Årsberetning 2013 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2013"

Transkript

1 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER Årsberetning

2 Innhold Styrets medlemmer... 3 Sekretariat... 3 Valgkomité... 3 Revisor... 3 Styremøter... 3 Drift av Miljøringen... 3 Medlemsoversikt... 3 Temamøter... 3 Kursvirksomhet... 4 Nettsiden 4 Samarbeid med andre organisasjoner... 5 Miljøringenprisen og -stipend til yngre fagpersoner... 6 Økonomi... 6 Resultatregnskap Miljøringen

3 Styrets medlemmer: Jens Laugesen (leder) DNV GL AS Solvår Reiten Fylkesmannen i Vest-Agder Thorbjørn Kveim AF Decom AS Steinar Sæland Multiconsult AS Anne Kibsgaard Norges Geotekniske Institutt (NGI) Morten Jartun Oslo Lufthavn AS Sekretariat: Smi energi & miljø v/ Mari Sunde og Nina Salvesen Valgkomité: Rune Nakstad, Golder Associates AS (leder) Siri Greiff, Multiconsult Carina Chiarello, Rambøll Revisor: FSS Revisjon AS Styremøter: Det er i løpet av 2013 avholdt 7 styremøter, hvorav 3 var telefonmøter. Drift av Miljøringen Miljøringen blir driftet av et betalt sekretariat. smi energi & miljø AS i Stavanger har hatt jobben siden Det er inngått ny avtale for som innebærer videre daglig drift av Miljøringen, og tilleggstjenester som å arrangere faglige kurs. Mari Sunde er fagsekretær, mens Nina Salvesen er prosjektmedarbeider og stedfortreder. Miljøringen har ingen ansatte. Medlemsoversikt Miljøringen hadde 89 betalende medlemmer ved utgangen av Det har i løpet av 2013 vært 8 innmeldinger og 4 utmeldinger. 3 av disse har likevel betalt medlemskontingenten for Temamøter Det ble arrangert tre temamøter i løpet av 2013: mars arrangerte Miljøringen temamøtet «Opprydding og måloppnåelse» hos NGI i Oslo. Vi hadde 9 foredrag som samlet 75 deltakere. Årsmøtet ble holdt like etter møtet. Dagen ble avsluttet med hyggelig fellesmiddag på Lompa / Olympen for dem som ønsket det og 12. juni 2013 hadde vi temamøte om «Massehåndtering og Gruver» på Scandic Bergen City Hotell i Bergen der også mange av deltakerne bodde. Vi hadde 16 foredrag og samlet 85 deltakere. Bergen by fremsto med nydelig sommervær for anledningen, og deltakerne kunne samle seg for forfriskninger i sommersola før vi gikk til festmiddag på Schøtstuen på Bryggen Tracteursted, som er et av Unescos «Verdens Kulturarv-steder» anno og 21. november 2013 var det duket for 20-årsjubileum for Miljøringen med fokus på temaet «20 år og litt klokere?». Møtet var hos Miljødirektoratet i Oslo, og vi hadde 14 foredrag og 113 deltakere. Plenumsdebatten «Sanerer vi forurenset grunn på en fornuftig måte eller fyller vi bare opp deponier?» engasjerte deltakerne. Det ble slått på stortrommen om kvelden 20. november med først en innendørs utstilling om «Ekebergsparkens historie og naturmangfold» etterfulgt av nydelig jubileumsmiddag på Ekeberg restaurant og friske «Syngende servitører» som underholdning. 3

4 Samlet antall deltakere på temamøtene i 2013 var 273 fordelt på tre temamøter. Marsmøtet Junimøtet Novmøtet (Drammen) 65 (Bergen) 65 (Porsgrunn) 46 (Lillehammer) (Fr.- stad) (Stavanger) (Tr.- heim) (Kr.- sand) (Fr.- stad) Utgikk pga NORD ROCS 99 Totalt Nordrocs (Bergen) Oversikten viser deltakerantall og møtested for de siste års temamøter. Trenden viser stabil deltakelse for de siste år. Vi er godt fornøyd med den store interessen for arrangementene våre. Kursvirksomhet Det ble i 2013 arrangert fire kurs i regi av Miljøringen. 16. og 17. januar ble det avholdt to 1- dagskurs i «Praktisk bruk av Miljødirektoratets risiko- og klassifiseringsveiledere for forurenset sediment». NGI v/gijs Breedveld og NIVA v/torgeir Bakke var faglig ansvarlig og kursholdere. Det var totalt 58 deltakere med på sedimentkursene. Høsten 2013, dvs og oktober, ble det arrangert to «Kurs i miljøprøvetaking ved kartlegging av løsmassetilstand og kontroll/overvåking av gjennomførte tiltak». NGI v/ Paul Cappelen var faglig ansvarlig og kursholder sammen med Marion Børresen og Åse Høiseter. Det var 35 deltakere på hvert kurs. Kursene ble fort fulltegnet, og vi hadde en venteliste på 40 deltakere, som får tilbud om kurs i mai Miljødirektoratet har bidradd med økonomisk støtte til alle kursene. Evalueringen etterpå viste meget fornøyde deltakere på alle kurs. Samarbeidet mellom NGI, NIVA, Miljødirektoratet og Miljøringen har fungert meget godt. Nettsiden I løpet av året har det jevnlig blitt lagt ut informasjon og linker til nyheter innen forurenset grunn og sedimenter på nettsidene til Miljøringen. Innholdsproduksjonen omfatter informasjon om egne og andres arrangementer, foredrag på egne kurs og temamøter, stillingsannonser, nyhetsbrev, oppdatering av medlems- og leverandørregister, linker osv. Antall treff på hjemmesiden for 2013 var ca som er noe høyere enn for 2012 med ca Det jobbes med å oppdatere hjemmesiden til en mer moderne løsning. 4

5 Samarbeid med andre organisasjoner Miljødirektoratet Miljøringen har fortsatt sitt gode samarbeid med Miljødirektoratet også i Miljødirektoratet deltar på Miljøringens styremøte hver januar der vi planlegger årets aktiviteter. Vi ønsker å være aktuelle ved å ha fokus på bl.a. Miljødirektoratets arbeid med nye forskrifter og veiledere. På møtet blir det gitt en gjensidig orientering, og det blir utvekslet planer for hvordan Miljødirektoratets arbeid innen forurenset grunn og sedimenter kan inkluderes i våre temamøter, konferanser og kurs. Miljødirektoratet deltar også aktivt på våre temamøter. NORDROCS NORDROCS er en fellessammenslutning av de fire nordiske søsternettverkene Mutku (Finland), ATV Jord og Grundvand (Danmark), Renare Mark (Sverige) og Miljøringen (Norge). Formålet er å opprettholde den felles nordiske arena innen opprydding av jord, grunnvann og sedimenter, der hensikten er å utveksle informasjon som er samlet gjennom forskning og prosjekterfaring. Målgruppene er forskere, myndigheter, konsulenter, entreprenører og andre fagfolk som arbeider med forurenset grunn og sedimenter i Norden og andre land i Nord-Europa og rundt Østersjøen. NORDROCS arrangerer en felles nordisk konferanse annethvert år og er tidligere blitt holdt i Malmø i 2006, Helsinki i 2008, København i 2010 og Oslo i Arbeidet med NORDROCS 2014 i Stockholm er godt i gang og Miljøringen deltar med en representant (Jens Laugesen) i organisasjonskomitéen. Morten Jartun og Jens Laugesen er våre representanter i reviewkomiteen. Jens Laugesen har også deltatt på kick-off møte i Stockholm og på flere telefonmøter. Kommunenes Sentralforbund (KS) Miljøringen er opptatt av kommunenes manglende oppfølging mht. forurenset grunn og har kontaktet KS (Kommunenes Sentralforbund) for å samarbeide om å få kommunene mer på banen. Miljøringen ønsker også at flere kommuner blir medlemmer. Vannforeningen Miljøringen og Vannforeningen har sammenfallende interesser på flere områder og ser på muligheten for samarbeid om enkelte seminarer som er av interesse for begge foreningene. NICOLE Miljøringen er medlem i The Network for Industrially Contaminated Land in Europe, europeisk nettverk for forurenset grunn. Miljøringens sekretariat mottar jevnlig informasjon, og denne gjøres tilgjengelig for medlemmene via Miljøringens nettside og i enkelte tilfeller pr. e-post. SedNet Miljøringen er registrert som mottaker av nyhetsbrev fra SedNet, European Sediment Network. Nyhetsbrevene blir gjort tilgjengelige fortløpende for Miljøringens medlemmer på web-sidene. Battelle Miljøringen holder medlemmene jevnlig orientert om hvilke aktuelle arrangementer Battelle setter på dagsordenen sin. 5

6 Annet Miljøringen har god kontakt med universiteter og organisasjoner som Avfall Norge, Bergringen og Forum for miljøkartlegging og -sanering. Miljøringenprisen og -stipend til yngre fagpersoner Torgeir Bakke, NIVA fikk Miljøringenprisen for Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte. Prisen er for tiden på kr og er tidligere delt ut i 2005 (Tor Løken), 2006 (Erle Grieg Astrup), 2009 (Gijs Breedveld), 2010 (Per Oskar Mengshoel), 2011 (Rolf Tore Ottesen) og 2012 (Hans Jørund Hansen og Harald Solberg). Miljøringens stipend til yngre fagpersoner gikk i 2013 til Richard Åkesson fra COWI. Formålet med stipendet er å inspirere yngre personer til å øke sin kompetanse ved å oppsøke institusjoner eller steder der det foregår utvikling av fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Stipendet er for tiden på kr og er tidligere delt ut i 2010 (Gunn Lise Haugestøl, Norconsult), i 2011 (Hans Peter Arp, NGI) og i 2012 (Sarah Hale, NGI). Økonomi Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Årsregnskapet viser et underskudd på kr mot et budsjettert overskudd på kr Egenkapitalen pr var på kr Regnskapet ligger vedlagt. Hovedårsaken til at regnskapet er kr dårligere enn budsjettert er at kursene i miljøprøvetaking gikk med kr i underskudd. I kursutgiftene ligger en større sum på utarbeidelse av kursmateriell. Dette er en engangsinvestering som vil betale seg inn dersom en holder flere kurs også i Deltakeravgiften på kurset var i utgangspunktet satt lavt fra Miljøringens side (kostpris) for å få med deltakere både fra det private og det offentlige. Temamøtet i mars og november gikk med noe større overskudd enn budsjettert, mens temamøtet i juni med mindre overskudd enn budsjettert. Totalt sett går temamøtene omtrent som budsjettert. Medlemstallet økt med 7 i løpet av regnskapsåret. Dette var omtrent som forventet. Avtroppende styreleder for 2012 fikk dra på faglig konferanse til utlandet i Skattemyndighetene regner dette som utbetalt honorar som vedkommende må skatte for og som Miljøringen må betale arbeidsgiveravgift for. Nåværende styreleder og styremedlemmer har ikke benyttet seg av tilbudet om å delta på seminarer i Miljøringen er merverdiavgiftspliktig. Derfor er medlemsavgiften fordelt mellom en kontingent som er fritatt merverdiavgift og en obligatorisk annonsedel som er pliktig merverdiavgift. Miljøringen vil av denne grunn få forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift for kostnadene. 6

7 Resultatregnskap Miljøringen 2013 Note Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012 INNTEKTER Medlemsannonsering avg.pliktig Inntekt medlemsmøte mars Inntekt medlemsmøte juni Inntekt medlemsmøte november Inntekt medlemsmøte mars u/mva Inntekt medlemsmøte juni u/mva Inntekt medlemsmøte november u/mva Medlemskontingent avgiftsfri Kurs regelverk Kurs risikoveileder sediment Kurs miljøprøvetaking Miljøringens andel av overskudd Nordrocs Renteinntekt bank Nordrocs hjemmeside, viderefakturert SUM KOSTNADER Serverleie, webløsning MR og Nordrocs Revisjonshonorarer Faste driftskostn. sekretariat inkl. reiser Kurs regelverk Kurs sedimentveileder Kurs miljøprøvetaking NORDROCS / Nordisk samarbeid Seminarer styreleder/styremedlemmer Reisekostnader styret Kostnad medlemsmøte mars Kostnad medlemsmøte juni Kostnad medlemsmøte november Miljøringenpris og stipend Bank og kortgebyrer Andre kostnader Tap på fordringer Tap på fordringer, avgiftsfri Arbeidsgiveravgift SUM Resultat BALANSE Pr Pr EIENDELER Bankinnskudd Kundefordringer Påløpte renter Andre fordringer (Forskuddsbetalte kostn.) SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 NOTER REGNSKAP Note 1 Avholdt 2 kurs i miljøprøvetaking i motsetning til 1 planlagt. Både kursinntekter og kurskostnader høyere enn planlagt Note 2 Nordrocs hjemmesiden står i Miljøringens navn. Sverige betaler for 2013/14 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Betalt seminar for avtroppende styreleder (Harald Bjørnstad). Medførte arbeidsgiveravgift Miljøringen måtte garantere for hotellkostnadene Medlemsbedrift gikk konkurs Kortsiktig gjeld: Skyldig offentlige avgifter (mva + arbeidsgiveravgift) Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld

9 9

MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2014. Miljøringens årsberetning 2014 1

MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2014. Miljøringens årsberetning 2014 1 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER Årsberetning 2014 Miljøringens årsberetning 2014 1 Innhold Styrets medlemmer... 3 Sekretariat... 3 Valgkomité... 3 Revisor... 3 Styremøter...

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013

INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013 INNKALLING LANDSMØTE Kristiansand 12.06 2013 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT 2013. Sted: Hotel Caledonien, Kristiansand Dato: Onsdag 12. Juni 2013

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

ÅRSBERETNING LEIEBOERFORENINGEN - 2006 -

ÅRSBERETNING LEIEBOERFORENINGEN - 2006 - Leieboerforeningen styrets beretning 2006 ÅRSBERETNING LEIEBOERFORENINGEN - 2006 - Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral medlems og interesseorganisasjon. Leieboerforeningen er leieboernes rettsvern

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion)

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening

Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening Innkalling til møte, tid, sted, program - vedlagt Sakliste - vedlagt Årsmelding - vedlagt Regnskap vedlagt Revisjon deles ut på årsmøtet Arbeidsplan - vedlagt Budsjett

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014

GENERALFORSAMLING 2014 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte inngår

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

ARSREGNSKAP 2014. for MENTAL HELSE DRAMMEN

ARSREGNSKAP 2014. for MENTAL HELSE DRAMMEN MENTAL HELSE DRAMMEN t: M~NTAl HUSE ARSREGNSKAP 2014 for MENTAL HELSE DRAMMEN l Organisasjons nummer: 979 333 560 Postadresse: Postboks 260, 3001 Drammen Besøksadresse: Erik Olsensgt. 3, 3019 Drammen E-postadresse:

Detaljer

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen Årsmøte i NUUG 2008 Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 Dagsorden i henhold til vedtektene 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å undertegne

Detaljer