VERDISKAPING NORDNET september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDISKAPING NORDNET. 18. - 19. september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo"

Transkript

1 NORDNET september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo ÅRHUNDRETS KRAV TIL OMSTILLING I KOMMUNENE PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR MÅ SATSE MER PÅ PROSJEKTLEDELSE PROSJEKT- OG IKT- KOMPETANSE ER AVGJØRENDE VERKTØY FOR Å MESTRE UTFORDRINGENE Teknisk-naturvitenskapelig forening Norsk Forening for Prosjektledelse

2 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING TRE PARALLELLE FOREDRAGSSERIER MED UTSTILLING NORDNET - nordisk prosjektlederkonferanse i Oslo semptember parallelle høyaktuelle foredragsserier over 2 spennende dager: Verdileveranse i IKT - prosjekter Prosjektledelse med verdiskaping Prosjektkompetanse i kommunal tjenesteutvikling Tema på konferansen vil være at prosjekter skal skape målbare verdier. Ledelse av prosjekter krever kompetanse for å bli vellykket. Prosjektarbeidsformen benyttes både i offentlig og privat virksomhet. Smidig systemutviklingsmetodikk involverer brukerne og deres behov underveis i prosjektet. Gir dette et forutsigbart kostnadsbilde? Det er lett å stille kompetansekrav til fag personene som deltar, men hvilke krav stilles til prosjektlederen? Helse- om omsorgssektoren bruker i dag ca. 40 % av kommunenes totale driftsutgifter, og forventes å øke kraftig i tiden framover. Krav til fysiske og sosiale omgivelser, vil kreve store endringer. Løsninger forutsetter tett samarbeid mellom stat, kommune og private aktører. VERDILEVERANSE I IKT - PROSJEKTER Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en helt sentral bestanddel i dagens samfunn og en drivkraft for endringer. Mye av arbeidet foregår i prosjektform. I denne foredragsserien vil det bli lagt vekt på å gi deltakerne nye impulser på hvordan man går frem for å sikre at et IKTprosjekt blir vellykket, og fører til den verdiskaping man hadde som målsetning da prosjektet ble besluttet gjennomført. PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING Raske samfunns- og teknologiske endringer har gjort at mange virksomheter har innført prosjektarbeid som organisasjonsform. Denne organisasjonsformen krever nye lederroller og lederformer. Det vil bli fokusert på moderne teambuilding i lys av at dagens unge bruker andre arenaer enn foreldre - genera sjonen: Møteplasser på internett, avansert bruk av mobil telefon og virtuelle prosjektrom der alle kan snakke sammen. PROSJEKTKOMPETANSE I KOMMUNAL TJENESTEUTVIKLING Samfunnet står ovenfor krevende utfordringer innen helseog omsorgssektoren. Omsorgsplaner forutsetter langsiktig planlegging og tilrettelegging av fysiske og sosiale omgivelser. I dette arbeidet er det behov for private aktører. Privat sektor bør derfor være på tilbudssiden til offentlig sektor. En av de store utfordringene i helsetjenesten er samhandling mellom kommune og stat. Skal man lykkes så må utfordringene tas i dag. Tid er bokstavelig talt penger i denne sammenheng. Tør man velge nye løsninger og gå nye veier? NORDNET Velg mellom ulike foredrag, utstilling gjennom dagen, orientering om IPMA sertifieringen av prosjektledere, samt Young Crew for unge prosjektleder. Det er lagt opp til at deltagerne skal kunne følge de foredragene de finner mest interessante, og dermed kunne bevege seg mellom de forskjellige foredragsseriene og mellom foredragssalene og utstillingen.

3 ÅPNINGSFOREDRAG Fornyelse av offentlig sektor - en prosjektstyrings utfordring Hvordan møte de kontinuerlige omstillingsbehovene i det offentlige. Tilrettelegging for finansiering i kommunene. Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), opprettet Holte har hovedfag i statsvitenskap fra UiO og blant annet mellomfag i informatikk. Han har variert yrkesbakgrunn både innen sentralforvaltningen og som ekstern konsulent. I sentralforvaltningen har han i en rekke år arbeidet med statlig IKT- politikk og hatt ansvar for utvikling og implementering av nasjonale strategier. PLENUMSFOREDRAG Hvordan lykkes med kommunale prosjekter til innbyggernes beste? Terje Søviknes, ordfører i Os kommune Akvaingeniør og økonom. Ordfører for Frp i Os siden Tidligere nestformann i Frp, med lang erfaring i ulike politiske verv. I sin første periode som ordfører oppnådde han full barnehage- og sykehjemsdekning, og snudde underskudd i kommuneøkonomien til overskudd. Han har jobbet mye med ulike former for Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) i kommunal sektor. PLENUMSFOREDRAG Er prosjekt Plussboliger et vesentlig bidrag til løsning av Eldrebølgens boligkrav? Olav H. Selvaag, adm. dir. i Selvaag Pluss AS Sivilingeniør og Master in Construction Management fra Stanford. Han har ledet den konseptuelle utviklingen av Plussboliger, en boligform som muligens tilfredsstiller de krav den raskt kommende, allerede tilstedeværende, og kjøpesterke eldregenerasjonen har. AVSLUTNINGSFOREDRAG IKT-prosjektene i helse- og omsorgssektoren, en samordnet prosjektportefølje? Pål Chaffey, adm. dir. i Abelia NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedriftene Grunnfag i historie og samfunnsvitenskap. Abelia ble stiftet i 2001 med Pål Chaffey som pådriveren. Han mener næringslivet trenger en effektiv og kundeorientert offentlig sektor som er opptatt av å legge forholdene til rette, og som ikke er en byråkratisk bremsekloss. Stortingsrepresentant I parallell med konferansen vil de bli holdt flere orienteringer om IPMA sertifisering av prosjektledere, utviklet og validert av IPMA International Project Management Association. Det vil bli orientert om Young Crew, et nettverk av unge prosjektledere som nå også lanseres i Norge. Disse orienteringene i parallell med konferansen vil deltakerne få nærmere opplysninger på konferansen.

4 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING Tidsplan for 18. september Registrering og kaffe Åpningshilsen og introduksjon til konferansen Ernst Midtun Hans Christian Holte, Direktoratet for forvaltning og IKT Fornyelse av offentlig sektor en prosjektstyringsutfordring Verdileveranse i IKT-prosjekter møteleder Anders Taucher Prosjektledelse med verdiskaping møteleder Catherine Brun-Lie Prosjektkompetanse i kommunal tjenesteutvikling møteleder Einar Holand Per Morten Hoff, IKT Norge Verdiskapende IKT Thomas Potter, Bergen kommune Effektivt samarbeid i et internasjonalt prosjekt Ottar Vist, RO Det store prosjektet: Hvordan vi skal møte framtidas etterspørsel etter helseog omsorgstjenester Kaffepause Lars Bjørn Larsen, Simula Innovation Fra idé til prosjekt Timm Sanders Krav som bør stilles til toppledelsen i norsk helsevesen og ved norske sykehus Jacob Hygen, KITH Langsiktige mål nås gjennom prosjekter av begrenset varighet Lunsj Åge Andresen, Skatteetaten Er prosjektet lønnsomt? Johan Grieg Albert, MMA Bruk ikke dagen til å oppklare misforståelser lær deg å kommunisere bedre Ernst Midtun, Sandefjord kommune Hvorfor er det lønnsomt å anvende prosjekt-arbeidsformen innen helseog omsorgstjenestene i kommunene? Jørgen Petersen, PROMIS Skap rammer for verdiskapingen Bjørn Haug, ErgoGroup Prosjektlederkompetanse som satsningsområde Steinar Barstad, Helse- og omsorgsdepartementet Fremtidas omsorgstjenester skal tilfredsstille en helt annerledes seniorgenerasjon hvilke scenarier gir dette? Kaffepause Tom og Kai Gilb Målbare suksessresultater: Hvordan levere kritiske resultater tidlig? Åse Ryvarden, Riksteatret De beste prosjektene kan skape både tragedier og komedier Riksteatret leverer begge deler, på tid og kost kan det bli bedre? Jan Bøhler, Stortingsrepresentant Løsningene på ressurskrisen finnes; vi må ta dem i bruk Terje Søviknes, Os kommune Hvordan lykkes med kommunale prosjekter til innbyggernes beste? Informasjon om morgendagens oppstart og kveldens aktiviteter Omvisning i Operaen Festmiddag NORDNET

5 Tidsplan for 19. september Olav H. Selvaag, Selvaag Pluss AS Er prosjekt Plussboliger et vesentlig bidrag til løsning av Eldrebølgens boligkrav? Verdileveranse i IKT-prosjekter møteleder Anders Taucher Prosjektledelse med verdiskaping møteleder Catherine Brun-Lie Prosjektkompetanse i kommunal tjenesteutvikling møteleder Einar Holand Jens Egil Evensen, Avenir og Trond Johansen, Confirmit Praktiske erfaringer med målbare, trinnvise resultatleveranser i smidig miljø Kurt Haugen, Utenriksdepartementet Portefølje av internasjonale prosjekt Frode Lærum, universitetet i Oslo Innovativt prosjekt sikrer fleksible helsetjenester med bedre kvalitet for enkeltbrukerne Kaffepause Pia Hagbarth, PHA Project Prosjekter med dynamisk kravspesifikasjon Anne Live Vaagaasar, BI Effektiv læringsarena for integrering og overføring av kunnskap i prosjektsettingen Erik Pedersen, Glostrup kommune Prosjektstyring innenfor helseog omsorgstjenester i Danmark ny virkelighet trenger nye organisasjonsformer Lunsj Reidar Sande, Bekk Consulting AS Produkteierskap er nøkkelen til verdiskaping Morten Fangel, Fangel Projektledelse as Planlæg og evaluer projektledelsen så selve ledelsen skaber mere værdi Lars Nygård, Høgskolen i Sør-Trøndelag Vellykkede utviklingsprosesser ren magi eller beinhard jobbing? Pål Chaffey, Abelia IKT-prosjekt i helse- og omsorgssektoren, en samordnet prosjektportefølje? Avslutningshilsen Sponsorer/utstillere IFS Solutions for the agile enterprise

6 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING VERDILEVERANSE I IKT-PROSJEKTER MØTELEDELSE: ANDERS TAUCHER, PROSJEKTLEDER, BEKK CONSULTING AS Verdiskapende IKT IKT-prosjekter utgjør en så stor del av innova sjonen og verdiskapningen i samfunnet, at vi ikke har råd til å mislykkes med dem. I dette foredraget presenterer bransjens interesseorganisasjon hvordan man ser på IKT-næringens muligheter og utfordringer med hensyn til å levere vellykkede prosjekter. Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge Hoff har jobbet i organisasjonen siden Han har bakgrunn fra journalistikk og lobbying/pr. Fra idé til prosjekt Det finnes mange gode idéer. Men hvordan går man best frem for å foredle en god idé, slik at man sikrer at den kan omsettes til virkelighet? Hvordan sikrer man at idéen får best mulige vilkår til å overleve i form av et prosjekt, og at målene til syvende og sist nås? Lars Bjørn Larsen, direktør i Simula Innovation Han har doktorgrad i Strategi og ledelse fra Danmarks Tekniske Universitet, og bakgrunn fra ledelsesrådgivning og utdanningssektoren. Er prosjektet lønnsomt? Skatteetaten vil de neste 3 årene bygge og innføre den neste generasjonen av etatens viktigste saksbehandlingssystem - Systemet for Likning (SL). Deltakerne vil få innsikt i hvordan en stor etat tenker og handler rundt forarbeid, gjennomføring og realisering av gevinster i et av de største IT-baserte endringsprosjekter som pågår i dag. Åge Andresen, prosjektleder i Skattetatens IT- og servicepartner (SITS Andresen leder prosjektet for innføringen av SL. Han har mange års erfaring med ledelse av komplekse prosjekter i privat og offentlig sektor. Skap rammer for verdiskaping Når prosjekter ikke lykkes med å nå sine mål, skyldes det ofte uklare mål og udefinerte suksesskriterier. Foredraget vil, basert på erfaringer fra prosjekter gjennomført etter både agile og tradisjonelle metoder, fokusere på hvordan man skaper gode rammebetingelser for prosjektsuksess, og benytter kontrakten som styringsverktøy. Jørgen Petersen, adm. dir. i PROMIS Han er sivilingeniør fra NTH 1983 (NTNU), datalinjen og har over 20 års erfaring fra prosjektledelse, anskaffelser og kvalitetssikring innenfor IT. Han leder Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter og er en av forfatterne av kontraktsstandarden PS NORDNET Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en helt sentral bestanddel av dagens samfunn og en drivkraft for endringer. Både i offentlig og privat sektor tas IKT i økende grad i bruk for å oppnå gevinster i form av effektivisering, tilgjengeliggjøring, forbedret service og lignende. Mye av dette arbeidet foregår i prosjektform. I denne foredragsserien vil det bli lagt vekt på å gi deltakerne nye impulser på hvordan man går frem for å sikre at slike prosjekter når sine mål.

7 Målbare suksessresultater: Hvordan levere kritiske resultater tidlig? IKT-prosjekter svikter interessentene altfor ofte, gjerne på grunn av dårlige kravspesifikasjoner og for store prosjektmoduler. Foredraget vil gi praktiske råd for prosjektstyring, som: Kvantifiser de få viktigste forbedringskrav; alle hovedstrategier og arkitekturer estimeres for sin kvantitative innvirkning på hovedmålsetningene; del opp alle IKT-prosjekter i små verdileveransetrinn; lever høyeste nytteverdier tidlig; lær hurtig av kvantitative erfaringer mht. verdier levert. Tom og Kai Gilb er partnere som konsulenter, forfattere og lærere De har klienter i utlandet som Citigroup, Credit Suisse, HP, Qualcomm, Boeing, Microsoft, Intel, Nokia, Ericsson; og i Norge Webstep, Telenor, Confirmit, Avenir, NTNU IT, Viz, Enlight, Schlumberger, Visma. (se Praktiske erfaringer med målbare, trinnvise resultatleveranser i smidig miljø Foredragsholderne har uavhengig av hverandre, men ved hjelp av felles utviklingsmetodikk (ʻEvoʼ), klart å levere imponerende målbare resultater til sine kunder. Fellestrekk er kvantifisering av hovedinteressentenes hovedmål; og meget tidlige og hyppige ʼvirkelige leveranserʼ til kundene. Jens Egil Evensen, Manager i Avenir Trond Johansen, Head of R&D Confirmit Norway Evensen har vært sentral i prosjektet med innføring av ʻEvoʼ tankegang kombinert med Scrum som en preferert leveransemetodikk for hele selskapet. Johansen har ledet en vellykket overgang til nye smidige utviklingsmetoder (Evo), målt ved store og kvantifiserbare forbedringer for Confirmits kunder. Alle deltakere på Nordnet 2008 inviteres til å delta i Gilbs workshop onsdag 17. september. Se for detaljer Ledelse af projekt med dynamisk kravspecifikation Prosjektet Digital Tinglysning har som målsetning at all tinglysning i Danmark skal være digitalisert innen utgangen av Denne prosjektgjennomgangen vil fokusere på hvordan prosjektet har måttet manøvrere i en dynamisk verden med bevegelige mål, og hvordan man har håndtert det å utdype prosjektets krav løpende. Pia Hagbarth, senior prosjektleder i PHA Project Hun har lang erfaring fra prosjektledelse innen dansk bankvesen. Hun underviser i prosjektledelse og er styremedlem i Dansk Projektledelse. Produkteierskap er nøkkelen til verdiskaping Tradisjonelle, fossefallsorienterte prosjekt metoder, baserer seg på at det foreligger en detaljert kravspesifikasjon ved oppstart av systemutvikling. Smidige metoder baserer seg på detaljering av kravene underveis. Uansett hvilken tilnærming man velger, er det avgjørende at bestiller av systemet tar et tydelig eierskap for systemet som skal leveres. Bare slik kan man sikre at det som leveres, har verdi. Reidar Sande, prosjektdirektør i Bekk Consulting AS Han har 14 års erfaring med prosjektledelse knyttet til utvikling av komplekse IT-løsninger, de siste fem årene med fokus på smidige metoder.

8 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING MØTELEDELSE: CATHERINE BRUN-LIE, RÅDGIVER, CBL PROJECTS Når kommunikasjonsforbedring krever kommunikasjonsforbedring Hvordan overkomme barrierene ved gjennom føringen av et prosjekt med miljø-, kommunikasjons- og rene politiske effektog resultatmål? Seks land er involvert når bybanen i Bergen tar form. Thomas J. Potter, Teknisk sjef/prosjektleder Med konsulenter, leverandører og entrepenører fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland er det mange stemmer som skal høres ved innkjøpet av vogner til den nye bybanen i Bergen. Potters evne til å finne og ta i bruk nye metoder og arbeidsformer i ledelsen av slike prosjekter, sikrer at budsjett, tidsramme og forventninger blir holdt i hevd. Krav som bør stilles til toppledelsen i norsk helsevesen og ved norske sykehus Krav slik at viktige prosjekter kan gjennomføres på en god måte og verdiskaping oppnås. Toppledelse, prosjektenes akilleshæl? Timm Sanders, prosjektdirektør Sanders har lang erfaring som leder i internasjonale bedrifter og nå sist som prosjektdirektør i norsk helsevesen. Den røde tråd i hans karriere er at han har jobbet i prosjektrelaterte bedrifter, hvor han har hatt et spesielt fokus på sammenhengen mellom ledelse, gjennomføringsevne og måloppnåelse. Prosjektlederkompetanse som satsningsområde ErgoGroup har satset på kompetansebygging innen prosjektledelse med mål om å forbedre leveranseposisjon, kundetilfredshet og lønnsomhet i selskapets prosjekter Bjørn Haug, leder for Project Management Office i ErgoGroup Haug har 10 års prosjektleder-erfaring og vil gi et innblikk i hvordan virksomheten har lykkes med denne satsningen internt og ovenfor sine kunder. Bruk ikke dagen til å oppklare misforståelser lær deg å kommunisere bedre Hensiktsmessig struktur og effektiv kommunikasjon er prosjektlederens viktigste verktøy. I mangel av tilstrekkelig maktbalanse må prosjektlederen ha gode kommunikasjons- og påvirkningsevner. Johan Grieg Albert, daglig leder, Metier Management Academy Albert er utdannet samfunnsviter og har de siste årene jobbet mye med lederutvikling og organisasjoner i endring, med spesiell fokus på prosjektstyring og prosjektledelse. Albert startet i 2003 eget forlag, Grieg Bok AS. Forlaget satser bl.a. på norsk og internasjonal skjønnlitteratur. NORDNET Raske samfunns- og teknologiske endringer stiller organisasjoner og virksomheter overfor store utfordringer når det gjelder organisering og ledelse. Mange virksomheter har innført prosjekt- og/eller teamorganisering som organisasjonsform. Disse nye organisasjonsformene krever nye lederroller og lederformer. Kreativitet, kommunikasjonsferdigheter og evne å fremme samarbeid og samspill i grupper er blitt viktige lederkriterier.

9 De beste prosjektene kan skape både tragedier og komedier Riksteatret leverer begge deler, på tid og kost kan det bli bedre? Hvordan få scenearbeidere, kunstnere, regissører, økonomer og markedsfolk til å jobbe frem mot én tid, og alltid få prosjektet i havn til avtalt dato. Metaforen fra teateret, med roller, ansvar, tid og kundens forventninger er svært relevant også for næringslivet. Åse Ryvarden, direktør, Riksteatret Åse Ryvarden er utdannet cand.mag. Hun var tidligere redaktør og direktør i J. W.Cappelens forlag a.s. Hun har lang erfaring med ledelses- og prosjektarbeid innenfor kunst og kultur. Effektiv læringsarena for integrering og overføring av kunnskap i prosjektsettingen Foredraget presenterer et forskningsprosjekt hvor man testet ut en ny og annerledes metodikk for å få til læring i prosjektsammenheng - den viste seg å være effektiv. Anne Live Vaagaasar førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI Anne Live Vaagaasar er utdannet innenfor pedagogikk og psykologi på Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad innenfor fagfeltet prosjektledelse - om utvikling av prosjektkompetanse. Denne fikk en internasjonal pris for beste avhandling innenfor fagfeltet prosjektledelse i Hun arbeider som førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI med forskning og undervisning innen et bredt spekter av prosjektfaget, men hovedfokus på læring og kompetanse utvikling i denne sammenheng. Organisering og styring av en portefølje av internasjonale prosjekter EØS-midlene, fra avtale til praktisk gjennomføring. Hvordan bruker man organisering som virkemiddel for å løse sine oppgaver på en god og en effektiv måte, og gi det ønskede resultatet? Kurt Haugen, Head of Finance and Controlling in Financial Mechanism Office (FMO) i Brussel Haugen er utdannet revisor med bred økonomi- og ledererfaring. FMO ble etablert i 2004 i forbindelse med utvidelsen av EEA og er ansvarlig for den daglige ledelsen av to økonomiske ordninger, ca 1,2 mrd euro. I FMO har Haugen, sammen med fire andre toppledere, hatt muligheten til å bruke sin erfaring med det formål å etablere en organisasjon fra bunn. Han har det overordnede ansvaret for økonomifunksjonen i FMO og har en nøkkelrolle i utformingen av økonomifunksjonen samt utviklingen og vedlikeholdet av et forvaltningssystem (IS) for EØS-midlene. I denne forbindelse har Haugen også utviklet og implementert økonomiske retningslinjer samt et prosjektrapporteringssystem på tvers av 15 europeiske land. Planlæg og evaluer projektledelsen så selve ledelsen skaber mere værdi Indlægget handler om metoder til at planlægge og evaluere selve projektledelsen, hvor budskabet er, at det ikke er tilstrækkeligt at lede projektarbejdet der er også brug for at lede projektledelsen. Ved at lede ledelsen fremmes, at den tid og de ressourcer, der bruges på projektledelse skaber mest værdi i forhold til både projektets resultat, vilkårene for projektarbejdet og for projektledelsen i sig selv. Morten Fangel, direktør og chefkonsulent i Fangel Projektledelse as og direktør for foreningen Dansk Projektledelse Inden for faget projektledelse har Fangel ført an på tre områder: Mere fokus på forberedelse og opstart af projekter, brug af facilitering både ved initiering og senere i projekter og senest med metoder til også at planlægge og evaluere selve projektledelsen. Ledelse av prosjekt krever prosjektledelseskompetanse for å bli vellykket

10 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING PROSJEKTKOMPETANSE I KOMMUNAL TJENESTEUTVIKLING MØTELEDELSE: EINAR HOLAND, RÅDGIVER, RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE. Det store prosjektet: Hvordan vi skal møte framtidas etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester Når halvparten så mange yrkesaktive skal sørge for tjenester til dobbelt så mange tjeneste mottakere er det mulig å gi tilstrekkelig med omsorgstjenester i 2030 dersom vi framskriver dagens forutsetninger? Ottar Vist, rådgiver, Ressurssenter for omstilling i kommunene Som rådgiver i RO siden 1990, har Ottar Vist hatt oppdrag i over 100 av landets kommuner, mest innenfor tjenesteområdet helse og omsorg. Han mener kommunene i årene framover må ta i bruk utradisjonelle løsninger for å møte utfordringene. Langsiktige mål nås gjennom prosjekter av begrenset varighet Tjenestefeltene må være med på arbeidsmetoder som er annerledes enn tradisjonell forvaltningsorganisering. Hva er suksesskriterier når tjenesteutvikling skal skje gjennom prosjektorganisering og hva er det som er til hinder for suksess? Jacob Hygen, adm. dir., Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH) Som forsker i SINTEF ( ) arbeidet han innenfor prosess- og prosjektstyring, og er forfatter av lærebøker/ håndbøker innen prosjektstyring og systemutvikling. Hvorfor er den lønnsomt å anvende prosjekt-arbeidsformen innen helseog omsorgstjenestene i kommunene? Er det mulig at prosjektkompetanse kan være én vesentlig løsningsfaktor i dette bildet? Ernst Midtun, næringslivskoordinator, Sandefjord kommun Ernst R. Midtun er styreleder i Norsk Forening for Prosjekt ledelse, og er sertifisert på A-nivå i International Project Management Assosiation (IPMA) Han har i sin yrkeskarriere ledet store og kompliserte multidisiplinprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Framtidas omsorgstjenester skal tilfredsstille en helt annerledes seniorgenerasjon hvilke scenarier gir dette? Vi skal gi helse- og omsorgstjenester til framtidas borgere fra barnebolig til sykehjem og tjenestene skal ha merkelappen; Aktiv omsorg. Steinar Barstad, prosjektleder i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet Han jobber med framtidas omsorgsutfordringer og ser behovet for prosjekt- og utviklingsarbeid som en del av dagsorden i kommunal planlegging. NORDNET Nye myndighetskrav bl.a. som følger av St.meld. nr. 25 ( ), gjør at helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner står overfor store utviklings- og omstillingsbehov. Tradisjonelle arbeidsmetoder og organisasjonsmodeller holder ikke alltid mål når nye krav i forhold til kvalitet og effektivitet skal møtes. Kommunene vil i større grad måtte være mottakelig for nye driftsformer og nye måter å organisere arbeidet på.

11 Løsningene på ressurskrisen finnes; vi må ta dem i bruk Det er et stort potensial både for bedre ressursbruk og vesentlig forbedring av tjenestene hvis gode dataløsninger tas i bruk i helsesektoren. Jan Bøhler, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Han er også leder for Oslo Ap og medlem av DNAʼs sentralstyre Bøhler vil sikre at alle deler av helsevesenet kan få rask tilgang på nødvendig pasientinformasjon når de trenger det. Innovativt prosjekt sikrer fleksible helsetjenester med bedre kvalitet for enkeltbrukerne Å foreta undersøkelser der pasientene befinner seg er både kostnadseffektivt og humant. Oslo har allerede sin røntgenbil og mulighetene er mange. Vi trenger en mer fleksibel helsetjeneste. Frode Lærum, professor i eksperimentell radiologi og internasjonalisering ved Universitetet i Oslo Professor Frode Lærum er mannen som kom opp med idéen med å få røntgenapparater ut til sykehjemmene, altså; flytte utstyr i stedet for pasienter. Prosjektstyring innenfor helse- og omsorgstjenester i Danmark ny virkelighet trenger nye organisasjons-former I 2007 gjennomgikk danske kommuner en voldsom strukturendring, på sunnhetsområdet var formålet å effektivisere sykehus sektoren og å ansvarliggjøre kommunene mer direkte omkring forebygging og folkehelsearbeid. Erik Pedersen, ældresjef, Glostrup kommune, Danmark Erik Pedersen har lang erfaring med prosjekter innenfor sunnhets- og helseområdet. Bl.a. tanker om kommunestørrelse som er provoserende for mange i Norge. Vellykkede utviklingsprosesser ren magi eller beinhard jobbing? Hva er det som gjør de vellykkede prosjektene vellykket? Finnes det allmenngyldige suksessfaktorer som det bare er å implementere? Eller skal slike prosjekter ha et element av tryllekunst i seg? Lars Nygård, seniorrådgiver, Høyskolen i Sør-Trøndelag I 2003 ledet han et FoU-prosjekt sammen med Nordlandsforskning kalt Vellykkede utviklingsprosjekt. Oppgaven var å spore opp vellykkede utviklingsprosjekter innenfor tjenesteutvikling i Norden. Seks store og små prosjekter ble beskrevet og suksessfaktorer identifisert. Prosjektorganisering vil innenfor mange tjenesteområder kunne supplere noe av den tradisjonelle linjeorganiseringen og dette vil stille krav til utvikling av metoder for å designe, gjennomføre, styre og evaluere prosjekter innenfor tjenesteutviklingen.

12 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Tid : september 2008 Sted : Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo Påmelding Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) Postboks 13, 7501 Stjørdal Faks: E-post: Elektronisk påmelding: Påmeldingsfrist: 5. september 2008 Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen, eventuelt ved uteblivelse, refunderes ikke deltageravgiften. Påmeldt deltager kan erstattes med annen deltager fra samme firma. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Ved avbestilling innen påmeldingsfristens utløp refunderes avgiften, fratrukket et gebyr på kr 500,-. Påmelding etter denne frist mottas så fremt det er ledig plass. Deltageravgift på konferansen Deltageravgift kr For medlemmer av NFP / Tekna kr Studentpris kr Ved påmelding av minimum to deltakere samtidig og før gis en reduksjon i pris pr. deltager: kr Dokumentasjon av foredragene Foredragene vil være tilgjengelig i elektronisk format og kan lastes ned i etterkant av konferansen. Arrangører Norsk Forening for Prosjektledelse i samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene. Nordiske representanter Morten Fangel, Dansk Projektledelse Olof Molinder, Svenskt Projektforum Programkomité Knut M. Heier, generalsekretær, Norsk Forening for Prosjektledelse Catherine Brun-Lie, rådgiver, CBL Projects Einar Holand, rådgiver, Ressurssenter for omstilling i kommunene Anders Taucher, prosjektleder, Bekk Consulting AS Per-Arne Rindalsholt, seniorkonsulent, Sirius IT AS Per Olav Apalnes, prosjektleder, ErgoGroup AS Else Dahl, fagkonsulent, Norsk Forening for Prosjektledelse Brit Oddny Sten, Ressurssenter for omstilling i kommunene Egil Solberg, Vetco Aibel AS Pål Sandli, Universal Utvikling AS Påmelding Etternavn, fornavn, stilling... Etternavn, fornavn, stilling... Etternavn, fornavn, stilling... Firma... Postadresse... Postnr./-sted... Telefon... E-post... Fakturaadresse (hvis annen enn ovenstående) Firma... Avdeling... Postadresse... Postnr./-sted... Fakturareferanse... Prefererte foredragsserier Arrangementet er lagt opp slik at deltagerne skal kunne gå fra den ene foredragsserien til den annen, ut fra valg av foredragstema / foredragsholder. Salene er av ulik størrelse. For at arrangøren skal finne den beste fordeling av saler på de ulike sesjoner trenger vi din bistand. Det er derfor ønskelig at du indikerer dine preferanser ved å markere med tall fra 1-3: Verdileveranse i IKT-prosjekter Prosjektledelse med verdiskaping Prosjektkompetanse i kommunal tjenesteutvikling Melder meg også på til: Festmiddag 18. september (kr 600,-) Omvisning i det nye operabygget kr 100,- (påmelding bindende p.g.a. billettbestilling) For deltakelse på seminar 17. september, se Overnatting bestilles og betales av den enkelte direkte til hotellet. Ved bestilling oppgis referansenummer Medlemsskap Medlem i NFP Ønsker medlemskap i NFP Medlem i Tekna Ønsker medlemskap i Tekna Dato og underskrift... Elektronisk påmelding:

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april www.prosjektledelse.org VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere 2012 2

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter Norsk Forening for Prosjektledelse se www.prosjektledelse.org Nr. 2 mai 2009 PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Side 22 Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer