SAGAVOLL år med Tid forliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAGAVOLL 1893-2013. 120 år med Tid forliv"

Transkript

1 SAGAVOLL år med Tid forliv

2 Asbjørn Knutsen ( ) Rektor Asbjørn Knutsen ville bygge en folkehøgskole med klar, kristen profil. Han hadde et åpent og romslig kultursyn, men i troen var han solid rotfestet i indremisjonsbevegelsen i Telemark. Han mente at skolen måtte ha som oppgave å utvikle og kanalisere de enkeltes evner inn i meningsfylt engasjement, og fremhevet ofte hvor viktig det var at fagene gav de unge mulighet til å utfolde seg i skapende virksomhet.

3 En innbydelse «For enhver som forstår å bedømme tidens tegn, vil det være klart at det ser alvorlig og vanskelig ut især for ungdommen i våre dager. Vi tror derfor å imøtekomme en dyp trang særlig hos kirkelig interesserte menn og kvinner i vårt land når vi herved utsender en innbydelse til opprettelse av et friseminar til utdannelse av dyktige og kristeligsinnede lærere og lærerinner. Dette seminar antar vi helst bør legges til et bekvemt og sentralt beliggende sted i Bratsberg amt. Seminaret, som i alle henseender bør være tidsmessig utstyrt, må besettes med dyktige og for kristendommen varmt interesserte lærere som likesom det i det hele må fullt ut stå på høyde med statens øvrige læreanstalter, selvfølgelig med sterk betoning av den kristelige karakter». Fra innbydelsen til stiftelse av Lærerseminar 8. juni 1893

4 «Ungdomsskolen Annonse i «Varden» i 1893: på Notodden i Hiterdal for voksne gutter og piker begynner 2. oktober og varer til utgangen av april. Undervisningsfag: bibellesning, norsk, regning, historie, tegning og håndarbeide, samt landmåling for gutter og matlagning for piker. I skolepenger betales kr. 5,00 pr. mnd., men ubemidlede får friplass. Innmeldelse til Asbjørn Knutsen»

5 Notoddens praktiske ungdomsskole Av over 200 søkere til ungdomsskolen og lærerskolen, ble 62 elever tatt opp til det første skoleåret, 32 av disse ved ungdomsskolen.

6 Tidlige år Skolen var lokalisert på gården Heibø i Hiterdal (Heddal) fram til 1895, og ble da samlokalisert med lærerskolen (seminaret) på Skoland fram til Industrialiseringen av Notodden og det faktum at lærerskolen hadde vokst mye, førte til ønske om flytting, og ny skole stod ferdig på Gvarv i Den 12. november 1914 var det innvielsesfest, med 800 frammøtte! I 1916 sto gymnastikkbygget ferdig, og ny internatbygning sto klar i Skolen gikk nå under navnet. Rektor fra 1914 var Jens Vevstad.

7 Sagavoll Ungdomsskule

8 Glimt fra mellomkrigsårene

9 Ca. 1939

10 Andre verdenskrig satte sitt preg også på Sagavoll, men skolen avsluttet skoleåret i 1940 på vanlig måte. Sommeren 1940 rekvirerte tyskerne skolen i 3-4 måneder, men skolen kunne åpne igjen for elever i oktober samme år. Så fulgte to vanskelige år før skolen ble stengt mellom 1943 og 1945, da Arbeidstjenesten i regi av NS overtok skolen. Arbeidstjenesten fremmet ekspropriasjonskrav, men dette kravet ble frafalt 27. april mai 1945 kunne rektor ønske «norske kvinner og menn og barn, velkomne attende til eit fritt Sagavoll!» Hellek Østtveit, rektor

11 Etterkrigsår med ny optimisme Mange skoler opplevde en alvorlig elevkrise etter krigen, og for Sagavoll var nedgangen merkbar, men de klarte seg. Innsamling av økonomiske midler gjorde det mulig å fornye Sagavoll bygningsmessig. I 1949/50 ble gymnastikkbygget omgjort til formingsbygg, og i 1956 sto et nytt bygg med moderne gymsal og undervisningsrom ferdig.

12 Nytt samarbeid I april 1949 ble det sendt ut invitasjon til Indremisjonsselskapet (dagens Normisjon) og Ungdomsforbundet (dagens Norges KFUM- KFUK) om samarbeid. Indremisjonsselskapet takket ja til dette, og fikk inn to representanter i forstanderskapet i KFUM/K har senere kommet inn og til sist KRIK i den selveide stiftelsen. Det var også viktig med fornyelse av skolen både når det gjaldt innhold, organisering og pedagogisk aktivitet. Man prøvde seg med toårige kurs, og dette var en styrke for videre skolegang for elevene. Mange kvalifiserte seg for opptak ved fagskoler, bl.a. lærerskoler og sykepleierskoler. Elevalderen var på denne tiden veldig lav, kun 15 elever var i 1954 over 17 år, og i 1960/61 var 60 % av elevene bare 16 år.

13 Ansvar og engasjement I 1966 åpnet Sagavoll for studenter med examen artium (fullført videregående skole), et skoletilbud som vekket oppmerksomhet over hele landet. Nye kjernefag var blant annet psykologi, idéhistorie, etikk og sosiologi. Dette året hadde Sagavoll 136 søkere med artium, og elevalderen gikk markant opp. For mange ble dette en mellomstasjon mellom artium og universitetsutdannelse, og det la grunnlaget for ny utvikling av Sagavoll. I 1968 var det 380 søkere til Sagavoll, men søknadstallet til skoleåret slo alle rekorder med hele 814 søkere! Det var dermed mange som med skuffelse mottok avslag fra skolen. Skolekoret

14 Nye tider En linje for avisjournalistikk, radio, TV, film, foto, PR og informasjon ble opprettet allerede 1968, og i 1984 fikk skolen konsesjon fra departementet til å drive øvingsradio i skoleåret I 1970 kunne Sagavoll tilby idrettslinje, og det ble også opprettet linjer for sangog musikkfag og kunst- og håndtverksfag, og i 1975 fikk skolen en Bibel- og lederlinje. Skoleåret 1982/32 fikk faget EDB (elektronisk databehandling) plass på timeplanen. I 1999 fikk skolen danselinje, som den første kristne folkehøgskolen i landet. Fra begynnelsen av 70-tallet ble linjesystemet myket opp, og dette gjorde at elevene kunne «smake» på andre fag i tillegg til sitt linjefag. Dette modulsystemet ble «profesjonalisert» og innført fra skoleåret 1997/98, med stort hell. Modulsystemet utgjør i dag nesten 50 % av undervisningen.

15 Glimt

16 Store forandringer gjennom 70-tallet: Større elevtall og strengere brannforskrifter gjorde det nødvendig med store endringer i bygningsmassen, og det gamle hovedbygget fra 1914, som på mange måter hadde vært Sagavolls «varemerke», måtte dessverre rives. Det ble kjøpt mer grunn, og fra 1970 og utover ble det bygget administrasjonsfløy, personalboliger, internatbygninger og ny, moderne matsal. TA, februar 1976

17 I mai 1973 kom følgende melding fra NTB: «En gruppe pensjonister som var ferdig med sin skolegang ved århundreskiftet, er i disse dager på Sagavoll folkehøgskole i Telemark, hvor de følger forelesninger, trimmer, dyrker musikk, lærer husstell og former i keramikk. Et fjorten dagers folkehøgskolekurs for pensjonister, det første i sitt slag i landet, startet 21. mai, og tegnet allerede i starten til å bli en suksess.» Disse populære kursene var svært vellykkede, og slike kurs ble avholdt hvert år helt til et stykke inn på 2000-tallet.

18 Internasjonale ambisjoner Fra 1980 startet et samarbeid med Luther College i Decorah, Iowa i USA. Mange amerikanske ungdommer med norske aner kom til Sagavoll for å lære om norsk språk og kultur. Dette ga studiepoeng for videre utdannelse i USA. Norske studenter reiste også til USA for å studere. Senere fulgte samarbeid med flere universiteter i Minnesota og North Dakota. Denne ordningen ble etter hvert avviklet, og det eksisterer ingen slike samarbeidsavtaler i dag. I 1980-årene var det en dramatisk økning av utenlandske søkere, samtidig som tallet på norske søkere gikk ned. Skoleåret hadde Sagavoll elever fra hele 10 nasjoner, inkludert Norge: Canada, USA, Japan, Danmark, England, India, Nigeria, Tanzania og Litauen. Varden, 9. desember 1980 USA-studentene

19 Dynamis I 1976 ble koret Dynamis startet, og det ble et supple- ment til det ordinære skolekoret. Dynamis betyr kraft på gresk, og i Sagavolls historie har sang og musikk vært en kraft som har skapt balanse mellom følelse, tanke og ferdigheter. Koret turnerte rundt om i Norge flere år på rad, og høydepunktet kom i april 1988 da koret vant NRKs korkonkurranse.

20 I 1992 så den gjennomsnittlige Sagavoll-eleven slik ut: (ført i pennen av Jan-Tore Saltnes, medieelev )

21 Solidaritet og engasjement Allerede tidlig på 1900-tallet var det elever fra Sagavoll som reiste ut for å forkynne og drive hjelpearbeid i andre verdensdeler, blant annet til Madagaskar for å misjonere og hjelpe. På 80-tallet hadde elevene U- landsdager eller U-landsuke hver vår. I 1994 startet Sagavoll med et fellesprosjekt for hele skolen, og prosjektet i var en støtte til gatebarna i Brasil. Hensikten var å ta blikket bort fra seg selv og å bli bevisst på gatebarnas situasjon. Siden 1996 har Sagavoll-elevene drevet et solidaritetsprosjekt i samarbeid med Strømmestiftelsen, og store summer er samlet inn i løpet av den tiden. Skoleåret ble det samlet inn nesten 1,2 millioner kroner til prosjektet CRO Jinja i Uganda. Imponerende!

22 Sagavoll anno 2013 I jubileumsåret er Sagavoll en livskraftig og ungdommelig 120-åring. Søkningen er god, til skoleåret var det 400 søkere til ni linjer. Skoleåret startet opp med 127 elever og 6 stipendiater fordelt på disse linjene: KRIK KRIK Volleyball og ski Safari Kreativ Design FIX Friluftsliv Extreme Aktiv Bibel Villmark Musikk Dans

23 Gjennom 120 år: o har det gått ca elever på Sagavoll o har det blitt servert ca måltider o har det blitt fortært ca brød o har ca. 500 par funnet hverandre

24 120 år i bilder

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Vi er klare for 120 nye år!

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport Høsten 2010 UtdanningsBarometeret er en halvårsrapport om utdanningsmarkedet gjort av Studentum.no. Formålet med rapporten er å identifisere populære utdanningsområder,

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015 #tidtil Studiekatalog 2014/2015 2 3 Et år med tid til! Først har jeg lyst til å ønske velkommen til et innblikk i hva Bakketun folkehøgskole er, og hva vi ønsker å utfordre våre elever til neste skoleår.

Detaljer

Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy

Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy HILSENER Oslo, oktober 2011 Gratulerer med dagen! I første omgang rettes en slik gratulasjon til daglig leder, rektorene, stab, kadetter og elever som skal ha sin hverdag

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Bjerkely folkehøyskole Side 4-7. En inkluderende skolehverdag Side 12-13. Falske rykter om Grundtvig Side 14-15

Bjerkely folkehøyskole Side 4-7. En inkluderende skolehverdag Side 12-13. Falske rykter om Grundtvig Side 14-15 Nr. 4-2010 74. årgang Bjerkely folkehøyskole Side 4-7 En inkluderende skolehverdag Side 12-13 Falske rykter om Grundtvig Side 14-15 andakt Per Kristian Hammer rektor Bjerkely Folkehøyskole innhold Nå er

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Årsrapport 2012. Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg

Årsrapport 2012. Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg Fremtidsplaner - sunn økonomi 2012 var et år hvor vi satte oss nye og fremtidsrettede økonomiske mål. Etter innflytting i nytt aktivitetssenter i 2008,

Detaljer

Årsmøte for Hedmarktoppen Folkehøyskole og Institusjonen Hedmarktoppen 2015

Årsmøte for Hedmarktoppen Folkehøyskole og Institusjonen Hedmarktoppen 2015 Årsmøte for Hedmarktoppen Folkehøyskole og Institusjonen Hedmarktoppen 2015 Lørdag 6. juni 2015 kl. 09.15 Saksliste: 1. Konstituering s. 8 - Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding skole/

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler Foto: Fedor Duhrmann Are you the next wave? JEG SÅ PLUTSELIG FOR MEG ET VERDENSKART MEN KARTET VAR LEVENDE OG BEVEGET SEG! DET VAR UNGDOMMER

Detaljer