Årsberetning for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening"

Transkript

1 Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

2 Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening OGFs bertening 2012.indd 1 Design: Kristin Mulleng Sezer 3/5/ :56:17 PM Trykk: Printing AS 2 Årsberetning 2012

3 Styret i avdelingen Terje Fjellum, leder Adolf Larsen, nestleder Christian Bøhm Carsten Østby Håkonsen Tone Granberg Løvlien Kristin Mulleng Sezer Per Syversen Anders Weimoth Annichen Wiik Vararepresentanter: 1. Bjørn Olsen 2. Brita Børresen 3. Terje Hosle 4. Anne Rønningsbakk 5. Tomas Grøndal 6. Bjørg Folkedal Styret har et antall styrerepresentanter i tråd med forbundets vedtekter. De to første varamedlemmene blir innkalt fast til styremøtene, de andre etter rullering. Carsten Østby Håkonsen er leder av Ungdomsutvalget, og innvalgt som ungdomsrepresentant i styret. Brita Børresen har etter nedleggelse av Hjemmet Mortensen Trykkeri funnet seg arbeid i offentlig sektor. Brita meldte derfor overgang til Fagforbundet og gikk ut av styret i desember Medlemstall I februar 2013 er avdelingens faktiske tall følgende: Totalt 2873 medlemmer, hvorav 1147 er yrkesaktive. Tilsvarende tall for 2012 var 3111 og (Yrkesaktive medlemmer er alle som ikke er permanent ute av yrkeslivet.) Det er 92 ledige og 68 medlemmer på Arbeidsavklaring. 762 medlemmer er fritatt for kontingent etter vedtektene, og 787 er æresmedlemmer i Fellesforbundet. Tariffavtaler Avdelingen har 70 tariffavtaler i Oslo og Akershus. Av disse 70 er det fire klubber med mer enn 50 medlemmer. To på avisoverenskomsten og to på trykkerioverenskomsten. 58 klubber har mindre enn ti medlemmer. Det er inngått tariffavtale på G-design og Oslo Forlagstrykkeri. Det er sagt opp avtaler for Hjemmet Mortensen trykkeri, WM-Trykk og JMS Mediesystem etter nedleggelser. Norsk Reiseinformasjon på grunn av mangel på medlemmer. Avtalene, og medlemmene, for Lokalavisene i Oslo og Østlandets Blad er overført til Fellesforbundets avdeling i Østfold i forbindelse med sentralisering av deskproduksjonen i Edda. Otto Stenersen og Nilz fargekopi har fusjonert under navnet Nilz & Otto. Annografen på Lillestrøm har skiftet navn til Amedia ressurs. Årsberetning

4 Møter og arrangementer Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter og fire AUmøter. Styret arrangerte årets styrekonferanse i Tønsberg i november sammen med de grafiske avdelingene i Østfold og Sørøst. Årsmøtet ble arrangert i mars etter vedtektene, også i 2012 sammen med merkeutdelingen. Det var 50 medlemmer til stede for å motta sine utmerkelser. Taler på utdelingen var leder i LO i Oslo, Roy Pedersen. Halvårsmøtet ble avholdt i egne lokaler i Sagveien med 29 medlemmer til stede. I tilegg til ordinære saker fikk de frammøtte en orientering av AFP og pensjon. Det var Hilde Nordstoga fra Steenberg & Plathe som innledet og besvarte spørsmål fra medlemmene. Det er arrangert juletrefest i Kongressenteret, mens den tradisjonelle frokosten i Sagveien. 1. mai er avviklet. Vi deltar sammen med de fleste andre lokale avdelingene i Fellesforbundet på en felles frokost. Styret har arrangert et seminar for klubbene i Hjemmet Mortensen Trykkeri, Aller Trykk og Aktietrykkeriet om klubbsamarbeid. Det er videre avholdt fellesseminar for trykkeriklubben og pakkeriklubben ved Nr1 Trykk, pakkeriklubben ved Media Norge Trykk, og for klubben ved Aktietrykkeriet. Styret arrangerte to kortkurs på IGM i produksjon av APP på Indesign. Styret arrangerer også samlinger for avisklubbene to ganger i året. Styret har arrangert studietur til Palestina som en avslutning på avdelingens prosjekt for det grafiske forbundet i Palestina. Delegasjonen besto av ti stykker, inkludert to reiseledere fra styret. Etter vedtak på et tidligere årsmøte, ble to av plassene forbeholdt henholdsvis en klubb og en forening som deltok med penger til prosjektet. Øvrige seks ble trukket ut etter en ordinær søknad blant medlemmene. Styret arrangerte markering av avdelingens 140- årsjubileum på Månefisken. Det ble utgitt bok med avdelingens, og Norges første fagforeningsblad, Guttenberg. Boka var produsert av Niels Killi, Torbjørn Eng og Tor Are Johansen. Styrets representasjon Styret har deltatt med tre representanter på Trondheimskonferansen. Vi har vært representert på Grafisk Kontaktforum og Aviskonferansen i Haugesund. Vi har deltatt i forbundets Bransjekonferanse, Aviskonferanse og Organisasjonskonferanse. Styret har 4 Årsberetning 2012

5 også deltatt på ADK-konferanse og veiledersamling arrangert av Distriktskontoret. Vi har deltatt på seminar i LO i Oslo om boligpolitikk og Arbeidermuseum. Arrangert seminar med Fellesforbundets avdelinger i Oslo og Akershus om forslag til LO-kongressen. Styret har også i 2012 vært representert i styringsgruppe for prosjekt med NHO Grafisk. Styret er også representert i Grafisk Utdanningsfond og Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Årsmøter Aftenposten grafiske klubb, Annografen, Pakkeriklubben Nr1 trykk, Budstikka Media, Schibsted Trykk (trykkeriklubben og pakkeriklubben), Dagbladet grafiske klubb, Hjemmet Mortensen Trykkeri og Egmont forlag. Møter med klubbene, bedriftsbesøk og forhandlingsmøter Budstikka Media, Romerikes Blad, Annografen, Hjemmet Mortensen Trykkeri, Aller Trykk, Julius Ørenberg, 07 Oslo, Aftenposten, Follo trykk, Oslo Silketrykk, Strålfors, Stenqvist, Fred Arnesen, Allkopi, Colormaster Vest, Itella, Ringen forlag, Klassekampen, Nr1 Trykk, Andvord Grafisk, Nilz & Otto, Avisretur, JMS Mediasystem, Gjerholm design, Nordberg Trykk, IGM, Sana Pharma, Nationen, Aktietrykkeriet, Ogf sin pensjonistgruppe, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, Avdeling 851, LOs juridiske kontor, Arve Bakke 60 år og Anders Skatkjær 60 år! Avdelingens fane er benyttet ved LO i Oslo sin markering mot Vikarbyrådirektivet, Fagforbundet Oslo mot kutt i Oslobudsjettet, Attac sin aksjonsdag for europeisk fagbevegelse, mot fredsprisen til EU og 1. mai. Typografiske Meddelelser Avdelingens medlemsblad har kommet ut fire ganger i året i sin sjuende årgang siden relanseringen i Bladet koster avdelingen rundt i året, men styret er av den mening at dette er et viktig prioriteringsområde. Redaksjonen har det siste året også foretatt noen reportasjereiser til bedrifter i andre distrikt. Spesielt med tanke på at det grafiske miljøet er i nedgang er det viktig å vise andre bedrifter og problemstillinger i bladet. Redaksjonen er fortsatt liten, men velfungerende. Det skal ikke stikkes under stol at bladets design ikke faller i smak i alle miljøer. Redaksjonen har derfor satt i gang et arbeid med ny design og form for bladet. Rekruttering og organisering Organisasjonsarbeider Merete Warsla valgte å si opp sin stilling i Ogf våren 2012, og Kjetil Larsen er ansatt i stillingen fram til årsmøtet i I perioden har 70 bedrifter uten tariffavtale blitt besøkt. Det er alle typer bedrifter innen grafisk sektor; reklamebyråer, bedrifter som driver med webdesign, serigrafiske bedrifter, trykkerier, forlag, aviser/tidsskrifter og skilt/dekor bedrifter. Vi har nådd ut til veldig mange potensielle medlemmer gjennom denne oppsøkende virksomheten, men kunne nok ønsket at det hadde kastet mer av seg. Totalt kom det 58 nye medlemmer til Ogf i perioden. Det ble tegnet to nye tariffavtaler. Forhåpentlig vis har dette arbeidet gjort oss mer kjent ute på bedriftene og blant de som jobber i vår sektor, og at dette kan gi flere medlemmer på sikt. Den samme lange horisonten må vi ha på mye av det arbeidet som gjøres for å rekruttere flere medlemmer. Organisasjonsarbeideren har forsøkt å følge opp den gode jobben som er gjort tidligere år med lærlinger og unge arbeidere. Dette resulterte i år i en dagkonferanse for ungdom i pinsen med 12 deltagere og ungdomskurs med 20 påmeldte. Dette er resultat av år med god innsats. Vi prøver nå å gjøre et framstøt blant grafiske designere og grafikere. Planen er å prøve å nå denne gruppa gjennom arrangementer som kan vekke faglig interesse og på den måten knytte folk til fagbevegelsen. Vi har allerede hatt ett arrangement, et to timers kurs i produksjon av APPer i Indesign. Dette vakte stor interesse. Vi fikk ca. 70 påmeldte, men hadde ikke kurskapasitet til mer enn to kurs med til sammen 30 personer. I vinter arrangerer vi temakvelder i samarbeid med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Tiltaket er en del av treningsprogrammet for deltakerne i VM og EM i yrkesfag. Tanken er at alle som vil, medlem eller ikke, kan komme og få faglig påfyll og inspirasjon. Vi er stadig på utkikk etter bedrifter hvor det er potensielle nye medlemmer og blir veldig glade for tips. Den beste ververen er en kollega. Alle medlemmer oppfordres til å ta kontakt med uorganiserte på arbeidsplassen og prøve å få dem som medlemmer. Årsberetning

6 Organisasjonen Det er ikke til å komme forbi at avdelingens medlemstall er synkende, om enn ikke dramatisk. Sist år fra februar 2012 er det til sammen 207 medlemmer som har gått ut av avdelingen. Men av disse er det hele 76 døde og 30 utmeldt med restanse. 23 er overført annet LO-forbund. Det vil si at 78 yrkesaktive medlemmer er utmeldt, som oftest på grunn av arbeid i bedrift uten organiserte og tariffavtale. Men noen selvfølgelig på grunn av misnøye med pris eller avdelingen. Inn i avdelingen er kommet 58 medlemmer. Styret hadde en grundig diskusjon om avdelingens framtid på styrekonferansen i november. Bakgrunnen for styrets vurderinger, i tillegg til medlemssituasjonen, er en meget solid økonomi. For regnskapsåret 2012 til er det et overskudd på på drift. Styret er klar over at det ikke vil vedvare, men tatt i betraktning en stor kapitalbeholdning og eiendommen i Sagveien 24, er avdelingens handlefrihet til stede. Styrets vurdering er at denne posisjonen gir Ogf muligheter til å drive videre som selvstendig avdeling, med dagens bemanning. En eventuell fusjon eller sammenslåing med andre avdelinger er etter styrets mening ikke aktuell politikk. Økonomien vil det nye styret ha et våkent øye på, slik at avdelingen ikke kommer i en situasjon hvor vi er presset til å ta organisatoriske valg vi egentlig ikke ønsker. Noe av årsaken til våre gode resultater de seneste årene er avsetningene som er gjort for utbetalinger til arbeidsledige og etterlatte. Her er det i 2012 utbetalt henholdsvis i stønad til de ledige og til etterlatte. Avsetningen har en saldo pr på Styret er fortsatt representert i Forbundsstyret og Representantskapet i Fellesforbundet. Styret har vedtatt nedleggelse av Typo-litoklubben, og overført midlene til Ogf. Styret har produsert nye vedtekter og medlemsbrosjyre for Ogf, og satt i gang arbeidet med en ny avdelingsfane. Aktiviteter Arbeidsoppgavene i avdelingene er de samme som tidligere, men måten det arbeides på er noe endret. AU og styret har tatt inn over seg den endrede virkelighet vi opplever med færre store klubber og mindre tid for tillitsvalgte og klubber til å utføre oppgavene. Arbeidet i avdelingen har derfor de senere årene gått fra å være tilbud som skulle være for alle medlemmer, til å bli tilbud rettet mot spesielle grupper. Dette gjelder både oppsøkende virksomhet og kurstilbud. Avdelingen har ikke lenger noe tilbud om temakurs som ble avholdt tidligere, men har i 2012 avholdt tre seminarer for bedriftsklubbene. Styret er av den oppfatning at dette er en riktig bruk av 6 Årsberetning 2012

7 kursvirksomheten, og den blir finansiert av forbundets kursmidler på lik linje med de tidligere helgekurs. Det er for 2013 lagt opp til flere slike bedriftsinterne seminarer, men interessen er ikke alltid like stor ute i klubbene. Også i 2012 har det vært noen tilbud om faglige kurs på IGM. Dette er tilbud som er for alle medlemmer i Ogf, og delvis finansiert av kursrefusjoner fra Grafisk Utdanningsfond. Realiteten er at denne type kurs blir fylt opp av deltakere som er grafikere og designere, og at avdelingen ikke klarer å lage kurstilbud for våre andre medlemmer som trykkere og bokbindere. Styret har også lagt vekt på at informasjonen til våre medlemmer skal bedres, og arbeidet med avdelingens egen hjemmeside er prioritert. Denne skal være mest mulig oppdatert til en hver tid. Det er i løpet av perioden opprettet en egen side på Facebook for avdelingen, i tillegg til at Ungdomsutvalget også har sin egen side. I løpet av første halvår i 2013 er det blitt lansert et eget elektronisk medlemsbrev fra styret, som skal sendes dem avdelingen har e-postadresse til. Med disse to nyvinningene, i tillegg til vårt medlemsblad, mener styret at behovet for informasjon skal være bra dekket. AU og Kjetil Larsen, som arbeider som organisasjonsarbeider, har til dels overlappende arbeidsoppgaver selv om arbeidet med nyrekruttering har førsteprioritet for Kjetil. AU har vært ute på besøk hos de fleste store klubbene første halvår i 2012, med nye overenskomster og jubileumsboka fra avdelingen. Sagveien 24 Sagveien 24 går fortsatt med et pent overskudd. Alle lokaler og de fleste av parkeringsplassene er utleid. Lokalene i kjelleren benyttes av Ungdomsutvalget og noen klubbsamlinger. Trykkerklubben benytter lokalene til både møter og sosiale samlinger. Det er ingen diskusjoner om å kvitte seg med lokalene i Sagveien 24. Dette vil heller ikke være noen fordel økonomisk så lenge Ogf skal eksistere som egen avdeling. Det er i 2012 foretatt utbedringer av belysning og kjellerlokalet. Det er installert nytt alarmanlegg og satt opp nye skilt. Omkostninger på til sammen kr Styret har avsatt av overskuddet i 2012 til vedlikeholdskontoen for Sagveien 24. Samarbeid Avdelingens samarbeid foregår på to områder. Det ene området er med Fellesforbundets avdelinger som er lokalisert i Oslo og Akershus. Det er et formalisert samarbeid som har pågått over mange år. Siste Landsmøte vedtok at dette skal drives i alle regioner. Selv om organiseringa er noe rotete sammenlignet med Ogf som organiserer etter fag over to fylker, er dette et meget nyttig forum. Her diskuteres og gjennomføres fellestiltak som valgkamp og Fellesforbundets prioriterte oppgaver. Distriktskontoret har fått ny administrativ leder, er oppbemannet i løpet av 2012, og fungerer etter vår mening meget godt, med en rask og kompetent saksbehandling. Ogf har også et bra samarbeid med de øvrige avdelinger som organiserer grafiske arbeidere. Samarbeidet med Østfold er fortsatt bra, og sist høst arrangerte avdelingen styrekonferanse sammen med både denne avdelingen og avdelingen i Sørøst. Det planlegges et utvidet samarbeid i 2013, med en felleskonferanse foran tariffoppgjøret i tillegg til styrekonferansen. Det formaliserte samarbeid med deltakelse fra hele landet er innskrenket til en Aviskonferanse og et møte i Grafisk Kontaktforum. Disse arrangementene samordnes og arrangeres i nye byer hvert år. Grafisk bransje Den store forandringen, og nedturen for både Ogf og det grafiske miljøet i 2012, er nedleggelsen av Hjemmet Mortensen Trykkeri. Både den langvarige nedbyggingen og selve nedleggelsen har vært omtalt i flere utgaver av Typografiske Meddelelser. Nedleggelsen er et resultat av en uttalt politikk i Egmontkonsernet om ikke å drive trykkerivirksomhet, og en total mangel på investeringer gjennom mange år. Fem av de eldste arbeiderne og noen til har fått arbeid på Aktietrykkeriet, mens mange andre har gått ut av grafisk bransje. Årsberetning

8 Situasjonen ved det andre utenlandskeide trykkeriet, Aller Trykk, er at klubben har måttet godta noen dårligere lokalavtaler, men har fortsatt bra betingelser og bemanning. Også WM-Trykk er nedlagt i løpet av 2012, og noen av de ansatte har fått nytt arbeid i bransjen, mens en gikk av med AFP. Andre nedleggelser, uten de store tap av arbeidsplasser, er Norsk Reiseinformasjon og JMS Mediasystem. Den siste er, etter hva vi erfarer, det aller siste ledd i det som var Fabritius med sin historie og tidligere storhetstid. Den siste ansatte kunne også vise til en uavbrutt rekke i sitt ansettelsesforhold tilbake til glansdagene i sekstiårene. Lokalavisene for Oslo og Østlandets Blad har flyttet sin produksjon til Moss som en følge av samlokaliseringen av deskproduksjonen i tidligere Edda Media. Det foregår nå en diskusjon om en lignende sentralisering i de tidligere A-presseavisene. Når det gjelder avisbransjen i vårt område er det Schibstedkonsernet og Aftensposten som har gjennomgått en omfattende nedbemanning. Konsernet har gjennom mange år, og senest i 2012, tatt ut store konsernbidrag fra avisene. Eierne har krevd stadig større utbytte, på godt over ti prosent, og samtidig gjennomført en omfattende reduksjon i antall ansatte i redaksjon og grafisk personale. Hos de minst omtalte, nemlig de små og store siviltrykkeriene, er situasjonen veldig ulik. Både når det gjelder inntjening, investering og omsetning. Det er gjennomført et prosjekt for nytenkning og nyorganisering som et fellesprosjekt mellom NHO Grafisk og Fellesforbundet hvor Ogf har vært representert i styringsgruppa. Prosjektet er et godt bilde på situasjonen for den delen av grafisk bransje som er medlemmer i NHO. Det var få deltakere, og med stort frafall under veis. Noen av bedriftene, som gjennomførte et godt lokalt arbeid sammen med tillitsvalgte, fikk mye ut av prosjektet. Etter vår mening er det flere år siden vår arbeidsgivermotpart i NHO Grafisk har vært i stand til å drive noe kraftfullt bransjearbeid. Dette tok de i 2012 konsekvensen av ved nedleggelsen av bransjeforeningen. Bedriftene er nå plassert i Norsk Industri. Bevilgninger / uttalelser i 2012 Foretatt på styremøter Gave Adolf Larsen 60 år Yrkes-NM (Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon) marskomiteen Studietur Julius Ørenberg Kvinner på tvers Annonse ansatte Hjemmet Mortensen Bevilgning annonse Sosialistisk Ungdom Støtteannonse faste ansettelser 500 Sommerleir Rød Ungdom Reise Terje Fjellum Gaza Øyerendagen Globaliseringskonferansen Annonse program Trykkerstevnet Gave Arve Bakke 60 år Blomster A. Wiik 625 Til sammen Halvårsmøtet 2012 Norway Cup Norsk Folkehjelp Monument over Osvaldgruppa Årsmøtet 2012 Oslo Grafiske fagforening pensjonistforening Trykkerklubben Ungdomsutvalget i Oslo / Akershus Manifest abonnement Fellesutvalget for Palestina Nei til EU faglig utvalg Norsk Folkehjelp Amnesty International Nei til atomvåpen Til sammen kr Årsberetning 2012

9 Årsmøtet vedtok uttalelser i følgende saker: Kapitalismen i krise Nedleggelsen av Hjemmet Mortensen trykkeri Kampen mot vikarbyrådirektivet er ikke over ingen garantier er gitt Valg foretatt på årsmøte Styret: Terje Fjellum, Leder Gjenvalg 2 år Styremedlemmer: Per Syversen, Aftenposten, Gjenvalg 2 år Kristin Mulleng Sezer, Budstikka Media Gjenvalg 2 år Carsten Østby Håkonsen, Laboremus Oslo Ny 2 år Vararepresentanter: (1 år) Bjørn Olsen, 07 Aurskog Gjenvalg Brita Børresen, Hjemmet Mort. trykkeri Ny Terje Hosle, Allkopi Fornebu Gjenvalg Anne Rønningsbakk, Nr 1 Trykk Ny Tomas Grøndal, Hjemmet Mort. trykkeri Gjenvalg Bjørg Folkedal, Strålfors Gjenvalg Kontrollkomite: Øyvind Christensen, Aller Trykk Gjenvalg (2 år) Håkon Kjernsmo, Pensjonist Ikke på valg (1 år) Personlige vararepresentanter: Rolf Dybvig, Verdens Gang NY (2 år) Finn Ivar Jensen, Pensjonist Ikke på valg (1 år) Fanekomite: (1 ÅR) Rolf Wesenberg, Hans Nordli, Rune Snorre Haug, Opplæringssenteret for Visuell Kommunikasjon Printing Hjemmet Mortensen Trykkeri Studieutvalg / AOF: Terje Fjellum, Styret 2 år Adolf Larsen, Styret 1 år Bjørn Olsen, 07 Aurskog 2 år LO i Oslo ( 1 ÅR) Adolf Larsen, styret Gjenvalg Eva-Lill Bekkevad, LO-Media Gjenvalg Personlige vararepresentanter: Terje Fjellum, styret Gjenvalg Brita Børresen, Hjemmet Mort. Trykkeri Gjenvalg LO Nedre Romerike ( 1 ÅR) Øyvind Christensen, Aller Trykk Gjenvalg Christian Bøhm, Nr1 Trykk Gjenvalg Personlige vararepresentanter: Vidar Arnesen, 07 Aurskog Gjenvalg Ole Ueland, Aktietrykkeriet Gjenvalg Norsk Folkehjelp: (1 ÅR) Anita Frøland, Andvord Grafisk Gjenvalg Bjørg Folkedal, Strålfors Ny Pål Hafsengen, Media Norge Trykk, Oslo Gjenvalg Personlige vararepresentanter: Vidar Arnesen, 07 Aurskog Gjenvalg Terje Fjellum, styret Gjenvalg Alf-Rune Pedersen, Media Norge Trykk, Oslo Gjenvalg Julestønad: Etter vedtak på Halvårsmøtet 2012 sendte styret ut en oppfordring til klubbene om bevilgninger til ledige medlemmer. Innsamlingen gir et skjevt bilde med den periodisering som Ogf benytter. Dette fordi noen av klubbene bevilger når oppfordringen kommer på høsten, mens andre har dette oppe på årsmøtene i februar og mars året etter. Det er til sammen i 2012 bevilget Til sammen 22 arbeidsledige medlemmer mottok kroner hver, noe som utgjør kroner. Ungdomsutvalget Etter en optimistisk slutt på 2011, gikk vi inn i 2012 med ønske om å holde engasjementet oppe og stabilisere aktiviteten. Det har vært en jevn strøm av arrangementer hele året, og stabilt oppmøte på omtrent deltakere. I mars holdt Rino Martinsen fra Cappelen Damm og Anne Cappelen Grandt fra Opplæringssenteret temakveld om World Skills, der Rino har deltatt tidligere. World Skills, inkludert yrkes-nm, er en konkurranse for lærlinger og unge yrkesutøvere der vinneren kan gå videre til EM og VM. Rino er tidligere norgesmester og har konkurrert internasjonalt. I ettertid ser vi at flere av de frammøtte på denne temakvelden også var å se som utøvere på yrkes-nm, som ble arrangert på Lillestrøm i oktober. Pinseaften valgte vi å feire i lokalene i Sagveien sammen med Ann-Helen Bergan Amundsen fra LO Hedmark. Hun holdt kurs i lover og avtaleverk spesielt rettet mot ungdom. På en solfylt lørdag i mai samlet vi 12 medlemmer i Sagveien før vi avsluttet dagen med bowling ble forhåpentligvis starten på en god tradisjon der ungdommen reiser på helgekurs. I 2012 gjentok vi turen til Hamar der det ble drøftet rekruttering til foreningen, hvordan få ungdom til å engasjere seg og avholdt fest for nye svenner. Til slutt ble det valgt nytt ungdomsutvalg, der Carsten Østby Håkonsen fortsetter som leder og Trym Berglie er nestleder. Nye medlemmer i utvalget er Line Marie Madsen og Håvard Kløvås. Vi håper å få til en liknende tur i Året ble avsluttet med julebord i kjelleren i Sagveien. Vi er godt fornøyd med aktiviteten i 2012 og er glade Årsberetning

10 for at oppmøtet på de ulike arrangementene er relativt stabilt fortsetter i samme retning, og vi håper på økt aktivitet og rekruttering av nye medlemmer i året som kommer. Carsten Østby Håkonsen Ungdomskontakt Trykkerklubben Trykkerklubbens største utfordring i året var å arrangere trykkerstevnet høsten Det er en av sakene som ble diskutert på møtet mellom trykkerklubben og Trykkernes Landssammenslutning på det årlige fellesmøte. Der prøver vi også å tenke høyt om hva vi kan utrette for trykkerne. Kvelden ble som vanlig avsluttet med kameratslig samvær. Årsmøtet ble holdt en fredag i begynnelsen av juni i Sagveien med 18 medlemmer til stede. Årsmøtet ble holdt etter gjeldende regler. Styret ble gjenvalgt med Thomas Evensen som leder, Geir Eliassen nestleder, Hans Nordli kasserer, Dag Tidemandsen sekretær, Siv G. Gilberg styremedlem, Freddie Lørendal 1. vara, Jørn Austbø 2. vara. Årsmøtet ble avsluttet med grilling og hyggelig samvær. Årets trykkerstevne hadde vi ansvaret for. Det ble holdt på Thon Hotel Opera i Oslo 31. august - 2. september. Fredagskvelden var vi i kjelleren i Sagveien. Der ble det servert lapskaus med godt drikke til. Etter det vi forsto, var det bare positive tilbakemeldinger dagen etter. Lørdag møtte vi opp til foredrag av blant andre Håvard Grjotheim 07 gruppen, Johannes Stendahl og Jan Hauge, som representerte Luth-gruppen, og Niels Edvard Killi fra Fellesforbundet Freddie Lørendal var møteleder. Kvelden ble avsluttet med middag og hyggelig samvær. Stevnet ble avsluttet søndag med omvisning på Småflaskemuseet i Kirkegata, med verdens største samling av småflasker. Det var en utrolig fin opplevelse. Det var opp mot 50 deltakere denne helgen, blant dem to gjester fra Sverige Olle Winqvist fra Malmö og Hans Sandblom fra Göteborg. Det var vi i styret veldig fornøyd med. Årets julebord ble holdt fredag 7. desember i Sagveien med 23 medlemmer til stede. Før vi satte oss til bords ville vår leder Thomas Evensen si noen ord. Han ville fremheve en bestemt person som hadde jobbet mye for trykkerne de senere år. Freddie Lørendal ble da utnevnt til æresmedlem, den første siden Det ble servert tradisjonell julemat med noe attåt. Det var positivt at så mange hadde anledning til å komme. Klubben har i dag 52 medlemmer og en god og ryddig økonom. Trykkerklubben takker Oslo Grafiske Fagforening for all velvillig støtte både for lånet av lokale og økonomisk tilskudd det siste året. I år fikk vi bevilget kr til vårt arbeid og håper fortsatt på et godt samarbeid. For styret i Trykkerklubben Freddie Lørendal 10 Årsberetning 2012

11 Notater: Årsberetning

12

Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Forsidedesign: Robert Mehmet Mulleng Sezer Kristin Mulleng Sezer Design: Kristin Mulleng Sezer

Detaljer

Årsberetning 2013 for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Årsberetning 2013 for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2013 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2013 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Design: Line Marie Madsen Trykk: Printing AS 2

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning 2015. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2015. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2015 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2015 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2015 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

viste ingen vilje til å gi etter for kravet og Transportarbeiderforbundet

viste ingen vilje til å gi etter for kravet og Transportarbeiderforbundet ÅRSBERETNING 2010 Forsidebildet er fra streiken på Bekken & Strøm på Gjøvik. Organiserte i HK og grafisk seksjon i Fellesforbundet streiket for retten til tariffavtale.til en markering utenfor bedriften

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2016 for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2016 for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Design: Kristin Mulleng Sezer Trykk: Brandprint

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017

Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017 Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017 Vel møtt til trykkernes årlige stevne Nå - som sist på Thon Hotel Opera. Sist gang vi møttes her i Oslo var i 2012, og den gang som nå, ser vi i forventning

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006

Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006 Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006 Åpning Jonn Gulbrandsen ønsket velkommen. Det ble innledet med 1 minutts stillhet til minne om medlemmer som hadde

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

LANDSTRYKKERSTEVNET OSLO 2012. Printing AS

LANDSTRYKKERSTEVNET OSLO 2012. Printing AS LANDSTRYKKERSTEVNET OSLO 2012 Printing AS Printing AS ønsker lykke til med trykkerstevnet! Vi leverer de trykte programmene til Trykkerstevnet 2012 Alt du trenger i ett hus Offset digitaltrykk kampanjemateriell

Detaljer

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Arbeiderbevegelsens Presseforbund Til alle medlemmer og avdelinger Oslo 17-3-2015 Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Vi viser til tidligere innkalling til seminar og landsmøte i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

LANDSTRYKKERSTEVNET KRISTIANSUND 2013

LANDSTRYKKERSTEVNET KRISTIANSUND 2013 LANDSTRYKKERSTEVNET KRISTIANSUND 2013 Utsikt fra Sørsundbrua mot Nordlandet Printing AS Printing AS ønsker lykke til med trykkerstevnet! Vi leverer de trykte programmene til Trykkerstevnet 2013 Alt du

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014 Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2014 27. september 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Info nr.: 9/ oktober OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 9/ oktober OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 9/2015 30. oktober 2015 OKTOBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9 VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland 2017 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Medlemsservice 3. Tariff 4. Fagpolitikk 5. Informasjon 6. Vekst 7. Organisering Side 2 av 9 1. Innledning

Detaljer

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Ved inngangen til en ny landsmøteperiode må NR-styret gjennomføre noen personvalg til diverse styrer og utvalg. I dette

Detaljer

Info nr.: 3/ april Betalende medlemmer Mars Jan

Info nr.: 3/ april Betalende medlemmer Mars Jan Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2017 26. april 2017 MAI 2017 Medlemsutvikling Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger Betalende medlemmer 26.4.2017 1198 24 15 240 1561 Mars 2017 1187 21 21 245 1563 Jan.

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer