Løsningsforslag til EKSAMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsforslag til EKSAMEN"

Transkript

1 Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 16.Des 2010 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse, som blir delt ut på eksamensdagen til de som har fått den godkjent Faglærer: Erling Strand Eksamensoppgaven: Oppgavesettet består av 4 sider, inklusiv denne forsiden og vedlegg. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Hvor stor vekt hver oppgave teller til eksame,n er angitt ved oppgaven. Sensurdato: 19. Januar 2011 Karakterene er tilgjengelige for studenter på studentweb senest dagen etter oppgitt sensurfrist. Følg instruksjoner gitt på: Oppgave 1 (35%) a) Hva er forskjellene på en IPv4 adresse og en MAC adresse? I din beskrivelse må du også huske på å beskrive hvorfor vi har begge adressene. En MAC adresse virker på lag 2 i TCP/IP (eller OSI) modellen. MAC adressen kalles også den fysiske adressen eller hardware adressen. Denne adressen er individuell for alle nettverkskort. Det finnes ingen nettverkskort som har samme MAC adresse. MAC adressen består av 48 bit. De første 24 bit bestemmer hvilken produsent det er. Disse blir tildelt en produsent. De neste 24 bit bestemmer produsenten selv. Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 1 av 11

2 Det er MAC adressen som en PC bruker for å bestemme om en datapakke skal tas imot. Det finnes tre typer MAC adresser. Den individuelle, som nettopp er beskrevet, en gruppe adresse og en global adresse. Gruppe adresse brukes hvis det er en gruppe av PC er som skal ta imot pakken. En slik gruppe adresse kan programmeres. En global adresse vil si at alle PC er på et LAN tar imot pakken. En global adresse består av bare 1 ere. Så hvis en pakke kommer med bare 1 ere i MAC adresse feltet, vil alle PC er på et LAN ta imot pakken. Det er ikke et ordnet system på hvor nett-tilkoblinger med forskjellige MAC adresser er plassert. MAC adressen alene er derfor ikke nok til å finne en enhet på Internet. IP adresse virker på lag 3 i TCP/IP (eller OSI) modellen. IP adressene er hiarkisk oppbygd, slik at det er mulig å finne veien til en PC som er tilkoblet Internet. Her er det altså et ordnet system av hvor de forskjellige IP adressene befinner seg, slik at det kan brukes for å rute en pakke fram til riktig sted. IP adressen er bygd opp med en nettverksdel og hostdel. Nettverknummeret forteller hvilket LAN som PC en er tilknyttet. Alle PC er på samme LAN har samme nettverksnummer (=nettverksadresse). Begge adressene brukes samtidig på Internet. IP-adressen brukes for å finne fram til PC en gjennom Internet. MAC adressen brukes når pakken er kommet fram til riktig LAN. Ellers brukes MAC adressen når en PC (eller host) får tildelt en IP adresse. I begynnelsen etter påslag, har jo ikke PC en (eller host en) noen IP adresse enda. b) Vi er nå i en overgangstid, hvor man går fra å bruke IPv4 til å bruke IPv6. Gi først en beskrivelse av forskjellene på IPv4 og IPv6, og beskriv deretter hvordan det er mulig å bruke begge disse to samtidig, i Internet. Det er flere hovedforskjeller mellom IPv4 og IPv6. De viktigste er: Adressefeltet er mye større i IPv6. Det er det 128 bit, mens i IPv4 er det 32 bit. Det er også flere adressetyper i IPv6. I tillegg til unicast adresse (en enkelt enhet), slik som også IPv4 har, har IPv6 anycast og multicats adresse. Anycast tas imot av den første, den nærmeste, av et sett host s som utgjør anycast adressen. En multicast adresse blir sendt til alle som er en del av multicast adressen. Det kan sammenlignes med broadcast adressen i IPv4. IPv6 hodet har sløyfet en del felt, som gjør at prosesseringen på info i IPv6 hodet går raskere. Header Checksum er fjernet, som gjør at lag3-utstyr slipper å foreta beregningen på header checksum. IPv6 har sløyfet info om lengden på hodet, og muligheten av option i hodet. I stedet legger IPv6 opp til å bruke flere etterfølgende hoder. Denne metode gjør prosesseringen på et standardhode raskere. Det kan brukes tunneling for å sende en IPv6 pakke igjennom et IPv4 nettverk. Hele IPv6 pakka pakkes da inn i datadelen av IPv4 pakka. En annen måte er å bruke dual stack. Dvs en host can kommunisere både med IPv4 og IPv6. Er det f.eks en host som bruker IPv6, vil ruteren (eller annet) med dual stack, oppdage dette, og bruke IPv6. Tilsvarende for IPv4 Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 2 av 11

3 c) I e-post er det noe som heter IMAP, POP3 og SMTP. Gi en kort forklaring på de forskjellige, og beskriv hvor i e-post systemet de brukes. POP3 står for Post Office Protocoll - Version 3. POP3er en protokoll mellom en user agent og mail-server. Når du starter en applikasjons på din PC ( user agent ) for å lese din e-post på mail-serveren, så kan det være POP3 protokollen som brukes mellom din PC og mail-serveren. (Enten brukes POP3 eller IMAP) IMAP står for Internet Mail Access Protocol. IMAP er en protokoll mellom en user agent og mail server. Når du starter en applikasjons på din PC ( user agent ) for å lese din e-post på mailserveren, så kan det være IMAP protokollen som brukes mellom din PC og mail-serveren. (Enten brukes POP3 eller IMAP) Ved bruke av IMAP lagres e-post i din mailserver, eventuelt i tillegg til de du laster ned. Du kan selvsagt velge å slette e-post i mail-serveren (og lokalt). Ved bruk a IMAP har du mulighet til å lage mapper på mailserveren, slik at du kan organisere din e-post. Det var ikke mulig ved bruk av POP3. Der var det kun mulig å lage mapper lokalt på PC en ( user agent ). Ved bruk av IMAP har du også mulighet til å laste ned deler av en e-post. Du kan f.eks velge å ikke laste ned vedlegg SMTP er protokollen som brukes mellom mailservere. Det er også mulig å bruke SMTP fra en UA til en mottagende mailserver. SMTP krever at sender og mottager er på, - og en mailserver er på hele tiden. SMTP kan ikke brukes for å hente ut epost fra en mailserver. Den kan bare levere epost. d) Hva er DNS, og hvordan er DNS bygget opp? Alle aktive maskiner på Internet har sin egen IP adresse, som er et nummer. Det er IP adressen som brukes i datapakker, for at pakkene skal komme fram til riktig PC, for eksempel en web-server eller mail-server. For oss mennesker er det mer naturlig å bruke et navn enn et nummer. Opplysningene om bla. hvilken IP adresse som hører til et navn, ligger i en navnetjener. Det at det finnes navnetjenere, gjør at du kan skrive inn adressen som et domain name, f.eks Din maskin kontakter da en navnetjener, for å få IP adressen til DNS står for Domain Name System. DNS består av et hierarkisk system av navnetjenere. En navnetjener inneholder noen opplysninger som er tilknyttet et maskinnavn på Internet. Primært er det IP-nummeret som PC en (brukeren) forespør etter. Hvis den navnetjeneren ikke kjenner IP-adressen, videresender den forespørselen til en root-navnetjener. Hvis DNS er i interaktive mode, vil din navnetjener få svar fra rootnavnetjeneren om hvem som er domenets autoritative navnetjener. Din navnetjener gjør deretter en forespørsel til den autoritative navnetjeneren, som eventuelt må spørre en annen navnetjener lenger ned i hierarkiet, før den svarer med informasjon om den aktuelle IP-adressen. Den lokale navnetjeneren svarer deretter den spørrende maskinen. DNS kan også være i rekursive mode. Da vil rootnavnetjeneren sende forespørselen videre til den autorative navnetjener, som igjen sender den videre. Svaret, som kommer fra den navnetjeneren som har opplysningene, vil gå samme vei tilbake, slik at det blir rootnavnetjeneren som sender Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 3 av 11

4 svaret om IP adressen til din navnetjener. DNS kan fungere både i interaktiv og rekursive mode, men det er interaktiv som er mest vanlig å bruke. Den første navnetjeneren, som originalt sendte forespørselen, vil kopiere opplysningen om det maskinnavnet, og la den være hos seg i en viss tid (TTL), i tilfelle det blir en ny forespørsel. Etter at den tiden er gått ut, vil opplysningene om den maskinen bli slettet. Opplysningene som lagres i navnetjenerene, er ikke bare IP adressen til et navn. Databasen i navnetjeneren inneholder en resource record (RR) for hver host den har lagret. En RR inneholder fire felt: NAME, VALUE, TYPE, TTL. TTL angir hvor lenge navneopplysningene skal leve før den blir fjernet ifra cache. NAME og VALUE avhenger av TYPE: Her er noen av de mest brukte typer : Dersom TYPE=A (Address) så er NAME=hostnavn og VALUE=ip-adressen (IPv4) for hostnavnet. Dersom TYPE=AAAA (Address) så er NAME=hostnavn og VALUE=ip-adressen (IPv6) for hostnavnet. Dersom TYPE=NS (Name Server) så er NAME=domain, for eksempel hiof.no, mens VALUE er hostnavnet til en autoritativ DNS server som kan å få tak i ipadressene til hosts i det domainet. Dersom TYPE=CNAME (Canonical Name) så vil NAME være et alias navn mens VALUE er det virkelige hostnavnet. Dersom TYPE=MX (Mail exchange) så vil NAME være et alias navn for mailserver mens VALUE er det virkelige hostnavnet til mailserveren. e) Anta at du får følgende info etter en ping kommando: Du skal nå bruke TCP protokoll mot Pakkestørrelsen er på 4600 bit. Den fysiske datahastigheten du har på forbindelsen til din ISP er 10 Mbit/s. Hva blir effektiviteten, hvis det kun går en-og-en pakke ad gangen, dvs idle RQ. Oppgi effektiviteten i prosent. Effektiviteten U : ttrans U RTT t trans L R RTT L R U , , , ,460 0,0019 0,2% Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 4 av 11

5 f) Anta nå at trafikkbelastningen til er bedre, slik at gjennomsnittlig vindusstørrelse er på 12. Hva blir datahastigheten mellom deg og Den nye U blir nå 12 ganger større: U = 12 0,0019 = 0,0232 Den effektive overføringshastigheten blir da: U R = 0, = = 232 Kbit/s Oppgave 2 (35%) Anta at du har startet et firma, og ønsker å ha et eget datanett til det firmaet. I dette datanettet skal alle host være direkte tilknyttet Internet, via en ruter (uten NAT). Av en internetleverandør (ISP) får du nettnummeret, med maske: /24 a) Hvor mange host kan du ha på dette nett? 32-24=8 bit til host. Det gir 2 8-2=256-2=254 host b) Hva blir broadcastadressen på dette nett? I broadcastadressen er alle bit i host-delen 1. Det gir Nett: 00/24 -> ere i hostdelen: > 255 Broadcastadressen blir da Nå skal ditt firma utvide med en ny avdeling, som ligger i samme hus. Du synes det er best å la disse to avdelinger få hvert sitt datanett. Du må da dele ditt datanett i to like store subnett. Du vet at du kommer til å miste noen adresser ved denne subnettingen, men de kan du bruke senere. c) Hva blir nettadressen til disse to subnett, og hva blir nettmasken? > 64 Nettadressen blir: / > 128 Nettadressen blir: /26 Fet skrift angir nettdelen av adressen Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 5 av 11

6 d) Hva blir laveste og høyeste IP adresse på en host på disse to subnett? Laveste IP er en over nettadressen. Høyeste IP er en under broadcast adressen > >126 Laveste på nett1: Høyeste på nett1: > >190 Laveste på nett2: Høyeste på nett2: Ut av de resterende adressene, som du mistet når du delte nettet i to, ønsker du å bruke slik: e) Noen ansatte skal få nett hjemme, hvor det skal være plass til 14 host. Hvor mange ansatte kan få det, og hva blir nettnummeret, og masken til disse hjemmenett? Med 4 bit i hostdelen, blir det plass til 2 4-2=14 host. Det gir følgende nett: På 00-siden får vi: På 11-siden får vi: > > > > > >224 Fet skrift angir som vanlig nettdelen av adressen Det blir 6 ansatte som kan få slike hjemmenett. Tabellen over viser siste byte i disse nett. Når vi tar med hele IP-adressen får vi disse nettnummer: / / / / / /28 f) Hva blir IP adressene til punkt-til-punkt forbindelsene til hjemmenettene? Angi nettnummeret og maske. IP adressene til punkt-til-punkt forbindelsene bør tas fra ytterendene av adresseområdet. I vårt tilfelle må vi ta fra ytterenden, da det kun er der vi har ledige numre. Da vi har totalt 6 forbindelser, tar vi 3 fra 00 siden, og 3 fra 11 siden. Vi ser på siste byten: > > > > > > 248 Punkt-til-punkt forbindelsene får da disse numre / / / / / /30 Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 6 av 11

7 g) Hva er NAT, og hvordan virker det? Network Address Translator (NAT) brukes for å oversette IP-adresser mellom to nettverk. Den kan være implementert i en ruter, som gjør det mulig å ha mange PC er med hver sin private IP-adresse på den ene siden, og kun en IP-adresse på den siden som er ut mot Internet. Man kan dermed ha et stort nettverk hjemme. Alle PC ene på dette nettverket kan da kommunisere ut på Internet samtidig, gjennom NAT ruteren. Internet ser bare en IP adresse fra alle sammen. PC ene på det private hjemme-nettverket må få et IP nummer som er spesiellt avsatt til dette. NAT oversetter fra IP adressen og fra portnummer som kommer fra en host på hjemme nettverket til den IP-adressen som routeren har ut mot Internet, og den velger en annen fra port-nummer. Dette lagres i en NAT-tabell. Når så svaret kommer fra Internet, slår den opp i NAT-tabellen og finner ut hvem host som skal ha den pakka. Den skifter da ut til ipadressen og til-portnummeret, med det som står i tabellen. Slik får den riktige host på LAN pakka. Følgende adresser er avsatt for bruk på private nettverk: IP adresse område ,777, ,048, ,536 Maks antall addresser Subnet maske /8 ( ) /12 ( ) /16 ( ) Antall bit i host delen 24 bits 20 bits 16 bits Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 7 av 11

8 Oppgave 3 (30%) a) Det finnes 4 hovedklasser av datanett. Det er Wi-Fi, WiMax, Bluetooth og ZigBee. Gi en beskrivelse av bruksområdet til de forskjellige. Alle disse er trådløse, dvs de bruker radiobølger som overføringsmedium. WiFi, WLAN: x (hvor x er a,b,g eller n). Laget for mobile enheter. Erstatter ledning i et typisk LAN i et kontorlandskap. Kan dermed koble en host (for eksempel PC) til et LAN, uten bruk av kabel. WiMax: Dekker et større område enn WiFi. Kan f.eks. brukes til å koble et utskutt LAN til Internet. Bluetooth: Brukes der man skal koble eksterne enheter til en sentral enhet, som f.eks. en PC eller en mobil. Det kan være å koble et tastatur og mus, trådløst til en PC. Den er beregnet for få enheter, maks 7, og korte avstander. ZigBee: Brukes der man f.eks skal styre et hus, hvor det finnes mange enheter som måler eller styres. ZigBee kan dekke et stort område med mange enheter. Kan konfigureres til forskjellige nettverkstyper. b) Gi en beskrivelse av ZigBee. Ta med deg nett-topologier, og nevn plassering av de forskjellige typer ZigBee noder. Ta med deg kanalstruktur og frekvensomårde. Ta også med deg adressering, og størrelse på et nett. ZigBee kan bruke forskjellige nett-topologier: Stjerne, tre og mesh. ZigBee bruker tre forskjellige noder: ZC (coordinator), ZR (router) og ZED (end device). I et nett finnes det kun en ZC. En ZR kan virke som en ruter som sender trafikken videre i nettverket, i tilleg til at den kan være en aktiv node. ZR kan også bli en ZC. ZED er den enkleste enhet, som kun kan sende eller motta data. Den kan ikke rute trafikk videre. Kjært barn har mange navn: ZC kalles også PAN coordinator. ZR kalles FFD (Full Function Device) og ZED kalles RFD (Reduced Funtion Device). I figuren om topologier over, er mørk blå en ZC, rød er en ZR og lys blå er en ZED. ZigBee bruker 16 kanaler i 2,4 GHz båndet. I tillegg brukes det i USA, og noen andre land, 10 kanaler i 915 MHZ båndet. I Europa brukes det 1 kanal i 868 MHz båndet, i tillegg til kanalene i 2,4 GHz båndet. Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 8 av 11

9 En node har en 64 bit adresse, som er unik for den noden. Ingen andre noder i hele verden har den adressen. Det finnes også en 16 bit adresse, som kallse short address. Det er den som brukes i nettverket. Et nettverk kan da ha litt over noder. c) Beskriv stacken i ZigBee? Dessuten må det skrives en del rundt dette. d) Gi en beskrivelse av hvordan Bluetooth virker. Bluetooth er primært laget for å kunne koble utstyr til en sentral enhet, f.eks en PC, uten bruk av kabel. Utstyr som tastatur, mus, osv. Bluetooth har en master som forespør opp til 7 aktive slaver, som er koblet i et piconet. Det kan være opp til 255 slaver, men kun 7 kan være aktive. En slave kan vekkes til å bli aktiv. Datahastigheten er liten. 1Mbit/s for V1.2, 3 Mbit for V.2.0 og 24 Mbit/s for V.3.0. Effekten er delt i tre klasser. Klasse 1 har maks effekt på 100 mw, og en rekkevidde på maks 100m. Klasse 2 har maks effekt på 2,5 mw, og en rekkevidde på 10m. Klasse 3 har maks effekt på 1 mw, og en rekkevidde på 1m. To eller flere piconet kan kobles sammen til et scatternet. En slave i et av disse piconet fungerer som en master i neste piconet. En slave i dette nettet, kan være master i neste piconet, osv. Båndbredden blir delt mellom alle aktive enheter. Alle enheter får en like stor andel tid per syklus. Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 9 av 11

10 e) Du skal dimensjonere et singlemodus fiberoptisk anlegg. Kabelen har en dempning på 0,3 db/km. Dispersjonen er på 2,0 ps/(nm km). Det brukes en laser med en innkoblet effekt på +0,0 dbm og med en spektral båndbredde på 1,5 nm. Innkoblingstapet ved mottageren er på 1,0 db. Lengden på kabelen er 55 km. Fiberkabelen leveres i lengder på 1 km. Du kan regne med 0,0 db i skjøtetap. i. Hvilken følsomhet må mottageren ha? P s P tap = P m P tap = P fiber + P skjøt + P innkobling + P system P system kan settes til området fra 3,0 db til 7,0 db. P skjøt kan sløyfes da hver skjøt er på 0,0 db +0,0 dbm 0,3 db/km 55 km 1,0 db 5,0 db = P m P m = +0,0 16,5 1,0 5,0 = 22,5 dbm Mottageren må ha en følsomhet som er bedre enn -22,5 dbm. For eksempel 23,0 dbm. (Riktige svar er: en følsomhet bedre enn; et tall fra -20,5 dbm til 24,5 dbm, avhengig hva som velges på systemmarginen) ii. Hva er den største bithastigheten som kan brukes på dette anlegget? Må først regne ut dispersjonen: t = 2,0 ps/(nm km) 55 km 1,5 nm = 165 ps Det gir en båndbredde på: B= 0,44/ t = 0,44/ 165 ps = 2, Hz = 2,6 GHz Den største bithastigheten blir da: 2,6 2 = 5,2 Gbit/s (uten koding) Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 10 av 11

11 VEDLEGG Formel for båndbredde på fiber: B 0, 44 Eksamen i ITF20205 Datakommunikasjon - 16/ Side 11 av 11

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 09.Des 2013 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen.

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen. Servere 1. Hva er forskjellen på Internett, intranett og ekstranett? Internett er et verdensomspennende nettverk som består av mange mindre nettverk og er basert på TCP/IP-suiten. Dette nettet kan benyttes

Detaljer

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon."

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Innholdsfortegnelse Generelt om Wireless... 3 WiFi... 5 WiMax... 7 Bluetooth... 9 ZigBee... 12 Kilder... 14

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen.

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Internettfrakt. Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004

Internettfrakt. Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004 Internettfrakt Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004 Maskiner har behov for å utveksle digital informasjon (bilde, tekst, dokument, database, banktransaksjon, video, lyd). Informasjonsmengden

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient.

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Multicast i nettverk med støtte for mobil IP Kristian Holm Hovedoppgave for graden cand.scient. November 2003 Forord Denne hovedoppgaven er en del av graden

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE DEL PÅ ALT I denne artikkelserien lærer du de beste og enkleste metodene for å dele filer, printere og internettforbindelsen med andre både i hjemmenettverket ditt og på internett. Del filene hjemme NY

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 106 Versjon: 1

BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 106 Versjon: 1 UNINETT Fagspesifikasjon BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN UFS nr.: 106 Versjon: 1 Status: Godkjent Dato: 20. 12. 2007 Tittel: Beste praksis for pakkefiltrering i UH-sektoren Arbeidsgruppe:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Sikker internett-tilgang og brannmurer

Sikker internett-tilgang og brannmurer Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 23.1.2015 Lærestoffet er utviklet for faget «IFUD1016 Nettverksikkerhet» Resymé: I denne leksjonen ser vi på sikker internett-tilgang

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

Noen internet protokoller

Noen internet protokoller NSA uke 41 del 2 Protokoller IPv4 adresser MAC adresser IP og TCP header Analyseverktøy Eksempler Nettverksoppsett under Linux Mer om verktøy Innledning til DNS Noen internet protokoller Internet Protocol

Detaljer

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner LK Webserver ICS.2 Utførelse LK Webserver ICS.2 brukes for tilgang til og styring av LK Romregulering ICS.2 fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt å både

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TTM4130 Suggested solution for regular Exam Spring 2007 (Sorry just in Nrowegian). TTM4130 Regulær eksamen vår 2007, forslag til løsning

TTM4130 Suggested solution for regular Exam Spring 2007 (Sorry just in Nrowegian). TTM4130 Regulær eksamen vår 2007, forslag til løsning TTM4130 Suggested solution for regular Exam Spring 2007 (Sorry just in Nrowegian). TTM4130 Regulær eksamen vår 2007, forslag til løsning Under eksamen ble det opplyst at første oppgave ville telle ca 20

Detaljer