Fellesforbundet. Årsberetning for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening"

Transkript

1 Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

2 Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje Fjellum, leder Adolf Larsen, nestleder (til 31. desember 2014) Kristin Mulleng Sezer, nestleder (fra 1. januar 2015) Christian Bøhm Carsten Østby Håkonsen Tone Granberg Løvlien (til 1. juli 2014) Anders Weimoth Bjørg Folkedal Bjørn Olsen Design: Kristin Mulleng Sezer Trykk: Follotrykk AS Vararepresentanter: 1. Øyvind Christensen 2. Øystein Simensen 3. Anne Rønningsbakk 4. Ole Ueland 5. Werner Larsen 6. Kai Foss 7. Jørgen Knudsen (fra 1. juli 2014) Tone Granberg Løvlien gikk ut av styret i juli 2014, da hun gikk av med AFP. Øyvind Christensen rykket da opp til fast styremedlemsplass. Senhøsten 2014 fikk Adolf Larsen ny jobb som sekretær i Fellesforbundet ADK/Øst. Han begynte i den nye stillingen 1. januar Det var da nødvendig med et ekstraordinært årsmøte, for å velge ny nestleder. Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt 4. desember 2014, og Kristin Mulleng Sezer ble valgt til ny nestleder. Hun ble den første kvinnen valgt inn i Ogfs øverste ledelse i fagforeningens 142 årige historie. Øystein Simensen rykket da opp til fast styremedlemsplass. Carsten Østby Håkonsen er innvalgt i styret som ungdomsrepresentant, i tråd med avdelingens vedtekter. Det har ikke blitt konstituert noen nye varamedlemmer til styret i perioden, selv om to av varamedlemmene har rykket opp til fast styremedlemsplass. De to første varamedlemmene blir fortsatt innkalt til alle styremøtene, de andre etter rullering. Medlemstall I februar 2015 er det yrkesaktive medlemmer mot i forrige beretning. Det totale medlemstallet er 2.766, som er en nedgang på 82 medlemmer. Til yrkesaktive regnes alle som ikke er permanent ute av arbeidslivet. Det skjuler seg mange bak tallene, som 90 ledige og 59 som er på ordningen med arbeidsavklaringspenger. I tillegg er det 789 æresmedlemmer, og 740 medlemmer med kontingentfritak. Tariffavtaler Det ble tegnet en ny tariffavtale i 2014, det var med Avisdrift Romerike AS. Møter og arrangementer Styret har i perioden hatt 10 styremøter, mens det er avholdt AU-møter etter behov. Årsmøtet ble avholdt sammen med merkeutdeling, noe som er blitt en flott tradisjon. Talen til jubilantene ble holdt av tidligere LO-leder Yngve Hågensen. Halvårsmøtet ble avholdt i kjelleren i Sagveien. Styrekonferansen i 2014 ble arrangert på Gardermoen. I år valgte vi å arrangere grafisk kontaktforum sammen med andre grafiske avdelinger i landet samme helg. Det ble et vellykket arrangement, selv om hotellet vi brukte ikke egnet seg 100 prosent til denne typen arrangementer. I mai inviterte avdelingen til kultur og hygge. Det startet med en omvisning på Arbeidermuseet, og ble avsluttet i Sagveien 24, hvor det var grilling og hygge. 1. mai ble arrangert som de seneste årene, med felles frokost sammen med de andre Oslo-avdelingene i Fellesforbundet. I toget hadde avdelingen følgende paroler: Kamp mot israelsk imperialisme palestinsk stat nå. Kamp for faste ansettelser og tariffavtaler. Flere klubber har brukt kjelleren til faglige og sosiale aktiviteter. Det er mye ledig kapasitet i kjelleren, så vi oppfordrer klubber til å bruke den. Styret har arrangert flere kortkurs på IGM med aktuelle temaer. Kursene, som delvis finansieres av Grafisk Stipendordning, er meget populære og vil bli videreført i Avdelingen har involvert seg sterkt i havnearbeiderkonflikten, og deltatt på flere markeringer i Tromsø og Oslo. Konflikten går på retten til å tegne tariffavtale og streikebryteri. I Tromsø tilspisset det seg før sommeren, da flere av demonstrantene ble arrestert. En av våre medlemmer ble også det, og fikk et forelegg på kroner. Saken har vært oppe i rettsapparatet, og alle som ble ilagt forelegg ville ikke godta dette. Forelegget er nå steget til kroner, og saken er anket. Det har vært flere markeringer i forbindelse med 2 Årsberetning 2014 Årsberetning

3 forslagene til ny Arbeidsmiljølov som er lagt frem fra den blåblå regjeringen. Først var det en politisk markering 23. september 2014, og så ble det en to timers politisk streik 28. januar. Foreningen delte ut løpesedler dagen før den politiske streiken. Vi streiket fordi regjeringen foreslår: Økt bruk av midlertidige stillinger. Færre faste ansettelser. Mer pålagt overtid. Mer uønsket søndagsarbeid. Representasjon Avdelingen deltok på Aviskonferansen i Harstad i mai og Grafisk Kontaktforum på Gardermoen i november. Avdelingen er representert i forbundets Forbundsstyre og Representantskap, og i tariff/bransjerådene for avis og sivil. Avdelingen er representert i styret i Grafisk Utdanningsfond, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon og representantskapet i LO i Oslo med to representanter. Styret er også representert i styret og kontrollkomiteen i LO i Oslo. Styret har vært representert på Trondheimskonferansen og årskonferansen i Manifest. Avdelingen har deltatt på konferanser i Fellesforbundet ADK-Øst om studievirksomheten, likestilling og landsmøtedebatt. Videre på organisasjonskonferanse og konferanser for både sivilsektoren, kartonasjesektoren og avisbransjen i Fellesforbundet. Videre har avdelingen vært representert ved Boye Ullmanns 60-års lag, og René Jensens (3F Vestegnen København) 50-års lag. Årsmøter AU har vært representert på årsmøtene i følgende bedriftsklubber: Egmont HM, Aller Trykk, Amedia sideproduksjon, Aftenposten, Budstikka og Nr1 trykks grafiske klubb og pakkeriklubb, Strålfors, Schibsted Trykk grafiske klubb, Stenqvist, Merkur Grafisk og Dagbladet. Vi har også deltatt på årsmøtet i Ogfs pensjonistforening. Møter med klubber og bedriftsbesøk Aftenposten, Staples, Aktietrykkeriet, Defa, Allkopi Gardermoen, Romerikes Blad, Allkopi, Oslo Fokus Trykk, Klassekampen, 07 Oslo, Nr1 Trykk, Merkur Grafisk, Idium, Strålfors, Egmont, Stenqvist, HG Media, Allkopi Skøyen, 07 Aurskog, G design, Yello Media, Avisdrift Romerike, Egmont HM, Dagbladet, Romeriksposten, Detur, Opus Capita, Schibsted pakkeri, Akershus Amstidende, Bedriftstema AS, Sørlie AS, Nordberg, AIT, Peak Print, Varingen, Original, Aller Trykk, Dagens Næringsliv og Altiweb. Avdelingens fane Fana er benyttet 1. mai, ved flere støttemarkeringer for havnearbeiderne i Tromsø og Oslo, fanemarkering for streikende i Design Forum, markering mot krigføringen til Israel mot Gaza, demonstrasjon mot statsbesøket til Simon Peres, demonstrasjon mot forverring av AML, markering utenfor Nationalteateret bryt samarbeidet med Habima (Israelsk teater), politisk streik mot forverring av AML, markering utenfor Yilports lokaler Oslo Havn og 8. mars. Typografiske Meddelelser Arbeidet med medlemsbladet er fortsatt en prioritert oppgave for de tillitsvalgte i avdelingen. Det kommer fortsatt tilbakemeldinger til avdelingen om at medlemmene setter pris på bladet. Redaksjonen prøver å sette aktuelle saker på dagsordenen, men mest populære er reportasjene fra bedrifter og grafiske miljøer. Redaksjonen er ikke bundet av de sammen geografiske rammer som avdelingen, og dekker relevante hendelser og bedrifter utenfor Oslo og Akershus. I 2014 var vi blant annet på besøk i Trondheim, på Polaristrykk. Som i alle tidligere år har Lars Penick ansvaret for utforming og ombrekking. TgM har nå et budsjett på omkring i året, og har over 200 abonnementer i tillegg til våre medlemmer. Organisasjonsarbeider og rekruttering Silje Renate Bækkelund ble 1. mai 2014 ansatt som organisasjonsarbeider i foreningen etter at Kjetil Larsen begynte i ny jobb i Fellesforbundet høsten Hun gjorde en glimrende kartleggingsjobb mot alle typer bedrifter innen grafisk sektor; reklamebyråer, bedrifter som driver med webdesign, serigrafiske bedrifter, trykkerier, forlag, aviser/tidsskrifter og skilt/ dekor bedrifter. Sommerpatruljen ble gjennomført i uke 26, 27 og 28. Det ble besøkt 64 personer, og det ble avdekket flere ulovligheter. Det ble gjort en flott jobb her også som ble omtalt i Magasinet for fagorganiserte. Da det ble klart at produksjonen på Aller Trykk skulle legges ned i 2015, ble foreningens økonomiske situasjon litt mer usikker. Silje hadde fortsatt permisjon fra LO, og hun valgte da å gå tilbake til den jobben. Fra høsten 2014 er foreningen uten organisasjonsarbeider. Organisasjonen Det er ingen store endringer i organisasjonen, selv om det totale medlemstallet synker. Virkningene av nedleggelsen av Aktietrykkeriet høsten 2014 vil vi først merke fullt ut i Avgjørelsen om å legge ned Aller Trykk, som ble vedtatt høsten 2014, vil vi først merke fullt ut i Produksjonen på Aller Trykk legges ned ved utgangen av september De totale inntektene til foreningen viser en nedgang på drøye siden forrige år, rundt av dette er kontingentinntekter. Siste periode er det 156 medlemmer som har forlatt avdelingen, det samme antall utmeldinger som i forrige beretning til årsmøte i Av disse er 58 rene utmeldinger, de aller fleste på grunn av overgang til arbeid utenfor grafisk bransje, i tillegg kommer det 9 utmeldte studentmedlemmer som enten er strøket på grunn av restanse eller overført til andre forbund. Av de resterende utmeldingene er 23 overført til annet LO-forbund, 32 strøket på grunn av restanse og hele 51 er døde. Inn i avdelingen er det kommet 58 yrkesaktive og 4 studentmedlemmer. Årets resultat er tilfredsstillende, om ikke så bra som forrige år. Avdelingens avsetninger har utbetalt i støtte til ledige og permitterte, og i støtte til etterlatte. I tillegg er det utbetalt til de ledige fra avsetningen fra NGF. Aktiviteten Avdelingen har i alle år hatt som målsetting å besøke/gi tilbud om besøk til klubbene og gjennomført det. Nytt i år var at en representant fra forbundet skulle være med, det ble satt stor pris på både i avdelingen og ute i klubbene. Vi gjennomførte alle 43 bedriftsbesøkene første halvår 2014, og har gjennomført evalueringen av de innkomne resultatene på styremøte 18. februar. 4 Årsberetning 2014 Årsberetning

4 Det gjøres et målrettet arbeid med å ringe opp alle medlemmer som ønsker å melde seg ut, og det gir gode resultater. Medlemmene opplever det udelt positivt, og flere velger å fortsette medlemskapet sitt. I tillegg gjør kontormedarbeideren en kjempejobb med å følge opp medlemmer med kontingentrestanse. Gjennom dette arbeidet har vi unngått at medlemmer bare blir strøket, og vi får en unik mulighet til å bistå dem i andre saker. Som vi har fått flere eksempler på de siste årene, som for eksempel medlemmer som sitter fast i NAV-systemet. Vi har løst fire alvorlig saker hvor medlemmer ikke har fått det de har krav på. Sakene løste seg ved hjelp av fullmaktsskjema, utsendelse av brev eller ved personlig fremmøte. Det ble avdekket minimalt bruk av innleie i våre bedrifter, der det forekommer var vi stort sett godt orienterte. På bakgrunn av resultatene fra bedriftsbesøkene satte avdelingen opp et dobbeltkurs høsten 2014 med tema klubbarbeid og regnskapsforståelse to kurs i et. Kursene måtte avlyses grunnet minimal påmelding, og avdelingen må ta selvkritikk på dårlig markedsføring. Avdelingen fortsetter arbeidet med å invitere seg selv på klubbenes årsmøter, men det er vanskelig å få innpass i «nye» klubber. Avdelingen har gjennomført to kortkurs for nye klubbstyrer, og et ungdomskurs høsten Avdelingens organisasjonsarbeider valgte å gå tilbake til sin «gamle» arbeidsgiver da det tidlig på høsten ble klart at Aller konsernet besluttet å legge ned trykkerivirksomheten i Norge. Avdelingen har forsøkt å aktivisere klubbene til medlemsaktivitet og økt bruk av kursmidler. Det kan se ut som klubbarbeidet ved mange bedrifter er redusert til å holde årlige lokale forhandlinger, og er lite innrettet på lokale aktiviteter. Utover dette er det en god del saker, også i klubber med tariffavtale, hvor tillitsvalgte fra avdelingen bringes inn i saksbehandling på bedriftene. Det har vært lagt vekt på en kombinasjon av at avdelingens hjemmeside til enhver tid skal være oppdatert, og at nyttig informasjon også skal publiseres på avdelingens side på Facebook. Avdelingens nyhetsbrev har også vært brukt til både allmenn informasjon, og også til utvalgte grupper. Dette arbeidet har ligget litt nede siden organisasjonsarbeideren sluttet. Det vil bli tatt opp igjen i løpet av våren Også skriv og informasjon fra Fellesforbundet, og andre faglige organisasjoner blir spredt fra avdelingen elektronisk. Skriv til klubber og enkeltmedlemmer på papir innskrenker seg til vedtektsfestet informasjon. Palestina-prosjektet med det grafiske forbundet i Palestina (PGFTU) har blitt ett år forsinket på grunn av de store urolighetene som har vært der det siste året. Det første året av prosjektet resulterte i at alle de eksisterende grafiske avdelingene i landet har gjort vedtak om en forpliktende plan for støtte over de tre år som det nye prosjektet skal foregå. I egen avdeling har de grafiske klubbene i VG, Dagbladet og Schibsted Trykk gjort vedtak om bevilgninger i De kronene som ble samlet inn i 2013 ble først overført til PGFTU i samarbeid med LOs internasjonale avdeling på slutten av året i Det ble samlet inn nye kroner i 2014, noe som vi venter med å utbetale på slutten av året 2015 etter at vi har mottatt en ny rapport om hva pengene har blitt brukt til. Vi har mottatt en rapport om hva den første utbetalingen har gått til, og den slår fast at PGFTU og dets fagforeninger er sterke, og påvirker lover og retningslinjer som gjelder arbeidsmarkedet og faglige rettigheter i Palestina. Det er avholdt en konferanse for kvinner, og det er planlagt en kongress og aktiviteter i forbindelse med lokalvalget. Sagveien 24 Avdelingens eiendom må sies å være i god stand etter de seneste årenes avsetninger og utbedringer. Alle lokaler og parkeringsplasser er utleid, og husleie kommer stort sett inn uten purringer. Vi har fått nye leietakere i 3. etasje i sidebygningen, da Aftenpostens og Schibsteds klubber ikke lenger trengte de lokalene. Vi overtok 16 fine møteromstoler, som vi måtte kjøpe nye møtebord til. I tillegg har døren i sidebygningen blitt byttet ut, og det har blitt montert nye takrenner. Samarbeid Avdelingen er fortsatt godt fornøyd med samarbeidet med forbundet. Det gjelder både med distriktskontoret, som har saksbehandling i avdelingens juridiske saker, og med de ansatte på forbundskontoret. Kontakten er god med de overenskomstansvarlige for våre avtaler, og avdelingen prøver også å informere om våre aktiviteter og problemstillinger. Avdelingen har også god kontakt med LO i Oslo, som har stor betydning for det politiske arbeidet. Når det gjelder de andre lokale LO-avdelingene er aktiviteten sterkt varierende, og våre valgte representanter har liten kontakt med de lokale organisasjonsleddene. Samarbeidet med Fellesforbundets avdelinger i vårt distrikt er fortsatt godt, selv om ikke alle avdelinger prioriterer møtene. Når det gjelder det grafiske miljøet er det ingen store endringer, selv om de fleste av avdelingene mister medlemmer. Ingen av disse har foreløpig valgt å gå inn i større samleavdelinger, men foretar sine posisjoneringer med hensyn til framtidig drift i likhet med vår egen avdeling. Det har i 2014 vært tradisjonelle samlinger for hele bransjen og avissektoren. Dette er et samarbeid som vil fortsette så lenge miljøene lokalt eksisterer. Grafisk bransje I fjorårets beretning snakket vi om stor usikkerhet rundt Aktietrykkeriet. Det var optimisme rundt Aller Trykk på bakgrunn av betydelige nyinvesteringer, i tillegg til at det er et moderne trykkeri som leverer meget høy kvalitet på sine produkter. Derfor ble vedtaket om at det siste rotasjonstrykkeriet i vårt område skulle legges ned, bittert og frustrerende. Særlig for de av våre medlemmer som blir direkte berørt, og andre deler av grafisk bransje som mister oppdrag og kompetanse. Det er det vi før i tiden kalte slakting av bedrifter, kynisk og tragisk. For arktrykkeriene er situasjonen tilnærmet som i fjor, noen legges ned, som for eksempel Oslo Fokus Trykk, atter andre sliter av ulike årsaker. Det finnes heldigvis eksempler på at noen driver godt og til og med har hatt store investeringer, som for eksempel Merkur Trykk med ny 8 farger i fullformat, og en omstillingstid på utrolige 3-4 minutter. I avisbransjen er situasjonen tilnærmet lik, de store toneangivende fortsetter sin ferd mot det de tror er det nye Soria Moria Slott, eller digitale aviser på folkemunne. Det tragiske i det hele kom til syne for alle som ville se det, at landets aviser måtte bruke helsides annonser i papiravisen for å fortelle kundene hvilket utmerket produkt det var for blant annet annonsering. Ellers fikk vi en foreløpig avklaring på trykkeristrukturen i både Schibsted og Amedia, hvor vedtakene ble å legge ned Schibsted Trykk Kristiansand og Amedia Trykk, Borgeskogen. Aftenposten valgte etter mye frem og tilbake og sette ut en del støtte funksjoner som resepsjon/vakt og sentralbord, noe som medførte at flere medlemmer ble overført til andre arbeidsgivere og andre forbund. Dagbladet og Dagens Næringsliv gikk til oppsigelse av henholdsvis fire og tre av våre medlemmer. Alle de berørte medlemmene fikk bistand fra klubb og avdeling. Den gledelige nyheten opp i dette er at noen virkelig ønsker å satse på papir. Dagsavisen har startet opp igjen to aviser, og de satser i stadig flere byer. Klassekampen kan nok en gang vise til økte opplagstall. Bevilgninger på styremøter Nordisk bokbinding 2.000,00 Lisa Bøthun, nordisk bokbinding 489,75 8. mars 3.000,00 Streikende havnearbeidere 5.000,00 Annonse trykkerstevne 1.700,00 Støtte til kurs, Frode Lien 3.250,00 Markering statsbesøket til Simon Peres 250,00 Støtte til Øyerendagen, 500,00 Kvinner på tvers 1.500,00 LO i Oslo, markering mot AML 5.000,00 Forelegg demo i Tromsø 5.000,00 Arbeidermuseet 5.000,00 Til sammen kroner ,75 6 Årsberetning 2014 Årsberetning

5 Halvårsmøte i 2014 Bevilgninger foretatt på halvårsmøtet: Norway Cup ,00 Norsk Folkehjelp 4.000,00 Havnearbeiderne i Tromsø ,00 Til sammen kroner ,00 Halvårsmøtet vedtok uttalelser i følgende saker: Demokrati og medier. Den politiske dagsorden. Utredning om alternativer til dagens EØS-avtale. Årsmøte i 2014 Bevilgninger foretatt på årsmøtet: Ogfs pensjonistforening ,00 Trykkerklubben ,00 Ungdomsutvalget i Oslo/Akershus ,00 Manifest abonnement ,00 Fellesutvalget for Palestina 5.000,00 Nei til EU faglig utvalg 5.000,00 Norsk Folkehjelp 5.000,00 Amnesty International 2.500,00 Nei til atomvåpen 2.500,00 Globaliseringskonferansen 2.000,00 Til sammen kroner ,00 Årsmøtet vedtok uttalelser i følgende saker: Framtidas arbeidsliv. En smålig politikk. Støtte til Europeisk fagbevegelses kamp mot ny frihandelsavtale. Valg foretatt på årsmøtet: Styret (2 år) Leder: Terje Fjellum, gjenvalg Styremedlemmer: Bjørg Folkedal, Strålfors, ny Carsten Østby Håkonsen, Andvord grafisk, gjenvalg Bjørn Olsen, 07 Aurskog, ny Kristin Mulleng Sezer, Budstikka Media, gjenvalg Vararepresentanter (alle 1 år): 1.Øyvind Christensen, Aller Trykk, ny 2. Øystein Simensen, VG, ny 3. Anne Rønningsbakk, Nr 1 Trykk, gjenvalg 4. Ole Ueland, Aktietrykkeriet, gjenvalg 5. Werner Larsen, Schibsted Trykk Oslo AS, ny 6. Kai Foss, Aftenposten, ny 7. Jørgen Knudsen, Merkur Grafisk, ny fra 1. juli. Kontrollkomiteen (2 år): Rolf Dybvik, pensjonist, ny, med vara Tone Granberg Løvlien, pensjonist, ny. Fanekomiteen (1 år): Rolf Wesenberg, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, gjenvalg Hans Nordli, Printing, gjenvalg Jørgen Knudsen, Merkur Trykk, gjenvalg Studieutvalg/AOF (2 år): Terje Fjellum, gjenvalg Adolf Larsen, gjenvalg Bjørn Olsen, gjenvalg. LO Oslo (1 år): Adolf Larsen, gjenvalg, med personlig vara Terje Fjellum, gjenvalg Eva-Lill Bekkevad, LO Media, gjenvalg, med personlig vara Kristin Mulleng Sezer, Budstikka Media, gjenvalg. LO Nedre Romerike (1 år): Øyvind Christensen, Aller Trykk, gjenvalg med personlig vara Bjørn Olsen, 07 Aurskog, gjenvalg Christian Bøhm, Nr 1 Trykk, gjenvalg, med personlig vara Ole Ueland, Aktietrykkeriet, gjenvalg Norsk Folkehjelp (1 år): Anita Frøland, Andvord Grafisk, gjenvalg med personlig vara Carsten Østby Håkonsen, Andvord Grafisk, gjenvalg Bjørg Folkedal, Strålfors, gjenvalg, med personlig vara Terje Fjellum, gjenvalg Pål Hafsengen, Schibsted Trykk Oslo AS, gjenvalg, med personlig vara Alf-Rune Pedersen, Schibsted Trykk Oslo AS, gjenvalg Julestønad Halvårsmøtet i 2014 vedtok, som tidligere år, en oppfordring til klubbene om en innsamling til de ledige. Dette er medlemmer som er arbeidssøkende, og som har vært ledige hele året. Det ble utbetalt kroner til 15 medlemmer julen Dette er til sammen kroner, nøyaktig det samme beløpet som i I innsamlingen deltok bare fire klubber, med til sammen kroner. Trykkerklubben Møte med Trykkernes Landssammenslutning (TLS) ble holdt fredag 31. januar i Sagveien, hvor styrene i TLS og Oslo grafiske Trykkerklubb (OGT) var tilstede. Her ble det snakket om trykkeriene og fagets framtid. Ellers så informerte Jonn og Ivar fra landssammenslutningen om planene om trykkerstevnet som skulle holdes i Fredrikstad 31. august 1. september. De hadde kontaktet foredragsholdere og gjort sine forberedelser. Kvelden ble avsluttet som vi pleier med kameratslig samvær. Styret innkalte til årsmøte fredag 15. august. Årsmøte ble holdt så sent, da det var vanskelig å avikle det i mai. Det ble holdt i Sagveien med 17 medlemmer til stede. Styrets sammensetning er i dag: Thomas Evensen leder, Geir Eliassen nestleder, Hans Nordli kasserer, Dag Tidemandsen sekretær, Freddie Lørendal styremedlem og Arne Danielsen varamedlem. Årsmøte ble holdt etter gjeldende regler, og det var ikke kommet inn noen forslag til styret. Kvelden ble avsluttet med god mat og godt drikke. Østfold Grafiske trykkerklubb i samarbeid med Trykkernes Landssammenslutning kunne ønske velkommen til landstrykkerstevnet i Fredrikstad helgen august. Det er syv år siden trykkerne var samlet her. Det var femti påmeldte deltagere fra hele landet og to gjester fra Sverige. Fredagskvelden ble satt av til omvisning i Microbryggeriet med påfølgende smaking av de forskjellige øltypene. Hvor vi også fikk en gjennomgang av fremstillingsprosessen. Lørdag morgen ble stevnet åpnet ved at Jonn Gulbrandsen og Ivar Baardsen ønsket velkommen til alle deltagerne og foredragsholderne. Bjørn Slettvold fra trykkeriet Polaris presenterte prosjektet Cortina Heimdal 2014 som bestod i fornyelse av KBA pressa i huset, som medførte et stort byggeprosjekt i lokalene samtidig som produksjonen skulle gå som normalt. Og pressa kan trykke opp til 64 sider på glanset papir med en raster tetthet på 70 L/cm, standard for avis er 40L/cm. Pressa betjenes av tre trykkere på hvert skift, og det kjøres med tørroffset og heatset. Håvard Grjotheim, 07 gruppen. Ga oss tanker om grafisk bransje i fremtiden, og kunne begynne med å si at annonseinntektene aldri vil komme tilbake og at journalister skal ut av mediehusene. Det redaksjonelle produktet svekkes i avisene. Grafisk produksjonsvolum var halvert siden 07 gruppens start for sju år siden. Ute i Europa kan vi se at dyptrykk svekkes og rotasjon er i rød sone. Bransjen vokser i Afrika, Syd Amerika og Kina. Stort sett nedgang i hele Europa, med store nasjonale forskjeller. Etikett/emballasje har en økning i Europa. Johannes Stendal og Jan Hauge fra Luth gruppen, presenterte Anicolor fargeverket som leverer farge direkte til trykkplate via en stor overføringsvalse. 8 Årsberetning 2014 Årsberetning

6 Notater: Etter Lunsj Var det Stopp prosjektet. Ved Thor Gudmundsen, Norsk Grafisk Leverandørforening (NGL). STOPP er satt i gang med initiativ fra NGL som hadde oppstart tidlig 2013 og hadde samtaler med aktører i løpet av Konkurransesituasjonen for bransjen var bakgrunnen for dette prosjektet med nedgang i papirvolum, opplag og at kunnskapen i faget/bransjen blir borte ved konkurser og nedleggelser. Lørdagens siste foredragsholder var Rene Svendsen fra Fredrikstad Blad som er valgt til årets avis, og for 11 år siden fikk samme utmerkelse. Fredrikstad blad er eid av Amedia. Rene Svendsen kunne fortelle at avisen hadde en annonsenedgang på % siden november 2013, men hadde digitale annonseøkninger på 15 % i året. Opplagsinntektene er stabile p.g.a abonnements prisen er øket. Avisen har nesten ingen abonnenter under 40 år. Han kom også inn på at ca journalister vil miste jobben i år. Landstrykkerstevnet avsluttes for dagen, med festmiddag i festsalen på hotellet. Med utdeling av TLS vimpel til Kai Jensen for hans mangeårige arbeid som revisor. Erling Weydahl fikk en vimpel for ekstra god innsats for trykkerne i Trondheim og Midt-Norge. Søndagen ble satt av til en busstur gjennom Hvalers vakre skjærgård, med lunch på brygga i idylliske Skjærhalden. Her ble stevnet avsluttet med takk for deltakelsen, og det ble ønsket velkommen igjen neste år i Sandefjord. Noen av våre medlemmer var representert i Sverige på møte/julebord i Kungëlv, helgen november. Trykkerklubbens julebord ble holdt i Sagveien 5. desember hvor vi var 23 trykkere påmeldt. Det ble servert tradisjonell julemat med noe godt å drikke. Hyggelig at det er så mange som setter pris på dette. Vi i trykkerklubben takker Oslo Grafiske Fagforening all støtte, blant annet for lånet av lokale og økonomisk tilskudd i året som gikk. For trykkeklubben Freddie Lørendal Ungdomsutvalget Fellesforbundet ungdom hadde kurs om medlemsfordeler og verving og OGF ungdom var verter. Kurset ble avholdt i kjelleren i Sagveien med Silje Bækkelund som kursleder og med grilling og hyggelig samvær etterpå. Tom Mathisen var med høy allsangfaktor kveldens underholdning. Kurset var en stor suksess som Fellesforbundet ønsker å innføre som fast tradisjon. Over halvparten av deltakerne på kurset kom fra OGF. Sommerpatruljen: For andre gang arrangerte OGF egen sommerpatrulje på grafiske bedrifter. Totalt var det fire av avdelingens ungdommer og organisasjonsarbeideren som gikk patrulje i til sammen 3 uker. 64 personer ble besøkt, 20 jobbet i trykk/produksjonssektoren og 44 i reklamebransjen. De vanligste problemene er at de unge ikke får overtidsbetalt og at de generelt jobber mye. 37 fikk ikke overtidsbetalt, 1 var uten arbeidskontrakt, 6 hadde ulovlige kontrakter og det ble avdekket 1 brudd på pausebestemmelsene. Ungdomskurs: Det har blitt en fast tradisjon at avdelingens ungdom har helgekurs på høsten. Denne gangen tok 13 ungdommer turen til Quality i Sarpsborg hvor vi lærte om tale og debatteknikk. Alle fikk prøvd seg på talerstolen og i friske debatter. Det ble olabilløp og quiz og var generelt en hyggelig og lattermild helg til tross for at vi ikke ble veldig mange denne gangen. Helga ble avsluttet med «klubb fra a til å» og et årsmøte der vi blant annet vedtok utedo i Sagveien. 10 Årsberetning 2014 Årsberetning

7

Fellesforbundet. Årsberetning 2015. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2015. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2015 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2015 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2015 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

Årsberetning 2013 for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Årsberetning 2013 for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2013 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2013 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Design: Line Marie Madsen Trykk: Printing AS 2

Detaljer

Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Forsidedesign: Robert Mehmet Mulleng Sezer Kristin Mulleng Sezer Design: Kristin Mulleng Sezer

Detaljer

Årsberetning 2012. for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Årsberetning 2012. for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening OGFs bertening 2012.indd 1 Design: Kristin Mulleng

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2016 for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2016 for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Design: Kristin Mulleng Sezer Trykk: Brandprint

Detaljer

viste ingen vilje til å gi etter for kravet og Transportarbeiderforbundet

viste ingen vilje til å gi etter for kravet og Transportarbeiderforbundet ÅRSBERETNING 2010 Forsidebildet er fra streiken på Bekken & Strøm på Gjøvik. Organiserte i HK og grafisk seksjon i Fellesforbundet streiket for retten til tariffavtale.til en markering utenfor bedriften

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006

Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006 Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006 Åpning Jonn Gulbrandsen ønsket velkommen. Det ble innledet med 1 minutts stillhet til minne om medlemmer som hadde

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017

Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017 Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017 Vel møtt til trykkernes årlige stevne Nå - som sist på Thon Hotel Opera. Sist gang vi møttes her i Oslo var i 2012, og den gang som nå, ser vi i forventning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

1 ORGANISASJONENS NAVN

1 ORGANISASJONENS NAVN 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Buejegerforbund (NBJF). Norges Buejegerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som samler buejaktinteresserte enkeltindivider

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Landstrykkerstevnet. Trondheim 2010

Landstrykkerstevnet. Trondheim 2010 Landstrykkerstevnet Trondheim 2010 Forord I arbeidet med å arrangere årets trykkerstevne i Trondheim, har undertegnende bladd litt i byens historie for å kunne komme med noe klokt å skrive, i forhold til

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/15 torsdag 7. mai 2015 på Hotell Kong Carl, Sandefjord. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer