere Smart Grid funksjoner. Det ble i februar 2013 satt opp en begrenset trial med Connode-4 enheter i regi av Demo Steinkjer.

3 Standardisering Connode 4 benytter samme byggeklosser som blant annet Cisco, Siverspring og Itron har i sine Whitepaper for Smart Grid kommunikasjon. Stikkord: g/e - 6LowPAN - RPL - UDP - DTLS - CoAPs - EXI

4 Oppsett av Connode 4 trial Testing med både integrert (i måler)og stand alone gateway. IPv6 på alle noder (mesh enheter, gateway og servere) Både gateway og Com Server har dual stack (IPv4 og IPv6) Det settes opp en TSP/v6udpv4 tunell (RFC 5572) mellom gateway og server. Server er både TSP- og tunell- server 2 gateway og 10 mesh enheter i begrenset geografisk område

5 Oversikt over målere/område/routing/radioforhold Alle grafer og figurer hentet fra Connode 4 server. GPS koordinater lagt inn for alle enheter.

6 Resultater av testing - I den begrensede trialen vi har satt opp er ytelsen meget bra - Gateway med Ethernet tilkobling gir betydelig bedre ytelse enn GPRS/3G - ICMPv6 ping probe satt opp (Smokeping), viser RTT fra 60ms og oppover for mesh enheter (24 byte ICMP payload) - Overføringshastighet på rundt 8kbit/s (applikasjonslag) - Link budsjett >130dB (basert på RSSI verdier lest av på enheter) - Stabil kommunikasjon mellom Gateway og mesh enhet med avstand over 1 km. Mesh enhet installert i kjeller hos kunde, gateway utendørs - Målerne er satt opp til å sende inn måleverdier (4 parametre) hvert minutt. Verdiene er tilgjengelige i C4 server i løpet av mindre enn et minutt etter sample time i måler. Mangler normalt veldig få minuttsverdier i løpet av et døgn. - Statistikk oppdatert hvert minutt for hver måler (9 parametre) - Det er mulig å verifisere protokoller fra nettverkslag og oppover med tcpdump på Connode 4 server: - TSP fungerer som forventet - IPv6 routing OK mellom servere og mesh/gateway enheter - DTLS oppsett OK - CoAPs meldinger er krypterte - På nedre lag (1+2) av RF mesh har ikke NTE utstyr for å verifisere meldinger - Bruker statistikk fra Connode 4 server for å se RSSI fra parent - Benytter en CoAP client på C4 server for å se på sende effekt for de forskjellige nabonodene - Effektsyring ser ut til å fungere. Target RSSI er -90dBm - Lag2 sikkerhet er implementert, men ikke verifisert av NTE

7 APC Adaptive Power Control 2103::2:200:2000:0:135 -method get -uripath net/topology -accept 47 STDOUT used for logging 00:00:00.000s [ info] [ log_service] { init}: log service started. 00:00:00.074s [ info] [ params] { init}: 0 bytes used in configuration area 00:00:00.074s [ info] [ coap_client] { coap}: Sending a packet of size 24 to [2103::2:200:2000:0:135]: :00:00.959s [ info] [ coap_client] { receive}: Receive a packet of size 241 from [2103::2:200:2000:0:135/0]: :00:00.959s [ info] [ coap_client] { coap}: got response 00:00:00.959s [ info] [ coap_client] { coap}: messageid: 38, type: 2, code: 45 00:00:00.959s [ info] [ coap_client] { coap}: content-type: 47 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <topology> <status> <addr>2103::2:200:2000:0:135</addr> <state>attached</state> <rank>256</rank> </status> <nb> <addr>2103::2:200:2000:2f:28</addr> <rank>256</rank> <etx>128</etx> <state>local</state> <rssi>-72</rssi> <txpwr>1</txpwr> </nb> <nb> <addr>2103::2:200:2000:0:138</addr> <rank>128</rank> <etx>128</etx> <state>pref-parent</state> <rssi>-91</rssi> <txpwr>59</txpwr> </nb> <nb> <addr>2103::2:200:2000:36:43</addr> <rank>384</rank> <etx>128</etx> <state>local</state> <rssi>-75</rssi> <txpwr>2</txpwr> </nb> </topology> Alle mesh- og gateway- enheter har oversikt over mottatt signal fra og sendeeffekt mot enheter de ser. NTE har ikke utstyr for å verifisere L1/L2 av protokollstack. Benytter interne verktøy i C4 server. Txpwr er et relativt tall, ca utgangseffekt: 1: 5µW 2: 0.1 mw 3: 5 mw. 20: 32 mw. 42: 250 mw. 63: 500 mw

8 RPL - Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks Connode 4 benytter RPL for å finne optimal vei fra mesh enheter til gateway. - Minimum Rank with Hysteresis Objective Function (MRHOF) med Estimated Transmission Count (ETX) metric - Ved hjelp av coap client kan rank/etx verifiseres - Ser at netteverket lever - RPL er implementert i nettverkslag ( route over ). Alle pakker må settes sammen før de eventuelt kan rutes videre Smokeping graf, mesh enhet. Viser at RTT kan variere over tid. Rødt: Direkte til gateway Blått: Via en mesh enhet Grønt: Via to mesh enheter Traceroute mot mesh enhet: traceroute -6 -N 1 -m 5 -q 3 -I 2103::2:200:2000:0:1be traceroute to 2103::2:200:2000:0:1be (2103::2:200:2000:0:1be), 5 hops max, 80 byte packets ::2:200:2000:0:138 (2103::2:200:2000:0:138) ms ms ms ::2:200:2000:0:1c5 (2103::2:200:2000:0:1c5) ms ms ms ::2:200:2000:0:1b5 (2103::2:200:2000:0:1b5) ms ms ms ::2:200:2000:0:1be (2103::2:200:2000:0:1be) ms ms ms

9 Integrasjon mot WEB service - DNS oppslag Når mesh enhet bytter gateway endres første del av IPv6 adresse - Smokeping probe kan ikke benytte IP adresse direkte, må bruke host - Script henter ut kobling mellom mesh enheter og IPv6 adresse hvert minutt ved hjelp av web service - Oppdatererer sone i Bind DNS server - Smokeping probe fungerer selv om mesh enheter skifter gateway! crontab -l */1 * * * * /home/meshnet/dns_update_c4.sh >/dev/null 2>&1 cat /home/meshnet/dns_update_c4.sh #!/bin/bash # DNS update script for C4 mesh network cat /home/meshnet/terminalsearch.xml POST xml2 2csv items terminalid address awk 'BEGIN { FS = "," } ;NR>2{printf ("%s %s\n",$1,"90 IN AAAA " $2)}' > /home/meshnet/c4_dns.txt chown bind:bind /home/meshnet/c4_dns.txt mv /home/meshnet/c4_dns.txt /etc/bind/ /usr/sbin/rndc reload c4.nte cat /etc/bind/c4_dns.txt IN AAAA 2103:0:0:2:200:2000:0:1c IN AAAA 2103:0:0:2:200:2000:0:13b IN AAAA 2103:0:0:2:200:2000:0:135 ping6 452.c4.nte PING 452.c4.nte(2103::2:200:2000:0:1c4) 56 data bytes 64 bytes from 2103::2:200:2000:0:1c4: icmp_seq=1 ttl=14 time=125 ms 64 bytes from 2103::2:200:2000:0:1c4: icmp_seq=2 ttl=14 time=161 ms 64 bytes from 2103::2:200:2000:0:1c4: icmp_seq=3 ttl=14 time=110 ms 64 bytes from 2103::2:200:2000:0:1c4: icmp_seq=4 ttl=14 time=103 ms

10 Integrasjon mot WEB service Demo Steinkjer REST API - Mellomvare (Oracle Fusion) henter alle nye måleverdier fra Connode 4 server hvert minutt - Verdiene blir så gjort tilgjengelig via Demo Steinkjer sitt CIM kompatible REST API (IEC/TR ) - https://api.demosteinkjer.no/ - https://api.demosteinkjer.no/docs/ - Det tar rundt ett minutt fra kommunikasjonsmodul i måler får måleverdier til de er tilgjengelige på API

11 Begrensinger - Test av kommunikasjonsteknologi, mangler funksjonalitet for å håndtere måleverdier - Ikke eksport til MDM - Ikke mulig å etterspørre enkeltmålinger eller tidsserier - Veldig begrenset antall parametere som hentes fra målere (4) - Kan ikke velge eksempelvis OBIS koder som skal overføres - Radiomessig så fungerer det fint med de enhetene vi har i test (10 mesh + 2 GW), men usikkert hvordan det fungerer med mange enheter i et begrenset område - Benytter kun en kanal ( MHz) - Kanalen er åpen for alle å benytte (SRD). Kan gi forstyrrelser fra annet utstyr - Sikkerhetsfunksjoner fremdeles ikke helt modne. Eksempelvis er det statiske sertifikater for DTLS samt statisk nøkkel for lag 2 sikkerhet

12 Veien videre -Installasjon av generisk HES som kommuniserer med Connode 4 - Gir bedre håndtering av måleverdier - Eksport til MDM -Fullverdig sikkerhetsløsning -Mulig å bytte sertifikater for DTLS og nøkkel for lag 2 sikkerhet - Mulighet til å etterspørre tidsserier og enkeltmålinger - Flere nettnytteverdier tilgjengelige - CEPT (EU PT) har kommet med anbefaling angående bruk av frekvensområdet MHz - Måleravlesning og Smart Grid kommunikasjon er trafikk det åpnes for - ECC Report 189 (godkjent februar 2014) - ERC Recommendation Opp til nasjonale myndigheter å oppdatere sitt regelverk i henhold til CEPT - Løser problemer rundt interferens og båndbreddebegrensinger - Connode 4 kan benytte disse frekvensene. Krever ingen ny HW, kun ny SW/FW. Meget interessant å få testet dette! - Mulighet for interoperabilitet mot eksempelvis Cisco/Itron/Siverspring eller andre - Godkjenne utstyr i WI-SUN alliance?

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 09.Des 2013 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Innholdsfortegnelse Generelt om Wireless... 3 WiFi... 5 WiMax... 7 Bluetooth... 9 ZigBee... 12 Kilder... 14

Detaljer

Noen internet protokoller

Noen internet protokoller NSA uke 41 del 2 Protokoller IPv4 adresser MAC adresser IP og TCP header Analyseverktøy Eksempler Nettverksoppsett under Linux Mer om verktøy Innledning til DNS Noen internet protokoller Internet Protocol

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

CONNODE 4 FREMTIDEN ER HER

CONNODE 4 FREMTIDEN ER HER CONNODE 4 FREMTIDEN ER HER FREMTIDEN ER HER Med nye direktiver og påbud for energieffektivitet kommer det nye krav, men også nye muligheter. Det er ikke enkelt å finne rett nettverksteknologi for å møte

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TTM4510 Fordypningsprosjekt

TTM4510 Fordypningsprosjekt TTM4510 Fordypningsprosjekt Posisjonering og sporing av Wi-Fi/RFID-brikker i eksisterende trådløs infrastruktur. Lars-Petter Gunhildsberg Hansen Innlevering: Desember 2008 Faglærer: Jan Arild Audestad

Detaljer

WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng

WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng FFI-rapport 2008/01554 WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng Jan Erik Voldhaug, Jostein Sander og Lars Erling Bråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20.august 2008 FFI-rapport 2008/01554 1088 P: ISBN

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Petter Andreas Strøm Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2012 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog,

Detaljer

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon."

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment

SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment FFI-rapport 2013/03081 SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment Bodil Hvesser Farsund og Anne Pernille Hveem Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport

Detaljer

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN BACHELOROPPGAVE: SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN FORFATTERE: ERIK BRENDEN LARS IHLER MAGNUS LARSEN MUSTORP ROBERT RØSTEN DATO: 20.05.2009 II SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Sikkerhet i Virtuelle

Detaljer

Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS

Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS Sporing av kjøretøy med M2M kommunikasjon basert på GPS og GSM/GPRS av Tor Malvin Nysæter Jahren Stian Kristiansen Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i Agder

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) basert på Wi-Fi

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) basert på Wi-Fi Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) basert på Wi-Fi Per-Kristian Helland Åshild Kaldahl Thorrud Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Thomas

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK IMPLEMENTASJON AV IEEE 802.IX. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 112 Versjon: 1

ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK IMPLEMENTASJON AV IEEE 802.IX. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 112 Versjon: 1 UNINETT Fagspesifikasjon ANBEFALT SIKKERHETSLØSNING FOR TRÅDLØSE NETTVERK IMPLEMENTASJON AV IEEE 802.IX UFS nr.: 112 Versjon: 1 Status: Godkjent Dato: 20. 12. 2007 Tittel: IEEE 802.IX for trådløse nettverk

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer