My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember februar 2013 / 3. etasje > 1 December February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM"

Transkript

1 My Darlings / IRENE MYRAN > 1. desember februar 2013 / 3. etasje > 1 December February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO

2 Irene Myran, Folklore, , malt på bomull. Foto: Sidsel Jørgensen A picture should, for me, always be decorative. While working I never try to think, only to feel. Henri Matisse, 1912 Irene Myran (f. 1948) har laget helt nye arbeider til sin separatutstilling på SKMU Sørlandets Kunstmuseum. I en rekke fargerike og frodige komposisjoner undersøker hun nye kombinasjoner av mønstre og figurative bilder, der hun beveger seg over i spennet mellom tekstilkunst og maleri. Siden hun som liten jente lekte gjemsel i Etnografisk Museum i Oslo, har Myran latt seg fascinere av den store verdens visuelle rikdom. Hun kommer stadig vekk med bilder og begeistrede fortellinger om fantastiske museer og utstillinger i Amsterdam, Paris, London, eller andre steder. Hun snakker om sterke farger og interessante gjenstander, gode materialer og vakre mønstre. Hun snakker om historie, om verden, om fascinasjonen for å reise til både fjerne strøk og fjerne tider. Flere av hennes nyeste arbeider tar utgangspunkt i figurer, postkort, esker og andre ting med bilder, motiver eller mønster hun selv har samlet på reiser gjennom mange år. Irene Myran (b. 1948) has created a completely new series of works for her solo exhibition at SKMU Sørlandets Kunstmuseum. Through colourful and voluptuous compositions, she traverses the fields of both textile art and painting to explore new combinations of patterns and figurative images. Ever since she, as a child, played hide-and-seek at Oslo s Museum of Cultural History, Myran has been fascinated by the world s visual abundance. She is constantly coming up with pictures and stories about exciting museums and exhibitions in Amsterdam, Paris, London or elsewhere. She talks about strong colours and interesting objects, good materials and beautiful patterns. And she talks about history, the world, the fascination for travelling to near and distant places, and back in time. The stimuli for several of her newest works are objects she has collected through many years of travelling: figurines, postcards, boxes and other materials with pictures or patterns. 2: 3:

3 Myran kan hente et mønster fra ett sted og et bilde fra et annet. Hun er svært opptatt av komposisjon og arbeider alltid ut fra skisser ved å klippe ut og lime sammen små collager. Skissene forstørres og overføres på bomullsstoff, tegnes opp og danner utgangspunkt for videre bearbeidinger, justeringer og tilføyelser. Myran maler motivene med tekstilfarge, ofte kombinert med pastellkritt. I en tidkrevende prosess arbeider hun med fargesammensettinger og valører i lag på lag. One of Myran s artistic methods is to combine a pattern she has found in one place with an image found somewhere else. She takes great care with compositions, using cut-and-paste collages much as one would use sketches. These collages she enlarges and draws onto cotton fabric, and they in turn become the starting points for further manipulation, adjustment and additions. Myran creates her motifs with textile paint, often in combination with pastel chalk. It is a time-consuming process of working with colour harmonies and values applied layer on layer. Irene Myran, My Darlings, 2012, div. samleobjekter. Foto: Sidsel Jørgensen Irene Myran, Kamel, 2012, malt på bomull. Foto: Sidsel Jørgensen Irene Myran, Amsterdam, , malt på bomull. Foto: Sidsel Jørgensen 4: 5:

4 Irene Myran, Hjort, 2012, malt på bomull. Foto: Sidsel Jørgensen 6: Irene Myran ble som nyutdannet en del av kunstneropprøret i 1974, der kunstnere satte levekår, rettigheter og arbeidsvilkår for kunstnere på agendaen. Som kvinne og tekstilkunstner har hun sett det som nødvendig å arbeide aktivt med kvinners arbeidsmuligheter og forbedring av tekstilkunstens status, bl.a. som engasjert representant i interesseorganisasjonen Norske Kunsthåndverkere. Siden hun flyttet til Kristiansand i 1988 har hun vært en naturlig del av den aktive kunstscenen i Kristiansand og på Agder. Hun står bak flere utsmykningsoppdrag rundt om i regionen og hun har i alle disse årene vært synlig til stede ved en rekke gruppeutstillinger og gjennom en aktiv formidlingsvirksomhet. Myran har sin utdanning fra linjen for stofftrykk ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) fra Hun var i utgangspunktet mest opptatt av å tegne og male, men fant i stofftrykk en mulighet til å kombinere farger og billeduttrykk med tekstilmaterialets kvaliteter. Utdanningen ved SHKS var i utgangspunktet lagt opp etter mønster fra en industriell stoffproduksjon med sikte på å produsere tekstildesign for industrien. I løpet av Myrans studietid ble imidlertid undervisningen lagt om til også å omfatte selvstendig verkstedsarbeid, og da med fokus på stofftrykk som et eget kunstnerisk uttrykksmiddel. Denne dobbeltheten satte sitt preg på arbeidet til Myran og flere av hennes medstudenter. Det skulle gjerne jobbes med det ene, eller det andre, inntil man noe senere fant ut at det gikk an å kombinere ulike metoder i ett arbeid. Tidlig i karrieren arbeidet Myran mest med rammetrykk hvor gjentagende mønster av blomster, fugler og andre dyrefigurer dannet rytmiske komposisjoner, gjerne laget for metervare. En type arbeid som i flere sammenhenger har blitt degradert som dekorativt kvinnearbeid, med lite kunstnerisk innhold. After graduating from art school, Myran became involved in the artist agitations in At the time, Norwegian artists working in different fields banded together to focus attention on disparities in their right to apply for grants and in their living and working conditions. Since then Myran has continued to work for women s career opportunities and to increase the status of textile art. To this end, she has for many years been an active representative for the Norwegian Association for Arts and Crafts (NK). Since moving to Kristiansand in 1988, she has been part of the art scene in Kristiansand and the Agder region, also producing several public commissions for the region. Throughout her artistic practice, she has participated in numerous group exhibitions and liberally shared her knowledge with others through workshops and educational programs. Myran studied textile printing at Statens Håndverks og Kunstindustriskole (SHKS) in Oslo from Although initially mostly interested in drawing and painting, she soon found that textile printing offered the possibility of combining colours and pictorial expressions with the material qualities of textiles. The curriculum at SHKS anno 1968 was organized in relation to the textile industry and to producing designs for it. Yet in the course of her studies, the education plan was revised to include independent studio work, with a focus on textile printing as an independent artistic expression. This dual approach to the media made an impact on Myran and several of her fellow students. The assumption was that one should choose to work with one approach or the other. In time, however, it became clear that the two approaches could be combined. Early in her career Myran worked mostly with screen printing, creating repeating and rhythmic patterns of flowers, birds and other animals, usually for bolt fabric. This type of work has in many contexts been depreciated as decorative women s work with little artistic content. Irene Myran, Sonate, 2012, malt på bomull. Foto: Sidsel Jørgensen 7:

5 Irene Myran, Erindring, 2012, malt på bomull. Foto: Sidsel Jørgensen Irene Myran, Miss Marguerittas, 2012, malt på bomull. Foto: Sidsel Jørgensen 8: 9:

6 Tekstilhistorien er rik på både referanser og innhold og danner et bakteppe for mange tekstilkunstnere når de arbeider med mønster. I Europa er produksjonen av ulike tekstile materialer og designet av ulike mønster tett sammenvevd med både utviklingen av den industrielle revolusjonen, historien om europeisk imperialisme og fortellinger om rikdom, ressursutnyttelse, maktkamp, maktsymbolikk, og utveksling av kultur og tradisjoner mellom ulike kontinenter. Et mønster kan både si noe om hva en har sett på som vakkert på forskjellige steder til ulike tider, og hvordan ulike mennesker oppfatter verden rundt seg. Dekorativt er ikke et skjellsord for Irene Myran. Hun ser det tvert imot som en visuell kvalitet. Selv om Myran har beveget seg bort fra det gjentagende stofftrykket hun startet med, er mønster fortsatt et viktig element i de siste arbeidene hennes. I verk som Sonate, Miss Marguerittas og Eventyr fungerer mønstrene som organiske rammeverk rundt bilder og tablåer av motiver. Av og til får mønsteret spille seg ut i hele sin organiske storslåtthet, mens andre ganger arbeider Myran med brudd i mønsterets bevegelse. Noen ganger er mønster kun til stede som en del av en figur, f.eks. i Kamel. Det nye i disse arbeidene er at hele mønster og mønsterdeler settes sammen med figurative bilder. Bildene er ofte eldre motiver hentet fra gjenstander Myran har samlet på og som vitner om ulike perspektiver i kulturhistorien, men også flere av Myrans tidligere signaturmotiver som fugler og blomster er til stede. I frodige, fargesterke komposisjoner kombinerer Myran det nostalgiske og fabulerende med et slående visuelt overskudd, der elementer fra tekstilhistorien settes sammen med gjenstander og motiver hun har et forhold til. Hun viser slik både en vilje til å eksperimentere med nye visuelle sammensettinger, og sin interesse for gamle ting og historier. I enkelte av titlene som Erindring eller Folklore kan vi ane noen refleksjoner omkring det å skue tilbake, om tiden som går, og om en rikholdig kulturtradisjon. I tillegg åpner Myran opp for nye fortellinger i møtet mellom kunstverk og publikum, der vi som publikummere kan undersøke, assosiere og finne forbindelser mellom de ulike elementene i arbeidene hennes. Karl Olav Segrov Mortensen Kurator Be that as it may, textile history is rich in references and content, both of which provide a background for many textile artists who work with patterns. In Europe, the production of textiles and the design of patterns are closely linked with the Industrial Revolution, the history of European Imperialism, stories about wealth, the exploitation of resources, power struggles, power symbols, cross-cultural influence and the exchange of traditions between continents. A pattern can say something about what people have considered beautiful at different times and places, yet also divulge how people have perceived the world around them. The adjective decorative holds no negative connotations for Irene Myran. To the contrary, she sees it as a visual quality. Even though she no longer screen-prints repetitive patterns, patterns are still important elements in her newest works. In Sonata, Miss Marguerittas and Fairy Tale, for example, the patterns function as organic frames around a central motif. Sometimes a pattern is allowed to unfold with organic monumentality, other times its movement is interrupted; in yet other cases it is only present as part of a figure, as for example in the work Camel. What is new about these works is that entire patterns, or parts of patterns, are combined with figurative pictures. The latter are often older motifs drawn from objects Myran has collected, and they tell of different perspectives in cultural history. Several of her earlier signature motifs are also present, including birds and flowers. In voluptuous, colourful compositions, she combines the nostalgic and fantastic with a striking visual abundance; she juxtaposes elements from textile history with the objects and motifs to which she has a strong connection. She thus shows a will to experiment with new visual combinations as well as an interest in objects and stories from times past. In some work titles, for instance, Memories or Folklore, we can sense a process of reflection, of looking on the past and on a rich cultural tradition. But more than this, in our encounter with Irene Myran s works, we are able to create new stories: we can explore, associate and make connections between the myriad of elements. Karl Olav Segrov Mortensen Curator Irene Myran Foto: Sidsel Jørgensen 10: 11:

7 SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKIPPERGATA 24B, KRISTIANSAND, NORWAY UTSTILLINGER OG MUSEUMSBUTIKK Åpningstider: Tirsdag lørdag 11 17, søndag 12 16, mandag stengt. MUSEUMSKAFEEN MEAN BEAN Åpningstider: Mandag fredag 8 17, lørdag 11 17, søndag OMVISNING Fredag kl. 13, lørdag og søndag kl. 13 og (inkludert i billettprisen). Gjelder ikke åpningshelgen. BILLETTPRISER Voksne kr 60. Honnør kr 40. Gratis for studenter og barn under 18 år. Årskort kr 250. EXHIBITIONS AND MUSEUM SHOP Opening hours: Tuesday-Saturday 11 am-5 pm. Sunday 12-4 pm. Monday closed. THE MUSEUM CAFÉ MEAN BEAN Opening hours: Monday-Friday 8 am 5 pm. Saturday 11 am 5 pm. Sunday 12 4 pm. ADMISSION FEES Adults NOK 60. Seniors NOK 40. Free admission for students and children under 18. Year Pass NOK 250. Irene Myran, Eventyr (detalj),, , malt på bomull. Foto: Sidsel Jørgensen SKMU mottar støtte fra Kulturdepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Støttet av / Supported by Vest-Agder fylkeskommune 12: SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

Brita Been Tekstilkunstner

Brita Been Tekstilkunstner Brita Been Tekstilkunstner Textile Artist INSPIRASJONENS HERLIGE RUNDDANS Det burde være vel kjent at særnorske tradisjonsmarkører som rosemaling og stavkirker har forbindelseslinjer til andre kulturer.

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER 21. januar 29. april Portrett, 1992 Olje på plate 29 x 29 cm Ragnar Almén (f. 1949) har lenge spilt en markant og meget synlig rolle i Vestfolds kunstliv. Til tross for

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam Krepsens tegn, 1974 FORORD/ INTRODUCTION Ingerid Kuiters er født i 1939 og har gjennom en

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, 2007. Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging 17.02. 24.04.2011 GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Gisle Frøysland 01/00/99/98

Gisle Frøysland 01/00/99/98 Gisle Frøysland 01/00/99/98 +47 55329234 +47 90665018 gif@220hex.org www.bek.no/~gif www.220hex.org Gisle Frøysland er født i 1961 i Bergen. Han har sin kunstutdannelse fra Vestlandets Kunstakademi i Bergen

Detaljer