6105 Operativsystem og nettverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6105 Operativsystem og nettverk"

Transkript

1 Streaming 6105 Operativsystem og nettverk Leksjon 6a Nettverkslaget: IP versjon 4 Nettverkslaget i TCP/IP Timeglassmodellen Hvorfor behøver vi IP? IP-nett, IP-adresser og nettmasker (repetisjon) Oppdeling av IP-nett, subnett IP-protokollen og IPv4-pakkeformat IPv4 nettverkskonfigurasjon og verktøy i Linux Pensum [Hallsteinsen] Kap Relevante lenker Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 1 Nettverkslaget i TCP/IP OSI modell TCP/IP modellen Lag 5-7 Applikasjoner / app.protokoller FTP filoverføring POP e-post HTTP web DNS Lag 4 Transport lag TCP - Transmission Control Protocol forbindelsesorientert UDP forb.løs Lag 3 Nettverkslag (Internetlag) IPv4 IP - Internet Protocol IPv6 Lag 1 og 2 Link/linjelag Nettverk 1 f.eks. Ethernet Nettverk 2 f.eks. WLAN Nettverk 3 f.eks. UMTS 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 2 Page 1

2 Ethernet Token Ring WLAN ATM Frame Relay ISDN DSL GSM GPRS UMTS LTE HTTP SMTP SFTP POP IMAP SNMP DHCP DNS Streaming Telefoni Timeglassmodellen "Alt over IP IP over alt" Applikasjonslaget Transportlaget TCP UDP Nettverkslaget IP Link-lag og fysisk lag Figuren er hentet fra Frode Sørensen: Innføring i nettverk, IDG Books Norge 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 3 Nettverkslaget og IP Nettverkslagets oppgaver Overføre datapakker mellom maskiner (ikke applikasjoner)» Transportlaget tar seg av overføring helt fram til applikasjonene Rute pakkene riktig/beste vei gjennom nettverket Timeglassmodellen (se forrige foil) Alt over IP» IP frakter pakker for mange ulike protokoller på høyere lag IP over alt» IP kan transportere pakker gjennom mange ulike typer underliggende (fysiske) nettverk IP kan betraktes som Internetts postvesen Alle nettverkspakker må behandles av IP Det finnes andre nettverksprotokoller også, men i dag er IP enerådende 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 4 Page 2

3 Hvorfor behøver vi IP? WAN LAN LAN Figuren er hentet fra Frode Sørensen: Innføring i nettverk, IDG Books Norge Vertsmaskiner IP = Internet Protocol Protokoll for å overføre pakker gjennom nett-av-nett (internett) Pakkene vil passere flere nettverk og rutere mellom avsender og mottaker Prog.vare i ruterne må "forstå" IP, dvs. IP protokollen må være implementert i dem 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 5 Hvorfor behøver vi IP? Internett består av mange sammenkoblede nettverk Nettverkslaget kobler sammen flere (ulike) nettverk Kobler sammen flere LAN til et WAN Kobler sammen flere LAN med ulik teknologier på lag 1 og 2 e med ett bein (nettkort) i hvert nett For å kunne transportere data til maskiner i andre nett Lenkelaget (lag 2) transporterer data bare innenfor samme LAN e (lag 3) kan videresende data til et hvilket som helst nett For å kunne adressere data utenfor LAN Fysiske adresser / MAC adresser (lag 2) fungerer bare i samme LAN IP-adresser fungerer globalt i hele Internett 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 6 Page 3

4 Hvor finner vi IP? Datamaskin Datamaskin Applikasjonsprotokoll Applikasjonsprotokoll Transportprotokoll Transportprotokoll Nettverksprotokoll Nettverksprotokoll Nettverksprotokoll Nettverksprotokoll Lenkelag Lenkelag Lenkelag Lenkelag Fysisk lag Fysisk lag Fysisk lag Fysisk lag Bjørn Klefstad Innføring i datakommunikasjon 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 7 Hvor finner vi IP? På datamaskiner (endemaskiner) Alle maskiner må ha IP-protokollen for å kunne sende og motta IP-pakker Maskiner med flere nettkort har én IP-adresse for hvert nettkort I rutere ne må ha IP-protokollen for å kunne behandle IP-pakkene Høyere lags protokoller finnes vanligvis ikke i rutere» De skal kun videresende IP-pakker, ikke behandle innholdet!» Transport og applikasjonslaget er ikke involvert her! e har også én IP-adresse for hvert nett de er koblet til IKKE i svitsjer Svitsjer behandler pakker (rammer) på lenkelaget og inneholder ikke IP» Kommer tilbake til dette senere i emnet. "Unntak": Svitsjer som kan administreres via webgrensenitt vil inneholde full TCP/IP stakk for administrasjon, men IP er ikke involvert i svitsingen Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 8 Page 4

5 IP-nett Tre IP-nett koblet sammen med en ruter: IP-nett 1: /24 IP-nett 2: /24 IP-nett 3: /24 Bjørn Klefstad: Innføring i datakommunikasjon, Tisip, Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 9 IP-nett Med et IP-nett menes et logisk nett der alle maskiner har IP-adresser i samme adresseområde dvs. der nettadressen og nettmasken er felles for alle maskiner maskinene kan sende data til direkte til hverandre uten å gå via en ruter maskinene har felles kringkastingsdomene, dvs. de kan sende data til alle andre maskiner i nettet ved hjelp av en kringkastingsadresse Internett og WAN er satt sammen av mange IP-nett Hvert IP-nett har en unik nettadresse e bruker nettadressen til mottaker når de videresender IP-pakker En bedrift / organisasjon kan ha ett eller flere IP-nett Et IP-nett kan deles i flere mindre nett subnett Et subnett er et selvstendig IP-nett 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 10 Page 5

6 IP-adresser (repetisjon) 32 bits binære tall (4 bytes) som skrives på denne formen: som 32 bits binærtall: som 4 desimaltall: byte 2. byte 3. byte 4. byte Maskinene kan få IP-adresse (og DNS-tjeners adresse) på to måter: Automatisk tildelt fra en DHCP tjener (På klientmaskiner) Manuelt konfigurert på hver maskin (På tjenermaskiner) 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 11 Nettverksmaske (repetisjon) IP-adressen består av to deler: Nettdel angir adressen til IP-nettet der maskinen er tilkoblet Maskindel - angir adressen til hver maskin i IP-nettet Lengden på hver del kan variere for ulike IP-nett Nettmasken bestemmer hvor lang nettadressen er Eksempel: Maskiner med lik nettadresse tilhører samme IP-nett. Nettmaske IP-adresse N e t t d e l M a s k i n d e l Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 12 Page 6

7 CIDR-notasjon for IP-nett CIDR = Classless Internet Domain Routing Nettmasken kan også angis som antall 1-er bit, f.eks. slik /24 Adressen til IP-nettet på forrige foil kan da skrives slik: /23 Angir et IP nett der:» adresseområdet starter på » det er 23 1-er bit i nettverksmasken» de 23 første bitene er nettdelen» de 9 siste bitene er maskindelen, dvs. 2 9 =512 adresser i nettet» IP-adressene i nettet er IP-nettet som brukes i det virtuelle lokalnettet i labøvingene skrives slik: /24 adresseområdet starter på det er 24 1-er bit i nettverksmasken de 24 første bitene (3 byte) er nettadressen de 8 siste bitene (1 byte) er maskinadressen IP-adressene i nettet er Tidligere ble IP adressene organisert i klasser Klasse A-, B-, og C-nett med faste størrelser I dag benyttes bare klasseløse nett (CIDR) Gir full fleksibilitet i hvordan IP-nettene deles opp 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 13 Class Leading bits Size of network number bit field Size of rest bit field Number of networks Addresses per network Class A (2 7 ) (2 24 ) Class B (2 14 ) (2 16 ) Class C (2 21 ) 256 (2 8 ) Se: IP nett og nettmaske Nettmasken kan ha vilkårlig lengde Skillet mellom nettadresse og maskinadresse kan settes hvor som helst i IP-adressen! Et IP-nett kan deles ytterligere opp (i subnett) ved å utvide nettmasken Hvis en organisasjon ønsker å dele sitt adresseområde i flere IP-nett F.eks. hvis man har svært få maskiner i hvert IP-nett» Enkelte ISPer tildeler små IP-nett med bare 4 IP-adresser til sine kunder Nettmaske desimal Nettmaske binær Maskelengde Nodeadr. IP-adresser /30 2 bit /29 3 bit /28 4 bit /27 5 bit /26 6 bit /25 7 bit /24 8 bit /20 12 bit /16 16 bit /8 24 bit Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 14 Page 7

8 Oppgave IP adresser og nettmasker 1. Lovlige IP adresser i lab-nettet er Hva blir nettverksmasken for lab-nettet? 2. Hvor mange IP-adresser er det i IP nett med disse nettverksmaskene? a) b) c) d) Hva blir nettmasken for disse IP-nettene? a) /7 b) / Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 15 IP er et pakkesvitsjet nettverk datapakke ruter Bjørn Klefstad: Innføring i datakommunikasjon Kalles også datagramnettverk Data overføres som separate pakker med begrenset størrelse Pakkene kan sendes (rutes) forskjellige veier gjennom nettet e sørger for at pakkene sendes "beste" veg gjennom nettet 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 16 Page 8

9 Reserverte IP-adresser Nettverksadressen Angir adressen til IP-nettet (ikke noen enkelt maskin) Alle bit i nodeadressen er 0, dvs. laveste nodeadresse i IP-nettet Eksempel: (nettmaske ) IP-kringkastingsadresse Brukes for å adressere pakker til alle maskiner i IP-nettet Alle bit i nodeadressen er 1, dvs. høyeste nodeadresse i IP nettet Eksempel: (nettmaske ) Multicastadresser Brukes for å sende pakker til flere mottakere samtidig Adresser i IP-nettet /4 er reservert for dette Brukes primært av UDP Forutsetter at rutere støtter multicastprotokollene 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 17 Private IP-adresser (repetisjon) Reserverte adresseområder Nettverk Kommentar / adresser / adresser / adresser /16 Link lokale adresser Private IP-adresser skal ikke brukes på Internett Dvs. ikke på maskiner/nettkort som er knyttet direkte til Internett Private IP-adresser videresendes ikke av rutere i Internett! Beregnet for bruk i "lukkede" IP-nett IP-nett som er gjemt bak en ruter, og usynlige for Internett. en gjør adresseoversetting (NAT) for pakkene rutes ut på Internett. Private IP-nett er usynlige for hverandre unngår adressekonflikt med like private adresser Private IP-adresser kan brukes "fritt" av alle. Hvorfor? "Sparer" offisielle adresser på maskiner som ikke har behov for det. Har begrenset problemet med for få adresser i IP versjon 4 Link lokale adresser (Automatisk Privat IP-adresse) Brukes til automatisk «selvkonfigurering» når DHCP eller statisk adr. ikke finnes. «Zero Configuration Network» 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 18 Page 9

10 Oppdeling av IP-nett / adresseområder IP-nett /24 Deles opp i f.eks. 4 subnett Subnett /26 Subnett /27 Subnett /25 Et IP-nett kan deles i mindre subnett Hvert av subnettene blir et eget IP-nett Subnettene må knyttes sammen med en ruter Eksempel: IP-nettet /24 kan f.eks. deles i 4 subnett: Subnett /27 Subnett Nettadresse Nodeadresser Antall noder Subnettmaske / / / / Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 19 Oppgave ISP IP-nett 1 IP-nett 3 IP-nett 2 IP-adresser tildelt fra ISP: Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 20 Page 10

11 Oppgave Din ISP har tildelt deg følgende IP-adresser: Adressene skal deles i tre IP-nett» ett nett med 16 adresser» to nett med 8 adresser Nettene kobles sammen med en ruter. Bestem følgende verdier for de tre IP-nettene Nettverksadresse Nett 1 Nett 2 Nett 3 Nettverksmaske CIDR-adresse ens IP-adresse i de tre nettene /25 /26 /26 Kringkastingsadresse for nettene Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 21 IP - Internet Protocol IP overfører data fra transportlaget Mottar datapakker (segmenter) fra TCP / UDP på transportlaget» Legger på et IP-hode (IP-header) med protokollinformasjon for IP Sender pakkene ut på nettet ved hjelp av lenkelaget (lag 2)» Linjelaget lager rammer med rammehode og hale (footer) 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 22 Page 11

12 Repetisjon transportlaget Frakter data mellom to applikasjoner Portnummer er adresse til applikasjonene To protokoller TCP pålitelig, forbindelsesorientert UDP upålitelig, forbindelsesfri Overfører data som segmenter ved hjelp av nettverkslaget TCP:» TCP hos avsender deler datastrømmen fra applikasjonen i segmenter» TCP hos mottaker setter sammen segmentene til opprinnelig datastrøm UDP:» Applikasjonene må dele data i segmenter før de leveres til UDP 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 23 IP (Internet Protocol) Tjenester til høyere lag Upålitelig pakketjeneste (men gjør sitt beste)» garanterer ikke at pakkene kommer fram til mottaker» garanterer ikke at pakkene er feilfrie, dersom de kommer fram» garanterer ikke at pakkene kommer fram i riktig rekkefølge Forbindelsesløs» ingen logisk "forbindelse" mellom avsender og mottaker» hver pakke behandles og rutes uavhengig av andre pakker» ingen kvittering for mottatte pakker Transportlaget (eller app.laget) må sikre feilfrihet! Applikasjonene bruker ikke IP direkte, men går via TCP/UDP i lag 4 Transportlagsprotokollene må sikre feilfrihet hvis det er behov for det Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 24 Page 12

13 Pakkeformat i IPv bit versjon 4-bit headerlengde 16-bit identifikasjon 8-bit type of service (TOS) 3-bit flagg 16-bit totallengde (byte) 13-bit fragmentering 8-bit time to live (TTL) 8-bit protokoll 16-bit headersjekksum 32-bit avsenders IP-adresse min. 20 byte IP-hode 32-bit mottakers IP-adresse Tilleggsinformasjon (lite brukt) Nyttelast Husk: Nyttelast i IP = alt som kommer fra transportlaget TCP/UDP hode + data fra applikasjonslaget 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 25 Pakkeformat i IPv4 Versjon Angir hvilken IP-versjon som har sendt pakken (4 eller 6) Headerlengde Angir lengden på IP hodet (i antall 32 bits grupper) Viser hvor nyttelasten starter i pakken. Type Of Service Tjenestetype / kvalitet. Brukes lite i IPv4. Totallengde Angir hvor lang hele IP-pakken er i bytes. (hode + nyttelast) Max lengde: 2 16 = bytes. Vanligst i LAN: ca bytes. Identifikation Entydig ID for hver pakke. Benyttes hvis pakken må deles opp Flagg (fragmenteres) underveis i nettet. Se egen foil senere. Fragmentering Angir fragmentets plass (offset) i den opprinnelige IP-pakken. Time To Live (TTL) Pakkens levetid, dvs. maksimalt antall rutere som pakken kan passere. Reduseres med 1 av hver ruter. Ved 0 kastes pakken. Protokoll Tallkode som forteller hvilken høyerelagsprotokoll som har sendt pakkene (1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP). Nødvendig for at IP på mottakersiden kan levere pakkeinnholdet korrekt. Headersjekksum Sjekksum som gir beskyttelse mot feil i IP-hodet (men ikke i nyttelasten) Må beregnes på nytt i hver ruter p.g.a. endringen av TTL feltet! Avsenders IP-adresse IP-adressen til (opprinnelig) avsender av IP-pakken Mottakers IP-adresse IP-adressen til (endelig) mottaker av IP-pakken Tilleggsinformasjon Variabelt felt for tilleggsopplysninger. Lite brukt Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 26 Page 13

14 IPv4-pakkehode i WireShark 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 27 IPv4 i Ubuntu Linux Vise maskinens IP-adresse: Generell skrivemåte (syntaks): $ ifconfig <interface> Eksempel: $ ifconfig eth0 Endre maskinens IPv4-adresse (midlertidig): Generell skrivemåte (syntaks): ifconfig [interface] [AF] [ipadr.] netmask [nettmaske] broadcast [kringkast.adr.] Eksempler: $ sudo ifconfig eth0 inet netmask broadcast $ sudo ifconfig lo inet Krever root-rettighet bruk sudo! 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 28 Page 14

15 Flere IPv4-adresser på samme nettkort Linux tillater flere IP-adresser på samme nettkort Eksempel IPv4-konfigurasjon i filen /etc/network/interfaces: auto eth0 iface eth0 inet static address netmask network gateway dns-nameservers dns-search nettlab.hit.no iface eth0 inet static address netmask dns-nameservers dns-search nettlab.hit.no iface eth0 inet static address netmask dns-nameservers dns-search nettlab.hit.no Kun èn default ruter fordi alle IP-adressene er i samme IP-nett /etc/init.d/networking Skript for å starte/stoppe/restarte nettverket: sudo service networking {start stop reload restart force-reload} 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 29 IPv4-verktøy i Linux ifconfig vise eller endre lokal IP konfigurasjon på maskinen Eks: ifconfig /all viser all konfigurasjonsinformasjon om alle nettkort ping Sjekker om en maskin kan nås på nettet og er i stand til å svare Eks: ping home.hit.no ber om svar fra maskinen home.hit.no route viser innholdet i maskinens lokale IP rutertabell Eks: route PRINT viser alt innhold i rutingtabellen traceroute sjekker og viser ruten fra lokal maskin til en angitt maskin Eks: traceroute home.hit.no viser alle rutere på vegen fram til maskinen home.hit.no pathping likner traceroute, men viser også statistikk over pakketap (tar lengre tid) Eks: pathping home.hit.no viser alle rutere på vegen fram til maskinen home.hit.no Tilsvarende kommandoer finnes for IPv6 se leksjon 6c 6107 Operativsystem og nettverk Jon Kvisli, HSN Nettverkslaget: IPv4 30 Page 15

6105 Operativsystem og nettverk

6105 Operativsystem og nettverk 6105 Operativsystem og nettverk Leksjon 6a Nettverkslaget: IP versjon 4 Nettverkslaget i TCP/IP Timeglassmodellen Hvorfor behøver vi IP? IP-nett, IP-adresser og nettmasker (repetisjon) Oppdeling av IP-nett,

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 8a TCP/IP del 1: Nettverkslaget IP Klient-tjener prinsippet (repetisjon) og pakkesvitsjede nettverk Lagdelte modeller for datakommunikasjon og innkapslingsprinsippet

Detaljer

6105 Operativsystem og nettverk

6105 Operativsystem og nettverk 6105 Operativsystem og nettverk Leksjon 6b Nettverkslaget: Ruting og ICMP-protokollen Rutere, ruting, videresending og hopp Rutingtabeller Fragmentering av IP-pakker ICMP-protokollen, ping og traceroute

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 8b TCP/IP del 2: Transportlaget TCP og UDP Transportlagets oppgaver Adressering i transportlaget TCP Transmission Control Protocol UDP User Datagram Protocol TCP/IP

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 8b /IP del 2: Transportlaget og UDP Transportlagets oppgaver Adressering i transportlaget Transmission Control Protocol UDP User Datagram Protocol /IP verktøy i

Detaljer

6105 Operativsystem og nettverk

6105 Operativsystem og nettverk 6105 Operativsystem og nettverk Leksjon 6b Nettverkslaget: Ruting og ICMP-protokollen Rutere, ruting, videresending og hopp Rutingtabeller Fragmentering av IP-pakker ICMP-protokollen, ping og traceroute

Detaljer

Kapittel 5 Nettverkslaget

Kapittel 5 Nettverkslaget Kapittel 5 Nettverkslaget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Nettverkslaget IP-protokollen Format Fragmentering IP-adresser Rutere Hierarkisk ruting og ruteaggregering Autonome soner 1 Nettverkslaget

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: TCP/IP verktøy i Windows Introduksjon I denne øvingen vil du lære Windows kommandoer som brukes mye i nettverksadministrasjon og feilsøking. Kommandoene kjøres

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 6ab TCP/IP-verktøy og IPv4-protokollen Introduksjon Øvingen er skrevet for Linux, men vil også fungere fra Mac OSX eller Windows. Kommandoene som brukes finnes

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: TCP/IP verktøy i Windows Introduksjon I denne øvingen vil du lære Windows kommandoer som brukes mye i nettverksadministrasjon og feilsøking. Kommandoene kjøres

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2b Windows i nettverk Arbeidsgrupper med lokale brukerkontoer i Windows Tjenerbaserte nettverk med Windows domener Tjenertyper i Windows nettverk Demo: Deling av

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 11a DHCP Dynamic Host Configuration Protocol IP-konfigurasjon (repetisjon) DHCP-protokollen DHCP-tjener i Windows Server DHCP-tjener i VMWare/VirtualBox DHCP-klient

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 6c IP versjon 6 Oppgave 1 IPv6 kommandoer i Linux Ubuntu Server har en Linux kjerne som er IPv6 kompatibel. Distribusjonen har også en del ipv6 verktøy ferdig

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 9 Web, HTTP og IIS Applikasjonslaget i Internett Web protokollen: HTTP Webtjeneren IIS Utskrift med HTTP i Internett Pensum Kvisli: Windows Server og datanett, Kap.

Detaljer

HUB = multiport repeater

HUB = multiport repeater 6105 Windows Server og datanett Leksjon 10 Nettverkskomponenter HUB er, svitsjer og rutere (noe repetisjon) ICMP-protokollen Adresseoversetting NAT (noe repetisjon) Portforwarding Brannmur / pakkefilter

Detaljer

Løsningsforslag Gruppeoppgaver 24. - 28.mars 2003

Løsningsforslag Gruppeoppgaver 24. - 28.mars 2003 Løsningsforslag Gruppeoppgaver 24. - 28.mars 2003 1. Fragmentering a) Forklar prinsippet for fragmentering og reassemblering. Anta at maskinen som tar initiativet til kommunikasjonen benytter maksimale

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 10 Nettverkskomponenter HUB er, svitsjer og rutere (noe repetisjon) ICMP-protokollen Adresseoversetting NAT (noe repetisjon) Portforwarding Brannmur / pakkefilter

Detaljer

Noen internet protokoller

Noen internet protokoller NSA uke 41 del 2 Protokoller IPv4 adresser MAC adresser IP og TCP header Analyseverktøy Eksempler Nettverksoppsett under Linux Mer om verktøy Innledning til DNS Noen internet protokoller Internet Protocol

Detaljer

1 INTRODUKSJON... 2 2 SAMMENKOBLING AV ET INTERNETTVERK... 2

1 INTRODUKSJON... 2 2 SAMMENKOBLING AV ET INTERNETTVERK... 2 Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Lokalnettet Øyvind Hallsteinsen og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi Lokalnettet Resymé:

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Hva består Internett av?

Hva består Internett av? Hva består Internett av? Hva er et internett? Et internett = et nett av nett Ingen sentral administrasjon eller autoritet. Mange underliggende nett-teknologier og maskin/programvareplatformer. Eksempler:

Detaljer

Nettverkslaget. Fragmentering/framsending Internetworking IP

Nettverkslaget. Fragmentering/framsending Internetworking IP Uke 9 - gruppe Nettverkslaget Fragmentering/framsending Internetworking IP Gruppearbeid Diskusjon 1. Forklar prinsippet for fragmentering og reassemblering. Anta at maskinen som tar iniativet til kommunikasjonen

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon Høsten 2002 Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Oppgave 1 a) Forklar hva hensikten med flytkontroll er. - Hensikten med flytkontroll

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum 1 TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk Kommunikasjon og nettverk 2 Læringsmål og pensum Mål Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 5 Transportlaget: porter, forbindelser og pakkeformater Introduksjon I denne øvingen skal du studere TCP-protokollen og hvordan TCP etablerer og lukker forbindelser

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2c Windows i nettverk Arbeidsgrupper med lokale brukerkontoer i Windows Tjenerbaserte nettverk med Windows domener Tjenertyper i Windows nettverk Demo: Deling av

Detaljer

Oppsummering: Linjesvitsjing kapasiteten er reservert, og svitsjing skjer etter et fast mønster. Linjesvitsj

Oppsummering: Linjesvitsjing kapasiteten er reservert, og svitsjing skjer etter et fast mønster. Linjesvitsj Oppsummering: Linjesvitsjing kapasiteten er reservert, og svitsjing skjer etter et fast mønster Linjesvitsj Pakkesvitsjing Ressursene er ikke reservert; de tildeles etter behov. Pakkesvitsjing er basert

Detaljer

Kapittel 8: Nettverk i praksis

Kapittel 8: Nettverk i praksis Kapittel 8: Nettverk i praksis I dette kapitlet ser vi nærmere på: Hvordan komme seg på nett Forbindelse til Internett, infrastruktur, datamaskinen DHCP, ARP, NAT Alternativ infrastruktur Nettverkskomponenter

Detaljer

6105 Operativsystem og nettverk

6105 Operativsystem og nettverk 6105 Operativsystem og nettverk Leksjon 6c Nettverkslaget: IP versjon 6 Hvorfor, hva, historikk, utbredelse Notasjon for IPv6 adresser Scopes, adressetyper og nettmasker i IPv6 Tildeling av IPv6 adresser

Detaljer

6105 Operativsystem og nettverk

6105 Operativsystem og nettverk 6105 Operativsystem og nettverk Leksjon 6c Nettverkslaget: IP versjon 6 Hvorfor, hva, historikk, utbredelse Notasjon for IPv6 adresser Scopes, adressetyper og nettmasker i IPv6 Tildeling av IPv6 adresser

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk Streaming 6107 Operativsystemer og nettverk Leksjon 5 Transportlaget i TCP/IP TCP Transmission Control Protocol UDP User gram Protocol Pensum [Hallsteinsen] Kap. 4 Transportlaget Linker IANA Internet Assigned

Detaljer

Beskrivelse av TCP/IP Introduksjon Vi har allerede skrevet litt om TCP/IP i kapitel 1, men her ønsker vi å utdype emnet.

Beskrivelse av TCP/IP Introduksjon Vi har allerede skrevet litt om TCP/IP i kapitel 1, men her ønsker vi å utdype emnet. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

1990 første prognoser og varsler om at det ikke vil være nok IPv4 adresser til alle som ønsker det 1994 første dokumenter som beskriver NAT en

1990 første prognoser og varsler om at det ikke vil være nok IPv4 adresser til alle som ønsker det 1994 første dokumenter som beskriver NAT en IPv4 vs IPv6 1990 første prognoser og varsler om at det ikke vil være nok IPv4 adresser til alle som ønsker det 1994 første dokumenter som beskriver NAT en mekanisme som kan hjelpe å spare IPv4 adresser

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Leksjon 5 Transportlaget i TCP/IP TCP Transmission Control Protocol UDP User Datagram Protocol Pensum [Hallsteinsen] Kap. 4 Transportlaget Linker IANA Internet Assigned

Detaljer

MTU i nettverk Ei lita innføring i generelt nettverk. Av Yngve Solås Nesse Bildeseksjonen/MTA/Haukeland universitetssjukehus

MTU i nettverk Ei lita innføring i generelt nettverk. Av Yngve Solås Nesse Bildeseksjonen/MTA/Haukeland universitetssjukehus MTU i nettverk Ei lita innføring i generelt nettverk Av Yngve Solås Nesse Bildeseksjonen/MTA/Haukeland universitetssjukehus Nettverk To eller fleire datamaskiner som deler ressurser eller data. LAN og

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning.................................................... 13 Kapittel 1 Introduksjon til datakommunikasjon................................. 17 1.1 Introduksjon..............................................

Detaljer

Notater: INF1060 - Datakommunikasjon

Notater: INF1060 - Datakommunikasjon Notater: INF1060 - Datakommunikasjon Veronika Heimsbakk veronahe@student.matnat.uio.no 9. januar 2013 Innhold 1 Internet 3 1.1 Pakkesvitsjing........................... 3 1.2 Linjesvitsjing...........................

Detaljer

Flere detaljerte funksjoner i datanett

Flere detaljerte funksjoner i datanett Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud INF1060 1 Ennå litt mer detaljer: IP Adressering TCP, UDP Øvre lag Applikasjonsprotokoller INF1060 2 Internett Best-effort overføring

Detaljer

TTM4175: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing

TTM4175: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing TTM4175: Etisk hacking Lab E5: Nettverkssniffing Dagens program Forrige ukes lab Nettverk 101 Wireshark Linklaget Man-in-the-middle ARP-spoofing Oppsummering av kurset Kort om rapporten 2 Nettverk 101

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: DHCP tjener I denne øvingen skal du installere og konfigurere en DHCP tjener på Windows Server. DHCP tjeneren skal tildele IP-adresse dynamisk til klientmaskinen

Detaljer

Kapittel 10 Tema for videre studier

Kapittel 10 Tema for videre studier Kapittel Tema for videre studier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Nettverksteknologi Virtuelle private nett Nettverksadministrasjon Mobilitet og flyttbare nettverkstilkoblinger Sikkerhet Garantert tjenestekvalitet

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 17.Des 2008 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Litt mer detaljer om: Detaljerte funksjoner i datanett. Fysisk Lag. Multipleksing

Litt mer detaljer om: Detaljerte funksjoner i datanett. Fysisk Lag. Multipleksing Litt mer detaljer om: Detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Multipleksing Feildeteksjon, flytkontroll Adressering LAN Repeatere, broer TCP/IP Øvre lag Applikasjonsprotokoller

Detaljer

Detaljerte funksjoner i datanett

Detaljerte funksjoner i datanett Detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud INF1060 1 Litt mer detaljer om: Multipleksing Feildeteksjon, flytkontroll Adressering LAN Repeatere, broer TCP/IP Øvre lag Applikasjonsprotokoller

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

IT Grunnkurs Nettverk 2 av 4

IT Grunnkurs Nettverk 2 av 4 1 IT Grunnkurs Nettverk 2 av 4 Foiler av Yngve Dahl og Rune Sætre Del 1 og 3 presenteres av Rune, satre@ntnu.no Del 2 og 4 presenteres av Yngve, yngveda@ntnu.no 2 Nettverk Oversikt Del 1 1. Introduksjon

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving: DNS Domain Name System Oppgave a og b kan gjøres uansett hvilken nettverkskonfigurasjon du har. I oppgave c-e må du bruke samme nettverksoppsettet som i øving

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Internett Ruter Innhold

Tjenestebeskrivelse Internett Ruter Innhold Tjenestebeskrivelse Internett Ruter Innhold Internett Ruter... 2 Enkel brannmur... 2 Dual-stack IPv4 og IPv6... 2 IPv4 NAT... 2 DHCP tildeling av IPv4 adresser i LAN... 2 SLAAC tildeling av IPv6 adresser

Detaljer

Kapittel 4: Transportlaget

Kapittel 4: Transportlaget Kapittel 4: Transportlaget Noen mekanismer vi møter på transportlaget Adressering Glidende vindu Deteksjon av bitfeil Pålitelig overføring med TCP Etablering av TCP-forbindelse Flyt- og metningskontroll

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Uke 6 - gruppe Gjennomgang av kap. 1-4 Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Gruppearbeid Diskusjon Tavle Gi en kort definisjon av følgende: 1. Linje/pakkesvitsjing

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

Detaljerte Funksjoner i Datanett

Detaljerte Funksjoner i Datanett Detaljerte Funksjoner i Datanett Tor Skeie Email: tskeie@ifi.uio.no (Foiler fra Kjell Åge Bringsrud) INF1060 1 Litt mer detaljer om: Multiplexing Link-laget: Feildeteksjon og flytkontroll LAN typer Broer

Detaljer

Opprinnelig IP-pakke inneholder 4480 Byte data. Dette er inklusiv IPheader. Max nyttelast på EthernetRammen er 1500 oktetter.

Opprinnelig IP-pakke inneholder 4480 Byte data. Dette er inklusiv IPheader. Max nyttelast på EthernetRammen er 1500 oktetter. 2SSJDYHUWLOXNH 2SSJDYH (W,3YGDWDJUDPSnRNWHWWHUVNDOVHQGHVRJPn IUDJPHQWHUHVIRUGLGHWVNDOJMHQQRPHW(WKHUQHWPHGHQ PDNVLPXPQ\WWHODVWSD\ORDGSnRNWHWWHU 9LV7RWDO/HQJWK0RUH)ODJRJ)UDJPHQW2IIVHWIRUKYHUWIUDJPHQW Opprinnelig

Detaljer

Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire.

Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. Brannmurer Brannmurer fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. -American Heritage Dictionary fire wall (noun, internet): Internet firewalls are intended to keep the

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og skriverplassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, skriverdriver Fire ulike skriveroppsett Skriveradministrasjon og skriverrettigheter

Detaljer

Gruppe: D2A Dato: Tid: Antall oppgavesider: 3 Antall vedleggsider : 0

Gruppe: D2A Dato: Tid: Antall oppgavesider: 3 Antall vedleggsider : 0 Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi LØSNINGSFORSLAG EKSAMENSOPPGAVE FAG: IAD21003 - DATANETT LÆRER: ERLING STRAND Gruppe: D2A Dato: 16.12.2004 Tid: 0900-1300 Antall oppgavesider: 3 Antall

Detaljer

2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ.,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU

2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ.,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU 2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU 2SSJDYH D)RUNODUKYLONHWRHOHPHQWHUHQ,3DGUHVVHEHVWnUDY En IP-adresse består av to deler, nettverksdel og

Detaljer

Kommunikasjonsnett. Et kommunikasjonsnett er utstyr (maskinvare og programvare) for utveksling av informasjon

Kommunikasjonsnett. Et kommunikasjonsnett er utstyr (maskinvare og programvare) for utveksling av informasjon Kommunikasjonsnett Et kommunikasjonsnett er utstyr (maskinvare og programvare) for utveksling av informasjon Hva er informasjon? Tale, bilde, lyd, tekst, video.. Vi begrenser oss til informasjon på digital

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

IP Internet. Tjenestemodell. Sammensetning av nettverk. Protokollstack

IP Internet. Tjenestemodell. Sammensetning av nettverk. Protokollstack IP Internet Sammensetning av nettverk Network 1 (Ethernet) H7 R3 H8 H1 H2 H3 Network 2 (Ethernet) R1 R2 Network 4 (point-to-point) H4 Network 3 (FDDI) Protokollstack H1 H5 H6 H8 TCP R1 R2 R3 TCP IP IP

Detaljer

6107 Operativsystem og nettverk

6107 Operativsystem og nettverk 6107 Operativsystem og nettverk Leksjon 3a Web og http-protokollen Applikasjonslaget (litt repetisjon fra 6105) Webtjenesten HTTP-protokollen, HTTP/2, HTTPS og TLS/SSL Internet Media Types (MIME) Filoverføring

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Datakommunikasjon

EKSAMEN. Emne: Datakommunikasjon EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 04. Des 2015 Eksamenstid: kl. 9:00 til kl. 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse, som blir delt

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Computer Networks A. Tanenbaum

Computer Networks A. Tanenbaum Computer Networks A. Tanenbaum Kjell Åge Bringsrud (med foiler fra Pål Spilling) Kapittel 1, del 2 INF3190 Våren 2004 Kjell Åge Bringsrud; kap.1 Foil 1 Direkte kommunikasjon: dedikert punkt-til-punkt samband

Detaljer

6107 Operativsystem og nettverk

6107 Operativsystem og nettverk 6107 Operativsystem og nettverk Leksjon 3a Web og http-protokollen Applikasjonslaget (litt repetisjon fra 6105) Webtjenesten HTTP-protokollen, HTTP/2, HTTPS og TLS/SSL Internet Media Types (MIME) Filoverføring

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Datakommunikasjon

EKSAMEN. Emne: Datakommunikasjon EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 28.Nov 2005 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse, som blir delt ut

Detaljer

Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett

Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud IP Adressering TCP, UDP Øvre lag Applikasjonsprotokoller INF1060 1 INF1060 2 Internett Best-effort overføring

Detaljer

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser. IPv6-foredrag. Grunnleggende. Trond Endrestøl. Fagskolen Innlandet. 19. september 2013.

Kort om IPv6 IPv6-header Adresser. IPv6-foredrag. Grunnleggende. Trond Endrestøl. Fagskolen Innlandet. 19. september 2013. Grunnleggende Fagskolen Innlandet 19. september 2013 Foredragets filer Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom: Subversion: svn co \ svn://svn.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende Web: svnweb.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende/

Detaljer

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser. IPv6-foredrag. Grunnleggende. Trond Endrestøl. Fagskolen Innlandet. 18. september 2013.

Oversikt Kort om IPv6 IPv6-header Adresser. IPv6-foredrag. Grunnleggende. Trond Endrestøl. Fagskolen Innlandet. 18. september 2013. Grunnleggende Fagskolen Innlandet 18. september 2013 Foredragets filer Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom: Subversion: svn co \ svn://svn.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende Web: http://svnweb.ximalas.info/viewvc.cgi/

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet 1 I dag SMTP - Elektronisk Post (E-post) FTP File Transfer Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol Telnet 2 Først: Noen svar på oppgaven Hvorfor studerer

Detaljer

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 Figure: IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 I dag: 3.5-3.7 Pensum midtsemesterprøver 27/10 og 3/11: Kapittel 1-4 i Brookshear Kapittel 1, 2.1-2.10 og 3.1 i HTML-hefte. Referansegruppe: Vidar Glosimot,

Detaljer

6107 Operativsystem og nettverk

6107 Operativsystem og nettverk 6107 Operativsystem og nettverk Leksjon 8b Samba fil- og printtjener Windows fildeling, SMB/CIFS, NetBIOS / NBT Navnesystemer i Windows: NBNS og LLMNR Samba fil- og printtjener, installasjon og konfigurering

Detaljer

Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009

Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009 Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009 Løsningsforslag til teoretisk øving nr. 5. Nr.1. - Anta at du har fått tildelt et nett med nett-nummer 158.36.16.00 og maske 255.255.255.0, av din

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 16.Des 2010 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Litt mer detaljer om: Detaljerte funksjoner i datanett. Fysisk Lag. Multipleksing

Litt mer detaljer om: Detaljerte funksjoner i datanett. Fysisk Lag. Multipleksing Litt mer detaljer om: Detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud Multipleksing Feildeteksjon, flytkontroll Adressering LAN Repeatere, broer TCP/IP Øvre lag Applikasjonsprotokoller

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

Sentrale deler av pensum i INF

Sentrale deler av pensum i INF Sentrale deler av pensum i INF3190 31.05.2005 1 Hensikt Her følger en (ikke fullstendig) liste i stikkords form for sentrale temaer vi forventer at studentene skal kunne til eksamen. Prioriteringen ligger

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

IPv6 hvem, hva, hvor(dan)

IPv6 hvem, hva, hvor(dan) IPv6 hvem, hva, hvor(dan) Agenda Hvem bruker IPv6 Hva betyr det for IT-folk på UiO? Hvordan ser IPv6-adressen ut? Tjenester på UiO som er «IPv6-enablet» Klientmaskiner og IPv6 IPv6 i UiO-nettet UH-sektoren

Detaljer

Sentrale deler av pensum i INF240. Hensikt. Pål Spilling og Kjell Åge Bringsrud

Sentrale deler av pensum i INF240. Hensikt. Pål Spilling og Kjell Åge Bringsrud Sentrale deler av pensum i INF240 Pål Spilling og Kjell Åge Bringsrud 07.05.2003 1 Hensikt Her følger en (ikke fullstendig) liste i stikkords form for sentrale temaer vi forventer at studentene skal kunne

Detaljer

Prosjektet SAMKOM2016

Prosjektet SAMKOM2016 Prosjektet SAMKOM2016 Presentert på datacop Gjøvik januar 2016 Olav Skundberg Bjørn Klefstad Siktemål med prosjektet SAMKOM2016 Fusjonsprosessen bruker begrepene robuste fagmiljø og bedre utdanningskvalitet.

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 09. Des 2014 Eksamenstid: kl. 9:00 til kl. 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Løsningsforslag Gruppeoppgaver, januar INF240 Våren 2003

Løsningsforslag Gruppeoppgaver, januar INF240 Våren 2003 Løsningsforslag Gruppeoppgaver, 27. 31. januar INF240 Våren 2003 1. Kommunikasjonsformer Gi en kort definisjon på følgende begrep: a) Linje/pakkesvitsjing Linjesvitsjing er en teknikk som tradisjonelt

Detaljer

Innføring i datakommunikasjon

Innføring i datakommunikasjon Innføring i datakommunikasjon Gyldendal-TISIP-serien databøker på norsk! Gyldendal Akademisk og Stiftelsen TISIP ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har gått sammen om å utvikle en portefølje av databøker på

Detaljer

Kapittel 7: Nettverksteknologier

Kapittel 7: Nettverksteknologier Kapittel 7: Nettverksteknologier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Kablede nettverk: Ethernet Funksjon: buss, pakkesvitsjing, adresser Svitsjet Ethernet, kollisjonsdomene, kringkastingsdomene Ethernet

Detaljer

IT Grunnkurs Nettverk 3 av 4

IT Grunnkurs Nettverk 3 av 4 1 IT Grunnkurs Nettverk 3 av 4 Foiler av Yngve Dahl og Rune Sætre Del 1 og 3 presenteres av Rune, satre@ntnu.no Del 2 og 4 presenteres av Yngve, yngveda@ntnu.no 2 Nettverk Oversikt Del 1 1. Introduksjon

Detaljer

Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire.

Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. Brannmurer Brannmurer fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. -American Heritage Dictionary fire wall (noun, internet): Internet firewalls are intended to keep the

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Domenekontroller og AD DS Etter installasjon av Windows Server, er tjenermaskinen din en stand-alone tjener i en arbeidsgruppe (workgroup). I denne øvingen skal

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

Nettverkstilgang - problemstilling

Nettverkstilgang - problemstilling 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7a Delingsrettigheter Nettverkstilgang Delte mapper (shares) - noe repetisjon Delingsrettigheter kombinert med NTFS-rettigheter Skjulte og administrative shares

Detaljer

TTM4175 Del 2: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing

TTM4175 Del 2: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing TTM4175 Del 2: Etisk hacking Lab E5: Nettverkssniffing Dagens program Nettverk 101 Linklaget Man-in-the-middle ARP-spoofing Oppsummering av kurset 2 3 Nettverk 101 OSI-modellen Nettverk 101 TCP/IP-stacken

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Linklaget. Olav Lysne. (med bidrag fra Stein Gjessing og Frank Eliassen) Oppsummering 1

Linklaget. Olav Lysne. (med bidrag fra Stein Gjessing og Frank Eliassen) Oppsummering 1 laget Olav Lysne (med bidrag fra Stein Gjessing og Frank Eliassen) Oppsummering 1 Internettets Overlay Arkitektur IP-link C.b B.a A.a a C b d a b A.c c a B c b A Oppsummering 2 Lagets tjenester Framing

Detaljer

TOD120 Nettverk og windows og sikkerhet og datamaskiner og servere og sånn. Øving 12. Joachim Tingvold

TOD120 Nettverk og windows og sikkerhet og datamaskiner og servere og sånn. Øving 12. Joachim Tingvold TOD120 Nettverk og windows og sikkerhet og datamaskiner og servere og sånn Øving 12 Deltakere Joachim Tingvold Rutingtabell m/ statisk ruting hege#sh ip ro U - per-user static route 10.0.0.0/23 is subnetted,

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer