Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, oktober 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006"

Transkript

1 Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, oktober 2006 Åpning Jonn Gulbrandsen ønsket velkommen. Det ble innledet med 1 minutts stillhet til minne om medlemmer som hadde falt fra Godkjennelse av fullmakter. Bjørn Bakke Fullmaktskomiteen, Redegjorde for hvem som hadde stemmerett. Vedtak: Enstemmig godkjent. Dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig godkjent. Diettsatser. TLS foreslo at TLS dekket delegatenes opphold i Kragerø. Vedtak: Enstemmig godkjent Hilsen fra gjester og delegater. Bjørn Bakke hilste fra Bjørn Skjebstad. Freddie Lørendal hilste fra Reidar Bakke. Valg av dirigenter 2 stk og referenter 2 stk. Foreslått: Dirigenter; Freddie Lørendal og Kjell Arne Pettersen. Referenter; Lars Råkil og Bjørn Bakke. Vedtak: Enstemmig valgt. Dirigentene takket for tilliten og gikk videre på dagsorden. Beretninger fra trykkerklubbene, og landssammenslutningen Delegatene fikk tid til rask gjennomlesning av klubbenes beretninger. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Vedtak: TTO Dirigentene leste TLS beretninger for Landkonferanseperioden. Det ble bemerket en datofeil i beretningen for Dette korrigeres. Det ble bemerket en feil i beskrivelsen av styrets sammensetning for Lars Råkil skal ikke stå på listen. Dette korrigeres. Ordet fritt: Kjell Arne Pettersen bemerket at det i alle beretningene er gjennomgående at det savnes aktivitet og innspill fra klubbene. Han understreket at TLS ikke har noe fasitsvar på dette, men at styret stiller velvillig opp dersom det er behov for hjelp i forbindelse med arrangementer. Vedtak: TLS beretninger ble enstemmig godkjent med de bemerkede endringer. Regnskapsoversikt for landskonferanseperioden.

2 Arne Holberg Wiig hadde spørsmål om hvorfor Drupa-tur fremkom både på regnskapsåret 2003 og Hans Nordli redegjorde for dette. Kjell Arne Pettersen spurte om hvorfor det ikke var innbetalt kontingent fra Bergen etter Arne Emil Jensen beklaget at det ikke var noe fungerende styre i klubben. Trykkere fra Bergen har de siste årene deltatt på trykkerstevner etc. i egen regi. Bergen Grafiske trykkerklubb er å betegne som en "sovende klubb" Bjørn Bakke hadde tilsvarende spørsmål om trykkerklubbene i Kristiansand og Otta. Status er her som i Bergen. Anders Rasmussen spurte om hvorfor det ikke var innbetalt kontingent fra Grenland i TLS bemerkning er at dette er forhold som Grenland selv må svare for. Egil Gundersen spurte hvorfor det ikke var innbetalt kontingent fra Trondheim i Hans Nordli opplyste om at dette var innbetalt i regnskapsåret Revisor Bjørn Bakke berømte kasserer Hans Nordli for ryddig og oversiktlig regnskap. Vedtak: TLS regnskap for årene ble enstemmig godkjent. Utviklingen i trykkerfaget, ved Svein Erik Skarsbø Skarsbø gjennomgikk utdrag av rapporten, som fremstår som meget omfattende og grundig. Noen momenter som ble gjennomgått: Elektronisk papir/elektronisk blekk E-utgaver av tidsskrifter Demokratisering av IKT Halvparten av ubestrøket trefritt papir i Europa behandles nå utenfor grafisk bransje Samlokaliseringen av føtrykk og trykkerier er opphørt Arbeidsflytnettverk i trykkerier Anilox-fargeverk Preflight Feilsøking og vedlikehold Det ble åpnet for debatt og spørsmål. Etter ønske fra Egil Gundersen fikk vi et dypere innblikk i forskjellige digitale trykk-prinsipper Fellesforbundet - Grafisk seksjon, ved Benedicte Sterner Benedicte Sterner oppfordret delegatene til å bruke rapporten for det den er verd. Videre gikk hun inn på momenter i FAFO-rapporten som forteller at vi som fagutøvere ikke lenger etterspør etter- og videreutdanning i samme grad som tidligere, og mulige årsaker til dette. Det ble også stilt spørsmål om i hvilken form en etterutdanning i digitalisering burde foregå. Arne Holberg Wiig foreslo etterutdanning via selvstudie på internett. Jørn Austbø og flere av delegatene tilsluttet seg dette. Det er en trend at det ikke er rom for opplæring i arbeidstiden.

3 Vil et slikt tilbud være interessant nok, til at trykkere er villige til å bruke av fritiden sin for å delta på et slikt kurs? Arne Emil Jensen mente at dette ville være interessant dersom det lå en økonomisk fordel bak dette for den enkelte. Thomas Evensen mente flertallet av den yngre generasjon trykkere ville være interessert i dett uansett. Flere andre delegater delte Arne Emils påstand om at det må ligge økonomiske lokkemidler bak. Thomas Evensen våget påstanden om at det ikke var ungdommen, men derimot de eldre trykkerne som så ut til å ha dårlige holdninger i forhold til ønske om å tilegne seg ny kunnskap. Freddie Lørendal tilsuttet seg dette. Egil Gundersen mente at de langt fleste har forståelsen for behovet av etterutdanning, men at vi nok er blitt litt apatiske. Dette ikke minst grunnet de faktiske forhold ute i bedriftene. Arne Emil Jensen var bekymret for at yngre medarbeidere ikke evner å se hensikten med fagorganisering, og spurte hva forbundet gjør i denne forbindelse. Sterner kunne fortelle at den viktigste årsaken til at forbundet har for lite grep om ungdommen, er at bransjen rekrutterer i for liten grad. Skarsbø hadde stor sans for ideen om web-baserte kurs, og hevdet at man samtidig måtte inngå avtaler med arbeidsgiversiden om at disse kursene skulle være kompetansegivende. Han mente at det var fellesforbundet som måtte initiere dette. Bjørn Bakke spurte hva forbundet og skoleverket gjorde i forhold til den nye teknologien? Forbundet har på tidligere tidspunkt gått ut til samtlige medlemmer med tilbud om dataopplæring. Opplæringsplanene i skoleverket er også endret slik at elever i dag skal ha en grunnleggende IKT-forståelse. Det er derimot den videregående utdanningen det ser ut til å svikte på. Sterner tok opp spørsmålet om man burde vurdere om det ville være muligheter for å ta etter/videreutdanning innenfor faglig tilstøtende områder (innenfor grafisk). Hun minnet også om forbundets støtteordninger f. eks grafisk utdanningsfond. Jonn Gulbrandsen opplyste relevante tall på antallet yrkesaktive trykkere og fortalte hvordan tallene var sterkt redusert i løpet av en 10-års periode, og satte disse tallene opp i mot hvordan skoletilbudet også var redusert. Sterner viste igjen til hvordan det var arbeidsgiversidens manglende vilje til rekruttering som var årsaken til dette. Ivar Baardsen var redd for at bedriftene i framtiden ville rekruttere folk med datakompetanse og sende disse til opplæring hos trykkmaskinprodusentene i stedet for reel fagopplæring av trykkere. Ordstyrer satt strek for debatten, og Benedikte Sterner avsluttet med en presentasjon av Fellesforbundet.

4 Vedteksendringer. Fra styret i TLS forelå følgende forslag om endring: - I overskriften strykes "innen norsk grafisk forbund" Vedtak: Enstemmig vedtatt - $ 1, linje 2 strykes "og økonomiske" Vedtak: Enstemmig vedtatt: -$7 1. setning strykes. Vedtak: Enstemmig vedtatt Aktuelle trykkerspørsmål Jørn Austbø kunne fortelle at det foretas vurdering i forhold til fortsatt krav om medlemskap i grafiske fagforbund. Han mener at det er den faglige interessen som må stå i sentrum i forhold til et medlemskap. Man må eventuelt se på muligheten for å differensiere kontingenter eller lignende. Thomas Evensen og Arne Holberg Wiig tilsluttet seg dette. Øvrige som hadde ordet: Egil Gundersen, Jonn Gulbrandsen, Lars Råkil, Ivar Baardsen, Arne Emil Jensen, Freddie Lørendal, Gunn Gundersen, Kjell Arne Pettersen, Egil Løvstakken, Odd Egil Grønnli Olsen. Hans Sandblom fortalte fra trykkerklubben i Göteborg, hvor de for ca 10 år siden lot hjelpearbeidere og ansatte i ferdiggjøring få anledning til å bli med i klubben. De har pr nå åpnet for alt grafisk personell. Bertil Peterson fra Danmark anbefalte at vi slo oss sammen med bryggeriarbeiderne. Innstilling til styre i TLS Dirigentene leste valgkomiteens innstilling: Leder: Jonn Gulbrandsen Nestleder: Gunn Gundersen Kasserer: Hans Nordli Styremedlem: Thomas Evensen 1. Vara: Kjell Arne Pettersen 2. Vara: Arne Danielsen Revisorer: Vara: Bjørn Bakke Kai Jansen Freddie Lørendal

5 Valg Leder: Jonn Gulbrandsen Enstemmig valgt Nestleder: Gunn Gundersen Enstemmig valgt Kasserer: Hans Nordli Enstemmig valgt Styremedlem: Thomas Evensen Enstemmig valgt 1. Vara: Kjell Arne Pettersen Enstemmig valgt 2. Vara: Arne Danielsen Enstemmig valgt Revisorer: Bjørn Bakke Enstemmig valgt Kai Jansen Enstemmig valgt Vara: Freddie Lørendal Enstemmig valgt Godkjennelse av Landskonferanseprotokollen. Referentene leste protokollen. Protokollen bel enstemmig godkjent Avslutning Dirigenten takket for seg og ga ordet til TLS leder; Jonn Gulbrandsen. Jonn Gulbrandsen takket for fornyet tillit til de gjenvalgte, og ønsket Thomas Evensen velkommen i styret. Han avsluttet så konferansen. Kragerø, 22. oktober Bjørn Bakke (sign) Lars Råkil (sign)

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer