fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning"

Transkript

1 Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning

2 Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker for deres respektive innehavere.

3 Innhold Feste og fjerne frontdekselet... Nr-2 Før du bruker kalkulatoren for første gang......nr-3 Forholdsregler når du bruker denne kalkulatoren...nr-5 Betjeningsforskrifter...Nr-6 Layout av taster...nr-7 Lysstyrke for display og batterilevetid...nr-8 Spesifikasjoner...Nr-9 Restart og tilbakestilling...nr-11 Strømforsyning...Nr-12 Forsikre deg om at du har fysiske kopier av alle viktige data! Den store minnekapasitet enheten har gjør det mulig å lagre store mengder data. Du bør imidlertid merke deg at lav batteristrøm eller feil plassering av batteriene i enheten, kan føre til at data lagret i minnet kan bli korrupt eller forsvinne helt. Lagrede data kan også påvirkes av sterke elektrostatiske ladninger eller kraftige støt. Det er ditt ansvar å beholde reservekopier for å beskytte deg mot tapet av dem. Siden kalkulatoren bruker det ubrukte minnet som arbeidsområde når du utfører interne beregninger, kan det oppstå en feil dersom det ikke finnes nok tilgjengelig minne for å utføre beregningene. For å unngå slike problemer er det en god idé å ha 1 eller 2 kbyte minne ledig (ubrukt) til enhver tid. Under ingen omstendigheter skal CASIO Computer Co., Ltd. holdes ansvarlig for spesielle, samtidige, tilfeldige eller indirekte skader i forbindelse med eller som følge av kjøpet av eller bruken av disse materialene. Videre skal ikke CASIO Computer Co., Ltd. holdes ansvarlig for krav av noe slag overhodet mot bruk av disse materialene av noen annen part. Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis på noen som helst måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra produsenten. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Nr-1

4 Feste og fjerne frontdekselet u Fjerne frontdekselet Før du tar i bruk kalkulatoren, fjern frontdekselet og fest det bak på kalkulatoren. u Feste frontdekselet Når du ikke bruker kalkulatoren bør du feste frontdekselet foran på kalkulatoren. Viktig! Fest alltid frontdekselet på kalkulatoren når du ikke bruker den. Ellers kan det hende at et tilfeldig trykk på o-tasten kan føre til at strømmen slås på og batteriene tømmes. Nr-2

5 Før du bruker kalkulatoren for første gang... Batteriene settes ikke i kalkulatoren din ved fabrikken. Forsikre deg om at du følger fremgangsmåten under for å sette inn batteriene og justere lysstyrken i displayet før du prøver å bruke kalkulatoren for første gang. 1. For å sikre at du ikke trykker ned o-tasten ved et uhell, sett frontdekselet på fremsiden av kalkulatoren og vend deretter kalkulatoren. Fjern batteridekselet fra kalkulatoren ved å dra med fingeren din på punktet merket med Sett inn de fire batteriene som kommer sammen med kalkulatoren. Forsikre deg om at de positive (+) og negative ( ) endene av batteriene vender i riktig retning. 3. Sett batteridekselet tilbake på plass og forsikre deg om at flikene går inn i hullene merket med 2. Dette vil automatisk slå på kalkulatoren Vend kalkulatoren med fronten opp og fjern frontdekselet fra kalkulatoren. Kontroller at skjermbildet for valg av språk vises på skjermen. 5. Bruk f og c for å velge det språket du ønsker, og trykk deretter 1(SELECT). Når en melding for språkvalgbekreftelse vises, trykker du på J. Nr-3

6 6. Trykk 6(Next). Dette vil vise skjermbildet for Displayinnstillinger. 7. Trykk d for å gjøre skjermen mørkere, eller e for å gjøre den lysere. 1(INITIAL) tilbakestiller lysstyrken for displayet til standardinnstillingen. 8. Trykk 6(Next). Dette vil vise skjermbildet for strømegenskaper. 9. Angi tidsperioden for automatisk nedstenging. Trykk 1(10Min) for å angi 10 minutter eller 2(60Min) for å angi 60 minutter. 10. Trykk 6(Next). Dette vil vise skjermbildet for batteriinnstillinger. 11. Bruk f og c for å flytte uthevingen til den batteritypen som passer de batteriene som er satt inn i kalkulatoren og trykk deretter 1(SELECT). Dersom du bruker de batteriene som kom sammen med kalkulatoren velger du «Alkaline batteries». Å trykke 1(SELECT) får fram en bekreftelsesmelding. 12. Trykk 1(Yes) for å endre innstillingen eller 6(No) for å avbryte og gå tilbake til skjermbildet for batteri-innstillinger. Å trykke 1 vil føre deg tilbake til skjermbildet for batteriinnstillinger, med «Finish» vist for funksjonsmenyelementet F Trykk 6(Finish) for å fullføre innstillingsprosedyren og gå tilbake til hovedmenyen. Nr-4

7 Forholdsregler når du bruker denne kalkulatoren En fremdriftsindikator og/eller en opptattindikator kommer fram på displayet når kalkulatoren utfører en beregning, skriver til minnet eller leser fra minnet. Opptattindikator Fremdriftsindikator Aldri trykk RESTART-tasten eller fjern batteriene fra kalkulatoren når fremdriftsindikatoren eller opptattindikatoren vises på displayet. Å gjøre det kan føre til at innholdet i minnet går tapt og kan føre til funksjonsfeil i kalkulatoren. Denne kalkulatoren inneholder flashminne for datalagring. Det anbefales at du alltid sikkerhetskopierer data til flashminnet. For flere detaljer om sikkerhetskopieringen, se «Bruke minnehåndtering» (side 11-1) i den separate bruksanvisningen for programvaren. Du kan også overføre sikkerhetskopierte filer (side 11-11) til en datamaskin ved å etablere en USBforbindelse mellom kalkulatoren og en datamaskin. For informasjon om overføring av filer fra en datamaskin til kalkulatoren, se «Kapittel 13: Datakommunikasjon» i den separate bruksanvisningen for programvaren. Nr-5

8 Betjeningsforskrifter Kalkulatoren din består av presisjonskomponenter. Aldri prøv å ta den fra hverandre. Unngå å miste kalkulatoren eller utsette den for kraftige slag. Ikke lagre kalkulatoren eller la den ligge i områder som utsettes for høye temperaturer eller fuktighet, eller store mengder støv. Når den utsettes for lave temperaturer kan kalkulatoren trenge mer tid for å vise resultatene og kan til og med slutte å fungere. Riktig funksjon vil bli gjenopprettet når kalkulatoren kommer tilbake til normal temperatur. Kalkulatoren støtter bruk av både alkaliske batterier og oppladbare nikkel-metallhydrid batterier. Merk at driftstiden mellom oppladinger av nikkel-metallhydrid batterier er kortere enn levetiden av alkaliske batterier. Bruk bare batterier som er spesielt anbefalt for denne kalkulatoren. Skift batteriene en gang i året uansett hvor mye kalkulatoren brukes i løpet av denne perioden. La aldri tomme batterier ligge i batterirommet. De kan lekke og skade enheten. Fjern umiddelbart nikkel-metallhydrid batterier fra kalkulatoren etter at de er utladet. Å la tomme nikkel-metallhydrid batterier ligge i kalkulatoren kan føre til at de brytes ned. Hold batteriene borte fra små barn. Dersom de svelges, ta umiddelbart kontakt med lege. Unngå bruk av løsemidler som malingstynner eller bensin til å rengjøre enheten. Tørk den med en myk, tørr klut, eller med en oppvridd klut fuktet med en løsning av vann og et nøytralt vaskemiddel. Vær alltid forsiktig når du tørker støv av displayet for å unngå skrammer. Under ingen omstendigheter vil produsenten eller leverandørene være ansvarlige overfor deg med hensyn på skader, kostnader, tapt fortjeneste eller andre skader som oppstår på grunn av tapte data og/eller formler på grunn av funksjonsfeil, reparasjoner eller skifte av batterier. Det er ditt ansvar å utarbeide fysiske kopier av data for å beskytte deg mot tap av data. Aldri kvitt deg med batterier, LCD-panel eller andre komponenter ved å brenne dem. Forsikre deg om at strømbryteren står på OFF når du skifter batterier. Dersom kalkulatoren utsettes for en kraftig elektrostatisk ladning, kan innholdet i minnet bli skadet eller tastene slutte å virke. I så tilfelle, utfør Reset-operasjonen for å slette minnet og gjenopprette normal tastefunksjon. Dersom kalkulatoren slutter å fungere ordentlig av en eller annen grunn, bruk en tynn, spiss gjenstand for å trykke på RESTART-knappen bak på kalkulatoren. Merk deg imidlertid at denne operasjonen sletter alle data i kalkulatorens minne. Merk at sterke vibrasjoner eller støt under utførelse av programmer kan føre til at utførelsen stanser eller kan skade innholdet av kalkulatorens minne. Å bruke kalkulatoren nær et TV-apparat eller en radio kan føre til forstyrrelser i TV- eller radiosignalet. Ikke bruk denne kalkulatoren i områder hvor det er forbudt å bruke elektroniske apparater. LCD-panelet som brukes kalkulatorens LCD bruker høypresisjonsteknologi for å oppnå en effektiv pikselavkastning på minst 99,99%. Selv på dette nivået kan noen piksler slutte å tennes eller holdes tent til enhver tid. Dette er normalt og betyr ikke at noe er feil. På grunn av begrensingene til LCD-enheten denne kalkulatoren er utstyrt med, kan grafiske bilder bli vist annerledes enn de gjør på skjermen på datamaskinen din når det gjelder farger, osv. Før du antar at enheten har en funksjonsfeil, les nøye gjennom denne brukerveiledningen og forsikre deg om at problemet ikke skyldes for dårlig batteristrøm, programmering eller brukerfeil. Nr-6

9 Layout av taster Nr-7

10 Lysstyrke for display og batterilevetid k Lysstyrke for display Du kan velge en verdi for lysstyrken på displayet mellom 1 (minst lys) til 5 (lysest). Fabrikkinnstillingen for innstilling av lysstyrke er 3. Lysstyrkenivået vil automatisk endres til 1 (minst lys) dersom du ikke utfører noen operasjoner på kalkulatoren på omtrent 30 sekunder. Å utføre en operasjon vil føre til at lysstyrken på displayet går tilbake til det nivået som er angitt av den gjeldende innstillingsverdien. For flere detaljer om hvordan du konfigurere lysstyrken for displayet, se «Kapittel 12 Systemhåndtering» i den separate bruksanvisningen for programvaren. k Batterilevetid Batterilevetid påvirkes av displayets lysstyrke og innstillingene for varigheten til bakgrunnsbelysningen. Batterilevetiden påvirkes også av hvordan kalkulatoren benyttes. Å bruke et program for å utføre en lang serie beregninger for eksempel, vil forkorte batterilevetiden. Kalkulatorbetjening Lysstyrke for display Batterier Tilnærmet batterilevetid* 1 Gjentagelse av følgende tretrinns syklus hver time. (1) Menyvisning i 5 minutter (2) Run-Matrix -modus beregning i 5 minutter (3) Blinkende markør i Run-Matrix -modus i 50 minutter Innstillinger for lysstyrken til displayet for hvert av de tre trinnene beskrevet til venstre. (1) 3 for de første 30 sekundene, deretter 1 (2) 3 (3) 3 for de første 30 sekundene, deretter 1 Alkaliske Nikkelmetallhydrid (kun anbefalt type) 140 timer 85 timer * 1 Nye alkaliske batterier eller fullt ladede nye nikkel-metallhydrid batterier som brukes ved romtemperaturer på 25 C. Verdiene for batterilevetid er omtrentlige og er kun ment som henvisning. Nr-8

11 Spesifikasjoner Variabler: 28 Beregningsrekkevidde: ± til ± 9, og 0. Interne operasjoner bruker en mantisse på 15 siffer. Eksponentiell visningsrekkevidde: Norm 1: 10 2 > x, x > Programkapasitet: byte (maks) Kapasitet for lagringsminnet : 16MB (maks) Norm 2: 10 9 > x, x > Strømforsyning: Fire alkaliske batterier av AAA størrelse LR03 (AM4), eller fire nikkelmetallhydrid batterier Strømforbruk: 0,6 W Tilnærmet batterilevetid: Nye alkaliske batterier eller fullt ladede nye nikkel-metallhydrid batterier brukt ved en romtemperatur på 25 C. Driftsforhold (a) Blinkende markørvisning uten opphold i Run-Matrix -modus. Hver time, lysstyrke 3 for de første 30 sekundene og deretter 1 for resten av timen. (b) Gjentagelse av entimes sykluser av (1), (2) og (3) under. (1) Menyvisning i 5 minutter (lysstyrke 3 i de første 30 sekundene og deretter 1) (2) Run-Matrix -modus beregning i 5 minutter (lysstyrke 3) (3) Blinkende markør i Run-Matrix -modus i 50 minutter (lysstyrke 3 i de første 30 sekundene og deretter 1) (c) Steng ned Batterier Drifts forhold (a) (b) (c) Fire alkaliske batterier av AAA størrelse LR03 (AM4) 250 timer 140 timer 1 år Fire nikkelmetall-hydridbatterier (kun anbefalt type) 150 timer (Referanse) 85 timer (Referanse) * Batterilevetiden kan reduseres dramatisk under forholdene beskrevet under. - Kontinuerlig utførelse av programberegning - Batterimerke og -type som brukes, forskjeller mellom individuelle batterier - Driftsforhold (programmer benyttet) - Kalkulatorinnstillinger (lysstyrke for display, varighet av bakgrunnsbelysning) Nr-9

12 Automatisk nedstenging: Strømmen stenges automatisk av omtrent 10 minutter eller 60 minutter etter siste operasjon. Rekkevidde for romtemperatur: 0 C til 40 C Dimensjoner: 20,6mm (H) 89,5mm (B) 188,5mm (D) Omtrentlig vekt: 230 g (inkludert batterier) Datakommunikasjon 3-pinners seriell port Metode: Start-stopp (asynkron), halv dupleks Overførselhastighet (BPS): bit/sekund (normal) 9600 bit/sekund (Når koblet til en kalkulator i CFX-9850G-serien eller fx-7400g-serien. Send/ Motta kommandoer) bit/sekund (Send38k/Motta38k kommandoer) < bit/sekund> Paritet: EVEN Bitlengde: 8 bit Stoppbit: Send: 1 bit Motta: 1 bit Inkluderer paritet (Ingen) 1-bit X ON/X OFF-kontroll: Ingen <9600, bit/sekund> Paritet: Ingen Bitlengde: 8 bit Stoppbit: Send: 3 bit Motta: 2 bit Inkluderer paritet (Ingen) 1-bit X ON/X OFF-kontroll: Ingen USB-port I henhold til USB 2.0 standarder Nr-10

13 Restart og tilbakestilling u Omstart Hvis kalkulatoren skulle begynne å oppføre seg unormalt, kan du starte den på nytt ved å trykke på knappen RESTART. Vær imidlertid oppmerksom på at du kun skal bruke RESTART-knappen som siste utvei. Normalt vil kalkulatorens operativsystem startes på nytt når du trykker på RESTART-knappen, så programmer, graffunksjoner og annen data i kalkulatorminnet bevares. RESTART-knappen Viktig! Kalkulatoren sikkerhetskopierer brukerdata (hovedminne) når du slår den av og laster dataene når du slår den på igjen. Når du trykker på RESTART-knappen, starter kalkulatoren på nytt og laster sikkerhetskopiert data. Dette betyr at hvis du trykket på RESTART-knappen etter at du redigerte et program, graffunksjon eller annen data, vil all data som ikke er sikkerhetskopiert gå tapt. u Tilbakestilling Bruk tilbakestilling når du ønsker å slette all data som aktuelt er lagret i kalkulatorens minne og gjenopprette alle modusinnstillingene til de opprinnelige standardene. Før du utfører tilbakestillingsoperasjonen, la først en skriftlig kopi av alle viktige data. For flere detaljer, se «Tilbakestilling» (side 12-4) i den separate bruksanvisningen for programvaren. Nr-11

14 Strømforsyning Fire alkaliske LR03 (AM4)-batterier i størrelse AAA eller fire nikkelmetall-hydridbatterier. Et ikon i det øverste venstre hjørnet av skjermen indikerer det gjeldende batterinivået. Ikon for batterinivå Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Tomt Hvis følgende melding vises på skjermen, slår du av kalkulatoren med en gang og skifter ut batteriene ved å følge instruksjonene. Dersom du prøver å fortsette å bruke kalkulatoren, vil den automatisk slå seg av for å beskytte innholdet av minnet. Du vil ikke kunne slå strømmen på igjen til du har skiftet batteriene. Skift batteriene en gang i året uansett hvor mye kalkulatoren brukes i løpet av denne perioden. Batteriene som kommer sammen med denne kalkulatoren vil lades ut litt under transport og lagring. På grunn av dette kan det hende at de må skiftes snarere enn den normalt forventede batterilevetiden. k Skifte av batterier Forholdsregler: Feil bruk av batterier kan føre til at de sprekker eller lekker, noe som kan skade innsiden av kalkulatoren. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler: Bruk bare de batteritypene som er spesifikt oppført under «Anbefalte batterier» (side Nr-13). Aldri bruk noen annen type batterier. Forsikre deg om at de positive (+) og negative ( ) batteripolene vender i riktig retning. Aldri bland batterier av forskjellige merker eller modeller. Ved bruk av nikkel-metallhydrid batterier må du sørge for at de er fulladet før bruk. For detaljer om hvordan lade nikkel-metallhydrid batterier, se brukerveiledningen som kommer sammen med batteriene. Merk at driftstiden mellom oppladinger av nikkel-metallhydrid batterier kan være kortere enn levetiden av alkaliske batterier. Nr-12

15 Aldri bland batterier av forskjellige typer. Aldri bland gamle og nye batterier. La aldri tomme batterier ligge i batterirommet. Fjern batteriene dersom du ikke planlegger å bruke kalkulatoren over lengre tid. Prøv aldri å gjenopplade batteriene som kommer sammen med kalkulatoren. Ikke utsett batteriene for direkte oppvarming, kortslutning eller prøve å ta dem fra hverandre. For detaljer om hvordan bruke batteriene, se brukerveiledningen som kommer sammen med batteriene. (Dersom et batteri skulle lekke, rengjør batterirommet i kalkulatoren umiddelbart og vær forsiktig så ikke batterisyren kommer i direkte kontakt med huden din.) Hold batteriene borte fra små barn. Dersom de svelges, ta umiddelbart kontakt med lege. u Anbefalte batterier Alkaliske AAA-batterier: LR03 (AM4) AAA hydridbatterier i nikkel-metall: Oppladbare Duracell-batterier Oppladbare Energizer-batterier SANYO eneloop Nr-13

16 u Skifte batterier Viktig! Aldri slå på kalkulatoren mens batteriene er fjernet eller ikke satt i riktig. Å gjøre det kan føre til at innholdet i minnet slettes og kan føre til funksjonsfeil i kalkulatoren. Dersom feil bruk av batteriene fører til slike problemer, sett batteriene i riktig og utfør deretter omstarten for å gjenoppta normal drift. Forsikre deg om at du skifter alle fire batteriene med nye. Etter at du har skiftet batteriene, kontroller at innstillingene for batteriene er riktig konfigurert. 1. Trykk!o(OFF) for å slå av kalkulatoren. Advarsel! Sørg for å slå av kalkulatoren før du skifter batteriene. Å skifte batteriene med strømmen på vil føre til at data i minnet blir slettet. 2. For å sikre at du ikke trykker ned o-tasten ved et uhell, sett frontdekselet på fremsiden av kalkulatoren og vend deretter kalkulatoren. 3. Fjern batteridekselet fra kalkulatoren ved å dra med fingeren din på punktet merket med Fjern de fire gamle batteriene. 5. Utfør trinnene 2 til og med 13 i prosedyren under «Før du bruker kalkulatoren for første gang...» på side Nr-3. k Om Auto Power Off-funksjonen Kalkulatoren slås av automatisk dersom du ikke utfører noen operasjoner innen den Auto Power Off-tiden du angir. Du kan angi enten 10 minutter eller 60 minutter som utløsningstiden (se «Innstillinger for strømegenskaper» på side 12-2 i den separate bruksanvisningen for programvaren.). For å slå på strømmen igjen, trykk o. Nr-14

17 Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany Dette merket gjelder kun for landene i EU.

18 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA1308-B 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Navn på selskaper og produkter som brukes i denne håndboken

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA FUN CAMERA

Din bruksanvisning NOKIA FUN CAMERA Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA FUN CAMERA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA FUN CAMERA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING

q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING BESKRIVELSE 1 1. Visningsenhet (LED-type) E-BIKESYSTEMENE e-bikesystemet er

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

200 HR BRUKSANVISNING

200 HR BRUKSANVISNING NO 200 HR BRUKSANVISNING 3.1 4.1 4.7 D 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 4.9 4.10 4.6 4.11 PM AM C A NO Produktbeskrivelse (A) Treningssporeren (B) USB-ladeledning (C) Sensorknapp (D) Pulsmåler B NO Produktbeskrivelse

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer