fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning"

Transkript

1 Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning

2 Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker for deres respektive innehavere.

3 Innhold Feste og fjerne frontdekselet... Nr-2 Før du bruker kalkulatoren for første gang......nr-3 Forholdsregler når du bruker denne kalkulatoren...nr-5 Betjeningsforskrifter...Nr-6 Layout av taster...nr-7 Lysstyrke for display og batterilevetid...nr-8 Spesifikasjoner...Nr-9 Restart og tilbakestilling...nr-11 Strømforsyning...Nr-12 Forsikre deg om at du har fysiske kopier av alle viktige data! Den store minnekapasitet enheten har gjør det mulig å lagre store mengder data. Du bør imidlertid merke deg at lav batteristrøm eller feil plassering av batteriene i enheten, kan føre til at data lagret i minnet kan bli korrupt eller forsvinne helt. Lagrede data kan også påvirkes av sterke elektrostatiske ladninger eller kraftige støt. Det er ditt ansvar å beholde reservekopier for å beskytte deg mot tapet av dem. Siden kalkulatoren bruker det ubrukte minnet som arbeidsområde når du utfører interne beregninger, kan det oppstå en feil dersom det ikke finnes nok tilgjengelig minne for å utføre beregningene. For å unngå slike problemer er det en god idé å ha 1 eller 2 kbyte minne ledig (ubrukt) til enhver tid. Under ingen omstendigheter skal CASIO Computer Co., Ltd. holdes ansvarlig for spesielle, samtidige, tilfeldige eller indirekte skader i forbindelse med eller som følge av kjøpet av eller bruken av disse materialene. Videre skal ikke CASIO Computer Co., Ltd. holdes ansvarlig for krav av noe slag overhodet mot bruk av disse materialene av noen annen part. Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis på noen som helst måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra produsenten. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Nr-1

4 Feste og fjerne frontdekselet u Fjerne frontdekselet Før du tar i bruk kalkulatoren, fjern frontdekselet og fest det bak på kalkulatoren. u Feste frontdekselet Når du ikke bruker kalkulatoren bør du feste frontdekselet foran på kalkulatoren. Viktig! Fest alltid frontdekselet på kalkulatoren når du ikke bruker den. Ellers kan det hende at et tilfeldig trykk på o-tasten kan føre til at strømmen slås på og batteriene tømmes. Nr-2

5 Før du bruker kalkulatoren for første gang... Batteriene settes ikke i kalkulatoren din ved fabrikken. Forsikre deg om at du følger fremgangsmåten under for å sette inn batteriene og justere lysstyrken i displayet før du prøver å bruke kalkulatoren for første gang. 1. For å sikre at du ikke trykker ned o-tasten ved et uhell, sett frontdekselet på fremsiden av kalkulatoren og vend deretter kalkulatoren. Fjern batteridekselet fra kalkulatoren ved å dra med fingeren din på punktet merket med Sett inn de fire batteriene som kommer sammen med kalkulatoren. Forsikre deg om at de positive (+) og negative ( ) endene av batteriene vender i riktig retning. 3. Sett batteridekselet tilbake på plass og forsikre deg om at flikene går inn i hullene merket med 2. Dette vil automatisk slå på kalkulatoren Vend kalkulatoren med fronten opp og fjern frontdekselet fra kalkulatoren. Kontroller at skjermbildet for valg av språk vises på skjermen. 5. Bruk f og c for å velge det språket du ønsker, og trykk deretter 1(SELECT). Når en melding for språkvalgbekreftelse vises, trykker du på J. Nr-3

6 6. Trykk 6(Next). Dette vil vise skjermbildet for Displayinnstillinger. 7. Trykk d for å gjøre skjermen mørkere, eller e for å gjøre den lysere. 1(INITIAL) tilbakestiller lysstyrken for displayet til standardinnstillingen. 8. Trykk 6(Next). Dette vil vise skjermbildet for strømegenskaper. 9. Angi tidsperioden for automatisk nedstenging. Trykk 1(10Min) for å angi 10 minutter eller 2(60Min) for å angi 60 minutter. 10. Trykk 6(Next). Dette vil vise skjermbildet for batteriinnstillinger. 11. Bruk f og c for å flytte uthevingen til den batteritypen som passer de batteriene som er satt inn i kalkulatoren og trykk deretter 1(SELECT). Dersom du bruker de batteriene som kom sammen med kalkulatoren velger du «Alkaline batteries». Å trykke 1(SELECT) får fram en bekreftelsesmelding. 12. Trykk 1(Yes) for å endre innstillingen eller 6(No) for å avbryte og gå tilbake til skjermbildet for batteri-innstillinger. Å trykke 1 vil føre deg tilbake til skjermbildet for batteriinnstillinger, med «Finish» vist for funksjonsmenyelementet F Trykk 6(Finish) for å fullføre innstillingsprosedyren og gå tilbake til hovedmenyen. Nr-4

7 Forholdsregler når du bruker denne kalkulatoren En fremdriftsindikator og/eller en opptattindikator kommer fram på displayet når kalkulatoren utfører en beregning, skriver til minnet eller leser fra minnet. Opptattindikator Fremdriftsindikator Aldri trykk RESTART-tasten eller fjern batteriene fra kalkulatoren når fremdriftsindikatoren eller opptattindikatoren vises på displayet. Å gjøre det kan føre til at innholdet i minnet går tapt og kan føre til funksjonsfeil i kalkulatoren. Denne kalkulatoren inneholder flashminne for datalagring. Det anbefales at du alltid sikkerhetskopierer data til flashminnet. For flere detaljer om sikkerhetskopieringen, se «Bruke minnehåndtering» (side 11-1) i den separate bruksanvisningen for programvaren. Du kan også overføre sikkerhetskopierte filer (side 11-11) til en datamaskin ved å etablere en USBforbindelse mellom kalkulatoren og en datamaskin. For informasjon om overføring av filer fra en datamaskin til kalkulatoren, se «Kapittel 13: Datakommunikasjon» i den separate bruksanvisningen for programvaren. Nr-5

8 Betjeningsforskrifter Kalkulatoren din består av presisjonskomponenter. Aldri prøv å ta den fra hverandre. Unngå å miste kalkulatoren eller utsette den for kraftige slag. Ikke lagre kalkulatoren eller la den ligge i områder som utsettes for høye temperaturer eller fuktighet, eller store mengder støv. Når den utsettes for lave temperaturer kan kalkulatoren trenge mer tid for å vise resultatene og kan til og med slutte å fungere. Riktig funksjon vil bli gjenopprettet når kalkulatoren kommer tilbake til normal temperatur. Kalkulatoren støtter bruk av både alkaliske batterier og oppladbare nikkel-metallhydrid batterier. Merk at driftstiden mellom oppladinger av nikkel-metallhydrid batterier er kortere enn levetiden av alkaliske batterier. Bruk bare batterier som er spesielt anbefalt for denne kalkulatoren. Skift batteriene en gang i året uansett hvor mye kalkulatoren brukes i løpet av denne perioden. La aldri tomme batterier ligge i batterirommet. De kan lekke og skade enheten. Fjern umiddelbart nikkel-metallhydrid batterier fra kalkulatoren etter at de er utladet. Å la tomme nikkel-metallhydrid batterier ligge i kalkulatoren kan føre til at de brytes ned. Hold batteriene borte fra små barn. Dersom de svelges, ta umiddelbart kontakt med lege. Unngå bruk av løsemidler som malingstynner eller bensin til å rengjøre enheten. Tørk den med en myk, tørr klut, eller med en oppvridd klut fuktet med en løsning av vann og et nøytralt vaskemiddel. Vær alltid forsiktig når du tørker støv av displayet for å unngå skrammer. Under ingen omstendigheter vil produsenten eller leverandørene være ansvarlige overfor deg med hensyn på skader, kostnader, tapt fortjeneste eller andre skader som oppstår på grunn av tapte data og/eller formler på grunn av funksjonsfeil, reparasjoner eller skifte av batterier. Det er ditt ansvar å utarbeide fysiske kopier av data for å beskytte deg mot tap av data. Aldri kvitt deg med batterier, LCD-panel eller andre komponenter ved å brenne dem. Forsikre deg om at strømbryteren står på OFF når du skifter batterier. Dersom kalkulatoren utsettes for en kraftig elektrostatisk ladning, kan innholdet i minnet bli skadet eller tastene slutte å virke. I så tilfelle, utfør Reset-operasjonen for å slette minnet og gjenopprette normal tastefunksjon. Dersom kalkulatoren slutter å fungere ordentlig av en eller annen grunn, bruk en tynn, spiss gjenstand for å trykke på RESTART-knappen bak på kalkulatoren. Merk deg imidlertid at denne operasjonen sletter alle data i kalkulatorens minne. Merk at sterke vibrasjoner eller støt under utførelse av programmer kan føre til at utførelsen stanser eller kan skade innholdet av kalkulatorens minne. Å bruke kalkulatoren nær et TV-apparat eller en radio kan føre til forstyrrelser i TV- eller radiosignalet. Ikke bruk denne kalkulatoren i områder hvor det er forbudt å bruke elektroniske apparater. LCD-panelet som brukes kalkulatorens LCD bruker høypresisjonsteknologi for å oppnå en effektiv pikselavkastning på minst 99,99%. Selv på dette nivået kan noen piksler slutte å tennes eller holdes tent til enhver tid. Dette er normalt og betyr ikke at noe er feil. På grunn av begrensingene til LCD-enheten denne kalkulatoren er utstyrt med, kan grafiske bilder bli vist annerledes enn de gjør på skjermen på datamaskinen din når det gjelder farger, osv. Før du antar at enheten har en funksjonsfeil, les nøye gjennom denne brukerveiledningen og forsikre deg om at problemet ikke skyldes for dårlig batteristrøm, programmering eller brukerfeil. Nr-6

9 Layout av taster Nr-7

10 Lysstyrke for display og batterilevetid k Lysstyrke for display Du kan velge en verdi for lysstyrken på displayet mellom 1 (minst lys) til 5 (lysest). Fabrikkinnstillingen for innstilling av lysstyrke er 3. Lysstyrkenivået vil automatisk endres til 1 (minst lys) dersom du ikke utfører noen operasjoner på kalkulatoren på omtrent 30 sekunder. Å utføre en operasjon vil føre til at lysstyrken på displayet går tilbake til det nivået som er angitt av den gjeldende innstillingsverdien. For flere detaljer om hvordan du konfigurere lysstyrken for displayet, se «Kapittel 12 Systemhåndtering» i den separate bruksanvisningen for programvaren. k Batterilevetid Batterilevetid påvirkes av displayets lysstyrke og innstillingene for varigheten til bakgrunnsbelysningen. Batterilevetiden påvirkes også av hvordan kalkulatoren benyttes. Å bruke et program for å utføre en lang serie beregninger for eksempel, vil forkorte batterilevetiden. Kalkulatorbetjening Lysstyrke for display Batterier Tilnærmet batterilevetid* 1 Gjentagelse av følgende tretrinns syklus hver time. (1) Menyvisning i 5 minutter (2) Run-Matrix -modus beregning i 5 minutter (3) Blinkende markør i Run-Matrix -modus i 50 minutter Innstillinger for lysstyrken til displayet for hvert av de tre trinnene beskrevet til venstre. (1) 3 for de første 30 sekundene, deretter 1 (2) 3 (3) 3 for de første 30 sekundene, deretter 1 Alkaliske Nikkelmetallhydrid (kun anbefalt type) 140 timer 85 timer * 1 Nye alkaliske batterier eller fullt ladede nye nikkel-metallhydrid batterier som brukes ved romtemperaturer på 25 C. Verdiene for batterilevetid er omtrentlige og er kun ment som henvisning. Nr-8

11 Spesifikasjoner Variabler: 28 Beregningsrekkevidde: ± til ± 9, og 0. Interne operasjoner bruker en mantisse på 15 siffer. Eksponentiell visningsrekkevidde: Norm 1: 10 2 > x, x > Programkapasitet: byte (maks) Kapasitet for lagringsminnet : 16MB (maks) Norm 2: 10 9 > x, x > Strømforsyning: Fire alkaliske batterier av AAA størrelse LR03 (AM4), eller fire nikkelmetallhydrid batterier Strømforbruk: 0,6 W Tilnærmet batterilevetid: Nye alkaliske batterier eller fullt ladede nye nikkel-metallhydrid batterier brukt ved en romtemperatur på 25 C. Driftsforhold (a) Blinkende markørvisning uten opphold i Run-Matrix -modus. Hver time, lysstyrke 3 for de første 30 sekundene og deretter 1 for resten av timen. (b) Gjentagelse av entimes sykluser av (1), (2) og (3) under. (1) Menyvisning i 5 minutter (lysstyrke 3 i de første 30 sekundene og deretter 1) (2) Run-Matrix -modus beregning i 5 minutter (lysstyrke 3) (3) Blinkende markør i Run-Matrix -modus i 50 minutter (lysstyrke 3 i de første 30 sekundene og deretter 1) (c) Steng ned Batterier Drifts forhold (a) (b) (c) Fire alkaliske batterier av AAA størrelse LR03 (AM4) 250 timer 140 timer 1 år Fire nikkelmetall-hydridbatterier (kun anbefalt type) 150 timer (Referanse) 85 timer (Referanse) * Batterilevetiden kan reduseres dramatisk under forholdene beskrevet under. - Kontinuerlig utførelse av programberegning - Batterimerke og -type som brukes, forskjeller mellom individuelle batterier - Driftsforhold (programmer benyttet) - Kalkulatorinnstillinger (lysstyrke for display, varighet av bakgrunnsbelysning) Nr-9

12 Automatisk nedstenging: Strømmen stenges automatisk av omtrent 10 minutter eller 60 minutter etter siste operasjon. Rekkevidde for romtemperatur: 0 C til 40 C Dimensjoner: 20,6mm (H) 89,5mm (B) 188,5mm (D) Omtrentlig vekt: 230 g (inkludert batterier) Datakommunikasjon 3-pinners seriell port Metode: Start-stopp (asynkron), halv dupleks Overførselhastighet (BPS): bit/sekund (normal) 9600 bit/sekund (Når koblet til en kalkulator i CFX-9850G-serien eller fx-7400g-serien. Send/ Motta kommandoer) bit/sekund (Send38k/Motta38k kommandoer) < bit/sekund> Paritet: EVEN Bitlengde: 8 bit Stoppbit: Send: 1 bit Motta: 1 bit Inkluderer paritet (Ingen) 1-bit X ON/X OFF-kontroll: Ingen <9600, bit/sekund> Paritet: Ingen Bitlengde: 8 bit Stoppbit: Send: 3 bit Motta: 2 bit Inkluderer paritet (Ingen) 1-bit X ON/X OFF-kontroll: Ingen USB-port I henhold til USB 2.0 standarder Nr-10

13 Restart og tilbakestilling u Omstart Hvis kalkulatoren skulle begynne å oppføre seg unormalt, kan du starte den på nytt ved å trykke på knappen RESTART. Vær imidlertid oppmerksom på at du kun skal bruke RESTART-knappen som siste utvei. Normalt vil kalkulatorens operativsystem startes på nytt når du trykker på RESTART-knappen, så programmer, graffunksjoner og annen data i kalkulatorminnet bevares. RESTART-knappen Viktig! Kalkulatoren sikkerhetskopierer brukerdata (hovedminne) når du slår den av og laster dataene når du slår den på igjen. Når du trykker på RESTART-knappen, starter kalkulatoren på nytt og laster sikkerhetskopiert data. Dette betyr at hvis du trykket på RESTART-knappen etter at du redigerte et program, graffunksjon eller annen data, vil all data som ikke er sikkerhetskopiert gå tapt. u Tilbakestilling Bruk tilbakestilling når du ønsker å slette all data som aktuelt er lagret i kalkulatorens minne og gjenopprette alle modusinnstillingene til de opprinnelige standardene. Før du utfører tilbakestillingsoperasjonen, la først en skriftlig kopi av alle viktige data. For flere detaljer, se «Tilbakestilling» (side 12-4) i den separate bruksanvisningen for programvaren. Nr-11

14 Strømforsyning Fire alkaliske LR03 (AM4)-batterier i størrelse AAA eller fire nikkelmetall-hydridbatterier. Et ikon i det øverste venstre hjørnet av skjermen indikerer det gjeldende batterinivået. Ikon for batterinivå Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Tomt Hvis følgende melding vises på skjermen, slår du av kalkulatoren med en gang og skifter ut batteriene ved å følge instruksjonene. Dersom du prøver å fortsette å bruke kalkulatoren, vil den automatisk slå seg av for å beskytte innholdet av minnet. Du vil ikke kunne slå strømmen på igjen til du har skiftet batteriene. Skift batteriene en gang i året uansett hvor mye kalkulatoren brukes i løpet av denne perioden. Batteriene som kommer sammen med denne kalkulatoren vil lades ut litt under transport og lagring. På grunn av dette kan det hende at de må skiftes snarere enn den normalt forventede batterilevetiden. k Skifte av batterier Forholdsregler: Feil bruk av batterier kan føre til at de sprekker eller lekker, noe som kan skade innsiden av kalkulatoren. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler: Bruk bare de batteritypene som er spesifikt oppført under «Anbefalte batterier» (side Nr-13). Aldri bruk noen annen type batterier. Forsikre deg om at de positive (+) og negative ( ) batteripolene vender i riktig retning. Aldri bland batterier av forskjellige merker eller modeller. Ved bruk av nikkel-metallhydrid batterier må du sørge for at de er fulladet før bruk. For detaljer om hvordan lade nikkel-metallhydrid batterier, se brukerveiledningen som kommer sammen med batteriene. Merk at driftstiden mellom oppladinger av nikkel-metallhydrid batterier kan være kortere enn levetiden av alkaliske batterier. Nr-12

15 Aldri bland batterier av forskjellige typer. Aldri bland gamle og nye batterier. La aldri tomme batterier ligge i batterirommet. Fjern batteriene dersom du ikke planlegger å bruke kalkulatoren over lengre tid. Prøv aldri å gjenopplade batteriene som kommer sammen med kalkulatoren. Ikke utsett batteriene for direkte oppvarming, kortslutning eller prøve å ta dem fra hverandre. For detaljer om hvordan bruke batteriene, se brukerveiledningen som kommer sammen med batteriene. (Dersom et batteri skulle lekke, rengjør batterirommet i kalkulatoren umiddelbart og vær forsiktig så ikke batterisyren kommer i direkte kontakt med huden din.) Hold batteriene borte fra små barn. Dersom de svelges, ta umiddelbart kontakt med lege. u Anbefalte batterier Alkaliske AAA-batterier: LR03 (AM4) AAA hydridbatterier i nikkel-metall: Oppladbare Duracell-batterier Oppladbare Energizer-batterier SANYO eneloop Nr-13

16 u Skifte batterier Viktig! Aldri slå på kalkulatoren mens batteriene er fjernet eller ikke satt i riktig. Å gjøre det kan føre til at innholdet i minnet slettes og kan føre til funksjonsfeil i kalkulatoren. Dersom feil bruk av batteriene fører til slike problemer, sett batteriene i riktig og utfør deretter omstarten for å gjenoppta normal drift. Forsikre deg om at du skifter alle fire batteriene med nye. Etter at du har skiftet batteriene, kontroller at innstillingene for batteriene er riktig konfigurert. 1. Trykk!o(OFF) for å slå av kalkulatoren. Advarsel! Sørg for å slå av kalkulatoren før du skifter batteriene. Å skifte batteriene med strømmen på vil føre til at data i minnet blir slettet. 2. For å sikre at du ikke trykker ned o-tasten ved et uhell, sett frontdekselet på fremsiden av kalkulatoren og vend deretter kalkulatoren. 3. Fjern batteridekselet fra kalkulatoren ved å dra med fingeren din på punktet merket med Fjern de fire gamle batteriene. 5. Utfør trinnene 2 til og med 13 i prosedyren under «Før du bruker kalkulatoren for første gang...» på side Nr-3. k Om Auto Power Off-funksjonen Kalkulatoren slås av automatisk dersom du ikke utfører noen operasjoner innen den Auto Power Off-tiden du angir. Du kan angi enten 10 minutter eller 60 minutter som utløsningstiden (se «Innstillinger for strømegenskaper» på side 12-2 i den separate bruksanvisningen for programvaren.). For å slå på strømmen igjen, trykk o. Nr-14

17 Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany Dette merket gjelder kun for landene i EU.

18 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA1308-B 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Nr fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Innhold Viktig informasjon... 2 Eksempeloperasjoner...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/

FC-200V FC-100V. CASIO Worldwide Education Webside. http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/forum/ NO FC-200V FC-100V Bruksanvisning CASIO Worldwide Education Webside http://edu.casio.com CASIO EDUCATIONAL FORUM http://edu.casio.com/forum/ CASIO Skandinavia Webside http://casio-europe.com/no/ E-1 Viktig!

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.1 BRZ Art. No. 142378 7394291020902 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G) http://no.yourpdfguides.com/dref/5805023

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G) http://no.yourpdfguides.com/dref/5805023 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G). Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis,

Detaljer