VERDISKAPING NORDNET september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDISKAPING NORDNET. 18. - 19. september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo"

Transkript

1 NORDNET september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo ÅRHUNDRETS KRAV TIL OMSTILLING I KOMMUNENE PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR MÅ SATSE MER PÅ PROSJEKTLEDELSE PROSJEKT- OG IKT- KOMPETANSE ER AVGJØRENDE VERKTØY FOR Å MESTRE UTFORDRINGENE Teknisk-naturvitenskapelig forening Norsk Forening for Prosjektledelse

2 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING TRE PARALLELLE FOREDRAGSSERIER MED UTSTILLING NORDNET - nordisk prosjektlederkonferanse i Oslo semptember parallelle høyaktuelle foredragsserier over 2 spennende dager: Verdileveranse i IKT - prosjekter Prosjektledelse med verdiskaping Prosjektkompetanse i kommunal tjenesteutvikling Tema på konferansen vil være at prosjekter skal skape målbare verdier. Ledelse av prosjekter krever kompetanse for å bli vellykket. Prosjektarbeidsformen benyttes både i offentlig og privat virksomhet. Smidig systemutviklingsmetodikk involverer brukerne og deres behov underveis i prosjektet. Gir dette et forutsigbart kostnadsbilde? Det er lett å stille kompetansekrav til fag personene som deltar, men hvilke krav stilles til prosjektlederen? Helse- om omsorgssektoren bruker i dag ca. 40 % av kommunenes totale driftsutgifter, og forventes å øke kraftig i tiden framover. Krav til fysiske og sosiale omgivelser, vil kreve store endringer. Løsninger forutsetter tett samarbeid mellom stat, kommune og private aktører. VERDILEVERANSE I IKT - PROSJEKTER Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en helt sentral bestanddel i dagens samfunn og en drivkraft for endringer. Mye av arbeidet foregår i prosjektform. I denne foredragsserien vil det bli lagt vekt på å gi deltakerne nye impulser på hvordan man går frem for å sikre at et IKTprosjekt blir vellykket, og fører til den verdiskaping man hadde som målsetning da prosjektet ble besluttet gjennomført. PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING Raske samfunns- og teknologiske endringer har gjort at mange virksomheter har innført prosjektarbeid som organisasjonsform. Denne organisasjonsformen krever nye lederroller og lederformer. Det vil bli fokusert på moderne teambuilding i lys av at dagens unge bruker andre arenaer enn foreldre - genera sjonen: Møteplasser på internett, avansert bruk av mobil telefon og virtuelle prosjektrom der alle kan snakke sammen. PROSJEKTKOMPETANSE I KOMMUNAL TJENESTEUTVIKLING Samfunnet står ovenfor krevende utfordringer innen helseog omsorgssektoren. Omsorgsplaner forutsetter langsiktig planlegging og tilrettelegging av fysiske og sosiale omgivelser. I dette arbeidet er det behov for private aktører. Privat sektor bør derfor være på tilbudssiden til offentlig sektor. En av de store utfordringene i helsetjenesten er samhandling mellom kommune og stat. Skal man lykkes så må utfordringene tas i dag. Tid er bokstavelig talt penger i denne sammenheng. Tør man velge nye løsninger og gå nye veier? NORDNET Velg mellom ulike foredrag, utstilling gjennom dagen, orientering om IPMA sertifieringen av prosjektledere, samt Young Crew for unge prosjektleder. Det er lagt opp til at deltagerne skal kunne følge de foredragene de finner mest interessante, og dermed kunne bevege seg mellom de forskjellige foredragsseriene og mellom foredragssalene og utstillingen.

3 ÅPNINGSFOREDRAG Fornyelse av offentlig sektor - en prosjektstyrings utfordring Hvordan møte de kontinuerlige omstillingsbehovene i det offentlige. Tilrettelegging for finansiering i kommunene. Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), opprettet Holte har hovedfag i statsvitenskap fra UiO og blant annet mellomfag i informatikk. Han har variert yrkesbakgrunn både innen sentralforvaltningen og som ekstern konsulent. I sentralforvaltningen har han i en rekke år arbeidet med statlig IKT- politikk og hatt ansvar for utvikling og implementering av nasjonale strategier. PLENUMSFOREDRAG Hvordan lykkes med kommunale prosjekter til innbyggernes beste? Terje Søviknes, ordfører i Os kommune Akvaingeniør og økonom. Ordfører for Frp i Os siden Tidligere nestformann i Frp, med lang erfaring i ulike politiske verv. I sin første periode som ordfører oppnådde han full barnehage- og sykehjemsdekning, og snudde underskudd i kommuneøkonomien til overskudd. Han har jobbet mye med ulike former for Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) i kommunal sektor. PLENUMSFOREDRAG Er prosjekt Plussboliger et vesentlig bidrag til løsning av Eldrebølgens boligkrav? Olav H. Selvaag, adm. dir. i Selvaag Pluss AS Sivilingeniør og Master in Construction Management fra Stanford. Han har ledet den konseptuelle utviklingen av Plussboliger, en boligform som muligens tilfredsstiller de krav den raskt kommende, allerede tilstedeværende, og kjøpesterke eldregenerasjonen har. AVSLUTNINGSFOREDRAG IKT-prosjektene i helse- og omsorgssektoren, en samordnet prosjektportefølje? Pål Chaffey, adm. dir. i Abelia NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedriftene Grunnfag i historie og samfunnsvitenskap. Abelia ble stiftet i 2001 med Pål Chaffey som pådriveren. Han mener næringslivet trenger en effektiv og kundeorientert offentlig sektor som er opptatt av å legge forholdene til rette, og som ikke er en byråkratisk bremsekloss. Stortingsrepresentant I parallell med konferansen vil de bli holdt flere orienteringer om IPMA sertifisering av prosjektledere, utviklet og validert av IPMA International Project Management Association. Det vil bli orientert om Young Crew, et nettverk av unge prosjektledere som nå også lanseres i Norge. Disse orienteringene i parallell med konferansen vil deltakerne få nærmere opplysninger på konferansen.

4 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING Tidsplan for 18. september Registrering og kaffe Åpningshilsen og introduksjon til konferansen Ernst Midtun Hans Christian Holte, Direktoratet for forvaltning og IKT Fornyelse av offentlig sektor en prosjektstyringsutfordring Verdileveranse i IKT-prosjekter møteleder Anders Taucher Prosjektledelse med verdiskaping møteleder Catherine Brun-Lie Prosjektkompetanse i kommunal tjenesteutvikling møteleder Einar Holand Per Morten Hoff, IKT Norge Verdiskapende IKT Thomas Potter, Bergen kommune Effektivt samarbeid i et internasjonalt prosjekt Ottar Vist, RO Det store prosjektet: Hvordan vi skal møte framtidas etterspørsel etter helseog omsorgstjenester Kaffepause Lars Bjørn Larsen, Simula Innovation Fra idé til prosjekt Timm Sanders Krav som bør stilles til toppledelsen i norsk helsevesen og ved norske sykehus Jacob Hygen, KITH Langsiktige mål nås gjennom prosjekter av begrenset varighet Lunsj Åge Andresen, Skatteetaten Er prosjektet lønnsomt? Johan Grieg Albert, MMA Bruk ikke dagen til å oppklare misforståelser lær deg å kommunisere bedre Ernst Midtun, Sandefjord kommune Hvorfor er det lønnsomt å anvende prosjekt-arbeidsformen innen helseog omsorgstjenestene i kommunene? Jørgen Petersen, PROMIS Skap rammer for verdiskapingen Bjørn Haug, ErgoGroup Prosjektlederkompetanse som satsningsområde Steinar Barstad, Helse- og omsorgsdepartementet Fremtidas omsorgstjenester skal tilfredsstille en helt annerledes seniorgenerasjon hvilke scenarier gir dette? Kaffepause Tom og Kai Gilb Målbare suksessresultater: Hvordan levere kritiske resultater tidlig? Åse Ryvarden, Riksteatret De beste prosjektene kan skape både tragedier og komedier Riksteatret leverer begge deler, på tid og kost kan det bli bedre? Jan Bøhler, Stortingsrepresentant Løsningene på ressurskrisen finnes; vi må ta dem i bruk Terje Søviknes, Os kommune Hvordan lykkes med kommunale prosjekter til innbyggernes beste? Informasjon om morgendagens oppstart og kveldens aktiviteter Omvisning i Operaen Festmiddag NORDNET

5 Tidsplan for 19. september Olav H. Selvaag, Selvaag Pluss AS Er prosjekt Plussboliger et vesentlig bidrag til løsning av Eldrebølgens boligkrav? Verdileveranse i IKT-prosjekter møteleder Anders Taucher Prosjektledelse med verdiskaping møteleder Catherine Brun-Lie Prosjektkompetanse i kommunal tjenesteutvikling møteleder Einar Holand Jens Egil Evensen, Avenir og Trond Johansen, Confirmit Praktiske erfaringer med målbare, trinnvise resultatleveranser i smidig miljø Kurt Haugen, Utenriksdepartementet Portefølje av internasjonale prosjekt Frode Lærum, universitetet i Oslo Innovativt prosjekt sikrer fleksible helsetjenester med bedre kvalitet for enkeltbrukerne Kaffepause Pia Hagbarth, PHA Project Prosjekter med dynamisk kravspesifikasjon Anne Live Vaagaasar, BI Effektiv læringsarena for integrering og overføring av kunnskap i prosjektsettingen Erik Pedersen, Glostrup kommune Prosjektstyring innenfor helseog omsorgstjenester i Danmark ny virkelighet trenger nye organisasjonsformer Lunsj Reidar Sande, Bekk Consulting AS Produkteierskap er nøkkelen til verdiskaping Morten Fangel, Fangel Projektledelse as Planlæg og evaluer projektledelsen så selve ledelsen skaber mere værdi Lars Nygård, Høgskolen i Sør-Trøndelag Vellykkede utviklingsprosesser ren magi eller beinhard jobbing? Pål Chaffey, Abelia IKT-prosjekt i helse- og omsorgssektoren, en samordnet prosjektportefølje? Avslutningshilsen Sponsorer/utstillere IFS Solutions for the agile enterprise

6 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING VERDILEVERANSE I IKT-PROSJEKTER MØTELEDELSE: ANDERS TAUCHER, PROSJEKTLEDER, BEKK CONSULTING AS Verdiskapende IKT IKT-prosjekter utgjør en så stor del av innova sjonen og verdiskapningen i samfunnet, at vi ikke har råd til å mislykkes med dem. I dette foredraget presenterer bransjens interesseorganisasjon hvordan man ser på IKT-næringens muligheter og utfordringer med hensyn til å levere vellykkede prosjekter. Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge Hoff har jobbet i organisasjonen siden Han har bakgrunn fra journalistikk og lobbying/pr. Fra idé til prosjekt Det finnes mange gode idéer. Men hvordan går man best frem for å foredle en god idé, slik at man sikrer at den kan omsettes til virkelighet? Hvordan sikrer man at idéen får best mulige vilkår til å overleve i form av et prosjekt, og at målene til syvende og sist nås? Lars Bjørn Larsen, direktør i Simula Innovation Han har doktorgrad i Strategi og ledelse fra Danmarks Tekniske Universitet, og bakgrunn fra ledelsesrådgivning og utdanningssektoren. Er prosjektet lønnsomt? Skatteetaten vil de neste 3 årene bygge og innføre den neste generasjonen av etatens viktigste saksbehandlingssystem - Systemet for Likning (SL). Deltakerne vil få innsikt i hvordan en stor etat tenker og handler rundt forarbeid, gjennomføring og realisering av gevinster i et av de største IT-baserte endringsprosjekter som pågår i dag. Åge Andresen, prosjektleder i Skattetatens IT- og servicepartner (SITS Andresen leder prosjektet for innføringen av SL. Han har mange års erfaring med ledelse av komplekse prosjekter i privat og offentlig sektor. Skap rammer for verdiskaping Når prosjekter ikke lykkes med å nå sine mål, skyldes det ofte uklare mål og udefinerte suksesskriterier. Foredraget vil, basert på erfaringer fra prosjekter gjennomført etter både agile og tradisjonelle metoder, fokusere på hvordan man skaper gode rammebetingelser for prosjektsuksess, og benytter kontrakten som styringsverktøy. Jørgen Petersen, adm. dir. i PROMIS Han er sivilingeniør fra NTH 1983 (NTNU), datalinjen og har over 20 års erfaring fra prosjektledelse, anskaffelser og kvalitetssikring innenfor IT. Han leder Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter og er en av forfatterne av kontraktsstandarden PS NORDNET Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en helt sentral bestanddel av dagens samfunn og en drivkraft for endringer. Både i offentlig og privat sektor tas IKT i økende grad i bruk for å oppnå gevinster i form av effektivisering, tilgjengeliggjøring, forbedret service og lignende. Mye av dette arbeidet foregår i prosjektform. I denne foredragsserien vil det bli lagt vekt på å gi deltakerne nye impulser på hvordan man går frem for å sikre at slike prosjekter når sine mål.

7 Målbare suksessresultater: Hvordan levere kritiske resultater tidlig? IKT-prosjekter svikter interessentene altfor ofte, gjerne på grunn av dårlige kravspesifikasjoner og for store prosjektmoduler. Foredraget vil gi praktiske råd for prosjektstyring, som: Kvantifiser de få viktigste forbedringskrav; alle hovedstrategier og arkitekturer estimeres for sin kvantitative innvirkning på hovedmålsetningene; del opp alle IKT-prosjekter i små verdileveransetrinn; lever høyeste nytteverdier tidlig; lær hurtig av kvantitative erfaringer mht. verdier levert. Tom og Kai Gilb er partnere som konsulenter, forfattere og lærere De har klienter i utlandet som Citigroup, Credit Suisse, HP, Qualcomm, Boeing, Microsoft, Intel, Nokia, Ericsson; og i Norge Webstep, Telenor, Confirmit, Avenir, NTNU IT, Viz, Enlight, Schlumberger, Visma. (se Praktiske erfaringer med målbare, trinnvise resultatleveranser i smidig miljø Foredragsholderne har uavhengig av hverandre, men ved hjelp av felles utviklingsmetodikk (ʻEvoʼ), klart å levere imponerende målbare resultater til sine kunder. Fellestrekk er kvantifisering av hovedinteressentenes hovedmål; og meget tidlige og hyppige ʼvirkelige leveranserʼ til kundene. Jens Egil Evensen, Manager i Avenir Trond Johansen, Head of R&D Confirmit Norway Evensen har vært sentral i prosjektet med innføring av ʻEvoʼ tankegang kombinert med Scrum som en preferert leveransemetodikk for hele selskapet. Johansen har ledet en vellykket overgang til nye smidige utviklingsmetoder (Evo), målt ved store og kvantifiserbare forbedringer for Confirmits kunder. Alle deltakere på Nordnet 2008 inviteres til å delta i Gilbs workshop onsdag 17. september. Se for detaljer Ledelse af projekt med dynamisk kravspecifikation Prosjektet Digital Tinglysning har som målsetning at all tinglysning i Danmark skal være digitalisert innen utgangen av Denne prosjektgjennomgangen vil fokusere på hvordan prosjektet har måttet manøvrere i en dynamisk verden med bevegelige mål, og hvordan man har håndtert det å utdype prosjektets krav løpende. Pia Hagbarth, senior prosjektleder i PHA Project Hun har lang erfaring fra prosjektledelse innen dansk bankvesen. Hun underviser i prosjektledelse og er styremedlem i Dansk Projektledelse. Produkteierskap er nøkkelen til verdiskaping Tradisjonelle, fossefallsorienterte prosjekt metoder, baserer seg på at det foreligger en detaljert kravspesifikasjon ved oppstart av systemutvikling. Smidige metoder baserer seg på detaljering av kravene underveis. Uansett hvilken tilnærming man velger, er det avgjørende at bestiller av systemet tar et tydelig eierskap for systemet som skal leveres. Bare slik kan man sikre at det som leveres, har verdi. Reidar Sande, prosjektdirektør i Bekk Consulting AS Han har 14 års erfaring med prosjektledelse knyttet til utvikling av komplekse IT-løsninger, de siste fem årene med fokus på smidige metoder.

8 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING MØTELEDELSE: CATHERINE BRUN-LIE, RÅDGIVER, CBL PROJECTS Når kommunikasjonsforbedring krever kommunikasjonsforbedring Hvordan overkomme barrierene ved gjennom føringen av et prosjekt med miljø-, kommunikasjons- og rene politiske effektog resultatmål? Seks land er involvert når bybanen i Bergen tar form. Thomas J. Potter, Teknisk sjef/prosjektleder Med konsulenter, leverandører og entrepenører fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland er det mange stemmer som skal høres ved innkjøpet av vogner til den nye bybanen i Bergen. Potters evne til å finne og ta i bruk nye metoder og arbeidsformer i ledelsen av slike prosjekter, sikrer at budsjett, tidsramme og forventninger blir holdt i hevd. Krav som bør stilles til toppledelsen i norsk helsevesen og ved norske sykehus Krav slik at viktige prosjekter kan gjennomføres på en god måte og verdiskaping oppnås. Toppledelse, prosjektenes akilleshæl? Timm Sanders, prosjektdirektør Sanders har lang erfaring som leder i internasjonale bedrifter og nå sist som prosjektdirektør i norsk helsevesen. Den røde tråd i hans karriere er at han har jobbet i prosjektrelaterte bedrifter, hvor han har hatt et spesielt fokus på sammenhengen mellom ledelse, gjennomføringsevne og måloppnåelse. Prosjektlederkompetanse som satsningsområde ErgoGroup har satset på kompetansebygging innen prosjektledelse med mål om å forbedre leveranseposisjon, kundetilfredshet og lønnsomhet i selskapets prosjekter Bjørn Haug, leder for Project Management Office i ErgoGroup Haug har 10 års prosjektleder-erfaring og vil gi et innblikk i hvordan virksomheten har lykkes med denne satsningen internt og ovenfor sine kunder. Bruk ikke dagen til å oppklare misforståelser lær deg å kommunisere bedre Hensiktsmessig struktur og effektiv kommunikasjon er prosjektlederens viktigste verktøy. I mangel av tilstrekkelig maktbalanse må prosjektlederen ha gode kommunikasjons- og påvirkningsevner. Johan Grieg Albert, daglig leder, Metier Management Academy Albert er utdannet samfunnsviter og har de siste årene jobbet mye med lederutvikling og organisasjoner i endring, med spesiell fokus på prosjektstyring og prosjektledelse. Albert startet i 2003 eget forlag, Grieg Bok AS. Forlaget satser bl.a. på norsk og internasjonal skjønnlitteratur. NORDNET Raske samfunns- og teknologiske endringer stiller organisasjoner og virksomheter overfor store utfordringer når det gjelder organisering og ledelse. Mange virksomheter har innført prosjekt- og/eller teamorganisering som organisasjonsform. Disse nye organisasjonsformene krever nye lederroller og lederformer. Kreativitet, kommunikasjonsferdigheter og evne å fremme samarbeid og samspill i grupper er blitt viktige lederkriterier.

9 De beste prosjektene kan skape både tragedier og komedier Riksteatret leverer begge deler, på tid og kost kan det bli bedre? Hvordan få scenearbeidere, kunstnere, regissører, økonomer og markedsfolk til å jobbe frem mot én tid, og alltid få prosjektet i havn til avtalt dato. Metaforen fra teateret, med roller, ansvar, tid og kundens forventninger er svært relevant også for næringslivet. Åse Ryvarden, direktør, Riksteatret Åse Ryvarden er utdannet cand.mag. Hun var tidligere redaktør og direktør i J. W.Cappelens forlag a.s. Hun har lang erfaring med ledelses- og prosjektarbeid innenfor kunst og kultur. Effektiv læringsarena for integrering og overføring av kunnskap i prosjektsettingen Foredraget presenterer et forskningsprosjekt hvor man testet ut en ny og annerledes metodikk for å få til læring i prosjektsammenheng - den viste seg å være effektiv. Anne Live Vaagaasar førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI Anne Live Vaagaasar er utdannet innenfor pedagogikk og psykologi på Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad innenfor fagfeltet prosjektledelse - om utvikling av prosjektkompetanse. Denne fikk en internasjonal pris for beste avhandling innenfor fagfeltet prosjektledelse i Hun arbeider som førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI med forskning og undervisning innen et bredt spekter av prosjektfaget, men hovedfokus på læring og kompetanse utvikling i denne sammenheng. Organisering og styring av en portefølje av internasjonale prosjekter EØS-midlene, fra avtale til praktisk gjennomføring. Hvordan bruker man organisering som virkemiddel for å løse sine oppgaver på en god og en effektiv måte, og gi det ønskede resultatet? Kurt Haugen, Head of Finance and Controlling in Financial Mechanism Office (FMO) i Brussel Haugen er utdannet revisor med bred økonomi- og ledererfaring. FMO ble etablert i 2004 i forbindelse med utvidelsen av EEA og er ansvarlig for den daglige ledelsen av to økonomiske ordninger, ca 1,2 mrd euro. I FMO har Haugen, sammen med fire andre toppledere, hatt muligheten til å bruke sin erfaring med det formål å etablere en organisasjon fra bunn. Han har det overordnede ansvaret for økonomifunksjonen i FMO og har en nøkkelrolle i utformingen av økonomifunksjonen samt utviklingen og vedlikeholdet av et forvaltningssystem (IS) for EØS-midlene. I denne forbindelse har Haugen også utviklet og implementert økonomiske retningslinjer samt et prosjektrapporteringssystem på tvers av 15 europeiske land. Planlæg og evaluer projektledelsen så selve ledelsen skaber mere værdi Indlægget handler om metoder til at planlægge og evaluere selve projektledelsen, hvor budskabet er, at det ikke er tilstrækkeligt at lede projektarbejdet der er også brug for at lede projektledelsen. Ved at lede ledelsen fremmes, at den tid og de ressourcer, der bruges på projektledelse skaber mest værdi i forhold til både projektets resultat, vilkårene for projektarbejdet og for projektledelsen i sig selv. Morten Fangel, direktør og chefkonsulent i Fangel Projektledelse as og direktør for foreningen Dansk Projektledelse Inden for faget projektledelse har Fangel ført an på tre områder: Mere fokus på forberedelse og opstart af projekter, brug af facilitering både ved initiering og senere i projekter og senest med metoder til også at planlægge og evaluere selve projektledelsen. Ledelse av prosjekt krever prosjektledelseskompetanse for å bli vellykket

10 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING PROSJEKTKOMPETANSE I KOMMUNAL TJENESTEUTVIKLING MØTELEDELSE: EINAR HOLAND, RÅDGIVER, RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE. Det store prosjektet: Hvordan vi skal møte framtidas etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester Når halvparten så mange yrkesaktive skal sørge for tjenester til dobbelt så mange tjeneste mottakere er det mulig å gi tilstrekkelig med omsorgstjenester i 2030 dersom vi framskriver dagens forutsetninger? Ottar Vist, rådgiver, Ressurssenter for omstilling i kommunene Som rådgiver i RO siden 1990, har Ottar Vist hatt oppdrag i over 100 av landets kommuner, mest innenfor tjenesteområdet helse og omsorg. Han mener kommunene i årene framover må ta i bruk utradisjonelle løsninger for å møte utfordringene. Langsiktige mål nås gjennom prosjekter av begrenset varighet Tjenestefeltene må være med på arbeidsmetoder som er annerledes enn tradisjonell forvaltningsorganisering. Hva er suksesskriterier når tjenesteutvikling skal skje gjennom prosjektorganisering og hva er det som er til hinder for suksess? Jacob Hygen, adm. dir., Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH) Som forsker i SINTEF ( ) arbeidet han innenfor prosess- og prosjektstyring, og er forfatter av lærebøker/ håndbøker innen prosjektstyring og systemutvikling. Hvorfor er den lønnsomt å anvende prosjekt-arbeidsformen innen helseog omsorgstjenestene i kommunene? Er det mulig at prosjektkompetanse kan være én vesentlig løsningsfaktor i dette bildet? Ernst Midtun, næringslivskoordinator, Sandefjord kommun Ernst R. Midtun er styreleder i Norsk Forening for Prosjekt ledelse, og er sertifisert på A-nivå i International Project Management Assosiation (IPMA) Han har i sin yrkeskarriere ledet store og kompliserte multidisiplinprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Framtidas omsorgstjenester skal tilfredsstille en helt annerledes seniorgenerasjon hvilke scenarier gir dette? Vi skal gi helse- og omsorgstjenester til framtidas borgere fra barnebolig til sykehjem og tjenestene skal ha merkelappen; Aktiv omsorg. Steinar Barstad, prosjektleder i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet Han jobber med framtidas omsorgsutfordringer og ser behovet for prosjekt- og utviklingsarbeid som en del av dagsorden i kommunal planlegging. NORDNET Nye myndighetskrav bl.a. som følger av St.meld. nr. 25 ( ), gjør at helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner står overfor store utviklings- og omstillingsbehov. Tradisjonelle arbeidsmetoder og organisasjonsmodeller holder ikke alltid mål når nye krav i forhold til kvalitet og effektivitet skal møtes. Kommunene vil i større grad måtte være mottakelig for nye driftsformer og nye måter å organisere arbeidet på.

11 Løsningene på ressurskrisen finnes; vi må ta dem i bruk Det er et stort potensial både for bedre ressursbruk og vesentlig forbedring av tjenestene hvis gode dataløsninger tas i bruk i helsesektoren. Jan Bøhler, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Han er også leder for Oslo Ap og medlem av DNAʼs sentralstyre Bøhler vil sikre at alle deler av helsevesenet kan få rask tilgang på nødvendig pasientinformasjon når de trenger det. Innovativt prosjekt sikrer fleksible helsetjenester med bedre kvalitet for enkeltbrukerne Å foreta undersøkelser der pasientene befinner seg er både kostnadseffektivt og humant. Oslo har allerede sin røntgenbil og mulighetene er mange. Vi trenger en mer fleksibel helsetjeneste. Frode Lærum, professor i eksperimentell radiologi og internasjonalisering ved Universitetet i Oslo Professor Frode Lærum er mannen som kom opp med idéen med å få røntgenapparater ut til sykehjemmene, altså; flytte utstyr i stedet for pasienter. Prosjektstyring innenfor helse- og omsorgstjenester i Danmark ny virkelighet trenger nye organisasjons-former I 2007 gjennomgikk danske kommuner en voldsom strukturendring, på sunnhetsområdet var formålet å effektivisere sykehus sektoren og å ansvarliggjøre kommunene mer direkte omkring forebygging og folkehelsearbeid. Erik Pedersen, ældresjef, Glostrup kommune, Danmark Erik Pedersen har lang erfaring med prosjekter innenfor sunnhets- og helseområdet. Bl.a. tanker om kommunestørrelse som er provoserende for mange i Norge. Vellykkede utviklingsprosesser ren magi eller beinhard jobbing? Hva er det som gjør de vellykkede prosjektene vellykket? Finnes det allmenngyldige suksessfaktorer som det bare er å implementere? Eller skal slike prosjekter ha et element av tryllekunst i seg? Lars Nygård, seniorrådgiver, Høyskolen i Sør-Trøndelag I 2003 ledet han et FoU-prosjekt sammen med Nordlandsforskning kalt Vellykkede utviklingsprosjekt. Oppgaven var å spore opp vellykkede utviklingsprosjekter innenfor tjenesteutvikling i Norden. Seks store og små prosjekter ble beskrevet og suksessfaktorer identifisert. Prosjektorganisering vil innenfor mange tjenesteområder kunne supplere noe av den tradisjonelle linjeorganiseringen og dette vil stille krav til utvikling av metoder for å designe, gjennomføre, styre og evaluere prosjekter innenfor tjenesteutviklingen.

12 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Tid : september 2008 Sted : Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo Påmelding Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) Postboks 13, 7501 Stjørdal Faks: E-post: Elektronisk påmelding: Påmeldingsfrist: 5. september 2008 Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen, eventuelt ved uteblivelse, refunderes ikke deltageravgiften. Påmeldt deltager kan erstattes med annen deltager fra samme firma. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Ved avbestilling innen påmeldingsfristens utløp refunderes avgiften, fratrukket et gebyr på kr 500,-. Påmelding etter denne frist mottas så fremt det er ledig plass. Deltageravgift på konferansen Deltageravgift kr For medlemmer av NFP / Tekna kr Studentpris kr Ved påmelding av minimum to deltakere samtidig og før gis en reduksjon i pris pr. deltager: kr Dokumentasjon av foredragene Foredragene vil være tilgjengelig i elektronisk format og kan lastes ned i etterkant av konferansen. Arrangører Norsk Forening for Prosjektledelse i samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene. Nordiske representanter Morten Fangel, Dansk Projektledelse Olof Molinder, Svenskt Projektforum Programkomité Knut M. Heier, generalsekretær, Norsk Forening for Prosjektledelse Catherine Brun-Lie, rådgiver, CBL Projects Einar Holand, rådgiver, Ressurssenter for omstilling i kommunene Anders Taucher, prosjektleder, Bekk Consulting AS Per-Arne Rindalsholt, seniorkonsulent, Sirius IT AS Per Olav Apalnes, prosjektleder, ErgoGroup AS Else Dahl, fagkonsulent, Norsk Forening for Prosjektledelse Brit Oddny Sten, Ressurssenter for omstilling i kommunene Egil Solberg, Vetco Aibel AS Pål Sandli, Universal Utvikling AS Påmelding Etternavn, fornavn, stilling... Etternavn, fornavn, stilling... Etternavn, fornavn, stilling... Firma... Postadresse... Postnr./-sted... Telefon... E-post... Fakturaadresse (hvis annen enn ovenstående) Firma... Avdeling... Postadresse... Postnr./-sted... Fakturareferanse... Prefererte foredragsserier Arrangementet er lagt opp slik at deltagerne skal kunne gå fra den ene foredragsserien til den annen, ut fra valg av foredragstema / foredragsholder. Salene er av ulik størrelse. For at arrangøren skal finne den beste fordeling av saler på de ulike sesjoner trenger vi din bistand. Det er derfor ønskelig at du indikerer dine preferanser ved å markere med tall fra 1-3: Verdileveranse i IKT-prosjekter Prosjektledelse med verdiskaping Prosjektkompetanse i kommunal tjenesteutvikling Melder meg også på til: Festmiddag 18. september (kr 600,-) Omvisning i det nye operabygget kr 100,- (påmelding bindende p.g.a. billettbestilling) For deltakelse på seminar 17. september, se Overnatting bestilles og betales av den enkelte direkte til hotellet. Ved bestilling oppgis referansenummer Medlemsskap Medlem i NFP Ønsker medlemskap i NFP Medlem i Tekna Ønsker medlemskap i Tekna Dato og underskrift... Elektronisk påmelding:

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Styrets beretning for 2013 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Freningen har hatt følgende styre i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

IT-kontraktsdagen 2015

IT-kontraktsdagen 2015 Velkommen til IT-kontraktsdagen 2015 Heldagsseminar 8. september 2015 i Oslo Vi takker vår sponsor: Den Norske Dataforening Over 60 spesialiserte faggrupper over hele landet Anerkjente seminar, kurs og

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Prosjektledelse. Århundrets krav. til omstilling i kommunene. Privat og offentlig sektor må satse mer på prosjektledelse: Håndtering av endringer

Prosjektledelse. Århundrets krav. til omstilling i kommunene. Privat og offentlig sektor må satse mer på prosjektledelse: Håndtering av endringer Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2008 NORDNET 18. - 19. september 2008 Privat og offentlig sektor må satse mer på prosjektledelse:

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Styrets beretning for 2011

Styrets beretning for 2011 Styrets beretning for 2011 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Følgende styre har fungert i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

IT-kontraktsdagen 2014

IT-kontraktsdagen 2014 Velkommen til IT-kontraktsdagen 2014 Heldagsseminar 9. september 2013 i Oslo Vi takker vår sponsor: Den Norske Dataforening Over 60 spesialiserte faggrupper over hele landet Anerkjente seminar, kurs og

Detaljer

Samhandling i helsesektoren

Samhandling i helsesektoren Semicolon Samhandlingsarena, møte nr 6 Helsedirektoratet i Oslo 24. januar 2013 Hvorfor Semicolon Hovedmål: Bedre samhandling i offentlig sektor Begrunnelse: Bedre samhandling skaper bedre og mer treffsikre

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement høsten 2013 Bruk Difis opplæringstilbud Difis visjon er at vi utvikler offentlig sektor. Et opplæringstiltak i Difi har som mål å føre

Detaljer

Norsk senter for prosjektledelse

Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning 1 NSP er en videreføring av PS 2000 Medlemsorganisasjoner Medlemsorganisasjoner 2 Nøkkeltall for PS 2000

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

JUBILEUMS- KONFERANSE!

JUBILEUMS- KONFERANSE! I N V I T A S J O N O G P R O G R A M JUBILEUMS- KONFERANSE! 1987 2012 Foto: NTB Scanpix For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. Font

Detaljer

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Storsamling difi 29.1. 2013 INNSTILLING FRA KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM REPRESENTANTFORSLAG FOR BEDRE KOORDINERING OG STRATEGISK

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

CRED, CASH ELLER C00P

CRED, CASH ELLER C00P CRED, CASH ELLER C00P Noen betraktninger om kvinner og eldreomsorg NOVA-konferansen ALDRING OMSORG SAMFUNN Kommunenes Hus 30.november 2009 Steinar Barstad Lakmustesten på sivilisasjon På tidlig 90-tall

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet Fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,

Detaljer

INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING. Hanne Hedeman 2015

INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING. Hanne Hedeman 2015 INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING Hanne Hedeman 2015 Innovasjon dreier seg om nyskapning. Innovasjon er å se muligheter og å være i stand til å føre disse muligheter ut i livet på en verdiskapende

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Påmelding: www.kursdagene.no Mellomlederen Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Hvordan fylle lederrollen Hvordan lede til måloppnåelse og mestring Kommunikasjon; og den vanskelige samtalen 4.-5.

Detaljer

For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall.

For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. I N V I T A S J O N O G P R O G R A M 1987 2012 For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. Font : Baskerville C: 99, 21 M: 0 Y: 78, 43

Detaljer

Velkommen til mulighetenes arena!

Velkommen til mulighetenes arena! Velkommen til mulighetenes arena! Arrangører: Norsk senter for prosjektledelse og Den Norske Dataforening Velkommen til Prosjekt 2005 Et samarbeid mellom NSP og Dataforeningen Prof. Asbjørn Rolstadås,

Detaljer

Rica Nidelven hotell 29. og 30. mars. Oversikt

Rica Nidelven hotell 29. og 30. mars. Oversikt Rica Nidelven hotell 29. og 30. mars Oversikt Dato Tid Program 29. mars 0900 Registrering og kaffe 29. mars 1000 Åpnings sesjon - Fremtidens muligheter 29. mars 1430 ITS råd og multimodalt samarbeid paneldebatt

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER Dansen om kompetansen! 18. - 19. april 2007 Hotel Bristol Oslo DAG 1. TID EMNE FOREDRAGSHOLDERE Plenum - møteleder Finn Langeland 08:30 Registrering og servering 09:50 Skal

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et nytt masterprogram ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. OPPSTART oktober 2015 Velkommen til en innovativ læringsreise

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1

Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1 Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1 PROMIS Tjenester Prosjekt- og programledelse Smidig prosjektgjennomføring

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien Trond Knudsen Norstella / RNeF 27. aug. 2009 Høsten 2009: Nye tema i VERDIKT

Detaljer

Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor

Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor Adm. direktør Marianne Andreassen Ansvar og lederskap Gjørv-kommisjonen: Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvaltningen

Detaljer

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE Juni 2013 Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE En standard for endring ISO 26000 Et nordisk prosjekt Et nordisk initiativ November 2010 Global referanse Definerer Rammeverk Systematisk tilnærming

Detaljer

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE hvem kan hjelpe når livet kjennes vanskelig? hvilke metoder har vi? Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder!

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA Sertifisering H ø s t e n 2 0 0 5 Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! - sertifisering etter IPMA s internasjonale standarder med 4 sertifiseringsnivåer 1 IPMA s sertifiseringsordning i 4

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Konferanse om stedsinnovasjon

Konferanse om stedsinnovasjon [Skriv inn tekst] Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan? Konferanse om stedsinnovasjon 3. - 5. juni Fredrikstad Lunsj tirsdag 3. juni lunsj onsdag 4. juni: Åpent for alle Lunsj onsdag

Detaljer

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København ITS Norge Trond Hovland, daglig leder Dagsorden: 1. Litt om ITS Norge 2. Strategi og mål 3. Elektronisk

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF

Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF inviterer til NYTTÅRSMØTE 2013 Hvordan bruke tilsynsressursene på best mulig måte? 23. 24. januar 2013 på Clarion Hotel & Congress, Trondheim. Bilde: Clarion Hotel

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis Invitasjon Invitasjon til til erfaringskonferansen erfaringskonferansen Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis Scandic Scandic Park Park Hotel Hotel Sandefjord Sandefjord 15. 15. 16.

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II?

Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II? Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II? Terje Grimstad, Karde AS Åpent frokostmøte om åpne data og elektronisk samhandling NorStella og Ressursnettverk for eforvaltning Oslo,

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

FM-konferansen 2009. 29. oktober 2009, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Påmeldingsfrist: 14. oktober 2009 ARRANGØRER: Program

FM-konferansen 2009. 29. oktober 2009, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Påmeldingsfrist: 14. oktober 2009 ARRANGØRER: Program Program FM-konferansen 2009 Organisering av FM-funksjonen i offentlig sektor Målstyring og fastsettelse av kvalitetskrav Risikoledelse og systematisk sikkerhetsarbeid Nye standarder og utviklingen av FM-markedet

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv?

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Per Morten Hoff, IKT-Norge Den teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10

Detaljer

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no BENYTT BLOKKBOKSTAVER P Å M E L D I N G Kurs 54256281 Beregning og dimensjonering mht jordskjelvbelastninger Tid og

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Invitasjon til temadag 20. november 2013 Næringslivet og Skatteetaten Utland Skatteadferd Personvern Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Program 0830 Velkommen Møteleder Halvor Folgerø 0840 Tøffere

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Fornying av offentlig sektor, herunder eid. Hans Christian Holte 16.03.10

Fornying av offentlig sektor, herunder eid. Hans Christian Holte 16.03.10 Fornying av offentlig sektor, herunder eid Hans Christian Holte 16.03.10 Utviklingstrekk i forvaltningen Klima og miljø Labile konjunkturer Digital utvikling Et aldrende folk Endringer i arbeidsmarkedet

Detaljer

Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse

Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse Innledning Kunnskapsfrokost 11. januar 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Nye retninger Hva vil vi være

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

Helsetjenester til eldre

Helsetjenester til eldre Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Helsetjenester til eldre Ny plan for demensomsorg Trondheimsmodellen - en studie som gjør det vanskelig å fortsette som før Handlingsplan for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT

TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT HVORDAN STÅR DET TIL MED PROSJEKTMODENHETEN I NORGE, OG HVA ER VEIEN VIDERE? Metierundersøkelsen 2016 - Hvordan

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Ledelse og organisering i offentlig sektor Skreddersydde videreutdanningsprogram BI skreddersydd program for Rådmenn, Skole- og barnehagesektoren,

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer