3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)"

Transkript

1 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 4. Innledning: Institutt for kultur og humanistiske fag (IKH) ved Høgskolen i Telemark tilbyr undervisning og studier i følgende fag: engelsk litteratur og språk, norsk litteratur og språk, spansk og latinamerikansk språk og kultur, examen philosophicum, og lingvistikk (språkvitenskap). Studenter til Bachelorgraden i språk og litteratur fag kan velge mellom to ulike fordypninger: Engelsk litteratur og språk Norsk litteratur og språk Hver fordypning utgjør minst 80 studiepoeng av bachelorstudiet. Den øvrige delen av studiet består av obligatoriske og valgfrie emner. 5. Målgruppe og opptakskrav: Målgruppe: Målgruppe er alle søkere med interesse for språk og litteratur og som ønsker seg bred kompetanse innen engelsk og/eller norsk, enten til bruk i undervisning eller i annet arbeid som krever gode språkkunnskaper. Det er også mulig å velge spansk som en del av graden. Studiet er rettet mot dem som har interesse for språk og litteratur i både kommunikativ og kulturhistorisk sammenheng. Studiet egner seg for dem som ønsker kompetanse i ett eller flere språk med sikte på undervisning i skolen eller annet arbeid innen formidling, eller som ønsker å gå videre med studier på høyere grads nivå. Opptakskrav: Generell studiekompetanse. 6. a) Mål for studiet: 1

2 Bachelorstudiet i språk og litteratur stimulerer til kritisk og reflekterende tenkning. Studiet bidrar til forståelse av språk som kommunikativt instrument, både i praktisk og litterær sammenyheng, og fremmer slik både kultur- og samfunnsforståelse. Fordypningen i engelsk gir en grundig innføring i britisk og amerikansk litteratur og kultur, kunnskap om forholdene i resten av den engelskspråklege verden, en bred innsikt i engelsk grammatikk og fonetikk, og i den muntlige bruken av språket. Fordypningen i norsk skal gi en grunnleggende innføring i norsk og nordisk språk og litteratur fra middelalderen til i dag, i et bredt kulturelt perspektiv. De fire emnene som utgjør årsstudiet i norsk, til sammen 60 studiepoeng, sikrer bredde og innsikt i faget, og kvalifiserer for undervisning i norsk i ulike skoleslag. Fordypningsdelen av studiet gir innsikt i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur i eldre og nyere tid, forståelse av språket og litteraturen som en sentral del av den nasjonale kulturen, og forståelse av samspillet mellom språk, litteratur og samfunn. b) Hva studiet kvalifiserer for: Studiet gir det nødvendige faglige grunnlag for undervisningskompetanse på skoletrinn 8-10 og på videregående skole. Bachelorstudiet i språk og litteratur sammen med PPU (1- årig pedagogisk studium) gir adjunktutdanning for undervisning i skoleverket. Studiet gir faglig grunnlag for blant annet arbeid i forlag, informasjonsarbeid, arbeid i media, internasjonalt arbeid, arbeid innen reiseliv. Studiet kvalifiserer til opptak til masterstudiet i kultur ved IKH og til opptak til masterstudier innen relevante fag ved andre institusjoner i inn- og utland (se egne opptakskrav). 7. Læringsutbytte: Bachelor i språk og litteratur med fordypning i engelsk litteratur og språk: Ein student med fullført bachelor i språk og litteratur med fordjuping i engelsk litteratur og språk skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Ha oversikt over hovudtrekkene i engelsk grammatikk, det engelske lydsystemet og den historiske utviklingen til det engelske språket Reflektere over forholdet mellom språklig form og språklig innhold Kunne gjøre rede for hovedtrekkene i britisk og amerikansk litteratur og kultur fra 1600 til i dag Ha grunnleggende kunnskap om rollen til engelsk språk, litteratur og kultur på verdensbasis Ferdigheter: Tenke analytisk om språk og språklige virkemidler 2

3 Analysere og kritisere litterære tekster Uttrykke seg skriftlig og muntlig på korrekt og idiomatisk engelsk Forstå ulike språklige varianter og stilnivå Forstå kulturforskjeller innen den engelskspråklige verden Kompetanse: Evne til å bruke engelsk som eit effektivt kommunikasjonsmiddel i skrift og tale Evne til å nytte tillærd engelskkunnskap i nye samanhengar Evne til å videreformidle kunnskapen om engelsk språk, kultur og litteratur, både overfor allmennheten og innen faglige sammenhenger Kunne jamføre kultur i den engelsktalende verden med vår eigen kultur Bachelor i språk og litteratur med fordypning i norsk litteratur og språk: En student med fordypning i norsk litteratur og språk skal ved sluttført studium ha følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: God kunnskap om norsk språksystem, norsk språkbruk, norske språkrelaterte samfunnsforhold, norsk språkhistorie og norske dialekter Noe kjennskap til tilsvarende forhold som gjelder svensk og dansk, og noe kjennskap til norrønt språksystem God oversikt over nordisk, særlig norsk, skjønnlitteratur fra norrøn tid til samtida Innsikt i sentrale nordiske forfatterskap, særlig norske Bred kunnskap om de litterære hovedsjangrene (epikk, lyrikk og dramatikk) Kjennskap til ulike prinsipp for litteraturhistorieskriving og litteraturforskning God kunnskap om skriftnormalene bokmål og nynorsk Ferdigheter: Evne til å skrive bokmål og nynorsk korrekt og godt Evne til å skrive velformulerte og sammenhengende skildrende, resonnerende og argumenterende tekster om nordisk språk og litteratur Evne til å analysere og drøfte språklige og litterære problemstillinger på en faglig måte Evne til å hente inn faglig informasjon og vurdere den kritisk Evne til å arbeide aktivt for å styrke sine kunnskaper og ferdigheter i faget Kompetanse Kunne gi opplæring og veiledning til elever, studenter og andre i norsk språksystem, språkbruk og tekstutforming Kunne gi opplæring og veiledning til elever, studenter og andre i nordisk, særlig norsk, litteratur Kunne kommunisere med allmennheten om faglige problemstillinger innenfor nordistikk 8. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning 3

4 Studiet har to ulike fordypninger: engelsk litteratur og språk, og norsk litteratur og språk. Bachelor i språk og litteratur med fordypning i engelsk litteratur og språk: (1) Emner i engelsk litteratur og språk: årsstudium i engelsk (60 stp.) og påbyggingsemner i engelsk (20 stp.) (2) Examen philosophicum (10 stp.) og lingvistikk (10 stp.) (3) Obligatoriske og valgfrie emner (80 stp.) innen et eller flere andre fag, for eksempel norsk litteratur og språk, spansk og latinamerikansk språk og kultur, historie, idéhistorie eller innen et ikke-humanistisk fag Bachelor i språk og litteratur med fordypning i norsk litteratur og språk: (1) Emner i norsk litteratur og språk: årsstudium i norsk (60 stp.) og påbyggingsemner i norsk (20 stp.) (2) Examen philosophicum (10 stp.) og lingvistikk (10 stp.) (3) Obligatoriske og valgfrie emner (80 stp.) innen et eller flere andre fag, for eksempel engelsk litteratur og språk, spansk og latinamerikansk språk og kultur, historie, idéhistorie eller innen et ikke-humanistisk fag 9. Internasjonalisering Høgskolen i Telemark har nært samarbeid og utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter og høgskoler, fortrinnsvis i Nord-Amerika og Europa. Studenter kan, i samråd med studieveileder og faglærere, ta ett semester eller studieår i utlandet ved utvalgte institusjoner og få sine studier innpasset i bachelorstudiet i språk og litteratur. Aktuelle institusjoner i Nord-Amerika er: University of Alberta Augustana Faculty (Canada), Luther College (Iowa, USA), Augustana College (South Dakota, USA), Franklin College (Indiana, USA), Pacific Lutheran University (Washington, USA). Studieopphold ved institusjoner i Norden og andre land i Europa kan arrangeres i regi av NORDPLUS (Norden) og ERASMUS (Europa). Aktuelle institusjoner er: Aarhus Universitet (Danmark), Syddansk Universitet (Danmark), Södertörns Högskola (Sverige), University of Gdansk (Polen), Universidad de Alicante (Spania), Universidad de Girona (Spania). I tillegg tilbyr IKH fag som studenter kan ta i utlandet i regi av Gateway College og Andesstudier. 10. Arbeids- og undervisningsformer Arbeids- og undervisningsformer varierer fra emne til emne. Undervisningen kan ha form av forelesninger, ekskursjoner eller seminarer der studentene presenterer egen bearbeidelse av fagstoff. Studentene leverer skriftlige arbeider i form av prøver og/eller innleverte arbeider. Se for øvrig omtale for hvert enkelt emne. 11. Teori og praksis 4

5 Studier i språk og litteratur er av teoretisk karakter. Samtidig blir det vektlagt at teori skal anvendes på og vurderes i lys av praksis, enten det dreier seg om erfaringer i hverdagslivet eller forskning og annen vitenskapelig virksomhet. Ett eksempel på dette er det teoretiske studiet av et språk og dets grammatikk, som man så bruker i skrift og tale og i undervisningen av språket. Et annet eksempel er studiet av litteratur og kultur, som gir grunnlag for forståelse av tekst og av andre lands innbyggere og deres omgangsformer og for kommunikasjon på tvers av kulturelle, nasjonale og regionale skiller. 12. Vurderingsformer Gjennom studiet blir studentene prøvd på ulike måter, blant annet ved skoleeksamen, skriftlige innleveringer og muntlig prøve. De ulike vurderingsformer skal kartlegge omfanget av kunnskap, forståelse og ferdigheter som studenten har tilegnet seg gjennom studiet (jf. læringsutbytte). Se for øvrig omtale for hvert enkelt emne. 5

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Generelle krav for å oppnå en bachelorgrad

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi Oppdatert 29.11.2013 Studieplan Bachelorgradsprogram i sosialantropologi UiT Norges arktiske universitet Institutt for arkeologi og sosialantropologi Gjelder fra og med høsten 2014 1 Yrkesmuligheter Sosialantropologen

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Lektorutdanning i språk og samfunnsfag

Lektorutdanning i språk og samfunnsfag Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av rådgiver Beathe Paulsen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 7.juni 2012 Studieplan for integrert mastergradsprogram Lektorutdanning i

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr.

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr. Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 25.10.2010 Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark. Justert sluttrapport.

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen Side 1/10 Fagplan-/Studieplan studieåret Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2013 studiested Drammen HiBu - Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplan HiST Avdeling i Engelsk 1 (EN130) for lærerutdanning studieåret 2005-2006 og tegnspråk Fag: ENGELSK 1 Kode: EN130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplanens

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING

FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING 1 FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING STUDIEPLAN, 60 studiepoeng Vedtatt av styret 20. mai 2009, revidert 2. juli 2010, 26. juni 2013 og juni

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer